Page 1

25

διάλεξε, σπούδασε, δούλεψε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017 www.kescollege.ac.cy


Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο) και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από τους τρεις κύκλους εκφύονται τρεις άλλοι που συμβολίζουν τη δια βίου εκπαίδευση. Και το συμφυές motto στα λατινικά: semper vigilans που σημαίνει ‘πάντοτε εγρηγορώς’ δηλ. πάντοτε άγρυπνος, ανήσυχος, με προβληματισμούς. Το έμβλημα του KES COLLEGE συμπληρώνεται με τα αρχικά: Κ (κάπα) που σημαίνει ΚΕΝΤΡΟ Ε (έψιλον) που σημαίνει ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Σ (σίγμα) που σημαίνει ΣΠΟΥΔΩΝ Το λογότυπο σχεδίασε ο Άντης Ιωαννίδης το 1971, χρονιά ίδρυσης του KES COLLEGE.

Κατά Νόμον Υπεύθυνος της Σχολής: Θεόδωρος Π. Στυλιανού Πρώην Επιθεωρητής Α’ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το παρόν ενημερωτικό έντυπο υποβλήθηκε για έγκριση με επιστολή μας ημερομηνίας 11 Απριλίου 2016. Η έγκριση δόθηκε με επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αριθμό 7.14.10.15/29 και ημερομηνία 6 Μαΐου 2016.


Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιεχόμενα Μέρος Α’ - Γενικά Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

3

Γιατί στο KES College;

4

Οργανογράμματα KES College

5

Ζωή και Περιβάλλον στο KES College

8

Πρόγραμμα Erasmus+

9

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

11

Συνεργασίες

12

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

13

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017

16

Μέρος Β’ - Προγράμματα Σπουδών 17

Προγράμματα Σπουδών

Μέρος Γ’ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα

182

Υποτροφίες

184

Βασικά άρθρα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του KES College

185

Μέρος Δ’ - Διδακτικό Προσωπικό 187

Στοιχεία Διδακτικού Προσωπικού

1


Μέρος Α΄ - Γενικά

2


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Μήνυμα γενικού διευθυντή Λίγα Λόγια προς τους νέους Είναι φυσικό σε κάθε νέο ξεκίνημα ο καθένας μας να βάζει νέους στόχους, να πλάθει νέα οράματα και να έχει αυξημένες προσδοκίες. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ούτε στιγμή ότι η κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης, σκληρής και επίπονης προσπάθειας απ’ όλους μας. Η νεολαία μας χρειάζεται έμπνευση και ετοιμότητα. Πιστεύω πως η πλειονότητα τών νέων μας είναι πάντοτε έτοιμη για νέους στόχους και οράματα. Εξ άλλου αυτός είναι και ο βασικός στόχος στη ζωή μας. Πέρα από τη μετάδοση γνώσεων και πέρα από την απόκτηση διπλωμάτων και υλικών αγαθών, κοσμικών αξιωμάτων και δόξας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο κεφάλαιο στη ζωή τού ανθρώπου αποτελούν το ήθος και αρετή. Η άξια τού ανθρώπου δεν μετριέται με το πόσα παίρνει ή πόσα έχει άλλα με το ποιος είναι. Η εποχή μας είναι γεμάτη από τυχοδιώκτες και εκμεταλλευτές και απελπιστικά φτωχή σε ανθρώπους πνευματικής δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς. Η αιτία αυτής τής θλιβερής πραγματικότητας είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους με γνώμονα το πόσα θα κερδίζουν και όχι με το τί θα προσφέρουν. Με αυτό τον τρόπο μία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει. Εκφυλίζεται σε ζούγκλα θηρίων. Να έχετε στόχο σας και όραμά σας να διορθώσετε τα δικά μας λάθη, να συμπληρώσετε τίς δικές μας ελλείψεις και έτσι να κτίσετε ένα καλύτερο κόσμο.

