Page 1

‫נהג‪,‬‬ ‫דע את‬ ‫זכויותיך!‬

‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫וד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען‬ ‫צועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי‬

‫‪1‬‬


‫‪2‬‬

‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המק‬ ‫‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬ה‬


‫נהג! דע את זכויותיך!‬ ‫אין זה סוד‪ ,‬שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט‬ ‫שמגיע לך על פי ההסכם הקיבוצי בענף‪ ,‬שגם הוא אינו‬ ‫מתגמל אותך בצורה הוגנת‪ .‬מעבידים מנצלים את העובדה‬ ‫שנהגים לא מאורגנים במקומות העבודה‪ ,‬אינם מכירים את‬ ‫ההסכם‪ ,‬ואת הקושי לקרוא תלוש שכר‪ ,‬כדי לשלם פחות‪.‬‬ ‫חוברת זו מסבירה את זכויותיך כנהג משאית על פי הוראות‬ ‫ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה‪ .‬הדבר מאפשר לך להשוות‬ ‫את תלוש השכר שלך עם מה שמגיע לך על פי הסכם זה‪.‬‬ ‫יש לשים לב שקיים צו הרחבה על ההסכם כך שסעיפיו‬ ‫חלים על כל מעסיק ללא יוצא מן הכלל‪.‬‬

‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫וד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען‬ ‫צועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי‬

‫‪3‬‬


‫זכויות‬ ‫את מרבית הזכויות המגיעות לעובד נחשב על בסיס מושג‬ ‫הנקרא "השכר המשולב" המכיל‪:‬‬ ‫שכר היסוד ‪ -‬שכר המינימום הקבוע במשק‪ +‬תוספת ותק‬ ‫של ‪ 0.5%‬על כל שנה (עובד העובר ממעביד אחד לאחר‪,‬‬ ‫הותק שלו מצטבר)‪.‬‬ ‫תוספת מקצועית ‪ -‬תוספת חודשית שיקבל העובד על‬ ‫סך ‪ ₪ 250‬לחודש‪ ,‬על פי שיקול דעתו של המעסיק‪.‬‬

‫פנסיה ופיצויי פיטורים‬ ‫על פי ההסכם הקיבוצי על המעסיק להפריש לקרן הפנסיה‬ ‫וקופת פיצויי הפיטורים שלך החל מיומך הראשון בעבודה‬ ‫‪ 14.33%‬לפי ‪ 150%‬מהשכר המשולב‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ :‬הפרשת המעסיק לקרן פנסיה עבור נהג עם שכר‬ ‫משולב של ‪ ₪ 4,650‬תהיה ‪ ₪ 999‬לחודש‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המק‬ ‫‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬ה‬


‫קרן השתלמות‬ ‫על המעסיק לפתוח לך קרן השתלמות לאחר ‪ 11.5‬חודשי‬ ‫עבודה‪ ,‬ולהפריש אליה כל חודש ‪ 6%‬לפי ‪ 150%‬מהשכר‬ ‫המשולב‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ :‬על המעסיק לשלם קה"ל לנהג עם שכר משולב‬ ‫של ‪ ₪ 4,650‬סכום של ‪ ₪ 418‬לחודש על פי חוק‪.‬‬ ‫הערה חשובה לגבי הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות‪:‬‬ ‫אל תסתמך על הכתוב בתלוש השכר בלבד‪ .‬אתה אמור‬ ‫לקבל לביתך תדפיסים של מצב הפקדות המעביד עבורך‬ ‫לקרן פנסיה וקרן השתלמות מדי ‪ 3‬חודשים‪ .‬אם לא קבלת‬ ‫תדפיס עליך ליצור קשר עם חברת הביטוח ולבקש אותם‪.‬‬ ‫שמור את התדפיסים כמו שאתה שומר תלושי שכר‪.‬‬

‫אש"ל ‪ -‬אוכל‪ ,‬שתיה ולינה‬ ‫על פי ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה‪ ,‬על המעסיק לשלם‬ ‫לך ‪ ₪ 60‬לכל יום עבודה מחוץ לעיר‪ ,‬ולינה אם נדרש‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ :‬נהג העובד ‪ 26‬ימים בחודש יקבל ‪ ₪ 1,560‬אש"ל‬ ‫לחודש‪ .‬בשל מחלוקת משפטית על מעמד התביעה להחזר‬ ‫הוצאות אש"ל‪ ,‬כדאי לאסוף קבלות וחשבוניות ממסעדות‬ ‫או מזנונים שאכלת בהם‪.‬‬

‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫וד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען‬ ‫צועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי‬

