Page 54

Depolama • Depo alanındaki aydınlatma ve elektrik sistemi güvenli türde olacaktır. • Depo alanı diğer yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak olacaktır.(20 m) • Bir yanıcı gaz veya boru hattı ile, tank kapasitesi 150 m3 olan bir sıvı oksijen depolama tankı arasındaki uzaklık en az 4 m. olmalıdır. • Tüplerin depolandığı alana “Sigara İçilmez”, “Yangın Tehlikesi”, “Yanıcı ve Patlayıcı Madde” işaretleri asılacaktır. • Depo alanının dışına yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürücüler yerleştirilecek ve yerleri levhalarla belirtilecektir. 54

Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Advertisement