Θεόδωρος Π. Στυλιανού Γενικός Διευθυντής Ιούνιος 2016

3


Γιατί στο ΚES College;

1971- 2016 45 χρόνια προσφοράς

στην Τριτοβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Πρώτο: Πολλά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο KES College λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια (π.χ. Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές από το 1971, Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις από το 1972, Αισθητική από το 1979, Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες από το 1995, Ιατρικοί Επισκέπτες από το 1999) και ως εκ τούτου τόσο το Κολλέγιο όσο και οι διδάσκοντες - εκτός από τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα - έχουν μια μακρά διδακτική πείρα που δίχως άλλο συμβάλλει αποφασιστικά στην άνοδο των επιπέδων της προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δεύτερο: Πέρα από τη θεωρητική ενημέρωση των φοιτητών, το KES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική τους κατάρτιση. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με διαρκή πρακτική άσκηση μέσα στα ειδικά εργαστήρια του κάθε κλάδου όσο και με πρακτική εργασία σε χώρους εργασίας. Τρίτο: η φοίτηση στο KES College είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία της διδασκαλίας - μάθησης σ’ όλες τις λεπτομέρειές της. Φιλοδοξία του KES College είναι να προσφέρει σοβαρή επαγγελματική και υπεύθυνη εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η τολμηρή, καινοτόμα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία του KES College να προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα σπουδών με βάση τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα συνέβαλε και στην αναβάθμιση των αντίστοιχων επαγγελμάτων. Το KES College θα συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την καινοτόμα και πρωτοποριακή προσφορά του στον τομέα των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών και έχει στόχο να επεκταθεί σε προγράμματα που καλύπτουν και άλλους επαγγελματικούς τομείς, γιατί πιστεύουμε πως μια τέτοια προσφορά τη χρειάζονται τόσο οι νέοι κι οι νέες μας, όσο και η οικονομία τού τόπου μας.

4


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Οργανόγραμμα ΚES College

Γενικός Διευθυντής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήμα Προσωπικού

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Σχολή Επισιτιστικών, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών

Διοικητικές Επιτροπές

Σχολή Σπουδών Δημοσιογραφίας και Μ. Μ. Ε.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων

Σχολή Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποδομής

Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών

Γραμματειακό Προσωπικό

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης

5


Οργανόγραμμα ΚES College Διοικητικές Υπηρεσίες Υπεύθυνος Διοικητικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Προσωπικού

Πρόεδρος και Μέλη Διοικητικών Επιτροπών

Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων

Υπεύθυνος Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας

Υπεύθυνος Marketing & Δημοσίων Σχέσεων

Υπεύθυνος Γραμματείας

Υπεύθυνος Διαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Υποδομών

Λειτουργός Λογιστηρίου

Γραμματειακοί Λειτουργοί

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

Γενικός Συντονιστής Προγραμμάτων Σπουδών

Συντονιστές Προγραμμάτων Σπουδών

Υπεύθυνος Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας

Λειτουργός Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκπαιδευτικός Λειτουργός

Πρόεδροι και Μέλη Επιτροπών

Επιτροπή Διασφάλισης Εσωτερικής Ποιότητας

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Πειθαρχική Επιτροπή

6


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Οργανόγραμμα ΚES College Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

Υπεύθυνος Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας

Εισδοχή & Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Θέματα Αλλοδαπών Φοιτητών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Φοιτητικές Υποθέσεις

