Page 1

Työ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan! Osaavissa käsissä tulevaisuus

Työ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


osaavissa käsissä tulevaisuus

YHDESSÄ

menestykseen

VIEREMÄ

SONKAJÄRVI

KIURUVESI

Ylä-Savon ammattiopisto kouluttaa monipuolisia osaajia työelämään - niin uusia ammattilaisia kuin jo aiempaa ammattilaisten osaamista täydentäen. Koulutustarjonnassamme on vaihtoehtoja niin nuorille kuin aikuisillekin.

Yhteistyötä ja elivoimaisuutta Kehitämme alueen osaamista yhdessä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja ammattitaitoa.

IISALMI

Oulu

Kajaani

RAUTAVAARA LAPINLAHTI

PIELAVESI

KEITELE

Kuopio

Helsinki

Koulutusta ja kehittämistä jo 50 vuotta Ylä-Savon ammattiopisto kuuluu Ylä-Savon koulutuskuntayhtymään. Koulutuskuntayhtymän omistaa kahdeksan yläsavolaista kuntaa: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on toiminut seutukunnan laaja-alaisena kouluttajana jo vuodesta 1962 lähtien.

Yli 2000 opiskelijaa vuosittain

Toiminta-ajatus, arvot ja visio 2015 Annamme koulutusta, teemme kehitys- ja yhteistyötä ihmisten osaamisen ja toimeentulon sekä seutukunnan elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi arvoihimme asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, luotettavuus, hyvinvoiva henkilöstö, yhteistyökyky, nojaten.

Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelee vuosittain noin 1200 perustutkinto-opiskelijaa, 800 aikuisopiskelijaa ja 300 oppisopi- Visio 2015: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on toiminta-alueenmusopiskelijaa. Henkilökuntaa on noin 300, joista opettajia 200. sa arvostettu osaamisen ja hyvinvoinnin monialainen edistäjä.


www.ysao.fi

Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


ammatillinen peruskoulutus

KYSYNTÄÄ

työmarkkinoilla Perustutkintokoulutuksemme kattaa laajasti tekniikan- ja liikenteen alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä kulttuurialan opintoja. Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaussa sähköisesti osoitteessa www.haenyt.fi. Lisätietoja hakemisesta www.koulutusnetti.fi. Ammatillinen perustutkinto antaa vankan pohjan työelämään siirtymiselle sekä kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Ammattitaitoa voi myös täydentää suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla työssäoppimisjaksojen aikana. Ylä-Savon ammattiopistolla on yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa. MAHIS on yläsavolaisten lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkosto, jossa on mahdollisuus samanaikaisesti opiskella sekä ammatillisia että lukio-opintoja ja rakentaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma omien tavoitteiden pohjalta.

Taitaja-ammattitaitokilpailutoiminta Kilpailutoiminta on osa perustutkinto-opiskelua. Itse toiminnan kehittämisen lisäksi tavoitteena on perusopetuksen opetusmenetelmien ja -välineiden kehittäminen sekä opettajien ammatillisen osaamisen kohottaminen. www.skillsfinland.com Lisätietoja ammatillisesta peruskoulutuksesta opinto-ohjaajilta: p. 0400 793 146, 0400 793 374, 0400 793 136, 0400 793 126

Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuvien nimikkeet: • ajoneuvoasentaja • artesaani • autonkuljettaja • eläintenhoitaja • elintarvikkeiden valmistaja • hevostenhoitaja • ICT-asentaja • kokki • koneenasentaja • koneistaja • laborantti • leipuri-kondiittori • levyseppähitsaaja • maarakennuskoneenkuljettaja • maaseutuyrittäjä • media-assistentti • parturi-kampaaja • putkiasentaja • puuseppä • ratsastuksenohjaaja • sisustaja • sähköasentaja • talonrakentaja • tarjoilija Ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen (AMMATTISTARTTI) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen (URA, Valmentava I, erityisryhmä) voi hakeutua silloin, kun opiskelija haluaa vielä miettiä tulevaa koulutusalaa tai opiskelijalla on esim. oppimiseen tai koulutuksen valintaan vaikuttavia rajoitteita.


