Page 1


Studentk책ren p책 Instagram

hyy_hus


5. Kära gulnäbb! 6. HUS servicebyrå 8. Gulnäbbskanslern 2015 10. Du bestämmer, hurdan din studentkår ska vara 12. Gör ditt universitet bättre! 14. HUS agerar – kom med i utskotten! 15. Biståndsveckan 2015 16. HUS föreningar 22. Det händer i studentkåren

26. Överlevnadshandbok för studerande 28. Tillgänglighetstutorn breddar vägen till gemenskapen på uni 30. Såhär studerardu på uni 32. Studenternas kännetecken 34. Äldre studerande ger goda råd om studentlivet 36. HUS gruppen – Studenternas egen affärsverksamhet 38. Mat, kaffe och kompisar = UniCafé 39. Rör på dig! 40. Så byggdes studentkåren


Kära gulnäbb! Grattis! Du är nu medlem av Finlands största, äldsta och bästa vetenskapliga samfund! Förutom att delta i studielivets fröjder och fördjupa dina kunskaper vill vi uppmana dig och alla gulnäbbar att bli aktiva: utmana, sparra, påverka och utveckla. Var inte orolig, du klarar alla tentor innan du blir utexaminerad. – Styrelsen för studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) 2015

Studentkåren är din! Studentkåren är studenternas egen intresse- och serviceorganisation. Studentkåren består av sina medlemmar, studenterna – den kan alltså vara precis det som medlemmarna vill att den ska vara. Alla studerande vid Helsingfors universitet hör till Studentkåren vid Helsingfors universitet, HUS. HUS har närmare 30 000 medlemmar och är Finlands största och äldsta studentkår. Alla grundexamens-studerande vid universitetet hör automatiskt till studentkåren. Forskarstuderande kan bli medlemmar om de vill. HUS erbjuder medlemmarna förmåner och service, ger dem råd vid behov och är en förenande länk för de cirka 250 studentföreningarna i HUS. Dessutom bevakar studentkåren studenternas intressen, både på uni och utanför det. Det är studenterna som beslutar vad studentkåren gör och hurdan den ska vara. Så kom med, hitta ett sätt att delta som passar dig – och gör studentkåren till din!

Information om HUS och dess verksamhet www.facebook.com/HYY.HUS

www.hyy.helsinki.fi

@ylioppilaskunta

HUS-sidan i Ylioppilaslehti och Studentbladet

hyy_hus

Medlemsbulletinen som du får per e-post varannan vecka

Generalsekretare Jannica Aalto 0400 816 426 paasihteeri@hyy.fi Redigerad av Tapio Reinekoski

Text Alviina Alametsä, Jari Eerola, Iida Sofia Hirvonen, Akseli Huhtanen, Hanna-Maaria Hynynen, Susanna Jokimies, Matleena Kosonen, Mari Kyllönen, Emi Maeda, Tapio Reinekoski

Layout Jaakko Karvonen

5

Bilderna Kristian Autio, Jaakko Karvonen (s. 8, 11), Tapio Reinekoski (s. 11), Mikko Virta (s. 4, 22–23, 35), HYY Yhtymä (s. 36, 38)

Utgivare Studentkåren vid Helsingfors universitet

Tryckeri Edita Prima


HUS servicebyrå För medlemmar:

Studentkårens servicebyrå finns i Nya studenthuset, adressen är Mannerheimvägen 5 A, 2 våningen. Servicebyrån är öppen måndag kl. 10–17 och tisdag–fredag kl. 10–15. Information om avvikande öppettider finns på HUS webbplats och Facebook. På servicebyrån kan du bland annat sköta ärenden som rör studentkortet och ditt medlemskap i studentkåren. Servicebyrån betjänar också föreningar.

Medlemsförmåner Studentkort

HUS medlemmar kan beställa ett studentkort som är gemensamt för alla studerande i Finland. Kortet är det bekvämaste sättet att bevisa att du är medlem av studentkåren. Med kortet får du rabatt exempelvis på VR, Matkahuolto och studentrestaurangerna och dessutom får du rabatt på inköp och tjänster på många andra ställen. Varje år ska du skaffa en ny läsårsdekal som limmas på kortet. Den får du på HUS servicebyrå eller universitetets studentservice. Läsårsdekalen är ett bevis på att du har betalat studentkårsavgiften. Beställningsanvisningar och massor av alltid nya erbjudande för studerande: www.frank.fi

Rådgivning

HUS sakkunniga ger medlemmarna råd i frågor som rör deras respektive ansvarsområden. De sakkunniga kan ge vägledning exempelvis angående studenternas rättsskydd, boende, försörjning eller hur man påverkar på universitetet. Se kontaktinformation på HUS webbplats.

Ylioppilaslehti/ Studentbladet

HUS prenumererar på Ylioppilaslehti för alla sina medlemmar. Svenskspråkiga studerande får också Studentbladet. Studentbladet grundades 1911, Ylioppilaslehti 1913. Tidningarna bevakar universitetsvärlden, högskolepolitik och andra ämnen som berör studerande. De deltar också själva i debatten. Kontakta chefredaktörerna om du vill skriva, fota eller teckna för någon av tidningarna (chefred@stbl.fi eller paatoimittaja @ylioppilaslehti.fi).

Studentkalendern HUS medlemmar får Studentkalendern varje år. I kalendern finns också nyttig information om studentkåren, presentation av alla föreningar som verkar inom HUS samt studentförmåner. Kalendern får du på samma ställe som studentkortet och läsårsdekalen, exempelvis på HUS servicebyrå eller i universitetets huvudbyggnad.

6

· Studentkort och läsårsdekaler · Studentkårsavgifter · Rådgivning För föreningar: · Möteslokaler · Utlåning av utrustning (mera information finns på HUS webbplats)

Gratis rättshjälp

Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till svenskspråkiga HUS-medlemmar. Servicen hjälper gärna till med problem inom juridikens samtliga områden, t.ex. familje- eller arvsrätt, frågor som hänför sig till hyres- eller arbetsförhållanden samt frågor gällande studiestöd. Den har jour under läsåret varje tisdag kl. 17–19. Jouren går ut på att ge skriftliga råd per e-post. Servicen uppgör inga handlingar. Den ger dock råd om hur man formulerar olika dokument och granskar färdiga handlingar. Kontakta: rattshjalp@ codex.fi., www.codex.fi.

Barnparkering

Barnparkeringen erbjuder tillfällig barnpassning för HUS-medlemmars barn. Den nedre åldersgränsen är 6 mån. och barnen kan parkeras högst tre timmar i taget. Mera information: lapsiparkki@ hyy.fi och www.hyy.fi.

Bastun Kekkonen

Medlemmarna kan hyra HUS vindsbastu Kekkonen för eget bruk. Mera information finns på HUS webbplats (För studerande > Medlemsförmåner och -service).


11

10

ga ta n mi nie jsa ka

ne rh

13

ei m ge vä n

brunnsgatan

sim

o

g ns

an at

1

5

4 2

unionsgatan

an

12

fabiansgatan

m

3

14

8 7

6 alexandersgatan

Nya studenthuset Servicebyrån, nations- och föreningslokaler

8

UniCafe Topelias

9

UniCafe Soc & Kom ja Valtiotiede

2

Gamla studenthuset Café Vanha

10 UniCafe Olivia

3

Domus Gaudium Nations- och föreningslokaler

4

UniCafe Kaivopiha

5

UniCafe Porthania

6

UniCafe Päärakennus

7

UniCafe Rotunda

1

11 SHVS

Studenternas hälsovårdsstiftelse

12 Kamppi

Regional- och fjärrtrafikens bussar

13 Järnvägsstationen

Bussar till Gumtähts, Mejlans och Viks kampus startar härifrån

14 Huvudbiblioteket i Kaisahuset

7

snellmansgatan

9


Gulnäbbskanslern Tiia Björk visar vad allt universitetslivet, studentkåren och studentföreningarna kan vara. Hon vet vart man ska gå och varför, hur man kommer dit och vad man kan göra där. Gulnäbbskanslern är med på de viktigaste tillställningarna under din första studiehöst, som öppningskarnevalen 31.8 och Gulnäbbsäventyret 30.9. Och förstås finns hon i de sociala medierna:

/fuksikansleri #fuksikansleri


Var inte orolig, ingen annan fattar heller allt

A

lla gulnäbbar ska ha möjlighet att vara en del av livet på uni just så mycket som man själv vill: i nationer, ämnesföreningar, hobbyföreningar eller i delegationen och studentpolitiken.

Man kan och ska förstås pröva på allt – åtminstone en gång. Det bästa med mitt eget gulnäbbsår var alla evenemang och aktiviteter, alla nya människor och den akademiska friheten i mina studier. Min tutor tröttnade aldrig på att hjälpa mig – och hon gör det fortfarande, trots att jag redan studerar för andra året. Hon fick mig att tro på att jag klarar mig.

Jag vill underlätta början på det nya livet för gulnäbbarna och få alla att känna sig välkomna. Då jag flyttade från Jyväskylä till Helsingfors för att börja studera var allt plötsligt helt nytt. Det fanns garanterat ingen annan gulnäbb på uni som var lika förvirrad som jag. Men jag fick genast hjälp och stöd av nya vänner och överlevnadsförmågan växte utan att jag ens märkte det. Om Helsingfors är en helt ny stad för dig är det en god idé att ladda ner någon kartapp till mobilen. Den gör det mycket lättare att orientera sig. I min egen gulnäbbsgrupp hittade jag en guide som visste allt om allt i Helsingfors.

För mig var föreningsverksamheten på uni och i studentkåren som en helt ny värld. I min ämnesförening fick jag ta ansvar och känna att man litade på mig. Jag började som värdinna och ordnade årsfest och julfest. Jag fick genast arbetsuppgifter och fick lära känna föreningar och människor över ämnesgränserna. Nu är jag gulnäbbs- och tutoransvarig och sköter om mottagandet av de nya studenterna. I föreningarna får man massor av sådana erfarenheter som man inte kan få genom studierna. I början kan det förstås kännas som att man inte hittar rätt människor genast. Så det lönar sig att studera HUS webbsidor och de sociala medierna, fråga tutorerna och andra studerande – eller skicka ett meddelande till mig!

Under de första veckorna är floden av information helt vansinnig, alla upplever det så. Du är verkligen inte ensam. Mina tre bästa tips såhär i början av studielivet är: 1. Ta det lugnt. Du råkar ut för massor av nya saker, men småningom fattar du allt, det går av sig själv.

I matematikstudierna har det varit fantastiskt att se hur mitt eget matematiska tänkande har börjat utvecklas redan under det andra studieåret. Jag börjar få en helhetsbild av vad jag har för möjligheter och vilka biämnen jag vill ha. Men det är något som kan ta tid, så oroa er inte i onödan, gulnäbbar!

2. Om du är osäker, fråga. Alltid. Tutorerna och jag finns till för dig. 3. Ha roligt! Du kommer inte att uppleva flera år som gulnäbb.

9


Du bestämmer, hurdan din studentkår ska vara S

tudentkåren består av sina medlemmar, alltså av studenterna. Alla medlemmar har rätt att påverka vad studentkåren ska göra. Den högsta makten i studentkåren innehas av delegationen, som har 60 medlemmar som väljs vartannat år. Delegationen motsvarar ungefär stadsfullmäktige eller riksdagen och den fattar beslut som rör alla studentkårsmedlemmar, bland annat hur hög studentkårsavgiften ska vara, hur pengarna ska användas och hurdan verksamhet studentkåren ska ha.

Nästa delegationsval hålls hösten 2016. Alla studentkårsmedlemmar får rösta och kandidera i valet. Också några få röster kan vara avgörande och man lär sig snabbt hur delegationen fungerar, så det går bra att kandidera redan som gulnäbb. Studentkåren leds av styrelsen, som delegationen väljer för ett år i taget. Styrelsen är parlamentariskt ansvarig inför delegationen. Den har 7–13 medlemmar som sköter det praktiska genomförandet av studentkårens projekt och också grundar andra organ. Styrelsen, HUS avlönade sakkunniga och frivilliga studerande bevakar tillsammans studenternas intressen, håller kontakt med frivilligorganisationer och beslutsfattare på universitetet, i staden och på riks-

planet och ordnar olika tillställningar. Styrelsen har också ett nära samarbete med andra studentorganisationer, speciellt student- och studerandekårerna och Finlands studentkårers förbund (FSF).

da på fakulteterna diskuterar man praktiska frågor. På senare år har HUS till exempel jobbat för att få tentakvarier på uni, alltså lokaler där man kan tenta när man vill. (Läs mera om att påverka på uni på s. 12.)

Koncernen HUS Gruppen har en omfattande affärsverksamhet. Den ägs av studentkårens medlemmar och det är studenterna som bestämmer riktlinjerna för den (se s. 36).

I stadspolitiska frågor samarbetar HUS inte bara med Helsingfors stad, utan också med andra student- och studerandekårer. Tillsammans med Aalto-universitetets studentkår AUS har HUS jobbat för bättre cykel- och kollektivtrafik, och under valen har vi krävt mera förmånliga studentbostäder i huvudstadsregionen. HUS ger ut ett nytt stadsprogram senhösten 2015.

Studentkåren påverkar på universitetet, i staden och i världen HUS påverkar inte bara på uni, utan också i staden, rikspolitiken och i utvecklingsländer. Påverka kan man på många sätt, genom flera tusen demonstranter på Medborgartorget, genom en arbetsgrupp som förhandlar om utveckling av undervisningen på uni, eller genom en grupp studerande som gör volontärsarbete för flickors och kvinnors reproduktiva hälsa i Zambia. HUS styrelse och sakkunniga har tät kontakt till de anställda på universitetet och de representerar studenterna i universitetets förvaltningsorgan. Med universitetets högsta ledning diskuterar man de stora linjerna och med de anställ-

10

Tillsammans med FSF och andra studentkårer och studentorganisationer i huvudstadsregionen påverkar HUS på riksnivå, gör ställningstaganden och driver kampanjer. Bland de större riksomfattande kampanjerna på senare år finns #Koulutuslupaus (”Utbildningslöfte”) inför riksdagsvalet våren 2015 och massdemonstrationen mot nedskärningarna av studiestödet på Medborgartorget i mars 2015. HUS har två biståndsprojekt, ett i Zambia och ett i Indonesien. Det är studentkårens utskott för utvecklingssamarbete som ansvarar för dem – läs mera på s. 15.


I mars 2015 ordnade HUS och de övriga studentoch studerandekårerna i Finland på ett par dagar en demonstration med flera tusen deltagare som krävde att studiestödet för en andra examen bibehålls. Redan samma dag gavs löften om att lagförslaget som skulle ha slopat stödet kommer att förkastas.

Kajsaniemi metrostation bytte namn till Helsingfors universitet 20.1.2015. Unistudenterna firade detta genom att inta stationsperrongen och samla in förslag om hur man kunde förbättra kollektivtrafiken i Helsingfors. HUS vidarebefordrade både förslag om en monorail och andra, seriösare idéer till HRT:s avdelning för forskning och planering.

I samband med riksdagsvalet våren 2015 drev HUS en kampanj för att minska bostadsbristen bland studerande och för att hålla kvar stöden för byggande av studentbostäder. Men den nya regeringen var av annan åsikt. Arbetet fortsätter alltså under kommunalvalet 2017.

11


Gör ditt universitet bättre! Kräver kursen för mycket jobb i förhållande till antalet studiepoäng? Varför kan man inte använda biblioteket på natten? Varför kan man bara tentera några få dagar i året? Är din examen inte relevant för arbetslivet? Dessa och många andra problem kanske du kan lösa!

Det finaste med den finländska universitetsdemokratin är att studenterna har makt i beslutsfattandet. Hundratals studerande deltar i Helsingfors universitets förvaltning på alla nivåer, från institutions- och fakultetsråd till universitetets styrelse. Att sitta på Unicafe och klaga kan förstås vara terapeutiskt, men vill man få till stånd en förändring ska man infiltrera förvaltningsorganen.

Större helheter kan du påverka genom universitetets förvaltning. Om du är intresserad av att vara med och utveckla ditt universitet går det lättast via ämnes- eller fakultetsföreningen. Studentrepresentanterna på alla nivåer av förvaltningen finns till just för dig. De kan inte själva märka alla behov eller brister, så de behöver dina kommentarer och idéer. Kontaktuppgifter till dem finns på förvaltningsenheternas egna webbsidor och på unis intranät Flamma.

Studentkåren följer noga med det som händer på uni och deltar genom sina valda representanter i beslutsfattandet i unis styrelse och olika kommittéer. Man håller också kontakt med studentrepresentanterna i fakulteterna och på institutionerna, med universitetets ledning och de föredragande. En ensam student får kanske inte sin röst hörd, men tillsammans kan man höras!

Hur kan du påverka?

Du kan också själv bli studentrepresentant i förvaltningen! Representanterna väljs genom allmänna val vartannat år, nästa val hålls 3–4 november 2015. Men också mellan valen utses studentrepresentanter, lediga poster tillkännages på din ämnesförenings e-postlista och t.ex. på HUS webbplats. Det krävs ingen speciell erfarenhet för att söka, det viktigaste är att man är intresserad av att utveckla uni, så det går bra att kandidera redan under det första studieåret!

I fråga om små, vardagliga problem är det bäst att tala direkt med en amanuens, planerare eller annan ansvarig på din egen institution eller ditt läroämne. Läroämnen och institutioner samlar även in feedback, exempelvis om undervisningen.

Mera information om unis förvaltning får du av nuvarande studentrepresentanter i förvaltningen, av ämnes- och fakultetsföreningarna, på fakultetskanslierna och av HUS sakkunniga och styrelsemedlemmar.

12


3-4.11

Revolutionen p책 uni forts채tter

val av studentrepresentanter


HUS agerar – kom med i utskotten! Det är lätt att komma med i studentkårens verksamhet, det är bara att gå med i ett eller flera utskott eller i någon av de kommittéer som grundas vid behov. Då kan du påverka vad HUS gör och hur det görs, oavsett om det handlar om att jobba för att studenterna ska få bättre ekonomi eller att ordna något unikt kulturevenemang.

▸ Gå till webbadressen hyy.fi/utskott ▸ Sök fram ett utskott som passar dig ▸ Kontakta utskottets ordförande och/eller

▸ Gå med på utskottets e-postlista, så får du veta när nästa möte hålls

Utvecklingssamarbetsutskottet

▸ Delta i möten, du kan ta med dina studiekompisar eller din tutor!

Vi gör världen till en bättre plats för alla!

HUS har ett aktivt utvecklingssamarbete i form av projekt i olika delar av världen. I utvecklingssamarbets-utskottet kan du vara med och påverka dem.

Utbildningspolitiska utskottet

Utskottet för gulnäbbsverksamhet

HUS gör mycket för att universitetet ska bli en bättre plats att studera på. Påverkansarbete i det tysta görs av utskottet och studentrepresentanterna i förvaltningen.

Det bästa studieåret är det första!

Gulnäbbar förtjänar ett oförglömligt startår på uni. Utskottet planerar tutorverksamhet, evenemanger och alla slags bra liv för gulnäbbar.

Utskottet för samhällspåverkan

Utskottet för samhällspåverkan jobbar för en mera studentvänlig stad och ett mera välfungerande samhälle.

Frändefolksutskottet Vi stöder våra mindre släktingar!

Studentkåren stöder genom olika projekt de finsk-ugriska folkens strävan att bevara sina språk och kulturer.

Föreningsutskottet Stöd studenternas sammanslutningar!

HUS stöder föreningarna inom studentkåren, bland annat genom att ge bidrag och erbjuda lokaler. HUS föreningsutskott ordnar kurser, fördelar lokaler och informerar om föreningsverksamhet.

Miljöutskottet

HUS vill arbeta för ett samhälle som är mera ekologiskt hållbart, oavsett om det handlar om vars och ens konsumtionsvanor, om kollektivtrafik eller en klimatlag.

Kulturutskottet

Utskottet för campusodlingar

Ett mera händelserikt studentliv!

Odla dina egna grönsaker!

Genom att gå med i kulturutskottet får du vara med om att ordna HUS olika evenemang eller genomföra helt nya idéer.

På två campus kan man redan odla sina egna grönsaker, i centrum och i Vik.

14


Biståndsveckan

2015

– vems är ansvaret?

Biståndsveckan 2015 är HUS biståndsutskotts storsatsning i Helsingfors 26–30.10. Under temaveckan erbjuds studenterna vid Helsingfors universitet bland annat paneldebatter, verkstäder, danslektioner, dokumentärfilmer och fester. Temat för Biståndsveckan 2015 är finländarnas ansvar i en global värld, ett tema som behandlas ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Vem ska bära ansvar: staten, företagen eller medborgarna? Biståndsveckan arrangeras av de aktiva i HUS utskott för biståndsarbete. Temaveckans koordinator Solja Sulkunen halkade in på jobbet ”lite av misstag”. ”I höstas såg jag i ett e-postmeddelande att man sökte en koordinator. Den projektbaserade utmaningen verkade intressant och jag tyckte att jobbet kunde öka mitt professionella kunnande, ge mig chans att lära känna nya människor och lära mig mera om att koordinera projekt. I arbetet har jag tillsammans med ett toppenteam fått utveckla helt nya koncept för att granska utvecklingssamarbetet. Programmet innehåller allt från sitzar och konserter till arbetslivsevenemang och paneldebatter och vi samarbetar med både företag, föreningar och andra studentkårer.” Teija Laiho och Marju Töyrylä är båda aktiva i Biståndsutskottet och de planerar ett gemenskapsbaserat inlärningsspel, Seppo, för Biståndsveckan. ”Med hjälp av spelet kan vi skapa en inlärningsupplevelse som kombinerar teamwork med medieteknologi och som förhoppningsvis lockar studerande från många olika områden att fundera på frågor som rör biståndsarbete”, berättar Teija. ”Det är lätt att arrangera Biståndsveckan, också fastän man inte har stor erfarenhet av föreningseller utskottsarbete. Att planera och genomföra temaveckan ger massor av övning i att ordna tillställningar, man lär sig nya saker, träffar nya människor och kan tillsammans glädjas över framgångar, kommenterar Marju.

Läs mera och kom med: blogs.helsinki.fi/kehitysyhteistyoviikko facebook.com/kehyviikkoHYY #kenenvastuu #kehyviikkohyy2015 kehyviikkohyy@gmail.com


HUS föreningar – livet är utanför föreläsningssalen


Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. De har byggts upp kring sådant som förenar medlemmarna; ett läroämne, en fakultet, en hemtrakt, en ideologi, en hobby eller exempelvis en idrottsgren. Inom föreningarna finns det ofta olika klubbar och kommittéer. Föreningarna erbjuder samvaro och roliga aktiviteter, regelbundna eller oregelbundna möten, fester, sitzar, utfärder, diskussioner, eller vad som helst som medlemmarna vill göra.

nya vänner och lär sig sådant som man inte lär sig på föreläsningarna – allt från att ordna fester för 300 personer och layouta tidningar till att kunna arbeta i grupp, förhandla och sköta projektadministration. Och det viktigaste av allt: det är roligt att vara föreningsaktiv!

Det lönar sig att gå med i några föreningar, för det du efteråt minns bäst av studietiden är knappast de gånger du satt ensam i biblioteket och tentläste eller hur du deltog i massföreläsningar. Genom föreningarna får man

Samhälleliga och religiösa föreningar: Ideella föreningar som täcker hela partispektret, samhällelig aktivitet från naturskydd till mänskliga rättigheter samt olika andliga sammanslutningar och klubbar.

ÄMNES- OCH FAKULTETSFÖRENINGAR är organiserade kring olika läroämnen. Störst: Kannstöparna vid statsvetenskapliga fakultetet (2399 medlemmar) Minst: Helsingin yliopiston polymeeri- ja puukemistit (14 medlemmar)

Internationella föreningar: internationella ämnesföreningar, föreningar som sysslar med studentutbyte och föreningar för utländska studerande.

NATIONER är organiserade kring olika geografiska områden Äldsta svenskspråkiga nation: Nylands Nation (grundad 1643) Yngsta finskspråkiga nation: Kymenlaakson osakunta (grundad 1933)

Kulturföreningar:

HOBBYFÖRENINGAR

kampsporter, lagsporter, individuella grenar – allt som har med motion och idrott att göra.

körer, orkestrar och teatrar på alla nivåer samt föreningar där man ägnar sig åt olika former av kultur tillsammans.

Motions- och idrottsföreningar:

Största delen av de föreningar som verkar inom HUS är så kallade hobbyföreningar, där man ägnar sig åt någon viss hobby eller aktivitet. En fullständig lista över dem finns på HUS webbplats.

Övriga hobbyföreningar: allt möjligt, från mat- och dryckesklubbar, rollspel och videospel till diskussionsklubbar.

17


Hur kommer man med i en förenings verksamhet? Fråga dina tutorer och kompisar vilka föreningar de gillar.

din tutor ordna en exkursion till föreningens evenemang.

Gå till universitets öppningskarneval

Hjälpa till. Föreningarna ord-

31.8. Där presenterar sig föreningarna och berättar om evenemang eller introduktionskurser för nya medlemmar och hur man kan gå med. Du kan helt enkelt bara gå till något evenemang, eller delta i någon tillställning speciellt för nya medlemmar.

Om du inte vill gå ensam, kan du be en kompis komma med, eller be

nar många slags evenemang och det behövs alltid en hjälpande hand. Ingenting är så värdefullt för föreningarna som en ivrig och hjälpsam gulnäbb. Utom kanske fler gulnäbbar. Gör saker tillsammans med andra. För många blir den egna gulnäbbsgruppen den närmaste kompiskretsen under studietiden.

18


FÖ R E N I N G S VÄ R L D E N

I SIFFROR

27119 medlemmar

39447

vid studentkåren

Föreningsevenemang enligt deltagarantal

Deltagare

10743 3540

1910 2337 m2 4317 0,13 m2

15%

20%

25%

30%

27%

25%

1

2

3

4

5

6

Evenemang

25-99

Nya studenthuset

föreningstidningar år 2015

Andel föreningsaktiva i relation till studieåret

5-24 100+

79

föreningsmedlemmar

574

Studieåret

VS Stod färdigt

I studentkårens användning

Antal föreningsevenemang 2012

Föreningslokaler perföreningsmedlem 2014

Domus Gaudium

2008 1187 m2 1303 0,36 m2


Läsårs öppning 31.8.2015

Inskription kl. 12

Öppningskarneval kl. 14–18

I universitetets solennitetssal (Aleksandersgatan 5). På programmet tal av rektorn, statsministern, EUs kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, HUS styrelseordförande och en representant afrån universitetets personal samt musik. Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan eller ickekonfessionell ceremoni Språkcentrets festsal efter inskriptionen.

På centrumcampus avstängda gator finns en hoppborg, bastu, lättköpt & läcker glass, ninjor, ett pop-up-spex, en gatusits och (nästan) alla studentorganisationer presenterar sig.

20


3 0 // 9 // 2 0 1 5

Gulnäbbsäventyret UPPLEVA STUDENTKÅREN 7 0 KONTROLLER 2 0 0 0 GULNÄBBAR ANMÄLNING BÖRJAR 31.8 KL. 12 HYY.FI/GULNABBSAVENTYRET


Det händer i studentkåren Studentlivet är så mycket mera än att bara sitta på föreläsningar, skriva essäer eller göra räkneövningar. Använd tiden förnuftigt, kom med på roligheter! Öppningskarnevalen

31.8: erövrar centrumcampus HUS och universitetet slår sig ihop och ordnar karneval på centrumcampus. Kom med och lär dig mera om HUS föreningar, delta i aktiviteter av olika slag och njut av det underhållande programmet!

Upplev studentkåren på

30.9: gulnäbbsäventyret

Kom med på Finlands största gulnäbbsevenemang: lär känna dina nya studiekompisar och din studiestad! Gulnäbbsäventyret är en stadsorientering som Studentkåren vid Helsingfors universitet ordnar för första årets studerande. Samla ihop ett eget lag av gulnäbbar, ta er runt till HUS, studentföreningarnas och universitetets kontroller, lös uppgifterna och vinn fantastiska priser! Mera information: hyy.fi/gulnabbsaventyret.

20— 26.11: Fira HUS 147-årsdag 26.11.2015 fyller HUS 147 år och bemärkelsedagen firas med en hel årsfestvecka. Då brukar det exempelvis bli bio- och teaterföreställningar, erbjudanden på restauranger och gratis inträde till museer. Den späckade veckan kulminerar med årsfesten i Gamla studenthuset. Anmälningen till den högtidliga festen börjar i oktober, och alla är välkomna till efterfesten, som är gratis.

6.12: Studenternas fackeltåg Studenterna högtidlighåller självständighetsdagen med ett traditionellt fackeltåg. En unik chans att (helt lagligt!) marschera från Sandudd till Senatstorget med en fackla i handen.

22 22


9.2: Fira fastlag med pulkåkning Nu får man åka pulka så mycket man orkar! På fastlagstisdagen gräver tusentals studenter fram sina pulkor och tar sig till Ulrikasborgsbacken för att fira. Fyll termosen med något varmt, klä på dig overallen och yllesockorna – känner du dig kreativ kan du också delta i backåkningstävlingen.

30.4 Valborg – drick bubbel ur —1.5: studentmössan För dem som har vita mössan är valborgshelgen årets höjdpunkt, då studentföreningarna ordnar massor av olika fester. Glöm inte att delta i mösspåläggningen vid Havis Amanda på valborgsmässoafton. Första maj är det picknick i Ulrikasborgsbacken; de svenskspråkiga studenterna brukar samlas i Kajsaniemiparken. Du upplever bara en valborgshelg som gulnäbb – se till att få ut allt av den!

OCH DET KOMMER MERA Förutom de årliga evenemangen ordnar HUS också allt möjligt annat som kan pigga upp i vardagen. HUS är exempelvis med om att ordna temadagen Konst åt oss! på Ateneum varje vår och höst. Studentkåren erbjuder också förmånlig kultur, i samarbete med bland annat Kansallisteatteri och filmfestivalen Rakkautta & Anarkiaa i september. På Facebook och på HUS webbplats kan du följa med det som händer. Glöm inte att föreningarna också har massor med program!

KOM MED

13.5: Floradagen – läsårsavslutning Floradagen är studentkårens andra officiella festdag, då firas våren och terminsavslutningen. År 2015 firade studenter och unipersonal Floradagen tillsammans på Statsvetenskapliga fakultetens gård med program som musik, gatumat, bubbeldryck och alpackagetter.

Vad kan vara roligare än att gå på fester och tillställningar? Att ordna dem själv, förstås! Engagera dig i studentkårens verksamhet, gå med i kulturutskottet. Läs mera om utskotten på sida 16.

23 23


OHJAUS Janne Reinikainen

OPISKELIJOILLE HUIPPUEDULLINEN STAGE-PASSI TAI FRANK-SARJALIPPU! Sarjalippuja ja Stage-passeja myydään ainoastaan Kansallisteatterin lippumyymälässä.


A 10â‚Ź discount on the festival pass and half-price tickets for HYY members! More information at hyy.fi/hiff 25


Överlevnadshandbok för studerande Hur får jag bostad och pengar, var hittar jag en läkare och hur tar jag mig dit? Vem hjälper mig om jag behöver det? Här får du första hjälpen i form av lite basfakta.

BOSTAD

KOLLEKTIVTRAFIK

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas, www.hoas.fi.

Studerande som är skrivna i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt eller Sibbo får 50 % rabatt på stadens interna biljetter och regionbiljetter om de köps med resekort. Din studentstatus måste uppdateras på resekortet varje år.

Bostäder hyrs också ut av många nationer, religiösa sammanslutningar och olika studentföreningar. Studerande kan även ansöka om stadens hyresbostäder. www.hyy.fi/boende

Som studerande får du också rabatt på VR:s fjärrtåg och i Matkahuoltos bussar.

EKONOMI

För att få studentrabatt måste du kunna bevisa att du är studerande. Det gör du lättast genom att skaffa ett studentkort med läsårsdekal. Om du inte vill skaffa studentkortet Lyyra kan du till exempel skaffa VR:s eget studentkort för tågresor. Om du inte ännu har fått ditt Lyyra-kort ska du gå efter en blankett på universitetets studentrådgivning. Efter att du har fyllt i den intygar rådgivningens personal att du studerar på universitetet.

För studerande är studiestödet den grundläggande utkomsten. Det består av studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Du får studiestöd om dina studier framskrider och om du har behov av stöd, d.v.s. om du inte går över årsinkomstgränsen. Det går lättast att ansöka om studiestöd och göra ändringsanmälningar på FPA:s e-tjänst (www.fpa. fi). På FPA:s webbplats hittar du mycket information om utkomst och studiestöd. Där finns också en räknare för att exempelvis räkna ut hur studiestödet påverkar inkomstgränserna. www.fpa.fi

STÖD OCH HJÄLP Ibland kan studierna och studentlivet kännas stressande, men det finns flera stödtjänster som är skräddarsydda för studerande och deras livssituation. Det lönar sig att utnyttja dem.

HÄLSA Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS har hand om hälsovården för studerande. SHVS har allmänoch specialläkare och dessutom hälsovårdare, fysioterapeuter, laboratorium och röntgen. SHVS tar bara emot dagtid vardagar, så kvällar och veckoslut måste man söka sig till den kommunala hälsovården. De flesta SHVS-tjänster är gratis för studerande, men om man har bokat en tid och uteblir utan att avboka kräver SHVS en straffavgift på 25 euro. www.shvs.fi

Studiepsykologer Studiepsykologerna handleder grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som behöver hjälp med studieförmågan, motivationen, tidshanteringen, orken eller som håller på med en avhandling. Handledning ges både i grupp och individuellt. Mera information på Flamma eller vid opintopsykologi@helsinki.fi.

26


Universitetspräster På uni arbetar två universitetspräster som finns till för både studerande och personal. Man kan diskutera konfidentiellt med dem, det går att boka ett möte per e-post och telefon, eller så kan man besöka dem under deras jourer. Prästerna kan också bjudas in till evenemang som handlar om välmåendet i arbetsgemenskapen och bland studenterna. Du behöver inte ha någon religiös övertygelse för att tala med universitetsprästerna och du kan tala med dem om vad du vill.

versitet antagit en instruktion för bedömning av studieprestationer och tentamina. Där finns bestämmelser om bl.a. tentamensspråk och -litteratur, anordnande av tentamina, störande beteende och fusk i tentamen, bedömning av studieprestationer och offentliggörande av resultaten, rättelseförfarande vid bedömningen, rättsskyddsnämnden samt registrering av studieprestationer. Dessutom finns det närmare bestämmelser om åtgärder vid plagiat. I universitetets egen instruktion finns också bestämmelser som rör studenternas rättsskydd.

Universitetsprästerna är anträffbara under terminerna.

För att reda ut rättskränkningar gäller det att agera snabbt, för tidsgränserna är snäva. Läs den instruktion som nämns här ovan och om det är något du inte förstår kan du be om råd per telefon.

Leena Huovinen(centrum), tfn 050 3019613, 09 191 22195, leena.huovinen@evl.fi Laura Mäntylä (Gumtäkt och Vik), tfn 050 591 9874, laura.mantyla@evl.fi

HUS publicerar Studentens rättskyddsguide på hösten 2015. Mera information i HUS medlemsbulletin och på HUS webbplats när guiden har kommit ut.

Nyyti, studenternas stödcentral Nyyti ry främjar studenternas psykiska välmående, bland annat genom grupp- och kursverksamhet samt tema- och chillkvällar i huvudstadsregionen. Av de tjänster Nyyti erbjuder är chillkvällarna, nätgrupperna och webbplatsen öppna för alla högskolestuderande. www.nyyti.fi

Mera information om studenternas rättsskydd: • www.helsinki.fi/yliopisto/hakemisto > Johtosäännöt (en del finns på svenska här: www.helsinki.fi/svenskaarenden/forfattningar/ instruktioner.html) • HUS sakkunniga i utbildningspolitiska frågor • Fakulteternas studierådgivare och cheferna/ sekreterarna för studieärenden

Trakasseriombud Ingen behöver acceptera osakligt bemötande. Om du upplever att du utsätts för mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier kan du kontakta studentkårens trakasseriombud eller universitetets jämställdhetsansvariga. Kontakterna till trakasseriombuden är konfidentiella. Ombuden vidtar inga åtgärder utan att du ber om det eller ger ditt godkännande.

Rättshjälp Juristklubben Codex r.f. erbjuder gratis juridisk rådgivning till svenskspråkiga HUS-medlemmar. Den har jour under läsåret varje tisdag kl. 17–19. Jouren går ut på att ge skriftliga råd per e-post. E-post: rattshjalp@codex.fi. www.codex.fi/ node/69

HUS trakasseriombud: hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

HUS guide Få ut mera av studierna HUS har gjort en guide som kan användas av alla studerande, Få ut mera av studierna. Om du inte har fått den på din fakultet kan du ladda ner den på HUS webbplats www.hyy.helsinki.fi (> Svenska > Media & Arkiv > Publikationer). Idén med guiden är att den ska hjälpa dig att utveckla ditt lärande.

Universitetets jämställdhetsansvariga: (09) 1912 4292, tasa-arvovastaava@helsinki

Studenternas rättsskydd Studenterna har också rättigheter. För att trygga studenternas rättsskydd har Helsingfors uni-

27


Tillgänglighetstutorn breddar vägen till gemenskapen på uni A

nni Kyröläinen, 25, studerar statsvetenskap och är hösten 2015 HUS första tillgänglighetstutor. Anni hjälper, stöder och ger tips till nya studerande med funktionshinder. Tillgänglighetstutorn kompletterar studietutorerna och gör det lättare för studerande med funktionshinder att ta sig föreläsningarna och bli en del av studentgemenskapen. ”Då jag kom till universitetet i min elrullstol var det så gott som helt upp till mig själv att hitta tillgängliga rutter och tillvägagångssätt. Andra har ju inte erfarenhet av att röra sig i rullstol, så folk kan i regel inte hjälpa då man frågar var det finns hissar eller invalidtoaletter. Jag vill att andra inte ska behöva gå igenom samma sak ensamma under den besvärliga första studietiden –

det gäller allt från att röra sig på uni till det sociala livet.” ”Studentfester hålls ofta i lokaler som inte är tillgängliga. Till exempel har jag en bekant som håller på med sin gradu och som aldrig har deltagit i en sitz. Det är svårt att komma med i gänget om man inte ens kan ta sig till festlokaler eller evenemang. Ändå är nätverkandet viktigt inom nästan alla områden; på fester lär man känna människor och via dem kan man till exempel hitta jobb.” De flesta människor ser aldrig saker ur den rörelsehämmades perspektiv. Det gör det också onödigt svårt att bli en del av gemenskapen på uni. ”Innan jag lärde känna mina studiekompisar var det svårt att gå på gulnäbbstillställningar och be okända människor om hjälp med att ta mig fram. Men när jag blev en del av gänget blev jag förvånad över hur mycket människor vill hjälpa och hur lätt det är. Det viktiga är att få vänner som kan stöda en i besvärliga situationer.” Kyröläinen vill uppmana nya studerande att alltid be om hjälp om till exempel en föreläsningssal eller festlokal inte är tillgänglig. I allmänhet hjälper folk gärna.

28

”I början av studierna ska man inte låta bli att delta i gruppskapande tillställningar. När kompisgängen redan har bildats är det svårare att komma med. På de första festerna kan det vara bra att ha med någon kompis som stöd. Sen kan man bli bekant med andra, och småningom vågar man också be sina nya bekanta om hjälp med att ta sig fram.” Kyröläinen säger att hon inte har upplevt diskriminering på universitetet, utan att människor tvärtom är hjälpsamma. ”Om man rör sig med rullstol i en besvärlig omgivning är det bara så, att man måste vara mera social än andra om man verkligen vill komma med. Det är förstås tråkigt, men tack och lov kan man lära sig sådant.” Under detta år gör HUS och Kynnys ry en tillgänglighetskartläggning i HUS egna lokaler i Nya studenthuset. ”Jag hoppas att kartläggningen också leder till konkreta förändringar, att man renoverar och till exempel gör så att servicebyrån blir tillgänglig. HUS har redan skaffat en manuell rullstol till den våning där festsalen Alina finns, så nu är det lättare att röra sig där.”

Du kan själv ta kontakt med Anni, eller tipsa andra nyblivna studerande om att hon finns: anni.kyrolainen@helsinki.fi


#YOUMAKEWE

29

HELSINKI THINK COMPANY

THINKCOMPANY.FI VUORIKATU5 LATOKARTANONKAARI 3 helsinkithinkco


Såhär studerar

du på uni

Ärade nya universitetsstuderande, Det här är den bästa tiden i ditt liv, men ändå är det inte så lätt alla gånger. Jag hoppas att de här råden kan hjälpa dig på 3 Kolla listan över dina blivande studiekompisar. vägen.

Sök upp dem på Instagram och dra slutsatser om dem utifrån bilderna. Gör till exempel en mindmap över de mest intressanta typerna. Kom ihåg att låtsas som om du inte vet något om dem då du träffar dem första gången. Förhoppningsvis har du redan gjort punkterna 1–3.

1

Öppna kuvertet. Posta en bild på Facebook av papperet med texten ”Gratulerar, du har blivit antagen till…”. Du får mera gillanden än någonsin förr. Att du har fått en studieplats är en indikation på att du inte bara är ”toppintelligent”, du har också ”hittat din plats” och du kommer säkert att fullgöra andra ”utvecklingsuppgifter” i framtiden, som att få ”ett bra jobb” och ”meningsfulla relationer”.

2

Köp glass och bubbelvin. Du har ju klarat av inträdesprovet, det svåraste är över och nu kan du klara av vad som helst. Redan nu kan du börja kalla dig ”nästan magister”, till exempel då du söker jobb och på släktfesten.

30 30

4

5

Vakna tidigt, kämpa dig till den perfekta tentläsningsstolen i det strömlinjeformade Kajsabiblioteket. Sätt dig. Aah. Vilken akademisk frihet! Vilken ergonomi! Vila handen på tentboken och önska att informationen skulle streamas direkt in i huvudet på dig, sådär som när Neo lärde sig kung fu i filmen Matrix.

Då du går på föreläsning ska du komma ihåg att ta en smart apparat med dig, så du hålls vaken. Om du har en laptop framför dig verkar du alltid alert, trots att tankarna vandrar någon helt annanstans.


H ID

9

6

Lär dig att älska specialiteterna på Unicafes dignande bord, som ”raguer”, kroketter och apelsinklyftor i salladsbuffén. Blir det kris kan du knycka åt dig extra bröd, sådär som tyskarna vid frukostbuffén på hotellen.

Skaffa en nyckel så du kan ”jobba” i lärocentret Alexandria nattetid, tills morgnarna mörknar till kväll, veckorna förvandlas till månader, månaderna till år. Ett tecken på att du har hängt för länge i Alexandria: du börjar känna igen ”stamkunderna” – och de dig. Ni tittar på varann lite roat, lite besvärat och med en gnutta medlidsamhet.

10 7 a

b

Du märker att studiestödet inte räcker till för att leva på, eller att det åtminstone är extremt svårt, på grund av regeringens ”oundvikliga” beslut. Skaffa jobb, exempelvis i en firma som säljer ”digitala lösningar” till andra företag och där man använder ord som ”synergi”, ”briefa” och ”utmaning”.

Gå på sitz och tänk något av följande: ”Jag älskar studielivet! Jag älskar festerna och alla människor här! Eller kanske inte riktigt alla, men det är ändå ljuvligt att sjunga och dricka med dem! Det här är idén med att vara ung… Ämnesföreningen verkar faktiskt vara min grej… Jag ska börja ordna sådana här fester, hell, yes!” ”Varför kan jag inte ropa och sjunga med, trots att jag redan har druckit fem alkoholportioner? Är det något fel på mig? Varför är den här pastan inte al dente? Hmm... Jaha… Nu sjunger de igen… Jag tror att jag gör något helt annat nästa veckoslut.”

The Zuck II

11

Läs allt på Wikipedia om genier som blev dropouts. Det finns massor av dem: Kanye West, Mark Zuckerberg, Steve Jobs... Fantisera om hur fint det skulle vara om ditt namn fanns på den listan. Vänta lite, vill du faktiskt fortfarande bli magister?

12 8

Upprepa punkterna 2–4.

Iida Sofia Hirvonen Skribenten har upprepat punkterna 2–4 för 4–5 år vid Helsingfors universitet.

Sök något att läsa i Kajsahuset. Låna alla böcker som har snygga omslag och förnya lånen 55 gånger.

31 31


Studenternas kännetecken

Studenten känns igen på overallen Overallen är studenternas uniform. På valborg skyddar den festfirarnas bakdelar både från den leriga marken och den kalla vinden. Färgen på overallen och emblemet på ryggen berättar var overallens ägare studerar. På overallen sys märken som man exempelvis får på olika tillställningar. Nästan alla studentföreningar har egna märken och studerande byter ofta märken med varandra. Det är också vanligt att man byter ett ben eller en ärm med en flickvän/pojkvän eller kompis.

På med mössan, åtminstone på valborg Studentmössan har varit studenternas kännetecken ända sedan 1800-talet. 2015 firar studentmössan sin 150-årsdag, och i maj firade också HUS med jubileumsoverallmärke. Mössan brukar man bära på sin egen studentfest, på valborg och på vissa akademiska tillställningar. Av tradition bär man inte studentmössa på vintern, utom i vissa speciella fall. På valborgsmässoafton får man sätta på sig mössan klockan sex på kvällen, efter det får man gå med den hela sommaren om man så vill – så gjorde man också förr i världen! I Helsingfors är det tradition att man sätter på sig mössan i det ögonblick då statyn Havis Amanda får sin mössa. Med några få undantag pryds alla finländska studentmössor av Studentkåren vid Helsingfors universitets gyllene lyra. Det beror på att Helsingfors universi-

32


tet länge var Finlands enda. I andra studentkårer kan man byta ut lyran mot en egen.

Banden berättar vilken förening du är med i I den akademiska världen använder man band för att visa att man tillhör någon viss förening eller sammanslutning. De har olika regler för vem som får bära deras band. Band med tillhörande förtjänsttecken kan också fungera som hedersbevisningar som exempelvis ges åt väldigt aktiva personer. Det finns många olika regler om hur banden får bäras. Män bär av tradition nations-, kår- och föreningsband från högra axeln ner på vänstra höften, medan kvinnor bär dem från vänstra axeln ner på högra höften, eller som en rosett på vänster sida av dräkten. Bandet får inte vidröra bar hud. En del samlar på sig många band, då hör det till att man aldrig bär fler än tre band på en gång.

Så här fäster du ett overallmärke Tekstiilarit ry (ämnesföreningen för blivande textilslöjdslärare och dem som studerar slöjdvetenskap) ger sina fem bästa tips för hur man syr på overallmärken: 1. Du behöver nål, sytråd och tålamod. Det lönar sig att sy på märkena så fort du har fått dem och inte lämna allt till valborgsmässoafton.

2. En fingerborg är ett utmärkt hjälpmedel, men i nödfall är vilken hård yta som helst bättre än ditt pekfinger! 3. Det går också att sy fast märken på symaskin, men var försiktig så du inte syr ihop ärmen eller byxbenet!

4. Om du inte har tålamod att sy kan du pröva med häftapparat, säkerhetsnålar, smältlim eller tyglim. Det är ingen god idé att ha på sig overallen då man limmar, för kläderna under riskerar att också limmas fast. Du kan också pröva med dubbelsidigt vliselin eller limband, men kom ihåg att täcka märket med bakplåtspapper för att undvika att limmet eller sponsortexten smälter fast på strykjärnet. 5. Till en början kan du komponera dina märken i fina samlingar, men småningom blir tumregeln den att märket sys fast på den fläck eller reva som uppstod på den tillställning där du fick märket.

Mera information om akademiska kännetecken och traditioner hittar du på HUS föreningswiki: hyy.helsinki.fi/wiki Mösspåläggningen görs naturligtvis av studerande, i 2014 var det HUS styrelse som skötte den.

33


Äldre studerande ger goda råd om studentlivet ▸ Jag kan inte rekommendera några fester i Alinasalen, men visst måste man uppleva dem. Flera gånger.

ska och utländska toppnamn – man vet aldrig vilket blivande succéföretag som lyckas locka dig…

▸ UniCafe Viikuna i EE-huset i Vik serverar

▸ Med bambustickor kan man sticka tyst på

pizza måndagar, onsdagar och fredagar. Ett utmärkt sätt att kollektivt genomleva dageneftersymptomen! (Unicafe serverar också frukost!)

föreläsningarna. Hjälper en också att hålla sig vaken!

▸ Läs inte bara. Skriv. Skriv inte bara. Diskutera också.

▸ Är du vegetarian? Tänker du bli det? På alla

▸ Gå överallt dit du blir bjuden, gå ibland

UniCafeer får man vegetarisk lunch till studentpris varje dag. Alltid också veganrätter.

också oinbjuden.

▸ Lär känna dina professorer och institu-

▸ Spex! Se dem alla!

tionernas personal.

▸ Underhållningsvärdet i HUS delegation

▸ Skaffa dig ett UniSport-kort för hela året!

förstår man bäst genom att själv kandidera. Det är inte alltför betungande, men desto mera beroendeframkallande.

Då orkar du stiga upp också för morgonlektioner.

▸ Ät säsongsmat.

▸ Medicinarnas togaparty. Håll dig borta från bålen.

▸ Saker som det lönar sig att pröva på:

▸ Årsfester med sillisar följande morgon.

Sveaborg, Riksdagshusets trappa eller Malmgårdstoppen sommartid då solen går upp.

Hälsosamt? Nej. Roligt? Ja.

▸ Ji tu från laande? Sidu bara, he e ja me! Nationen erbjuder dig ett andra hem och ser till att du inte glömmer din dialekt. Alla nationer har sitt eget liv och leverne.

▸ Öppningskarnevalen, fackeltåget på själv-

▸ Funderar du på företag? Inte? Fundera på

▸ Pröva på olika ämnen. Du kan alltid avbryta

nytt i Helsinki Think Company! På deras tillställningar kan man ofta höra inhem-

kurser, men då har du i alla fall lärt dig att just det ämnet kanske inte är något för dig.

ständighetsdagen och valborg är oförglömliga fester för overallfolket.

34


HUS gruppen – Studenternas egen affärsverksamhet HUS verksamhet finansieras med de medlemsavgifter som de studerande betalar och med den avkastning som studentkårens affärsverksamhet ger. Under det paraply, som moderbolaget HUS Gruppen utgör, verkar HYY Ravintolat, förlaget Gaudeamus, Hostel Domus Academica samt en placeringsenhet. Som medlem i HUS, är du delägare i dessa företag. Restaurangenheten HYY Ravintolat betjänar sina restaurangkunder bland studenter och personal vid sammanlagt mer än trettio olika verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Studentrestaurangerna UniCafé, Gaudeamus Bok & Kaffe, Viola och vår personal restauranger erbjuder ansvarsfull och professionell restaurangservice, så att din vardag ska smaka bättre. Du kan läsa mer om UniCafé-studentrestaurangerna senare i publikationen. www.hyyravintolat.fi

HYY Kiinteistöt hyr ut funktionella och moderna lokaliteter i Helsingfors centrum och Främre Tölö. Kontors- och affärslokaliteterna, som finns på de bästa platserna i Helsingfors, har från första början varit en hörnsten för HUS affärsverksamhet. www.hyykiinteistot.fi Hostel Domus Academica är Finlands största och vackraste hostel. Sommarhotellet, som satsar stort på miljövänlighet, upplåter om somrarna sina 326 rum till resenärer från så-

36


väl hemlandet som andra delar av världen. www.hostelacademica.fi

HUS Gruppen vill vara ett exempel på att det går att framgångsrikt bedriva en socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfull affärsverksamhet av hög kvalitet. Du kan läsa mer om de praktiska åtgärderna, värderingarna och sådant som just nu är aktuellt inom de olika företagen, på adressen yhtyma.hyy.fi.

Det av HUS och Helsingfors universitet samägda förlaget Gaudeamus ger ut vetenskapliga faktaböcker och annan, vetenskaplig litteratur som kan fungera såväl som allmänna uppslagsverk, studielitteratur, facklitteratur som inlägg i samhällsdebatten. Böcker som Gaudeamus ger ut, erbjuder förutom kunskap, också upplevelser och noggrant övervägda åsikter på hemlandets språk. www.gaudeamus.fi

Ägarstyrning av verksamheten Då affärsverksamheten efter 1970-talet började växa, beslöt studentkåren att anställa professionella företagsledare för att ta hand om själva verksamheten. Deras uppgift var att för studenternas räkning bedriva affärsverksamheten så lönsamt som möjligt. Studenterna drar för sin del upp de stora linjerna. Detta görs i företagens styrelser samt i studentkårens styrelse och delegation. Majoriteten av ledamöterna i de större företagen är studenter. Därtill finns det expertledamöter med god branschkännedom.

Tillsammans bildar dessa företag HUS Gruppen, inom vilken HUS också bedriver en ansvarsfull placeringsverksamhet. Koncernens omsättning uppgick år 2014 till 34,6 miljoner euro och resultatet före extraordinära poster var 5,1 miljoner euro, som möjliggjorde en vinstutdelning på 2,4 miljoner till Helsingfors universitets studentkår.

Gulnäbb, ät klokt! En studentmåltid på UniCafe kostar bara 2,30–4,40 €, för den subventioneras av FPA. Måltiden är ett så gott val, att du borde få studiepoäng också för den. Och inte bara för det förmånliga prisets skull, för när du äter hos oss, vet du, att det på din tallrik alltid finns god och näringsrik mat, som framställts ansvarsfullt och som serveras av människor, som trivs i sitt arbete. Välkommen som kund till din egen restaurang – hoppas vi ses ofta!

UniCafelun från 2,30 ch hyyravin € tolat.fi

37


Mat, kaffe och kompisar = UniCafé

Studenterna kan äta förmånligt på UniCaféerna, som ägs av studentkåren, och på andra studentrestauranger. FPAs studiestödscentral stöder varje studentlunch med 1,94 euro (år 2015). UniCaféerna avviker från andra studentrestauranger genom att de är HUS, eller studenternas egen affärsverksamhet. Därför märks också de principer gällande ansvarsfull verksamhet som ingår i studentkårens ägarstrategi, i UniCaféernas verksamhet. Studenterna kan också påverka restaurangernas verksamhet genom att ge respons eller genom att vara aktiva i de restaurangkommittéer som verkar vid universitetets olika campus.

tillverkning som egentliga studentmåltider. Fyra UniCaféer serverar därtill en förmånlig frukost. UniCaféerna beaktar också de vanligaste specialdieterna. Det finns till exempel flera alternativ för vegetarianer och veganer. Produktbeskrivningarna och varmrätternas portionsvisa energiinnehåll finns till påseende i restaurangerna och på webben.

och rättvis ersättning. På det sättet kan du stödja exempelvis ungdomars skolgång på andra sidan jordklotet. Du kan också välja eko-produkter och Zambia-måltider, vilka stöder HUS utvecklingssamarbetsprojekt. På ett UniCafé behöver du aldrig äta ensam; över en måltid eller en kopp kaffe är det lätt att knyta nya bekantskaper. Eftersom UniCaféerna är populära matställen, uppstår det på många restauranger köer mellan föreläsningarna klockan 11.45–12.15 och 13.45–14.15. Ät gärna din lunch vid någon annan tidpunkt, om du har möjlighet. Å andra sidan har restaurangerna flera linjer, så köerna rör sig nog rätt snabbt. Du kan äta vid vilket UniCafé som helst; alla ger dig samma rabatt mot att du visar upp ett giltigt studentkort eller något annat, officiellt bevis på att du studerar. På UniCafé Studentplatsen i Brunnsgården kan du äta en studentlunch också på lördagar! UniCafé studentrestaurangernas menyer och responsblankett:

UniCafé erbjuder också fairtrade-produkter för vilka odlarna får en rimlig

Priset för en standardlunch hösten 2015 är 2,60 euro. Alla luncher omfattar förutom själva matportionen också dryck (mjölk, surmjölk, sojadryck, saft eller vatten), bröd och pålägg, samt sallad och som tillägg potatis, ris eller pasta. Det serveras också efterrätter. Så gott som alla UniCaféer serverar såväl konditoriprodukter av egen

38

www.hyyravintolat.fi


Rör på dig! Helsingfors universitet och Aalto-universitetet har sitt eget UniSport, som erbjuder förmånliga motionstjänster på alla campus. I många grenar hålls handledda timmar, från bodypump och avslappnande axelgymnastik till gym och badminton.

motionscenter också ger någon sorts studentrabatt, så det lönar sig att vifta med studentkortet.

Motion i staden Med studentkortet får du ofta rabatt i stadens idrottsanläggningar. Exempelvis kan du simma till halva priset i Helsingfors stads simhallar och friluftsbad.

Det mångsidigaste och förmånligaste motionspaketet får du genom att skaffa ett säsongs¬kort för tolv månader. Det finns också kortare perioder. Unisport ordnar också spelserier för både kvinnor och män, bland annat i innebandy. En egen innebandytur till exempel för ämnesföreningen ger strålande möjligheter att umgås under avslappnade former. På universitetet finns dessutom flera idrottsföreningar.

MOTIONSTUTORER Sitt inte och dega, gulnäbb – rör på dig tillsammans med motionstutorerna! På hösten sjuder det av allt möjligt nytt och intressant på uni. Motionstutorerna ordnar program som kan hjälpa dig att göra motionen till en del av studielivet. Det är roligare att röra på sig i grupp, och samtidigt kan du lära känna andra studerande. Dessutom kan du hitta en ny motionsform som passar just dig.

www.unisport.fi

Motionera var som helst På riksnivå koordineras motionsverksamheten av Studerandenas idrottsförbund (OLL). På deras webbplats www.opiskelijaliikunta.fi finns information om förmåner, tävlingar och evenemang och om motion och hälsa i allmänhet. På webbplatsen finns också info om studentrabatter till större idrottsevenemang. Kom ihåg att de flesta privata

Motionstutorerna visar vilka motionsmöjligheter det finns på Unisport och i staden, de låter dig pröva på olika grenar och ordnar motionsevenemang. Varje fakultet har sina egna motionstutorer. Du kan träffa dem på HUS-presentationen under de orienterande studierna. Pröva på något nytt, bli taggad och må bra!

Gym, club activities, IntervalStep, Meilahti, Afro, courses, BODYCOMBAT®, Personal Training, wall climbing, Training Card, Kumpula, fitnesstesting, massage, , Otaniemi, yoga, BODYPUMP®, volleyball, pilates, floorball, City Centre Campus, Salsa, Kettlebell training, indoor cycling, Body, Fitball, Töölö, badminton, tennis, fitness boxing, basketball, Viikki, Street Dance, Carefree Shoulders, series, tournaments and much more!

www.uNISpORT.fI

MORE THAN EXERCISE

39


Så byggdes studentkåren Studentkårens 145-åriga historia finns såväl husprojekt och politiska stormar som avspeglingar av samhälleliga strukturförändringar

beräknat, samlade kåren under de följande fyra terminerna in en extraavgift av studenterna.

Universitetet flyttades till Helsingfors efter Åbo brand, år 1828. I en ny förordning fick Akademien namnet Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland. Det första läsåret hade universitetet ca 340 studenter. Nationsindelningen, ett arv från Akademien i Åbo, bevarades med vissa förändringar. Under de första åren samlades studenterna på universitetet eller hemma hos lärarna.

Efter sekelskiftet började Studenthuset bli för trångt för det ständigt ökande antalet studenter. På initiativ av Alina Mattsson vid Varsinaissuomalainen osakunta började först nationen och sedan hela studentkåren arbeta för att bygga ett Nationshus (nuv. Nya studenthuset) invid Studenthuset. Det stod färdigt år 1910, år 2010 är alltså ett jubileumsår, då huset fyller 100 år. Huset invigdes den 26 november.

Studenterna ville dock ha en ”friare atmosfär” och började hyra lägenheter som de kunde samlas i. De ständigt stigande hyreskostnaderna och trängseln väckte idén om ett eget hus för studenterna.

Organisationen byggs upp

Dröm om ett studenthus

Av politiska skäl upphävdes ”den studerande ungdomens rätt att uppträda som en kår” år 1871. För att sköta studenternas hus, bibliotek och ekonomiska ärenden grundades utskott. Varje nation fick årligen utse två medlemmar till dem.

Den 13 mars 1858 samlades ca 300 studenter under ledning av magister C. G. Estlander till ett allmänt möte, där man beslöt att bygga ett hus som skulle förvaltas av studenterna själva och som skulle användas som fest- och mötesplats. Under de kommande åren hölls allmänna möten nästan årligen för att föra projektet vidare. År 1863 antogs stadgar för mötena och år 1868 blev studenternas allmänna möten lagliga.

Från år 1880 har studenterna som kår lagligt kunnat hålla allmänna möten. För förvaltningen tillsattes en kommitté – en styrelse. Studentkåren hade blivit en organisation, Finlands studentkår, som förenade studenterna som annars var splittrade på olika nationer.

Studenthuset (numera Gamla studenthuset) byggdes dels med medel som donerats och samlats in, dels med lånade pengar. Huset invigdes högtidligen 26.11.1870 med musik, tal, dikter och förstås bal. För att täcka kostnaderna, som blev större än

När Finlands studentkårers förbund (FSF) hade etablerat sig ändrades namnet på Finlands studentkår år 1927 till Studentkåren vid Helsingfors universitet

40


(HUS). I decennier hade man beslutat om studentkårens ärenden på allmänna möten, men år 1932 överfördes beslutsfattandet till en delegation med 60 medlemmar som utsågs genom val. Den direkta förvaltningen sköttes av styrelsen och de utskott som underlöd den, samt av avlönade tjänstemän som bibliotekarier och skattmästare.

let en tid av möjligheter och ideal. Ransoneringen och återuppbyggnaden efter kriget upphörde. Det fanns arbetsplatser som motsvarade utbildningen. Mot början av 1960-talet fanns det redan ett överutbud på utbildad arbetskraft inom vissa branscher. På 1960- och 1970-talen karakteriserades studentkåren av ett ifrågasättande av gamlavärderingar, politisering och internationalisering. Vänstern fick dock aldrig majoritet i delegationen. De finländska studenterna anslöt sig till sina kolleger i Europa genom att ockupera ”Vanha” år 1968 och grunda ett kulturcentrum där.

Politisering på 1900-talet Studentkårens verksamhet under 1920- och 1930-talen dominerades av intresset för de finskugriska folken och av högerrörelser. Man vände sig mot Norden, men också mot Baltikum, speciellt Estland. Studentpolitiken leddes av Akademiska Karelen-Sällskapet, men nykterhetsrörelsen var också tongivande

Studentkårens autonoma ställning har alltid varit fastslagen genom lag eller förordning. Universitetet har övervakat ändamålsenligheten i studentkårsverksamheten, men har under självständighetstiden inte styrt dess verksamhet.

Efter kriget förändrades stämningen i studentkåren. Urbaniseringen tilltog och studenterna led av en svår bostadsbrist. För studenterna var 1950-ta-

”Det tredje studenthuset” Domus Gaudium invigdes i Kampen i 2008.

41


Riksdagsbiblioteket är öppet för alla. Vi har en lugn och rymlig läsesal. Kunskap om riksdagen, rättssystemet och samhället. Adress: Auroragatan 6.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - Melkein sata oppiainetta - Opinnot voi liittää tutkintoon - Kesäopinnot maksuttomia perustutkinto-opiskelijoille - Sivuainekokonaisuuksia - Paljon yleis- ja kieliopintoja - Lähiopetus iltaisin ja viikonloppuisin - Paljon verkko-opintoja Helsingin yliopisto Avoin yliopisto

www.helsinki.fi/avoin


THINKFEST 31.8.–5.9.2015 MAIJA VILKKUMAA • ROOPE SALMINEN & KOIRAT • VOX HELSINKI • HELSINKI CHALLENGE PITCHNIGHT • THINK HELSINKI, THINK! • SUURI VENÄJÄ-SAUNA JA MUITA TIEDESAUNOJA • TIEDEPIKNIK • TIEDE ON IRTI KAMPISSA • PUBIVISOJA • AAMUKAHVEJA • JA PALJON MUUTA

THINKFEST.HELSINKI.FI KATSO KOKO OHJELMA AJATTELUN JA TIETEEN KAUPUNKIFESTIVAALI THINKFEST ON OSA HELSINGIN YLIOPISTON 375-VUOTISJUHLAVUOTTA


Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

Lycka till, vår nya ägare! HUS Gruppen ägs av alla medlemmar i Helsingfors universitets studentkår, det vill säga även av dig.

Ansvarfullhet s ga slag förenar mån verksamheter

Du äger fastigheter i centrala Helsingfors, student- och

HUS Gruppen bedriver ansvarsfull affärsverksamhet,

personalrestauranger, ett vetenskapligt förlag, studentbo-

där vinsten kommer studerande till godo. Utöver gene-

städer, ett sommarhostell, en rätt så skaplig placerings-

rera resultat vill vi göra världen bättre. Välkommen att

portfölj och många slags tjänsteaffärsverksamheter.

studera – och att använda dina egna tjänster!

Bekanta dig med vårt tjänsteutbud i sin helhet på www.hyy.fi/se

Gulnäbbsguide 2015  

HUS:s guide för nya studenter vid Helsingfors universitet

Gulnäbbsguide 2015  

HUS:s guide för nya studenter vid Helsingfors universitet

Advertisement