Page 1

Ynnovate Let’s challenge government http://ynnovate.wordpress.com ynnovate@gmail.com @ynnovate


Ynnovate is een proactief platform dat zich richt op het inzetten van de potentie en ambitie van de huidige young professionals als katalysator voor het oplossen van de uitdagingen waar de publieke sector zich de komende jaren voor gesteld ziet.

De toekomst heeft voor de overheid nogal wat in petto: discussies over de grootte, kosten en kwaliteit van de publieke sector volgen elkaar in rap tempo op. De roep om effciency wordt steeds luider. Een effciency die kan worden gerealiseerd door werk te maken van een groter innovatief vermogen binnen de overheid

Waarom

Wat

Ynnovate Let’s challenge government Ynnovators maken zich een deel van hun (werk)tijd vrij om mee te doen aan “Ynnovate Challenges” en “Ynnoventies” waarbij innovatieve oplossingen worden bedacht en uitgevoerd aan de hand van relevante en actuele overheidscases

Deelnemers van Ynnovate zijn echte ‘verbinders’ die buiten bestaande kaders zich willen inzetten voor innovatieve oplossingen. Ynnovators dragen actief de boodschap uit dat zij geloven in de kracht van innovatie voor een slimmere overheid van de toekomst.

Wie

Hoe

Ynnovate Flyer  
Ynnovate Flyer  

Flyer of Ynnovate

Advertisement