Page 1

Vuosikertomus 2013-2014

Ylä-Savon ammattiopisto

50. lukuvuosi

1

TyĂś huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


SISÄLLYSLUETTELO

Ylä-Savon ammattiopisto 50 vuotta v. 2014 Opetustoimintamme alkoi vuonna 1964 ja siten juhlistamme ammattiopiston 50-vuotispäivää vuonna 2014. Juhlavuosi tulee näkymään läpi koko vuoden 2014 erilaisten tapahtumien muodossa sekä ammattiopiston ilmeessä ja materiaaleissa. Juhlavuosi huipentuu Iisalmen torilla 3.9.2014 pidettävään toritapahtumaan.

Juhlavuoden tunnus ja slogan ”Aikamatka tulevaan” Tunnus on yleisilmeeltään kevyt ja lennokas ja tuo vastapainoa ammattiopiston logolle. Juhlavuoden tunnuslause on monitulkintainen. Pääasiassa se kuvaa pitkää, historiallista matkaa, joka on kuljettu tähän päivään. Matka on täynnä kokemusta, viisautta ja yhteistyötä, ja näiden varaan rakentuu myös tuleva, johon matka jatkuu vauhdilla.

2

Rehtorin tervehdys 4 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 6 Laatu- ja strategiatyö 7 Tapahtumia 8 Taitaja9 10 Skills-toimintaa 2013-2014 12 Kulttuuri 14 Urheilu- ja liikuntatoiminta 15 Opiskelijapalvelut ja Oppilaitosyhteistyö - Mahis 17 Tekniikka ja liikenne Kone- ja metalliala sekä metsäala Koneistaja, levyseppähitsaaja, koneenasentaja 18 Kone- ja metalliala aikuiskoulutus 18 Metsäkoneenkuljettaja 18 Koulutusta tukevia hankkeita 19 Autoala Ajoneuvoasentaja 20 Rakennusalat Putkiasentaja 21 Koulutusta tukevia hankkeita 21 Talonrakentaja 22 Rakennusala aikuiskoulutus 23 Puuseppä 23 Sisustaja 24 Autonkuljettaja 26 Logistiikka aikuiskoulutus 27 Maarakennuskoneenkuljettaja 28 Maarakennus aikuiskoulutus 29 Koulutusta tukevia hankkeita 29 Sähköala Sähköasentaja, automaatioasentaja 30 Sähköala aikuiskoulutus 30 Tieto- ja tietoliikennetekniikka ICT-asentaja 32 Koulutusta tukevia hankkeita 32 Luonnonvara-ala Maatilatalous Maaseutuyrittäjä, eläintenhoitaja 34 Maatilatalous aikuiskoulutus 34 Koulutusta tukevia hankkeita 37 Hevostalous Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 38 Hevostalous aikuiskoulutus 39 Palvelualat Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut Elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori 40 Elintarvikeala aikuiskoulutus 40 Kokki, tarjoilija 42 Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut aikuiskoulutus 43 Laborantti 44 Hyvinvointi- ja yrityspalvelut Artesaani 45 Parturi-kampaaja 46 Media-assistentti 48 Yrityspalvelut aikuiskoulutus 49 Atk- ja uratiimi aikuiskoulutus 51 Ammattistartti sekä valmentava ja kuntouttava koulutus 52 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 53 Aikuiskoulutus valmistuneet 54 Oppisopimuskoulutus 56 Kehittämispalvelut 59 Opetuksen kehittäminen 60 Kansainvälinen toiminta 62 Kuntayhtymäpalvelujen henkilökunta 63 Alkavaa aikuiskoulutusta 63 Kiitokset yrityksille ja yhteisölle 64


REHTORIN TERVEHDYS Lukuvuoden 2013-2014 päättyessä Parhaimmat Onnittelut Teille kaikille, jotka tänään saatte ammatillisen perustutkintotodistuksen tai ammatillisen tutkintotodistuksen oppisopimuskoulutuksena. Onnittelut myös niille, jotka ovat valmistuneet jo aiemmin lukuvuoden aikana. Valmistumispäivänä voimme kaikki iloita. Lisäksi aikuiskoulutuksena oppisopimus mukaan lukien on jo aiemmin lukuvuoden aikana suoritettu näyttötutkintoina perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Onnittelut kuuluvat kaikille lukuvuoden aikana valmistuneille ja osatutkintoja tai muita koulutuksia suorittaneille. Onnittelut myös läheisillinne. Ammatillisen koulutuksen saralla elämme historian suurimpia muutoksen aikoja kuin koskaan. Uusi yhteishaku toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan perustutkinnon osalta, uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa valmistellaan, toimintoja sopeutetaan pienenevän rahoituksen ja vähenevien opiskelijamäärien vuoksi. Lisäksi rahoitusjärjestelmä uudistuu, koulutuksen rakenteita kehitetään sekä tutkinnot uudistuvat. Työtä ja kehitettävää riittää. Opetus- ja kulttuuriministeriön toisen asteen koulutuksen rakenteellisessa uudistamisessa tavoitteena on ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkko, joka muodostuu pääasiassa vahvoista ja monialaisista, koko ammatillisen koulutuksen palveluvalikoiman kattavista koulutuksen järjestäjistä tai muulla tavoin vahvoista, erikoistuneista koulutuksen järjestäjistä. Kokonaisopiskelijamäärä olisi monialaisilla koulutuksen järjestäjillä pääsääntöisesti vähintään noin 2000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki päätöksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikoista vuosille 2014 – 2016 kesäkuussa 2013. Sen mukaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän osalta leikkaus oli yhteensä 125 (maaliskuun esitys oli 180) paikkaa eli 10,8 % vuosiopiskelijapaikoista. Edelleenkin tehty päätös on huomattavasti suurempi kuin maakunnan muiden suurten järjestäjien leikkaukset. Perusteluja koulutuksen järjestäjien erilaiseen kohteluun ei saatu päätöksen yhteydessä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä tippuu alle kahden tuhannen tämän päätöksen vuoksi. Toivottavasti tämä ei estä täällä Ylä-Savossa oman

4

ammatillisen koulutuksen säilymistä,sillä muut ministeriön asettamat kriteerit täyttyvät hyvin. Tutkimusten mukaan ammatillinen oppilaitos, jolla on jonkin verran yli tuhat opiskelijaa, on tehokkain ja ketterin. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän hallitus teki elokuun kokouksessaan päätöksen leikkausten kohdentamisesta. Päätöstä tehtäessä otettiin huomioon työvoimatarve, ikäluokan koko, vetovoimaisuus, opintojen työelämävastaavuus, opetuksen laatutekijät ja taloudellisuus. Kuntayhtymä pyrkii turvaamaan lopetettavien ja vähennettävien alojen koulutuksen aikuiskoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa, jotta maakunnan koulutustarjontaan ei jäisi reikiä. Leikkausten kärsijöinä ovat ennen kaikkea seudun nuoret ja alueen yritykset. Ylä-Savon Kehitys Oy:n yhdessä alueen kärkiyritysten kanssa viime vuonna tekemästä lausunnosta käy selkeästi ilmi Ylä-Savon talousalueen positiivinen taloudellinen kehitys, investoinnit alueelle ja sekä yritysten kasvavat työvoimatarpeet. Näin ollen on erittäin merkittävää turvata osaavan työvoiman saatavuus Ylä-Savossa myös tulevaisuudessa. Jos sitä ei ole saatavilla, yritykset eivät investoi tänne ja/tai siirtävät yrityksensä pois, eivät välttämättä Etelä-Suomeen, vaan halvan työvoiman maihin. Toisen asteen koulutus tulee siis järjestää nuorille mahdollisimman lähellä ja jatkossakin Ylä-Savossa. Maan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa sanotaan mm., että ammatillisen koulutuksen rahoitus rajataan enintään kolmeen vuoteen, nyt se on neljä vuotta. Kolmen vuoden aikarajaus koskenee täsmennettynä vain perusrahoitusta eli opiskelijatyövuosia. Suoritteita (tutkinnon osia) voidaan tuottaa kolmen vuoden jälkeenkin. Tämä pelastanee erinomaisia tuloksia tuottavan MAHIS-järjestelmän (kaksoistutkinnot). Lisäksi ammatillisen tutkinnon suorittaneet ohjataan pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintoon tai tutkinnon osaan johtamattoman koulutuksen rahoitus loppuu vuoteen 2017 mennessä (mm. kielikoulutukset, muut ammatilliset täydennyskoulutukset) ja tyke-tehtävän rahoitus loppuu 2015. Onnistuuko tällä menolla maan hallituksen tavoite maailman osaavimmasta kansasta vuonna

2020? Toki ymmärrämme hyvin yleisen kestävyysvajeongelman. Rahoitusjärjestelmä muuttuu. Uusi ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä muodostuisi kolmesta rahoituselementistä: suorituksiin perustuvasta rahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuuteen perustuvasta rahoituksesta (työllistyminen, jatko-opinnot, läpäisy) sekä perusrahoituksesta (opiskelijatyövuodet). Noin puolet rahoituksesta tulisi suorituksista ja vaikuttavuudesta. On puhuttu kesälukukausista, opiskelusta kahdessa vuorossa ja opiskelijoiden ottamisesta opiskelemaan non-stoppina. Ei enää maksettaisi opiskelijoiden läsnäolosta vaan tuloksista. Uudistuksen tarkoituksena on tukea ja tehostaa opiskelijoiden tutkinnon tai sen osan suorittamista. kannustaa koulutuksen järjestäjiä tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan sekä edesauttaa työmarkkinoiden tarvitseman osaamisen kehittymistä. Myös tutkinnot uudistuvat. Tulevaisuudessa koko ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä on osaamisperusteinen ja työelämälähtöinen. Tavoitteena on edistää osaltaan aikaisemmin ja eri oppimis- ja toimintaympäristöissä hankitun osaamisen tunnustamista osaksi tutkintoa. Uudistuksessa korostuu laaja-alaisuus, valinnaisuuden ja joustavuuden kasvattaminen. Siirrytään opintoviikoista osaamispisteisiin. Aikakytkentä poistuu. Aiempaa joustavampi reagointi työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin sekä yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen mahdollistaminen korostuvat. Ammattiopistomme on laadukasta ammatillista koulutusta tuottava oppilaitos, joka on pystynyt kehittämään toimintaansa siten, että koulutuksen laatu ja toiminnan taloudellinen tehokkuus on kestänyt jo pitkään vertailun muihin koulutuksen järjestäjiin. Perustutkinto-opiskelijoiden läpäisy vuonna 2013 oli erittäin hyvä 70,0 %, lukema on noin 5 %-yksikköä parempi kuin keskimäärin Suomessa. Kokonaiskeskeyttäminen oli pienentynyt 8,83 %:iin. Negatiivinen keskeyttäminen oli 3,23 %, joka on reilusti parempi kuin keskimääräinen keskeyttäminen valtakunnassa. Olemme systemaattisesti satsanneet opiskelijoiden tehostettuun ohjaukseen, opiskeluhuoltoon, varhaiseen puuttumiseen (mm. huolen portaat), joustaviin ja yksilöllisiin opintopolkuihin, erilaisiin oppimisympäristöihin, pajatoimintaan, orientaatiojaksoihin sekä ryhmäytymiseen. Toimenpiteet näyttävät tuottavan erinomaisia tuloksia. Ylä-Savon ammattiopiston laskennallinen vuosiopiskelijamäärä oli vuonna 2013 yhteensä 1932 opiskelija. Tästä opiskelijoiden vuosikeskiarvosta oli ammatillisen peruskoulutuksen osuus 1178 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä oli 283 ja aikuiskoulutuksessa kertyi 98 093 opiskelijatyäpäivää, mikä vastaa 472,1 opiskelijatyövuotta. Kuntayhtymä kantoi yhteiskuntavastuuta ottamalla opiskelijoita “ylipaikoille”. Aikuiskoulutuksen työvoimapoliittisessa koulutuksessa saavutimme käytännössä tavoitteemme. Vos-rahoitteisessa lisäkoulutuksessa jäimme jonkin verran talousarvion tavoitteestamme, opiskelijoita ei

vain saatu omaehtoisiin koulutuksiin. Ammatillisia perustutkintoja on suoritettu vuoden 2013 kevätjuhlan jälkeen 417 tutkintoa, aikuiskoulutuksessa perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sekä osatutkintoja yhteensä 327 kappaletta. Oppisopimuskoulutuksessa vastaavasti on suoritettu 39 perustutkintoa, 15 ammattitutkintoa ja 7 erikoisammattitutkintoa. Tässäpä mahtava joukko osaajia työelämään ja jatko-opintoihin. Perustutkintokoulutukseen vetovoimaisuus on ollut vuosittain erittäin hyvää ja myös päättyneessä yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli n. 1,1 henkilöä jokaista aloituspaikkaa kohti. Vahvana positiivisena signaalina voidaan pitää metallialan koulutuksen hakijamäärän merkittävää sekä suhteellista että absoluuttista lisääntymistä, huolimatta siitä, että alan vetovoima on muissa alan oppilaitoksissa heikentynyt. Nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun toteuttamiseksi toisen asteen yhteishaku ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinta on uudistettu. Muuttuneiden opiskelijaksi ottamisen perusteiden myötä peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittanut ei voi hakea yhteishaussa. Jo tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan perustutkintoa erillishakujen kautta. Nämä järjestelyt vapauttavat opiskelupaikkoja kyseisenä vuotena peruskoulutuksen suorittaneille ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Näiden asioiden vuoksi hakijamäärien vertailu aikaisempiin vuosiin on ongelmallista. Opiskelijat ja henkilöstö ovat menestyneet jälleen kerran sekä urheilu- ja kulttuurikisoissa että Taitaja-kilpailuissa. Vaasassa Sakustarsin kulttuurikilpailuissa 1. – 3.4. oppilaitoksemme opiskelijat voittivat kultaa lauluduossa ja valokuvauksessa. Lisäksi tuli kunniamainintoja muissa lajeissa. Ylä-Savon ammattiopiston laadukas ja iskukykyinen joukkue osallistui Lahdessa 8. -10.4. järjestettyihin ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailuihin Taitaja 2014 -tapahtumassa. Ylä-Savon ammattiopiston kilpailijat saavuttivat kultaa tietokoneissa ja verkoissa, hopeaa koneenasennuksessa ja kunnossapidossa sekä pronssia eläintenhoidossa. Ja paljon muita hyviä sijoituksia erilaisissa kilpailuissa. Onnittelut kaikille kilpailutoimintaan osallistuneille. Ylä-Savon ammattiopisto on ollut yhteinen osaamisen kehittäjä jo kohta 50 vuotta. Juhlimme ensi syyskuun 5. päivänä opetustoiminnan 50-vuotispäivää. Haluamme jatkossakin olla ketterä ja asiakasläheinen sekä monipuolisia koulutuspalveluja tarjoava oppilaitos. Kiitän kaikkia opiskelijoita ja henkilöstöä kuluneen lukuvuoden työstä ja toivotan virkistävää lomaa. Iisalmessa 28.5.2014 Pentti Väisänen

5


LAATU- JA STRATEGIATYÖ

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymän johtajan katsaus vuodelta 2013 Ylä-Savon ammattiopiston ylläpitäjä on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Iisalmi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara ja Sonkajärvi. Jäsenkuntien asukasmäärä on noin 60 000 asukasta. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 16 jäsenkuntien valtuustojen toimikaudekseen valitsemia valtuutettuja. Toimikaudella 2013 - 2016 yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimii Olavi Nousiainen Iisalmesta sekä varapuheenjohtajina Kirsti Puurunen ja Harri Mähönen Iisalmesta. Yhtymävaltuuston valitsemana kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta vastaavana luottamuselimenä toimii yhdeksänjäseninen yhtymähallitus. Sen puheenjohtajana toimii Matti Heikinmaa Kiuruvedeltä, 1. varapuheenjohtajana Onni Savolainen Lapinlahdelta ja 2. varapuheenjohtajana 17.12.2013 saakka Reino Moilanen, Iisalmesta ja 18.12.2013 alka-

en Kaarina Mäyrä Iisalmesta. Kuntayhtymän vuosiliikevaihto vuodelta 2013 oli n. 25,9 milj. euroa. Henkilöstömäärä vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 284 henkilöä. Opiskelijoita oli vuosikeskiarvona yhteensä 1932, joista ammatillisessa peruskoulutuksessa 1178, oppisopimuskoulutuksessa 282 ja aikuiskoulutuksessa noin 472 opiskelijaa. Kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet olivat: Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen (puheenjohtaja) Talousjohtaja Matti Kauppinen (varapuheenjohtaja) Rehtori Pentti Väisänen Koulutusjohtaja/vararehtori Outi Rautiala Kehitysjohtaja Niina Puumalainen Koulutusalajohtaja Vesa Miettinen Koulutusalajohtaja Kirsi Pulkkinen Koulutusalajohtaja Jarmo Walli

Koulukuraattori Antti Ronkainen, henkilökunnan edustaja Hallintopäällikkö Saara Brown, johtoryhmän sihteeri.

LAATUTYÖ Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdentuvat opiskelijamäärien leikkaukset tuovat uusia haasteita toiminnan organisoinnille. Toimintajärjestelmätyössä on päivitetty koko toimintaa kuvaava liiketoimintakartta, joka auttaa hahmottamaan toimintojen keskinäisiä suhteita. Jatkossa kuvausta syvennetään lisäämällä kuvauksiin prosesseihin liittyvät tiedot ja tietojärjestelmät. Toimintatapoja muokkaamalla varmistetaan keskittyminen olennaiseen ja edistetään palvelujen joustavaa sujumista. Prosessien kehitystyötä tehdään prosessiryhmissä, joihin kuluu eri henkilöstöryhmien edustajia. Toimintaa koordinoi laatupäällikkö. Opiskelijoita edustaa oppilaskunnan hallituksen nimeämät edustajat. Ylä-Savon ammattiopisto on aktiivisesti mukana OPH:n kansallisessa laatuverkostossa sekä Itä-Suomen koulutuksen järjestäjien LOISTE- ja LaStrada –laadun kehittämishankkeissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaan kaikilla koulutuksen järjestäjillä tulee vuoteen 2014 mennessä olla toimiva laadunhallintajärjes-

telmä. Tavoite ohjaa laadunhallintatoimintaamme tulevina vuosina.

STRATEGIATYÖ

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän visiona vuodelle 2018 on olla toiminta-alueensa arvostettu osaamisen ja hyvinvoinnin monialainen edistäjä. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, luotettavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja yhteistyökyky. Asiakaskeskeisyydessä paneudutaan asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, palvelualttiuteen ja joustavuuteen. Taloudellinen toiminta turvaa kehittämismahdollisuudet ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Luotettavuudella tarkoitetaan lupausten pitämistä ja sellaista toimintaa, että asiakas voi luottaa palvelun tasoon. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan tukemalla työssä jaksamista, ylläpitämällä osaamista, kunnioittamalla ihmisiä sekä arvostamalla innovatiivisuutta ja uusiutumiskykyä. Yhteistyötä kehitetään elinkeinoelämän eri alueilla paremman osaamisen turvaamiseksi. Vision toteutumiseksi kuntayhtymän ja Ylä-Savon ammattiopiston strategia on laadittu vuoteen 2018 saakka ja sitä on päivitetty kesällä 2013.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän organisaatiokaavio

6

7

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä on neljä strategista tavoitetta vision toteuttamiseksi. Ne muodostavat strategiaohjelman, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntayhtymä- ja tulosaluekohtaisilla mittareilla. Näiden perusteella voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista. Strategisiksi tavoitteiksi ja kehittämisen kohteiksi ovat valittu seuraavat kokonaisuudet vuosille 2014- 2018: 1. Yhteiskuntavastuu Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin 2. Laatuvastuu Oppilaitoksen tuottamien koulutus- ja kehittämispalvelujen laatu vastaa asiakkaidemme tarpeisiin tuottaen heille lisäarvoa, ja me menestymme valtakunnallisissa vertailuissa keskimääräistä paremmin 3. Yksilövastuu Tarjoamme yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja monipuolisissa oppimisympäristöissä 4. Osaamisvastuu Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstön osaaminen vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin sekä mahdollistaa palveluiden laadukkaan toteuttamisen.


TAPAHTUMIA

Katso lisää kuvia ja videoita muista tapahtumista: www.ysaomarkkinointi.kuvat.fi www.youtube.com/ysaomarkkinointi

Kasikurkistuksessa 13.-14.2014 alueen 8.-luokkalaiset tutustuivat mm. kone -ja metallialaan Asevelikadulla.

Luovuuden asiamies, yrittäjä, kirjailija, rock-kukko ja puhetyöläinen Mato Valtonen Yhessä! Yhden luukun palvelut yritysten tukena -seminaari ti 28.1.2014 Iisalmen Olvihallilla.

Ylä-Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon Kehitys julkaisivat 22.4.2014 yhteistyönä tuotetun ”Juurista ammentaen” – kirjan. Kirjassa esitellään yläsavolaista elämää kuvin, tarinoin ja herkullisin reseptein.

Kevätmessuilla Iisalmen jäähallilla 18.5. 2014 ammattiopisto esitteli toimintaansa laajasti sekä sisäosastolla ja ulkoalueella.

Osa ammattiopiston motoristeista vietti virypäivää 50 v. juhlateeman hengessä Iisalmi- Lapinlahti- Iisalmi -reitillä 26.5.2014.

8

Räätäli ja mediapersoona Arman Alizadin kertoi omien unelmien toteuttamisesta Yrittäjän päivänä 5.9.2013 Iisalmen kulttuurikeskuksella.

9


TAITAJA 9

Taitaja9 Peruskoulun 9-luokan oppilaille tarkoitetussa Taitaja9-kilpailussa mitataan kädentaitoja ja sorminäppäryyttä sekä markkinoidaan ammatillista peruskoulutusta. Taitaja9-paikalliskilpailu järjestettiin ratakilpailuna 31.10.2013 Ylä-Savon ammattiopiston liikuntahallissa yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen toimipaikan toimijoiden kanssa. Kilpailutehtävät koottiin molempien oppilaitosten koulutusaloilta. Opiskelijapalveluiden henkilöstö, alojen opettajat ja opiskelijat olivat mukana kil-

pailun toteutuksessa vastuuhenkilöinä, ratatuomareina, ajanottajina ja joukkuetutoreina. Alojen edustajat markkinoivat alaa mm. käyttämällä oman alansa työvaatteita. Kisajärjestelyihin osallistui noin 140 henkilöä. Peruskoulut lähettivät kilpailuun joukkueita ahkerasti. Rehdissä hengessä käytyyn kilpailuun osallistui 24 joukkuetta Ylä-Savon alueelta. Edustettuina olivat kaikki kunnat Keitelettä ja Rautavaaraa lukuun ottamatta, joiden peruskoulut osallistuivat paikalliskilpailuun valtakunnallisen aluejaon mukaan Viitasaarella ja Kuopiossa.

Iisalmen paikalliskilpailun kolme parasta joukkuetta olivat: JAK-9A (Juhani Ahon koulu), Lapinlahti 2 (Matin ja Liisan koulu) ja ALFA (Kauppis-Heikin koulu). Nämä joukkueet edustivat Ylä-Savoa Kuopiossa 3.12.2013 pidetyssä Taitaja9 – Savon aluekilpailussa. Tällä kertaa Ylä-Savon joukkueet eivät yltäneet aluekilpailussa valtakunnalliseen finaalipaikkaan. Ylä-Savon ammattiopiston Taitaja9-vastuu- ja yhteyshenkilönä toimii johtava opinto-ohjaaja Riitta Laamanen. Lisätietoa: http://www.taitaja9.fi

10

11


Skills Finland ry on perustettu 1993 ja se pyrkii edistämään suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja osaamisen arvostusta.

SKILLS-TOIMINTAA 2013-2014

TAITAJA2014 LAHTI

Taitaja 2014 mitalistit yhteiskuvassa.

Taitaja-kilpailutoiminta Opiskelijoiden huippuosaamisen kehittämistä edistetään osallistumalla ammattitaidon kilpailutoimintaan. Lajikohtaisista Suomen mestaruuksista kilpaillaan vuosittain järjestettävässä TAITAJA tapahtumassa, joka on suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja2014 tapahtuma järjestettiin Lahden Messukeskuksessa 8.10.4.2014, ja sen kilpailuihin osallistui yhteensä noin 400 opiskelijaa. Alle 20-vuotiaat ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret kilpailivat Suomenmestaruuksista yli 40 ammattialalla. Tapahtumaan kuuluivat myös TaitajaPLUS-ammattitaitokisa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja kädentaitojen joukkuekisa Taitaja9 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. SM- kilpailuun valitaan osallistujat alkukarsinnoissa (semifinaalit) joita järjestetään oppilaitoksissa tammi – helmikuussa. Ylä-Savon ammattiopiston Taitaja2014 finalistien sijoitukset Laji 205 Tietokoneet ja -verkot: Kultaa Jere Oikarinen, Lapinlahti ja 5. Tuomas Partanen, Kiuruvesi

Eläintenhoidon finalisti Nina Hovi suorittamassa tehtävää Lahden Taitaja-kilpailuissa.

