Page 1

Zo wil ik wonen! nieuwsbrief Tugelawegblokken | nummer 13 | november 2011

www.ymere.nl

Tugelawegblokken

Maak kennis met Eva van Groenigen We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van Wyneke Oostenveld, die een andere functie heeft gekregen binnen Ymere. Wyneke wordt opgevolgd door Eva van Groenigen. Eva was hiervoor al drie jaar werkzaam als consulent gebiedsbeheer in de Transvaalbuurt en dus een bekend gezicht in de buurt. ‘Mensen kunnen bij mij, net als eerst bij Wyneke, terecht met vragen over hun woning, klachten over buren of overlast op straat. Het is natuurlijk een spannende tijd voor de bewoners: mensen moeten verhuizen,

ze krijgen nieuwe buren, er verandert ontzettend veel in hun leven. We zijn ons bewust van de enorme impact die de plannen hebben op het leven van de bewoners en doen er daarom alles aan het voor de bewoners in de tussentijd zo prettig mogelijk te maken. Daarom organiseren we bijvoorbeeld samen met de Academie van de stad activitei-

ten voor en met bewoners. Ik vind het heel erg leuk om samen met mijn collega’s en de bewoners na te denken over de toekomst van de Tugelawegblokken. We gaan er samen iets moois van maken!’ Het telefoonnummer waarop u Eva kunt bereiken is: 088 000 89 00.

Zo wil ik wonen! november 2011


Impressie blok 1

Goedkeuring stadsdeel voorstel blok 1 Op 5 juli 2011 heeft een meerderheid van de stadsdeelraad besloten medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan Transvaalbuurt om nieuwbouw van blok 1 mogelijk te maken. Tijdens de vergadering werd waardering uitgesproken voor de wijze waarop bewoners zijn betrokken bij de planvorming en is aandacht gevraagd voor behoud van historische elementen. Uit de draagvlakmeting onder bewoners was eind 2010 al gebleken dat een ruime

Donner maatregel Minister Donner heeft bepaald dat vanaf 1 oktober 2011 circa s 120 meer huur gevraagd mag worden bij nieuwe verhuringen in grote delen van Amsterdam. De maatregel van de minister wordt in de media ook wel de Donnerpunten genoemd. Wat betekent dit voor de bewoners van de Tugelawegblokken? De huren voor zittende bewoners gaan als gevolg van de maatregel niet omhoog. In het Sociaal Plan voor de Tugelawegblokken zijn afspraken gemaakt over de huren van de nieuwe en gerenoveerde woningen en ook voor wisselwoningen. Deze afspraken blijven gelden. Alleen als u verhuist naar een definitief andere woning, kunt u te maken krijgen met een hogere huur. U vindt de hoogte van de huur in de woningadvertentie op WoningNet. Als u wilt weten of de woning voor u betaalbaar is en hoeveel huurtoeslag u mogelijk kunt krijgen, kunt u dit bespreken met de verhuurmakelaar van de corporatie waar u de woning van huurt.

meerderheid van bewoners het voorstel van Ymere om op de plaats van blok 1 nieuwbouw te realiseren steunt. Daarmee hebben zowel de stadsdeelraad als de bewoners groen licht gegeven aan Ymere om een nieuwbouwplan verder uit te werken. Omdat de aanpak van blok 1 als laatste fase gepland is, wordt nog niet gelijk gestart met de uitwerking. De start van de aanpak van blok 1 staat gepland voor 2016. De herhuisvesting van bewoners start naar verwachting in 2014.

De Tugelawegblokken heeft een eigen Facebookpagina! Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het project Tugelawegblokken? Bezoek dan onze Facebookpagina. Alle informatie over het project is hierop terug vinden. Ook zijn de filmpjes van het open planproces hier te bekijken. Daarnaast plaatsen wij regelmatig berichtjes en kondigen wij op deze pagina onze evenementen aan. Heeft u zelf een berichtje over de Tugelawegblokken die u graag wilt delen met anderen? Dan kunt u een berichtje plaatsen op het prikbord. Ontdek Tugelawegblokken op Facebook, ga naar www.facebook.com/Tugelawegblokken. En vindt u het leuk, laat ons dat weten!


Help mee aan een schone opgeruimde buurt Regelmatig ontvangen wij van buurtbewoners klachten over zwerfafval, overvolle afvalcontainers en overvolle fietsenrekken. Wat kunt u hier zelf tegen doen?

