Page 1

Nagelezen door: datum

handtekening

de mentor St.-Jorisstraat 71 8000 Brugge tel. 050 33 32 68 Opleidingscoördinator: ines.vandamme@howest.be Stagecoördinator: chantal.vermote@howest.be

de lector

Lesvoorbereiding LO Stageschool: SB August Vermeylen

Student: Yohani Simoens

Klas: L4b

Jaar en opleiding: 1ste Bach LO en BWR

Mentor: Dhr. Guy Vansteenkiste

Opleidingsonderdeel : LO

Datum: 16/03/’11

Vaklector: Annelies Van Oost

Uur: 8.35-9.25

Pedagoog: Mevr. Vandamme

LESONDERWERP Algemene bewegingsvaardigheden : klimmen en klauteren

SITUERING IN LEERPLAN 4.1.1.2. Variante vormen van basisbewegingen (pag.14) 4.1.1.2.7. Klimmen en klauteren (pag.22)

LEERPLANDOELEN Motorische competenties - Lln kunnen klimmen en klauteren bij middel van allerhande toestellen en speeltuigen met of zonder meenemen van klein materieel. Zelfconcept en sociaal functioneren Lln ervaren spelend hun motorische kunnen en hun fysieke mogelijkheden

BEGINSITUATIE Klimmen en klauteren: - 13 lln - Turnzaal SB A. Vermeylen - Lesduur is 50 min : effectieve lesduur is 35 min voorkennis : niet gekend


LESDOELSTELLINGEN Bewegingsgebonden doelen: - motorisch: lln kunnen beheerst vorderen op verhoogd val - cognitief: lln weten hoe ze zich veilig op hoogte moeten bewegen - dynamisch-affectief: lln werken samen met elkaar Persoonsgebonden doelen: - motorisch: ll kan de eenvoudige basisvaardigheden uitvoeren - cognitief: ll weet wat hij moet doen om niet te vallen - dynamisch-affectief: lln durf over verhoogd oppervlak vorderen

LESSTRUCTUUR Opwarming 5’: A. Tikspel Kern 30’: 1.Werkpost 1 2. Werkpost 2 3. Werkpost 3 4. Werkpost 4 Slot 5’: Slotspel


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

- Organisatie en instructie Lln verzamelen in het begin van de les op de banken. Lk maakt afspraken voor de les. - Afspraken Algemeen: Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal, Lln zijn stil bij de instructie en laten al het materiaal liggen. De lln hebben respect voor het materiaal. Opwarming: Opwarming: A. Stimuleren ademhaling A. Tikspel en bloedsomloop van de lln Als je aangetikt bent, sta je in spreidstand, andere ll kan je bevrijden door door je benen te kruipen.

Opwarming: A. Tikspel

5’

- Organisatie en instructie Lk legt het spel uit. Lln zitten neer op de banken en luisteren in stilte naar de uitleg. Lk kiest 2 tikkers. De tikkers dragen een vestje. De tikkers staan eerst bij de lk terwijl de rest van de lln de kans krijgt zich te verspreiden - Afspraken Algemeen: Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal. Specifiek: Je mag niet langer dan 5sec op een verhoog staan. De lln die op een verhoog kruipen kunnen niet aangetikt worden. Er mag niet op de trampoline gesprongen worden.

3


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

Kern: - Organisatie en instructie De lln hebben respect voor het materiaal

T

Organisatie

25’ 5’

Er zijn 4 verschillende posten. 4 lln per post, 5 min per post Lk overloopt de 4 posten met alle lln. Lk legt de oefing uit en zegt dat alle lln moeten luisteren, omdat hij straks iemand zal kiezen die zal moeten demonstreren. Lk laat telkens een ll de oefening demonstreren gelijktijdig met uitleg. Na de uitleg en demonstratie krijgen de lln de kans om vragen te stellen. Na 5’ staan lln aan de kegels bij het begin van de oefening en wachten dan op het signaal om door te schuiven. - Afspraken Algemeen: Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal. Specifiek: Na de uitleg verdeelt de Lk de lln over de posten in evenredige groepen. De lln wachten op het startsignaal. .