Laji 311 Eläintenhoito: Pronssia Hanna Toivanen, Kuopio ja 6. Nina Hovi, Kuopio Laji 406 Sähköasennus: 6. Nino Malkki, Kiuruvesi Laji 607 Koneenasennus ja kunnossapito: Hopeaa Tuomas Tikkanen, Lapinlahti ja Jyri Rahkola, Lapinlahti (parikilpailu) Ylä-Savon ammattiopisto oli mukana Lahden Taitaja2014 tapahtuman järjestely- ja tuomaritehtävissä: Jorma Kärkkäinen, Tero Rönkä, Mirja Heikkilä-Luiro, Outi Jäntti, Satu Nasrelarab ja Johanna Virtanen. Kansallisen tason TAITAJA toiminnassa menestyneistä opiskelijoista valitaan Suomen edustajia Euroopan- ja maailmanmestaruuskilpailuihin. Kansainvälistä kilpailutoimintaa ohjaa ja koordinoi Skills Finland ry. Seuraavat WorldSkills -kilpailut (WSC) järjestetään Brasilian São Paulossa 11.-16. elokuuta 2015. Suomen maajoukkueen edustajien osaamista kehitetään SkillsFinlandin hyväksymissä huippuvalmennusyksiköissä. Ylä-Savon ammattiopistossa toimii seuraavat valmennusyksiköt: Tietokoneet ja verkot, IT Network Systems Administration, laji nro: 39 Lajivalmenta-

12

ja: Mirja Heikkilä-Luiro Konepajatekniikka, Manufacturing Team Challange, laji nro: 3 Lajivalmentaja: Miika Vaarasuo Sähköasennus, Electrical Installations, laji nro: 18 Lajipäällikkö/valmentaja: Jorma Kärkkäinen CNC-sorvaus, CNC-turning, laji nro: 6 CNC-jyrsintä, CNC-milling, laji nro: 7 Lajivalmentaja *2/lajipäällikkö: Mikko Vepsäläinen ja Jarkko Ruotsalainen Jokaisen lajin valmennustoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa lajin valtakunnallinen lajipäällikkö. Ylä-Savon ammattiopistossa on kaksi lajipäällikköä lajeissa Sähköasennus, Electrical Installations, laji nro: 18 Lajipäällikkö/valmentaja: Jorma Kärkkäinen ja CNC-jyrsintä, CNC-milling, laji nro: 7 lajipäällikkö Mikko Vepsäläinen. Lisää SM-kilpailutoiminnasta: www.skillsfinland.com ja www.taitaja2013.fi

Voitokas Taitaja-tiimimme yhteiskuvassa Ponsse-Normet-koulutustilassa Asevelikadulla Iisalmessa.

13


URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

KULTTUURI

SAKUstars 2014 -kulttuurikilpailut Vaasassa Vuoden 2014 ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut pidettiin 1.-3.4. Vaasassa; teemana oli ”AURINKOA JA ENERGIAA, SOL OCH ENERGI!”. SAKUstarstapahtuma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden esiintyä, kilpailla, seurata muiden esityksiä, saada palautetta tuomareilta sekä tutustua samanhenkisiin nuoriin eri puolilta maata. SAKUstars on opiskelijoille aina yksi kevään kohokohdista. Monelle nuorelle kulttuurikilpailut voivat olla ponnahduslautana pitemmällekin harrastustoiminnalle, mikä on myös vastapainoa työssä jaksamiselle. Tänä vuonna eniten osallistujia oli musiikkilajeissa ja taidetta kahdessa tunnissa -sarjassa. Etukäteistöissä osallistuimme konemusiikki-, runo-, piirrostaide- ja valokuvaussarjoihin. Paikan päällä esitettävissä lajeissa opiskelijamme osallistuivat mm. seuraaviin sarjoihin: yksinlaulu, laulu-

Allt är lugnt inatt Solens strålar träffar havsytan Det glittrar så vackert Vi sitter alltjämt på stranden Den här underbara natten Du berör min hand Och riktar ett skönt leende Jag vill alltid leva och vara Här med dej Den där, vår kväll Kommer jag alltid att minnas Allt vi gjort, istället Sitter jag här ensam Ser dej ingenstans Men jag vet var du går Jag fick en chans Så du vet hur jag mår Mitt hjärta slår hårt När jag går på stranden Jag kan inte glömma, det är svårt Jag minns alltid den solbranden Jenita Laitinen

duot, bändit, yksintanssi, taidetta kahdessa tunnissa, mallin mukaan sekä shakki. SAKUstars on ainutlaatuinen kattaus kulttuuria, jossa pääosissa amislaiset ympäri Suomea. Nytkin mukana oli yli 700 opiskelijaa Ensi keväänä suuntaamme kohti Oulua ”Luovuuden juhlaa”, monta kokemusta rikkaampana! Palkitut: Valokuvaus 1.sija Inari Räsänen SISU13 Lauluduot 1.sija Helmi Ikonen PAKA13 ja Janne Lohilahti MAHIS/HORECA, säestäjä Jani Paananen (Sonkajärven lukio) Yksintanssi Kunniamaininta Tuomas Salolahti LABO12 Kansanmusiikki Kunniamaininta Sami Balk KOKKI12 Runot Kunniamaininta Jenita Laitinen SISU13

Kerhot Koko lukuvuoden ajan on opiskelijoilla ollut mahdollisuus osallistua liikuntakerhoihin, joita Jukka Qvintus on ohjannut. Maanantaina on pelattu sulkapalloa, tiistaina palloiltu vaihtelevasti ja torstaina harrastettu salibandya. Palloiluhallin kuntosali on ollut opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä (opiskelijat päivällä ja kerhoaikoina). Henkilökunnalla on ollut tuttuun tapaan vuoroja palloiluhallilla. Lajeista sulkapallo on tällä hetkellä suosituin pelimuoto. Kilpailutuloksia/ Opiskelijat Yleisurheilu 12.9.2013 Kajaani 100m B-pojat 5. Ville Tervo YSAO Maastojuoksu B-pojat 1. Joni Kumpulainen YSAO 800m 4. Joni Kumpulainen YSAO Salibandy Koulun salibandyjoukkue osallistui SAKU:n sarjaan. Ensimmäisen kierroksen turnaus pelattiin Kuopiossa. Ensimmäisen ottelun tappio isäntäjoukkueelle vei jatkohaaveet, eikä toisesta ottelusta Kajaania vastaan saatu lohdutusta, tappio tuli siitäkin. Sähly Koulun sisäinen luokkajoukkuesähly pelattiin joulukuussa. Yksi pitkä pelipäivä, jossa 10 joukkuetta tavoitteli YSAOn mestaruutta. Hyvätasoisen turnauksen parhaaksi pelasi TARA12 voittaen loppuottelussa TARA11 –joukkueen. Kolmanneksi pelasi itsensä Talte12. SAKUsählyn jatkoturnaus pelattiin maaliskuun lopussa omassa kotisalissa. Vastustajina Kajaani ja Haapajärvi. Kajaani oli selvästi paras joukkue ja pääsi lopputurnaukseen, mutta Ylä-Savon ammattiopiston edustaja, TARA12, tarjosi kajaanilaisille hyvän vastuksen. Voitto Haapajärven joukkueesta lohdutti kotijoukkuetta. Talvikisat, hiihto 17.-18.1.2014 Vierumäki SAKU:n talvikisat pidettiin tänä vuonna Vierumäellä. Leudon sään takia kisojen pitäminen oli vaakalaudalla loppumetreille saakka, mutta viimeisen viikon pakkassää mahdollisti latujen lumetuksen. Hiihdot hiihdettiin lyhyellä ja helpolla 1,2 km ladulla. Talvikisoihin lähti henkilökunnan mukana yksi opiskelija, Joni Kumpulainen B-poikiin. Joni

Valokuvaus 1.sija Inari Räsänen SISU13

14

(TARA12) voitti selvästi 10km vapaan matkan ja tuplamestaruuden varmisti sprinttivoitto. Henkilökunta Maraton Jorma Kärkkäinen juoksi Helsingissä elokuussa SAKUmaratonin M60 –sarjassa hienon voiton. Golf, Seinäjoki 30.8.2012 Naiset, seniori 7. Terhi Majamaa Miehet 11. Matti Heikinmaa 34. Kari Puumalainen Miehet, seniori 22. Olavi Nousiainen Joukkuekilpailu 16. YSAO Kesäkisat, Rovaniemi 30.8.-1.9.2013 Yleisurheilu M60 800m 2. Jorma Kärkkäinen, 3000m 1. Jorma Kärkkäinen Maastoj. 1. Jorma Kärkkäinen Suunnistus M50 5. Herkko Kumpulainen M60 8. Martti Huusko Ammunta Ilma-aseiden kotiratakilpailut Ilmakivääri NY 1. Johanna Virtanen MY 2. Jussi Ahonen M50 1. Juhani Parviainen M60 1. Tuomo Karttunen 3. Paavo Savirinne 6. Jorma Huttunen Ilmapistooli M60 2. Tuomo Karttunen Joukkue: 1. YSAO-PEMO (Parviainen, Ahonen, Virtanen) 2. YSAO (Karttunen, Huttunen, Savirinne) Ruutiaseet 14.9.2012 Orimattila Pienoiskivääri M60 2. Tuomo Karttunen Pienoispistooli M60 2. Tuomo Karttunen Talvikisat, hiihto 17.-18.1.2014 Vierumäki Ylä-Savon ammattiopiston edustajina hiihtivät Jukka Ikonen (M50), Herkko Kumpulainen (M55) sekä Martti Huusko ja Paavo Savirinne (M60).

3. Paavo Savirinne / Jukka Ikonen M50 3 x 1,2km 2. Savirinne, Huusko, Ikonen Talvikisat/ sulkapallo Sulkapallokisat pelattiin talvikisojen yhteydessä. Mukana pelaamassa olivat Elvi Hiltunen, Tiina Huuskonen, Eeva-Liisa Luukkonen, Antti Korolainen, Herkko Kumpulainen ja Vesa Miettinen. Hyvä valmistautuminen ja kova pelirutiini toivat myös hyvän menestyksen. M4 harraste 1. Antti Korolainen / Vesa Miettinen N2 harraste 3. Eeva-Liisa Luukkonen N4 harraste 2. Elvi Hiltunen / Tiina Huuskonen S4 harraste 1. Vesa Miettinen / Eeva-liisa Luukkonen 2. Antti Korolainen/ Tiina Huuskonen 3. Herkko Kumpulainen/ Elvi Hiltunen Talvikisat/keilailu/ M harraste 4. Herkko Kumpulainen M kilpa 14. Vesa Miettinen Parikisa 5. Kumpulainen/ Miettinen Muu toiminta Ohjatussa TYKYliikunnassa uimahallilla on käynyt henkilökuntaa kerran viikossa. Lajeina kuntonyrkkeily ja erilaiset kuntojumpat. Keväiseen naisten kuntoilutapahtuma Salmen kiertoon osallistui YSAO:sta toukokuun lopulla noin 30 kävelijää. Salmen puolikkaalle (21km) osallistui 3 juoksijaa. SAKU ry:n järjestämään kuntokampanjaan osallistui syksyllä 54 Ylä-Savon ammattiopiston henkilökunnasta. Oppilaitoksena olimme sijalla 9. ja kaksi tiimiä pääsi vajaan kahden kuukauden aikana liikuntamäärässä yli 500 tunnin. Tähdenlennot (Tähtiniemi) 505 tuntia ja Tsäbäcät (toimistoväki) 504 tuntia.

Tulokset M50 5 km V 4. Jukka Ikonen M55 5km V 7. Herkko Kumpulainen M60 5km P 5. Paavo Savirinne 6. Martti Huusko 5km V 5. Paavo Savirinne 7. Martti Huusko Sprintti 6. Paavo Savirinne 7. Martti Huusko M50 Parisprintti

15

Naurujoogaa Asevelikadun liikuntahallissa.


OPISKELIJAPALVELUT

OPPILASKUNTIEN HALLITUKSET

Opiskelijapalveluiden tehtäväalueita ovat: opintojen ohjaus, erityisopetuksen koordinointi, psykososiaalinen työ, opiskelijahyvinvointi- ja opiskelijahuoltotyö, asuntolatoiminta sekä oppilaskunta- ja tutor-toiminta. Opiskelijapalveluihin sisältyy myös SOTE ky:n järjestämä opiskeluterveydenhuolto. Opiskelijapalvelut -tulosyksikön ja –tiimin vetäjänä toimii johtava opinto-ohjaaja. Muina toimijoina ovat opinto-ohjaajat, kuraattorit, kasvatusohjaaja ja asuntolaohjaajat sekä SOTE ky:n terveydenhoitajat ja lääkärit. Syksyllä 2013 opinto-ohjaustyötä uudistettiin nimeämällä alakohtaiset opinto-ohjaajat.

Oppilaskuntatoiminta

Opiskelijapalveluiden henkilöstön yhteisenä tavoitteena on - YläSavon koulutuskuntayhtymän strategiassa määritellyn ”Yksikään ei putoa” -ohjelman mukaisesti - ohjata, tukea ja kasvattaa opiskelijoita siten, että he voivat hyvin, etenevät opinnoissaan, valmistuvat ammattiin ja sijoittuvat joko työelämään tai jatko-opintoihin. Syksyllä 2013 otettiin ammattiopistossa käyttöön kuraattoreiden suunnittelema Huolenpidon portaat -toimintamalli, jonka avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja tehostetaan varhaista puuttumista niissä tilanteissa, kun opiskelijan opinnot eivät etene henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Toimintamalliin sisältyy myös varhaisen puuttumisen opiskelijahuoltoryhmät (VARPU), jotka kokoontuvat säännöllisin väliajoin Iisalmen, Peltosalmen ja Hingunniemen toimipaikoissa.

Keväällä 2014 oppilaskunnan edustajat olivat mukana Ylä-Savon ammattiopiston juhlavuoden tapahtumien suunnittelussa sekä järjestämässä EU-parlamentti–varjovaaleja oppilaitoksen eri toimipaikoissa. Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen ja rehtori Pentti Väisänen tapasivat oppilaskuntien edustajia toukokuussa 2014. Rehtori pyysi oppilaskunnilta kannanotot lukuvuoden 2014 - 15 työpäiväsuunnitelmaan. Lisäksi oppilaskunnalla oli mahdollisuus nimetä edustajansa Ylä-Savon ammattiopiston eri toimikuntiin ja prosessityöryhmiin.

Ryhmänohjaajat ja opettajat ovat Opiskelijapalveluiden henkilöstön tärkeitä oppilaitoksen sisäisiä yhteistyökumppaneita. Merkittäviä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat opiskelijoiden vanhemmat ja huoltajat, Ylä-Savon alueen peruskoulut ja toisen asteet oppilaitokset, Pohjois-Savon TE-toimisto, SOTE ky:n Nuorten Palvelut, kuntien etsivän nuoristotyön, sosiaali- ja nuorisotoimen edustajat sekä Iisalmen seurakunnan nuorisotyön edustajat. Opiskelijapalveluiden edustus on Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän monialaisissa työryhmissä. Ammattiopiston ja Opiskelijapalveluiden toimintaa kehitettiin TATU, Kiva Duuni tutuksi - sekä Uudet opiskelijavalinnan perusteet ja ohjaustuki – hankkeen avulla.

Ylä-Savon ammattiopistolla on oppilaskuntien hallitukset Hingunniemen, Iisalmen ja Peltosalmen toimipaikassa. Oppilaskunnilla oli lukuvuoden 2013 – 14 aikana monipuolista toimintaa. Opiskelija-edustajat olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa uusien opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviä ja valtakunnallista ”Hyvinvointi virtaa ammatilliseen koulutukseen” -hyvinvointiviikkoa. Oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajat tapasivat Iisalmen uuden kaupunginjohtajan Jarmo Ronkaisen lokakuussa 2013.

Asuntolatoiminta

Ylä-Savon ammattiopistolla on kolme opiskelija-asuntolaa: Iisalmessa Kangaspirtin asuntola, Peltosalmen toimipaikan asuntola ja Kiuruvedellä Museokadun asuntola. Jokaisessa asuntolassa on päätoiminen työntekijä. Asuntolapaikkoja Peltosalmella on 158, Museokadulla 104 ja Kangaspirtillä 78. Asuminen on opiskelijoille ilmaista. Asuntolassa opiskelijat asuvat kahden hengen huoneen soluissa, joissa on yhteinen keittiö, olohuone, WC ja suihku. Huoneet ovat kalustettuja. Lisäksi asukkailla on käytössään vapaa-aikatiloja, joissa he voivat kokoontua erilaisten harrastusten pariin. Asuntola-asioita käsitellään kuukauden välein kokoontuvassa asuntolatiimissä. Tiimiin kuuluvat asuntolaohjaajat, kuraattorit ja tiimin vetäjänä kasvatusohjaaja. Syksyllä 2013 järjestettiin alueelliset asuntolaohjaajapäivät Hingunniemessä.

16

OPISKELIJAPALVELUIDEN JA ASUNTOLOIDEN HENKILÖSTÖ 2013-2014

Johtava opinto-ohjaaja, Uudet opiskelijavalinnan perusteet ja ohjaustuki -hankevastaava Riitta Laamanen Opinto-ohjaaja Paavo Härkönen Opinto-ohjaaja Ritva Ikonen (osa-aikainen) Opinto-ohjaaja Sari Karvali (osa-aikainen) Opinto-ohjaaja, TATU -hankevastaava Terttu Kortelainen MAHIS-opinto-ohjaaja Päivi Vanninen Kuraattori Miia Bovellan (osa-aikainen), Minna Paaskosken sijaisena 31.12.2014 saakka Kuraattori Minna Paaskoski, Antti Ronkaisen sijaisena 31.12.2014 saakka Kuraattori, Kiva Duuni tutuksi -hankevastaava Antti Ronkainen, Oppisopimustoimiston koulutussuunnittelijana 31.12.2014 saakka Kasvatusohjaaja Jussi Madetoja Asuntolaohjaaja Sami Kokkonen/Peltosalmi Asuntolaohjaaja Arto Räty/Museokatu Asuntolaohjaaja Meeri Vauhkonen/Kangaspirtti SOTE ky:n terveydenhoitaja Mari Eskelinen/ Peltosalmi SOTE ky:n terveydenhoitaja Helvi Mähönen/ Hingunniemi, 31.12.2013 saakka SOTE ky:n terveydenhoitaja Tiia Nykky/Hingunniemi, 1.1.2014 alkaen SOTE ky:n terveydenhoitaja Marja-Leena Räisänen/Asevelikatu SOTE ky:n terveydenhoitaja Sari Saastamoinen/Asevelikatu SOTE ky:n lääkäri Tiina Pehkonen SOTE ky:n lääkäri Riitta Stång

Hingunniemi

Iisalmi

Peltosalmi

Minna Koskelo, puheenjohtaja HEHO12 Satu Kaunisto, varapuheenjohtaja RAOH13 Pauliina Kangas RAOH12 Hilkka Muttonen HEHO13 Janica Salo RAOH12 Ella Tuokko RAOH11 Eveliina Markkanen HEHO12 Salla Kellokumpu RAOH11 Terhi Kauppinen RAOH12 Emilia Räisänen RAOH12 Minttu Happo HEHO11 Elisa Simanainen HEHO13

Marjo Kauppinen, puheenjohtaja MEDIA11 Tuomo Voutilainen, varapuheenjohtaja LOGI12 Vilma Hoffren AJAS13 Lotta Rantonen SISU13 Kati Hämäläinen HORECA13B Ilona Aaltonen ELVA12 Jenni Purola ELVA 12 Annika Hyvönen HORECA13B Jenna Murisoja PAKA12 Arto Kaikkonen TALTE13 Joonas Närhi ICT13 Jenny Ryth LOGI13 Mira Mattola LEKO13 Merlinda Jashari LEKO13

Reetta Virkkunen, puheenjohtaja MT11 Henna Luttinen MT11 Suvi Kaitamäki EHY12 Petri Åkerlund MT13 Tommi Kehusmaa MARA13 Terhi Kuismin EH11 Stina Nordlund EHY13 Tero Bergman MT12 Ville Hyvärinen MARA12

OPPILAITOSYHTEISTYÖ - MAHIS Lukuvuosi 2013 - 2014 oli MAHIS-yhteistyöverkoston kahdestoista toimintavuosi. Ylä-Savon ammattiopiston, Iisalmen lyseon, Kiuruveden lukion, Lapinlahden Lukion- ja Kuvataidelukion, Pielaveden lukion, Sonkajärven lukion, Vieremän lukion sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen toimipaikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja yhteistyöverkoston oppilaitoksissa samanaikaisesti. Avoin ja joustava MAHIS-verkosto mahdollistaa monipuolisen opintotarjonnan. Opiskelija voi valita opintoja haluamansa yhteistyöoppilaitoksen opinnoista. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa mm. ammatillinen tutkinto, lukion oppimäärä sekä ylioppilastutkinto neljässä vuodessa; lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen tutkinto neljässä vuodessa; ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto kolmessa vuodessa tai lähialoilla kaksi ammatillista tutkintoa neljässä vuodessa. Kaikilla verkoston opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua haluamaansa koulutukseen vaihtojaksolla sekä laajentaa ja yksilöllistää osaamistaan omien tavoitteidensa mukaan. Lukuvuonna 2013 – 2014 Ylä-Savon ammattiopistolla MAHISyhdistelmäopintoja suoritti vajaat 200 opiskelijaa. MAHIS-opinto-ohjaajana on toiminut opinto-ohjaaja Päivi Vanninen. www.mahis.fi

17


VALMISTUVAT OPISKELIJAT

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma • Koneistaja • Levyseppähitsaaja • Koneenasentaja Kone- ja metallialalla opiskelun aloitti syksyllä 2013 kolme uutta ryhmää ja perustutkintoa oli suorittamassa yhteensä noin 146 nuorta. Ensimmäisenä vuotena opiskellaan valmistustekniikan sekä asennus- ja automaatiotekniikan perusteita. Valitsemansa tutkinnon mukaan opiskelija syventää osaamistaan 2. ja 3. vuotena mm. nykyaikaisten työstö-/ levytyökoneiden ohjelmointiin ja käyttöön, eri hitsausmenetelmiin, koneja laiteasennuksiin sekä myös teollisuusrobotin käyttöön. Ammatilliset valmiudet täydentyvät työssäoppimisjaksoilla, jolloin opiskelijat tekevät käytännön työtehtäviä kokeneiden työntekijöiden ohjauksessa. Metsäkoneenkuljettajan opiskelijaryhmä siirtyi Valtimolle jatkamaan hyvin aloitettua koulutaivaltaan, koulutus aloitettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopiston Valtimon yksikön kanssa. Koulutuksen aloitti yhdeksän nuorta opiskelijaa ja he opiskelivat ensimmäisen vuoden opintonsa Iisalmessa. Ylä-Savossa on vahva konepajateollisuus ja se tarjoaakin hyvät mahdollisuudet työllistyä seutukunnalle. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden hakeutua ammattikorkeakouluun jatko-opintoihin. Koulun ja yritysten välinen yhteistyö jatkui mm. Ponsse-polku mallin

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIOPISTON JÄRJESTÄMÄÄ KOULUTUSTA IISALMESSA Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma • Metsäkoneenkuljettaja laajentamisella ja levittämisellä alihankintayrityksiin. Uusia oppimisympäristöjä kehitettiin Farmi Forest Oy:lle, Timaco Oy:lle, e-avenue Oy:lle sekä Lapinlahden koneistus Oy:lle. Näissä oppimisympäristöissä luotiin oppilaalle polkumallinen toimintatapa, tutustua yrityksen erilaisiin tuotantotehtäviin. OPETTAJAT Alvasto Ari, koneistus Huttunen Jari, koneistus Hänninen Simo, koneenasennus Kettunen Juhani koneenasennus Korhonen Veijo, hitsaus- ja levytyöt Leinonen Heikki, hitsaus- ja levytyöt Markkanen Veli-Pekka, ammatinohjaaja koneistus Mehtonen Lassi, hitsaus- ja levytyöt, koulutusvastaava Oksman Markku, metsäkoneenkuljettaja Patronen Esko, koneistus Pehkonen, Veli-Petteri, koneistus Romunen Kyösti, koneenasennus, hitsausja levytyöt Ruotsalainen Jarkko, koneistus Savirinne Paavo, hitsaus- ja levytyöt Vaarasuo Miika, koneenasennus, automaatiotekniikka

Hänninen Joona Aatu Henrik, Iisalmi Jauhiainen Sami Mikael, Sonkajärvi Jäppinen Paul Erik, Iisalmi Korhonen Tomi Petteri Kristian, Iisalmi Lipponen Harry-Viljami, Sonkajärvi Martikainen Tommi Kaleva, Lapinlahti Partanen Jyri Veikko, Pielavesi Rönkkö Teemu Johannes Raafael, Iisalmi Tervo Juho Valtteri, Lapinlahti Timonen Joonas Antti Sakari, Iisalmi Kuikka Joni Markus, Jyväskylä

Levyseppähitsaaja

Heikkinen Aki Taavetti, Vieremä Kauppinen Olli Matti Kalevi, Iisalmi Korolainen Lauri Tapio, Iisalmi Kämäräinen Joona Pekka Johannes, Sonkajärvi Laukkanen Janne Aukusti, Sonkajärvi Niskanen Henri-Petteri Mikael, Iisalmi Partanen Jarno Taavi Eemeli, Lapinlahti Putkonen Joonas Jouko Juhani, Iisalmi

Koneenasentaja

Hentilä Teemu Tuomas Tapio, Vieremä Jäntti Atte Jesse Mikael, Pielavesi Koivikko Jouko Joel, Iisalmi Korhonen Saku Emil Oskari, Iisalmi Kukkonen Sami Markus, Pielavesi Lappalainen Anssi Otto Eemil, Iisalmi Partanen Teemu Erno Tapio, Iisalmi Puuronen Jyri Mikko Markus, Iisalmi Rissanen Jesse Markus Krister, Iisalmi

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Kone- ja metalliala Moto- Moniammatillinen ja yritys- on selvitetty, ohjeita on kysytty mm. ym- Tehoa Robotiikasta lähtöinen oppimisympäristö päristöministeriöstä ja TUKES:lta. Alueen yrityksiltä saatujen Moto -hankkeessa luodaan oppimisympäristöjä yrityksiin kartoittamalla opiskelijoille sopivia tehtäviä sisältäviä työpisteitä Ponsse –polku koulutustuotteen mallin mukaisesti. Observointia ja työkierron kehittämistä tehdään voimakkaasi pk –sektorilla ja laajennettuna eri teknologia-alan yrityksiin. Keväällä 2014 yhteistyöyrityksiä oli jo 12, ja hanke on otettu hyvin vastaan, koska tämän kaltainen toiminta nähdään erittäin tärkeänä osaavan työvoiman saatavuuden kannalta. Tulevia ja nykyisiä opiskelijoita tiedotetaan edelleen uusista opintopoluista, ja samalla kehitetään henkilökohtaistettua urasuunnittelu. Hankkeessa kehitettävillä menetelmillä halutaan parantaa myös opiskelijan mahdollisuuksia hankkia ensimmäinen työpaikka.

Kone- ja metalliala Teräsrakentamisen TYKE

Hankkeen tavoitteena on selvittää yritysten kehittämis- ja koulutustarpeita teräsrakentamisen CE-merkinnän tiimoilta. Hankkeen aikana on oltu tekemässä mm. FPC-järjestelmää Sirviön Metalli Oy:lle. Epäselviä asioita

Alkutarkastus tehtiin helmikuun lopussa, lisäselvitysten jälkeen yritys saa hyväksynnän. Esimerkkitapauksesta saatua tietoa on jaettu alueen yrityksiin.

