Page 1

PALKKIOJÄRJESTELMÄ Nauti hyvinvoinnista


PERUSTEIDEN RAKENTAMINEN

Young Livingin palkkiojärjestelmä on suunniteltu tuomaan sinulle runsaita etuja. Rising Star Team Bonus on ohjelma, jolla rakennetaan vakaa perusta menestykselle.

EDELLYTYKSET

MEMBER 50

PV

100

OGV

STAR

SENIOR STAR

EXECUTIVE

100

100

100

500

2,000

4,000

PGV VERKOSTON OGV (VERKOSTOKOHTAINEN MYYNTIVOLYYMI)

2 @ 1,000

KOMISSIO

TASOKOHTAISET KOMISSIOPROSENTIT

TASO 1

8%

8%

8%

8%

TASO 2

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

TASO 3 TASO 4

4%

TASO 5

RISING STAR TEAM BONUS POOL Vain Star-, Senior Star- ja Executive-tason jäsenet voivat ansaita osuuksia, jotka ovat yksi prosentti kaikesta Young Livingin komissioon oikeuttavasta kuukausimyynnistä. Jäsenelle maksettava summa määräytyy hänen ansaitsemiensa osuuksien määrän mukaan (enimmillään noin 42,50 € osuutta kohden). Edellytykset:

Sinä

1. Star-, Senior Star- tai Executive-tason jäsenyys

100 PV ESSENTIAL REWARDS

2. Jäsenellä on 100 PV:n Essential Rewards -tilaus 3. Yksi osuus edellyttää kolmea verkostoa, joista kunkin myyntivolyymi on vähintään 300 OGV. Kun jäsenellä on tämän lisäksi kaksi verkostoa, joiden myyntivolyymi on vähintään 500 OGV, hän saa kaksi osuutta lisää. Kun jäsenellä on tämän lisäksi kaksi verkostoa, joiden myyntivolyymi on vähintään 1 000 OGV, hän saa kolme osuutta lisää, jolloin osuuksia on yhteensä kuusi.

100 PV ER

100 PV ER

100 PV ER

100 PV ER

100 PV ER

100 PV ER

100 PV ER

300 OGV Verkosto 1

300 OGV Verkosto 2

300 OGV Verkosto 3

500 OGV Verkosto 4

500 OGV Verkosto 5

1,000 OGV Verkosto 6

1,000 OGV Verkosto 7

1 OSUUS

2 O S U U T TA

3 O S U U T TA

Osuuksien enimmäismäärä = 6

M A K S I M O I A N S I O TA S O S I . L U E L I S Ä Ä TÄ M Ä N E S I T T E E N K Ä Ä N T Ö P U O L E LTA .


LIIKETOIMINNAN RAKENTAMINEN

Kun liiketoiminnan perusta on valmis, voit keskittyä auttamaan muita luomaan oman menestystarinansa.

EDELLYTYKSET

SILVER

GOLD

PLATINUM

100

100

100

OGV

10,000

35,000

100,000

PGV

1,000

1,000

1,000

2 @ 4,000

3 @ 6,000

4 @ 8,000

PV

LEG @ OGV

KOMISSIO

TASOKOHTAISET KOMISSIOPROSENTIT

TASO 1

8%

8%

8%

TASO 2

5%

5%

5%

TASO 3

4%

4%

4%

TASO 4

4%

4%

4%

TASO 5

4%

4%

4%

SUKUPOLVIEN KOMISSIOPROSENTIT 2.5%

2.5%

2.5%

2.SUKUPOLVI

3%

3%

3%

3.SUKUPOLVI

3%

3%

3%

3%

3%

OMA SUKUPOLVI

4.SUKUPOLVI 5.SUKUPOLVI 6.SUKUPOLVI 7.SUKUPOLVI 8.SUKUPOLVI

CROWN DIAMOND

ROYAL CROWN DIAMOND

3%

6 osuutta

5 osuutta

DIAMOND 4 osuutta

GENERATION LEADERSHIP BONUS Young Livingin kaikesta kuukausittaisesta komissioon oikeuttavasta myynnistä 6,25 % maksetaan osuuksina jäsenelle hänen tasonsa mukaan sekä sen organisaation johtajille, josta ansaitset sukupolvikomissioita.

PLATINUM 3 osuutta

GOLD

2 osuutta

SILVER 1 osuus

M A K S I M O I A N S I O TA S O S I . L U E L I S Ä Ä TÄ M Ä N E S I T T E E N K Ä Ä N T Ö P U O L E LTA .


JOHTAJIEN KASVATTAMINEN

Jaa hyvinvoinnin iloa johtamalla muita menestykseen ja jakamalla Young Livingin missiota maailmanlaajuisesti.

DIAMOND

CROWN DIAMOND

ROYAL CROWN DIAMOND

100

100

100

OGV

250,000

750,000

1,500,000

PGV

1,000

1,000

1,000

5 @ 15,000

6 @ 20,000

6 @ 35,000

EDELLYTYKSET PV

LEG @ OGV

KOMISSIO

TASOKOHTAISET KOMISSIOPROSENTIT

TASO 1

8%

8%

8%

TASO 2

5%

5%

5%

TASO 3

4%

4%

4%

TASO 4

4%

4%

4%

TASO 5

4%

4%

4%

3 osuutta ROYAL CROWN DIAMOND

2 osuutta CROWN 2.5% DIAMOND

SUKUPOLVIEN KOMISSIOPROSENTIT 1 osuus

2.5%

2.5%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

DIAMOND

1% 3 osuutta ROYAL CROWN DIAMOND

2 osuutta CROWN DIAMOND

1 osuus DIAMOND

DIAMOND LEADERSHIP BONUS Young Living maksaa 0,5 % kuukausittaisesta komissioon oikeuttavasta myynnistä osuuksina Diamond-johtajille palkkiona heidän avustaan maailmanlaajuisen Young Living -verkoston rakentamisessa.

M A K S I M O I A N S I O TA S O S I . L U E L I S Ä Ä TÄ M Ä N E S I T T E E N K Ä Ä N T Ö P U O L E LTA .


MÄÄRITELMÄT Rekrytoija: Henkilö, joka tuo uuden jäsenen Young Livingille. Rekrytoijat voivat saada rahallisia bonuksia, kuten Fast Start Bonus ja Starter Kit Bonus. Sponsori: Myyntiorganisaatiossa suoraan uuden jäsenen yläpuolella eli ylälinjassa oleva jäsen, joka on hänen päätukijansa. Sponsori voi olla myös rekrytoija. PV (Henkilökohtainen myyntivolyymi): Henkilökohtaisten tilaustesi kuukausittainen kokonaismäärä. OGV (Organisaation koko myyntivolyymi): Koko organisaatiosi kuukausittainen myyntimäärä. PGV (Oman ryhmän myyntivolyymi): Organisaation kuukausittainen myyntivolyymi lukuun ottamatta Silvertason tai sitä korkeamman tason volyymia ja edellytykset täyttävien verkostojen volyymiä. Verkosto: Jokainen henkilökohtaisesti sponsoroitu jäsen on ensimmäisen tason jäsen ja erillinen verkosto organisaatiossa. LV (Verkoston volyymi) @ OGV: Verkostojen lukumäärä ja kuukausittainen organisaation koko myyntivolyymi, joka verkostoilta vaaditaan kutakin tasoa varten. Taso: Jäsenen asema organisaatiossa. Jäsenet, joita toinen jäsen sponsoroi suoraan, ovat sponsoroivan jäsenen ensimmäisen tason jäseniä. Jäsenet, joita sponsoroi jäsenen ensimmäisen tason jäsen, ovat kyseisen jäsenen toisen tason jäseniä ja niin edelleen. Yhdistäminen: Tilanteissa, joissa jäsen ei täytä komissioiden ansaitsemiseen vaadittua 100 PV:n edellytystä, hänen myyntivolyyminsa yhdistetään organisaation jäsenten koko myyntivolyymiin seuraavaan 100 PV:n edellytyksen täyttävään jäseneen saakka (tämä mukaan lukien). Tasokohtaisuus: Tasokohtaisuudella määritetään kullakin tasolla ansaittavan komission prosenttiosuus. 100 PV:n edellytyksen täyttävät jäsenet ansaitsevat 8 % organisaationsa jokaisen ensimmäisen tason jäsenen PV:stä, 5 % jokaisen toisen tason jäsenen PV:stä ja 4 % jokaisen kolmannen–viidennen tason jäsenen PV:stä kyseisenä kuukautena saavutetun tason mukaisesti. Oman sukupolven komissiot: Silver-tason tai sitä korkeamman tason saavuttaville jäsenille maksetaan lisäkomissioita organisaation kunkin verkoston koko volyymistä seuraavaan Silver-tason tai sitä korkeamman tason jäseneen saakka (tätä lukuun ottamatta). Sukupolvi: Silver-tason tai sitä korkeamman tason jäsen ja hänen koko organisaationsa. Sukupolvikomissiot: Jäsenen kuukausittaisen Silver-tason tai sitä korkeamman tason perusteella maksetaan lisäksi 3 %:n komissio jäsenorganisaation jokaisen Silver-tason tai sitä korkeamman tason jäsenen OGV:sta. Tämä komissio maksetaan seuraavaan Silver-tason tai sitä korkeamman tason jäseneen saakka sekä jokaisen verkoston kahdeksanteen sukupolveen saakka. Essential Rewards (ER): Jäseniä kannustetaan liittymään tähän palkitsemisohjelmaan, jossa he tilaavat tuotteita, jotka lähetetään heille automaattisesti joka kuukausi. Jäsen ansaitsee Essential Rewards -ostoksista ER-pisteitä, joilla voidaan lunastaa ilmaisia tuotteita, ja ostoksia voi muuttaa kuukausittain. Edellytyksenä on vähintään 50 PV, mutta Rising Star Team Bonus edellyttää vähintään 100 PV. Lisätietoja ohjelmasta on osoitteessa YoungLiving.com > valitse jäsenedut > Essential Rewards.


MUUT ANSAINTAMAHDOLLISUUDET FA S T S TA R T B O N U S • Voit ansaita 25 %:n bonuksen, jonka arvo on jopa noin 170 €, uusien henkilökohtaisesti rekrytoimiesi jäsenten tilauksista kolmen ensimmäisen kalenterikuukauden aikana. • Toisen tason rekrytoijat ansaitsevat 10 % eli jopa noin 68,00 € yllä mainituista uusien jäsenten tilauksista saman ajan kuluessa.

VÄ H I T TÄ I S M Y Y N T I I N P E R U S T U VAT A N S I O T • Kun sponsoroit henkilökohtaisesti vähittäismyyntiasiakkaita, voit ansaita heidän tilauksistaan vähittäismyyntihintojen ja tukkuhintojen välisen 24 %:n erotuksen.

VIRTUAALITOIMISTOSTASI LÖYDÄT: • Käytännöt ja menettelytavat

S TA R T E R K I T B O N U S

• Palkkiojärjestelmän ehdot ja niiden selitykset • Voit ansaita kertaluontoisen käteisbonuksen, jonka • Palkkiojärjestelmän PowerPoint-esityksen arvo on noin 21,25 €, kun uusi henkilökohtaisesti • Koulutusvideot rekrytoimasi jäsen tilaa Premium-aloituspakkauksen. Jäsenen on ostettava Premium-aloituspakkaus saman kuukauden aikana, jona hän täyttää tasoedellytykset.

TOIMITUS

KULJETUS

SIEMEN

KASVATUS

SINETÖINTI SADONKORJUU

Kattavat tiedot saat tutustumalla palkkiojärjestelmään liitettyyn ehdot ja niiden selitykset -osioon. Young Living ei ole vastuussa komissioon oikeuttavista tuloista tai organisaation kasvusta.

TESTAUS

TISLAUS

#472040 FI v.1

Compensation Plan – FI  
Compensation Plan – FI