Page 1

Informatiekrant over de vernieuwing van de Indische Buurt

Passie voor de buurt De Karrewiel Community organiseert activiteiten voor jong en oud. Zie pagina 3.

nr. 10 maart

2010

Bewonersinitiatieven Heeft u een goed idee om de buurt te verbeteren? Lees verder op pagina 4.

Nieuw in de Javastraat Dilara: bekend van trouw­ reportages en studioportretten. Kijk op pagina 4.

Indische Buurt op Hyves

Vanaf nu is er een Hyves-pagina voor

de Indische Buurt, dankzij een initiatief van Ymere. Meld u ook aan voor het laatste nieuws, foto’s en video’s,

blogs en discussies over de buurt op www.samenindischebuurt.hyves.nl.

De Hyves-pagina is er voor bewoners,

ondernemers en professionals uit de buurt.

JAV’ART

Op het Javaplantsoen 6 heeft jongeren­ centrum JAV’ART haar deuren geopend.

Jongeren kunnen er op werkdagen tussen 15.00 en 21.00 uur terecht voor het maken

van muziek, theater, dans, games, fashion en Ondernemers in het Borneohof: Stephanie van Beek (Akademia Club Training), Lars Jun (CoffeeCompany) en Rina van Duinen (Openbare Bibliotheek).

Borneohof: Kroon op de buurt Naar de bibliotheek, fitnessen of een kop koffie drinken: het kan straks allemaal in het Borneohof aan het vernieuwde Javaplein.

bijvoorbeeld literaire ontmoetingen en

De Alliantie is bijna klaar met de bouw van

Training, waar mensen in groepsverband

het Borneohof aan het Javaplein. De eerste huurders en kopers trekken dit voorjaar in hun nieuwe woning.

Meer dan boeken

De Openbare Bibliotheek Amsterdam-Oost verhuist nog voor de zomer van de

Molukkenstraat naar het Javaplein.

‘Een prachtig gebouw op een prachtige

locatie’, vindt regiohoofd Rina van Duinen. ‘Straks ga je naar de bakker, naar de slager én naar de bieb.’

programma’s voor de schooljeugd.’

Fitness

In het Borneohof komt ook Akademia Club kunnen sporten. ‘We hebben drie studio’s met daglicht in alle ruimtes’, vertelt clubmanager Stephanie van Beek. ‘Er is een studio voor

spinning, één voor circuittraining op fitness­ apparaten en een zaal voor de meest popu-

laire programma’s zoals bodypump. Ook gaan

luisteren. Ook hebben we veel ruimte voor

bezig met de inrichting. ‘We zoeken naar oude, natuurlijke materialen. Dat is het pand waard.’

fitnessclubs in en om de Indische Buurt. En

dat terwijl mensen in de grote, moderne stad alles snel en naast de deur willen doen.’

Klaar met winkelen, sporten of een bezoek CoffeeCompany, met een groot en zonnig

terras op het Javaplein. De ondernemers zijn

Wim Jun en zijn zoon Lars, die samen ook een CoffeeCompany hebben op de Middenweg.

centrum beschikbaar voor buurtbewoners. T 020 463 04 95

Familie en moestuin

Buurtatelier Tante Gerritje gaat met tien families op zoek naar familieverhalen. Daarover maken ze gevelstenen van

papier-maché en een expositie. Ook wil Tante Gerritje een moestuin aanleggen

achter het atelier. Meedoen aan deze gratis projecten of een van de wekelijkse work-

shops? Zie www.tantegerritje.blogspot.com,

mail tantegerritje@gmail.com of kom langs

op de Celebesstraat 80 (woe en za 13-15 uur).

Zoon Lars zorgt straks voor de dagelijkse gang

Luisterbankjes

werken. ‘Hopelijk gaan we voor Koninginne-

gestart. Vier radiomakers gaan op zoek

van zaken. Ook zijn broer Scott zal er geregeld dag nog open.’

om een impuls te geven aan het Javaplein.

aan de bibliotheek? Dan is daar straks ook de

maar ook huiswerk maken of naar verhalen

Buurt’, vindt Jun. Vader en zoon zijn druk

toekomst op deze locatie. ‘Er zijn maar weinig

het Flevopark.’ Van Beek verwacht een goede

heden. Van Duinen: ‘Je kunt hier straks

stoelen om te lezen, je kunt muziek luisteren

trastraat. Het begint te leven in de Indische

Nieuwe bestrating

De nieuwe ruimte is veel groter dan die aan

uitgebreid rondsnuffelen. Er zijn grote

‘Mijn opa had een groentezaak in de Suma-

we buiten hardlopen. Je bent immers zo in

Kop koffie

de Molukkenstraat en dat biedt mogelijk­

Wim Jun is een oude bekende in de buurt.

meer. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is het

Het Borneohof is gebouwd door de Alliantie De ruimtes voor ondernemers zijn daarbij van groot belang. Het gebouw telt verder 20 sociale huurwoningen, 17 vrije sector

De opnames voor de Straat-o-foon zijn

naar bijzondere verhalen van bewoners.

Vanaf half april klinken hun verhalen uit

speciaal ontworpen hoorns op bankjes in de Javastraat. Het project van stichting Solaparola kreeg een bijdrage van Samen Indische Buurt.

huurwoningen en 30 koopwoningen. Op het

Gezocht: buurtnieuws

binnentuin. Ook is er een volautomatische

mag missen? Stuur uw tip, brief of artikel

dak van de eerste verdieping komt een grote parkeergarage van twee verdiepingen.

Stadsdeel Oost richt nu de straten rondom het

Borneohof opnieuw in. Daarna is het Javaplein klaar als levendig centrum van de Indische

Heeft u een nieuwtje dat de buurt niet

(maximaal 200 woorden) en eventueel een foto naar

samenindischebuurt@oost.amsterdam.nl.

Buurt.

Samen Indische Buurt

maart 2010

1


Corporaties kopen 25 gebouwen Stadsdeel Oost verkoopt 25 gebouwen aan de woningcorporaties in de Indische Buurt: Ymere, de Alliantie en Eigen Haard.

W E R K in uitvoering

Het gaat om buurthuizen, welzijnspanden en ruimtes voor kunstenaars: zogenaamd maatschappelijk vastgoed. Maar ook om

bijvoorbeeld het badhuis op het Javaplein en het pand van Albert Heijn in de Molukkenstraat.

Geld voor verbetering

Renovatie Boetonstraat

stadsdeel Zeeburg het bezit, beheer en

de Renovatieraad (bestaande uit bewoners)

De panden zijn verkocht omdat voormalig

In februari organiseerden Eigen Haard en

ontwikkelen van gebouwen niet zag als

een informatiemarkt over de Boetonstraat

kerntaak van de overheid. Corporaties

6 t/m 12 en 22. De bewoners kregen informatie

hebben ervaring in beheer en ontwikkeling van gebouwen en nemen deze taak over.

over de indeling van woningen, nieuwe

huren en herhuisvesting. Als een bewoner

Mousa Ali voor het gebouw van de Marokkaanse Raad Zeeburg en Civic Zeeburg.

De Majellakerk: Het Nederlands Philharmonisch Orkest neemt daar in 2012 haar intrek.

naar de openbare ruimte, 2,1 miljoen naar

Marokkaanse Raad blijft

NedPho in de Majellakerk

verbouwing van buurthuis Meevaart.

Zeeburg aan het Obiplein. Boven op zolder is

Philharmonisch Orkest naar de Majellakerk,

Rond het Borneohof

poratie Eigen Haard koopt van het stadsdeel

rond het Borneohof opnieuw in. Eerst zijn de

Uit de opbrengsten investeert het stadsdeel 5,5 miljoen euro in verbetering van de

Indische Buurt. Daarvan gaat 2,75 miljoen sociale projecten en 0,5 miljoen is voor de

Zeggenschap

Maatschappelijke organisaties zijn belang-

rijk voor de leefbaarheid. Daarom garanderen de drie corporaties de huisvesting van

maatschappelijke activiteiten in de buurt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde borgingsovereenkomst.

Buurtbewoners kunnen dus blijven rekenen op voldoende accommodaties van goede kwaliteit.

Veel mensen kennen het gebouw van Civic het kantoor van de Marokkaanse Raad Zeeburg. ‘Als vrijwilligersorganisatie

organiseren we veel activiteiten in de

buurthuizen’, zegt coördinator Mousa Ali. ‘Voor jong en oud. We hebben elke dag spreekuur, er zijn sportactiviteiten en

voorlichtingsbijeenkomsten.’ Niet alleen

voor de Marokkaanse gemeenschap. ‘Onze

deur staat open voor iedereen.’ Het gebouw is nu gekocht door Eigen Haard en behoudt de huidige functie.

niet terugkeert na de renovatie, verkoopt Eigen Haard de woning. In maart gaven

bewoners hun mening over de plannen.

In de zomer van 2012 verhuist het Nederlands die eigendom is van Stadsherstel. WoningcorBatjanstraat 1 (het Karrewiel) en het gebouw daar tegenover aan de Batjanstraat 82-84. ‘We zoeken naar een invulling van deze

panden die past bij het Nederlands Philharmonisch Orkest’, zegt directeur Chrétien

Mommers van Eigen Haard. ‘We willen dat

Stadsdeel Oost richt de straten en het plein

riolering en leidingen voor gas en elektra aan de beurt. Daarna komt er nieuwe bestrating

in de stijl van het Javaplein, nieuwe lantaarnpalen, bomen en hagen. De Madurastraat krijgt een pleintje met een speelplaats.

deze plek interessant wordt voor buurtbewoners én voor mensen van buiten de Indische Buurt.’

Nieuwbouw in de Makassarstraat

Renovatie Sumatrastraat

De Alliantie gaat op de hoek van de Sumatrastraat/Tweede Atjehstraat reno­veren,

samenvoegen en funderingsherstel plegen. Er komen 8 sociale huurwoningen, 12 vrije

sectorwoningen, een bedrijfsruimte en vier woonwerkruimtes voor zelfstandigen die werken aan huis.

Flevohuis

De verbouwing van het dienstencentrum

in het Flevohuis is volop in gang. Tijdens de Het nieuwbouwcomplex Surinde bestaat hoofdzakelijk uit ruime woningen.

In de Makassarstraat komt een nieuwbouwcomplex met ruime woningen. De nieuwbouw past goed bij de oorspronkelijke architectuur uit de jaren 20-40 in de Indische Buurt. Dit voorjaar begint Eigen Haard met de

sloop van de panden aan de Makassarstraat,

2

Samen Indische Buurt

maart 2010

de Soembawastraat en de Javastraat.

De meeste bewoners zijn al verhuisd.

Nieuw begin

Het nieuwe gebouw heet Surinde. Deze

Indonesische meisjesnaam betekent nieuw begin en geluk. Het complex bestaat hoofdzakelijk uit grotere woningen.

Daarmee komt Eigen Haard tegemoet aan

de vraag naar ruime gezinswoningen in de Indische Buurt.

Er komen 40 koopwoningen met een

80 m , 5 bedrijfsruimten van circa 40 m en 14 sociale huurwoningen voor

www.woneninsurinde.nl.

verpleeghuis en de seniorenwoningen ernaast, bijvoorbeeld een eet- en

boodschappenservice en tijdelijke ruimtes 2

huishoudens van minimaal 4 personen. Meer informatie:

voorzieningen voor de bewoners van het

ontmoetings­ruimte met gastvrouw, een

gemiddelde gebruiksoppervlakte van 2

verbouwing zorgt Ymere voor alternatieve

voor sociale en sportieve activiteiten.

Kijk voor een compleet overzicht van werk in uitvoering op:

www.samenindischebuurt.nl


Bij Studio 52nd maken kinderen uit de Indische Buurt theatervoorstellingen met professionele theatermakers. Initiatiefneemster Fanneke Verhallen werkt in het Karrewiel met een van de buurtkinderen aan een theatervoorstelling.

De Karrewiel Community:

Passie voor de buurt

Het Marokkaans Ouderen Centrum betrekt oudere allochtone buurt­ bewoners bij de maatschappij. Hier bij een voorlichtings­ bijeenkomst over reuma in het Karrewiel.

Elke week komen er in het Karrewiel zo’n 300 mensen uit de Indische Buurt. Van jong tot oud. Ze doen mee aan activiteiten die andere buurtgenoten organiseren.

Het gebouw heeft een grote gemeenschappe-

Voormalig buurthuis het Karrewiel in de

gebeuren. We zitten bijna elke dag vol.’

Batjanstraat stond jarenlang leeg. Zonde,

Bijna elke dag vol

In korte tijd lukte het om het gebouw in te

32 leden’, vertelt coördinator Aura de Klyn.

wijk, houden toezicht en spreken bewoners aan op hun gedrag. Samen met de buurt organiseren ze acties om de buurt te verbeteren.

Portieken verbeterd

De wijkbeheerders hebben hun kantoor in de Sumatrastraat. Ze letten voor de

woningcorporaties op de portieken en

Wijkbeheerders SIB

door en lijkt daar niets mee te gebeuren? Neem dan contact op met

Voor klachten over de openbare ruimte: T 020 253 54 80.

Bewoners reageerden begin februari

tijdens een druk bezochte bewonersavond positief op het voorlopig ontwerp van het postzegelpark op de hoek Niasstraat/

Soembawastraat. Op het ontwerp staan onder andere een schaakbord en een

zitgedeelte met kindertuintjes. Bewoners kwamen met ideeën om het parkje te gebruiken, zoals een buurtfeest,

dammiddagen en een wekelijks ontbijt.

Een postzegelpark is een klein deel van de

openbare ruimte dat samen met bewoners wordt omgevormd tot een ontmoetings-

plek voor de buurt. Vorig jaar is een aantal bewoners gestart met een ideeënbankje. Veel mensen haakten aan.

van dit parkje? Stuur dan een mail naar

terd.’ De wijk­beheerders zijn daar steeds mee bezig. Laura van Engel: ‘Ik ben net

weer gestart met een opruimactie in een portiek.’

stadsdeel Oost en zorgt ervoor dat partijen

T 020 608 01 70.

Veel ideeën voor eerste postzegelpark

‘Maar ook in de portieken is veel verbe-

T 020 253 57 22

Voor overlastmeldingen belt u het Meldpunt Zorg & Overlast

activiteitenprogramma op

info@postzegelparken.nl.

buurt opgeknapt’, zegt Jacques Sleijpen.

wijkbeheerdersSIB@eigenhaard.nl

h.de.ruijter@oost.amsterdam.nl.

de Ambonpleinbuurt.’

‘De laatste jaren is het uiterlijk van de

Samen oplossen

Elke dag spreekuur van 11-12 uur.

in de Meevaart en in een ander pand hier in

Wilt u ook meedenken over het gebruik

tijdens dagelijkse rondes in de buurt.

Gebieds­adviseur Hein de Ruijter Stadsdeel Oost

De Klyn zich geen zorgen. ‘We willen verder

helpen bewoners. Ook houden ze toezicht

Sumatrastraat 63-65 T 020 463 09 09

wiel Community gaat door, daarover maakt

www.karrewielcommunity.nl

De wijkbeheerders lopen dagelijks door de

verbeteren? Of gaf u al vaak meldingen

is over de nieuwe invulling. Maar de Karre-

organiseren.’

‘Hee! Hallo!’ Als de wijkbeheerders van de Indische Buurt op de foto gaan, zeggen veel mensen ze gedag. Paul, Jacques, Laura en Clarence zijn bekende gezichten in de buurt.

klacht over uw woonomgeving?

dit jaar nog gebruiken totdat er duidelijkheid

Kijk voor meer informatie en het

Wijkbeheerders werken aan prettige omgeving

Eigen Haard of Ymere en heeft u een

januari aan woningcorporatie Eigen Haard.

‘Buurtbewoners en stichtingen uit de

Indische Buurt: iedereen kan hier wat

Heeft u een idee om de leefbaarheid te

onze passie, wij willen dat hier goede dingen

De Karrewiel Community mag het gebouw

totdat er een nieuwe eigenaar kwam.

Gebiedsadviseur

tisch maar het werkt heel goed. ‘De buurt is

spraken af met het stadsdeel dat ze het

richten. ‘De Karrewiel Community heeft nu

Bent u huurder van De Alliantie,

ruimte eerlijk te verdelen. Dat klinkt idealis-

Stadsdeel Oost verkocht het gebouw in

gebouw mochten gebruiken en beheren

Wijkbeheerders SIB

drie weken komen de leden bijeen om de

vond een groep actieve buurtbewoners.

Ze richtten de Karrewiel Community op en

De wijkbeheerders en gebiedsadviseur van links naar rechts: Paul Seijbel, Jacques Sleijpen, Laura van Engel, Hein de Ruijter (gebiedsadviseur) en Clarence Cruden.

lijke ruimte met een bar en een keuken. Elke

Hein de Ruijter is gebiedsadviseur bij

in de buurt beter samenwerken. Vooral als het gaat om praktische zaken rond

leefbaarheid. Ook komt De Ruijter in actie

als problemen of meldingen van bewoners te lang blijven liggen. ‘Ik breng de partijen

bij elkaar zodat we samen kunnen werken aan oplossingen.’

Het ideeënbankje op de hoek Niasstraat/ Soembawastraat.

Samen Indische Buurt

maart 2010

3


Nieuwe fotostudio in Sumatrastraat

Van pasfoto tot trouwreportage

ken de javastraat

Veel mensen kennen fotostudio Dilara van trouwreportages en studioportretten. Sinds kort heeft Dilara ook een filiaal in de Sumatrastraat.

Dilara heeft al vestigingen op de Hoofdweg, de Bos en Lommerweg en in Reigersbos.

‘Omdat we een grote klantenkring hebben in Amsterdam-Oost, wilden we hier ook een vestiging ’, vertelt Ayla Ozaslan.

Dilara zit in de Sumatrastraat op de plek

Weet u bij welke winkel deze foto is

waar eerst een Ako zat. ‘We hebben een grote verbouwing achter de rug, ik heb zelf getekend hoe het moest worden.

genomen? De winnaar mag voor 25 euro

Fotostudio Dilara van Ayla Ozaslan.

Buurtbewoners geven veel complimenten

kunnen bewerken. ‘Ook professionele

Hindoestanen en Nederlanders’, vertelt

naar ons door. Mijn man Duran en ik zien

Achter de grote toonbank hangen veel

eerst komen ze voor hun bruiloft, dan met

en andere ondernemers sturen klanten

veel spontane, gezellige mensen om ons heen.’

In de winkel staan fotoboeken, fotolijsten en twee pc’s waarop klanten foto’s

fotografen laten hier afdrukken maken.’ batterijen. Er is een hoekje voor pasfoto’s en natuurlijk een grote fotostudio. ‘We hebben

een diverse klantenkring. Veel mensen uit de

Turkse gemeenschap maar ook Marokkanen,

Ozaslan. ‘Vaak zien we mensen terugkeren:

boodschappen doen in de Javastraat. U kunt uw antwoord sturen naar

samenindischebuurt@oost.amsterdam.nl.

een dikke buik en later met hun kinderen.’

De foto in de vorige krant was genomen

Fotostudio Dilara, Sumatrastraat 39,

De winnaar is G. Tasdelen uit de

T 020 665 77 13, www.fotostudiodilara.nl

ik in de buurt

bij Mammoet Tapijten, Javastraat 88-90 Minahassastraat.

Vragen?

Pink1094/1095 is een borrel voor homo’s en lesbo’s in de Indische Buurt. Jan-Willem de Bruin vertelt.

Stadsdeel Oost Postbus 94801 1090 GV Amsterdam

‘Als je Hindoestaans bent of Marokkaans dan hoor je bij een

Oranje-Vrijstaatplein 2 1093 NG Amsterdam 


gemeenschap. Maar als ik ergens in mijn buurt loop, dan weet ik

T 020 14 020 (Gemeente, algemeen) T 020 253 54 44 (Stadsdeelhuis) T 020 253 54 80 (Openbare ruimte / afval)

niet wie homo of lesbo is. Daardoor kun je denken dat je de enige bent in de buurt, maar dat is natuurlijk niet zo.

Ik ben een van de initiatiefnemers van Pink1094/1095, de borrel

voor homo’s en lesbo’s in de Indische Buurt. Die organiseren we zes

Jan-Willem de Bruin: ‘Door de Pinkborrel leren homo’s en lesbo’s uit de Indische Buurt elkaar kennen.’

organiseren zomers ook bijvoorbeeld een picknick samen met

De Pinkborrels waaieren uit over de hele stad. Dat is goed, ik

dels weten we dat de Eerste Atjehstraat het meest roze straatje is

belangrijk.

keer per jaar in Studio/K. We drinken een biertje of wijntje, maar Pink1019, de buurtborrel op de Oostelijke Haveneilanden. Inmid-

van de Indische Buurt. De homo’s en lesbo’s daar wisten niet van elkaars bestaan, maar hebben elkaar door de Pinkborrels leren kennen. Dat vind ik leuk.

Samen Indische Buurt­festival op Makassarplein Zet 2 juli alvast in de agenda. Dan vindt het derde Samen Indische Buurtfestival plaats, voor het eerst op het Makassarplein. Het festival begint dit jaar op het Javaplein en gaat naar het Makassarplein. Bewoners presenteren hun bewonersinitiatieven en organisaties uit de buurt laten zien wat ze doen.

Kom in beweging

Het Makassarplein is de plek voor muziek, kunst en allerlei sport- en spelactiviteiten. Het thema dit jaar is ‘Kom in beweging’. Letterlijk, én voor een betere buurt.

Vrijwilligers gezocht

Wilt u meehelpen met het Samen Indische Buurtfestival? De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die helpen bij de voorbereiding of op de dag zelf. Zin om mee te doen? Mail dan naar info@sibf.nl. 4

Samen Indische Buurt

maart 2010

geloof in community building; het gevoel ergens bij te horen is

De volgende Pink1094/1095 borrel is op donderdag 7 april

vanaf 20.00 in Studio/K. Meer informatie: www.pink1094.nl

Gezocht:

Goede ideeën voor de buurt Er is weer een nieuwe ronde voor bewonersinitiatieven. Heeft u een goed idee om de buurt te verbeteren? Dien uw voorstel in vóór 15 mei.

Buurtfestival. Een onafhankelijke jury beoordeelt de plannen en het publiek stemt voor het beste voorstel en de mooiste presentatie. De winnaars krijgen geld om hun plan uit te voeren.

Vorig jaar zijn er 46 voorstellen ingediend, een record. Daarvan werden 19 indieners beloond met een geldprijs, onder andere voor de aanleg van moestuinen, huiswerkbegeleiding en een buurtproject van de J.P. Coenschool.

Goed idee voor de buurt?

Bruisende initiatieven

‘Wij hopen dit jaar weer op een recordaantal inzendingen’, zegt stadsdeelwethouder Nevin Özütok. ‘Bewoners en ondernemers maken de buurt. De Indische Buurt is zelfs al landelijk bekend als de wijk van de bruisende initiatieven.’ De beste plannen presenteren zich op 2 juli tijdens het Samen Indische

Kijk voor de spelregels op www.samenindischebuurt.nl. Daar staat ook een formulier om uw voorstel in te dienen. U kunt dit formulier ook ophalen bij: • Kantoor Wijkbeheerders, Sumatrastraat 63-65 • Cybersoek, Timorplein 22 • Civic Zeeburg, Obiplein 16 • Het Karrewiel, Batjanstraat 1 • Publieksbalie stadsdeel Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2

Vragen?

Rob van Veelen, particiaptiemakelaar stadsdeel Oost, T 020 253 41 36, mail r.van.veelen@oost.amsterdam.nl

Eigen Haard Postbus 67065 1060 JB Amsterdam T 020 680 18 01 info@eigenhaard.nl www.eigenhaard.nl Ymere Muiderstraatweg 19 1111 PS Diemen T 0800 0006 (gratis) oost@ymere.nl www.ymere.nl De Alliantie Postbus 95202 1090 HE Amsterdam T 020 460 06 00 amsterdam@de-alliantie.nl www.de-alliantie.nl Wijkmeesters Indische Buurt Sumatrastraat 63-65 T 020 463 09 09 Spreekuur maandag t/m vrijdag 11:00-12:00 uur

www.samenindischebuurt.nl Colofon

De Samen Indische Buurtkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid. Het is een uitgave van stadsdeel Oost, Eigen Haard, Ymere en de Alliantie. Zij zetten zich samen in om de Indische Buurt te verbeteren. Oplage 15.000 exemplaren Hoofdredactie Intse Hamstra Redactie Werkgroep Communicatie Indische Buurt Tekst en eindredactie Marieke Mittelmeijer

Fotografie 5.6 Fotografie, Boetonstraat p. 2: Dirk Verwoerd Vormgeving www.co3.org Papier Deze krant is gedrukt op 100% gerecycled papier Druk Grafisch goed Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.

ib nr10  

indische buurt nr. 10 2011