‫‪5‬‬


‫הבראה‬ ‫על פי ההסכם הקיבוצי‪ ,‬הנך זכאי לתשלום עבור ימי הבראה‬ ‫לפי ותק במלאת שנת עבודה מלאה‪ 5 .‬ימי הבראה לשנה‬ ‫ראשונה בסך של ‪ ₪ 365‬ליום‪ .‬ותק בחברה מקנה לך זכאות‬ ‫ליותר ימים לכל שנה לפי טבלה‪.‬‬ ‫דוגמא לנהג חדש‪ :‬עבור השנה הראשונה בעבודה על‬ ‫המעסיק לשלם לך ‪ ₪ 1,825‬עבור הבראה‪.‬‬

‫ביגוד‬ ‫על המעסיק לספק לך שתי חולצות‪ 2 ,‬מכנסיים וזוג נעליים‬ ‫או לשלם לך עבורם בהתאם לתעריפי השוק באותה‬ ‫התקופה‪.‬‬

‫חופש וחג‬ ‫אתה זכאי ל‪ 9-‬ימי חג משולמים כל שנה‪ .‬כל נהג זכאי‬ ‫למינימום של ‪ 12‬ימי חופש בשנה‪ .‬נהג ותיק זכאי ליותר‬ ‫לפי הותק‪.‬‬ ‫יום חופש משולם על פי ‪ 150%‬מהשכר היומי המשולב‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ :‬יום חופש של נהג עם שכר בסיס של ‪4,650₪‬‬ ‫שווה ל‪.₪ 268‬‬ ‫‪6‬‬

‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המק‬ ‫‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬ה‬


‫זכור לשמור את תלושי המשכורת ולנהל רישום מסודר‬ ‫של שעות העבודה בכל יום!‬ ‫בעת כניסתך למקום עבודתך‪ ,‬זכור לדרוש מסמך‬ ‫"הודעה לעובד" המפרט את תנאי התעסוקה‪.‬‬

‫נהגים‬ ‫התאגדו!‬ ‫נהגים התאגדו!‬ ‫אתה סובל כיום מהאנרכיה השוררת בענף ההובלה‪ :‬השכר‪,‬‬ ‫הבנוי בדרך כלל משכר מינימום ופרמיה‪ ,‬אינו מאפשר לך‬ ‫לקבל שכר תמורת שעות עבודתך בפועל‪ .‬החישוב של‬ ‫הפרמיה אינו ברור‪ ,‬והמעביד יכול לשחק בו כראות עיניו‪.‬‬ ‫מאלצים אותך לעבוד למעלה מ‪ 12-‬שעות ליום‪ ,‬למרות‬ ‫הסיכון‪ ,‬התשישות וסכנת תאונות הדרכים‪ .‬בנוסף‪ ,‬נהגים‬ ‫סובלים מיחס פוגעני מצד מעסיקים‪ ,‬פיטורים שרירותיים‪,‬‬ ‫חוסר ביטחון תעסוקתי ואי אכיפת חוקי הבטיחות‪.‬‬

‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫וד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען‬ ‫צועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי‬

‫‪7‬‬


‫התארגנות היא כוח‬ ‫הקמת ועד עובדים משנה את יחסי הכוחות בין העובדים‬ ‫למעביד ומגנה על העובדים‪ .‬הועד‪ ,‬בגיבוי ובליווי של ארגון‬ ‫העובדים מען‪ ,‬יכול למנוע פיטורי עובד והתנהגות שרירותית‬ ‫מצד המעביד‪ ,‬קצין הבטיחות או הסדרן‪ .‬הועד יכול לפקח על‬ ‫חישובי הפרמיה‪ ,‬לחתום על הסכם שכר משופר עם המעביד‪,‬‬ ‫לדאוג לכך שנהגים לא יאלצו לנהוג יותר מ‪ 12 -‬שעות‪ ,‬ולהבטיח‬ ‫זכויות סוציאליות משופרות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬ביטחון תעסוקתי וכבוד‬ ‫במקום העבודה‪.‬‬ ‫ארגון העובדים מען פועל לשינוי מבנה השכר‪ ,‬כך ששכר‬ ‫היסוד יהיה ‪ ₪ 6,050‬תמורת שמונה שעות עבודה‪ ,‬וכל שעה‬ ‫נוספת תשולם לפי החוק‪ ,‬עד למקסימום של ‪ 12‬שעות ביום‪.‬‬ ‫רק התארגנות הנהגים בועדים בתוך החברות תאפשר למען‬ ‫ולך להביא את השינוי בשכרך‪ ,‬תנאי עבודתך ומעמדך‪ .‬ככל‬ ‫שיותר נהגים יצטרפו למען ויתארגנו‪ ,‬כוחנו מול המעבידים‬ ‫יגבר!‬