4


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

1.Werkpost 1 : Ll klimt op de lage plint. Lln klimmen op lage plint. Daalt dan af naar de bank. Lln houden vormspanning om streksprongen in de trampoline uit te voeren.

Springt 3x in de trampoline en land op de dikke mat.

T

Organisatie

5’ - Organisatie en instructie Lln staan in rij achter de kegel. Volgende ll vetrekt als de voorgaande ll 3x gesprongen heeft. - Afspraken Algemeen: Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal. Specifiek: Ll daalt van de plint, springt niet ! Ll springt niet meer dan 3x in de trampoline.

3

-Aandachtspunten/tips Bij de landing, goed door de knieÍn buigen 5’ 2. Werkpost 2 - Organisatie en instructie Lk heeft merkpunten voor de les start aangebracht op het sportraam. De lln staan in 2 rijen, volgens moeilijkheid. Ll klautert het sportraam op, en De volgende ll start als de voorgaande ll van volgt de aangegeven merkpunten het sportraam klimt. op het sportraam - Afspraken Ll verplaatst zich zijwaarts. Algemeen: Ll klimt van het sportraam Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal. Specifiek: Lln springen niet van het sportraam naar beneden, maar klimmen terug naar beneden. -Differentiatie Lln mogen ook eerst op de bank klimmmen en dan pas over de bok. Ll kruipt over de bok zonder springen. Lln klauteren het sportraam op door gebruik te maken van de aangegeven merktekens

5


Doelstellingen

Leeractiviteiten

3. Werkpost 3 Ll trekt zich op zijn buik op op de schuine bank tegen het Lln klimmen op armkracht sportraam. de bank op. Klimt schuin over het sportraam, En klimt dan naar beneden.

Didactisch handelen

Lln klimmen over lage hindernissen.

Klimmen op de plint en spingt ervan op de dikke mat.

Organisatie

5’ - Organisatie en instructie 2 frontrijen aan de kegel. Ll vertrekt aan de kegel. Volgende ll vertrekt als voorgaande naar beneden klimt. - Afspraken Algemeen: Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal. Specifiek: Lln springen niet van het sportraam, maar klimmen naar beneden. -Differentiatie Schuine banken verschillende stijgingsgraad.

4.Werkpost 4 Ll vertrekt aan de kegel. Klimt over de banken richting plint.

T

5’ - Organisatie en instructie Lln staan in frontrij achter de kegel De lln staan in 1 rij aan de kegel. De volgende ll mag vertrekken als de voorgaande ll over 1 de eerste bank is. - Afspraken Algemeen: Een fluitsignaal is het start- en stopsignaal. Specifiek: Er wordt niet voorbijgestoken, getrokken of geduwd. Lln houden rekening met elkaar als ze van de plint springen. -Differentiatie Lln kruipen op handen en voeten over de banken. 5

6


Doelstellingen

Lln komen tot rust

Leeractiviteiten Slot: Ll zit op de bank met rug naar de rest. Lk duid lln aan die op de bank achter de andere ll gaan staan, wanneer lk ‘ja’ roept raadt ll hoeveel lln achter hem op de bank staan

Didactisch handelen

T

Organisatie

5’ - Organisatie en instructie Lln zitten in een flankrij en de lk legt spel uit. Lk kiest 1 ll die op de bank gaat zitten. Indien tijd over, meerdere lln eens op de bank - Afspraken Algemeen: Alle lln moeten stil zijn Specifiek: Lln op de bank mag zich niet omdraaien .

7


ZAALOPSTELLING 1)

4) 2)

3)

5 3

MATERIAALLIJST: 6 valmatjes 3 Dikke valmatten : 1 grote, 2 kleinere 2 bokken 2 Plinten Lange rolmat 7banken 6 kegels Merktape Sportraam Trampoline

BIBLIOGRAFIE: -

Cursus ABV, Van Puyvelde Sheyla Leerplan Lager Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Observatieve stage

2

LVB klimmen en klauteren  

lesvoorbereiding klimmen en klauteren

Advertisement