Älykäs tuotantosolu

Älykäs tuotantosolu-hankkeen tavoitteena on rakentaa robotisoitu tuotantosolu ammattiopiston oppimisympäristöksi. Fanuc-kappaleenkäsittelyrobotti on asennettu Mori Seiki monitoimisorvin yhteyteen, ja sille on koulutettu käyttäjiä. Testisarjoja ja tuotantosarjoja on valmistettu robotin avustuksella onnistuneesti. Kokemuksia on 10 kpl piensarjoista suurempiin 100 - 150 kpl sarjoihin. Koordinaattimittalaite on asennettu tuotantosoluun, ja sille järjestetään käyttökoulutukset huhti- toukokuun aikana. Lisäksi tulossa on vielä käsivarsityyppinen koordinaattimittalaite, jota voidaan helposti siirtää oppilaitoksesta yrityksiin. Laite mahdollistaa kappaleen mittauksen irrottamatta kappaletta työstökoneesta.

AIKUISKOULUTUS Kone- ja metalliala Kone- ja metallialan aikuiskoulutustarjonta käsitti perus- ja jatkokoulutusta kaikille kone- ja metallialan henkilöstöryhmille aina työnsuorittajista suunnittelijoihin ja toimihenkilöihin asti. Koulutuksemme keskittyi koneistukseen, koneenasennukseen, levy- ja hitsaustöihin ja CAD/CAM–tekniikkaan. Alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi tarjo-

simme mahdollisuuden suorittaa myös hitsaajien pätevyyskokeita sekä IWSkoulutuksen. Myös erilaiset lyhytkoulutukset, kuten tulityökortti- ja työturvallisuuskorttikoultukset ovat olleet koulutustarjonnassa. OPETTAJAT Kumpulainen Tero, hitsaus- ja levytyöt Malinen Timo, koneistus Oksman Arto, koneenasennus 18 Paldanius Esa, hitsaus- ja levytyöt

Polvinen Heino, koulutusvastaava, koneenasennus, koneistus, hitsaus- ja levytyöt Riihinen Aimo, koneenasennus Voutilainen Arto, CAD/CAM, hitsaus- ja levytyöt Väisänen Taisto, hitsaus- ja levytyöt, hitsaus- ja levytyöt Älykäs tuotantosolu käyttöönottovaiheessa toukokuussa 2014.

19

mielipiteiden valossa robotiikkaosaaminen katsotaan tärkeäksi tulevaisuuden osaamisalueeksi. Tehoa robotiikasta-hanke painottuu robotiikan koulutuksiin ja tutkimustyöhön, jossa selvitetään robotilta tarvittavia ominaisuuksia. Robotin siirrettävyys ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat tärkeässä roolissa, ja hankkeessa laaditaan siirtotyöhön tarvittava selkeä ohjeistus.

KOHU: Huippuosaamisen kehittäminen NC-koneistuksessa

Hankkeessa kehitettiin NCkoneistuslajin (sorvaus ja jyrsintä) huippuvalmennuksen lajivalmennusta, jota tuki valmennusverkosto. Valmennusryhmä muodostui edellisten vuosien Taitaja-finaaleihin osallistuneista nuorista. Osallistuneille laadittiin henkilökohtainen valmennussuunnitelma ja lisäksi solmittiin oppisopimukset. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat, oppilaitokset ja huippuvalmennusyksikkö, jossa järjestettiin huippuvalmennusleirejä ja karsintakilpailuja.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma • putkiasentaja

Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma • Ajoneuvoasentaja

LVI-alan ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluu ammatillisia perusaineita eli metallitöitä,hitsausmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Lisäksi opiskelijat suorittavat työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukortin. Opiskelu painottui käytännön harjoituksiin ja erilaisiin alaan liittyviin töihin osaston työpajoissa. Tavoitteena on hankkia hyvät perustaidot, oppia käyttämään tarvittavia koneita ja laitteita oikein ja turvallisesti ja oppia oikeat työmenetelmät.

Perustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Tänä aikana perehdytään myös erityypin ajoneuvoihin, niiden huoltoon sekä työturvalliseen toimintaan. Keskeisiä sisältöjä ovat autoalan perustaidot. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana edetään todellisten asiakastöiden kautta perustaidot hallitsevaksi ajoneuvoasentajiksi. Tänä aikana suoritetaan työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Opetuspaikkana on Yrittäjäntien yksikkö. Tänä lukuvuonna Yrittäjäntiellä on opiskellut kolme perustutkinto-opiskelijoiden ryhmää. Asennusja korjaustaitoja opiskeltiin määräaikaishuoltojen, katsastuskunnostusten, moottoreiden kunnostusten ja erilaisten testauslaitteiden avulla sekä kevyen, että raskaan kaluston ajoneuvoissa. Harjoituskohteita on ollut runsaasti ammattiopiston omissa ajoneuvoissa sekä henkilökunnan-, että

myös ulkopuolisten asiakkaiden ajoneuvoissa. Nämä ajoneuvot ovat tarjonneet autoalan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia opiskelujen etenemiseen ja taitojen oppimiseen. Autojen elektroniikan nopean lisääntymisen takia autojen vianhaku on usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimistä sähköisten diagnoosilaitteiden avulla. Laaja-alainen koulutus on antanut hyvän pohjan myös moniin muihin autoalan tehtäviin, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan työtehtäviin. Opiskelijat ovat työllistyneet hyvin autoalan yrityksiin ja usein niihin yrityksiin, joissa he ovat olleet työssäoppimassa. Pyrkimyksenä on pystyä olemaan kehityksen kärjessä niin osaamisen kuin opetustilojen osalta ja näin myös varmistaa Ylä-Savon ammattiopiston ajoneuvoasentajaopiskelijoille ja henkilökunnalle nykyajan työsuojeluja työturvallisuusvaatimuksia vastaavat työskentely- ja opetustilat.

OPETTAJAT Tossavainen Jari, koulutusvastaava Kettunen Sakari Korkalainen Eero Sarjanen Ari Mähönen Mikko Karhunen Ismo, ammatinohjaaja harjoittelija VALMISTUVAT OPISKELIJAT Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Repo Henri, Iisalmi Hiltunen Juuso Antero, Lapinlahti Kainulainen Jani Jesse Mikael, Lapinlahti Karvonen Aki Aleksi, Iisalmi Kivelä Petri Kristian, Pyhäjärvi Korhonen Joona Aleksi, Iisalmi Korolainen Juuso Matti Viljami, Iisalmi Kumpulainen Juha Ensio, Pielavesi Matsi Mitro Olavi, Pielavesi Nissinen Niina Helena, Pielavesi Paasovaara Antti Samuli, Iisalmi Pietikäinen Ville Emppu Artturi, Iisalmi Pihavaara Eetu Kalevi, Iisalmi Rauha Sami Ville Tapani, Pyhäjärvi Röytiö Jyri-Pekka Petteri, Kiuruvesi Viitanen Matti Tapio, Pielavesi

Kasikurkistuksessa 13.-14.5.2014 alueen 8. luokkalaiset tutustuivat mm. autoalaan ja sen kehitykseen.

20

Ensimmäisenä vuonna LVIalalla opiskellaan ammatillisia perusaineita: metallitöitä, hitsausmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Oppilaat suorittavat työturvallisuus, tulityö ja ensiapukortin. Opiskelu on pääasiassa käytännön harjoituksia ja erilaisia alaan liittyviä töitä osaston työpajoissa. Opintojen tavoitteena on saada hyvät perustaidot, oppia oikeat työmenetelmät ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita oikein ja turvallisesti. LVI-alalla opiskeli tällä lukuvuodella kolme perustutkintoryhmää ja näyttötutkintoperusteisesti yksi aikuisryhmä. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna osaamista syvennetään tutkinnon vaatimusten mukaisesti. Opiskeluun sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön töitä. Opiskeluun kuuluu myös yhteensä 20 opintoviikkoa työssäoppimista, joka suoritetaan alan yrityksissä. Joidenkin oppilaiden työssäoppimisaikaa jatkettiin oppilaan ja yrityksen pyynnöstä.Opiskelun tavoitteena oli saada paikallisten yritysten työvoiman tarpeeseen putkiasentajia, joiden ammattitaito olisi sellainen, että oppilas voisi toimia nuorempana putkiasentajana rakennustyömailla. Talotekniikan perustutkinnon putkiasentajan koulutusohjelmassa Iisalmessa opiskelijat suuntautuivat ns. perinteisen putkiasentajan opintoihin, joka sisälsi vesi-, lämpö- ja viemäriasennukset, ilmastointiasennukset sekä erilaisia säätö- ja mittaustöitä. LVI-asentajaopiskelijat tekevät kaikki LVI-alan työt ammattiopiston opetustyönä rakennettaviin paritaloihin, joita on kuluneen lukuvuoden aikana ollut työn alla Pihlajaharjussa neljä kappaletta.

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Rakennusalat

Maalämpökaivon porausta Asevelikadulla toukokuussa.

Jouluna 2014 näistä paritaloista valmistuu kaksi ja niissä olemme tehneet asennustöitä lukuvuoden aikana.

Palaute ja tulevaisuus

Työssäoppimisen aikana yritykset tutustuivat oppilaiden osaamiseen ja antoivat ammattiopistolle tietoja, joiden mukaan opetusta pyritään suuntaamaan paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Osa oppilaista työllistyy heti koulun jälkeen paikallisiin yrityksiin. Ylä-Savossa on paljon LVI-alan yrityksiä, joten opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet suorittaa opintoihin kuuluva työssäoppiminen. Tällä hetkellä LVIalan tulevaisuudennäkymät ovat Savossa kohtalaiset. Koulutuksen yhteydessä järjestettiin ammattiin liittyviä näyttöjä, joilla arvioitiin oppilaiden osaamista ammattiin liittyvissä LVI-asentajan asennustöissä. Opiskelijat kokivat ammattiosaamisen näytöt mielekkäinä ja ammatillista osaamista kehittävänä. Kevättalvella 2014 Ylä-Savon ammattiopisto osallistui Taitaja 2014 putkiasennuksen valtakunnalliseen semifinaalikilpailuun, jossa osanottajia oli lähes viisikymmentä. Finaalin Lahteen pääsi kahdeksan parasta opiskelijaa. Semifinaali oli erittäin korkeatasoinen ja kaikki opiskelijat olivat ammattitaitoisia ja motivoituneita kilpailuun. Keväällä 2014 valmistuvat opiskelijat ovat suorittaneet Talotekniikan perustutkinnon putkiasentajaksi. Lisäksi olemme rakentamassa uusiutuvan energian oppimisympäristöä osastollamme. Toukokuussa 2014 järjestimme uusiutuvan energian seminaaripäivän, jonka yhteydessä porattiin maalämpökaivo.

21

OPETTAJAT Linninen Markku, koulutusvastaava Häkkilä Paavo Karppanen Pentti Uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen ja energia-ala täydennyskoulutus alueen nuorille sekä alan vaihdosta kiinnostuneille aikuisille Ylä-Savon ammattiopiston erityisenä tehtävänä oli maalämpöön liittyvien lämpökaivonporaajien pätevöitymiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeessa suunniteltiin maanrakennusalan perustutkinnon tutkinnonosaan sisältö osaamisen osoittamiseksi poraamalla suoritettaville vesija lämpökaivoille tai kaivoryhmille.

Uusiutuvan energian oppimisympäristöt

Projektin päätavoitteena on suunnitella ja kehittää Ylä-Savon ammattiopiston uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyvä oppimisympäristö vastaamaan alueellista koulutustarvetta ajanmukaisilla laitteilla. Tavoitteena on muuntaa oppilaitoksen nykyiset opetustilat uusilla hankittavilla laitteilla vastaamaan yrityksissä tarvittavaa LVI-opetuksen tasoa ja kehittämään osaamista niin, että Ylä-Savon ammattiopisto tuottaa jatkossa alan koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yläsavolaisille alan yrityksille ja muille toimijoille. VALMISTUVAT OPISKELIJAT Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Aamuvuori Konsta Kasperi, Siikalatva Heiskanen Harri Juho Iivari, Iisalmi Korhonen Antti Olavi, Iisalmi Leinonen Tomi Samuli Kristian, Lapinlahti Mutanen Ville Petteri, Iisalmi Partanen Joonas Kristian, Lapinlahti Pulkka Arttu Pekka, Vieremä Putkonen Anssi Kristian, Iisalmi Rautiainen Jyri Kusti Juhani, Iisalmi Repo Teemu Petteri, Lapinlahti Rönkkö Antti Toivo Tapani, Pielavesi Sarre Christer Jimmy Michael, Orimattila Suvenkari Jimi Miikkael, Iisalmi Toppinen Aleksi Jan Sebastian, Iisalmi Tuhkanen Sampo Niko Jalmari, Lapinlahti Väisänen Niko Juhani, Kiuruvesi


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Rakennusalan perustutkinto talonrakennuksen koulutusohjelma • Talonrakentaja

Puualan perustutkinto Puusepän koulutusohjelma • Puuseppä Opintojen alussa perehdytään puusepäntyössä käytettävien puulajien ominaisuuksiin. Erilaisten harjoitustöiden kautta tulevat tutuiksi puusepäntyön peruskoneet, tarvittavat käsityövälineet, pintakäsittelyn perusmenetelmät ja ennen muuta turvallinen tapa työskennellä. Koneiden ja laitteiden perushuollot ja teränvaihdot opitaan samalla. Erilaiset oppimistehtävät antavat taustatietoa käytännön töiden tueksi.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat rakentavat omakotitalon perustukset, salaojituksen, sadevesiviemäröinnin ja routaeristykset. Sydäntalvella opiskelijat suorittavat muurausalan perusteiden mukaisetmuuraus-, rappaus-, tasoite- ja laatoitusharjoitukset halliopetuksena. Näiden opintojen aikana luokat on jaettu kahteen pienryhmään opetuksen tehostamiseksi. Lisäksi he rakentavat omakotitalon rungon vesikattoineen ja ulkoseinien lämmöneristyksen tuulisuojineen. Toisen lukuvuoden aikana opiskelijat tekevät omakotitalon lattiavalut, ikkuna- ja oviasennukset, räystäslaudoitukset ja julkisivujen laudoitusverhoukset. Puupintojen maalaustyöt kuuluvat myös opetusohjelmaan. Osa opiskelijoista on työssäoppimisjaksolla yläsavolaisissa rakennusalan yrityksissä.

Työssäoppiminen suoritetaan pääosin kolmannen lukuvuoden aikana talonrakennustöiden lisäksi. Rakennusalantyöt luokitellaan vaarallisiksi töiksi ja alle 18-vuotiaille opiskelijoille on vaikeaa saada työssäoppimispaikkoja ennen kolmatta lukuvuotta. Työssäoppimispaikkoina on tämän lukuvuoden aikana ollut noin 20 yläsavolaista rakennusalan yritystä tai itsenäistä yrittäjää. Tällä hetkellä opiskelijatyönä rakennetaan kolmea paritaloa Iisalmen Pihlajaharjuun. Yksi Pihlajaharjun paritalo huoneistosta myytiin tämän lukuvuoden aikana. Yksi rakennusalan opiskelija osallistui helmikuussa Taitaja 2014 semifinaaliin sijoittuen kolmanneksi.

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Helppolainen Niko Daniel, Pielavesi Hyvönen Elina Ida Karoliina, Iisalmi Junnilainen Arttu Matias, Iisalmi Junttila Taneli Eemi Oskari, Lapinlahti Juntunen Aki Ilari, Iisalmi Karjalainen Jyri Arttu, Kajaani Korhonen Mikko Valtteri, Sonkajärvi Korhonen Ville Ensio, Lapinlahti Kortelainen Teemu Aleksi, Kiuruvesi Kumpulainen Arto Petteri, Iisalmi Kärkkäinen Jani Mikael, Kiuruvesi Leppä Aki-Petteri Markus, Pyhäjärvi Lohilahti Eerik Pekka Hermanni, Kuusamo Räty Miska Esa Kristian, Vieremä Savolainen Jesse Otto Samuli, Iisalmi Tapaninen Janne Antero, Kiuruvesi Tenhunen Tommi Tapio, Iisalmi

OPETTAJAT Kuosmanen Ari, koulutusvastaava Martikainen Jouni Toppinen Teuvo

Oppimisessa korostuu itsenäisyyden ja luovuuden periaate. Työt suunnitellaan itse ja keskustellen opettajien ja opiskelutovereiden kanssa. Taustalla työssä pidetään mukana mielikuvaa asiakkaasta, joka maksaa hyvin tehdystä tuotteesta käyvän hinnan. Ideoita haetaan nettisivuilta, yritysten esitteistä ja alan kirjoista. Toisena oppivuotena töiden vaativuusaste kasvaa taitojen karttumisen myötä. Jokainen voi edetä ja edis-

tyä omien lahjojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Oppimista ja oppimispolkuja on yksilöllistetty oppijan henkilökohtaisten taipumusten ja tavoitteiden mukaan. Harjoitustyöt vaihtelevat yksinkertaisista käyttöesineistä ja huonekaluista laajempiin työkokonaisuuksiin. Osa töistä on selvästi perinteistä puusepäntyötä perinteisin rakentein ja liitoksin, osa valmistetaan teollisin menetelmin CNC –tekniikkaa käyttäen. Tehdyistä töistä osa on ulkopuolisille asiakkaille tehtyjä tilaustöitä ja osa päätyy oppijan omaan kotiin. Kuluvana lukuvuonna on tehty uustuotantona ikkunoita, ovia, saunakalusteita koulun rakennuskohteisiin, hyllykköjä, kaapistoja, penkkejä ja pöytiä. Ammattiopiskeluun kuuluu kiinteästi tutustuminen työelämään ja harjaantuminen työsssäoppimalla.

AIKUISKOULUTUS Rakennus-, puu-, ja talotekniikka-ala Rakennusala

Ylä-Savon ammattiopiston rakennusalan tavoitteena oli kouluttaa ammattitaitoisia ja osaavia henkilöitä yhteistyössä paikallisen yrityselämän kanssa. Rakennusalan opiskelijat tulevat pääosin alueemme kunnista Ylä-Savosta. Koulutuksessa suoritettiin talonrakennusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myös osatutkintoja. Opinnoissa perehdyttiin talonrakennukseen, pintakäsittelyyn, korjausrakentamiseen, märkätilojen vedeneristyksiin. Koulutuksen toteutuksessa tietopuoliset opinnot suoritettiin oppilaitoksessa ja sen jälkeen työssäoppiminen ja tutkintojen suorittaminen.

OPETTAJAT

Puuala

Puualalla järjestettiin aikuiskoulutusta oppisopimuksella puualan perustutkinnossa.

Talotekniikka ja kiinteistöpalvelu Ylä-Savon ammattiopiston talotekniikassa opetus on keskittynyt lähinnä putkiasennukseen ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa kiinteistönhoitajiin. Molemmissa tutkinnoissa käynnistyi viime vuonna aikuiskoulutusta näyttötutkintoperusteisena ja koulutukset jatkuvat edelleen.

22

Väisänen Raimo, koulutusvastaava Roivas Pentti, aikuiskouluttaja Rönkkö Paavo, aikuisopettaja Korhonen Esa, aikuisopettaja Juha Ullgren, koulutusvastaava Janne Virmanen, opettaja Linninen Markku, talotekniikan koulutusvastaava Paavo Häkkilä, lehtori Pentti Karppanen, lehtori Petteri Boman, opettaja

23

Toisen ja kolmannen vuosikurssin oppijat ovat jo olleet työpaikoilla oppimassa työelämän pelisääntöjä ja mahdollisimman monipuolisesti puun käyttöön liittyviä asioita. Puualan työssäoppijoita on vuoden aikana ollut puusepänverstaissa, kalusteliikkeissä ja erikoisajoneuvotehtaassa. Yhteistyö yritysten kanssa on sujunut hyvin. Opiskelijat tulevat puualalle pääosin peruskoulusta. Aikuisemmat oppijat ovat oppisopimuskoulutuksessa. OPETTAJAT Ullgren Juha, koulutusvastaava Virmanen Janne


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Sisustuksen koulutusohjelma • Sisustaja

Sisustusalan opiskelijoiden opintoihin kuuluu sisustusalan perustehtävien opiskelua käytännön työtehtävissä, joita ovat mm. tapetointi, maalaus, laatoitus, kalusteasennus, lattian päällystys jne. Sisustustehtäviä tehdään ammattiopiston omilla paritalotyömailla ja asiakaskohteissa sekä oppilaitoksen työtiloissa. Koulutukseen kuuluu myös sisustusverhoilua ja puualan perusopintoja.

Lukuvuonna 2013 - 2014 toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat suorittivat työssäoppimisjakson erilaisissa yrityksissä, mm. rakennus- ja saneerauspalveluliikkeissä, yksityisillä ammatinharjoittajilla ja yksityishenkilöillä sekä ammattiopiston paritalotyömaalla.

OPETTAJAT Asiakastyöt ja yritysvierailut Timo Talja, koulutusvastaava sekä messut (Habitare 2013) kuuluvat Hiltunen Elvi myös opiskeluohjelmaan. Menneen lu- Huuskonen Tiina kuvuoden aikana sisustusalan opiskelijat tekivät asiakastöinä mm. maalaus- ja tasoitustöitä, koristemaalauksia, tapetointia, laminaatinasennusta, listoitustöitä, välitilojen laatoitustöitä, verhoilutöitä, verhoja sekä sisustussuunnitelmia yksityishenkilöille ja yrityksille.

24

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja Pelkonen Johanna Marika, Iisalmi Remes Henna Henriikka, Iisalmi Honkajärvi Riikka Jenny Juliaan, Vieremä Huttunen Marika Karoliina, Sonkajärvi Juntunen Jutta Emilia, Iisalmi Kumpulainen Niklas Aapeli, Iisalmi Lappalainen Jenni Lotta Annika, Iisalmi Löytynoja Linda Susanna, Iisalmi Oksanen Mirva Serafia, Iisalmi Tissari Iiris Helena, Pielavesi Virpi Tuulia Eleonoora, Iisalmi Väänänen Jonna Kristiina, Iisalmi Kämäräinen Erja Sinikka, Sonkajärvi Tyyskä Kirsi Marjukka, Iisalmi

25


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

AIKUISKOULUTUS Logistiikka Ylä-Savon ammattiopistossa aikuis- ja toisen asteen koulutus on toiminut samoissa tiloissa ja samalla kalustolla vuodesta 2008 lähtien. Koulutus on laajentunut aikuiskoulutuksena koko Itä-Suomen alueelle ja olemme alueellisesti merkittävä alan kouluttaja. Pyrkimyksenä on olla kehityksen kärjessä niin kaluston kuin opetustilojen osalta.

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma • Autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Linja-autonkuljettaja • Varastopalvelut Perustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Tänä aikana perehdytään myös ajoneuvoihin sekä materiaalinkäsittelylaitteisiin sekä niiden huoltoon, että työtuvalliseen käyttöön. Keskeisiä sisältöjä ovat logistiikan perustaitojen oppiminen. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana edetään todellisten asiakastöiden kautta perustaidot hallitsevaksi ajoneuvonkuljettajaksi. Tänä aikana suoritetaan työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Lisäksi täydennetään tietoja ja taitoja logistiikka-alan eri toiminnoista ja suoritealoista. Opetuspaikkana on Yrittäjäntien toimipaikka. Samoissa tiloissa yhdistelmäajoneuvon- ja linja-autonkuljettajiksi opiskelevat myös aikuiset. Heillä tavoitteena on puutavaran autokuljetusten-, yhdistelmäajoneuvonkuljettajantai linja-autonkuljettajan ammattitutkinto. Ajoharjoitteluradallemme valmistunut terminaali antaa myös hyvät mahdollisuudet mm. kappaletavaroiden kä-

sittelyopetukseen. Lisäksi opintoja täydennetään simulaattoriopetuksena. Tänä lukuvuonna Yrittäjäntiellä on opiskellut kolme nuorten perustutkinto-opiskelijoiden ryhmää. Opiskelijat ovat työllistyneet hyvin logistiikka-alan yrityksiin ja usein niihin yrityksiin, joissa he ovat olleet työssäoppimassa. Seuraava uusi ryhmä aloittaa Yrittäjäntiellä syksyllä 2014. Ryhmän oppimistavoitteet toteutetaan maaliskuussa 2009 voimaan tulleen uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kuljetussuoritteita on ollut runsaasti ammattiopiston eri yksiköiden välillä ja kuljetusten välitystä on harjoiteltu ajotoimiston välityksellä. Nämä kuljetukset ovat tarjonneet logistiikkaalan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia opiskelujen etenemiseen ja taitojen oppimiseen. Logistiikka-alan opiskelijoista kaksi osallistui ammattitaitokilpailun semifinaaleihin, jotka järjestettiin Joensuussa.

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Antikainen Niko Kristian, Iisalmi Hankonen Saku Ville, Siikalatva Kumpulainen Ismo Waltteri, Kiuruvesi Kumpulainen Juha Kristian, Iisalmi Luostarinen Aku Matti, Iisalmi Nissinen Joona Jeremias, Iisalmi Parmonen Antti Johannes, Pielavesi Tero Jesse, Kiuruvesi Tervo Niko Juho Kristian, Vieremä Tiilikainen Tommi Tapani, Lapinlahti Tuomaala Tommi Antti, Kiuruvesi Vesterinen Jonni Juuso Viljami, Iisalmi Vuohtoniemi Aki Petteri, Lapinlahti

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja

Turunen Teemu Olli Petteri, Lapinlahti

Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja Ibrahim Abdi Abdulkadir, Kajaani

Logistiikan aikuiskoulutuksen vastuulle on kuulunut aikuisten logistiikan perustutkinnon, yhdistelmäajoneuvon-, linja-auton- ja puutavaraautonkuljettaja-ammattitutkintojen valmistavan koulutusten sekä tutkintojen järjestäminen. Uutena koulutuksena käynnistyi ammatissa toimiville kuljettajille yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Kuljettajilla on ollut mahdollista joustavasti täydentää osaamistaan henkilökohtaistetulla opiskelusuunnitelmalla ja suorittaa tutkinto joustavasti oman työnsä ohessa. Tämä koulutus on otettu hyvin vastaan ja yli neljäkymmentä ammattilaista aloitti tutkinnon suorittamisen kuluneen lukuvuoden aikana. Lisäksi olemme järjestäneet myös alueen ammattikuljettajille ammattipätevyysjatkokoulutuksia, aiheina oli mm. tie- ja työturva, ADR, digipiirturija ennakoivan ajon koulutus. OPETTAJAT Mulari Mika, lehtori Eskelinen Marko, tuntiopettaja Honkanen Petri, tuntiopettaja

Hyvärinen Ville-Antti, tuntiopettaja Koljonen Unto, lehtori Lappalainen Kari, lehtori Luokkanen Petri, lehtori, autokoulun- ja koulutuskeskuksen johtaja Luokkanen Tarja, koulutusvastaava Vesterinen Markku, lehtori Ahtinen Jari, aikuisopettaja, koulutusvastaava Huusko Jani, aikuisopettaja Hyvärinen Raino, aikuisopettaja Härö Jouko, aikuisopettaja Härö Riitta, aikuisopettaja Kainulainen Taito, aikuisopettaja Kesseli Timo, ajotoimistonhoitaja Määttä Mika, aikuisopettaja Lipponen Janne, aikuisopettaja Puputti Pentti, aikuisopettaja Sonninen Arto, aikuisopettaja Toivanen Jaakko, aikuisopettaja Vääräniemi Jouni, aikuisopettaja

AJOHARJOITTELURATA

Sonkajärventie 114, Suurisuo, Iisalmi Ratamestari Rauno Miettinen

telupaikkaa suora- ja kaarreosuus sekä myös tiealueita, joilla voi harjoitella raskaiden ajoneuvojen käsittelyä. Ajoharjoittelurataa käyttävät autokoulut, opetuslupalaiset, puolustusvoimat, pelastusopisto sekä merkittävässä määrin myös kuljettajaopiskelijat. Lisäksi radalla järjestetään erilaisia tapahtumia esim. vuosittaiset kansainväliset TT-ajot. Ajoharjoittelualueella on terminaali, jossa kuljettajaopiskelijat voivat harjoitella erilaisia kuormanja ajoneuvonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Terminaalin laajennus palvelee radalla tapahtuvia tilaisuuksia sekä merkittävässä määrin kuljettajakoulutusta esim. logistiikan perustaitojen opiskelussa. Lisäksi siellä varastoidaan koulutuskuntayhtymän eri yksiköiden tarvitsemaa materiaali joka jaetaan kulutuksen mukaan ajotoimiston toimesta oppilastyöharjoituksina.

Ylä-Savon ammattiopistolla on ajoharjoittelurata, joka on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä, ajokorttiin tähtäävässä opetuksessa käytettävä ajoharjoittelualue. Rata-alueen tiet ovat asfaltoituja ja varsinaiset harjoittelualueet teräslevyillä pinnoitettuja. Talvisin ajoharjoittelu tapahtuu jääpinnoilla ja muuna aikana radalla olevat metallipinnoitetut osuudet käsitellään liukastusaineella (öljy ja vesi). Alueella on kaksi ajoharjoitAjoharjoitteluradalla on myös nykyaikaiset koulutustilat Lisätietoja osoittessa www.ysao.fi/ ajoharjoittelurata

Ensimmäiset logistiikan perustutkinnon varastopalvelujen osaamisalan aikuisopiskelijat todistusten jakotilaisuudessa kesäkuussa 2013 lehtori Kari Lappalaisen kanssa.

26

27


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen: Maarakennus

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Maarakennus. aikuiskoulutus

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma • Maarakennuskoneenkuljettaja

Perustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Tänä aikana perehdytään myös maarakennuskoneisiin, niiden huoltoon sekä työturvalliseen käyttöön. Opiskelu etenee osittain yhdessä aikuisten ammattitutkintoa ja perustutkintoa suorittavien kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat työturvallisuus, perustustyöt, piirustusten lukutaito ja erilaisten mittausten suorittaminen. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana edetään todellisten asiakastöiden kautta perustaidot hallitsevaksi maarakennuskoneenkuljettajaksi. Tänä aikana suoritetaan työssäoppimista n. 30 opintoviikkoa. Lisäksi täydennetään tietoja ja taitoja rakennustyömaan vaiheista ja niihin liittyvistä määräyksistä. Opetuspaikkana on Peltosalmen yksikkö. Samoissa tiloissa maarakennuskoneenkuljettajaksi opiskelevat myös aikuiset. Heillä tavoitteena on rakennusalan perustutkinto / maarakennuskoneenkuljettaja tai maarakennusalan ammattitutkinto. Harjoitustyömaat, käytettävät koneet, laitteet ja opetustilat ovat olleet sekä aikuis- että nuoriso-opiskelijoiden yhteiskäytössä.

Tänä lukuvuonna Peltosalmella on opiskellut kolme toisenasteen perustutkinto-opiskelijoiden ryhmää (mara11, mara12, mara13, sekä lisäksi kaksoistutkintoa suorittava mahis-ryhmä). Keväällä 2013 valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin maarakennusalan yrityksiin. Useimmiten valmistuneet opiskelijat pääsevät töihin niihin yrityksiin, joissa ovat olleet työssäoppimassa. Seuraavat uudet ryhmät aloittavat Iisalmessa Peltosalmella ja Kuopiossa syksyllä 2014. Ryhmän oppimistavoitteet toteutetaan maaliskuussa 2008 voimaan tulleen uuden rakennusalanperustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajan koulutusohjelman opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Harjoitustyökohteita on ollut runsaasti ammattiopiston omilla työmailla useissa eri yksiköissä esim. Pihlajaharjussa rakenteilla olevien talonrakennuspuolen paritalojen perustusten kaivu- ja täyttötyöt sekä kunnallistekniikan rakentaminen em. kohteisiin. Lisäksi vuoden aikana harjoituskohteina on ollut ammattiopiston kiinteistöjen kunnossapito ja peruskorjauskohteet. Nämä työmaat ovat tarjon-

neet maarakennusalan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia opiskelujen etenemiseen ja taitojen oppimiseen. Lisäksi oppilaat ovat tehneet myös asiakastöinä esim. Maamassojen siirtoja ja rakennusten perustuksia.

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Juutinen Atte, Vieremä Kinnunen Janne Marko Petteri, Lapinlahti Korolainen Veli Antti Ilmari, Iisalmi Kärkkäinen Miska Petteri, Iisalmi Laitinen Henri Matti Olavi, Kuopio Laukkanen Henri-Pekka Ensio, Haapajärvi Laukkanen Juho Petteri Juhani, Joensuu Nuolioja Juho Joonas, Nivala Piippo Juhapekka, Vieremä Piirainen Tuomas Lauri Herman, Sotkamo Polvi Markus Jaakko Herman, Ylivieska Putkonen Petri Markus, Iisalmi Roivainen Juha Erkki Petteri, Pielavesi Rönkkö Teemu Ilari, Sonkajärvi Sirviö Valtteri Nikke Jaakkima, Sotkamo Winter Antti Johannes, Iisalmi

Ylä-Savon ammattiopistossa aikuis- ja toisen asteen koulutus on toiminut samoissa tiloissa ja samalla kalustolla vuodesta 2000 lähtien. Koulutus on laajentunut aikuiskoulutuksena koko Itä-Suomen alueelle ja olemme alueellisesti merkittävä alan kouluttaja. Kuluneen lukuvuoden aikana on alueen Infra-alan yrittäjien ja ELY – keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu rekrytointi koulutuksia. Mm. murskaus-, maarakennustyöntekijä ja kiviautonkuljettaja koulutukset. Pyrkimyksenä on kehittyä ja pyrkiä olemaan kehityksen kärjessä niin kaluston kuin opetustilojen osalta. Uudet, opetuskaluston huollon ja kunnossapidon, opetustilat valmistuivat Pemolle toukokuussa 2010. Uudet tilat lisäävät opiskelijoiden viihtyvyyttä ja edesauttavat koneiden ja muun kaluston huoltoa sekä kunnossapidon opetusta nykyaikaisissa tiloissa. Tavoitteena on että, maarakennuskoneiden huollot, korjaukset ja kulutusosien vaihdot voidaan tehdä mahdollisimman pitkälle opetustyönä. Suuremmat opetuskaluston korjaukset voidaan keskittää muista toimipisteistä Peltosalmelle.

Kehitystä on tapahtunut vuoden aikana myös opetuskaluston osalta. Kolmeen kaivinkoneeseen on hankittu ja asennettu koneohjausjärjestelmä. Keväällä 2011 hankittiin ja otettiin käyttöön kaivinkoneen 3D – ohjausjärjestelmä, joka on uusittu ja asennettu uuteen tela-alustaiseen midikaivinkoneeseen. Vuoden aikana maarakennuskuljettaja koulutuksen opetuskalustoon on investoitu uusi tela-alustainen midikaivinkone.

Ylä-Savon ammattiopiston tavoitteena hankkeessa oli selvittää, mitä osaamista koulutuksen järjestäjiltä edellytetään alueella kasvavaan kaivannais- ja energia-alan koulutustarpeisiin vastaamiseksi. Tärkeänä kehittämiskohteena oli myös kouluttajien ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyötaitojen lisääminen. Hankkeessa keskityimme selvittämään kaivannaisteollisuudessa tarvittavaa osaamista teollisuuden kunnossapidossa.

OPETTAJAT Voutilainen Tarmo, Koulutuspäällikkö Niiranen Kari, toisen asteen perustutkinnon koulutusvastaava Räty Ossi Suikkanen Ari Tarvainen Matti Torn Peter Julkunen Kari Kokkola Markku Niemelä Kai Niska Lauri Toivanen Hannu Kauppinen Markku Oksman Timo Pitkänen Kari Pitkänen Jani Nissinen Urpo Hakkarainen Ari Pippuri Ossi

Yritykset, joihin kartoituksia on tehty, olivat kaivannaisteollisuudessa toimivien yritysten alihankintayrityksiä sekä maansiirtoalan yrityksiä.

Kaivannaisklusteri

Maarakennusala esittäytyi toukokuussa 2014 mm. Iisalmen kevätmessuillla ja Kasikurkistuksessa.

28

29


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: sähkö- ja automaatiotekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto • Sähköasentaja • Automaatioasentaja Toimintavuonna jatkoimme edellisenä lukuvuonna aloitettua nelijaksojärjestelmää opetuksessa. Heti nelijaksojärjestelmään siirryttäessä tämä järjestelmä koettiin aikaisempaa järjestelmää toimivammaksi. Lukuvuoden aikana valmistui ja hyväksyttiin koulukohtainen opetussuunnitelma, jonka uudistustyöhön osallistuivat kaikki koulutusalamme opettajat ja jonka suunnittelussa otimme huomioon talousalueeltamme tulleet viestit. Muutoksen yhteydessä jatkoimme opetuksen kehittämistä laajentamalla yksilöllistä työssäoppimista ja lisäämällä toisen vuosikurssin opiskelijoiden osallistumista Pihlajaharjussa sijaitsevien oppilaitoksemme rakentamien paritalojen sähköasennusten toteuttamiseen. Sähköalan perusopintoja, tietoja ja taitoja, opiskellaan ensimmäisenä vuonna painottaen harjoitusten kautta oppimiseen. Toisena ja kolmantena vuonna erikoistutaan ja syvennetään opintoja sähkövoimatekniikan tai automaatiotekniikan opintoihin. Opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa työskennellään oman alan yrityksissä Ylä-Savon talousalueella ja etäämpänäkin olevilla talousalueilla opiskellen oman alan tehtäviä. Työssäoppiminen toteutettiin siten, että toisen opintovuoden opiskelijat olivat työssäoppimassa lukuvuoden neljännen periodin yksitoista opintoviikkoa ja kolmannen opintovuoden opiskelijat yhdeksän opintoviikkoa lukuvuoden toisessa pe-

riodissa. Työssäoppiminen toteutettiin sähkölaitoksissa, urakointiyrityksissä ja teollisuuslaitoksissa. Työssäoppimiseen opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä. Jakso oli ammattiin sitouttava ja motivoi myös teoriatiedon oppimista. Työssäoppimisjaksolla opiskelijat suorittivat koulutukseen kuuluvia näyttöjä. Yrityksistä saimme positiivista palautetta ja meiltä valmistuu motivoituneita, osaavia sekä yhteistyö- ja kehityskykyisiä nuoria, joista osa jatkaa kesätöissä samoissa paikoissa. Sähköosasto on osallistunut vuosittain Taitaja toimintaan,sen semifinaaleihin sekä automaatio- että sähköasennuslajissa. Tänä lukuvuonna toisen opintovuoden opiskelijamme Nino Malkki selviytyi sähköasennuslajissa Taitaja 2014 finaaleihin, jotka järjestettiin huhtikuussa Lahdessa. Nino saavutti Lahdessa kovatasoisessa finaalissa kunniakkaan kuudennen sijan. Opettajamme Jorma Kärkkäinen toimii Skills Finland ry:n sähköasennuslajin valtakunnallisena lajipäällikkönä Sähköalan opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti kehittämistoimintaan. Tuomo Lahtinen on toiminut tekniikan ja liikenteen koulutusalan erityisopetuksen yhdysopettajana.

OPETTAJAT Husso Hannu, sähkövoimatekniikka Elsilä Juha, automaatiotekniikka, virkavapaalla Isola Erkki, sähkötekniikka Jalkanen Terho, automaatiotekniikka Kumpulainen Herkko, automaatiotekniikka Kärkkäinen Jorma, koulutusvastaava, sähkö- ja automaatiotekniikka Lahtinen Tuomo, sähkövoimatekniikka, urakointivastaava

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Boman Alexander, Iisalmi Haverinen Tuomas Petteri, Lapinlahti Husso Anna Henriikka, Iisalmi Hyvärinen Juuso Ville Valtteri, Kiuruvesi Kokkonen Joni Markus Kristian, Kiuruvesi Komu Jani Jere Johannes, Kiuruvesi Kämäräinen Antti Tapio, Kiuruvesi Kämäräinen Jani Petteri, Kiuruvesi Kärkkäinen Jaro Joonas, Iisalmi Leinonen Aki-Matti Einari, Iisalmi Leinonen Ari-Pekka Juhani, Iisalmi Makkonen Teemu Juhani, Kiuruvesi Malmberg Mikko Topias, Iisalmi Partanen Teppo Viljami, Sonkajärvi Patronen Petri Juho, Sonkajärvi Pietikäinen Joonas Oskari, Kiuruvesi Riipinen Kimmo Heikki, Iisalmi Vidgren Tuomas Juho Tapio, Sonkajärvi Vitri Martti Antton, Kiuruvesi Kärkkäinen Markus Olavi, Kiuruvesi

AIKUISKOULUTUS Sähköala Aikuiskoulutuksessa kuluvan lukuvuoden aikana on toteutettu oppisopimuskoulutuksena sähkö- ja automaatioasentajan perustutkintokoulusta. Omaehtoisessa koulutuksessa sähköasentajan ammmattitutkintoryhmä valmistui marraskuussa ja automaatioasentajan ammattitutkintoryhmä aloitti opis-

kelunsa samanaikaisesti. Lukuvuoden aikana on toteutettu myös lukuisia jännitetyö- ja yleisiä sähkötyöturvallisuuskoulutuksia talousalueemme yrityksille.

30

31


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: tieto- ja tietoliikennetekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto • ICT-asentaja Opiskelu tieto- tietoliikennealalla nopeasti kehittyvän ja muuttuvan tekniikan parissa on vaativaa ja joka myös antaa mielekkäitä haasteita. Monelle oppilaalle tietokoneiden harrastamisesta alkanut kiinnostus muuttuu opintojen myötä kiinnostavaksi työksi. Tieto- ja tietoliikennetekniikan ensimmäisen vuoden opiskelu oli alan perusopintoja kuten sähkötekniikkaa, elektroniikka ja tietotekniikkaa. Opintoihin sisältyi myös lyhyt työssäoppimisjakso, joka antoi mahdollisuuden tutustua alan työpaikkoihin Ylä-Savossa. Toisen vuoden opiskelijat osallistuivat mm. aktiivisesti NY-koulutukseen ja moniin tilaisuuksiin joissa esiteltiin ICT-alaa. NY-koulutus täytti hyvin tavoitteensa kun sen pohjalta muutama opiskelija perusti oman tietotekniikan palveluja ja myyntiä harjoittavan yrityksen. Toisen vuoden opintoihin sisältyi opistossa suoritettujen opintojen lisäksi myös kaksi työssäoppimisjaksoa alan yrityksissä.

Kolmannen vuoden opiskelijoiden opiskelu painottui tietoliikenneasennuksiin ja palvelinjärjestelmiin. Opiskeluun sisältyi 16 opintoviikkoa työssäoppimista moninaisissa alan yrityksissä. Viimeisen vuoden työssäoppimisjaksoilla oppilailla oli hyvä mahdollisuus näyttää osaamistaan ja luoda suhteita työnantajiin. Osan ammattiosaamisen näytöistä oppilaat tekivät työpaikoilla todellisissa työtehtävissä. ICT-ala toimi edelleen aktiivisesti Taitaja -kilpailuissa. Alalta osallistui taitaja-semifinaaleihin viisi opiskelijaa. Lehtori Mirja Heikkilä-Luiro toimi keväällä Lahden Taitaja -kilpailuissa Tietokoneet ja verkot -lajin tuomaritehtävissä. OPETTAJAT Mirja Heikkilä-Luiro, koulutusvastaava Tapio Huttunen Hannu Husso

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Heikkinen Matti Sakari, Iisalmi Huuskonen Harri Henrik, Kiuruvesi Hämäläinen Otto, Iisalmi Kauppinen Jussi Petteri, Iisalmi Leiviskä Jarkko Samuli, Kiuruvesi Mykkänen Jere Lauri Tuomas, Kiuruvesi Oikarinen Jere Kasperi, Lapinlahti Partanen Antti-Pekka Antero, Sonkajärvi Partanen Tuomas Kristian, Kiuruvesi Syvävirta Mikko Petteri, Iisalmi

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Ict Laaka Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia laadukkaita, ulkomailla suoritettavia työssäoppimisjaksoja osana kansainvälistä ammatillista kilpailutoimintaa. Hankkeessa tarjotaan koulutuksen järjestäjille ja opettajille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin työelämäjaksoihin ja kehittää ammattiosaamis

taan muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti. Hanketietoutta levitettiin Taitaja Lahti 2014 kilpailujen yhteydessä sekä Euroskills ja Worldskills - tapahtumissa. Hankkeessa 2 ICT-alan opiskelijaa ja 1 opettajaa lähtee lokakuussa 2014 tutustumaan Ranskaan Euroskills-kilpailuihin ja suorittamaan siihen kuuluvaa työssäoppimisjaksoa.

32

33


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Luonnonvara- ja ympäristöala: maatilatalous, Peltosalmi Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma • Maaseutuyrittäjä, pk/yo Eläintenhoidon koulutusohjelma • Eläintenhoitaja, pk/yo

Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen toimipaikan toimintaa esiteltiin erilaisissa tapahtumissa: kansainvälisessä koiranäyttelyssä Kuopiossa, Voittaja-näyttelyssä Helsingissä ja Taitaja2014-kisoissa Lahdessa. Taitaja2014 kilpailuiden eläintenhoidon toisena semifinaalipaikkana toimi Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen toimipaikka. Samassa yhteydessä toimipaikassa oli myös avoimet ovet ja tutustujia kävi useasta lähialueen peruskoulusta. Taitaja2014 kilpailuiden eläintenhoidon finaalissa kilpaili kaksi eläintenhoidon opiskelijaa (sijoitukset 3. ja 6.). Perinteinen Päivä maalla -tapahtuma toteutetaan keväällä 2014, viikolla 20, nyt jo 26. kerran. Eläintenhoidon ja maaseutuyrittäjän koulutusohjelmissa opiskeltiin ensimmäisenä vuonna maatalouden vuosikiertoa ja siihen liittyvien töiden tekemistä kuten traktorin turvallista käyttöä, karjanhoitoa, kasvinviljelyn perusteita ja metsänhoitoa. Opetusta toteutettiin teoriassa ja oppilaitoksen erilaisissa op-

pimisympäristöissä: konehallilla, metsäpalstoilla, pelloilla, navetoissa, laboratoriossa ja pieneläintiloissa. Jo ensimmäisenä vuonna opiskelijat saivat tuntumaa alan töihin työssäoppimisjaksoilla maatiloilla ja eläinalan yrityksissä. Kevään 2014 aikana oli useita eläintenhoidon opiskelijoita työssäoppimisjaksolla ulkomailla. Toisen vuosikurssin opinnoista iso osa tapahtui työssäoppien. Maaseutuyrittäjäopiskelijoille tulivat tutuiksi mm. maatilan elonkorjuutyöt. Eläintenhoidon opiskelijat perehtyivät eläintenhoitoon maatiloilla sekä kenneleissä, lemmikkitarvikeliikkeissä, eläinhoitoloissa, löytöeläinkodeissa, kotieläinpihoissa ja eläintarhoilla. Työssäoppimisjaksojen välissä opiskelijoiden kokemuksia syvennettiin ja laajennettiin erilaisten viljely-, ruokinta- ja jalostussuunnitelmien tekemisellä. Maaseutuyrittäjien opintoihin kuului myös maatilarakentamista ja koneiden korjausta sekä huoltoa. Eläintenhoitajaopiskelijat perehtyivät eläinjalostukseen ja eläinten terveydenhoitoon. Opintojensa viimeisenä vuonna valmistuvien opiskelijoiden opinnot koostuivat yritystalouden suunnitel-mista ja laskelmista sekä syventävistä opinnoista. Kevään aikana opiskelijat esittelivät opinnäytteitä omasta osaamisestaan. Työssäoppiminen painottui maatilatalouden opinnoissa tuotantoeläinten hoitoon sekä eläintenhoidon puolella asiakaspalveluun ja eläintenhoitajan työtehtäviin eläinalan yrityksissä.

AIKUISKOULUTUS

Eläintenhoitajan ammattitutkinto Seminologin ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Peltosalmen toimipaikassa on lukuvuonna 2013-2014 järjestetty oppisopimuksena, Vos- ja Nao rahoituksella valmistavaa koulutusta ja suoritettu tutkintoja seuraavissa perus- ja ammattitutkinnoissa: Maatalousalan perustutkinto (eläintenhoi34 don koulutusohjelma ja maatilatalouden koulutusohjelma),

Eläintenhoitajan ammattitutkinto (eläinten trimmaamisen osaamisala, eläinhoitolan osaamisala ja klinikkaeläinhoitamisen osaamisala), Tuotantoeläintenhoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto (maatalouslomittamisen osaamisala) sekä henkilöstökoulutuksena Faba osuuskunnan seminologeille - Seminologin ammattitutkinto/ alkionsiirtäminen – tutkinnon osa. Uutena koulutuksena keväällä 2014 on haussa Eläintenhoitajan ammattitutkintoon (eläinten kouluttamisen osaamisala) valmistava koulutus (aloitetaan syksyllä 2014). Ei-tutkintotavoitteisena koulutuksena järjestettiin Sorkkahoidon -peruskurssi. Maksullisena palvelutoimintana järjestettiin lyhytkestoista ammatillista täydennyskoulutusta mm. Ylä- Savon maatalouslomittajille sekä muiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille harraste-eläimiin liittyvää koulutusta.

OPETTAJAT Antikainen Liisa, aikuisopettaja, koulutusvastaava Hakkarainen Matti, lehtori (30.9.2013 saakka) Hiltunen Juha, päätoiminen tuntiopettaja Huttunen Jorma, päätoiminen tuntiopettaja (osa-aikainen) Huusko Martti, lehtori (1.1.2014 alkaen osa-aikainen) Huttunen Ulla, aikuisopettaja Hänninen Sari, lehtori, koulutusvastaava Jäntti Outi, aikuisopettaja Kallionpää Päivi, päätoiminen tuntiopettaja Kolehmainen Laura, aikuisopettaja (määräaikainen 12.8-31.12.2013) Korpijärvi Esko, lehtori Laukka-Kattainen Annaliisa, lehtori Leinonen Laura, lehtori Nasrelarab Satu, lehtori Niiranen Satu, aikuisopettaja (määräaikainen, vanhempainvapaalla 18.10.2014 alkaen) Pekkarinen Matti, lehtori (osa-aikainen) Virtanen Johanna, lehtori

VAMISTUVAT OPISKELIJAT

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä MUU HENKILÖKUNTA Ahonen Jussi, tilanhoitaja Aminoff Anna, ammatinohjaaja Hyvönen Tiina, eläintenhoitaja (ammatinohjaajan perhevapaan sijainen lv 2013-2014) Kinnunen Veikko, koulutusteknikko (osa-aikainen) Kokkonen Sami, asuntola-vapaa-aikaohjaaja Koskelo Paula, karjanhoitaja Paaskoski Minna, kuraattori (määräaikainen) Pelkonen Tanja, eläintenhoitaja (määräaikainen, osa-aikainen) Parviainen Juhani, ammatinohjaaja Rönkkö Jasmiina, eläintenhoitaja määräaikainen Taipale Essi, ammatinohjaaja (vanhempainvapaalla 13.2.2014 saakka) Vatanen Taru, vastaava karjanhoitaja Yksi maatalousharjoittelija (kesä 2014)

Lisäksi sivutoimisia tuntiopettajia (mm. sorkkahoito, trimmaus, yritystalous)

Henkilökunta on aktiivisesti kouluttautunut menneen lukuvuoden aikana. Näyttötutkintomestari -koulutuksen suoritti neljä ja aloitti kolme henkilöä. Ammatillisen opettajakoulutuksen sai päätökseen yksi opettaja, AMKagrologin opinnot suoritti yksi opettaja ja lisäksi yksi opettaja aloitti erityisopetta-jan opinnot. Yksi karjanhoitaja suoritti sorkkahoito -kurssin. Monipuolinen koulutustarjonta ja työelämän tarpeista nousevien uusien koulutustuotteiden ja toimintata-pojen kehittäminen sekä osallistuminen Opetushallituksen projekteihin ovat osoitus Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen yksikön luonnonvara-alan opettajien osaamisesta ja myös halusta tarttua uusiin haasteisiin. Koulutusta kehitetään edelleen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa mm. eläinten hyvinvointiin liittyvien hankkeiden avulla.

