Page 1

Zo wil ik wonen! nieuwsbrief Tugelawegblokken | nummer 11 | januari 2011

www.ymere.nl

Verbetering Tugelawegblokken

Uitkomst en terugblik draagvlakmeting Van 15 oktober tot 15 november 2010 heeft de Woonbond een draagvlakmeting uitgevoerd onder de bewoners van de blokken 1, 2 en 5. In de meting is aan de bewoners gevraagd of zij wel of niet instemmen met de plannen voor de Tugelawegblokken. De Woonbond heeft ervoor gezorgd dat de deelname aan het onderzoek hoog was: 84%. Van deze bewoners stemt 77% in met de plannen. Er is daarom voldoende draagvlak om verder te gaan met de plannen. De herhuisvesting van de bewoners in blok 5 is in december gestart. Om een goed en betrouwbaar onderzoek te doen, is de draagvlakmeting vanaf de zomer zorgvuldig voorbereid. Samen met de bewonersvertegenwoordiging en hun ondersteuner van de Woonbond, heeft Ymere afgesproken hoe de meting zou worden uitgevoerd en hoe we daarna met de uitkomsten om zouden gaan. Zo is gezamenlijk besloten om enquêteurs in te zetten die Turks en Arabisch spreken en om het onderzoek door de Woonbond uit te laten voeren.

De enquêteurs zijn vier weken lang de buurt in gegaan en hebben actief bewoners benaderd door aan te bellen of vooraf telefonisch een afspraak te maken. De huisbezoeken duurden gemiddeld een uur. Hoewel bewoners over het algemeen op de hoogte waren van de plannen, bleken met name anderstalige bewoners veel vragen te hebben. Een deel van de bewoners heeft uitgebreid hun zorgen kunnen bespreken met de enquêteurs. Naast de huisbezoeken door de Woonbond was er

>>

Zo wil ik wonen! januari 2011

YM2513.1111 Nbr Tugblokken.indd Sec1:1

23-12-2010 13:47:30


>> wekelijks een verlengd spreekuur in de

buurt. De bewonersvertegenwoordiging, de Woonbond en Ymere kijken met trots en tevredenheid terug op de voorbereiding en uitvoering van de draagvlakmeting. We willen de bewoners van blokken 1, 2 en 5 bedanken voor hun medewerking. (Een deel van de bewonersvertegenwoordiging van links naar rechts: meneer Kuipers, mevrouw Sahin, meneer Caliskan, Marjolein Cazemier (Woonbond), meneer Rus, mevrouw Ergül, meneer Namri, meneer Ergül, mevrouw Rus, meneer Ergül, mevrouw Wiese-Schutz)

Terugblik op de informatiebijeenkomst van 14 oktober Op 14 oktober 2010 was er een informatiebijeenkomst. Ymere heeft toen woningplattegronden gepresenteerd van sociale huurwoningen in de blokken 3, 4 en 5. In drie tenten waren aparte hoeken ingericht voor de verschillende soorten woningen. Zo was er een hoek met de woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, een hoek met de woningen voor drie- en vierpersoonshuishoudens en een hoek met de woningen voor grote gezinnen. Ook werd een voorstel gepresenteerd om op de plaats van blok 1 een nieuwbouwblok te maken. Uiteraard was er ook dit keer weer een activiteit voor kinderen. Vanwege het koude weer waren er poffertjes met warme chocolademelk.

YM2513.1111 Nbr Tugblokken.indd Sec1:2

23-12-2010 13:47:37


Wil en haar kerstversiering Naast het Buurtbeheerbedrijf woont Wil Wiese-Schutz al veertig jaar met veel plezier. Ze is een zeer actieve buurtbewoonster, maar ook bekend om haar zelfontworpen kerstversieringen. Elk jaar tijdens de feestdagen ‘behangt’ Wil haar hele huis met ontelbare lichtjes, kerstkransen, engelen, strikken, sterren, papieren ijspegels, kerstmannen, noem maar op. We mogen even binnen kijken. ‘Allemaal zelf gemaakt’, zegt Wil nuchter als ze ons rondleidt door haar huis. Aan de muur in de gang hangt een groot fietswiel. Maar het is dat Wil het zegt, want het is omhult met dennentakken. ‘Nep, dat wel’, zegt ze. ‘Als ik leuke versiering tegenkom, koop ik het. Ook al is het midden in de zomer.’

Fantasiewereld In de huiskamer ademt alles kerst. Overal waar je kijkt hangt of staat een creatie van Wil. Ze weet niet precies hoeveel kerststukken ze heeft. Gedurende het jaar zit alles opgeborgen in een aantal grote kisten in de schuur. Pas ergens in november haalt Wil de versiering tevoorschijn en begint ze te knutselen aan nieuwe stukken. ‘Ik maak niets hetzelfde, alles is uniek. Deze bezigheid geeft mij rust. Ik leg er al mijn fantasie in en creëer mijn eigen leuke wereld. Ik moet toch wat om het gezellig te maken.’

Pronkstuk Wil begon in 1980 met het maken van haar eerste stukken. ‘Mijn man, die inmiddels overleden is, vond het in het begin maar niets. Maar later hielp hij ook enthousiast mee. Bijvoorbeeld met het zagen van rendieren en een arrenslee uit hout. Mijn pronkstuk. De slee staat boven in mijn slaapkamerraam. Vanaf de straat kun je hem goed zien.’

Weggeven Wil krijgt veel positieve reacties van buurtbewoners op haar versierde huis. ‘Mensen blijven vaak even staan kijken. De meeste creaties geeft ze weg aan

YM2513.1111 Nbr Tugblokken.indd Sec1:3

vrienden, familie en buren. Waarom ze die niet verkoopt? ‘Omdat ik vrij wil zijn’, zegt ze. ‘Wat moet je nou voor zoiets vragen? Dit spul is allemaal vergankelijk, het

gaat toch een keer kapot. Ik heb liever dat mensen er van genieten. En bovendien vind ik het leuk om te geven.’

23-12-2010 13:47:55


De Voorleesservice aan huis en in De Bloem De Voorleesservice telt inmiddels 15 actieve eerstejaars studenten Pedagogiek die bij gezinnen thuis komen voorlezen. Het is een groot succes.

‘Er is zelfs een wachtlijst’, weet Sanne van Wees. Zij is een van de studenten die zich inzetten voor de Voorleesservice. Veel kinderen die thuis worden voorgelezen, komen ook in Vrouwencentrum De Bloem. Elke woensdagmiddag komen ongeveer twaalf kinderen tussen de drie en tien jaar met hun moeders mee om naar verhalen te luisteren, te knutselen en te spelen. Sanne: ‘lang stilzitten en aandachtig luisteren, vinden de allerjongste kinderen nog moeilijk. Vandaar dat we het afwisselen met andere activiteiten. Dat haalt de druk er een beetje af.’

Aanmoedigen De Voorleesservice gebruikt veel boeken met mooie tekeningen omdat kinderen dan de woorden kunnen koppelen aan

wat ze zien. De oudere kinderen worden aangemoedigd om hardop voor te lezen. ‘Daarna vragen we de kinderen wát ze precies gelezen hebben’, zegt Sanne. ‘Want lezen en tegelijkertijd begrijpen wat er staat, blijkt nog best moeilijk voor sommigen.’

Oefenen Ouafa (8 jaar) is dol op lezen. Haar lievelingsboek heet: ‘Ik wil vriendjes’. ‘Dat gaat over een meisje dat op school veel vrienden maakt. Omdat ik veel oefen met boeken lezen hier, thuis en op school, heb ik nu Avi-niveau 9’, zegt Ouafa trots. Dat betekent dat ze het technisch lezen goed beheerst, zoals het lezen van lange zinnen en lastige woorden.

Blij Louiza, de moeder van Ouafa, is blij dat haar dochter lezen leuk vindt. ‘Ouafa vraagt heel vaak wanneer het weer woensdag is. Zo graag wil ze naar De Bloem om te lezen. Gelukkig maar, want op woensdagmiddag is ze vrij van school en ik wil niet dat ze alleen maar voor de televisie zit. Hier leren ze tenminste veel van.’ Louiza leest haar kinderen thuis ook voor. Zoals laatst Sneeuwwitje. ‘Ja, in het Nederlands natuurlijk. Ik kan niet eens Arabisch.’ Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen in De Bloem van 14.00 tot 15.30 uur. Ook in de kerstvakantie. Voor meer informatie, neem contact op met Maria Trap. Telefoon: 06 -52 60 77 49.

