Page 20

HİDROFOR SİSTEMİ • Hidroforlar; basıncı düşük bir akışkanı belli

bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak, kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten, işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemleridir. • Hidroforlar; binalarda, dairelerde, villalarda,

site ve gökdelenlerde kısaca şebeke suyunun yeterli olmadığı durumlarda mevcut depolardan ya da bahçelerdeki artezyen kuyularından basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla lokal ve bireysel amaçlar için kullanılır. 20

Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Advertisement