Page 1

Postbus 2412, 1000 CK AMSTERDAM

Concerndiensten Jollemanhof 8 Postbus 2412 1000 CK AMSTERDAM Telefoon 0800-0006 Fax (020) 555 91 90 www.ymere.nl

Datum Afdeling Contactpersoon Telefoon

Onderwerp

7 april 2011 Gebieds en Projectontwikkeling Hilde Grϋndemann 020-555 1224. Kappen bomen op nieuwbouwlocatie MFC Slotermeerlaan

Beste mevrouw, mijnheer, Met deze brief wil ik u informeren over het feit dat op maandag 11 april a.s. de bomen op de nieuwbouwlocatie van het Multifunctioneel Centrum Slotermeerlaan gekapt gaan worden. Het oude Buurtcentrum (Jan de Louterstraat 1-3) is inmiddels gesloopt. Voordat er kan worden gestart met de nieuwbouw moeten er op de bouwlocatie nog bomen gekapt worden. Op het kaartje op de achterzijde van deze brief ziet u om welke bomen het gaat. De bomen waar een groene cirkel omheen staat worden behouden. De werkzaamheden worden op maandag 11 april door de aannemer uitgevoerd. Start nieuwbouw Met de nieuwbouw wordt uiterlijk vóór de zomervakantie gestart. Begin 2013 zullen het Multifunctioneel centrum en de woningen worden opgeleverd. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust telefonisch of per mail contact met mij op Met vriendelijke groet,

Hilde Grϋndemann Projectmanager Ymere Tel. 020-555 1224 h.grundemann@ymere.nl

KvK nr. 41212857

Nieuwsbrief april 2011  

Hilde Grϋndemann Projectmanager Ymere Tel. 020-555 1224 h.grundemann@ymere.nl Datum Afdeling Contactpersoon Telefoon Jollemanhof 8 Postbus 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you