Biedt uw grofvuil op de juiste manier aan Dit kunt u op verschillende manieren doen: - Lever uw grofvuil gratis in bij een Afvalpunt; op de website www.afval.amsterdam.nl vindt u het dichtstbijzijnde afvalpunt. Dagelijks open tussen 08.00 en 17.00 uur, behalve op zondag. - Laat het ophalen op de vaste inzameldagen maandag en vrijdag. U kunt het afval dan v贸贸r 7.30 uur buiten zetten.

snel in actie: als u v贸贸r 12.00 uur belt, dan wordt dezelfde dag en anders de volgende werkdag het afval opgehaald. Wilt u een afvallocatie adopteren of wilt u meer weten over het inzamelen van grofvuil, neem dan contact op met het stadsdeel via het telefoonnummer 14 020 of ga naar de website www.oost.amsterdam.nl.

Ongebruikte fietsen In de buurt staan veel fietsen. Ook veel ongebruikte fietsen die een plek in het fietsenrek onnodig bezet houden. Heeft u een ongebruikte fiets, biedt deze dan als grofvuil aan of lever het gratis in bij een van de afvalpunten. Dat ruimt op en maakt ruimte vrij voor een ander.

Adopteer een afvallocatie

Aanvraag fietsenrekken

Door een afvallocatie te adopteren, draagt u een steentje bij aan de leefbaarheid in uw straat. Ligt er grofvuil op de dagen dat dit niet wordt opgehaald of is een container vol of kapot, dan belt u naar het stadsdeel. Het stadsdeel komt dan extra

Het is ook mogelijk om bij het stadsdeel een verzoek in te dienen om een fietsrek te plaatsen. Dit kunt u doen door middel van een aanvraagformulier, te vinden op de website van het stadsdeel. www.oost.amsterdam.nl


5 rtzo He gst t raa

at tra ins nte sfo

at tra eks sN

ng' Lai

ger Ma

at stra op tsk Spi

1

2

3

4

behoud en ingrijpende renovatie sloop en nieuwbouw voorstel sloop en nieuwbouw

Aanpak Tugelawegblokken

Planning en planvorming Bewoners, Ymere en het stadsdeel maken samen plannen voor de Tugelawegblokken. Wat is de laatste stand van zaken?

Blok 3 en 4 De herhuisvesting van de bewoners van blok 3 en 4 verloopt redelijk voorspoedig. Van de 135 bewoners hebben nu circa 90 een andere woning gevonden. Dat betekent dat er nu nog circa 45 bewoners met een vast huurcontract in de blokken wonen. Een deel van deze bewoners heeft aangegeven naar een wisselwoning te willen verhuizen. Een ander deel is nog op zoek naar een definitief andere woning. Ymere verwacht eind 2012 te starten met de sloop van blok 3 en 4. Dat betekent dat we ernaar streven dat alle bewoners in september/ oktober 2012 zijn verhuisd.

Blok 5 De herhuisvesting van de bewoners van blok 5 is in december 2010 gestart. Van de 148 bewoners hebben nu ruim 20 bewoners een andere woning gevonden. We verwachten dat de herhuisvesting van de bewoners van blok 5 doorloopt tot in 2013 en dat in de tweede helft van 2013 de renovatie van blok 5 kan starten.

Blok 2 Bewoners van blok 2 zijn nog geen stadsvernieuwingskandidaat en kunnen daarom nog niet met voorrang op zoek naar een andere woning. Als zij zelf nu wel al een andere woning vinden, komen ze wel in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding van s 5.400. Ymere verwacht dat de herhuisvesting van blok 2 start in 2013. Ymere is nog niet gestart met het uitwerken van een renovatieplan voor blok 2. Zodra we daarmee starten informeren wij u daarover in deze nieuwsbrief

Blok 1 Blok 1 is het laatste blok dat in de totale vernieuwing van de Tugelawegblokken aan de beurt is. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat het stadsdeel inmiddels heeft besloten om het bestemmingsplan aan te passen, om nieuwbouw van blok 1 mogelijk te maken. Het nieuwbouwplan moet nog worden uitgewerkt en de aanpak start op zijn vroegst in 2016. We verwachten dat we in 2014 starten met de herhuisvesting van de bewoners van blok 1. Bewoners van blok 1 komen nu nog niet in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding, ook niet als zij op eigen kracht een andere woning vinden.

Aankondiging

bewonersbijeenkomst In januari 2012 organiseren wij weer een bewonersbijeenkomst. De ontwerpen van blok 3 en 4 worden dan gepresenteerd en besproken. Wanneer wij een datum hebben vastgesteld, ontvangt u een uitnodiging.

