Page 1

Přihláška na poznávací výlet YMCA Dříve, než začnete přihlášku vyplňovat, přečtěte si prosím důsledně celý text přihlášky. Přihlášku vyplňte prosím strojem nebo hůlkovým písmem.

Akce typ: Poznávací Termín od:6.12.2013 Příjmení: Ulice a číslo domu: Město, obec (příp. pošta): Telefon: OTEC

Příjmení: Trvalé bydliště: Telefon domù e-mail:

MATKA Příjmení: Trvalé bydliště: Telefon domù:

1. Identifikace akce: Akce: Kdo se bojí, nesmí ... do: 8.12. 2013 2. Osobní údaje dítěte: Jméno:

Rodné číslo: PSČ:

e-mail: 3. Osobní údaje rodičů Jméno: PSČ: Telefon do zaměstnání: Jméno: PSČ: Telefon do zaměstnání:

e-mail: 4. Zdravotní pojištění dítěte Zdravotní pojišťovna dítěte: 5. Informace o YMCA YMCA je křesťanská organizace, která usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. Hlavním posláním YMCA je péče o všestranný tělesný, duševní a duchovní rozvoj mladých lidí, a to členů YMCA i neorganizované mládeže. Zájemci o členství v YMCA se mohou přihlásit za člena např. právě u YMCA Strmilov. Aktivity YMCA jsou otevřeny všem lidem bez ohledu na jejich členství v YMCA. Cílem akcí YMCA je výchova dětí zaměřená na upevnění charakteru, rozvoj vztahů k lidem, osvojení nových dovedností, posílení zdraví a poznání přírody. Účast na akcích předpokládá dobrovolnou spolupráci dětí, respektování pokynů vedoucích. Opakované závažné přestupky mohou být řešeny vyloučením z akce.


6. Prohlášení dítěte: „Přihlašuji na akci YMCA. Budu se ke všem ostatním chovat slušně a kamarádsky a budu dbát pokynů vedoucích.“

V

dne

V

dne

podpis dítěte 7. Prohlášení rodičů: „Souhlasím s cíli akce. Budu respektovat instrukce pořadatele.“

podpis rodičů 8. Jiná sdělení rodičů:

Prihlaska  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you