Page 79

00 ORTADOĞU’DA SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

Dünya Savaşı örneklerini başka birçok arkadaşımız da vermiştir. Yıllarca Na­ zizm, aslında Bolşevizm'in boğulması için hazırlandı ama sonunda oyunlar öyle gelişmedi. Önce Südetler sonra Avusturya ilhakı, Polonya, Fransa der­ ken başka bir savaşa dönünce ABD ve SSCB birbirleriyle dayanışma içinde sa­ vaşta bulundular. Sonra da savaş b itti­ ğinde 50 yıllık bir Soğuk Savaş dönemi başladı. Ben burada PYD'ye SSCB ya da ABD olarak lanse etmiyorum. Ama şunu demek istiyorum: Teknik olarak, belirli bir anda yan yana düştükleri için bu iki güç, buna ahlaki bir anlam biçmek doğru değil. PYD talimatlarını Pentagon'dan alıyor falan değil. Tersi de değil. Yani onlar da PYD'nin ideo­ lojisinden, kanton modelinden etki­ lenmiş ve çizgi değiştirmiş değiller. Az önce konuştuğumuz pek çok detayda, taneyle ve düşük teknolojili mühim­ mat veriyorlar. Suriye seçeneğinde kolayca vazgeçemeyecekleri bir part­ ner olarak değerlendiriyorlar. Ancak Cenevre masasına çıkması konusunda hiç destekleyici değiller. Hala büyük ölçüde devlet düzeyinde aktör olarak Türkiye ile ilişkileri, anlaşılır nedenler­ le onlar için daha öncelikli. Bu tabloyu Kürt Hareketi ve PYD şöyle okuyor gö­ rebildiğim kadarıyla: Sahadaki gücüy­ le ancak bu ilişkiyi tanzim eder. Dolayı­ sıyla 3 yıl önce ABD açısından bir nokta olarak değerlendirilen bir şey bile de­ ğildi. Süreç içerisinde IŞİD karşısındaki tek tereddütsüz konumuyla ve ödedi­ ği bedel ile savaş kapasitesiyle tarihe yeni bir aktör çıktı. Bu kadar basit. Ve bu aktör büyük ve önemli bir sahayı tutuyor. Ciddi bir milis gücü var. Ken­ di sahasında halkıyla inanılmaz bü­ tünleşmiş bir yapıda. Dolayısıyla ABD

bunu dikkate almak zorunda. Burada ahlaki, etik olarak bir "emperyalizmle işbirliği vb." gibi görmemek lazım bu ilişkiyi. Emperyalizmin Ortadoğu siya­ setinde bir maşa olmak gibi değerlen­ dirmiyorum ben. Bunun daha taktik ve pratik bir yan yana geliş olduğunu, iki taraf açısından da stratejik anlamda birbirlerine muazzam kapılar açmadı­ ğını görebiliyoruz.

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement