Raporti Vjetor 2018

Page 1

RAPORTI VJETOR

2018


01

Përmbajtja

TABELA E PËRMBAJTJES

02

Ne jemi YMCA!

16

I Am Whole

03

Mesazh i Presidentit & CEO

17

Puna me fëmijë

05

Puna Rinore

19

Statistikat

07

Kamp Pjetërshan

20

Qmimet

09

Ndërkombëtare

21

Pasqyra Financiare

11

Timeline

23

Partnerët / Falenderimet

13

Dyqani dhe Ndihmat

24

Ekipi ynë

15

Question Time


02 NE JEMI YMCA!

NE JEMI YMCA!

George Williams Youth Association in Kosovo është një organizatë me vlerë të përbërë nga vullnetarë që synojnë të frymëzojnë dhe inkurajojnë udhëheqjen e të rinjve/rejave dhe të ndihmojnë në zhvillimin e shëndetshëm të komuniteteve. Trekëndëshi i kuq i YMCA gjithashtu mishëron vlerat tona dhe qasjen në punë, ekipi përpiqet të sigurojë që të gjitha projektet të ndihmojnë njerëzit të zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. Frymëzuar nga YMCA në mbarë botën një Zyrë Kombëtare në Kosovë u krijua në Gusht të vitit 2003, një ri-markë dhe ristrukturim u bë në vitin 2013 që na lejoi të kemi identitetin tonë brenda Kosovës duke ruajtur lidhjet me pjesën tjetër të lëvizjes YMCA, ne u bëmë anëtarë të plotë të Aleancës Evropiane të YMCA në vitin 2016.

Misioni Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerëzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. Vizioni Një organizatë e fortë dhe kredibile e cila punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Të ndërtojmë liderë të së tashmes dhe të së ardhmes duke investuar në rini. Të promovojmë paqe dhe unitet dhe të manifestojmë diferencat dhe diversitetin e të tjerëve.


03 MESAZHI

MESAZHI NGA PRESIDENTI & CEO Të dashur miq, Është një nder që të shërbejë në këtë organizatë ku ideja e gjërave të vogla bëhet realitet ku ajo bën ndryshime të mëdha jetësore, duke transformuar mënyrën e jetesës së shoqërisë sonë. Nuk ka organizata të tjera si YMCA, kjo është për shkak të gjithë vullnetarëve tanë, stafit dhe anëtarëve të bordit, me punën e tyre vullnetare, njohuritë, strategjinë, planifikimin dhe zbatimin e projekteve me të rinjtë/rejat në qendër me aftësi të mëdha arsimore, shëndetësore dhe jetësore, programet e udhëheqjes, aktivitetet sportive dhe artistike çdo ditë, duke pasur edhe vizionin e ndërtimit të infrastrukturës dhe programeve që do të zgjasin përgjithmonë .... këta njerëz po bëjnë ndikim pozitiv në shoqërinë tonë. 2018 ka shkuar kaq shpejtë dhe udhëtimi ynë për të krijuar ndryshime pozitive dhe formimi i udhëheqësve të ardhshëm në komunitetin tonë nuk ka ndalur kurrë, gjatë këtij viti me ndihmën dhe kontributin tuaj (partnerët tanë lokalë dhe ndërkombëtarë) jemi më afër se kurrë në ndërtimin e "Kampit të Edukimit Jo-formal-Pjetërshan" të parë duke bërë përparim në rritjen e Dyqanit tonë të Bamirësisë në zbatimin e programeve vjetore me qindra pjesëmarrës në programet tona të fëmijëve, Ten Sing-ut, Lidership-it, Y WoMan, Ambasadorëve të Rinisë, Scouts, Peer Trainers, Qytetarëve aktivë dhe shumë më tepër. Me këtë energji të madhe nga të gjithë ne së bashku me bashkëpunimin e partnerëve tanë, viti 2019 do të jetë viti i përvjetorit të YMCA-YMCA 175!

Bashkohuni shoqërisë tonë dhe le të ecim së bashku për të bërë një vit të madh përpara! "

Petrit Bejdoni Dorina Lluka-Davies Presidenti CEO05 PUNA RINORE

PUNA RINORE Këtë vit në departamentin e të rinjve ne kemi vazhduar të zbatojmë dhe përmirësojmë 5 programet tona kombëtare të identifikuara në strategjinë 2020. Ten Sing Trajnimi i Udhëheqjes Y WoMan Ambasadorët e Rinisë YMCA Scouts

Pika kulmore e vitit kanë qenë programet tona që u zgjeruan në Deçan dhe Prishtinë. Në Deçan është implementuar një projekt me emrin "Youth Leading Change" të cilin jemi të lumtur të raportojmë se ishte një projekt i suksesshëm i zbatuar me KCSF, i cili është kryer dhe do të vazhdojmë t'i shërbejmë të rinjve/rejave të kësaj komune. Agjentja jonë e ndryshimit, Elda Brada, krijoi gjithashtu një Y-Club të ri për studentët në Universitetin RIT që menaxhoi të merrte një hapësirë dhe një sasi të vogël parash për të mbështetur aktivitetet e tyre. Kjo ka qenë një sfidë e re për lëvizjen tonë, por ne shpresojmë që mund të zhvillojmë dhe të krijojmë Y-Club në qytetet ku jemi.

Sidoqoftë, ne kemi arritur të implementojmë edhe sesionet e Y Cafe, trajnimin e trajnerëve dhe programet përreth ditës së Demokracisë dhe SDG-ve. Krahas këtyre programeve ne kemi vazhduar të forcojmë YMCA-të tona lokale; me Junikun duke u transferuar në ndërtesën e tyre përgjatë lumit dhe duke qenë i vetmi përdorues i objektit. Ne gjithashtu kemi shikuar për të përmirësuar infrastrukturën e qendrës me printera me ngjyra, tavolina, pajisje për aktivitete rinore dhe depo. Duke ndihmuar YMCA-të lokale ne rrisim hapësirën dhe kohën e tyre të projekteve.

Ne ishim gjithashtu të suksesshëm në aplikimin e grantit në YMCA Gjermani. Është dhënë mbështetje prej 3 vjetësh nëpërmjet fondit të tyre "Signs of Hope" dhe qëllimi i këtij projekti është që të ndihmojë lëvizjen që të bëhet më e qëndrueshme dhe gjithashtu të ndihmojnë të rinjtë dhe të rejat të bëhen më të punësuar, kjo bëhet përmes projekteve jo formale të të mësuarit dhe duke ndihmuar të rinjtë të ndërtojnë CV-të e tyre dhe aftësitë e buta përpara hyrjes në tregun e punës.

Këtë vit ne kemi punuar edhe me Serbët e Kosovës në programin tonë të partneritetit me OJQ-në CRMC. Kjo ka pasur për qëllim të sjellë të rinjtë dhe të rejat në YMCA tonë të Pejës dhe që ata të përfshihen në aktivitete jo-formale, duke punuar në nevojat dhe idetë e tyre dhe pastaj duke i ndihmuar ata të identifikojnë se ku mund të marrin mbështetje. Kjo shpesh nënkuptonte punën në gjuhën angleze-shqipe dhe serbe me grupe dhe trajnerë të ndryshëm. Ne ishim të lumtur që morëm pjesë në ngjarjen përmbyllëse dhe morëm një çmim për shërbimin tonë. Ky vit na ka gjetur gjithashtu duke u zgjeruar me plan programin dhe temat tona për Udhëheqjen, Begjet e Scout-s, dhe çështjet e Ten Sing. Kjo ka rezultuar shumë e përhapur dhe e famshme nga grupet dhe trajnerët e rinj. Një tjetër shtesë është regjistrimi i vullnetarëve në rrjetin kombëtar. Shpresojmë që në vitin 2019 ata do të marrin certifikatat për orët e tyre.07 KAMP PJETËRSHAN

KAMP PJETËRSHAN

Ka qenë një vit i zënë për projektin Kamp Pjetërshan. Kjo ka përfshirë finalizimin e lejes së ndërtimit, duke thyer terrenin dhe duke hedhur themelet e blloqeve të akomodimit. Kishte një festë të madhe kur makineritë e rënda përfundimisht u futën në kamp dhe filluan punën e tyre. Disa nga infrastrukturat e para-ndërtuara përfshinin hapjen e rrugës deri në kamp, përforcimin e bankave, marrjen e energjisë elektrike deri në kamp nga rruga dhe vendosjen e hyrjes në kampin mbi lumë dhe mjaft i fortë për kamionë çimentoje, për të mos përmendur vendosjen e shenjave që tregojnë rrugën për në kamp!

Ne organizuam ceremoninë e hapjes në të cilën morën pjesë Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit z. Kujtim Gashi dhe Kryetari i Gjakovës z. Ardian Gjini dhe së bashku me stafin, vullnetarët, partnerët dhe dashamirët e fshatit hodhëm themelet. Ka pasur edhe kohë për BBQ dhe marshmallows në zjarr! Ne gjithashtu nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit me Ministrinë për mbështetjen e qendrës së trajnimit në kamp, pas kësaj tenderi do të hapej me ndërtimin e planifikuar për pranverën 2019.

Procesi i ndërtimit i vitit 2018 përfundoi me dy blloqet e akomodimit të cilat janë mbështetur nga Y's Men Danimarkë duke përfunduar me muret e jashtme deri në çati ... tamam në kohë për Dimrin dhe borën. Stafi ynë gjithashtu mori pjesë në konferencën e kampit Y USA në Kolorado, duke takuar kampe të tjera nga e gjithë bota. Kjo përfshiu një para-vizitë në Frost Valley YMCA ku kemi zyrtarizuar partneritetin tonë mes dy organizatave.