35

Eskelinen Marko Tapani, Lapinlahti Eskelinen Ville Veikko, Vieremä Hakala Mika Aarne Tapani, Kiuruvesi Idström Henri Samuli, Kiuruvesi Luukkonen Tuomas Juho Iisakki, Sonkajärvi Nevalainen Anju Helena, Lapinlahti Niskanen Simo Aleksi, Vieremä Piippo Tomi Antti Henrik, Vieremä Piirainen Tuomas Lauri Herman, Sotkamo Ruotsalainen Jussi-Pekka, Kiuruvesi Ryhänen Sakari, Vieremä Rönkkö Päivi Hannele, Iisalmi Tiainen Joonas Niko Johannes, Nurmes Virkkunen Reetta Eveliina, Kuopio

Maatalousalan perustutkinto,eläintenhoitaja

Anttila Tiina Susanna, Reisjärvi Immonen Jenna Krista Katariina, Lapinlahti Junkkari Krista Anniina, Paltamo Korhonen Henna Maarit, Iisalmi Korhonen Iida Emmi Pauliina, Kuopio Lahti Katja Annukka, Iisalmi Liukkonen Roosa Henriikka, Hankasalmi Luttinen Henna Mari Katariina, Kiuruvesi Pääkkönen Merja Marjukka, Kuhmo Remes Marjo Satu Susanna, Kiuruvesi Seppä Veera Roosa Annika, Vieremä Tuunainen Katri Aino Helena, Kuopio Viirumäki Elina Anna Katriina, Alajärvi Vähäaho Miia Suvi Karoliina, Iisalmi Knuutti Irina Miia Eveliina, Pyhäjärvi Holopainen Emmi Karoliina, Varkaus Kainulainen Heidi Laura Karita, Jämsä Kaitamäki Suvi Hannele, Siilinjärvi Kallio Roosa Maria, Nivala Karppanen Idaliina Elisa, Joensuu Lappalainen Heidi Susanna, Kuopio Lotvonen Sini Katariina, Iisalmi Mehtonen Anna-Mari Katriina, Kiuruvesi Pöllänen Mirva Maaria, Lapinlahti Raatikainen Veera Hanna Maria, Iisalmi Raikonen Hanne-Mari Katariina, Oulu Rantonen Ronja Maria, Lapinlahti Roth Marja Katariina, Raahe Ruotsalainen Anu-Riitta Johanna, Pielavesi Ruuskanen Tanja Tuulia, Lapinlahti Sallinen Heidi Maria, Iisalmi Timonen Hanna Kristiina, Kuopio Virnes Säde-Tuuli, Raahe Väätäinen Sari Susanna, Iisalmi


KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Peltosalmi ja Hingunniemi

Senni - Sosiaalialan yrittäjyysja tuotekehitysprojekti Green Care menetelmin -hanke Hanke on toteutettu yhdessä Itä-Suomen yliopiston, Ylä-Savon ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa ja sen tavoitteena on koulutuksen turvin luoda yrittäjille Green Care -toimintaa tukevat resurssit asiakkaiden hyvinvoinnin ja toiminnallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat olleet 16-25 -vuotiaat syrjäytymisuhan alaiset nuoret ja yli 65 -vuotiaat kotihoidon piirissä olevat vanhukset, joiden elämänlaatuun ja toimintakykyyn on pyritty vaikuttamaan eläin-, puutarha ja maaseutuavusteisella toiminnalla. Hankkeessa Ylä-Savon ammattiopisto vastasi eläinavusteisten koulutusosuuksista.

työparina. Elokuun Green Care-toimijoiden koulutuspäivien teemoina olivat asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot. Päivien aikana puhujina olivat mm. Ismo Apell ja Tuija Piepponen. Kevään ja syksyn aikana kokeiltiin uutena toimintamallina koulukoiran käyttöä opettajan työparina ammatillisissa oppilaitoksessa Peltosalmen ja Tähtiniemen yksiköissä. Koiran tavoitteellinen käyttö opettajan apuna osoittautui hyvinkin toimivaksi. Koira silminnähden rauhoittaa oppilaita ja auttaa heitä keskittymään opetukseen sekä olemaan paremmin läsnä luokan tapahtumista. Koiran avulla opettajan on helpompi lähestyä oppilaita ja saada heihin kontaktia. Lisäksi koira on aina kiinnostunut oppilaan mielenkiinnon kohteista sekä se haluaa olla oppilaan kanssa ja osoittaa pitävänsä hänestä. Kokeilu osoittautui niin toimivaksi, että tavoitteellista koulukoiratoimintaa jatketaan myös vuonna 2014.

Tammikuussa 2013 Sennihanke järjesti Ylä-Savon ammattiopistossa, Peltosalmen yksikössä Eläin työparina hyvinvointiyrityksessä –seminaarin, joka kokosi yhteen Green Care –toimijoita ja alan opiskelijoita keskustelemaan eläi- Senni-hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös muiden Green Care men hyvinvoinnista ja roolista ihmisen -hankkeiden kanssa ja verkostoitunut alan toimi-

Alaskanmalamuutti Mosse suoritti huhtikuussa 2014 Kasvatus- ja kuntoutuskoira ry:n koulukoiran soveltuvuuskokeet. Ylä-Savon ammattiopistossa on kokeiltu koulukoiratoiminnan soveltuvuutta opetukseen tämän kouluvuoden aikana.

36

37

joihin. Syyskuussa hankeen toimijat kävivät tutustumassa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Green-Care hankkeisiin ja alueen Green Care –yrityksiin ja joulukuussa mm. Kuopion tyttöjen talolta kävi nuoria tutustumassa alan työtehtäviin ja koulutusmahdollisuuksiin Peltosalmella. Senni-hankkeen jalkauttaminen toteutettiin Ylä-Savon ammattiopistolla syksyllä 2013 henkilökunnalle, Viry-iltapäivän muodossa. Tapahtuma pidettiin Peltosalmen yksikössä, jossa oli hankkeen esittely, henkilökunnan koirien Match-näyttely, ohjattu luontoretki ja yhteistä kahvittelua ja rupattelua nuotiolla. Joulukuussa Itä-Suomen yliopistolla pidetyssä hankkeen seminaarin yhteydessä Green Care-toimija koulutuksesta valmistui 10 Green Care-toimijaa. Seminaarin teemana oli hyvinvoinnin lisääminen Green Care elementein. Seminaariin osallistui myös Ylä-Savon ammattiopiston eläintenhoidon perustutkinnon opiskelijoita opettajineen.

Ylä-Savon ammattiopistosta helmikuussa 2014 valmistuneet opiskelijat olivat ensimmäisiä trimmaamisen osaamisalalta valmistuneita opiskelijoita oppilaitoksestamme.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Luonnonvara- ja ympäristöala: hevostalous, Hingunniemi

AIKUISKOULUTUS Hevostalous

Hevostalouden perustutkinto, hevostalouden koulutusohjelma • Hevostenhoitaja pk • Ratsastuksenohjaaja pk

Kettunen Kirsi, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Kontoniemi Arja, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Maskulainen Tarja, lehtori, ammattitaitoa täydentävät aineet Rimpiläinen Leena, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Ruotsalainen Jukka, lehtori, hevostalouden ammattiaineet, ammattitaitoa täydentävät aineet Tuovinen Tiina, sivutoiminen tuntiopettaja, ratsastus, kevät 2013 Valkonen Satu, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Aikuiskoulutus: Bordi Ari, sivutoiminen tuntiopettaja, aikuiskoulutus, kengitysseppä Huttunen Tuovi, koulutusvastaava, aikuisopettaja, hevostalousaineet Kastarinen Katariina, aikuisopettaja, varuste- ja valjastyöt Karvali Sari, aikuisopettaja, hevostalousaineet Kemiläinen Jukka, sivutoiminen tuntiopettaja, aikuiskoulutus, kengitysseppä Toikka Terhi, aikuisopettaja, hevostalousaineet, ratsastuksenopettaja (master)

Lukuvuonna 2013 – 2014 Ylä-Savon ammattiopistolla Hingunniemessä järjestettiin ammatillista perustutkintokoulutusta seuraaviin tutkintoihin: hevostalouden perustutkinto (hevostalouden koulutusohjelma, osaamisaloina hevostenhoitaja ja ratsastuksenohjaaja). Hevostalouden perustutkintoa järjestettiin sekä opetussuunnitelmaperusteisena nuorisokoulutuksena että näyttöperusteisena monimuotokoulutuksena aikuisille. Hevostalouden ammatillisissa perustutkinnoissa oli 120 opiskelijaa, joista osa suoritti tutkinnon näyttöperusteisena monimuotokoulutuksena. Perustutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa oli 42 opiskelijaa tietopuolisessa koulutuksessa. Syyslukukaudella järjestettiin opiskelijoiden vanhemmille ja huoltajille vanhempainpäivä 11.10.2013. Ohjelmassa oli oppilaitokseen ja opetukseen tutustumista sekä opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa mm. hevoskatrilli ja ravisuunnistus. Lisäksi lukuvuoden aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua mm. valjaskerhoon, ratsastuksen iltakilpailuihin sekä valmennuksiin ja ravikilpailumatkoille. Lisäksi opiskelijat järjestivät opinnoissaan mm. ravi- ja laukkakilpailut sekä koulu- ja esteratsastuskilpailut.

Merkittävimmät tapahtumat ja yhteistyökumppanit niiden järjestelyissä: Ylä-Savon ammattiopiston ravilähdöt *Kuopion raviradalla -Kuninkuusravit 27.7.2013 (Suomenhevosten SM-monté – lähtö) -TOTO75-ravit 1.2.2014 -Perheravit 18.4.2014 -Jalostusravit 2.5.2014 *Vieremän raviradalla -Einari Vidgrenin muistoajo 2.8.2013 -Kiuruveden Hevosystäväinseura ry:n paikallisravit 10.8.2013 Viljo maatalousmessujen esittelytilana 25.–27.7.2013 Kansalliset esteratsastuskilpailut 7.8.9.2013 & Kansalliset kouluratsastuskilpailut 24.– 25.5.2014 -Kiuruveden ratsastajat ry Ratsujen ja ponien tamma- ja varsanäyttely 24.9.2013 -Suomen Hippos ry Ori- ja tammanäyttelyt 19.–20.2.2014 -Suomen Hippos ry -Pohjois- Savon hevosjalostusliitto ry -Kiuruveden Hevosystäväinseura Hevosalan ammatillinen koulutus oli mukana ja esillä useissa eri valtakunnallisissa tapahtumissa ja messuilla, kuten Kuninkuuravit 2013 Kuopiossa, Taitaja2014 Lahdessa sekä IskelmäViikko ja Viljo maatalousmessut 2013 Kiuruvedellä. VALMISTUVAT OPISKELIJAT HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, HEVOSTENHOITAJA Airevuo Maija, Jyväskylä Haapakangas Marianne, Kalajoki Happo Minttu, Kajaani Heikkinen Mira, Vesilahti Heiskanen Mia, Siilinjärvi Ilves Jetta, Jyväskylä Isoherranen Pia, Nivala Karppinen Noora, Siilinjärvi

38

Kastelin Kati, Jyväskylä Kauppinen Erja, Sonkajärvi Kuismin Janita, Mikkeli Kärkkäinen Heidi, Kuopio Lappi Eeva, Kuopio Lohikainen Mimmi, Kiuruvesi Markkanen Eveliina, Vaajakoski Miettinen Pauliina, Tuusniemi Mustonen Minna, Kaavi Nerg Ira, Viitasaari Nerg Krista, Viitasaari Nevasaari Mervi, Ylivieska Nissinen Piia, Suonenjoki Nyyssönen Heli, Maaninka Oinas Sara, Keminmaa Paananen Tuuli, Saarijärvi Penttinen Henriikka, Laukaa Petrell Katariina, Loppi Pulkkinen Hanna, Muonio Pyykönen Nina, Suonenjoki Rauhanoksa Marika, Lapinlahti Rouhiainen Liisa, Liperi Sinkkonen Riikka, Ylivieska Tervo Anni, Kajaani Tirkkonen Jenna, Lapinlahti Torvinen Maria, Kittilä Vauhkonen Laura, Pieksämäki

Tallimestarit: Ahponen Sini, tallimestari Sinkkonen Lea, vastaava tallimestari Vääränen Timo, tallimestari

Ylä-Savon ammattiopiston hevostalouden ammatillisen aikuiskoulutuksen vastuualueeseen on kuulunut lukuvuonna 2013–2014 ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, perustutkintoja sekä ei-tutkintotavoitteista koulutusta hevostaloudessa. Kuluvan lukukauden aikana hevostalouden aikuiskoulutus on ollut aktiivisesti mukana Opetushallituksen projekteissa ja aktiivisia koko valtakunnan hevosalan koulutuksen kehittämishankkeissa. Panostamme koulutuksien suunnittelussa työelämän tarpeista nousevaan monipuoliseen koulutustarjontaan. Hevostalouden aikuiskoulutustiimi on järjestänyt tutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta seuraavasti: • Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, ravivalmentaminen (ravivalmentaja) ja hevosvarusteiden valmistaminen ja korjaaminen (valjasseppä) -osaamis-

alat (12 opiskelijaa) • Kengityssepän ammattitutkinto (12 opiskelijaa) • Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto (7 opiskelijaa) • Tallimestarin erikoisammattitutkinto (21 opiskelijaa) • Hevostalouden perustutkinto / oppisopimusopiskelijoiden tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet (39 opiskelijaa) • Näyttöperusteinen ammatillinen perustutkintokoulutus sisältyy hevostalouden perustutkinnon suorittaneisiin Ei-tutkintotavoitteisia ammatillisia täydennyskoulutuksia olemme järjestäneet seuraavasti: • Kengityksen alkeiskurssit (48 opiskelijaa) • Kengityksen peruskurssi (24 opiskelijaa) • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ammatillinen lisäkoulutus yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa. (22 opiskelija)

Harjoitusravit HIngunniemen harjoitusraviradalla 29.4. 2104 I Valtraus-ajo, tasoitusajo 1720m 1. Valppaus - Timo Vääränen 2. Valtori - Aulis Harmoinen 3. Vaarao - Sini Ahponen

HEVOSTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, RATSASTUKSENOHJAAJA Heikkinen Sini, Sotkamo Hynninen Kirsi, Kajaani Kellokumpu Salla, Ii Koivisto Saija, Siilinjärvi Pyykkönen Marja, Suomussalmi Sorsa Vilja, Joensuu

OPETUSHENKILÖSTÖ Aalto Arja, koulutuspäällikkö Nuorisokoulutus: Cork Sanna, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Huttunen Riina, koulutusvastaava, lehtori, hevostalouden ammattiaineet

39


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan koulutusohjelma • Leipuri-kondiittori

Syksyllä 2013 aloitti Leko 13 ryhmä leipomoalan opintonsa. Kuluneena lukuvuonna opiskelijat opiskelivat monipuolisesti elintarvikealan perusteita sekä suorittivat hygieniapassin, työturvallisuuskortin ja EA-1 kurssin. Opiskelijat olivat työssäoppimassa 10 opintoviikkoa leipomoissa, pitopalvelualan yrityksissä tai kahviloissa. Toisen opintovuoden Elva 12 opiskelijat oppivat valmistamaan syyslukukaudella erilaisia leipomo- ja elintarvikealan kausituotteita ja heillä oli ensim-

mäiset ammattiosaamisen näytöt. Työssäoppimista heillä oli elintarvikealan yrityksissä ja leipomoissa 10 opintoviikkoa. Kevätlukukaudella opiskelijat oppivat erilaisten kahvi- ja ruokaleipien valmistusta. Kevään aikana opiskelijat opiskelivat erikoistuotteiden valmistusta mm. sokeri-, suklaa- ja marsipaanitöitä. Opiskelijat oppivat myös erityisruokavaliotuotteiden leivontaa. Olvi-yrityspolkua opiskelevat syventyivät opinnoissaan panimotekniikkaan. ELVA12 luokalla oli kolme NYyritystä: Leivosmestarit, Munkki & pulla taiturit ja H&J Bakery. NY yrittäjät valmistivat erilaisia kahvi- ja ruokaleipiä, täytekakkuja, säilykkeitä ja einesruokia. Yritysten toiminta oli erittäin vilkasta ja yritykset saivat myönteistä palautetta asiakkailtaan. Elintarvikealalla kannus-

Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian koulutusohjelma • Elintarvikkeiden valmistaja

tamme opiskelijoitamme yrittäjyyteen. Kolmannen opintovuoden Leko11 luokan leipuri-kondiittori-opiskelijat olivat syyslukukauden aikana työssäoppimassa leipomoissa, pitopalveluyrityksissä ja kahviloissa. He antoivat ammattiosaamisen näyttöjä todellisissa työympäristöissä. Kaksi opiskelijaa suoritti työssäoppimistaan Saksassa erilaisissa leipomoissa ja saimme heidän työssäoppimistaan seurata blogin välityksellä. Kevään opinnot painottuivat konditoriatuotteiden valmistukseen kuten sokeri, suklaa ja marsipaanitöihin ja täytekakkuihin. Opiskelijat järjestivät keväisen hääkakkunäyttelyn toukokuussa Luma-keskuksella. Elintarvikealalla kannustamme opiskelijoitamme myös jatko-opintoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat mm. leipurin ammattitutkinto ja ammattikorkeakouluopinnot. MUU TOIMINTA Opettajat osallistuivat aktiivisesti kuluneen lukuvuoden aikana myös erilaisiin koulutuksiin mm. elintarvikealan opettajien koulutuspäiville, työhyvinvointiin liittyviin tilaisuuksiin. Lisäksi opettajat osallistuivat pelastus-, paloturva- ja kouluturvallisuus koulutuksiin. OPETTAJAT Koski-Vähälä Anna-Riitta, ETM, ammatillisten opintojen lehtori Leinonen Outi, leipuri- ja kondiittorimestari, näyttötutkintomestari, ammatillisten opintojen lehtori Näsänen Eija, MMM, näyttötutkintomestari, ammatillisten opintojen lehto-

40

ri, koulutusvastaava Leipurin ammattitutkinto Leipurin ammattitutkinto aloitettiin Ylä-Savon ammattiopiston aikuiskoulutuksessa ensimmäisen kerran syyskuussa 2012. Koulutus toteutettiin monnimuotokoulutuksena jakauVALMISTUVAT OPISKELIJAT Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori

Kaarakainen Milla Maaret, Lapinlahti Kärkkäinen Noora Maria, Iisalmi Mykkänen Jenna Krista Hannele, Kiuruvesi Niiranen Janita Anniina, Iisalmi Oivanen Carita Susanna, Kiuruvesi Oivanen Mira Hannele, Kiuruvesi Oksman Krista Leena Birgitta, Iisalmi Pehkonen Meeri Marika, Kiuruvesi Porkka Jatta Elina, Lapinlahti Puustinen Janina Jatta Eveliina, Iisalmi Valtonen Jutta Saara Helena, Sonkajärvi Virkkunen Vilma Katariina, Iisalmi

Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja

Kaasinen Hanna Ilona, Iisalmi Ruotsalainen Janne Ville Markus, Iisalmi

tuen lähiopetukseen 2 – 3 kertaa kuukaudessa ja etäopiskeluun työpaikoilla. Opiskeluun kuului myös ammatillisia etätehtäviä. Opiskelijoita ryhmässä on 11 ja kaikki työskentelivät leipomoissa tai elintarvikealalla. Opintoihin kuului opintomatka Fazerin Leipomoon Ouluun ja Kinnusen Myllyyn Utajärvelle. Tutkintoon liittyvät näytöt annetaan syyslukukaudella 2013 työpaikoilla ja opiskelijat valmistuvat jouluna 2013. OPETTAJA Leinonen Outi, leipuri- ja kondiittorimestari, näyttötutkintomestari, ammatillisten opintojen lehtori

41


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan perustutkinto, Laboratorioalan koulutusohjelma • Laborantti

Laboratorioalalla oppilaitoksessamme koulutetaan laborantteja laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioalan opetustilat ovat Luma- keskus Majakassa. Alan työpaikkoja ovat laboratoriot, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen tutkimusprojekteissa, kuntien elintarvikevalvonnassa sekä ympäristösuojelun ja kaivosteollisuudessa alalla. Näissä laboratorioissa opiskelijat suorittavat myös työssäoppimisjakson, joka on vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppimisjaksoilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä.

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuriala: käsi- ja taideteollisuus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma / Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma • Artesaani

Jokaisen uuden opiskelijan kanssa laaditaan yksilöllinen opintopolku, johon hänen opiskelunsa perustuu seuraavien kolmen vuoden aikana. Opintopolun etenemistä tarkistetaan säännöllisesti. Opintopolku koostuu itsenäisesti tehtävistä oppimistehtävistä Moodle- oppimisympäristössä ja runsaista käytännön töistä eli teoria ja käytäntö tukevat toisiaan. Opiskelussa edetään omaan tahtiin opettajan ohjauksessa. Opintopolkuopiskelu mahdollistaa joustavat valmistumisajat. Myös vastuu omasta oppimisesta korostuu. OPETTAJAT Moilanen Leila, MMM, koulutusvastaava Strandman Teija, FM Korkalainen Merja, FT, tuntiopettaja

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Berg Jonna, Iisalmi Kantinou Anna, Kuopio Laitinen Virve, Maaninka Salolahti Tuomas, Siilinjärvi

Lukuvuonna 2013 - 2014 opiskeli Tähtiniemessä neljän eri vuosikurssin opiskelijoita. Yhteensä opiskelijoita oli 16. Ar te s a a n i o p i s ke l i j o i d e n opintoihin kuului erilaisten käsi- ja taideteollisuusalan tuotteiden sekä vaatteiden suunnittelu, valmistus sekä perinteisin että nykytekniikoin. Esteettinen, kuvallinen ja visuaalinen ilmaisu sisältyivät tuotesuunnitteluun. Vaatesuunnittelussa käytimme ProSketch-suunnitteluohjelmaa. Erilaiset sisustuksen ja vaatetuksen asiakastyöt, korjausompelut, yritysvierailut sekä työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt kuuluivat opiskeluohjelmaan.

Syksyllä olimme mukana Mirka Design:n muotinäytöksessä Lähikäsityö-messuilla. Tammikuussa olimme mukana toteuttamassa ”Luovaa tilaa” Yrittäjäntiellä. Vietimme näin kaksi värikästä viikkoa sisustussuunnittelijan apulaisina. Huhtikuussa kävimme Kädentaidotmessuilla Jyväskylässä. Lahden Taitajakisat 2014 kutsui meitä tutustumaan eri ammattialojen finaaleihin. Kävimme päivän reissulla ko. kohteessa.

OPETTAJAT Partanen Liisa, koulutusvastaava Väisänen-Fält Tuula, tuntiopettaja

Lukuvuoden aikana meillä oli kolme NY-yritystä. Opiskelijat tekivät asiakastöitä sekä osallistuivat useisiin messutapahtumiin.

Lähikäsityömessuilla Iisalmen Oluthallilla 26.10.2013 Ylä-Savon ammattiopiston eri alat antoivat näytteitä osaamisestaan.

42

43


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Hotelli-, ravintola-, cateringalan perustutkinto, kokki

Hotelli-, ravintola-, cateringalan perustutkinto, Asiakaspalvelun koulutusohjelma / osaamisala, tarjoilija Kokin koulutusohjelma / osaamisala, kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla koulutamme kokkeja ja tarjoilijoita. Kokit työskentelevät mm. suurtalous- ja ravintolan keittiöissä ja juhlapalveluyrityksissä ruoanvalmistustehtävissä. Tarjoilijat työskentelevät mm. ravintoloissa, kahviloissa, henkilöstöravintoloissa a juhlapalveluyrityksissä. Opetustilat sijaitsevat Asevelikadulla, opetuskeittiöissä, opetusravintolassa ja oppilaitoksen valmistuskeittiössä. Opetusravintola toimii lounasravintolana koulupäivinä. Hotelli-, ja ravintola ja cateringalalla opiskelee aikuisia n. 40 ja nuoria lähes 100 opiskelijaa. Heistä kokin koulutusohjelmaan on suuntautunut 86 ja tarjoilijan koulutusohjelmaan 16 opiskelijaa. Kokkien ja tarjoilijoiden perusopetusta järjestetään opetus- ja valmistuskeittiöllä. Opetukseen sisältyy opiskelija- ja henkilökuntalounaan valmistaminen, jakelu sekä muut tarjoiluja edustustehtävät. Opiskelijat harjoittelevat ruoka- ja asiakaspalvelutoimintoja erilaisissa palvelutilanteissa ja -keittiötyypeissä. Aikuiset opiskelevat monimuoto-opiskeluna ja työssäoppien sekä oppilaitoksella lähipäiviä käytännön opetuksessa kuin myös teoreettista tietoperustaa. Opiskelijat ovat työssäoppimassa myös ulkomailla. Kuluvana opiskeluvuotena on opiskelijoitamme ollut myös työssäoppimassa ulkomailla, mm. Thaimaassa, Espanjassa, Itävallassa

tarissa ruoanvalmistustehtävissä. Harjoitusravintolassa on avoinna kaikille asiakkaille ilmoitettuina koulupäivinä lounasaikaan. Myös ammattiopiston oma henkilökunta käyttää ravintolamme lounaspalveluja. Tarjoilijat opiskelevat harjoitusravintolan salissa ja työssäoppimispaikoilla. Harjoitusravintolassa on myös tilaustarjoiluja ja opiskelijat toteuttavat opinnäytetöitään ja ammattiosaamisen näyttöjä aidoissa asiakastilaisuuksissa. Opintovuoden aikana opiskelijat osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin. Opiskelijat ovat toteuttaneet sisäisiä juhla-, tilaus- ja teematarjoiluja oppilaitoksemme eri pisteissä. mm. oppitaitoksen/ yritysten asiakasiltojen tarjoiluja, kotiväeniloja ja erilaisia perhejuhlia henkilöstön eläkejuhlien toteutuksia suunniteluineen ja tarjoiluineen. Lisäksi alamme kokkiopiskelijat ovat olleet mukana aktiivisesti NY -vuosiyrittäjänä ohjelman mukaisesti, harjoitusyritystoimintaa. Miia Mähönen, Janika Tissari, Kati Hämäläinen ja Markus Salonen ovat toimineet NY-yrittäjinä Aula Cafe Amiksen tiloissa, jossa he myyvät valmistamiaan tuotteita, välipalatuotteita, juomia ja kahvia. He ovat esitelleet yritystoimintoja myös alueen messuilla ja Iisalmelaisessa kauppakeskuksessa

Peruskoululaisia käy myös

Himanka Mia Mariella, Iisalmi Huttunen Veera Kirsikka, Vieremä Kesti Mari Anneli, Sonkajärvi Komulainen Anni-Reeta, Vieremä Kouvalainen Toni Markus, Pielavesi Kärkkäinen Henna Marika, Iisalmi Kärkkäinen Jenna-Maria Helena, Kiuruvesi Lehikoinen Noora Emilia, Joensuu Martikainen Anna-Leena, Kiuruvesi Ruuska Henna-Maarit, Iisalmi Rämö Janette Emilia, Lapinlahti Heiskanen Jonna Marjo Annika, Kiuruvesi Heiskanen Sonja Iida Annikki, Kiuruvesi Toppi Marita Hannele, Kiuruvesi

Hotelli-, ravintola-, cateringalan perustutkinto, tarjoilija

Hukkanen Heidi Maria Henriikka, Iisalmi Leskinen Minttu Maaria Mimosa, Lapinlahti Salonen Oona Eliisa, Iisalmi Voutilainen Sini Tiia Marianne, Iisalmi Väänänen Hanna Marianna, Jyväskylä

alallamme lukuvuoden aikana tutustumassa työtoimintoihin osallistumalla opetukseen päivän tai pari. Koulutusalallamme on ollut perinteisiä luento- ja infotilaisuuksia mm. ammattikorkeakoulujen infotilaisuudet. Palvelualojen ammattijärjestö Pam:n hygienia ja omavalvonta luennot opiskelijoille. Syksyllä 2013 Ravintola Oppimestarissa järjestettiin Ravintola Juuren kokkien kanssa yhteistyössä Villiyrttitapahtuma. Opiskelijamme osallistui myös yhteistyössä Ylä-Savon kehityksen kanssa Juurista ammentaen kirjan tekemiseen.