www.ysao.fi/peruskoulutus

Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


luonnonvara-ala LUONNONVARA-ALA aikuiskoulutus

OSAAMINEN kasvaa

Aikuiskoulutus tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja yksittäisten ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen tarpeisiin. Tavoitteenamme on turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja ammattitaitoa. n henkilökohtaistetut tutkintotavoitteiset koulutukset ja tutkinnot n täydennyskoulutukset tarpeen mukaan n työpaikalla tapahtuvat koulutus-, ohjaus- ja kehittämis- palvelut Meidän puoleen voi kääntyä, kun tavoitteena on n uusi ammatti n olemassa oleva osaaminen tutkinnoksi n työelämässä eteneminen n oman osaamisen kehittäminen n kilpailukykyisen osaamisen lisääminen työmarkkinoilla Työssä hankitun osaamisen voi myös todentaa suorittamalla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osallistumatta varsinaiseen koulutukseen. Osaamisen ollessa tutkinnon tavoitteiden tasoista voi osallistua suoraan näyttötutkintotilaisuuksiin. Tämä tapahtuu alan opettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa. Osaamisen kaivatessa päivittämistä voi osallistua valmistavaan koulutukseen niiltä osin kuin se on tarpeellista. Tarjonnassamme on lukuisia eri alojen tutkintoja.

Tarjoamme jokaiselle sopivan koulutusmuodon n Omaehtoinen koulutus on osittain opetusministeriön rahoittamaa, jossa osallistuja maksaa itse osallistumismaksun. Opinnot voivat olla pää- tai sivutoimista opiskelua. Pääsääntöisesti omaehtoinen koulutus on monimuotoista, joten osallistua voi myös työn ohessa. Opinnot koostuvat valmistavasta koulutuksesta sekä tutkintotilaisuuksista, jos kyseessä on tutkintotavoitteinen koulutus.

n Työvoimakoulutus on kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa, työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille tarkoitettua koulutusta, jonka tavoitteena on työllistyminen. Koulutus järjestetään yleisimmin päiväkoulutuksena. Koulutuksiin hakeudutaan oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja siellä tehdään myös opiskelijavalinnat. n Yritysten ja muiden yhteisöjen osaamisen ja toiminnan kehittämistarpeisiin räätälöidään aina tarpeen mukaiset sisällöt ja toteutustavat. Pidempikestoisia koulutuskokonaisuuksia voi myös toteuttaa opetusministeriön rahoittamalla henkilöstökoulutuksella, oppisopimuskoulutuksella tai työ- ja elinkeinohallinnon osittain rahoittamalla TäsmäKoulutuksella. Jos on tarve saada uusia työntekijöitä heidät voidaan kouluttaa joko oppisopimuksella tai yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa RekryKoulutuksella. Kehitämme jatkuvasti palvelutarjontaamme alueemme elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti.

OpinOvi -palvelusta tietoa aikuiskoulutuksesta Aikuiskoulutukseen tai yleensä opiskeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä OpinOvi -palveluun! OpinOvi -ohjaajalta voi kysyä kaikkea aikuiskoulutuksesta oppilaitoksesta, koulutusmuodosta ja koulutustasosta riippumatta. Lisätietoja: OpinOvi-ohjaaja p. 040 1778 589 Ajankohtaiset koulutusten haut: www.ysao.fi/koulutuskalenteri


tekviikka ja liikenne KEHITTร„MISPALVELUT

www.ysao.fi/aikuiskoulutus

Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


luonnonvara-ala LUONNONVARA-ALA oppisopimus

AMMATTIIN joustavasti

Oppisopimuskoulutus on joustava, yksilöllinen ja käytännönläheinen kouluttautumismuoto, joka perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, voimassa olevaan työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjyyteen. Oppisopimuksella voi suorittaa kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Monille nuorille, aikuisille ja yritysasiakkaille oppisopimuskoulutus on erinomainen vaihtoehto. Koulutus on yleensä tutkintotavoitteista. Tutkinto valitaan kouluttajatyönantajan ja opiskelijan kanssa yhdessä. He osallistuvat työssäoppimissuunnitelman laatimiseen oppisopimustoimiston henkilöiden ohjauksessa. Keskeisiä asioita ovat oma työyhteisö oppimisympäristönä, työtehtävien ja -toiminnan yhteydessä tapahtuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen. Oppilaitoksessa monimuotoisesti toteutettava tietopuolinen koulutus syventää, täydentää ja laajentaa työyhteisössä tapahtuvaa osaamisen kehittymistä. Ammattialan opettaja henkilökohtaistaa tietopuolisen koulutuksen sisältö- ja toteutussuunnitelman sekä tutkinnon suorittamisen näyttötutkintona. Oppisopimuskoulutus soveltuu hyvin myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kouluttautumismuodoksi.

