Page 1

AISIALDIAREN KUDEAKETA ARTEAN Udaletik eratzen den batzordeak argi izan behar du helburua ez dela kulturetxea egituratzea soilik, herriko aisiaren (hezkuntza ez formala + kultura) kudeaketa diseinatzea baizik. Horretarako funtsezkoa da nolako aisi-eredua nahi dugun zehaztea eta ildo horretan lan egitea.

Aisialdiaren definizioa: Lan, senitarte, edo jendarte betebeharrak amaitu ondoren pertsona bakoitzak borondatez aukeratzen dituen jarduerak dira. “Aisialdiko denboran, sozializazio prozesu bat martxan jartzen da, inguruneak eskaintzen duen bizipen eta ezagutzen ondorioz, jokaera-jarraibide batzuk bereganatuz joaten da. Ondorioz, aisialdiak beharko luke izan”. Erich Weber

jendarteratzaile eta hezitzailea

Aisialdiak eskaini beharrekoak: -

Aisia euskaraz bizitzeko aukera

-

Euskal kulturaren transmisioa

-

Emakumeentzako aukera berdintasuna

-

Herritarra eragile: elkartegintza indartu, herritarrak kudeaketaren protagonista bihurtu…

-

Elkartegintza saretu eta boteretu

-

Aisialdi kulturanitza jendarte anitzarentzat

Aisialdiaren funtzioak: Garapena: Intelektuala, emozionala, fisikoa, artistikoa… Aisialdian hezi egiten da. Hezkuntza ez formala da.

Ondo pasatzea: Errutinaren kontrapuntua. Estereotipo eta mugen kontra doa eta tentsioa askatzen du.

Atsedena: Betebeharren askatzaile. 1


AISIALDIAK HARTZEN DITUEN EREMUAK: 3 eremutan bizitzen ditugu. Hiru eremu hauek zuzenean erlazionatuta daude eta elkar elikatzen dira: -

Bakarkakoa-familia

-

Elkartegintza-kuadrilak

-

Administrazio eskaintza

Adm inistr azio eskai ntza dmin istra zio eskai ntza

ERAGIN EREMUAK ADIN-TARTEEN ARABERA: Gure lan esparrua haurrek, gazteek, helduek eta hedadetuek osatzen dute. Pertsona helduek haien aisialdiaren kudeaketa autonomoa egiteko gaitasuna dute; hala ere, beharrezko baliabideak eskaini behar ditu oinarrizko proiektuak.

AISIALDIAREN KUDEAKETA Haur eta gazteen astialdi eredua, kalean baino, ludoteka, udaleku, haur parke, lokaletan‌ kokatzen da. Helduetan zein gazteetan, oro har jendartean, aisialdikontsumistaren eredua gailentzen da pribatizazioaren adierazle gisa. Sistema jasangarria eredu kapitalistarekin uztartuz uler daiteke. Guk eredu berria plazaratu eta herriratzeko apustua egiten dugu, gure oinarri diren baloreak aintzat hartuz.

2


Espazioa

Lan metodoa

Elkarte sarea

Udal Eskaintza

(egon daitezkeenak)

ZEHAR LERROAK:

Haurreria

Ludoteka Gidatua Kirol T EUSKARA, BERDINTASUNA, ANIZTASUNA, EUSKAL KULTURA,

Nerabeak

Kuadrilategia EKINTZAILETASUNAErdi ETAgidatua PARTEHARTZEA

Kultur T

Kiroldegia

Gazteria

Gaztetxea

Baliabide eskaintza

Musika T

Parkeak…

Helduak

Kultur-etxea

Autonomoa zein gidatua

Aisia T

Kultur etxea…

Euskara T

Liburutegia…

Nagusiak

Elkarteak

3.adinekoentz at lokala + kultur-etxea

Autonomoa zein gidatua

Elkarteentzat lokalak

Federazioa

Frontoia

Emakume T T Ekologista

Aisi-ereduaren aro berriari hasiera emateko egitura berria sortzea ezinbestekoa da, aurretiaz zehaztutako ildoari erantzuteko gai den antolaketa sortuz. Udala, elkarteak eta norbanakoen artean eraikiko den plataforma izango da, lan kooperatiboan oinarrituta dagoena. Prozesuari hasiera emateko ezinbestekotzat jotzen dugu Arteako aisiari buruzko diagnostikoa egitea. Egoera aztertu ondoren, posible eta onuragarri izango litzateke aisi-teknikari edo kultur-teknikari baten figura sortzea. Subjektu honek bere bitartekaritza eta lanaren bitartez emango dio proiektuari beharrezko izango duen kohesioa eta dinamizazioa; Arteako aisia (kultura + hekuntza ez formala) bideratuz.

3


Honenbestez, hurrengoa izango litzateke lanen eta ekintzen antolaketarako proposamena:

EKIN TZAK

INTERBENTZIOA

PROIEKTUEN JARRAIPENA KOORDINATZAILEA

KOORDINAZIO OROKORRA TEKNIKARIA ETA KOORDINATZAILEAK (ludotekaria…)

PROGRAMAZIOA OROKORRA HERRI BATZORDEAK + TEKNIKARIAK

AISI PROIEKTUA HERRI BATZORDEAK ETA UDAL BATZORDEA

4


5

ARTEA AISIA (2)  

ARTEA AISIA (2)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you