Page 7

DÖNEMİN ÖZELLİĞİ Mehmet YILMAZER

DÖNEMİN ÖZELLİĞİ

nedenlerle pasta küçülmeye başladık­ ça kavga da şiddetlenecektir. AKP içinde çeşitli eski isimler üze­ rine yapılan spekülasyonları atlarsak, Arınç'ın Başbakan'a "yalvarması" ilgiye değerdir. Arınç bir an önce"OHAL İnce­ leme Komisyonu"nun çalışmaya baş­ lamasını istemiştir. Bu Komisyon'un ne işe yarayacağı bir kenara, buradan AKP tabanında önemli bir kitlenin "FETÖ" operasyonu mağduru olduğunu an­ lıyoruz. Bu gerilim aşağıdan yukarıya doğru tırmanacaktır. Daha önce de vurguladık, Saray sultanlığa doğru ilerlerken onu yolda tık nefes hale getirebilecek kambur­ larla yürüyor. 17-25 Aralık yolsuzlukla­ rı; Suriye iç savaşındaki suçlar, özellikle muhaliflere sarin gazı temini; 15 Tem­ muz darbesinin AKP içine uzantıları ve son olarak referandum yolsuzlukları Saray'ın peşini bırakmayacaktır. Bütün bunları Reis'in nasıl yöneteceğini gö­ receğiz. Referandumdan sonra esen rüzgar CHP'nin içini de karıştırdı. CHP içindeki tartışmanın şimdilik oturduğu zemin "cesaret" kavgasıdır. Referandumun hemen sonrasını CHP kurmayı o ka­ dar korkakça yönetti ki, böyle tepkiler bir bakıma kaçınılmazdı. Konu birkaç taktik hata değildir. CHP'nin tepkilerini devlete ve AKP'ye göre ayarlamasıdır. "Ne derler?", "Ne olur?" sorularından hareketle taktik inşa edince rakibin çektiği alanda debelenip durmak ka­ çınılmaz oluyor. Bir zamanlar Ecevit ve

m

Referandum bir siyasal kırılma nok­ tasıydı ve etkileri hızla kendini ortaya koymaya başladı. Bir rüzgar siyasal par­ tilerinin içini karıştırarak esiyor. Sonuç­ lara "Evet"çiler sevinemedi; "Hayır"cılar ise sevinmeyi beceremedi. Bu geçiş döneminin ortaya çıka­ racağı siyasal çatallanmaların ve yeni yapılanmaların henüz siyasal çerçeve­ si şekillenmemiştir. Bunun için erken. Bugünlerde yaşanacak kaynamaların nitelikleri iyi okunmalıdır, çünkü yakın gelecek bunlar üzerinden yürüyecek­ tir. Ham hallerine baktığımızda AKP içindeki gerilim daha çok havuz med­ yasındaki kapışmalarla yürüyor. Konu "Reis'e yakınlıktır." Bunu başka yönden okursak çıkar kapışmalarının hızlana­ cağına işarettir. Erdoğan partisine geri dönünce hemen yeni düzenlemeler yapacağı söylenmeye başlandı. AKP'nin ruh kay­ bını gören Reis, "hasbi (gönüllü) olun, hesabi olmayın" demiş. Güzel, ancak boşa bir çağrı. AKP çoktan beri büyük bir çıkar örgütü gibi çalışıyor. "Hesabiliğin" boyutları 17-25 Aralık 2013'de ortalığa saçıldı. O kadar ki bu saçılma ülkenin sınırlarını bile aşıp Zarrap ile Amerika'ya kadar gitti. Erdoğan son yapacağı Amerika gezisi ile biraz da bu ortalığa saçılanları toparlamaya çalışa­ caktır. AKP dini geleneksel kültürün ve siyasal İslam'ın değerleri üzerine otu­ ruyordu. Aradan geçen yıllarda bunlar çürüdü, yerine neredeyse bir "Reis'e yakın olmak" kültürü kaldı. Ekonomik

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement