Page 10

00 DÖNEMİN ÖZELLİĞİ

Bu dönemde yapılabilecek en önemli hata 2019 için başkanlık adayı üzerine tartışmadır. Baykal 1970'li yıl­ larda Ecevit hükümetindeki enerji ba­ kanlığı günlerinden beri hep bir tarih­ sel misyon üstlenmiştir. Siyasal düzen, devletin bekasından çok küçük bir sapmaya bile uğrasa hemen harekete geçip, işi rayına oturtmaktır. Bu misyo­ nundan vazgeçmek şöyle dursun, ka­ rarlı bir şekilde devam ediyor. Dönemin temel görevi bellidir. Sultanlaşmaya karşı demokrasi müca­ delesi yükseltilmelidir. İşe en geniş it­ tifaklarla başlamak gibi bir zorunluluk yoktur. Yol aldıkça büyümek de müm­ kündür. Saray'ın ucubesine karşı demok­ ratik bir anayasanın yaratılması temel siyasi hedef olabilir. Karmaşık değil basit, temel insan haklarını öne çıkar­ tan bir anayasa taslağı hazırlanabilir ve propaganda edilebilir. Öte yandan, yoksullaştırmaya ve yolsuzluklara karşı özel bir mücadele yürütülmelidir. Önümüzdeki dönem bu konuda pek çok sorun gündeme gelecektir. Günümüze özgü en önemli mü­ cadele hedefi ise kaybedilen hakların geri alınma mücadelesidir. Nuriye Gül­ men ve Semih Özakça'nın yaşamlarını ortaya koyarak verdikleri mücadele OHAL ile yapılan hak gasplarının yay­ gınlığının ve dayanılmaz noktalara ge­ lişinin sembolü olarak şimdiden mü­ cadele tarihindeki yerini almıştır. Dönemin en önemli özelliği hemen tüm siyasal yapılar açısından güç birik­ tirmedir. Devrimciler açısından halk­ ların güçlü ve yaygın dayanışmalar kurduğu 7 Haziran öncesi ve Gezi İs­ yanı günlerinin ruhunu canlandırmak

büyük önem taşıyor. Saray'ın aralıksız saldırdığı iki yıl yaşandı. Bu demokra­ si güçlerini oldukça hırpaladı. Ancak referandum sonuçlarıyla birlikte hem korku duvarı büyük bir darbe almıştır, öte yandan halkların dayanışma ruhu­ nu yeniden inşa etmenin günleri gelip çatmıştır. Saray bu dayanışmayı parça­ layabildiği ölçüde adım atabildi. Halk­ ların dayanışması yeniden inşa edildi­ ğinde Saray'ın alanı daralacaktır. Saray'ın keyfiliği o kadar büyüdü ki, artık en küçük alan daralması AKP için­ de öncekilerden daha şiddetli gerilim yaratacaktır.

Profile for Yol Siyasi Dergi

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Yol Siyasi Dergi Yaz 2017  

Bizi aşağıda bulunan adreslerden takip edebilirsiniz. www.yolsiyasidergi.org & www.twitter.com/yolsiyasidergi & www.facebook.com/yolsiyaside...

Advertisement