Zo wil ik wonen! januari 2011

YM2513.1111 Nbr Tugblokken.indd Sec1:4

23-12-2010 13:48:00


Buurtbeheerbedrijf Transvaal In april 2010 heeft het Buurtbeheerbedrijf Transvaal zijn deuren geopend aan de Tugelaweg 54. Het Buurtbeheerbedrijf werkt aan een schone, veilige en leefbare buurt. U kunt hier terecht om overlast te melden en technische klachten over uw woning door te geven. Als u vragen heeft over de renovatie en sloop van de Tugelawegblokken kunt u ook bij het Buurtbeheerbedrijf terecht. U kunt ook langskomen als u de huismeester, Danny Hendradhy wilt spreken. Het adres van het Buurtbeheerbedrijf is Tugelaweg 54, telefoon 020-6686446. Het buurtbeheerbedrijf Transvaal is geopend van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Spreekuren consulenten herhuisvesting De consulenten herhuisvesting, Romana Vuijca en Rob Welzenis, houden sinds kort hun wekelijkse spreekuur in het Buurtbeheerbedrijf. Als u vragen heeft over het zoeken naar een nieuwe woning, dan kunt u naar dit spreekuur komen. De consulenten zijn er elke donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur.

Bouwteam: v.l.n.r. Sytze Visser (architect), Sjaak Al (opzichter Ymere), Joost Swarte (ontwerper) en Jan Vermeulen (Konst en Van Polen)

Vakkracht Iwan Veltmeijer met leerling Mohamed Haddouti aan het werk in de Tugelawegblokken

Start herhuisvesting blok 5 De stadsvernieuwingsurgentie voor de bewoners van blok 5 is afgegeven per 1 december 2010. De bewoners van blok 5 hebben anderhalf jaar de tijd om te zoeken naar een andere woning.

Woont u in blok 5 en bent u nog niet bezocht?

Woont u in blok 5?

Woont u in blok 2?

Voordat u met stadsvernieuwingsurgentie op zoek kunt gaan naar een andere woning, is het noodzakelijk dat u thuis wordt bezocht door de consulent herhuisvesting. Bij de consulent herhuisvesting kunt u uw wensen over een andere woning kenbaar maken. Ook zorgt de consulent herhuisvesting ervoor dat u met stadsvernieuwingsurgentie in WoningNet wordt ingeschreven. Tijdens het huisbezoek kunt u ook aangeven of u na de aanpak wilt terugkeren, in een gerenoveerde of nieuwe woning.

Als u na 1 december 2010 een andere woning vindt met uw woonduur en de huur van u huidige woning opzegt, krijgt u een verhuiskostenvergoeding van s 5.350. U krijgt nog geen stadsvernieuwingsurgentie. We verwachten de stadsvernieuwingsurgentie voor uw blok aan te vragen in 2012.

YM2513.1111 Nbr Tugblokken.indd 5

U ontvangt binnenkort een brief met een voorstel voor een afspraak. Komt het voorstel u niet uit, dan kunt u de afspraak wijzigen.

Woont u in blok 1? We verwachten de stadsvernieuwingsurgentie voor uw blok aan te vragen in 2014.

23-12-2010 13:47:20


Meer informatie Heeft u vragen over het project ‘Zo wil ik wonen!’ Ymere: Onno Terpstra, procesmanager, telefoon: (020) 311 6785. E-mail: o.terpstra@ymere.nl Stadsdeel Oost: Ron Steur, projectmanager, telefoon: (020) 253 5337. E-mail: r.steur@oost.amsterdam.nl Heeft u vragen over het zoeken naar een andere woning? Rob van Welzenis, consulent herhuisvesting, telefoon: (020) 435 6878. Romana Vujica, consulent herhuisvesting, telefoon: (020) 435 6955. Heeft u een reparatieverzoek? Buurtbeheerbedrijf, telefoon: (020) 668 64 46 of loop binnen in hun kantoor, Tugelaweg 54 (geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00). Heeft u vragen over het beheer van uw complex? Wyneke Oostenveld, consulent gebiedsbeheer, telefoon: 088-000 8900. E-mail: w.oostenveld@ymere.nl. Danny Hendradhy, huismeester, telefoon: 06 5234 8737 (bereikbaar van maandag t/m donderdag).

Planvorming Tugelawegblokken Bewoners, Ymere en het stadsdeel maken samen plannen voor de Tugelawegblokken. Wat is al gebeurd en wat gaat er gebeuren?

Zo wil ik wonen! Vanaf 2008 zijn stadsdeel en Ymere in gesprek met de bewoners. Er zijn twee bewonersonderzoeken gedaan en in werkgroepen en toekomstwerkplaatsen is nagedacht over de plannen, het sociaal plan en het interim beheer.

Herhuisvesting blok 3 en 4 Sinds 1 oktober 2009 zijn de bewoners van blok 3 en 4 met voorrang op zoek naar een andere woning. Inmiddels zijn bijna 60 bewoners verhuisd. De bewoners van blok 3 en 4 hebben tot 1 september 2011 de tijd een nieuwe woning te vinden.

Ontwerp blok 3, 4 en 5 en voorstel blok 1 Op 14 oktober 2010 is het ontwerp voor de nieuwbouwblokken 3 en 4 en het renovatieblok 5 gepresenteerd. Ook is een voorstel gepresenteerd om op de plaats van blok 1 een nieuwbouwblok te realiseren.

Draagvlakmeting Spreekuren in het Buurtbeheerbedrijf, Tugelaweg 54 Huismeester: op maandag en woensdag van 13.00 -14.00 uur, Herhuisvesting: op donderdag van 16.00 - 18.00 uur.

In oktober en november 2010 zijn alle bewoners van blok 1, 2 en 5 bezocht voor de draagvlakmeting. Met de draagvlakmeting konden de bewoners aangeven of ze wel of niet instemmen met de plannen

voor de Tugelawegblokken. Van de bewoners heeft 84% aan het onderzoek meegedaan. Daarvan was 77% het eens met de plannen.

Herhuisvesting blok 5, 2 en 1 De herhuisvesting van de bewoners van blok 5 is gestart per 1 december 2010. We verwachten dat de herhuisvesting van blok 2 start in 2012 en van blok 1 in 2014.

Voorstel nieuwbouw blok 1 Ymere legt het voorstel van nieuwbouw voor blok 1 voor aan het stadsdeel. De resultaten van de draagvlakmeting worden hierin meegenomen. Zodra het stadsdeel een beslissing neemt over blok 1 informeren we u hierover.

Blijft u meedenken? In de toekomstwerkplaatsen blijven Ymere en het stadsdeel bewoners betrekken bij het ontwerp voor de woningen en de woonomgeving. Met de werkgroep “Prettig wonen in de Tussentijd” gaan we aan de slag om de blokken tijdens de verbouwing leefbaar te houden. U bent van harte uitgenodigd om mee te (blijven) doen.

Overzicht Tugelawegblokken

Colofon

5 He rtzo

4

t raa gst

3

t raa kst Ne ng's Lai

at tra ins nte sfo ger Ma

2

op

tsk Spi at

1

stra

Nummer 11, januari 2011. De nieuwsbrief is een uitgave van Ymere en stadsdeel Oost. Redactie Emilie van Steen, Truke Fortuin, Yvonne Goverts, Onno Terpstra, Walter Louman, Mi-Sun Wieringa. Fotografie Katinka Schreuder, Erik Borst, Jansje Klazinga. Vormgeving Einder communicatie, Nijmegen. Drukwerk Drukmotief bv, Apeldoorn.

behoud en ingrijpende renovatie sloop en nieuwbouw voorstel sloop en nieuwbouw

YM2513.1111 Nbr Tugblokken.indd 6

23-12-2010 13:47:27

Zo wil ik wonen! - Nieuwsbrief Tugelawegblokken nummer 11  

Zo wil ik wonen! - Nieuwsbrief Tugelawegblokken nummer 11 - Uitkomst en terugblik draagvlakmeting

Zo wil ik wonen! - Nieuwsbrief Tugelawegblokken nummer 11  

Zo wil ik wonen! - Nieuwsbrief Tugelawegblokken nummer 11 - Uitkomst en terugblik draagvlakmeting

Advertisement