Page 65

Kullanım Yakma işlemi için aşağıdaki sıra takip edilecektir. •

Regülatörleri gerekli basınca ayarlayın

Şalomenin ucunu içerdeki gaz serbestçe çıkana kadar herhangi bir ateş kaynağından uzak tutun.

Şalomeyi yakmak için kıvılcım çıkaran türde çakmak kullanın. (alev değil)

Eğer yanma anında ateş içeri doğru hareketleniyorsa bunun nedeni; regülatörlerin doğru basınca ayarlanmaması ve/veya yakma işleminin, yakıcı gaz yeteri kadar ve serbestçe dışarı gelmeden başlatılmış olmasıdır.

65

Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Advertisement