Page 66

Kullanım Eğer alevde kesiklikler ve patlama oluyorsa; • Regülatör basıncı ve/veya gaz akışı doğru değildir, çok yüksek ya da çok alçak olabilir. • Şaloma de tıkanıklık olabilir. • Şalo menin ucu çalışılan yüzeye yakın tutulmaktadır. • Şaloma ısınmıştır. Bu durumda şalo menin vanası kapatılmalı ve soğutulmalıdır. • Tekrar çalışmaya başlamadan önce şalo menin yeteri kadar soğuduğundan emin olunmalı ve regülatör basıncı ve diğer ekipman kontrol edilmeli ve yukarda tarif edilen şekliyle yeniden yakılmalıdır. 66

Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Advertisement