AIKUISKOULUTUS Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut kolmannen vuoden aikana työpaikoilla erilaissa keittiöissä ja asiakasapalvelutehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Osa alamme opiskelijoista suorittaa laajennettua työssäoppimista joka on jopa 50–60 opintoviikkoa työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua koko opiskeluajasta. Osa opiskelijoistamme suorittaa opiskelut nopeutetusti. jopa kahdessa vuodessa. Kuluvan lukuvuonna valmistui tarjoilija opiskelija joka on suorittanut laajennetun työssäoppimisen kautta tutkinnon opinnot 110ov ja lähiopetusta 10ov. Työssäoppimisen yhteydessä työpaikoilla opiskelijat suorittavat ammattiosaamisen näyttöjä työelämälähtöisesti. Ammattiosaamisen näyttöjä opiskelijat on tehnyt työpaikoilla ja yrityksissä ja joitakin tapahtumia on toteutettu oppilaitoksella asiakastilaisuuksissa. OPETTAJAT Eronen Anne, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, näyttötutkintomestari Huttunen Jaana, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, näyttötutkintomestari Nissinen Leena, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, näyttötutkintomestari Perälä Raija lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, kansainvälisyyskoordinaattori

Sonninen Sirkka, lehtori, ammatinopettaja Reis Sanna, ammatinopettaja, ylempi AMK restonomi Tuovinen Armi, ammatinopettaja, ravitsemisteknikko, erityisopettaja Vesterinen Eija, lehtori, ammatinopettaja, restonomi, koulutusvastaava, hankevastaava Viheri Pirkko, lehtori, ammatinopettaja, restonomi, erityisopettaja näyttötutkintomestari Ammatinohjaajat: Huttunen Anne ja Pellikka Marja Aikuiskoulutuksena olemme järjestäneet tutkintoja ja niihin valmistavia koulutuksia seuraavasti: - hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto (näyttöperustaisena) - kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto; toimitilahuoltaja - laitoshuoltajan ammattitutkinto - kotityöpalvelujen ammattitutkinto - suurtalouskokin ammattitutkinto - dieettikokin erikoisammattitutkinto - siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto - siivousteknikon erikoisammattitutkinto - majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

OPETUSHENKILÖSTÖ Honkanen Päivi, aikuisopettaja, restonomi, näyttötutkintomestari Ikonen Ritva, aikuisopettaja, restonomi, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari Kastarinen Minna, aikuisopettaja, restonomi, näyttötutkintomestari Korolainen Tea, aikuisopettaja, näyttötutkintomestari Pihavaara Eine, aikuisopettaja, restonomi (ylempi AMK), näyttötutkintomestari

Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi järjestimme täydennyskoulutuksina erilaisia koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan mm. keittiöalan täydennyskoulutusta erityisruokavalioista ja puhdistuspalvelu-

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Ravitsemis- ja puhdistuspalvelu, aikuiskoulutus

Työssäoppimista sisältyy opiskeluun vähintään 20 opintoviikkoa, ja opiskelijat suorittavat sen toisen ja

Laatutyö kotityöpalveluyrityksissä pilaitoksen valtakunnallinen yhteishanHanke on yhdeksän oppilaitoksen valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää, tukea ja ohjata yhteistyössä Valviran kanssa kotityöpalveluja tukipalveluina tuottavien yritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia. Kotityöpalvelujen toiminnassa, markkinoinnissa ja yritysten verkostoitumisessa hyödynnetään sähköisiä palveluja ja sosiaalista mediaa (mm. Facebook, Twitter, www.kotityopalvelut.fi).

Kokit opiskelevat myös oppilaitoksen harjoitusravintola Oppimes-

Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä Ravitsemis- ja puhdistuspalveluala

44

alan päivityskoulutuksia kunnille ja yrityksille. Uutena koulutuksena järjestimme villiyrtteihin ja muihin luonnon keruutuotteisiin perehdyttävän koulutuksen. Verkosto-oppilaitoksille toteutimme tutkintoja maksullisena palvelutoimintana. Maksullisena palvelutoimintana toteutimme myös hygienia- ja anniskelupassikoulutuksia ja testauksia. Olimme oppilaitoksena mukana Prosessit ja virtuaalioppiminen kotiyöpalveluyrityksessä -hankkeessa. Osallistuimme aktiivisesti opettajien työelämäjaksoille.

Hanke on yhdeksän ammatillisen op-

45

ke. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien tarkoituksenmukaisuutta kotityöpalveluyritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on avata kotityöpalveluyritysten toiminta- ja palveluprosesseja sekä kuvata niihin liittyvät työtehtävät. Erityisesti huomioidaan asiakasturvallisuus ja riskit kotityöpalvelujen työtehtävissä. Hankkeessa myös laajennetaan ja lujitetaan kotityöpalvelualan yrittäjien ja oppilaitosten verkostojen toimintaa.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: kauneudenhoitoala Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan koulutusohjelma • Parturi-kampaaja Hiusalalla on laajennettua työssäoppimista jatkettu aiempien vuosien tapaan. Lisäksi on moodle-materiaalipankkia edelleen käytetty teorian ja etäoppimisen työvälineenä. Hiustaitureissa on myös otettu käyttöön malli, jossa opiskelijat toimivat itsenäisemmin ja opettaja on ohjaajan ominaisuudessa seuraamassa työntekijöiden valmiuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei hiustaitureissa olisi apua tarjolla, päinvastoin, sillä uudella työnjaolla opettaja vapautuu nopeammin avun tarvitsijoille. Teorian etäopetus on tuonut haasteita, sillä se vaatii opiskelijalta valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Kokemuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että tämä kasvattaa opiskelijoita vastuunottoon. Ensimmäisen opiskeluvuotensa aloittaneessa ryhmässä paka 13:lla on nyt keväällä perustutkintoa suorittavia opiskelijoita 13, joiden lisäksi mukana on joissakin jaksoissa mahis-opiskelijoita. Syksyllä aloitimme ensimmäiseksi ”ammatin alkeet” moduulilla, jossa opiskelimme hiusalan ammatin alkeita ja turvallisia työtapoja, ihon ja hiuksen anatomian sekä tuotetietouden perusteita hiusten

hoitamiseen liittyen. Lisäksi opiskelimme kampausten ja leikkausten perusteita, mikrobiologiaa sekä allergia-asioita. Tämän jälkeen kävimme läpi hiustenpidennyksiä, kosmeettista hoitamista ja käsienhoitoa. Seuraavaksi aloitimme asiakaspalvelun ja teimme asiakkaille hoitokäsittelyjä. Ensimmäiseen vuoteen kuuluvat hiustenleikkausten, kampausten ja hoitokäsittelyjen lisäksi permanenttikäsittelyjen perusteet sekä vaalennus- ja värjäyskäsittelyt. Edellä mainittuun kuuluvat myös ripsien ja kulmien muotoilu ja värjääminen. Toisen vuosikurssin opiskelijoilla ammatillisiin opintoihin on kuulunut työssäoppimista, yritystoimintaa, asiakaspalvelua, sekä kampauksia ja ehostuksia. Ammatillinen osaaminen on karttunut hurjasti ja asiakaspalveluun sekä kädentaitoihin on tullut varmuutta ja omatoimisuutta. Ryhmän kolme rohkeaa opiskelijaa, eli Mira Makkonen, Mia Putkonen ja Jenna Kejonen, perustivat Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaan Parturi-kampaamo Tuulitukka Ny-yrityksen. He ovat tehneet myös työssäoppimisjaksoja omassa yrityksessään.

Toista vuotta suorittavassa ryhmässä Paka 12 on opiskelijoita 14, joista jo tänä keväänä valmistuu Piia Mäkäräinen. Kolmannen vuoden opiskelijoita paka 11 ryhmässä on 14. Opiskelijat aloittivat tiiviisti opinnäytetöiden teolla heti syksyllä. Tavoitteeksi oli asetettu opinnäytetöiden opponointi jo ennen vuoden vaihdetta ja silloin se toteutettiinkin. Opiskelijat tekivät näyttötyönsä asiakaspalvelun ohella tai yrityksissä pitkin lukuvuotta. Työssä painotettiin jo paljon oma-aloitteisuutta ja vastuuta työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuosi sisälsi paljon työssäoppimista, mutta sen lisäksi harjoiteltiin erilaisia kampauksia. Laajennettu työssäoppiminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska todellisissa työtilanteissa ja ympyröissä opiskelijat ovat todella motivoituneita kehittämään ammattitaitoaan. Kevään pitkä työssäoppiminen toteutui monella samassa yrityksessä kuin talven muut työssäoppimisjaksot. Kimmo Hartikainen oli ulkomaan työssäoppimisjaksolla Englannissa Doncasterissa. Kokemus oli opiskelijalle mieluisa. Muut työssäoppimispaikat ovat olleet Ylä-Savon seudulla. OPETTAJAT Mira Konola, parturi-kampaaja, KM, estenomi Marja Hurskainen, estenomi, kampaajamestari, Birgitta Lipponen, kampaajamestari, hiusyrittäjä

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hartikainen Kimmo Pekka, Iisalmi Hartikainen Suvi-Maarit Hannele, Iisalmi Hulkkonen Reetta Karoliina, Kuopio Jääskeläinen Laura Eveliina, Iisalmi Kiimalainen Emma-Roosa Alexsandra, Sonkajärvi Klinga Katja Maarit, Iisalmi Kortelainen Minna Marjaana, Lapinlahti Kyllönen Emmi Anniina, Kiuruvesi Laidinen Kristina Tiina, Vieremä Niskanen Iita Helena, Vieremä Penttinen Jenna Hannele, Pielavesi Remes Hanna Pauliina, Iisalmi Ryhänen Jenna Maria, Lapinlahti Väänänen Ira Elisa, Lapinlahti Mäkäräinen Piia Kristiina, Kiuruvesi

Kasikurkistuksessa 13.-14.5.2014 alueen 8. luokkalaiset tutustuivat mm. hiusalaan.

46

47


AIKUISKOULUTUS

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuriala: viestintä ja informaatiotieteet

Yrityspalvelut

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma • Media-assistentti

Lukuvuonna 2013 - 2014 media-alalla opiskeli kolme vuosiluokkaa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelivat audiovisuaalisen viestinnän perusteita valmistautuen ensimmäiseen näyttöönsä keväällä.

OPETTAJAT Hurskainen Kari, koulutusvastaava Varonen Tero, av-viestinnän opettaja Rönkkö Tomi, av-viestinnän opettaja

Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelu tapahtui työssäoppimisen merkeissä; osaston harjoitusyrityksessä tai eri av-alan yrityksissä. Työssäoppimiseen liittyy myös kiinteästi ammattiosaamisen näytöt. Media-alalla näytöt järjestetään työssäoppimisen yhteydessä todellisessa työympäristössä sekä tarvittaessa omassa osaston harjoitusyrityksessä tilaustöitä tehden.

VALMISTUVAT OPISKELIJAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti Holopainen Miika Markus, Iisalmi Janatuinen Tuire Katariina, Hämeenlinna Juvonen Jasmina Juulia, Iisalmi

Koulutamme monipuolisia osaajia työelämään - niin uusia ammattilaisia kuin jo aiempaa ammattilaisten osaamista täydentäen. Kehitämme alueen osaamista yhdessä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja ammattitaitoa. Kuluneena vuonna olemme muun muassa suunnitelleet ja toteuttaneet yhteistyössä Iisalmen kaupungin ja eri yrittäjäyhdistysten edustajien kanssa Parasta Palvelua- asiakaspalvelukoulutuksen. Koulutusta on toteutettu sisäisenä henkilöstökoulutuksena oppilaitoksemme henkilöstölle ja ulkoisesti paikallisille yrityksille. Yrityspalvelutiimissä olemme järjestäneet tutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta seuraavasti: • Maaseutumatkailun ammattitutkinto • Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto • Myynnin ammattitutkinto • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto • Yrittäjän ammattitutkinto • Johtamisen erikoisammattitutkinto • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto • Tekniikan erikoisammattitutkinto • Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto Lisäksi olemme järjestäneet seuraavia täydennyskoulutuksia: • Elämyspedagogiikan täydennyskoulutus

Yhteistyökumppaneinamme työssäoppimisen järjestelyissä ovat olleet mm. Iisalmen kaupunki, iisalmelaiset lehdet,mainostoimistot sekä Ylä-Savon ammattiopiston eri projektit.

48

• EsimiesPro- johtamiskoulutus • Työhyvinvointiagenttikoulutus • Työnohjaajakoulutus • Kielikoulutukset; englanti ja venäjä Yrityspalvelutiimin yrityksille suunnatut koulutus- ja kehittämispalvelut ovat nykyisellään monipuolisia. Koulutuspalvelujen suunnittelua toteutamme aktiivisesti yhteistyössä työelämän / yritysten edustajien kanssa. Yritysten tarpeisiin räätälöityjä lyhytkoulutuksia olivat muun muassa erilaiset työyhteisön vuorovaikutukseen sekä työhyvinvointiin liittyvät koulutukset, asiakaspalvelukoulutukset sekä kielikoulutukset. Lisäksi olemme toteuttaneet muun muassa työturvakorttikoulutuksia sekä matkailualan turvallisuuspassikoulutuksia. Kesäkuussa 2013 järjestimme kielimatkoja Venäjälle (Pietari) sekä Britanniaan (Lontoo ja Cambridge). Kielimatkojen tavoitteena on oppia käyttämään englannin- tai venäjänkieltä rohkeasti työelämässä. Tätä tavoitetta osaltaan tukee paikallisiin perheisiin majoittuminen ja intensiivinen ja aktiivinen vieraan kielen käyttö koko matkan ajan. Kieltenopettajamme on ollut Cambrigdessä päivittämässä ja kehittämässä opetusmenetelmiä.

Yrityspalvelutiimi on osallistunut myös aktiivisesti alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Olemme olleet mukana mm. ELY:n rahoittamassa valtakunnallisessa Ammattiosaajia omistajavaihdokseen – hankkeessa sekä itäsuomalaisten aikuiskouluttajien Osaava Itä-Suomi – hankkeessa. Matkailusta vastaava opettajamme perehtyi ”Tahko-Safarien työelämäjaksolla” Tahkovuorella vuodenvaihteeseen painottuvan venäläisten lomasesonkiin liittyvään safaritoiminnan asiakaspalveluun, moderniin safarikaluston tekniikkaan ja ajankohtaisiin turvallisuushaasteisiin. Osa tiimin opettajista on ollut myös kansainvälisessä opettajavaihdossa mm. Saksassa Paderbornissa ja Itävallassa Rohrbachissa tutustumassa paikallisiin yrittäjäkoulutuksiin, oppisopimustoimintaan ja työharjoittelukäytäntöihin. YRITYSPALVELUTIIMIN OPETTAJAT Ehnqvist Johanna, yrittäjyys Hotarinen Olavi, johtaminen ja tekniikka Häkkinen Marja, työnohjaus Jääskeläinen Kaj, matkailu ja johtaminen Pironetti Heli, yrittäjyys ja johtaminen Rönkkö Riitta, myynti ja markkinointi, koulutusvastaava / yrityspalvelutiimi Soroka Irina, englanti ja venäjä


KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Yrityspalvelut

Tulevaisuuden senioripalvelut Tulevaisuuden senioripalvelut on koti- ja hoivapalveluyrityksille suunnattu kehittämishanke. Tavoitteena on aktivoida seniorialan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa, palvelutarjontaansa ja verkostojaan huomioiden ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Tulevaisuuden kehitystrendit, uudistettu lainsäädäntö ja teknologian tuomat muutokset antavat yrityksille runsaasti mahdollisuuksia uusiin palveluihin ja toimintatapoihin. Projektiin osallistuu 11 pohjoissavolaista yrittäjää, jotka haluavat kehittää yritystään sekä tutustua hoivapalveluiden uusimpiin kehitystrendeihin Suomessa ja Euroopassa. Samalla pyritään vahvistamaan alan toimijoiden verkostoja ja

AIKUISKOULUTUS Atk- ja uratiimi

saamaan yrittäjien usein raskaaseen arkiseen työhön uusia innostuksen ja motivaation lähteitä. Tulevaisuuden senioripalvelut projekti on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama.

elämäjaksojen muodossa. Opettajamme ovat aktiivisesti myös kartoittaneet alueemme yritysten tarpeita yrityshaastatteluin oman osaamisemme ja palvelutarjontamme kehittämiseksi.

Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa, Askel, Ammattiosaamista omistajan- Opettajamme osallistuvat vaihdoksiin ja VaihtoAskel näiden hankkeiden myötä valtakunnal Ammatilliselle koulutukselle asetettua Työelämän kehittämisja palvelutehtävää (tyke) tukevat Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Opetushallitus rahoittamillaan hankkeilla. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti pkyritykset. Haluamme tehdä yhteistyötä työelämän kanssa ja kehittää asiakaslähtöisyyttämme palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Ylä-Savon ammattiopiston henkilökuntaa on osallistunut mm. alueen yhteistyöverkoston kehittämiseen, opettajien työelämätaitojen sekä verkostojen laajentamiseen opettajien työ-

lisesti eri toimialojen opettajaverkostoihin, joissa jaetaan hyviä kokemuksia ja oivalluksia opetustyön kehittämiseksi. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Iisalmen elinvoimayksikön, YläSavon Kehitys Oy:n, Iisalmen Yrittäjien, Iisalmen Seudun Yrittäjänaisten, TE-toimiston sekä eri oppilaitosten kanssa niin Pohjois-Savossa kuin valtakunnallisestikin. Järjestämme yhteistyössä aluetoimijoiden kanssa mm. seminaareja ja koulutuksia elinvoimaisen ja yrittävän Ylä-Savon eduksi. Yhteistyössä on voimaa juuri oman alueemme edelleen kehittämiseksi!

Atk- ja uratiimissä olemme järjestäneet seuraavia koulutuksia: - atk-lyhytkoulutukset - lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto - päihdetyön ammattitutkinto - työvalmennuksen erikoisammattitutkinto - Työhyvinvointiagentti koulutus - Työhyvinvointikoulutukset: Insights- ja MetalAge -koulutukset, Ratkaisukeskeinen työyhteisö valmennus, Ikävoimaa työhön koulutus, Työhyvinvointi kuljetusalalla -ammattipätevyysjatkokoulutus - 50+ Osaajat työssä hanke ja Mestari-kisälli hanke (10/2013–12/2014) (OPH osarahoitteinen) - Nuorten osaaminen näkyväksi – koulutus (ELY) - kotoutumis- ja kielikoulutukset Kuluneena talvikautena atkkoulutusten painopiste on ollut Akortti- ja henkilöstön täydennyskoulutuksissa, joissa ollaan siirtymässä yhä enemmän mobiilitekniikan ja verkkokurssien hyödyntämiseen. Vuoden 2014 alusta aikuiskoulutuksen käyttöön saatiin ensimmäinen tablettisalkku. TVT-koordinaattorina Mervi on osallistunut erilaisiin iPad-koulutuksiin. Opettajan työelämäjaksolla Mervi oli KH FIN Oy:ssä tutustumassa CE-merkinnän vaatimuksiin ja oppimassa, kuinka tehtaan sisäinen laadunvalvonta, FPC-manuaali, rakennetaan.

Yritysten henkilöstön atk-valmiuksien kehittämistarpeisiin on vastattu järjestämällä Microsoftin ja OpenOfficen ohjelmien koulutuksia. Etappi Open -hankkeessa toimimme yhteistyössä ammattitaidon täsmäkartoituksissa, ammattiopettajan sparrauspäivissä, koulutusvalmennuksessa ja työelämän valttikortit -koulutuksissa. Aikuiskoulutuksena olemme järjestäneet tutkintoja ja niihin valmistavia koulutuksia seuraavasti: lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto sekä työvalmennuksen erikoisammattitutkinto. Lisäksi erilaiset työhyvinvointipalvelut ja -koulutukset työyhteisöjen kehittämiseksi ovat olleet suosittuja. Työhyvinvointipalveluja on tuotteistettu ja toteutettu työyhteisöjen ja oman talon hyödynnettäväksi. Ikävoimaa työssä – koulutusta ja Mestari-kisälli valmennusta on kehitetty yhdessä hankkeissa pilottiyritysten (Runnin Kartanonmäki Oy ja Koivurinteen palvelutalo Oy / hoitokoti Paaskoti) kanssa. Hanketyötä on tehty valtakunnallisessa ammatillisten kouluttajaorganisaatioiden verkostossa tavoitteena kehittää työurien pidentymiseen tähtääviä koulutus- ja valmennuspalveluita työelämän tarpeisiin. Osana hanketyötä on suunniteltu ja toteutettu Luova-opiskelutila Yrittäjäntien yksikköön yhdessä sisustaja- ja artesaaniopiskelijoiden kanssa. Kirsi on kehittänyt ammatillista osaamistaan mm. osallistumalla Yhessä-tuotteistamiskoulutukseen, opinto-/benchmarking matkalle Itävaltaan, Mindfulness 1 & 2 -koulutuksiin, Mikkelin kesäpäiville, Jari Parantaisen tuotteistamiskoulutukseen, Strategiaenkeli Sari Nyrhisen työpaikkayhteistyön mallinnustyöpajaan, Työterveyspäiville, Parasta palvelua -koulutukseen sekä tekemällä useita yritysvierailuja. Lukuvuonna 2013-2014 maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutuksissa sekä aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetustyhmissä opiskeli yli 70 opiskelijaa. Hakijoita koulutuksiin oli 115.

Parasta palvelua -koulutus pilotoitiin henkilöstölle syksyllä 2013.

