Page 1

İnşaat İşyerlerinde Güvenlik Ders Öncesi Testi

Aşağıdakilerden hangisi inşaat işlerinde etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetiminden beklenmez? Bir cevap seçin.

a. Çalışanların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi b. İş güvenliğinin sağlanması c. Çevre güvenliğinin sağlanması d. Yalnızca riskli çalışmaların risk düzeyi konusunda bilgilendirmesi Gönder

Aşağıdakilerden hangisi inşaat işlerinde güvenlik planlarının içeriğinde olması gerekli olan bileşenlerden değildir? Bir cevap seçin.

a. Sağlık ve Güvenlik Politikası b. Kriz Tahminleri c. Disiplin Politikası ve Cezai Sorumluluklar d. Kaza İncelemesi Gönder

Aşağıdakilerden hangisi İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi İfade eder? Bir cevap seçin.

a. Uygulama Koordinatörü b. Hazırlık Koordinatörü c. şantiye şefi d. Proje Sorumlusu Gönder

İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sonucu aşağıdakilerden hangisi elde edilemez? Bir cevap seçin.

a. Kalite artar b. Maliyetler düşer c. Üretkenlik artar d. Müşteri taleplerine cevap verme süresi artar


Gönder

İnşaat işlerinde hangi durumda koordinatör atanmayabilir? Bir cevap seçin.

a. Yapı alanında iş sağlığı ve güvenliği risklerini içeren çalışmalar yapılmıyorsa koordinatör atanmayabilir b. Çalışanların iş verimine göre koordinatör atanmayabilir c. Altyapıya yönelik tüm planlama çalışmaları tamamlanmışsa koordinatör atanmayabilir d. Proje sorumlusu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almışsa İnşaat İşyerlerinde Güvenlik Ders Sonrası Testi

Aşağıdakilerden hangisi Acil tepkilerden yangın tepkisi kapsamında değildir? Bir cevap seçin.

a. Acil durum telefon numaraları görünür bir yere yapıştırılır b. Kendine özgü her iş mahallinde gerekli yangınla mücadele ekipmanları hazır bulundurulur c. Tüm işyerlerinde tüm çalışanlar yangın koruma işlemleri ve tepki mekanizması üzerine eğitilirler d. Yangın esnasında bulunulan mahal içerisinde yalnızca itfaiyenin gelmesi beklenir Gönder

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik uzmanlarının sorumluluk kapsamında değildir? Bir cevap seçin.

a. Güvenlik denetimleri b. Sağlık ve güvenlikle ilgili şirketin taahhüdünü tesis etmek ve yürütmek c. Eğitim d. Tehlike Analizi Gönder

Aşağıdakilerden hangisi inşaat işlerinde güvenlik disiplini kapsamında, dört basamaklı sisteme göre yapılacak 3.ihlalin karşılığıdır? Bir cevap seçin.

a. Yazılı uyarı, ücretsiz bir gün uzaklaştırma b. Sözlü uyarı, dosyasına not etme c. Yazılı uyarı, dosyasına yada personel işlerine bir kopya d. Yazılı uyarı ve bir hafta uzaklaştırma yada yetki varsa işten çıkarma


Gönder

Aşağıdakilerden hangisi örnek inşaat güvenlik planının içeriğinde yer alması gereken bilgilerden dökümanlardan değildir? Bir cevap seçin.

a. İş Güvenliği Eğitimi b. Güvenlik ve Sağlık Politikası c. Güvenlik ve Sağlık Amacı d. Riskli çalışmalar Gönder

Aşağıdakilerden hangisi İnşaat işlerinde, inşaat şirketlerinin sağlık ve güvenlik planlarında yer alabilecek hedef çeşitlerine örnek teşkil etmez? Bir cevap seçin.

a. Çalışanların güvenlik eğitimlerine katılma oranını %100’e çıkarma, b. İşçilerin tazminat taleplerinde %30 artma c. Yıl boyunca sıfır ölümcül kaza d. Eşya ve ekipman hasar masrafında %20 azalma Gönder

İnşaat işyerlerinde güvenlik ders öncesi testi cevap anahtarı  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you