Page 3

c(llrrl-l otooaoego orc)a)6m0d {Dmlaoldl {R}oolod) ood : oinlo5rn.lol€ooloo oloilopr s 30 flnlolAlprsl

7a.m e

oD3ralfii

"lric4cl60d

Gsolol.dld

COBgnlo

a.m

011016 goldontoE t6D"ol0d Go661645ri 6)918 J0! E5o16l.g)s' l0nom)l]m t mtmffcl tserroe€s4mrn)

915

:

nlolcldrlqleloo L6Ill.rLcl .05olelont".l3so3d 6le5mofii monSolldl.lrd

e

3o'fi.30

r ofiilol

fiDg2agoo

mrotGor"m6ondl

tgl{lt!€Bc0l

G(ll'

mmlojlol 0ri?lorooojloi pnnde] gm: mrdp

L.lrdclo(n

oll)Looo

:

i(ldaol tdko 46l6(liQ (firldflunlm

irEtuJas

omta:d

L(i14ojl rdlnrlLojl

cor(n€ossorJR ol0jlmil oxc)

cnoodseoo

(monrlrJo l.rfirjleu6d 6olo6oesmlR o0tror ouil

pB".€rsoo ordcom n1.s0)Ja!oo6n]d

trdlsojlo€,.6njl.tc1€Bojl

I :

ordBolar"€ooi,

tfdlqol o5oBld oo{rDloi €rd0odsso"

1. otnll.n. oos 0ampk l"dfit ojlaro" €20l]dl, o?caru)rlrloafli 66rdgsl

2

Loal4ol

3

L(?lsojl catl)lo cBoDdg€(I)o

4.

l(alsoil 4Bolemo cnnodgsmo

ml6lO(u)'(I)6nnogdrd1rioo"3s3()Iot0i 1 olill.n. 6€'-.0d Itdlnoolgladl

2 3 6eBdl0J'€6od53mord

ro3fito dl. oil. (asorE oilcroo, 60nnf cermr"d c6r€Pe)

L(lale .jgo)llgmo" lrdgllo 01orc€5rs0to"

l

1. rullolfiil

2

€U's"6Dt

ilolom

oDonuojl

€nl')l. dDlojllol 6r6lolD3d

3. tfilsoil fl01,06.d)drloil crdoodg$oo i tclool ,e{rd..ord. aao)d 5. L!a14o1 olojjstlj()td 6 Llalsoil ^orilt"jlo

mdl:

cn])r."jl..Oo. dhil

Yogakshemasabha Varshikam - 2010 Programme Book  
Yogakshemasabha Varshikam - 2010 Programme Book  

Details of programmes for Annual Meet, 2010 at Kozh

Advertisement