Yhteystiedot Neuvonta ja palvelut ma – pe 8.00 – 15.30 puh. 0400 793 365, 0400 793 103, 040 177 8523 Asevelikatu 4, 74100 IISALMI puh. 0400 827 251, fax (017) 272 5251


tekviikka ja liikenne KEHITTร„MISPALVELUT

www.ysao.fi/oppisopimus

Oppi sopimus

www.hyvadiili.fi Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


luonnonvara-ala LUONNONVARA-ALA KEHITTÄMISPALVELUT

KEHITTÄMINEN yhteistyössä

Ylä-Savon ammattiopisto on aktiivisesti mukana koko PohjoisSavon kehittämisessä. Toimintamme tavoitteena on kehittää aluetta yhä paremmaksi paikaksi asua, opiskella ja tehdä työtä. Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän, oppilaitosten, kuntien, valtion ja Euroopan Unionin kanssa.

Lisätietoja kehittämispalveluista: Kehitysjohtaja p. 0400 793 026 (Tähtiniemi)

Opetuksen kehittäminen

Postiosoite

Johdamme, koordinoimme ja tuemme lukuisia hankkeita. Alueellisen kehittämistoiminnan tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja sekä ammatillisen koulutuksen että alueen yritysten ja yhteisöjen yhteisiin tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla voidaan kouluttaa osaavia työntekijöitä.

PL 30, 74101 Iisalmi

Oppilaitoksessa tehdään jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä opetuksen kehittämiseksi. Vahvan verkostotyön kautta tuodaan opiskeluun uusia mahdollisuuksia, oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä.

Kansainvälinen toiminta Ulkomailla suoritetut työssäoppimisjaksot antavat tärkeää kokemusta ja näkemystä työelämää varten. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ulkomaan työelämäjaksoihin ja opetustyöhön eri maiden oppilaitoksissa sekä osallistua kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Kansainvälisissä kehittämishankkeissa pyritään löytämään hyviä käytäntöjä ja kehitetään yhteisiä ratkaisuja eri maiden ammatillisen koulutuksen haasteisiin.

Yritystoiminnan kehittäminen Yritys- tai toimialakohtaiset kehittämishankkeet ovat osa elinkeinoelämän asiantuntijapalveluja. Työelämän tarpeista lähtevien palvelujen ja koulutusten kehittäminen ovat keskeinen osa kehittämispalvelujen toimintaa. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa kohottaa tarjottavan ammatillisen opetuksen laatua.

Käyntiosoite Kotiteollisuuskuja 3, 74100 Iisalmi (Tähtiniemi)


tekviikka ja liikenne KEHITTร„MISPALVELUT

www.ysao.fi/kehittamispalvelut

Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


luonnonvara-ala LUONNONVARA-ALA PALVELUT

PALVELUJEN tarjoaja

Ylä-Savon ammattiopiston monipuolinen koulutustarjonta mahdollistaa kattavan palveluvalikoiman. Asevelikadulla toimii harjoitusravintola Oppimestari, Luma-keskuksella myymälä/kahvio Eväsmestari ja parturi-kampaamo Hiustaiturit. Tilaustyönä on saatavilla kulttuuri-, metalli-, rakennus-, sähkö-, puu- ja auto- ja kuljetusalan palveluja. Peltosalmella toimii Pieneläinhuoltamo Tassula sekä Eläinhoitola Tassutupa. Hingunniemi tarjoaa hevosten kengitystä, ravihevosten valmennusta, oriaseman ja hevosklinikan palveluja.