08

KAMP PJETËRSHAN

Kohështrirja e Kampit 2014 U krijua një grup detyre për të përcaktuar se cilat lehtësira do të ishin të nevojshme për të ndihmuar lëvizjen tonë të bëhet e vetë-qëndrueshme dhe për të ofruar më mirë misionin tonë. Stafi, vullnetarët, anëtarët e Bordit dhe udhëheqja e lartë pas shumë konsultimeve dolën në përfundimin se një kamp do të ishte rruga përpara. 2015 Y-së Men të Danimarkës vizituan Ballkanin dhe mbajtën një takim me Drejtorin e Përgjithshëm Dorina, në të cilën ata thanë se do të mbështesin një kërkesë për një ndërtesë. Më vonë atë vit u aprovua kërkesa jonë për një kamp në Fondin Y's Men International Region Denmark. 2016 Memorandumi i Mirëkuptimit me Ministrinën e Arsimit u nënshkruar për të promovuar kampin nëpër shkollat dhe komunat e Kosovës, duke përfshirë edhe pakicat dhe etnicitetet e ndryshme. 2016 Y USA & World Service mbështesin lëvizjen tonë duke u bërë partner me ne. Drejtori ynë Dorina morri pjesë në një konferencë në Frost Valley YMCA ku një ankand i heshtur mbledhi fonde të cilat World Service i dyfishoi. 2017 Lëvizja jonë u pajtua me një marrëveshje për tokën në Pjetërshan. Bërja e kësaj shtëpia të re për kampin është hera e parë që lëvizja e Kosovës ka në pronësi ndonjë lloj pasurie. 2018 Memorandumi i Mirëkuptimit i nënshkruar me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për mbështetjen financiare të projektit dhe duke punuar me YMCA për të rritur fuqizimin e rinisë gjatë 5 viteve të ardhshme. 2018 Të rinjtë hapin terrenin në Kampin Pjetërshan dhe themelet u hodhën për blloqet e akomodimit. Puna filloi me përforcimin e brigjeve të lumenjve, linjave të përkohshme të energjisë elektrike, rrugëve hyrëse dhe shënimit të kufijve të tokës. 2018 Pas një vizite në Frost Valley YMCA, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit ra dakord të financojë qendrën e trajnimit në kamp në shumën 200,000 euro.


10 NDËRKOMBËTARE

NDËRKOMBËTARE Edhe kësaj rradhe kemi pasur një vit të shkëlqyer me mundësi që të rinjtë të udhëtojnë jashtë vendit dhe të përjetojnë eksperiencën e YMCA ndërkombëtare, duke pritur edhe miq nga vende të tjera këtu në Kosovë. Duke marrë pjesë në këto përvoja ndërkombëtare dhe duke fituar perspektiva të reja, njerëzit tanë janë të fuqizuar të ndihmojnë në ndërtimin e Kosovës dhe të ndajë këtu eksperiencën dhe mësimin e tyre. YMCA Evropa Ne kemi qenë përsëri të përfshirë në programet e YMCA Evropës me Fionën dhe Nitën duke ndjekur një trajnim të Rrënjëve për Pajtimin (Roots for Reconciliation) në Budapest, Hungari. Një trajnim i plotë me sesione studimi, punëtori dhe prezantime. Qëllimi kryesor ishte të sillnin dhe të gjenin paqe duke e përhapur atë përmes një fushate dhe mediave sociale. Trajnimi i Roots përqendrohet në mjetet dhe metodologjinë e Panairit të Paqes së bashku me trajnimin e avokimit dhe mediave. Ariana filloi gjithashtu në Akademinë e Udhëheqjes, e cila është për udhëheqësit e rinj/reja të interesuar në strukturat qeverisëse të lëvizjes së tyre dhe të kuptuarit e roleve dhe përgjegjësive të niveleve të ndryshme, trajnim ky i cili u zhvillua në Sllovaki.


11 NDËRKOMBËTARE YMCA Bota Ne morëm pjesë në iniciativat e YMCA Botës me Agjentët e Ndryshimit që shkuan në Këshillin Botëror në Tajlandë, ku takuan kolegë nga e gjithë bota dhe u përfshinë në qeverisjen globale, punëtoritë, aktivitetet dhe festimet rreth Këshillit Botëror të 19-të. Ne morëm pjesë përsëri në Innovation Camp që u zhvillua në Leysin të Zvicrës, organizuar gjithashtu nga YMCA Bota. Kishte 5 tema të ndryshme duke përfshirë Shëndetin Mendor, Fuqizimin e Rinisë, Mentorimin, Mjedisin dhe Ten Sing. Organizata jonë ka bërë disa aktivitete në këto fusha më parë, por ne shpresonim të kuptojmë dhe përmirësojmë projektet tona nëpërmjet të mësuarit rreth këtyre iniciativave globale. Ky ishte viti i fundit i Field Group i cili u transferua në një grup partnerësh. Ata vizituan punën që po ndodh në kamp. Kishte gjithashtu një ceremoni përmbyllëse për shërbimin dhe mbështetjen e tyre, Në këtë ngjarje mori fjalën edhe kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini. Ne duam të falënderojmë publikisht Field Group të cilët ecën krahë për krahë me ne.

YMCA France organizoi një kamp në Salm si çdo vit, por këtë vit kemi pasur 9 pjesëmarrës që na përfaqësuan gjatë aktivitetit të Demokracisë, i cili kishte shumë punëtori dhe debate të ndryshme rreth kësaj teme. Ne organizuam një mirëseardhje të ngrohtë për Y's Men Club nga Danimarka dhe Finlanda, të cilët erdhën për të vizituar Kampin Pjetershan, Dyqanin e Bamirësisë dhe të gjitha qendrat tona. Y's Men International Region Danmark vizitoi rajonin dhe shikuan progresin e projekteve dhe kampit. Ne jemi gjithmonë mirënjohës ndaj Y's Men për mbështetjen e tyre. Ne mund ta ndajmë me krenari se këtë vit kemi dërguar dy persona, Flaka dhe Qlirim në kampin e YMCA në Angli, Fairthorne Camp. Ata punuan dhe mësuan shumë gjëra të reja të cilat shpresojnë të ndërtojnë kulturën e punës brenda kampit tonë. Gjithashtu, anëtarja e stafit tonë, Era, shkoi për të jetuar dhe punuar në kampin e Frost Valley për 6 muaj. Një kamp i madh si Frost Valley e përgatiti atë me aftësi të ndryshme. Pasi ta ndërtojmë kampin tonë Pjetershan ajo do të jetë në gjendje të punojë atje dhe të ndajë me të tjerët përvojën e saj, punën e saj dhe aftësitë që ajo ka fituar nga ky program që ndryshon jetën. Në verë, stafi ynë shkoi në Shqipëri për të vizituar YMCA Tirana dhe për të parë se çfarë po bëjnë, gjithashtu kemi dhuruar 3 laptopë për të mbështetur punën dhe infrastrukturën e tyre, si edhe neve na kanë mbështetur Y's Men. Ne gjithashtu kemi pasur drejtues të lartë dhe anëtarët e bordit të pranishëm në konferencën NAYDO në Amerikën e Veriut, konferencën Camping në Kolorado dhe partnerët që vizituan Frost Valley ku bashkë nënshkruam marrëveshjen e partneritetit për të punuar së bashku gjatë viteve të ardhshme.


14

DYQANI DHE NDIHMAT

DYQANI DHE NDIHMAT

Dyqani ynë bazohet në ndihmën për zhvillimin e projekteve tona dhe shoqërisë tonë për kushte më të mira për të jetuar. Dyqani i Bamirësisë i YMCA këtë vit ka shpërndarë 120 palë rroba foshnjesh dhe të sapolindurish si dhe u dhuruan edhe kukulla në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjakovë në bashkëpunim me Y's Men Kosova dhe Kuvendin Komunal të Gjakovës.

Ne duam të falënderojmë miken tonë Rigmor Christensen e cili dhuroi para për ne për të blerë një makinë qepëse. Me këtë makinë, ne riparojmë rrobat që janë të mira, por kanë nevojë për pak rregullim. Si pjesë e projektit tonë të ndihmave ne shpërndamë 50 lodra, lapsa dhe fletore për fëmijët e klasës së parë të shkollës fillore 'Zef Lush Marku' në Brekoc, një fshat në rrethin e Gjakovës, donacion ky që ndodhi gjatë vizitës së YMCA Finlandës në Kosovë. Ne gjithashtu dhuruam rreth 250 arusha pellushi dhe kukulla për organizatën INNO në mbështetje të programit të tyre për fundin e vitit (Vitin e Ri) donacione për njerëzit e varfër. Dyqani ynë i bamirësisë dhuroi 76 kukulla në Institutin e Ergoterapisë për t'i dërguar ato tek fëmijët e shkollës 'Perparimi', e cila do të zhvillojë imagjinatën dhe kreativitetin e fëmijëve.

Me të gjitha ato mallra në dyqanin tonë, na duhet një magazinë ku mund t'i lëmë mallrat tona. Këtë vit ne kemi rivendosur të gjithë magazinën dhe ne kemi ndarë gjithçka sipas gjinisë dhe sezonit. Kjo është një gjë e mirë për ne, sepse tani e dimë ku të kontrollojmë gjërat që na duhen për një gjini ose sezon të caktuar. Me të gjitha këto mallra duhet të jemi më transparente dhe këtë vit në dyqanin tonë kemi vendosur makinerinë fiskale, e cila na bëri të drejtë me ligjet e Kosovës. Për këtë, ne dërguam stafin tonë për t'u trajnuar dhe të mësojnë se si të përdorin makinën fiskale. Edhe pse kemi punuar shumë dhe kemi pasur një vit të mirë me rritje të mirë, kemi pasur probleme në gjetjen e stafit të duhur për punën që po kërkonim. Pas gjithë kësaj pune dhe mungesës së stafit, ne në fund e organizuam zyrën ku mund ta përfundojmë punën e financave dhe gjithashtu të bëjmë planifikimin për aktivitetet e dyqanit. Këtë vit ne hapëm një faqe në Facebook të Dyqanit të Bamirësisë së YMCA për të parë se si do të arrijmë më shumë konsumatorë dhe kjo na ndihmoi të tregojmë produktet tona dhe të rrisim shitjet tona, kështu që tani do të vazhdojmë të vendosim në mediat tona sociale dhe të punojmë edhe më shumë për të arritur qëllimet.

Ne kemi provuar opsione të ndryshme për të rritur shitjen tonë, një nga opsionet ishte veshja e kukullave në dritare dhe ndryshimi i tyre të paktën dy herë në javë. Ne kemi vërejtur se sa herë që ndryshojmë dritaren, gjithnjë e më shumë njerëz janë të interesuar në produktet tona. YMCA ka krijuar këtë kulturë të "Change for change", e cili po mbledh fonde me kaca të vogla të kursimeve. Këto kaca i janë dhënë (me vullnetin e tyre, vullnetarëve, stafit, anëtarëve të bordit, në Qendrat e YMCA dhe, YMCA Dyqanin e Bamirësisë) për të mbledhur sa më shumë para që munden. Dyqani i Bamirësisë dhe disa nga klientët tanë kanë kontribuar në plotësimin e kacave Change for change. Ne si një dyqan bamirësie morëm pjesë në ngjarjen e Termokiss, e cila u organizua nga Flea Market, kjo ngjarje luan rolin e një pazari të hapur, ku rrobat, ushqimi ose çdo artikull i punuar me dorë është shitur / promovuar për një çmim modest. Ne morëm pjesë dhe shitëm rroba dhe ngritëm fonde për më shumë mbështetje për fëmijët dhe programet e të rinjve.NJË PREZANTIM I AKTIVITETEVE TONA GJATË KËTIJ VITI

QERSHOR

JANAR Me ndihmën e Y'S Men Region Denmark dhe sidomos Knud Erik Lykke, morëm 12 kuti Lego për fëmijë nga kompania Lego në Danimarkë. Pas gati dy viteve pune në Junik, komuna na dhuroji një ndërtesë të re e cila tani do të jetë vetëm për ne.

