Ylvan vuosikertomus 2015

Page 1

MAALISKUU 2019

HYY YHTYMÄ ON NYT

Maaliskuusta 2019 alkaen HYY Yhtymä tunnetaan YLVA:na. Olet tarkastelemassa YLVA:n vanhoja toimintakertomuksia, joissa meidät tunnetaan vielä edellisellä nimellämme.

2015 Vuosijulkaisu

Vastuullista HYY-liiketoimintaa.


HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan.

HYY Yhtymän toiminta-alueet

Omistajamme on opiskelija. HYY KIINTEISTÖT

HYY SIJOITUS

HYY MAJOITUSJA RAVINTOLATOIMINTA

HYY Yhtymä 2016 YY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja. Yhtymä on yhtä vanha kuin ylioppilaskuntakin. Tärkeä hetki molemmille oli Vanhan ylioppilastalon valmistuminen vuonna 1868. Katsomme kuitenkin menneen sijaan tulevaisuuteen. Mietimme tapoja kehittää vuosisataista varallisuutta opiskelijakulttuurin ja edunvalvonnan tukemiseksi myös huomenna. Tarjoamme vastuullisesti tuotettua ja ravitsevaa ruokaa opiskelijoille ja yritysasiakkaillemme. Yhtymän tulos mahdollistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sekä monen sen piirissä toimivan järjestön toiminnan nykyisessä laajuudessaan. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät ja sijainnillisesti Helsingin kaikkein keskeisimmät rakennukset pidetään kunnossa niin ikään liiketoiminnan tuotoilla. Yhtymä on monessa suhteessa yhtä kuin ylioppilaskunta. Olemme yleishyödyllinen ja alueellinen pysyvä instituutio. Erojakin toki löytyy; edunvalvonnasta ja poliittisista päätöksistä huolehtii HYYn hallitus ja edustajisto.

H

Kuten ympäröivä Suomi, Yhtymä on muutoksessa. Vuonna 2016 uudistamme sijoitusstrategiaamme, jolla luomme sijoitustoiminnan edellytykset tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaivokäytävän ja Kaivokadun julkisivun ilmeeseen merkittävästi vaikuttava urakka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ravintolayhtiön vuosi käynnistyy uuden johdon voimin. Nämä muutokset kohentavat Yhtymän asemia sen perustehtävässä menestymiseksi myös tulevaisuudessa.

Mietimme tapoja kehittää vuosisataista varallisuutta opiskelijakulttuurin ja edunvalvonnan tukemiseksi myös huomenna.


Konsernia johdetaan vuonna 2016 aidosti

yhden yhtiön mallilla.

Toimitusjohtajan katsaus irtaviivaistunut HYY Yhtymä koostuu vuonna 2016 kolmesta toimialayksiköstä. Konsernia johdetaan kuitenkin aidosti yhden yhtiön mallilla. Yhtiöllä on yksi toimitusjohtaja, johtoryhmä sekä hallitus. Samoin henkilöstö työskentelee yhdessä yhtiössä. Johtamisjärjestelmän suoraviivaistamisen tavoitteena on toiminnan tehostaminen sekä asiakkaan nostaminen toiminnan keskiöön. Pyrkimyksenä on, että kaikki organisaatiotasot aina konsernin tukitoimintoihin saakka työskentelevät tiiviimmin asiakasrajapinnassa, sillä vain sitä kautta voimme kehittää asiakaskokemusta. Varallisuuden kehittymistä tullaan arvioimaan koko konsernisalkun osalta toimialarajat ylittäen. HYY Kiinteistöt muodostaa jatkossakin keskeisimmän varallisuuskohteen. Perusliiketoiminnan kannattavuus on viimevuosina parantunut vuokrausasteen kasvun ansiosta. Lähivuosina on tärkeää kiihdyttää investointeja yli 100-vuotiaiden talojen teknisen kunnon varmistamiseksi sekä vuokraprofiilin kehittämiseksi edelleen. Kiinteistöjen omavaraisuusaste tarjoaa liikkumavaran ensivaiheessa Kaivokäytävän hankkeen ja sen jälkeen muiden keskustakiinteistöjen korjaamisen rahoittamiseen. HYY Sijoitus on yhtä kuin Yhtymän liikkumavara portfolion hajautuksen ja tuottojen parantamiseksi. Sijoitustoi-

V

minta voi laajentua tänä vuonna mikäli markkinaolosuhteet tukevat tavoitetta. Toiminta on salkun ensimmäisen vuosikymmenen ajan keskittynyt ulkoisen varainhoitajan hallinnoimaan korko- ja osakesalkkuun, jolla on haettu hajautusta muuhun konsernin liiketoimintaan. Toimintaajatusta on tarkoitus tulevaisuudessa kirkastaa hakien volyymin maltillista kasvattamista. Yhtymän vastuullisuus-lupaus näkyy myös sijoitustoiminnassa, jossa Yhtymä on muun muassa Finsif ry:n perustajajäseniä. HYY Majoitus- ja ravintolapalveluiden osalta keskitymme jatkossa erityisesti asiakaskokemuksen analyyttiseen seurantaan ja tarkemmalla asiakasymmärryksellä kehittämään palveluidemme laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Ruokatuotteiden ja palveluidentiteetin uudelleen konseptointi asiakaskokemuksen parantamiseksi tapahtuu niin opiskelija- kuin henkilöstöravintoloissamme sekä kahviloissa. Yhtymän vuoden 2015 tulos kasvoi edellisvuodesta, ja 2016 odotamme kasvun jatkuvan tavoitteidemme mukaisesti. Myönteisen tuloskehityksen mahdollistaa jatkossa strategiamme mukaisesti onnistumiset varallisuuden hoidossa sekä palveluliiketoiminnan kehitystyössä. Markkina-arvomme vuoden lopussa 2015 oli 206,3 miljoonaa euroa ja tuloksemme ennen sijoitustoimintaa 4,2 miljoonaan euroa. Sijoitustoiminnan sisältävä tuloksemme

Yhtymän vuoden 2015 tulos kasvoi edellisvuodesta, ja 2016 odotamme kasvun jatkuvan tavoitteidemme mukaisesti. ennen veroja nousi 5,5 miljoonaan euroon. Tulos mahdollistaa 2,4 miljoonan euron voitonjaon Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle sekä varautumisen investointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Rakentava vuoropuhelu ja yhteisen hyvän tavoittelu omistajamme ja sidosryhmiemme kanssa on suuren kiitoksen arvoista. Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta toimintaamme ja ammattitaitoista henkilöstöämme työstä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Olemme yhdessä luoneet erinomaiset edellytykset jatkaa strategiamme mukaista työtä tästä eteenpäin. Helsingissä, maaliskuussa 2016 Antti Kerppola HYY Yhtymän toimitusjohtaja


Huik Hu ikkea e t kkooll l eg gat at luov lu o at ov a me meiilllee tooim mivvan tty yöy teeissön ja an yh anta ta ava vat sy yyn hy hymy m iilllä my ä – jo j ka a päi ä vvä ä. Tiina Käyhkö, HYY Yhtymän vuoden esimies 2015

Mahdollisuus yhteistyöhön HYY Yhtymän kanssa Kaivotalossa sopi meille erinomaisesti. Avattava liikkeemme on Kaivokadulla, päärautatieasemaa vastapäätä. Sampo Päällysaho, toimitusjohtaja, Clas Ohlson

Toimistomme tukee Efiman toimintatapoja, kasvua ja hyvää yhteishenkeä. Kaivopihalle on asiakkaiden ja työntekijöiden helppo ja mukava tulla. Teija Vaattovaara, Ulkoistusliiketoiminnan johtaja, Efima Oy

Ole Ol leen n ollllutt HY YY Y Yh htty-mäss mä s ä tööis issä ssä sä 19 vu uoottta ta. Tä Tääl ääl ä lä ä ih ha an pa ara rast sta a ovvat ihm mis iseett, nee tek ekev evvät ät työöy työy ty yhtei htteisö eiisö söst s ä hy hyvä än. n Kimmo Penninkilampi. HYY Yhtymän vuoden positiivisin työkaveri 2015

Vegaaniruoka on täällä ihan parasta. Kun vielä interiöörin saisi hieman rauhallisemmaksi, tämä olisi ihan paras ruokapaikka. Iiris Talvitie, UniCafe asiakas

Hyvä ruoka on ravintolassa ihan parasta. Jatkakaa samaan malliin, niin hyvä tulee. Tuomas Puranen, UniCafe asiakas

HY H YY Yh Yhty tymä mäll mä llä ä oon n hie ieno eno hissto tori ria ri a ja a pi p tk tkätt per erin inte in teet te et.. et Meilllä Me l on toode dell la ll ssu uur uret e mah et ahdo d ll do lliisuud su suud udet et kehit ehitttää eh tä ää toim to imin min inta taa a ka kaik ikkilllla a tooim imia iia alo loil illa lamm la mme. mm ee.. Mikko Kiesiläinen, kehitysjohtaja, HYY Yhtymä

Ruoka on lämmintä ja hyvää. Hintalaatusuhde on todella kunnossa. Myös henkilökunta on reippaalla tuulella. Samuli Hietala, UniCafe asiakas

Meillä Me illlä il ä on ra avviinttol oloiiss s a ihan ih han an ma ma aht htav ht a an n palljo jon on a ia as iakk k ai aita ta a ja poote ten ntiaa ti ali lia a lö löyt ytyy yy.. Ny yy Nytt keehi h tä ämm mmee la laat a ua ja at asia as aka kasko kas k ke k mu ustta. a Tomi Söderström, liiketoimintajohtaja, HYY Yhtymä


HYY KIINTEISTÖT

HYY Kiinteistöille on kunnia-asia pitää paitsi yllä näitä rakennushistoriallisestikin merkittäviä kohteita, niin myös

tuoda tilat tähän päivään.

HYY Kiinteistöt uudistaa Helsingin kaupunkikuvaa ksi Helsingin keskeisimmistä kohteista, rautatieaseman ja Kaivopihan yhdistävä Kaivokäytävä, saa uuden ilmeen, kun HYY Kiinteistöjen käynnistämä mittava remontti valmistuu vuoden 2016 aikana. Kaivokäytävän lisäksi remontin piiriin kuuluu myös Kaivotalon Kaivokadun puoleinen julkisivu kahden ensimmäisen kerroksen osalta. Sekä rakennuksen itsensä, että sen läpi kulkevan Kaivokäytävän muutoksella tavoitellaan lisäystä vuokrattavan liiketilan määrään sekä parannusta liiketilojen houkuttelevuuteen, alueen viihtyvyyteen ja yleiseen kaupunkikuvaan. Remontoitavan alueen ohi kulkee päivittäin kymmeniä tuhansia jalankulkijoita ja autoja, mikä tekee alueesta varsin houkuttelen sijainnin monille myymäläkonsepteille. Haastavassakin taloustilanteessa Kaivopihan vetovoima on säilynyt, minkä vuoksi merkittävä osa Kaivotalon toisesta kerroksesta muutetaan remontin yhteydessä liiketilaksi. Toisen kerroksen liiketila on jo kokonaisuudessaan vuokrattu Clas Ohlsonin Suomen

Y

lippulaivamyymäläksi. Tavoitteemme kehittää kiinteistöjämme vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin on siis kantanut hedelmää. Kaivotalon remontti on kuitenkin vasta päänavaus HYYn omistamien kiinteistöjen profiilin nostamisessa. Perusparannuksia tullaan jatkamaan Kaivopihaa ympäröivissä rakennuksissa ensimmäisen vaiheen valmistuttua jouluksi 2016. HYYn kasvollinen omistajuus haastavassa kiinteistömarkkinassa on arvo, joka on puhutellut asiakkaitamme kautta historian. Tästä kertoo muun muassa Yliopiston Apteekin yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta jatkunut vuokra-

suhde. Kasvollista omistajuutta tullaan kehittämään HYY Kiinteistöjen aiempaa asiakaskeskeisemmällä strategialla. Helsingin keskustan kiinteistöt ovat olleet ylioppilaskunnan talouden kivijalka sen toiminnan syntyajoista saakka ja HYY Kiinteistöille on kunnia-asia pitää paitsi yllä näitä rakennushistoriallisestikin merkittäviä kohteita, niin myös tuoda tilat tähän päivään.

Kasvollista omistajuutta tullaan kehittämään HYY Kiinteistöjen aiempaa asiakaskeskeisemmällä strategialla.


Rautatieasema

HYY KIINTEISTÖT

HYY Kiinteistöjen omistamat kiinteistöt sijaitsevat Helsingin ydinkeskustan Citykorttelissa Kaivopihan ympärillä ja Domuksella Kampissa. HYY Kiinteistöt omistaa myös Tuusulan Rantatiellä sijaitsevan Aleksilan tilan ja Aleksis Kiven kuolinmökin sekä Villa Kuunarin Helsingin Jollaksessa.

Kaivokatu

Lisäksi HYY Kiinteistöt ovat osakkaana muun muassa Kiinteistö Oy Leppätalon Domus Gaudiumissa kuudenkymmenen prosentin omistusosuudella.

Keskuskatu

Kaivopiha

Ma nn erh

Aleksanterinkatu

eim int ie

EKOenergiaa ja asiakasuskollisuutta YY Kiinteistöt kantaa vastuuta ympäristön tilasta ja tukee ympäristönsuojelua ostamalla ekologista Metsävoima-sähköä. Metsävoima on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa biopolttoaineilla tuotettua EKOenergiaa. Metsävoima on tuotettu 100 % puuperäisillä polttoaineilla, eikä sen tuottaminen lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Valitsemalla Metsävoima-sähkön HYY Kiinteistöt haluaa edistää uusiutuivien energialähteiden käyttöä ja osaltaan monipuolistaa suomalaisen energiatuotannon rakennetta. EKOenergia -merkki on ensimmäinen ja ainoa yleiseurooppalainen sähkön ympäristömerkki.

H

ASIAKASUSKOLLISUUS VAHVALLA TASOLLA

HYY Kiinteistöt ylsi jälleen kiinteistöalan kärkijoukkoon Kiinteistötalouden instituutin asiakastyytyväisyystutkimuksessa loppuvuodesta 2015.

Kokonaistyytyväisyys HYY Kiinteistöihin vuokranantajana oli noussut edellisestä vuodesta ja oli huomattavasti vertailuaineistoa korkeampi. Kokonaistyytyväisyydessä tiloihin HYY Kiinteistöt ylsi korkeimmalle sijalle. NPS-suositteluindeksin taso on HYY Kiinteistöissä keskeinen seurattava indikaattori asiakaskokemuksen mittaamisessa ja toimintaa kehitettäessä. Tutkimuksessa HYY Kiinteistöjen osalta suositteluindeksi oli hyvä 53, alan vertailuaineistolla asiakaskokemuksen mittaamisessa indeksi oli 21.

Valitsemalla Metsävoima-sähkön HYY Kiinteistöt haluaa edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja osaltaan monipuolistaa suomalaisen energiatuotannon rakennetta.


Sijoitustoimintaa on alkuperäisen sijoitusstrategian mukaisesti toteutettu

HYY SIJOITUS

pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

20 % korot

80 % osakkeet 9,9

15,0

milj. euroa

milj. euroa

Vakavarainen sijoittaja uonna 2016 uudistamme sijoitusstrategiaamme, jolla luomme pitkäjänteisen varallisuuden kehittämisen edellytykset tuleviksi vuosikymmeniksi. HYY Yhtymän kokonaisvarallisuudesta 93 prosenttia oli kiinteistöissä ja vain vajaat 7 prosenttia muissa sijoituskohteissa. Kiinteistöjen suuri osuus kokonaisvarallisuudesta heijastelee HYYn yli satavuotista historiaa kiinteistöomistajana. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ovat erottamaton osa HYYn toimintaa. HYY Yhtymän korkean omavaraisuusasteen sekä viimevuosina positiivisesti kehittyneen kassavirran ansiosta Yhtymällä on tarvittaessa mahdollisuus lisäsijoitusten ja kiinteistöjen kehityshankkeiden toteuttamisen. Sijoitustoiminnan laajentamisen edellytyksenä on, että lisäsijoituksilla saavutetaan nykyistä omaisuussalkkua tukevaa hajautusta sekä lisätuottoa. Näin HYY Yhtymästä voidaan tehdä vähemmän riippuvainen kiinteistömarkkinoiden kehityksestä.

V

ARVOPAPERISALKKU VUONNA 2015

Arvopaperisijoitustoiminta HYY Yhtymässä on alkanut vuonna 2005, kun HYY Yhtymä luopui matkailuliiketoiminnasta. Sijoitustoimintaa on alkuperäisen sijoitusstrategian mukaisesti toteutettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Arvopaperisijoituksia aloitettaessa sijoitussumma oli 9,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 lopussa arvo oli noussut 15,0 miljoonaan euroon. Sijoitussalkku jakautuu osake- ja korkorahastosijoituksiin kotimaassa ja ulkomailla. Sijoitussalkun arvosta on 80 % osakkeissa ja 20 % korkosijoituksissa. Vuonna 2015 HYY Yhtymän sijoituksia hoiti yksi omaisuudenhoitaja. Yhtymän vastuullisen sijoittamisen toiminta-ajatusten mukaisesti omaisuudenhoitajan tulee olla sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN Principles for Responsible Investment).

Yhtymän vastuullisen sijoittamisen toiminta-ajatusten mukaisesti omaisuudenhoitajan tulee olla sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen (UN Princibles for Responsible Investment) allekirjoittaja.


HYY MAJOITUSJA RAVINTOLATOIMINTA

Vastuullisuuteen nojautuvissa ruokatuotteissa maistuvat kansainväliset maut, tämän päivän ja huomisen trendit, luomu, lähiruoka ja Reilu kauppa.

Kohti yhä parempaa asiakaskokemusta aadun ei aina tarvitse näkyä hintalapussa. HYY Ravintolat ja Hostel Domus Academica, HYY Yhtymän majoitus- ja ravintolatoiminnan yritykset tunnetaan paitsi vastuullisesta tavastaan toimia, niin myös erityisesti korkealaatuisista palveluista ja tuotteista. UniCafe-opiskelijaravintolaketju, kahvilamme, henkilöstöravintolamme sekä Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva kesähotellimme ovat alansa tunnustettuja toimijoita, joissa ammattitaitoinen henkilökunta kohtaa päivittäisellä tasolla tuhansien asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Haluamme olla asiakaskokemuksen mittaamisessa edelläkävijöitä. Uskomme, että keskustelemalla asiakkaittemme kanssa, ei vain kuuntelemalla, vaan kuulemalla heitä, voimme ylittää itsemme ja meihin kohdistuvat odotukset entistäkin kirkkaammin. Puhuttelemme asiakkaitamme jatkossa yhä laadukkaammalla asiakaskokemuksella: tuotteilla, jotka elävät tässä hetkessä ja palvelulla, joka vastaa toiveisiin jo ennen kuin asiakkaamme ehtivät lausua ne ääneen.

L

Olemme asettaneet tavoitteeksemme konseptoida koko tuntemamme opiskelijaruokailun uudelleen, innovoida kahvilatoimintamme mahdollisuudet ja palveluidentiteetti avoimin silmin, löytää henkilöstöravintolapalveluihin terävämpi särmä sekä edelleen kehittää majoitustoimintamme palvelun laatua. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia, rohkeita avauksia sekä tuotteissamme, tavassamme toimia että asiakaspoluissamme: Vastuullisuuteen nojautuvissa ruokatuotteissa maistuvat kansainväliset maut, tämän päivän ja huomisen trendit, luomu, lähiruoka ja Reilu kauppa. Palvelutapamme huomioi asiakkaamme yksilöinä ja kohtaamme heidän tarpeensa niin kiireisessä arjessa kuin juhlassakin. Me emme tee tätä yksin. Asiakaskokemus syntyy niin palvelutilanteen vuorovaikutuksessa kuin kaikissa kontakteissa aamutervehdyksestä sosiaalisen median yhteydenottoihin. Me haluamme olla läsnä, haluamme olla alamme huippuja.

Me haluamme olla läsnä, haluamme olla alamme huippuja.


HYY MAJOITUSJA RAVINTOLATOIMINTA

HYY Ravintolat Oy:n viidentoista UniCafe-opiskelijaravintolan tehtävä on tukea pääkaupunkiseudun yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden ja henkilökunnan työtä tarjoamalla laadukkaita ravintolapalveluita. HYY Ravintoloihin kuuluvat myös Gaudeamus Kirja & Kahvi, Ravintolat Serpens, Cafespa ja Paviljonki. HYY Ravintoloiden liikevaihto vuonna 2015 oli 18,0 miljoonaa euroa. Oy Academica Hotels Ltd:n Hostel Domus Academica on Suomen suurin kesäajan toimiva hostel. Hostel tarjoaa budjettihotellitasoista majoitusta hyvin varustelluissa 326 huoneessa. Hostelin täyttävät kesäisin vieraat reppureissaajista kongressimatkailijoihin, asiakkaiden ollessa 70 prosenttisesti ulkomaalaisia. Hostel Domus Academican liikevaihto vuonna 2015 oli 1,3 milj. euroa.

Me palvelemme sinua. Meillä on töissä 180 ravintola-alan ammattilaista.

Palkittua majoitusja ravintolatoimintaa HYY RAVINTOLAT ENITEN LUOMUA KÄYTTÄVÄ RAVINTOLOITSIJA SUOMESSA

HYY Ravintolat voitti Luomun SM-kultaa EkoCentrian toista kertaa järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. HYY Ravintolat ylsi kärkisijalle Yksityinen suuri toimija -sarjassa. HYY Ravintolat on määrätietoisesti edistänyt luomutuotteiden saatavuutta ja ravintolayhtiö on Portaat luomuun -ohjelmassa viidennellä luomuportaalla, joka edellyttää vähintään 20 luomutuotteen pysyvää käyttöä. Luomuraaka-aineet ovat HYY Ravintoloissa vakiintuneet luonnolliseksi osaksi tarjontaa: luomua on tarjolla aamiaistuotteista lounasruokiin ja salaattipöydästä leivonnaisiin ja leipiin, yli 70 luomutuotetta. HYY RAVINTOLAT MUKANA KESTÄVÄN KEHITYKSEN SITOUMUKSESSA

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. HYY Ravintolat on mukana omalla toimenpidesitoumuksellaan: sitoudumme ilmastokuormituksen vähentämiseen ravintoloidemme ruokahävikkiä pienentämällä.

Sitoumuksen tavoitteena on parantaa ruokalistasuunnittelua, osallistua hävikkikampanjoihin, jätteiden asianmukaisen lajittelun ohjaus ja asiakasviestintä lautashävikkinä kertyvästä biojätemäärästä ja sen kehityksestä. Vuoden 2015 aikana biojätemäärä edellisestä vuodesta väheni 15 prosentilla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Suomen Hosteljärjestö valitsi Hostel Domus Academican vuoden 2016 hostelliksi Suomessa. Valinnassa painotettiin hostellin asiakastyytyväisyyttä, aktiivista laadun kehittämistä ja osallistumista hostelverkoston toimintaan. Valinnassa huomioitiin myös hostellin vuosittainen yöpymisistä aiheutuneen hiilijalanjäljen kompensointi, luomuja lähiruuan sekä Reilun kapuan tuotteiden suosiminen aamiaisella.

LAATUSERTIFIOITU VUODEN 2016 HOSTEL

Hostel Domus Academica on saanut ensimmäisenä Suomessa kansainvälisen hostellijärjestön myöntämän HI Quality & Sustainability (HI-Q&S) laatusertifikaatin. Hostel Domus Academicalle myönnettiin sertifikaatti neljäntenä maailmassa. Sertifikaatin myöntämiseksi hostelin tulee täyttää laajat laatustandardit ja kriteeristö. Hostel Domus Academicalle laatusertifikaatti myönnettiin ympäristötehokkaiden ja laadukkaiden toimintatapojen ansiosta. Hostellissa laatu, kestävä kehitys ja ekologinen ajattelutapa ovat kaikki kriteerejä, joiden ympärille koko hosteltoimintamme rakentuu. Kompensoimme vuosittain majoitustoiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. Yhä useammalle asiakkaallemme ekologisuus ja kestävä kehitys ovat ehtoja, jotka vaikuttavat majoitusvalintaan.

Kompensoimme vuosittain majoitustoiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. Yhä useammalle asiakkaallemme ekologisuus ja kestävä kehitys ovat ehtoja, jotka vaikuttavat majoitusvalintaan.


HYY Yhtymän tunnuslukuja

2015 TULOSLASKELMAT JA KANNATTAVUUS, milj. €

4,2

35,0

Omavaraisuusaste markkina-arvoin (kiinteistöt ja arvopaperisalkku)

7,3 %

92,7 %

Kiinteistöt 191,3 Arvopaperisalkku 15,0 +

206,3

Markkina-arvot milj. € Tilikauden tulos

5,2

8

100

6

6

75

4

4

77,5

76,0

76,4

194

240

11,6 10,2

200

262

14,1

191,3

188,0

186,8

184,9

300

250

12

9

15,0

Henkilöstömäärä vuoden lopussa

15

150

100

2011 2012 2013 2014 2015

Arvopaperisalkku milj. €

200 189,9

206,3

202,1

150

0 2011 2012 2013 2014 2015

Kiinteistöjen markkina-arvo milj. € 199,7

196,5

200,1

0 2011 2012 2013 2014 2015

Markkina-arvot milj. €

5,2

5,1 2,8

0 2011 2012 2013 2014 2015

25

12,9

0

3,8

4,2

5

2 2,1

2

1,8

10

2,2

3,2

15

50

3,4

20

80,2

8

25

200

Omavaraisuusaste markkina-arvoin % (kiinteistöt ja arvopaperisalkku)

35,0

34,6

33,5

30

32,9

35

35,5

40

Tilikauden tulos milj. €

78,7

Tulos ennen sijoitustoimintaa milj. €

232

Liikevaihto milj. €

2,4 miljoonaa euroa voitosta opiskelijatoimintaan HYYlle.

250

Liikevaihto

Tulos ennen sijoitustoimintaa

80,2 %

TASE JA VAKAVARAISUUS

150

100 6

100 50

50 3

0

0 2011 2012 2013 2014 2015

50

0

0 2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015


HYY Yhtymän hallitus 1.1.2016

Verna Castren valtiot. yo.

Jaakko Hietala Partner, Asianajotoimisto Bird & Bird

Risto Karinkanta VTK, FM, DI

Joel Kujala oikeust. yo., kauppat. yo.

Petri Minni työsuojeluvaltuutettu, henkilökunnan edustaja

Mikko Myllys, pj Vice President, Innofactor Oyj

Me olemme

Teemu Palkki fil. yo.

HYY Yhtymän hallitus

Tiina Parkkinen fil. yo.

Tarja Pääkkönen partneri, Boardman Oy

Jaakko Taivalkoski toimitusjohtaja, Pohjolan Design-Talo Oy

Erkka Valkila hallitusammattilainen


Lisää meistä: yhtyma.hyy.fi | hyykiinteistot.fi | kaivopiha.fi | hyyravintolat.fi | hostelacademica.fi

HYY Yhtymä Facebookissa: UniCafe | Gaudeamus Kirja & Kahvi | Hostel Domus Academica

Twitterissä: @HYYRavintolat

LinkedInissä: hyy-group

Instagramissa: hyy_yhtyma

HYY_2016_taitto_final.indd 22

18/03/16 13:25