50

51

Luk uvuoden aikana olemme toimineet aktiivisesti erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Kotoutumista ja osaamista on edistetty osaavien opettajien, työelämäyhteyksien sekä muiden yhteistyökumppaneiden voimin. Opiskelijat toteuttivat mm. Savonia amk:n sosiaalialan opiskelijoiden kanssa Kulttuurit kohtaavat -tapahtuman Iisalmen kulttuurikeskuksessa, jossa esiteltiin Ylä-Savon kulttuurikirjoa. Kotoutumiskoulutusten ohella järjestimme omaehtoisia suomen kielen lyhytkoulutuksia. Tietotekniikka- ja ohjaavien koulutusten sekä kotoutumis- ja kielikoulutusten aikuisopettajat: Hakulinen Mervi, tietotekniikka, koulutusvastaava, TVT-koordinaattori Hurri Natalia, suomi toisena ja vieraana kielenä (hoitovapaalla 16.4.2014 asti) Juntunen Hannele, maahanmuuttajakoulutukset Leskinen-Heilmann, Eila, suomi toisena ja vieraana kielenä Ruotsalainen Kirsi, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, työhyvinvointikoulutukset, hankevastaava 50+ Osaajat työssä ja Mestari-kisälli hankkeet sekä Nuorten osaaminen näkyväksi – koulutus Räisänen Anne, suomi toisena ja vieraana kielenä Rönkkö Tomi, tietotekniikka Turpeinen Riitta, opettajana eri koulutuksissa, lukitestaaja, OpinOvi-palvelu, NAO-yhdyshenkilö, aikuisten erityisen tuen koordinointi


AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA SEKÄ AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA KOULUTUS Opiskelimme ahkerasti • korotimme peruskoulun numeroita • opiskelimme opetussuunnitelman mukaisia aineita, perustutkintoihin kuuluvia opintoja ja tutustuimme työelämään • opiskelimme käytännön arkielämän taitoja uudessa opetuskoti Himassa • osallistuimme korttikoulutuksiin (EA1, hygieniaosaaminen, tulityö- ja turvallisuuskortti) Tutustuimme koulutukseen ja työelämään • saimme tietoa eri ammateista ja koulutuksista • tutustuimme valitsemiimme koulutuksiin ja ammatteihin pitkillä kokeilujaksoilla Iisalmessa ja lähiympäristössä Saimme kokemuksia • ryhmäydyimme erilaisissa ympäristöissä • tutustuimme taidenäyttelyihin ja luontomuseoon

• kävimme teatterissa ja hääkakkunäyttelyssä • tutustuimme erilaisiin tapakulttuureihin • teimme yritysvierailuja • liikuimme mieltymystemme mukaisesti liikuntahallilla, ulkona, uimahallilla, keilahallilla ja kuntosalilla MENOA OHJAAMASSA OLIVAT: Anna-Helena Lipponen Riitta Kajanus Senja Karhunen Tero Rönkä MENOSSA MUKANA OLIVAT: Ahokivi Severi Ahva Veera Albayrak Yasemin Grönfors Mertsi Hiltunen Hanna Hyvönen Saku Itkonen Aleksi Jalava Annika Järveläinen Milla Kanerva Inka Kauppinen Pertti

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat

Kemiläinen Eeva Koljonen Petri Koljonen Tomi Krogerus Veera Kuosmanen Adalmiina Laiho Eine Lappalainen Karoliina Lehto Emmi Lempinen Aki Lukkarinen Taru Markoff Eveliina Markoff Outi Martikainen Jenni Partanen Niina Pesonen Miro Putkonen Jonna Rae Hanna Svärd Ville Säisä Laura Särkelä Pinja Uhek Teemar Uotinen Jani Tervo Valtteri Väisänen Toni

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) ammatillisissa perustutkinnoissa tukevat ammattitaidon saavuttamista. Nämä ”atto-opinnot” koostuvat pakollisista ja valinnaisista osista: Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov - äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto sekä taide ja kulttuuri Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov - voivat liittyä pakollisiin tutkinnon osiin tai seuraaviin valinnaisiin osiin: ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus, psykologia ja yritystoiminta

OPETTAJAT

Heikkinen, Annika, äidinkieli, luki-ohjaus Ikonen, Jukka, liikunta, terveystieto Jounela, Laura, liikunta, terveystieto, musiikki, psykologia Kajanus, Riitta, liikunta, terveystieto, resurssiopettaja Kiiskinen, Marja, taide ja kulttuuri, erityisopetus Luomi, Tomi, äidinkieli, luki-ohjaus (opintovapaalla) Maskulainen, Tarja, äidinkieli, luki-ohjaus Moilanen, Hanna, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, äidinkieli Mähönen, Sirpa, englanti, äidinkieli (opintovapaalla) Niskanen, Hanna-Mari, englanti, äidinkieli Niskanen, Kristiina, äidinkieli, englanti Partanen, Eeva Liisa, ruotsi, saksa, koulutusvastaava Pirinen, Leena, englanti Qvintus, Jukka, liikunta, terveystieto, liikuntakerhot, resurssiopettaja

TOIMINTA

Tiimin lukuvuoteen on kuulunut opetuksen lisäksi opiskelua, opetuksen kehittämistä sekä hankkeisiin ja erilaisiin tapahtumiin osallistumista. Olemme saaneet koulutusta erityisesti mobiilioppimisesta, mm. tablettitietokoneiden käytöstä opetuksessa. Blogit, wikit, pilvipalvelut ja videoklipit on sormeiltu, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa on kokeiltu erilaisia opetusmenetelmiä. Muutama meistä on jatkanut opettajan pätevöitymisopintojaan. Erityisopettajamme on pitänyt kevään aikana atto-tupaa, jossa opiskelija on voinut työskennellä pienryhmässä omaan tahtiin ja yksilöllistä tukea saaden. Olemme tiiviisti mukana myös opetussuunnitelmien kehittämistyössä ops-työryhmässä. Olemme ahkeroineet erilaisissa projekteissa, esim. Moto- ja Lato-hankkeissa: Moto on moniammatillisen ja yrityslähtöisen oppimisympäristön kehittämishanke, Lato taas laajennetun työssäoppimisen hanke, jonka jäljillä keväällä on jatkanut hanke Yksilöllisillä poluilla työelämään. Näissä projekteissa olemme työstäneet mm. opastauluja, kieli- ja kulttuurimateriaalia ulkomaan työssäoppimisjaksolle lähteville opiskelijoillemme sekä malleja, kuinka attoja voi opiskella työssäoppimisen yhteydessä. Tapahtumien ja juhlien toteuttamisessa olemme aktiivisesti olleet mukana. Lähikäsityömessujen muotinäytös, jossa muutama meistä atto-opettajistakin oli hius- ja vaatemallina, oli yksi syksyn sykähdyttävistä Ylä-Savon ammattiopiston ja yritysten yhteistyön muodoista. Keväällä tiimimme on saanut Parasta palvelua -koulutusta ja ratkaisukeskeistä valmennusta.

Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen ovat jatkuvasti esillä tiimissämme. Liikunnan ja terveystiedon opettajat mm. suunnittelivat ja toteuttivat syksyn hyvinvointiviikkoa, jolloin pidimme omankin palaverimme rennosti Paloisvuorella keppijumpaten ja nuotion loimussa makkaraa paistaen. Opiskelijoille on pidetty kolme kertaa viikossa liikuntakerhoa. Saku ry:n ja Ylä-Savon ammattiopiston esim. sählyturnauksiin, on otettu osaa innokkaasti. Kansainvälisyys, kielitaito ja vaikuttamistaidot ovat näkyneet vahvasti opetuksessamme. Syksyllä 2013 haimme mahdollisuutta päästä Euroscola-tapahtumaan EU-parlamenttiin Strasbourgiin Ranskaan. Helmikuussa 2014 atto-opettajat Hanna Moilanen ja Hanna-Mari Niskanen lähtivät 15 oppilaitoksemme opiskelijan kanssa neljän päivän matkalle Ranskaan. Parlamentti maksoi osan matkan kuluista. Ryhmä kokoontui lokakuusta lähtien viikoittain valmistelemaan reissua, esim. käymällä läpi tapaamisen puheenaiheita ja opiskelemalla englantia. Tukea ja apua saimme koko Ylä-Savon ammattiopiston väeltä, kiitos! Matkan huipentuma oli 28. helmikuuta, kun 500 nuorta eri EU-maista kokoontui Euroopan unionin parlamenttiin Euroscola-tapahtumaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kokeilemaan parlamentaarikon työtä. Opiskelijamme olivat jo edellisenä päivänä tavanneet europarlamentaarikko Hannu Takkulan paikan päällä. Kannatti lähteä matkaan - näin EU tuli lähemmäs meitä. SAKUstars-tapahtuma on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Tänä vuonna kilpailut olivat Vaasassa, ja opiskelijoiden huoltajina ja kannustajina olivat tuttuun tapaan atto-opettajat. Matkalta toimme menestystä, kokemusta ja energiaa.

Musiikkia on tänä vuonna voinut opiskella meillä myös valinnaiskurssina. SakuStars tuo aina esiin uusia kykyjä ja yllätyksiä: tänä vuonna yhden kunniamaininnoista sai Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijan ruotsiksi kirjoitettu runo.

Kodinomaisen opetustilan eli ”Himan” avajaisia vietettiin juhlallisesti Asevelikadulla toukokuussa 2014.

52

53

Kasikurkistuksessa 13.-14.2014 nähtiin mm. opiskelijoiden tanssiesitys.


AIKUISKOULUTUS Valmistuneet opiskelijat 1.5.2013-23.5.2014

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Ewane Charles Yves Hujanen Sami Lauri Tapio Huttunen Teemu Hämäläinen Jenna Mari Tuulikki Korhonen Eetu Mikael Laitinen Janne Lintunen Vili-Petteri Nivalainen Tatu Henri Mikael Pehkonen Tuomo Tapio Remes Antti Sakari Rissanen Hannu Tirkkonen Raine Antero Ikäheimo Harri Jouko Antero Lämsä Karri Simo Tapio KONEENASENTAJAN AMMATTITUTKINTO Karhunen Tommi Antero Laurikkala Jouni Lasse Piippo Jesse Joonas Niilekselä Aki Markus Ensio SÄHKÖASENTAJA AMMATTITUTKINTO Honkanen Harri Tapio Hukkanen Antti Juhani Leponiemi Kalle Iivari Murtoniemi Martti Pekka Eemeli Rantonen Martti Johannes Romppainen Juha Tapani MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO Martiskainen Markku Juhani Puustinen Jari Juhani Reijonen Einari Soininen Antti Hermanni Toivola Kari Aukusti Tolvanen Jari Matti Juhani Koivistoinen Jarmo Nissinen Urpo Pehkonen Jyri Veikko Pehkonen Pasi Petteri Räsänen Jukka Petri Mikael Juntunen Timo Kouvalainen Jouko Antero Mäkäräinen Toni Kuronen Heikki Nevalainen Antti Julkunen Jarno Reijo Tapani Ollikainen Eetu Tapani Ollikainen Jari Vilho Sakari Ollikainen Jarno Tapani Ollikainen Tomi-Henrik Ensio Rintamäki Esko Mikael

AIKUISKOULUTUS Valmistuneet opiskelijat 1.5.2013-23.5.2014

Räsänen Unto Juhani Tuomilinna Jouko Kalevi Turunen Jouni Johannes Kettunen Mika Kalevi Koistinen Kimmo Olavi Kukkonen Risto Antero Levä Olli Pekka Moilanen Arto Olavi Rissanen Ari Veikko Juhani Kekkonen Simo Antero Julkunen Timo Juhani MAARAKENNUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Lappalainen Jukka Sakari Pippuri Ossi Mika Pitkänen Jani Henrik Vornanen Kari Kullervo YHDISTELMÄAJONEUVOKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Bergman Kairo Hyvönen Jani Petteri Hämäläinen Jan-Erik Kaarakainen Jari Johannes Kaarakainen Jukka Petri Kangasniemi Tommi Erkki Olavi Kekäläinen Antti Olavi Kokkonen Paavo Johannes Korolainen Pekka Juhani Lappalainen Simo Ilmari Leinonen Reijo Sakari Leiviskä Marko Arto Johannes Leskisenoja Veli-Pekka Punkki Antti Repo Petri Tapani Riikonen Janne Juhani Roivainen Janne Kauko Juhani Ruotsalainen Oula Marius Ryhänen Eero Antero Räisänen Anssi Jukka-Tapio Seppänen Jouko Tapio Simpanen Jukka-Pekka Tiainen Sami Petteri Tossavainen Ari Petter Virkkunen Niko Petri Juhani Voutilainen Tuomas LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Pakarinen Ilkka Sakari Savolainen Harri Veli Juhani Simonen Jyrki Valter

54

LIIKENNE-ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Holmström Mirja Hannele Honkanen Lassi-Pekka Häkkinen Miija Maarit RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Korhonen Hanne Martikainen Arto Miettinen Milla Tikkanen Pasi Markus Mäkeläinen Arttu Johannes TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO Kärkkäinen Teemu Antero TALONRAKENNUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Huttunen Johan Henri Erik ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO Kääriäinen Joni Petteri LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Haatainen Ulla Inkeri Heikkinen Arja Hilja Marketta Hirvonen Anu Marena Karjalainen Paula Hannele Lappalainen Tarja Maarit Martikainen Risto Antero Miettinen Piia Emma Maarit Nevalainen Anne Kristiina Partanen Anna-Leena Partanen Tuula Anneli Partanen Ulla Maria Rönkkö Airi Birgitta KOTITYÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO Ikonen Terhi Johanna Svärd Hanna-Leena Vehmaa Arja-Liisa SUURTALOUSKOKIN AMMATTITUTKINTO Rönkkö Marjo Komulainen Eila Hannele Tenhunen Seija Annikki Tauriainen Päivi Helena Kononen Heli Maarit

LEIPURIN AMMATTITUTKINTO Heikkinen Elina Marjut Hokkanen Jaana Korhonen Jaana Elisa Mäkelä Mirva Johanna Oksa Marja Hannele Reis Sanna Repo Taina Orvokki Tikkanen Eetu Jukka Petteri Vidgren Katja Johanna HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA SUURTALOUSESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Lilja Hanne Sisko Johanna MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Männikkö Maarit Birgitta MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO Hirvonen Mika Antero Pisto Marjo Hannele MYYNNIN AMMATTITUTKINTO Jauhiainen Carl Anssi Mikael Kuosmanen Irma Annikki Launonen Kai Einari Puranen Kiiki Päivi Susanna Serguskin Jenni Helena MARKKINOINTIVIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Raitanen Titta Maaret JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Järveläinen Tanja Helena Miettinen Hanna Miettinen Jarmo Matti Muuri Tero Allan Puustinen Katja Marjaana Saatsi Anu Kaarina Tuukkanen Inka Johanna Vainikainen Minna Katriina YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Vainikainen Mari Hannele PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Jääskeläinen Riitta Anneli Kattainen Pihla Leinonen Eeva Liisa

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO Eskelinen Ari Kristian Hartikainen Jari Heikki Juhani Kokkonen Anja Elina Korpelin Reetta Pauliina Kosonen Henry Ville Sakari Martikainen Olli Ilmari Mähönen Veli-Petteri Oksman Anne Räsänen Laura Helena Rönkkö Outi Johanna Sutinen Pirjo-Riitta Tossavainen Leila Ida Maria von Müller Nora Emilia ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Ahokumpu Marja-Leena Hakala Tarja Anneli Karhulahti Anna Kirselä Suvi Johanna Kotro-Kervinen Ulla-Irene Laine-Toivonen Mira Helena Meriläinen Pia Sarianna Mustonen Tanja Tiina Mirjami Pelkonen Tanja Pauliina Pohjasniemi Susanna Katariina Räisänen Jaana Marita Räsänen Katja Taskinen Sini Maarit HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Haapakangas Marianne Nissinen Piia Johanna Torvinen Maria Kristiina HEVOSTENVALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO Haapakangas Mika Antero TALLIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Hautaniemi Anne Kristiina Kuittinen Tiina Mari Niemi Riitta-Liisa KENGITYSSEPÄN AMMATTITUTKINTO Juutinen Riitta Anneli Kumpulainen Erkki Olavi Soininen Arto Juho Olavi Ylitalo John

55


OPPISOPIMUSKOULUTUS TUTKINNON SUORITTANEET OPISKELIJAT 1.4.2013 - 31.3.2014

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto Ahonen Vesa Ekholm Birgitta

TEKNIIKAN - JA LIIKENTEEN ALA Rakennusalan perustutkinto Lyyra Ville Ruotsalainen Juuso Teini Joni

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA Käsi- taideteollisuusalan perustutkinto Linnovaara Teija

Kone- ja metallialan perustutkinto Hartikainen Hannu Luostarinen Kari Palenius Mika Serguskin Teemu Tiikkainen Vilho

YHTEISKUNTATIEDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto Huttunen Miia

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Metsälä Joonas Peräoja Juho AKSELI

Myynnin ammattitutkinto Varkki Eila

Elintarvikealan perustutkinto Kärki Jaakko Sorsakari Pauli

Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Lappalainen Raisa Yrittäjän ammattitutkinto Huttunen Kimmo Mönkkönen Markku Repo Tuomas Väänänen Esko Johtamisen erikoisammattitutkinto Saarmala Tero Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto Heikkinen Kari Murtola Virpi Paavilainen Aarne Räisänen Anja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Tuovinen Mirka

LUONNONVARA- JA YNPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto Remus Teemu-Petteri Surakka Eeva Hevostalouden perustutkinto Laukkanen Lotta-Maria Urtamo Lotta Puutarhatalouden perustutkinto Lappalainen Sunna Metsäalan perustutkinto Mustonen Jarkko

Kylmäasentajan ammattitutkinto Häggman Henri Korhonen Erno

SOSIAALI- JA TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ahonen Eija Huhtala Mervi Hynynen Tuija Hyrkäs Terttu Jauhiainen Kaija Jolkin Johanna Kärkkäinen Merja Rytkönen Jenni Rytkönen Sami Tuovinen Jenni

Automaalarin ammattitutkinto Juntunen Vesa

Lääkealan perustutkinto Mykkänen Sari

Automyyjän ammattitutkinto Husso Joni

Liikuntapaikkojen ammattitutkinto Ahponen Risto

Autoalan perustutkinto Kainulainen Petri Marin Jukka

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Partanen Pauli Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto Mulari Mika Vesihuoltoalan ammattitutkinto Hiltunen Santtu Ympäristöhuollon ammattitutkinto Niskanen Minna

56

MATKAILU-, RAVITSEMUS- JA TALOUS-ALA Hotelli-ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hyvärinen Kati Johanna Järveläinen Iiris Kanerva Katja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kuosmanen Ari

+ työkok + palkka emusta + koulutua = OPPISO sta PIMUS

Laitoshuoltajan ammattitutkinto Björnholm Seija

57


OPPISOPIMUSKOULUTUS Oppisopimuskoulutus on joko ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Peruskoulutuksessa tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen. Lisäkoulutuksessa tavoitteena on ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, osatutkinto tai työtoimintoihin liittyvät ammatilliset erityisvalmiudet. Tutkinto suoritetaan kouluttajayrityksen työtoiminnoissa. Tutkintotodistuksen hyväksytyistä suorituksista antaa alakohtainen tutkintotoimikunta. Oppisopimuskoulutus on tutkintosuorituksiin valmistavaa koulutusta henkilökohtaistetun sisältö-, toteutus- ja näyttösuunnitelman pohjalta. Opiskelijan keskeisenä oppimisympäristönä on toiminta omassa työyhteisössä, työtehtävien ja työtoimintojen yhteydessä tapahtuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen. Työyhteisössä tapahtuvaa oppimista syvennetään ja laajennetaan monimuotoisesti toteutetuilla tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa. Osana opintoja opettaja voi ohjata tietoverkon välityksellä oppimistehtäviä, joita opiskelija voi soveltaa oman työyhteisönsä toimintoihin. Lukuvuoden aikana opiskelijamäärä oli keskimäärin 285. Opiskelijoista 54 % on ollut perustutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Ammattitutkintotavoitteisessa koulutuksessa on ollut 22 % ja erikoisammattitutkintotavoitteisessa koulutuksessa on ollut 9 % opiskelijoista. Muussa koulutuksessa on ollut 15 % opiskelijoista. Suoritettuja tutkintoja oli yhteensä 81, joista ammatillisia perustutkintoja 37, ammattitutkintoja 34 ja erikoisammattitutkintoja 10. Oppilaitoksemme kaikki koulutusalat ovat järjestäneet näyttötutkintoihin valmistavaa tietopuolista koulutusta ja tutkintosuorituksia. Osa opiskelijoista suorittaa valmistavan tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet yhteistyöoppilaitoksissamme eri puolilla Suomea. Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus (115000 €) Tuettuun oppisopimusopiskeluun vuosille 2011-2012 on päättynyt ja raportoitu. Hankkeessa oli omavastuuta 20 % eli 28750 €. Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä on myöntänyt erityisavustusta koulutustoiminnan kehittämiseen:

KEHITTÄMISHANKKEET JA PROJEKTIT - Korotettu koulutuskorvaus perusopetuksen 9. ja 10. luokan suorittaneille ajalle 01.06.31.12.2013, 8 vuosiopiskelijaa, 44800 € - Koulutusmuodon kehittämiseen nuorten koulutusmuotona ja tuettuun oppisopimuskoulutukseen, 10000 €, omavastuu 25 % - Nuorten aikuisten osaamisohjelma v.2013, hakeva ja tukeva toiminta, yhdessä aikuiskoulutuksen kanssa 35000€ - Nuorten aikuisten osaamisohjelman määräraha vailla perusasteen koulutusta olevien 20-29-vuotiaiden ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja tutkintosuorituksiin, 20 vuosiopiskelijaa, 63323 € Opetushallitus rahoittaa verkostohankkeita: - Hyvä Diili –verkostohanke, 10 koulutuksen järjestäjää eri puolilta maata, tavoitteena yrittäjien oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ja yrittäjän työpaikkakouluttajaa vastaavana mentorina toimivien henkilöiden (n. 10 mentoria) alueellisen ja valtakunnallisen mentoriverkoston muodostaminen, opiskelijaryhmä n. 15 henkilöä tavoitteena yrittäjän ammattitutkinto, Oph:n erityisavustus 16000 €, omarahoitus 25 %. - Vertaisarviointihanke, mukana kuusi Itäja Keski-Suomen koulutuksen järjestäjää, tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjän itsearviointia, järjestää vertaisarviointitilaisuus ja osallistua kahden muun verkoston toimijan vertaisarviointitilaisuuteen. Oppisopimustoimiston henkilökunta: oppisopimusjohtaja Esko Kekkonen, koulutussuunnittelija Katja Turunen ja oppisopimussihteeri Sari Tuunela.

Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Projektin tavoitteena on kehittää nuorten oppisopimuskoulutuksen käytänteitä ja tukitoimia sekä luoda verkostohankkeen ja – toiminnan kautta yhteisiä käytänteitä, joiden avulla saadaan lisättyä alle 25-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta ja tehostaa tutkintojen läpäisyä. Tuettua oppisopimusta kehitetään verkostoyhteistyönä Järvi-Suomen oppisopimustoimijoiden kanssa sekä paikallisesti toimijakohtaisesti. Ylä-Savossa olevan verkoston sekä hankkeen aikana syntyvien uusien yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksen edelleen kehittämisessä on olennaista. Verkoston jäsenet laativat tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvien

58

käytäntöjen käsikirjan.

Oppisopimuksen ennakkojakso OpsoStartti

Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää oppisopimuksen ennakkojakso ohjaavan ja valmentavan koulutuksen sisälle. Ennakkojakson tavoitteena on löytää oppisopimukseen soveltuvat nuoret ja heille sopivat työnantajat ja työyhteisöt. Hankkeen tavoite on kehittää yhteistyömalli, jossa nivelvaiheen koulutuksiin (valmentavat koulutukset, maahanmuuttajien koulutus, perusopetuksen lisäopetus, kansanopistojen linjat, oppisopimuskoulutus ja ammattistartti) suunnitellaan moduuli, joka mahdollistaa paremman hakeutumisen oppisopimuskoulutukseen sitä haluaville nuorille.

Vertaisarviointi ja Hyvä Diili mentoripankki

Osana oppisopimuskoulutuksen laatutyötä olemme olleet mukana kahdessa Opetushallituksen rahoittamassa verkostohankkeessa: Vertaisarviointi- ja Hyvä Diili mentoripankkihanke. Vertaisarviointityön- ja -palautteen kautta olemme lähteneet edelleen kehittämään oppisopimusorganisaatiomme toimintoja. Hyvä Diili mentoripankkihankkeessa on luotu valtakunnallinen sähköinen mentoripankki sekä koulutuskokonaisuus yrittäjäoppisopimusopiskelijoita sekä heidän mentoreita varten.

Kehittämispalvelut –tulosalue vastaa EU-hankkeiden hallinnoinnista sekä koordinoi opetuksen ja työelämän kehittämishankkeita ja kansainvälisyysasioita. Kehittämishankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Kehittämishankkeita ja niiden tuloksia on esillä tässä vuosikertomuksessa kyseisen koulutusalan yhteydessä. Tässä kuitenkin esimerkkejä monialaisista ja laajoista kehittämisprojekteista, joissa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on vuonna 2013-2014 toiminut:

Kaikilla on ikä

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana Itä-Suomen yliopiston hallinnoimassa Kaikilla on ikä – hankkeessa, jonka tavoitteena on hyödyntää ikäjohtamisen mahdollisuuksia työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tämän osaprojektin nimi on Mikrohionta ja se on suunnattu erityisesti naisyrittäjille. Mikrohiontaan osallistuu 34 naisyrittäjää eri puolilta Pohjois-Savoa.

Suurin osa heistä on yksinyrittäjiä, jotka tämän projektin myötä haluavat saada tsemppiä oman työhyvinvointinsa ylläpitoon ja kohentamiseen. Mikrohionta on monipuolinen toimenpidekokonaisuus. Yhdessä toisten yrittäjien kanssa kehitetään keinoja, joilla arjen aherrus kevenee ja työssä jaksetaan paremmin. Toimintaan sisältyy työkykyä tukevaa valmennusta, opintomatkoja ja työpajatoimintaa. Jokainen osallistuja laatii itselleen myös tavoitteellisen työhyvinvointisuunnitelman. Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Yhessä -Ylä-Savon yhden luukun yrityspalvelut

Hankkeessa kehitettiin Yhden luukun yrityspalvelut yli 20 eri toimijan kanssa. Toimijat olivat eri aloilta kuten rahoitus, neuvonta, koulutus ja kehittäminen. Tarkoitus on helpottaa yrittäjien arkea. Eli yhteen puhelinnumeroon soittamalla saa yrittäjä avun. Hankkeen myötä järjestettiin tuotteistamiskoulutusta ja tämän myötä jokainen organisaatio tuotteisti palvelunsa. Tuotteistetut palvelut löytyvät Ylä-Savon kehityksen hallinnoiman si-

Nuorten oppisopimuksen kehittäminen

Vuonna 2013 peruskoulunsa päättäneistä nuorista kymmenen aloitti oppisopimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksena myönnetyn korotetun koulutuskorvauksen turvin/avulla. Opiskelijamäärä on valtakunnallisesti hyvä. Valtionavustusta on saatu myös vuodelle 2014 ja markkinointia Nopso- nuorten oppisopimus- nimellä toteutetaan parhaillaan. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus (10 000€) koulutusmuodon kehittämiseen nuorten koulutusmuotona sekä tuettuun oppisopimuskoulutukseen kehitti työpaikkakouluttajien sekä opiskelijoiden ohjauksellista vuorovaikutusta. Hankkeen aikana luotiin mm. some-kurssi, jossa ohjausta tehostavina työkaluina toimivat tabletit.

Yrittäjyysseminaarissa 9.1.2014 puhui mm. kansanedustaja Elsi Katainen.

59

vuston alta www.yritystenylasavo.fi.