Vuokraamme tiloja niin arkeen kuin juhlaankin. Meiltä voi ostaa oman kodin. Ainutlaatuinen ajoharjoitteluratamme mahdollistaa liukkaan kelin harjoittelun ympäri vuoden kaiken kokoisilla ajoneuvoilla. Tarjolla on myös opiskelijoiden perustamien, vuosittain vaihtuvien ja oikealla pääomalla toimivien NY- Vuosi Yrittäjänä -ohjelman mukaisten NY-yritysten markkinoimia palveluja ja tuotteita.


tekviikka ja liikenne KEHITTร„MISPALVELUT

www.ysao.fi/palvelut

Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!

Kuvat Rauni Juutinen


luonnonvara-ala LUONNONVARA-ALA yhteystiedot

OTA

yhteyttä Asevelikatu

Peruskoulutus: hotelli-, ravintola- ja cateringala, kone- ja metalliala, sähkötekniikka, talotekniikka, talonrakennus Aikuiskoulutus: kone-ja metalliala Hallinto, opiskelijapalvelut, kuntayhtymäpalvelut Katuosoite Asevelikatu 4, 74100 IISALMI Postiosoite PL 30, 74101 IISALMI Puhelin (vaihde) 0400 827 251 Faksi (017) 272 5251 Opintotoimisto 040 1778 518, 0400 798 529 Oppisopimustoimisto puh. 0400 793 365, 0400 793 103, 040 177 8523

Tähtiniemi

Peruskoulutus: käsi- ja taideteollisuusala, media-ala, ICT-ala, verhoilu- ja sisustusala sekä AMMATTISTARTTIJA URA -koulutus Kehittämispalvelut Katuosoite Kotiteollisuuskuja 3, 74100 IISALMI Puhelin 0400 827 251 (vaihde)

Yrittäjäntie

Peruskoulutus: logistiikka, auto-ala Aikuiskoulutus: logistiikka, yrityspalvelut, ravitsemis- ja puhdistuspalvelut Katuosoite Yrittäjäntie 23, 74130 IISALMI Postiosoite PL 129, 74101 IISALMI Puhelin 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5555 Opintotoimisto 040 1778 515, 0400 798 529

Kiviranta

Peruskoulutus: puuala Aikuiskoulutus: rakennusala Katuosoite Kivirannantie 32, 74130 IISALMI Puhelin 0400 827 251 (vaihde)

Luma-keskus

Peruskoulutus: elintarvikeala, hiusala, laboratorioala Katuosoite Savonkatu 5, 74100 IISALMI Puhelin 0400 827 251 (vaihde)


tekviikka ja liikenne

www.ysao.fi/yhteystiedot

Hingunniemi

Ylä-Savon ammattiopisto, Kuopio

Katuosoite Hingunniementie 98, 74700 KIURUVESI

Katuosoite Sahakatu 1, 70800 Kuopio

Puhelin 0400 827 251 (vaihde)

Puhelin 0400 793 194

Faksi (017) 272 5912

Ylä-Savon ammattiopisto, Joensuu

Perus- ja aikuiskoulutus: luonnonvara-ala, hevostalous

Opintotoimisto 040 1778 511

Peltosalmi

Perus- ja aikuiskoulutus: luonnonvara-ala, maatilatalous, maarakennus Katuosoite Kotikyläntie 254, 74150 IISALMI Puhelin 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5731 Opintotoimisto 0400 793 094

Ajoharjoittelurata Katuosoite Sonkajärventie 114, 74100 IISALMI

Perus-ja aikuiskoulutus: maarakennus

Aikuiskoulutus: maarakennus

Katuosoite Pajapolku 5 A, 80400 Ylämylly Puhelin 0400 792 825

Sähköposti etunimi.sukunimi@ysao.fi www.ysao.fi www.facebook.com/ysao.fi Laskutusosoite Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Ostolaskut PL 30 74101 IISALMI

Puhelin 0400 792 818 Julkaisija Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Painosmäärä 6000 kpl Painopaikka Painotalo Seiska Oy, 2012, Iisalmi Taitto Panu Pöyhtäri

Työ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


Tyรถ huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!

Tavataan Facebookissa! www.facebook.com/ysao.fi

Tyรถ huvittaa

kun saa olla lempiammatissaan!

Profile for Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä savon ammattiopisto yleisesite2014fin  

Ylä savon ammattiopisto yleisesite2014fin  

Advertisement