‫‪8‬‬

‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המק‬ ‫‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬ה‬


‫חוקי התארגנות‬ ‫הקמת ועד איננה מכוונת נגד המעביד‪ ,‬אלא להגן על‬ ‫העובדים‪ ,‬והיא מוגנת על ידי החוק‪.‬‬ ‫על פי חוק‪ ,‬לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים‬ ‫בוועד עובדים או בארגון עובדים‪ ,‬להיות חבר בוועד עובדים‬ ‫או בארגון עובדים ולפעול במסגרתם‪.‬‬ ‫החוק אוסר על מעביד לפטר עובד‪ ,‬להרע תנאי עבודה‬ ‫של עובד או להימנע מקבלה של אדם לעבודה על רקע‬ ‫התארגנות עובדים‪.‬‬ ‫כדי שארגון עובדים יהיה בעל מעמד רשמי במקום עבודה‬ ‫עליו להיות ארגון יציג‪ ,‬כלומר ‪ -‬מספר החברים באותו ארגון‬ ‫עובדים צריך להיות לפחות שליש מכלל העובדים שעליהם‬ ‫יחול ההסכם‪.‬‬ ‫נהג משאית ‪ -‬אל תתפטר כדי לעבור לחברה פוגענית‬ ‫אחרת‪ .‬חפש מי מחבריך שותף לרעיון של התארגנות‬ ‫ופעל יחד איתם להקמת ועד‪.‬‬ ‫רק ועד עובדים מסונף לאיגוד מקצועי דינמי ומחויב‬ ‫כמו מען יבטיח לכם את זכויותיכם‪.‬‬ ‫בכל מקרה‪ ,‬אל תתפטר טרם תתקשר‪ ,‬פן תפסיד את‬ ‫זכויותיך!‬

‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫וד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען‬ ‫צועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי‬

‫‪9‬‬


‫למה להצטרף למען?‬ ‫ארגון העובדים מען הוא איגוד מקצועי בעל פריסה ארצית‪,‬‬ ‫שמארגן את ענף ההובלה‪ .‬מען מסייע לחברים באיגוד‬ ‫להתארגן בועדים במקומות עבודתם‪ ,‬נותן שירותי יעוץ‪,‬‬ ‫ומספק ייצוג משפטי לחבריו מול המעסיקים תמורת ‪₪ 300‬‬ ‫בלבד‪ .‬מען מקפיד על נוכחות וקשר יומיומי עם הנהג‬ ‫בשטח‪.‬‬ ‫למען ניסיון רב בהקמת ועדי עובדים ובניהול מו"מ עם‬ ‫מעבידים עד להשגת הסכם קיבוצי‪.‬‬ ‫המחלקה המשפטית של מען השיגה מאות אלפי שקלים‬ ‫עבור נהגים‪.‬‬ ‫מען הוא איגוד מקצועי עצמאי‪ ,‬פתוח ודמוקרטי‪ ,‬המאגד‬ ‫יהודים וערבים‪ ,‬ונאבק למען חברה שוויונית ולצמצום‬ ‫הפערים החברתיים‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המק‬ ‫‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬ה‬


‫איך מצטרפים למען?‬ ‫■ חותמים על טופס הצטרפות‪.‬‬ ‫■ עושים הוראת קבע על סך ‪ 20‬שקל לחודש‪.‬‬ ‫עם חתימת הסכם קיבוצי בחברה ישלם כל חבר מען‬ ‫סך ‪ 0.9%‬משכרו כדמי חבר‪ ,‬שיגבו בתלוש השכר‪.‬‬

‫מען הוא האיגוד שלך‪.‬‬ ‫הצטרף עוד היום!‬ ‫סניפי מען‬ ‫חיפה‪050-4330039 ,04-8674221 :‬‬ ‫תל אביב‪-‬יפו‪050-6839443 ,03-5373271 :‬‬ ‫ירושלים‪02-6280173 :‬‬ ‫נצרת‪04-6062680 :‬‬ ‫באקה אל‪-‬ע'רביה‪04-6386134 :‬‬ ‫‪www.wac-maan.org.il‬‬

‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫וד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫ך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך!‬ ‫ד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען‬ ‫צועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי‬

‫‪11‬‬


‫מען הוא האיגוד‬ ‫שלך‬

‫הצטרף עוד היום!‬ ‫‪12‬‬

‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד ה‬ ‫מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מ‬ ‫המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המק‬ ‫‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬האיגוד המקצועי שלך! מען ‪ -‬ה‬

drivers_rights_heb_final  
drivers_rights_heb_final  
Advertisement