YES-NYT

Ylä-Savon ammattiopisto on osatoteuttajana YES-NYT-hankkeessa, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteuttamista ja Nuori Yrittäjyys (NY) –toimintaa. NY-toiminta on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi tutustua yrittäjyyden eri osa-alueisiin ja oppia työelämässä tarvittavia taitoja. Kehittämispalvelut tulosalueen henkilökunta Kehitysjohtaja Niina Puumalainen Projektikoordinaattori (luonnonvara-ala) Riina Huttunen Projektiassistentti Arja Heikkinen Projektiassistentti Miia Bovellan Projektiassistentti Pia Turunen Projektiassistentti, OPH-hankekoordinaattori Tuija Kokkonen Projektipäällikkö Leena Toivanen Projektikoordinaattori Leena Nissinen Projektipäällikkö Terhi Majamaa Projektikoordinaattori Onni Piippo Projekti-insinööri Jouni Piirainen Projekti-insinööri Tero Kumpulainen Projekti-insinööri Harri Laukkanen Projekti-insinööri Tero Miettinen


KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2013 - 2014

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Opetuksen kehittämishankkeet Y-TOP

Hankkeen tuloksena syntynyt Y-TOP-malli on vähitellen otettu käyttöön eri koulutusaloilla ja siten saatu tehostettua yrittäjyydenopintoja ja työssäoppimista mielekkäällä tavalla sosiaalista mediaa nykyaikaisesti hyödyntäen. Y-TOP on rantautunut koulun käytäntöihin ja tiivistä yhteistyötä jatketaan eri toimijoiden kanssa myös hankkeen jälkeen. Hankkeen tuloksia: • Y-TOP –malli, joka yhdisti uudella tavalla työssäoppimisen, yrittäjyydenopetuksen ja sosiaalisen median hyödyntämisen • toimiva some-ratkaisu, mikä hyödyntää niin yritystä kuin oppilaitosta: Y-TOP -blogi • some-koulutuksia järjestettiin opettajille ja opiskelijoille joustavan työskentelyn varmistamiseksi • yrittäjien keskuudessa on toteutettu kysely yhteistyön eri muodoista ja toteutustavoista • seminaarit, mm. Yrittäjän päivänä 5.9.2013 yhteistyössä Iisalmen seudun yrittäjänaisten, Iisalmen yrittäjien ja alueen yrittäjien kanssa. • uudentyyppiset, toiminnalliset yrittä-

jyyskurssit

Yksilöllisillä poluilla työelämään

Hankkeen tavoitteena on Laajennetun työssäoppimisen yksilöllisten opintopolkujen mm. nopeutettujen polkujen tutorointi omassa oppilaitoksessa kaikille koulutusaloille ja myös muihin oppilaitoksiin. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelua, toteutusta, ohjaamista ja arvioinnin laatua on kehitetty ja hankkeessa on mallinnettu mm. nopeutettujen polkujen kuvaus. Hankkeen tavoitteena on myös nuorten oppisopimusmallin kokeileminen (2+1 malli) ja mahdollinen käyttöönotto oppilaitoksessamme. Tieto- ja viestintätekniikkaa on hyödynnetty entistä laajemmin työssäoppimisessa ja atto -aineiden yksilöllisessä suorittamisessa työssäoppimisen yhteydessä

Turvapeda

TurvaPeda- hankkeen tavoitteena on ollut edistää työturvallisuutta työssäoppimispaikoilla ja oppilaitosympäristössä. Hankkeen aikana on kehitetty, työturvallisuuteen liittyviä tarkastuslistojen, riskinarviointi- sekä läheltä - piti lomakkeiden käyttöön ottoa oppilaitoksissa sekä työssäoppimisympäristöissä ja jalkautettu uudistuneita turvallisuusop-

paita koulutusaloille. Hankkeen puitteissa järjestimme syksyllä 2013 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille työturvallisuuspäivän. Turvallisuuspäivään osallistui yli 500 opiskelijaa. Hankkeessa on kehitetty Työssäoppimisen, ”Turvaportaat” joiden tavoitteena on toimia työssäoppimisen ohjauksen apuvälineenä työturvallisuuden opettamisessa ja ns. ”huoneen tauluna” työssäoppimisen vaiheissa.

Osaavalle polulle

Osaavalle polulle hankkeen tavoitteena on toimintajärjestelmien kehittäminen yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen edistämiseksi ja toiminnan laadun varmistamineni sekä työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toteutumisen edistäminen oppilaitoksessa. Kohderyhmä on hankkeessa mukana olevien oppilaitosten johto ja opetussuunnitelmien päivittämiseen osallistuvat henkilöt sekä opetusja ohjaushenkilöstö, opintohallintojärjestelmien käyttäjät sekä keskeisimmät sidosryhmät kuten työelämän yhteistyökumppanit, ammatilliset neuvottelukunnat ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat.

Oppilaitoksen kansainvälinen toiminta oli vilkasta lukuvuonna 2013-2014. Yhteistyö eri verkostoissa, hankkeissa ja kansainvälisten koulujen kanssa oli tuloksellista, sillä Ylä-Savon ammattiopisto oli mukana seitsemässä kansainvälisessä verkostossa. Verkostoissa siirryttiin korvaamaan osa perinteisistä kokouksista ADOBE-verkkokokouksilla. Sosiaalisen median käyttöä lisättiin matkablogien ja Facebook-ryhmien kautta. Lokakuussa järjestettiin infotilaisuudet opiskelijoille ulkomaan työssäoppimisjaksoista . Toukokuussa 2014 järjestettiin Kasikurkistuksen yhteydessä kansainvälinen päivä, jossa ulkomailla työssäoppineet opiskelijat kertoivat kokemuksistaan sekä maahanmuuttajat esittelivät omaa kulttuuriaan. Kansainvälisyystiimi, johon kuuluu eri alojen opettajia ja asiantuntijoita kokoontui neljä kertaa lukuvuoden aikana. Kansainvälisyyspäiville Jyväskylässä osallistuivat hiusalan lehtori, kv-vastaava Marja Hurskainen sekä kvkoordinaattori Raija Perälä. Ulkomailla olleet opiskelijat vierailivat ylä-asteen opinto-ohjauksen tunneilla kertomassa kokemuksistaan. Huhtikuussa Ylä-Savon ammattiopistossa vieraili kaksi opettajaa/ opinto-ohjaajaa Kööpenhaminan Frederiksbergin oppilaitoksesta.

jaa Kiinassa • Hevosala: 1 opiskelija Saksassa, 1 opiskelija Englannissa • Maatalousala: 2 eläintenhoitajaa Portugalissa, 2 Unkarissa • Hotelli-,ravintola –ja cateringala: 2 ravintolakokkiopiskelijaa Espanjassa, 2 Itävallassa, 1 Thaimaassa sekä 1 aikuisopiskelija osallistui ensin kansainväliselle baarimestarikurssille Kreikassa ja suoritti sen jälkeen työssäoppimisjakson Tansaniassa • Elintarvikeala: 2 leipuri-kondiittoriopiskelijaa Saksassa • ICT-ala: 1opiskelija Espanjassa • Hiusala: 1 opiskelija Englannissa • Logistiikka-ala: 3 opiskelijaa osallistui trukkikurssille Tanskassa. Opiskelijat tekivät itse reitti - ja matkasuunni-telmat ja toteuttivat matkat koulutusajona. • Matkailuala, aikuiskoulutus: 1 opiskelijaa suoritti työssäoppimisjakson Indonesiassa ja 1 opiskelija Thaimaassa • 15 opiskelijan opiskelijaryhmä Ylä-Savon ammattiopiston eri koulutusaloilta osallistui Strasbourgissa järjestet-tyyn EUROSCOLA-tapaamiseen helmikuussa opettajien Hanna Moilasen ja Hanna-Mari Niskasen kanssa

HANKKEET Eurooppalainen opintopolku

Tavoitteena on opiskelijan yksilöllisen kansainvälisyyspolun mallintaminen saksan ja ranskankielisiin maihin. Opintopolun mallintamisessa Hispania-verkosto kehittää yhteisesti verkkoopetuksena toteutettavat kieli- ja kulttuurivalmennusopinnot ennen vaihtojaksoa.

OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMINEN

Tavoitteena on helpottaa oppilaitosten kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, vahvistaa työvoimanliikkuvuutta ja edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöönottoa.

Työssäoppimisjakson ulkomailla suoritti yhteensä 23 opiskelijaa: • Kone-metalliala: Ponsse - koulutusyhteistyö / koneenasentajan Ponsse-polku: 2 opiskeli-

Tulokset: Verkko-opetuspaketit (kieli - ja kulttuuri) www.europeanpathway.eu Vaasan ammattiopiston hallinnoimassa

Onnistuneita arvosanakorotuksia starttilaisilla!

60

61

hankkeessa ovat mukana Kainuun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Omnia, Raahen-, Savonlinnan- ja Ylä-Savon ammattiopistot. Hankkeessa järjestettiin marraskuussa kaksipäiväinen mobiilioppimisen koulutus Espoossa, ja siihen osallistui kaksi opettajaa Ylä-Savon ammattiopistosta. Hankkeella hankittiin jokaiselle oppilaitokselle 1 I Pad-mini, jonka opiskelija saa mukaan ulkomaanjakson doku-mentointiin. Tammikuussa järjestettiin Espoossa työpajapäivät, joissa valmisteltiin opintopolkuja sekä kieli - ja kulttuurivalmen-nuspaketteja ja siihen osallistui 2 opettajaa.

ECVETEX ja Key Competences for IVT Students

Leonardo da Vincin elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamissa ja Ylä-Savon ammattiopiston hallinnoimissa hankkeissa tavoitteena on levittää Hispania - verkoston tuotoksia muihin Euroopan maihin, jatkaa ECVET- osaami-sen levittämistä oppilaitoksissa sekä kehittää henkilöstön omia elinikäisen oppimisen avaintaitoja korostamalla niiden merkitystä opetussuunnitelmassa ja opiskelijan oppimisessa. Hankkeessa 5 päivän ulkomaanjaksolle osallistui 7 opiskelijaa ja 5 asiantuntijaa Ylä-Savon ammattiopistosta: 2 ATTO-aineiden opettajaa, 1 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan opettaja, 1 hiusalan sekä 1 markkinoinnin ja johtamisen aikuisopettaja. Yhteistyötahot Suomessa: Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Omnia, Raahen-, Savonlinnan- ja Kainuun ammattiopistot. Ulkomaiset yhteistyötahot: Skive Tekniske Skole, Tanska Petrik Lajos Szakközepiskolas, Unkari BBS- Rohrbach, Itävalta Stiftung Bilbung&Handwerk, Saksa Doncaster College, Englanti Education and Mobility, Espanja Ammattiopiston opiskelijat Strasbourgin Euroopan parlamentin Louise Weiss rakennuksen sisäpihalla.


Ilmoittaudu syksyn koulutuksiin nyt! Ala toteuttaa haaveitasi! Löydä mahdollisuutesi meiltä.

KUNTAYHTYMÄPALVELUJEN HENKILÖKUNTA

Korolainen Tarja, toimistosihteeri Puumalainen Kari, kuntayhtymän johtaja Kylmälä Paula, palkkasihteeri Kauppinen Matti, talousjohtaja Luumi Kristiina, opintosihteeri 31.3.2014 Väisänen Pentti, ammattiopiston rehtori saakka Moisanen Elli, palkkasihteeri 30.4.2014 TULOSALUEJOHTAJAT saakka Miettinen Vesa, tekniikka ja liikenne Mähönen Päivi, asiakassihteeri Pulkkinen Kirsi, palvelualat Nousiainen Anita, toimistosihteeri Puumalainen Niina, kehittämispalvelut Rauteela, Kirsti, opintosihteeri Rautiala Outi, työelämä- ja opiskelijapal- Ruotsalainen Merja, toimistosihteeri velut Tiikkainen Paula, opintosihteeri Walli Jarmo, luonnonvara-ala 28.10.2013 - 31.5.2014 Turunen Helli, toimistosihteeri 31.3.2014 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT saakka Aalto Arja, luonnonvara-ala Tuunela Sari, oppisopimussihteeri Juntunen Hannu, tekniikka ja liikenne Kortetjärvi Jori, tekniikka ja liikenne MARKKINOINTI Kouvalainen Tapani, luonnonvara-ala Juutinen Rauni, markkinointisihteeri Kurtti Eevi, palvelualat Pöyhtäri Panu, markkinointikoordinaatLaajalahti Arja, palvelualat tori Nevalainen Rauno, tekniikka ja liikenne 1.8.2013 alkaen TIETOHALLINTOPALVELUT Voutilainen Tarmo, tekniikka ja liikenne Korhonen Pasi, it-suunnittelija Kurki Antti, it-suunnittelija OPISKELIJAPALVELUT Partanen Ari, tietohallintopäällikkö Bovellan Miia, koulukuraattori (50%) Pöntinen Juha, it-suunnittelija 1.2.2014 – 31.12.2014 Rautiainen Ilkka, it-asiantuntija Härkönen Paavo, opinto-ohjaaja Väisänen Katriina, it-asiantuntija Kortelainen Terttu, aikuisopettaja, 1.10.2013 alkaen opinto-ohjaaja ASUNTOLAPALVELUT Laamanen Riitta, johtava opinto-ohjaaja Kokkonen Sami, asuntolaohjaaja Lämsä Anneli, opinto-ohjaaja 30.9.2013 Räty Arto, asuntolaohjaaja saakka Vauhkonen Meeri, asuntolaohjaaja Madetoja Jussi, kasvatusohjaaja Paaskoski Minna, kuraattori KIINTEISTÖPALVELUT Ronkainen Antti, koulukuraattori, Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö 1.2.2014-31.12.2014 koulutussuunnitte- 1.9.2013-31.1.2014 lija Korhonen Antero, kiinteistönhoitaja Vanninen Päivi, opinto-ohjaaja Koskelo Pentti, kiinteistönhoitaja 31.3.2014 saakka HALLINTOPALVELUT Partanen Terho, kiinteistönhoitaja Brown Saara, hallintopäällikkö Piippo Eero, kiinteistöpäällikkö 31.8.2013 Finnilä Paula. palkkasihteeri saakka ja 20.1. – 28.2.2014 Heikkinen Arja, opintosihteeri 1.9.2013 Piippo Onni, kiinteistöpäällikkö 1.3.2014 alkaen alkaen Honkanen Mari, johdon sihteeri Reponiemi Seppo, kiinteistönhoitaja Kainulainen Mirva, toimistosihteeri Ronkainen Pertti, kiinteistönhoitaja Kallio Seija, pääkirjanpitäjä 31.3.2014 saakka Kauppinen Marja Liisa, suunnittelu-ta- Roth Juha, kiinteistönhoitaja 1.5.2014 alloussihteeri kaen Kinnunen Johanna, kirjanpitäjä Vatanen Mika, ammattimies 28.3.2014 Komulainen Tarja, opintosihteeri saakka

62

RUOKAHUOLTOPALVELUT

Eskelinen Kaija, ravitsemistyöntekijä Huttunen, Anne, ruokapalveluvastaava 1.7.2014 alkaen Juntunen Kirsi, ravitsemistyöntekijä Jääskeläinen Anne, ravitsemistyöntekijä Jääskeläinen Ritva, ravitsemistyöntekijä Koistinen Leila, ravitsemispäällikkö Komulainen Anneli, ravitsemistyöntekijä Komulainen, Tuula, ravitsemistyöntekijä Pellikka Pirjo, ruokahuoltovastaava, 1.7.2014 alkaen ruokapalveluvastaava Pötsönen Anna-Kaisa, ravitsemistyöntekijä 30.6.2014 saakka Ruotsalainen Terttu, ravitsemistyöntekijä Rönkkö Mirja, ravintolanhoitaja, 1.7.2014 alkaen ruokapalveluvastaava Savolainen Tuula, ravitsemistyöntekijä Säisä Virva, suurtalouskokki Vessonen Erja, ravitsemistyöntekijä

LAITOSHUOLTOPALVELUT

Hartikainen Airi, laitoshuoltaja Husso Eija, laitoshuoltaja Huttunen Eija, laitoshuoltaja Jauhiainen Kyllikki, siivoustyönohjaaja 31.1.2014 saakka Junnilainen Marja-Leena, laitoshuoltaja Kauhanen Jaana, laitoshuoltaja Kauppinen Pirjo, laitoshuoltaja Komulainen Arja, laitoshuoltaja Koukkari Ritva, laitoshuoltaja Lahti Ritva, laitoshuoltaja Luukkonen Eeva-Liisa, laitoshuoltaja Penttinen Seija, palveluvastaava 31.8.2013 saakka Pesonen Liisa, laitoshuoltaja Remes Marja-Liisa, laitoshuoltaja Räsänen Airi, palvelupäällikkö Rönkkö Henna, laitoshuoltaja

Kuljettajat! Ammattipätevyyskoulutukset netissä www.ysao.fi/ amp Kysy lisää! ito Ta Kainulainen, p. 0400 670 343

www.ysao.fi

HALLINTO

www.ysao.fi

KOULUTUS

Koneistajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Mastercam-koulutus Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Robotiikka-koulutus Sähköasentajan ammattitutkinto

Non stop 15.10.2014 – 28.5.2015 15.10.2014 – 28.5.2015 4.9.2014 – 28.5.2015 15.10.2014 – 28.5.2015 27.10.2014 – 31.12.2015

jatkuva haku 31.12.2014 31.12.2014 16.6.2014 31.12.2014 15.10.2014

100 € 158 € 158 € 158 € 158 € 208 €

58 € 58 €

58 €

Timo Malinen, 0400 793 175 Arto Voutilainen, 0400 793 366 Petri Lehikoinen, 044 742 6580 Veli-Pekka Markkanen, 040 1778 565 Terho Jalkanen, 0400 793 156 Jorma Kärkkäinen, 0400 793 144

11.8.2014 – 28.5.2015 11.8.2014 – 27.2.2015 11.8.2014 – 27.2.2015 1.8.2014 – 31.5.2015 1.8.2014 – 31.5.2015

23.5.2014 23.5.2014 6.6.2014 31.12.2014 31.12.2014

58 € 368 € 468 € 258 € 340 €

58 € 58 € 58 € 58 € 58 €

Arto Sonninen, 0400 792 841 Riitta Härö, 0400 793 179 Pentti Puputti, 0400 793 178 Raino Hyvärinen, 0400 793 171 Raino Hyvärinen, 0400 793 171

30.6.2014 – 28.11.2014

4.6.2014

468 €

58 €

15.9.2014 – 28.8.2015 17.10.2014 – 18.6.2015 22.9.2014 – 28.8.2015

31.8.2014 10.10.2014 26.8.2014

468 € 258 € 358 €

58 € 58 € 58 €

8.9.2014 – 10.7.2015

29.8.2014

58 €

58 €

Mika Määttä, 040 177 8554 Iisalmi, Hannu Toivanen, 040 179 8161 Kuopio, Matti Tarvainen, 0400 793 194 Joensuu, Peter Torn, 0400 792 825 Iisalmi, Ari Suikkanen, 0400 792 829 Joensuu, Peter Torn, 0400 792 825 Kari Julkunen, 0400 793 121

8.9.2014 – 30.9.2016

8.8.2014

258 €

58 €

Jari Tossavainen, 0400 793 453

6.10.2014 – 4.9.2015

26.9.2014

468 €

58 €

Peter Torn, 0400 792 825

27.10.2014 27.10.2014 16.8.2014 3.10.2014

458 € 58 € 200 € 200 €

58 € 58 € 58 € 58 €

Pentti Karppanen, 040 1798 160 Pentti Karppanen, 040 1798 160 Raimo Väisänen, 0400 793 150 Raimo Väisänen, 0400 793 150

17.8.2014

240 €

58 €

Timo Talja, 040 1798 154

2.9.2014 – 16.12.2015 2.9.2014 – 9.9.2015 2.9.2014 – 9.9.2015 2.9.2014 – 9.9.2015 2.9.2014 – 9.9.2015 2.9.2014 – 9.9.2015 16.9.2014 – 10.12.2014 2.9.2014 – 9.9.2015 5.11.2014 – 31.3.2015

22.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 24.10.2014

58 € 58 € 340 € 340 € 58 € 350 € 160 € 350 € 158 €

58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €

Eija Näsänen, 0400 799 832 Minna Kastarinen, 040 179 8165 Minna Kastarinen, 040 179 8165 Minna Kastarinen, 040 179 8165 Eine Pihavaara, 0400 792 814 Päivi Honkanen, 0400 792 836 Päivi Honkanen, 0400 792 836 Päivi Honkanen, 0400 792 836 Tea Korolainen, 0400 793 029

18.8.2014 – 17.12.2015 18.8.2014 – 17.12.2015 26.8.2014 – 9.12.2014 28.8.2014 – 11.12.2014 27.8.2014 – 10.12.2014

12.8.2014 12.8.2014 4.8.2014 4.8.2014 4.8.2014

350 € 450 € 100 € 100 € 100 €

58 € 58 €

Päivi Honkanen, 0400 792 836 Kaj Jääskeläinen, 0400 793 141 Irina Soroka, 0400 793 369 Irina Soroka, 0400 793 369 Irina Soroka, 0400 793 369

4.9.2014 – 10.12.2015 4.9.2014 – 10.12.2015 20.3.2014 – 2.10.2015 17.9.2014 – 9.12.2014 2.9.2014 – 31.12.2014 11.9.2014 – 17.12.2015 11.9.2014 – 17.12.2015 11.9.2014 – 12.12.2014

15.8.2014 16.6.2014 31.12.2014 5.9.2014 31.12.2014 15.8.2014 15.8.2014 1.9.2014

350 € 400 € 300 € 250 € 220 € 400 € 400 € 250 €

58 € 58 € 58 €

Olavi Hotarinen, 0400 792 851 Riitta Rönkkö, 0400 793 031 Johanna Ehnqvist, 0400 799 830 Heli Pironetti, 0400 792 798 Mervi Hakulinen, 040 1798 167 Olavi Hotarinen, 0400 792 851 Olavi Hotarinen, 0400 792 851 Kirsi Ruotsalainen, 0400 793 188

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 1.9.2014 – 30.6.2016 Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, hevosvarusteiden valmistaminen ja korjaaminen (Valjasseppä) 4.8.2014 – 31.12.2015 Perinneajo, länkien valmistus ja työvaljaiden korjaus 15.10.2014 – 15.12.2014 Hevostalouden perustutkinto, Hevostenhoitaja, suuntautumisena hevosvarusteiden valmistaminen 1.8.2014 – 30.9.2015 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä 1.9.2014 – 31.10.2015 Kengityksen alkeiskurssi 1.9.2014 – 3.10.2014 Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja/ratsastuksenohjaaja jatkuva haku Sorkkahoidon peruskurssi 30.9.2014 – 5.12.2014 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutk., Maatalouslomittaja 15.9.2014 – 28.8.2015 Eläintenhoitajan ammattitutkinto, klinikkaeläintenhoitaja 8.9.2014 – 11.12.2015 Eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläinten trimmaaminen 1.9.2014 – 30.10.2015 Eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläintenkouluttamisen osaamisala 1.9.2014 – 22.12.2015 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä/ maatilatyöntekijä/ eläintenhoitaja Non stop

31.8.2014

558 €

58 €

Terhi Toikka, 0400 792 812

30.5.2014 1.10.2014

558 € 200 €

58 €

Katariina Kastarinen, 0400 793 133 Katariina Kastarinen, 0400 793 133

30.5.2014 6.6.2014 25.8.2014

58 € 800 € 150 € 58 € 1300 € 358 € 358 € 358 € 358 € 58 €

58 €

Sari Karvali, 0400 792 801 Tuovi Huttunen, 0400 793 135 Tuovi Huttunen, 0400 793 135 Sari Karvali, 0400 792 801 Liisa Antikainen, 0400 792 803 Liisa Antikainen, 0400 792 803 Ulla Huttunen, 0400 307 160 Outi Jäntti, 0400 799 837 Outi Jäntti, 0400 799 837 Liisa Antikainen, 0400 792 803

Logistiikan perustutkinto (näyttötutkintona), varastopalvelujen koulutusohjelma Linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon osatutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnon osa Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto näyttötutkintona Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto ammatissa oleville Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnon osa, Puutavara-auton kuljettaja Maarakennusalan ammattitutkinto, Maarakennuskoneiden käytön osaamisala tai Infra-kuljetusten osaamisala (Iisalmi ja Kuopio) Maarakennusalan ammattitutkinto, Verkostorakentaminen Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto, kuorma-auto-, linja-auto- tai työkonetekniikka Maarakennusalan ammattitutkinto, Maarakennuskoneiden käytön osaamisala tai Infra-kuljetusten osaamisala (Ylämylly)

58 €

Kiinteistö- ja rakennusala Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto UUSI 17.11.2014 – 3.6.2016 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja, näyttötutkintoperusteinen UUSI 17.11.2014 – 3.6.2016 Sisustusalan ammattitutkinto 8.9.2014 – 18.12.2015 Tulisija- ja puhdasmuuraus, Talonrakennusalan ammattitutkinnon osa 20.10.2014 – 10.4.2015 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto (näyttötutkintona), sisustusalan osaamisala, sisustaja 8.9.2014 – 18.12.2015

Ravitsemis- ja puhdistuspalveluala Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto, puhdistuspalvelualan tehtävissä toimiminen Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, näyttötutkintona Suurtalouskokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinnon osa, Tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen Dieettikokin erikoisammattitutkinto Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen puhdistuspalvelu- ja ravitsemisala

Oppisopimus

oppisopimuksella!

Kysy vapaita paikkoja!

Haku Hinta nao/ LISÄTIETOJA päättyy oppisopimus-

Kuljetus-, logistiikka- ja maarakennusala

www.ysao.fi/ Koulutuskalenteri

Kysy lisää oppisopimuksesta! Katja Turunen, p. 0400 793 365, katja.turunen@ysao.fi

= -v. Nuoret 20–29 a to ei vielä tutkin

Metalli-, sähkö- ja automaatioala

Lisätietoa ja haku koulutuksiin osoitteessa

– nämäkin tutkinnot suoritat joustavasti

Ajankohta

NAO

Matkailu ja kielet Maaseutumatkailun ammattitutkinto Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Matkailun ja asiakaspalvelun Venäjä, alkeet Työelämän Englanti, jatko Työelämän Venäjä, jatko

Esimiestyö, johtaminen, yrittäjyys ja liiketalous Isännöinnin ammattitutkinto, asunto-osakeyhtiön isännöinti Myynnin ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Mukaan ehtii vielä syksylläkin! EsimiesSparraus UUSI A-korttikoulutus Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto TyHyä DUUNIIN -työhyvinvoinnin ABC UUSI

58 € 58 €

Maa- ja hevostalous sekä eläintenhoito

10.9.2014 30.5.2014 6.6.2014 1.6.2014 1.6.2014 jatkuva haku

58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €


VUOSIKERTOMUS 2013-2014 50. lukuvuosi

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO ASEVELIKATU 4, 74100 Iisalmi Puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5251 YRITTÄJÄNTIE Yrittäjäntie 23, 74130 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5555 PELTOSALMI Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5731

KIITOKSET kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat lahjoittaneet stipendejä opiskelijoillemme.

HINGUNNIEMI Hingunniementie 98, 74700 Kiuruvesi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5912 KIVIRANTA Kivirannantie 32, 74130 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5457 LUMA-KESKUS Savonkatu 5, 74100 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5399 TÄHTINIEMI Kotiteollisuuskuja 3, 74130 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) AJOHARJOITTELURATA Sonkajärventie 114, 74100 Iisalmi Puh. 0400 792 818

Julkaisija Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Taitto Panu Pöyhtäri Kuvat Rauni Juutinen ja koulutusalat

64

65

Ylä-Savon ammattiopiston vuosikertomus 2014  
Ylä-Savon ammattiopiston vuosikertomus 2014  
Advertisement