Page 51

lanabilirliği çok tartışmalıdır. Direniş efsaneleşmiştir. Ancak sa­ vaşta ki hedefi nedir? Mevzi tutmak yıkıcı sonuçlar yaratabiliyor.

o

m

DEMOKRATİK ÖZERKLİK, KENT SAVAŞLARI VE İKİLİ İKTİDAR SORUNU

"Bu durumda, o savunma süreci aşılmıştır. Şimdi taktik saldırı sürecindedirler. Aktif savunmaya geçiyoruz, diğeri salt savunmaydı. Ama artık taktik saldırı ile AKP'ye darbeler vura­ rak AKP faşizmini parçalayıp yenilgiye uğratma ve zafer kazanma dönemidir. Bu bakımdan öncelikle mutlaka taktik ve tarz değişimi yaratılmalıdır. Sadece hendek ve barikatlar arkasında diren­ me zafer kazandırmaz. Böyle bir dire­ niş ile düşmanın başarısı önlenebilir. Nitekim Cizre ve Sur direnişleri, AKP faşizminin imha ve tasfiye planlarını boşa çıkardı, yenilgiye uğrattı." (Duran Kalkan, 9 Mayıs 2016) Savaşta yeni bir aşamaya geçilece­ ği, "taktik saldırı" dönemine girileceği açıklanıyor.

meyeceğini, Kürt Özgürlük Hareketi'ni tasfiye edemeyeceğini biliyor. Elbet­ te Erdoğan ve mevcut genelkurmay öncekiler gibi bir kez daha bir tasfiye umuduna kapılmış olabilirler. Fakat kabaca yaşananlara bakmak bile Kürt sorununun ve örgütlenmelerinin tas­ fiye edilmesi bir yana, sorunun bölge ve hatta dünya sorunu olmaya doğru büyüdüğünü gösteriyor. Devlet, Kürt savaşı üzerinden, dağı­ lan ve moral yitiren güçlerini yeniden sağlamlaştırmak istiyor. Bu konuda şimdilik bazı gelişmeler sağladığını söylemek mümkündür. Ancak Kürt Öz­ gürlük Hareketi'nde, farklı olumsuz gelişmelere yol açabilecek bir irade za­ yıflaması yaratamamıştır. Tam tersine yarattığı yıkımla mücadelenin yeni bir hız kazanmasının yollarını döşemekte­ dir. Saray'ın saldırıları, Kürt Özgürlük Hareketi'ne güç kazandıran taktiklerin engellenmesi ve bir irade kırılması ya­ ratma hedefine kilitlenmiştir. Kent sa­ vaşlarıyla Kürt halkı iradesini yeniden bilemiştir. Ancak bazı taktik zaafların ortaya çıktığı da bir gerçektir. Konu esas olarak, dar anlamda kentlerde mevzi tutma, öz yönetim inşa etme noktalarından, kurtuluş iradesini yeni­ den yükseltme hedefine yönelmiştir.

Kentlerde mevzi tutmak savaştaki güç durumu açısından mümkün de­ ğilse; bugüne kadar ne yaşanmıştır? Aslında kent savaşlarıyla bir irade sa­ vaşı yaşanmıştır. Her ne kadar gerilla savaşı açısından uygun olmayan mevzi tutma ve savunma taktikleri yaşanmış olsa da, bu savaşın bir başka yönü de vardır. Bu yönü Özgürlük Mücadelesi açısından bir dönemsel taktik olmak­ tan öteye, varoluş ve devletin tasfiye hedefinin boşa çıkarılmasıdır.

"Türkiyelileşme Stratejisi" Açısından Kent Savaşları

Masa devrilip, devlet eski ayarları­ na dönünce Ankara'nın bir kez daha hedefi Kürt halkını yok saymak ve "çök­ türmek" oldu. 2015 Temmuz ayından beri yaşananların özü bu noktada yat­ maktadır. Devlet Kürt halkını yok ede­

7 Haziran seçimlerinden yaklaşık bir yıl önce siyaset gündemine giren "Türkiyelileşme stratejisi", kavramın kendisi tartışmalı olsa da, pratik uygu­ lamasıyla siyasal dengelerde önemli değişimlere yol açtı. Uzun bir dönem

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Güz 2016  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement