Page 1

Kirkkaasti kärkeen! Rautainen Savo -palvelut tiedote 3/2013

Toimialapäällikön tuumailut

Rautainen Savo -palvelut yritysten jatkuvan kehittämisen kumppanina Viimeisen vuoden aikana on käynnistynyt runsaasti yritysten kehityshankkeita. Pohjois-Savon teknologiateollisuuden yritykset ovat jatkaneet määrätietoista toimintansa kehittämistä, ja Rautainen Savo -palvelut on ollut yritysten aktiivisena kehittämiskumppanina. Markkinatilanne ei ole tällä hetkellä helppo. Teknologiateollisuuden yritysten liiketoiminta on kovan muutospaineen alaisena. Haasteisiin vastaamiseen tarvitaan jatkuvaa kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä ja osaamistason nostamista. Kilpailukyvyn kohentaminen on kokonaisvaltainen prosessi, johon tulisi osallistua koko yrityksen henkilöstön ja yhteistyökumppanien. Alihankintaverkostot ja niiden kilpailukyky ovat merkittävässä roolissa teknologiateollisuuden menestymisessä Suomessa. Puolet teknologiateollisuuden työpaikoista on alihankintatoiminnassa, ja kolmannes alan liikevaihdosta tulee alihankinnasta. Uusien tuotteiden ja palveluiden määrätietoinen kehittäminen ja markkinoille saattaminen ovat yhä suuremmassa roolissa yritysten kannattavan toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa.

tuneet ja osaavat teollisuuden työntekijät ovat olleet ja tulevat olemaan Suomen kilpailuvaltti. Yritysten ja koko arvoketjun virtauksen kasvattaminen sekä kokonaisvaltaisen laaduntuottamiskyvyn vakiointi ovat avainasemassa kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttamisessa. Rautainen Savo -palvelut auttaa yrityksiä edelleen eri rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, hankevalmisteluissa ja tarvittaessa myös hankkeiden hallinnoinnissa. Lisäksi tulemme laajentamaan verkostojamme yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi. Kehittämispalvelumme kattavat yritysten tarpeet neuvonnasta kohdennettuihin hankkeisiin. Näissä kehittämishankkeissa RSp:n rooli on olla yrityksen kehittämiskumppanina. Tuomme hankkeisiin osaltamme pitkäaikaisen kehittämiskokemuksen ja erittäin laajan eri alojen asiantuntijaverkoston.

Yhteistyöterveisin Sulevi Komulainen toimialapäällikkö

Teknologiateollisuuden tulevaisuuden kannalta on edelleen tärkeätä saada nuoret kiinnostumaan alasta ja uusilla avauksilla varmistaa heille kiinnostavia työpaikkoja myös tuleville vuosikymmenille. Motivoi-

EU-ohjelmakausi lopuillaan - kehittämisrahaa vielä jäljellä Pohjois-Savon ELY-keskuksella on rahoitusta jäljellä yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, vaikka ohjelmakausi onkin vuodenvaihteessa päättymässä. Hakemuksia uusista hankkeista voi jättää 31.12.2013 saakka, mutta hakemukset kannattaa jättää mahdollisimman pian, koska rahoituksen riittävyydestä vuodenvaihteen tienoille saakka ei ole takeita. Hankkeiden voimassaoloaika on jokaisessa rahoituspäätöksessä erikseen mainittu. Rahoitettavat hankkeet voivat kestää 30.4.2015 saakka.


tiedote 3/2013

RSp tukee yritysten kansainvälistymistä Kv-mahdollisuuksia maailmalta jä lähialueilta Finpron John Jokinen (kuvassa) esitteli Norjan laivanrakennukseen ja öljyteollisuuteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Markkinat ja sen myötä myös liiketoimintamahdollisuudet ovat todella suuret. Hintataso on hyvä, mutta myös kilpailu ja vaatimukset ovat kovia. Erityisen suuri painoarvo on HSE-asioilla samoin kuin laadulla ja toimitusvarmuudella.

Venäjälle on sijoittunut suuri joukko länsimaisia kulkuneuvoteollisuuden kokoonpanijoita sekä venäläisiä kansainväliseen toimintamalliin pyrkiviä valmistajia. Henkilöautojen tuotantomäärä oli 2011 2,3 milj. ajoneuvoa, joista noin 1,5 milj. edusti kansainvälisiä merkkejä. Lisäksi koottiin noin 700.000 raskasta kulkuneuvoa.

Rautainen Savo -palvelut järjesti 27.8.2013 yhdessä Finpron ja Integria Oy:n kanssa seminaarin, jossa esiteltiin kansainvälistymismahdollisuuksia ja palveluita pohjoissavolaisille teknologiatoimialan yrityksille. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti Norjan ja Venäjän markkinat. Finpron Itä-Suomen toimiston aluepäällikkö Seppo Tossavainen kertoi heidän palveluistaan kansainvälisille markkinoille pyrkiville yrityksille. Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä organisaatio, jossa työskentelee noin 370 ammattilaista yli 65 toimistossa 48 maassa. Finpron tavoitteena on edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla yrityksiä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Venäjän markkinat on tunnettava Seminaarissa puhui myös Venäjän viennin asiantuntija, Integrian toimitusjohtaja Timo Koivumäki. Integria auttaa suomalaisia ja pohjoismaisia pk-yrityksiä pääsemään toimittajaksi Venäjän kulkuneuvoteollisuudelle.

Asiantuntijat apunasi! Ota yhteyttä:

Kasvu on kymmeniä prosentteja vuodessa. Laatu ja toimitusvarmuus ovat avainasemassa myös näillä markkinoilla. Venäläinen komponenttitarjonta ei pysty vastaamaan laatu- tai prosessivaatimuksiin. Niinpä pohjoismaisilla komponenttivalmistajilla on arvioitu olevan Venäjällä jopa viiden miljardin euron markkinapotentiaali.

Golden Gavia auttaa pohjoissavolaisia yrityksiä maailmalle Seppo Tossavainen esitteli myös Golden Gavian palveluja. Golden Gavia on Pohjois-Savon yritysten kumppani niiden hakiessa kansainvälistä kasvua maailmanmarkkinoilla. Sen tavoitteena auttaa yrityksiä pääsemään vientimarkkinoille, edistää kasvuhaluisten yritysten toimintaa sekä täydentää sitä saumattomasti asiakaslähtöisesti ja pitkäjänteisesti läpinäkyvällä palvelu- ja osaamisverkostolla. Golden Gavia -palvelu tarjoaa yhdessä tunnistetun tarpeen mukaisen palvelusuunnitelman yrityksesi kansainvälisen kasvun tukemiseksi. Laatu ja toimitusvarmuus sekä prosessien toimivuus ovat erityisen tärkeitä kv-toiminnoissa. RSp:n roolina tässä ketjussa on auttaa yrityksiä käynnistämään ja toteuttamaan kehityshankkeita, jotka tähtäävät toimintojen kehittämisen kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.

Integria SCM: Timo Koivumäki., puh. 040 524 4411 timo@integria.fi

Finpro: Seppo Tossavainen, puh. 040 343 3377 seppo.tossavainen@finpro.fi

Rautainen Savo -palvelut: Sulevi Komulainen, puh. 044 455 4029 sulevi.komulainen@yla-savo.fi

John Jokinen, puh. 040 343 3390 john.jokinen@finpro.fi


tiedote 3/2013

Uusi LEAN-koulutus käynnistyy Iisalmessa Olemme jo parin vuoden ajan järjestäneet Iisalmessa LEANkoulutuksia yhteistyössä Quality Knowhow Karjalainen Oy:n kanssa. Koska alueemme yritykset ovat edelleen toivoneet koulutuksia, järjestämme vielä yhden Lean-perustietämystä sisältävän 5-päiväisen ”Toiminnan tehokkuuden parantaminen” -koulutuskokonaisuuden. Mitä, missä milloin? Koulutus on 5-päiväinen: 1. jakso 22.-23.10.2013, 2. jakso 21.-22.11.2013 ja päätöspäivä 18.12.2013 Kaikkina päivinä valmennuksen kesto on klo 8-16 ja toteutuspaikka Iisalmen Kulttuurikeskus. Koulutuksessa käydään läpi LEAN-ajattelun keskeiset periaatteet, käsitteet ja työkalut (mm. 5S, VSM, laatutaulut, A3-ongelmanratkaisu jne.) ja harjoitellaan työkalujen soveltamista käytäntöön sekä pelien avulla että omaan yritykseen tehtävillä harjoituksilla.

rit a ina set m t Se utuk a k at ul m ko su s me

Kenelle? Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti tuotannollisille yrityksille ja niiden kehittämis-, laatu- tai tuotannontehtävissä työskenteleville henkilöille. Valmennusryhmään sopii enintään 25 henkilöä. Hinta? Valmennuksen hinta ryhmän koosta riippuen 500-700 eur/hlö (+alv 24). Kuinka pääsen mukaan? Valmennukseen voi ilmoittautua Eija Heiliolle, eija.heilio@yla-savo.fi, puh. 050 3245 772. Lisätietoja koulutuksesta myös www.qk-karjalainen.fi / kouluttajana toimivalta Antti Piiraiselta.

Messubussilla Alihankinta 2013 -tapahtumaan! Parin vuoden tauon jälkeen järjestämme taas bussikuljetuksen Tampereen Alihankintamessuille. Messubussi toteutetaan yhteistyössä Säästöpankki Optian kanssa. Messuille lähdetään keskiviikkona 25.9.2013. Matkareitti kulkee Iisalmesta Kuopion ja Suonenjoen kautta Tampereelle. Mukaan maksuttomalle messumatkalle voivat ilmoittautua alueen yrittäjät ja sidosryhmätahojen edustajat (ei edellytä Optian asiakkuutta). Tarkemman matkaohjelman sekä ilmoittautumisohjeet löydät www.ylasavonkehitys.fi -tapahtumakalenterista! Lisätiedot ja ilmoittautumiset : Jari Sirviö, Säästöpankki Optia Iisalmi, puh. 044 500 2557, jari.sirvio@saastopankki.fi.

Metallin mestarit 2013 -tapahtuma 21.- 22.11.2013 Tapahtumassa esitellään keinoja, joilla suomalainen kone- ja metalliteollisuus pärjää kiristyvässä kilpailussa. Aiheina mm. valmistavan teollisuuden tulevaisuus, tulevaisuuden koulutuskonepaja, ketterä piensarjatuotanto sekä toimittaja- ja osaamisverkostojen tehokas hyödyntäminen. Ohjelmassa myös Metallin mestarikurssi, jossa perehdytään käytännönläheisesti osavalmistuksen automatisointiin. Milloin ja missä? Tapahtuma on 21.–22.11.2013 klo 9.30-20.00 kylpylähotelli Kunnonpaikassa (Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela) Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.sakky.fi/mestari


Rautaisen Savon asiantuntijat palveluksessanne Sulevi Komulainen toimialapäällikkö Puh. 044 455 4029 sulevi.komulainen@yla-savo.fi

Martti Kettunen teollisuusasiamies, projektipäällikkö Puh. 020 746 4622 martti.kettunen@suonenjoki.fi

Eija Heilio projektipäällikkö Puh. 050 324 5772 eija.heilio@yla-savo.fi

Ari Pietiläinen projektipäällikkö Puh. 0400 649 324 ari.pietilainen@yla-savo.fi

Tiia Räikkönen viestintäkoordinaattori Puh. 040 715 5949 tiia.raikkonen@yla-savo.fi

www.rautainensavopalvelut.fi

Tiedotteen toimitus ja taitto: Tiia Räikkönen / Ylä-Savon Kehitys Oy

Rautainen Savo -palvelut 3/2013 tiedote  
Advertisement