Vermoeden onderhuur? Ziet u uw buren nooit meer of heeft u het vermoeden dat uw buren hun woning onderverhuren? Geef dat dan aan ons door! Wij starten dan een onderzoek. Als blijkt dat de rechtmatige huurders er inderdaad niet meer wonen, kunnen wij de woning terugvorderen. Zo zorgen we ervoor dat de leefbaarheid in de Tugelawegblokken verbetert. Als u dat prettiger vindt, kunt u uw melding ook anoniem doen. Wilt u uw vermoeden van onderhuur melden? Bel dan naar Eva van Groenigen: 088- 000 89 00.

Zo wil ik wonen! november 2011


Gisteren op het spreekuur Een veelgestelde vraag op het spreekuur: Hoe kan ik verhuizen naar een nieuwbouwwoning in Amsterdam? Op ons spreekuur komen bewoners met allerlei vragen over de herhuisvesting. Zo vragen veel bewoners hoe ze aan een mooie nieuwbouwwoning kunnen komen. Maar in Amsterdam-Oost vind je bijna geen sociale huurwoningen die nieuw gebouwd zijn. Een klein groepje bewoners uit de Tugelawegblokken heeft een nieuwe woning gevonden in de bijzondere Amsterdamse wijk IJburg. Wij weten dat dit nieuwe stukje Amsterdam voor velen onbekend en daarom onbemind is. Daar naar toe verhuizen doen mensen niet zo maar, is onze ervaring. Uit heel Amsterdam zijn er toch al veel bewoners naar IJburg verhuisd. Op dit moment wonen daar ongeveer 15.500 mensen, waaronder dus ook een aantal bewoners uit de

Tugelawegblokken. Wij hebben de oud-Tugelawegbewoners die daar heen zijn verhuisd gesproken. Ze zijn over het 足algemeen erg tevreden over hun nieuwe woning en over de nieuwe wijk. Er zijn allerlei voorzieningen in de buurt zoals scholen en winkels. Hoe kunnen we u informeren om u een goed beeld te geven van IJburg? Wij hebben daar over nagedacht en wij willen ge誰nteresseerde bewoners van de Tugelawegblokken graag een keer meenemen naar IJburg om samen met hen te be足kijken hoe deze buurt eruit ziet, welke woningen er beschikbaar komen en wat er allemaal aan voorzieningen aanwezig is. Binnenkort is er een mogelijkheid om met u af te spreken en op IJburg te kijken waar Ymere nog woningen gaat opleveren. U hoort daar snel meer over. Tot ziens op IJburg! Romana Vujica, Consulent herhuisvesting


Meer informatie Heeft u vragen over het project ‘Zo wil ik wonen!’ Ymere: • Mi-Sun Wieringa projectsecretaris Telefoon: 020 555 1268 E-mail: m.s.wieringa@ymere.nl • Walter Louman procesmanager Telefoon: 020 555 1247 E-mail: w.louman@ymere.nl Stadsdeel Oost: • Ron Steur projectleider Telefoon: 020 253 5337 E-mail: r.steur@oost.amsterdam.nl Heeft u vragen over het zoeken naar een andere woning? • Romana Vujica consulent herhuisvesting Telefoon: 020 435 69 55 • Rob van Welzenis consulent herhuisvesting Telefoon: 020 435 68 78 Heeft u een reparatieverzoek? Buurtbeheerbedrijf telefoonnummer: 020 668 64 46 of loop binnen in het kantoor, Tugelaweg 54 (geopend van maandag tot donderdag van 09.00 tot 13.00) Heeft u vragen over het beheer van uw complex? • Eva van Groenigen consulent gebiedsbeheer Telefoon: 088 000 8900 E-mail: e.van.groenigen@ymere.nl • Danny Hendradhy huismeester Telefoon: 06 52 34 87 37 (bereikbaar van maandag t/m donderdag) Spreekuren in het Buurtbeheerbedrijf, Tugelaweg 54 • Huismeester: op maandag en woensdag van 13.00 -14.00 uur, • Herhuisvesting: op donderdag van 16.00 - 18.00 uur

Colofon Nummer 13, november 2011. De nieuwsbrief is een uitgave van Ymere en stadsdeel Oost. Beeldmateriaal M3H Architecten Vormgeving Einder communicatie Drukwerk APG Fotografie Katinka Schreuder

Nieuwsbrief Tugelawegblokken november 2011  

Dit is de nieuwsbrief Tugelawegblokken van november 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you