SHKURT Jemi të lumtur të ndajmë me ju se kemi filluar të punojmë me të rinjtë e komunës së Deçanit në këtë muaj. Komuna na ka dhënë një hapësirë në mënyrë që të mund të bëjmë aktivitetet tona.

Për nder të ditëlindjes së 174 të YMCA-së, çdo YMCA lokale kishte për të bërë një Sfidë të Vrapimit / Ecjes. Ne kemi pasur 122 të rinj të përfshirë nga 4 YMCA dhe kemi arritur një total kolektiv prej 839.7 KM. Ne gjithashtu festuam me tortë dhe aktivitete.

MARS Asambleja e Përgjithshme këtë herë ishte me të vërtetë e rëndësishme sepse ishte koha e zgjedhjeve ku anëtarët e kuvendit votuan për Presidentin e ri Petrit Bejdoni.

PRILL Ne kemi punuar në një projekt me UNMIK-un, i cili ka të bëjë me "OShC-të e Kosovës që kontribuojnë dhe promovojnë SDG4". Në këtë projekt, të rinjët tanë diskutuan për qëllimet e OKB-së dhe ata gjithashtu bënë sfida të ndryshme si 'Lojë me SDG , Gazeta e SDG dhe Fshati 2030.

MAJ Y's Men Denmark po na ndihmojnë, këtë herë me një minibus që do të na lehtësojnë mbulimin e transportit për të rinjtë nga qytete të ndryshme në kamp dhe aktivitete të tjera. Një moment historik që ndodhi këtë muaj ishte marrëveshja me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve z. Kujtim Gashi për mbështetje financiare prej 200.000 euro për një kamp trajnimi të ri në Pjetershan.


SHTATOR Në emër të Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë, ne mblodhëm të rinjtë nga Gjakova Y dhe Peja Y për të pikturuar një Mural të Demokracisë në të cilën të rinjtë paraqitën idetë e tyre dhe se si e shohin Demokracinë. Y's Men dhe YMCA Finland erdhi për një vizitë në YMCA-në tonë dhe gjithashtu na dhuroi rroba për dyqanin tonë të bamirësisë. Ata ishin të interesuar të bashkëpunonin më shumë në të ardhmen.

KORRIK Një moment shumë i veçantë ndodhi në kampin tonë në Pjetershan, i cili ishte ceremonia e hedhjes së themeleve për ndërtesën e parë. Z. Kujtim Gashi, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe z. Ardian Gjini, Kryetari i Komunës së Gjakovës, ishin të pranishëm, së bashku me 100 të ftuar të tjerë.

GUSHT 9 pjesëmarrës nga Kosova ishin pjesë e trajnimit "Youth Engagement in Europe" organizuar nga YMCA France dhe u mbajtën në Salm dhe Strasburg. YMCA dhe Evropa ishin dy tema që të gjithë këta të rinj kishin të përbashkët.

TETOR Në ditën ndërkombëtare të Shëndetit Mendor, ne organizuam një orë të tërë me të rinjtë për të bërë aktivitete të ndryshme si meditimi, ecja, teknikat e frymëmarrjes dhe muzika.

NËNTOR Ne jemi shumë krenar të njoftojmë se bordi i Frost Valley YMCA zgjodhën njëzëri në favor të një partneriteti me YMCA tonë! Dokumentet zyrtare janë nënshkruar dhe ne tani e fillojmë udhëtimin tonë së bashku ndërsa ne të dy i fuqizojmë të rinjtë përmes programeve përkatëse, cilësisë së ambienteve të kampit dhe punës me vlerë.

DHJETOR Urime për të gjitha grupet e Ten Sing që kryen në shfaqje. Ne kemi pasur grupe me punë dore nga Juniku, Deçani dhe Peja së bashku me shfaqjet e vallëzimit, këndimit dhe muzikës nga grupet e Gjakovës dhe Pejës. Mbi 100 të rinj morën pjesë dhe Y Club nga Universiteti Amerikan erdhën dhe i mbështetën.


16

QUESTION TIME

Projekti jonë Question Time ka qenë i pandalshme këtë vit, ne vendosëm që dëshironim t'u japim të rinjve hapësirën dhe platformën për t'i pyetur vendimmarrësit në komunën e tyre lokale pyetjet që ata dëshironin të drejtonin. Mbi 200 të rinj mbushën ngjarjet tona nëpër 4 qytete dhe një numër i gjerë panelistësh u bashkuan me ne për t'u përpjekur dhe për t'u përgjigjur pyetjeve të të rinjve. Ne ishim me fat që ta dërgonim ngjarjen e Question Time në Gjakovë, Prizren, Pejë dhe Prishtinë së bashku me bërjen e katër reklamave, njëra prej të cilave u transmetua në televizionin kombëtar. Ne kemi bërë një skenë të madhe dhe kemi qenë me fat që Presidenti ynë i kaluar Besnik Leka të udhëheqë ngjarjet. Ne prodhuam disa materiale të vizibilitetit shumë ngjyrëshe dhe të fuqishme dhe kishim një ekip vullnetarësh të përkushtuar që ndihmuan në realizimin e projektit, reklamat tona gjithashtu i paraqitën udhëheqësit e rinj nga të gjithë komunat ku ne punojmë dhe ishin të lumtur që të drejtojmë pyetje të vështira nga publiku dhe të sfidojmë normat sociale.

Ky projekt u financua përmes një granti të Ambasadës së SHBA-së, Prishtinë. Mendimet, gjetjet dhe konkluzionet ose rekomandimet e shprehura këtu janë ato të Autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit ".

4 Qytete Më shumë se 200 pjesëmarrës 19 Panelist Më shumë se 4 orë me pyetje nga të rinjët Më shumë se 1000 shikime në YouTube Më shumë se 80 të rinjë në ngjarjen përmbyllëse


17

I AM WHOLE

Kampanja I AM WHOLE është fushata e cila sfidon gjuhën negative dhe inkurajonë të rinjtë të flasin për shëndetin e tyre mendor. Është krijuar dhe lansuar nga YMCA në Angli në vitin 2017 dhe gjatë viteve i janë bashkuar edhe YMCA në vende të ndryshme të botës. Duke e parë nevojën edhe ne në Kosovë kemi vendosur të i bashkangjitemi kësaj fushate. Pas shumë planifikimeve dhe punëve fushata është lansuar në ditën ndërkombëtare të shëndetit mendor 10 Tetor. Duke qenë se pjesë e rëndësishme e fushatës është bashkëpunimi me këngëtarë dhe fytyra publike që janë të pëlqyeshme nga të rinjtë dhe të cilët do të na ndihmon që të dërgojmë mesazhin e fushatës te të rinjtë edhe ne në Kosovë kemi vendosur të kemi një ambasador të kësaj fushate. Si ambasador të I am Whole në Kosovë është bërë këngetari Florent Abrashi i cili është edhe fitues i The Voice, ndërsa në nivel ndërkombëtarë janë këngëtarë si Ed Sheeran, James Arthur, etj. Lansimi i fushatës është bërë me pjesëmarrjen tonë në aktivitetin #WHOLEHOUR bashkë më të gjitha YMCA-të në Botë. Me 10 Tetor të rinjtë janë inkurajuar që të marrin një orë të plotë për veten e tyre duke bërë gjëra që ata i bënë të ndihen mirë. Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor është bërë edhe në qendrat tona me aktivitetin #WHOLEHOUR në të cilin janë përfshirë më shumë se 40 të rinjë dhe të reja në Gjakovë, Pejë dhe Prishtinë. Bashkë me të rinjtë kemi kaluar nje orë duke praktikuar Mindfulness, Art Terapi dhe Joga. Bashkë me Ambasadorin e fushatës në Kosovë kemi prezantuar lansimin e fushatës edhe në TV. Gjithashtu shënimi i kësaj dite është përkrahur nga stafi, CEO, dhe Presidenti i Bordit. Trajnimi për Shëndetin Mendor në kuadër të fushatës I Am Whole: janë mbajtur 3 grupe prej të cileve 2 në Gjakovë dhe 1 në Pejë. Gjithësej kanë qenë më shumë se 60 të rinjë dhe të reja pjesë e trajnimit 8 javor. Qëllimi i trajnimit është që bashkarisht me të rinjtë dhe të rejat të bisedojmë për Shëndetin Mendor në përgjithesi, për gjuhën negative që ky aspekt stigmatizohet, për ndjenjat dhe frikërat tona, gjithashtu kemi biseduar edhe për mënyra dhe teknika që na ndihmojnë që të jemi më mirë.


18

PUNA ME FËMIJË

PUNA ME FËMIJË

Këtë vit ne kemi ofruar edhe një herë kampet e fëmijëve dhe programet e fëmijëve të fundjavës. Kampet tona këtë vit përfshinin Dimrin dhe Pranverën ndërsa programi ndaloi pak para verës. Sfida këtë vit ka qenë me motin e keqë që i mbylli shkollat në fillim të vitit 2018, kjo nënkuptonte që fëmijët duhej të bënin të Shtune shtesë për të kapur hapin. Kjo ka ndikuar keq në aktivitetet tona në fundjavë dhe kemi vendosur të mbyllim projektin dhe të fillojmë të planifikojmë aktivitetet për fëmijët në kampin Pjetershan. Duke arritur tashmë numrin e fëmijëve të rënë dakord në strategjinë Vision 2020 kjo nuk ishte një vendim i lehtë për të mbyllur projektin tonë të Gjakovës, i cili kishte ofruar mundësi për vullnetarë dhe praktika, megjithatë ne ishim në gjendje të përqëndroheshim më shumë në ndryshimin e politikave me hapësirën tonë të sigurt për fëmijët .

KOMF: Safe Space for Children Qëllimi i këtij projekti ishte avokimi në Komunën e Pejës për të drejtat e fëmijëve dhe hartimi i Planit të Veprimit dhe Rregullorja Komunale për Mbrojtjen e Fëmijëve. Të gjithë aktorët komunal që punojnë në këtë fushë, duke përfshirë institucionet dhe OJQ-të, janë mbledhur së bashku dhe ne kemi organizuar 6 punëtori për të punuar në këto dy dokumente. Pas punës dhe miratimit nga të gjitha palët e përfshira, ato u dërguan në Asamblenë Komunale në Pejë. Këto dy dokumente u votuan njëzëri dhe pa vota kundër. Theksim: Për herë të parë, Peja ka një Rregullore Komunale mbi Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Planin e Veprimit për Fëmijët.STATISTIKAT Ku punojmë?

Pjesëmarrës të rinj dhe fëmijë në javë

Përkatësia etnike e pjesëmarrësve të programit përfshin shqiptarët, serbët, boshnjakët, romët dhe egjiptianët

25 Pjesëmarrës shkuan në Gjermani, SHBA, Francë, Hungari, Tajlandë, Shqipëri, Zvicër, Sllovaki, Angli dhe Portugali

Mbi 100 vullnetarë, por kush janë ata?

Anëtarët e Bordit 6.9%

Ambasadorët e rinjë 29.4%

Vizitorë nga 6 vende të tjera

Trajnerët bashkëmoshatar 45.1%

Të rriturit (mbi 18 vjeç) 18.6%

Mbi 600 përfitues të artikujve të ndihmave (arushë pellushi, rroba, pako ushqimore, furnizime shkollore)


Çmimet Kombëtare i njohin individët të cilët kanë kontribuar gjatë vitit të kaluar. Çmimet filluan në 2014 dhe tani janë paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme Kombëtare. Vetëm një çmim jepet çdo vit, çmimi i shërbimit që njeh shërbimin e një individi për lëvizjen dhe çmimin George Williams i cili i jepet një individi të shquar që meriton njohje për kontributin e tyre personal në zhvillimin e organizatës.

Çmimet 2018

George Williams Awards: Paul Smillie Çmimi i Shërbimit: Andrew Hamilton & Jaakko Juhani Koikkalainen Vullnetari/ja i/e vitit: Elda Brada Vullnetari/ja i/e ri/re e vitit: Edon Sejdaj Lideri/ja i/e ri/re i/e vitit: Fjolla Kulludra Projekti i vitit: I am Whole

Këtë vit ne gjithashtu morëm dy shpërblime të jashtme nga organizata CRMC për zbatimin e projektit "Youth for the future project" me Serbët e Kosovës dhe çmimin kombëtar D4D për "OJQnë e Vitit që promovon atësinë dhe prindërimin"

Për informacione më të detajuara të shpërblimeve të kaluara, mund të vizitoni faqen tonë të internetit: www.ymcakosovo.com


22 PASQYRA FINANCIARE

PASQYRA FINANCIARE 2018 €

2017 €

224 17,079 976 18,279

466 20,340 1,083 21,889

Toka Automjetet Inventari Investimet në vijim- KAMPI Gjithsej pasuritë afatgjata

40,820 17,006 13,243 77,920 148,990

40,820 1,900 12,388 55,108

Gjithsej pasuria

167,269

76,108

72 200 50 22 344

3,143 150 150 24 3,467

16,584 16,584

20,806 20,806

EKUITETI Fondi Fitimet e mbajtura Rezervat e tjera Gjithsej ekuiteti

150,34 150,341

52,725 52,725

Gjithsej detyrimet dhe ekuiteti

167,269

76,997

PASURITË

Pasuritë qarkulluese Mjetet e gatshme në arkë Mjetet e gatshme në bankë Malli Kërkesat e tjera Gjithsej mjetet qarkulluese Pasuritë afatgjata

DETYRIMET DHE EKUITETI DETYRIMET Detyrimet afatshkurta Llogaritë e pagueshme Kontributet pensionale Tatimi në paga Tatimi në qira i paguheshëm Gjithsej detyrimet afatshkurtra Detyrimet afatgjata Rezervat (të hyrat e shtyera) Gjithsej detyrimet afatgjata


23 PASQYRA FINANCIARE Të hyrat

2018

2017

41,961 44,106 10,275 7,562 103,904

21,518 35,068 8,663 65,248

Shpenzimet operative Shpenzimet e personelit Pagat bruto Kontributet për sigurim pensional Gjithsej shpenzimet e personelit

50,974 2,483 53,457

31,537 1,577 33,114

Gjithsej shpenzimet tjera operative

50,447

32,134

103,904

65,248

Të hyrat nga donatorët e jashtëm Të hyrat nga donatorët në vend Të hyrat nga dyqani Të hyrat për zhvlerësim të pasurive nga donacionet Gjithsej të hyrat

Gjithsej shpenzimet

PËRMBLEDHJE Këtë vit ne kemi parë përsëri një rritje nga projektet tona të gjenerimit të të ardhurave. Të ardhurat e dyqanit tonë janë rritur dhe kanë dëshmuar se është një model i mirë për lëvizjen tonë. Planet janë në vend se të zgjerojmë jo vetëm atë, por të ndërtojmë një infrastrukturë më të mirë brenda këtij projekti. Jemi shumë të lumtur që shohim një rritje të fondeve të projektit nga brenda Kosovës, strategjia jonë "Vision 2020" ka ndihmuar në udhëzimin dhe formësimin e granteve që kemi aplikuar, pa u mbingarkuar me ambiciozitet dhe duke punuar kudo. Mbështetja nga YMCA Gjermanisë deri në vitin 2021 do të ndihmojë gjithashtu për të vazhduar ndërtimin e zyrave lokale dhe për të siguruar që ne mund të përqendrohemi në rininë dhe qëndrueshmërinë. Inventari i tokës dhe pajisjet janë pikat kryesore të aseteve të organizatës, me ndërtimin e kampit Pjetershan ne presim që ky trend të vazhdojë vitin e ardhshëm.

Një raport i plotë i pavarur i Auditorit u krye nga Nimon Zenili, Auditor Ligjor Rr. "Skenderbeu" nr.17 50,000 Gjakovë Republika e Kosovës

Raporti i plotë mund të gjendet në www.ymcakosovo.com


24 PARTNERËT & FALENDERIMET

Partnerët MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT MINISTRIA E PUNËSIMIT DHE MIRËQENIES SOCIALE MINISTRIA E EDUKIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË YMCA E BOTËS YMCA E EVROPËS Y USA YMCA WORLD SERVICE YMCA ANGLIA YMCA FINLANDA YMCA FRANCA YMCA GJERMANIA YMCA TIRANA YMCA FAIRTHORNE GROUP YMCA FROST VALLEY Y’S MEN INTERNATIONAL Y’S MEN REGION DENMARK Y’S MEN CLUB HARDERNES Y'S MEN CLUB GJAKOVA HOLSTEBRO NEDHJAELP UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM-UNDP KOSOVAR CIVIL SOCIETY FOUNDATION-KCSF IPKO FOUNDATION UNITED NATIONS MISSION IN KOSOVO -UNMIK KOMF DEMOCRACY FOR DEVELOPMENT-D4D AMBASADA E BRITANISË NË KOSOVË BETHANY CHRISTIAN SERVICE IN KOSOVO CIVIKOS QIPS OSCE MISSION KOSOVO LEGO FOUNDATION

Falenderimet DONACIONE NGA Y’S MEN FINLAND Y’S MEN DENMARK JERRY HUNCOSKY ADRIANA STANOVICI KEN MONTGOMERY NGO MIQTË RIGMOR CHRISTENSEN

PANELISTËT E QUESTION TIME SARANDA HYSENI BERAT THAQI ARBËR LLESHI LENDRIT QELI ELDA BRADA DARKO DIMITRIJEVIC JETA NUSHI KRISTINA ZIMAJ ALBINA LLESHI NEHAT QEHAJA ALBA CAKALLI MUSTAF SHIGJEQI VISAR HAXHIFAZLIU ABETARE GOJANI BLERT MORINA EDONA HAJRULLAHU XHEVAT BAJRAMI26 EKIPI YNË

EKIPI YNË ANTARËT E BORDIT PETRIT BEJDONI (Presidenti) AURON KADRIJA (Zëvendës Presidenti) DOMINIK DEMAJ (Thesari) RINOR HASI ZANA JAHA DEA BEJTULLAHU MILOT FERIZI AMBASADORI I #IAMWHOLE FLORENT ABRASHI STAFI DORINA LLUKA-DAVIES (CEO) DORINA GLLOXHANI ADHURIM BEKAJ FLORIJE LLUKA ERINA ARLLATI NITA GJOSHI ERA FERIZI FËLLANZA TARAKU ERRISA HASIMJA SHPRESA FERAJ BENITA MULLATAHIRI VESA VUTHI ADRIAN SHEREMETI VULLNETARËT ERBLINA MAHAJ GARDIS GAXHERRI RON HADRI ZANA RAMOVIC ARDIT CANA AURELA MURIQI ADRIAN DAVIES SKENDER LLUKA VULLNET JAKUPI LEDI GJINI FJOLLA KULLUDRA JORA PRUTHI ANDI KEPUSKA DIONA ZHUBI FJOLLA KULLUDRA ART HOXHA DARDAN KAQI RONA EFENDIJA NDRIQIM DOLI SINDIJA RAMA ZANA SHABANI


27

OUR TEAM FIELD GROUP JENNI ENJVIST (Finland) PAUL SMILEY (England) ADAM RYCHLIK (Y Europe)

AMBASADORËT E RINJË ELDA BRADA DRENUSHA ROGOVA ARIANA SAHATQIJA HANA VULA ERËLINDA AVDIMETAJ AVNORA MORINA DREN HAXHIJA PYLLJON NURA BATON LUZHA FIONA SHYTI ANJESA HAZIRAJ SABRIJA NIKOQEVIQ GLERA LUSHA ELI BYTYQI ARJETA NIKAJ FLAKA SAHATQIJA ETNIK DAUTAGA SHKELQIM LLOQANAJ LIRA SHABI ARDIT GLLOGJANI ARIANA AHMETI ARBER NALLBANI DARDAN KAQI QLIRIM TOFAJ ARIANIT SYLAFETA DRILON ROGOVA LUM KURAJA DORENTINA GOLAJ LIRAK KERLESHI BUJAR ZATRIQI KONSULENTËT BEKIM ERMENI (Konsulent i projektit-KFOS) FORTESA KADRIU (Hulumtuese e One Milion Voices 2) FATMIR NAGAVCI (Ingjinier i Kampit) PRESIDENTËT E KALUAR BESNIK LEKA MILOT FERIZI TË LARGUAR ALBULENA KADRIU (Bord, dha dorëheqjen Jan '18) DREN HAXHIJA (Ekipi i të rinjëve) ZANA ZHERKA (Dyqan) DORUNTINA GOLAJ (Ekipi i fëmijëve & Dyqan) JETA TETRICA (Ekipi i fëmijëve)


Zyra Nacionale Rr. Ismail Qemali p.n, Gjakova, 50 000, Republika e Kosovës Tel. 0390 390 017 Mob. 045 695 429 www.ymcakosovo.com

Copyright © 2019 Të gjitha të drejtat e rezervuara. YMCA ™ & Young Men's Christian Association ™ janë markat e regjistruara të Aleancës Botërore të YMCA në territorin e Republikës së Kosovës. George William's Youth Association si një anëtarë i plotë i Aleancës Evropiane të YMCA është e vetmja njësi e lejuar për të përdorur markat tregtare YMCA ™ & Young Men's Christian Association ™.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.