Page 1

informeert uitgave van Ymere | nummer 1 | augustus 2008

www.ymere.nl

Heesterveld

Dit is de eerste nieuwsbrief van Ymere over het project Heesterveld. In deze eerste nieuwsbrief leest u over het inloopspreekuur van 24 juni en doen we een oproep aan alle bewoners om deel te nemen aan de adviesgroep. Daarnaast geeft Ymere antwoord op de meest gestelde vragen van de bewoners.

Inloopspreekuur druk bezocht Op dinsdag 24 juni vond het inloopspreekuur voor bewoners plaats. De huismeesterruimte van Herman Koers was versierd, en ook voor een hapje en drankje was gezorgd. Het inloopspreekuur bood de bewoners van Heesterveld de kans om vragen te stellen aan Ymere.

Vragen als ‘wat gaat er gebeuren met mijn woning?’ en ‘wanneer krijg ik de mogelijkheid om te verhuizen?’ werden volop gesteld. Mede door het mooie weer was de opkomst hoog, bewoners van 130 woningen waren aanwezig. Ymere wil graag alle bewoners bedanken voor hun

aanwezigheid en kritische vragen. Alle opmerkingen en suggesties nemen wij mee tijdens de eerstvolgende bijeenkomst.

De adviesgroep Tijdens het inloopspreekuur heeft Ymere de bewoners gevraagd of ze mee willen denken over de voorwaarden van het Sociaal Plan. Hierin staan alle regelingen en afspraken die belangrijk zijn voor bewoners die vanwege sloop hun woning moeten verlaten. Er hebben zich 52 bewoners van Heesterveld aangemeld. De adviesgroep wordt ondersteund door Christien Kop en Jan Jacobs, beiden werkzaam bij het Amsterdams Steunpunt Wonen. Indien u ook wilt deelnemen aan de adviesgroep, neem dan contact op met Jolijn van Heumen, projectsecretaris. Haar contactgegevens staan op de achterkant van deze nieuwsbrief.

informeert | augustus 2008

YM2513.637 Nbr Heesterveld.indd 1

11-08-2008 14:02:58


Meest gestelde vragen De plannen in Heesterveld zijn ingrijpend. Wij kunnen ons ook goed voorstellen dat u vragen heeft. In deze uitgave leest u de meest gestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat neemt u dan gerust contact met ons op.

Slopen betekent dat ik moet verhuizen? Wanneer? In eerdere correspondentie uit 2007 schreven we dat er voor 2010 voor u niets veranderd. Dit is aangepast. Inmiddels denken we in 2009 al te kunnen starten met de verhuisperiode. Dit is alleen nog onder voorbehoud. Er is alleen nog niet bekend wanneer dit in 2009 gaat plaats vinden. Dit hangt onder andere af van het overleg met het stadsdeel. We verwachten hierover rond november dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven. Ik heb een kapot licht in het trappenhuis. Wat doet Ymere daar aan? Ymere is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud aan de woningen. Dit betekent dat de woningen tot de sloop leefbaar gehouden moeten worden, namelijk schoon, heel en veilig. Als u klachten hebt omdat zaken kapot of onveilig zijn dan kunt u dit aan ons doorgeven op telefoonnummer (020) 311 89 99. Waarom sloop en geen renovatie? Een grootschalige renovatie is niet genoeg om de technische en leefbaarheids problemen in Heesterveld op te lossen. Daarom kiezen we voor sloop en nieuwbouw. Dit biedt de mogelijkheid om de buurt echt te verbeteren.

Meer informatie Informatie over het project Jolijn van Heumen, projectsecretaris Telefoon (020) 311 67 97 E-mail: j.van.heumen@ymere.nl Klachten of technische problemen Ymere Wonen Oost Telefoon (020) 311 89 99 Vragen over het beheer van uw complex Rob Oldigs, woonconsulent Telefoon (020) 311 89 99 E-mail: oost@ymere.nl

YM2513.637 Nbr Heesterveld.indd 2

Als ik moet verhuizen, doet Ymere dan iets voor mij? Alle bewoners worden thuis bezocht door een projectconsulent. Tijdens dit gesprek worden alle persoonlijke woonwensen besproken. Als de verhuisperiode begint, krijgt u een ‘stadsvernieuwingsurgentie’. Dit betekent dat u anderhalf jaar lang voorrang krijgt bij het reageren op het aanbod sociale huurwoningen. U kunt dan iedere twee weken via WoningNet reageren op drie woningen. Door de stadsvernieuwingsurgentie krijgt u voorrang op ‘gewone’ verhuizers. Mensen die langer dan vijf jaar in een stadsdeel wonen en met een stadsurgentie reageren op een woning in dat stadsdeel, gaan bij

de toewijzing vóór mensen uit andere stadsdelen die reageren op die woning. Indien nodig ondersteunt een projectconsulent van Ymere u met het zoeken naar een geschikte woning. Wat is een Sociaal Plan? In een Sociaal Plan staan alle regelingen en afspraken die belangrijk zijn voor mensen die vanwege sloop hun woning moeten verlaten. Hierover zijn al veel afspraken gemaakt tussen woningcorporaties en de gemeente. Die gelden ook voor dit project. Maar bij ieder project zijn nog andere, specifieke afspraken belangrijk. Dit wordt allemaal in het Sociaal Plan vastgelegd.

Wanneer hoort u weer van ons? In september 2008 is de eerste bijeenkomst met de adviesgroep. Deze groep komt tot december een aantal keer bij elkaar om de voorwaarden van het Sociaal Plan te bespreken. Met deze groep bespreken we ook hoe we u verder op de hoogte houden.

11-08-2008 14:03:06

Nieuwsbrief Heesterveld nr 1  

Dit is de eerste nieuwsbrief van Ymere over het project Heesterveld. In deze eerste nieuwsbrief leest u over het inloopspreekuur van 24 juni...