Συνεργασία με Φοιτητικό Συμβούλιο

Στήριξη Φοιτητών

Θέματα Αποφοίτων

Φοιτητική Ζωή και Δραστηριότητες

Σταδιοδρομία

Διασύνδεση με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

7


Ζωή και Περιβάλλον στο KES College Μεταξύ των πιο σημαντικών παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στην ψηλή ποιότητα εκπαίδευσης του KES College είναι το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα που επικρατεί: οι ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις, ο σεβασμός της προσωπικότητας του φοιτητή και το ήθος του Κολλεγίου. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια λειτουργούν φιλικές ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι καθηγητές κι οι εκπαιδευτές συνεργάζονται αρμονικά τόσο με την κάθε ομάδα όσο και με το κάθε άτομο της ομάδας στην οποία διδάσκουν, για την επίτευξη πιο ψηλών επιπέδων. Επίσης το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο αναπτύσσει πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη στενών συναδελφικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών, του διδακτικού προσωπικού και της Διεύθυνσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι η διοργάνωση εκδρομών και ταξιδιών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η διοργάνωση χορών και συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθητοποίηση των φοιτητών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι φιλανθρωπικές και άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Κεντρικό Φοιτητικό Συμβούλιο, οι οποίες καλλιεργούν και εμπλουτίζουν τον εσωτερικό κόσμο των φοιτητών. Μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η αιμοδοσία που οργανώνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών του Κολλεγίου σε διάφορους κοινωφελείς εράνους, η ετοιμασία και πώληση φαγητών και γλυκών που παρασκευάζονται από τους φοιτητές στο Κολλέγιο για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως ο Ραδιομαραθώνιος, η αθλητική φιλανθρωπική ημερίδα και η εβδομάδα αγάπης, κατά την οποία προσφέρονται υπηρεσίες στα εργαστήρια του Κολλεγίου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης στα διάφορα προγράμματα σπουδών διοργανώνονται ειδικοί εσωτερικοί διαγωνισμοί μεταξύ των φοιτητών που αναφέρονται στα κύρια θέματα των προγραμμάτων.

8

Οι ενέργειες αυτές δίχως άλλο συμβάλλουν δυναμικά στη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο φοιτητής προχωρεί με επιτυχία και καλύπτει τους στόχους του όχι μόνο ως άτομο, αλλά και ως ένα ευαίσθητο μέλος της ευρύτερης κοινωνίας. Τα πιο πάνω είναι από τις βασικές προτεραιότητες του KES College και καταβάλλεται πάντοτε προσπάθεια από τη Διεύθυνση και το προσωπικό, ώστε να υπάρχει αλληλοσεβασμός κι αλληλοϋποστήριξη μεταξύ όλων των μερών, για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην όλη λειτουργία του Κολλεγίου.

Διαλέξεις / Συζητήσεις / Σεμινάρια Παράλληλα με τα πιο πάνω το KES College οργανώνει συχνά και άλλες εκδηλώσεις που συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην προσφορά του γενικότερα στον τόπο μας, όσο και στην επαφή των φοιτητών μας με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια διακεκριμένοι επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό δίνουν διαλέξεις και διευθύνουν ειδικά προγράμματα - σεμινάρια πάνω σε επίκαιρα θέματα που έχουν σχέση κυρίως με την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Διαμονή Φοιτητών Το KES College φροντίζει για την άνετη και ασφαλή διαμονή των φοιτητών του σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το Κολλέγιο. Φοιτητές που προέρχονται από το εξωτερικό ή από μακρινά μέρη της Κύπρου μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τη διαμονή τους από το Γραφείο Εισδοχής και Εξυπηρέτησης Φοιτητών του Κολλεγίου όσο το δυνατό πιο έγκαιρα.


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού την περίοδο 2014 μέχρι 2020. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Μετά την εξασφάλιση έγκρισης για το Κολλέγιο μας του Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το KES College δικαιούται να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020). Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές , σε απόφοιτους Σχολών και στο διδακτικό προσωπικό Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους σχετική επιχορήγηση. Πιο κάτω βλέπετε φωτογραφίες από συμμετοχές εκπαιδευτών του KES College στο εξωτερικό για σκοπούς επιμόρφωσης και φοιτητών για πρακτική άσκηση. Η κα Άννα Ελευθερίου, καθηγήτρια Βιολογίας των Προγραμμάτων Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” και “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”, επισκέφτηκε το ερευνητικό κέντρο του Λονδίνου το National Heart and Lung Institute (Royal Brompton and Harefield Hospital). Κατά την παραμονή της στο χώρο του εργαστηρίου εξοικειώθηκε με τεχνικές δημιουργίας της γονιδιακής θεραπείας και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να γνωρίσει σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο της έρευνας.

H κα Καλυψώ Χαραλάμπους, Λειτουργός Τμήματος Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών του KES College επισκέφθηκε τα ΤΕΙ Κρήτης, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σκοπός της επίσκεψης ήταν α) η συνεργασία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, β) η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών των δύο Ιδρυμάτων (φοιτητές από τη Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών του Κολλεγίου) και γ) η συνεργασία και ενημέρωση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας σπουδών.

Στη φωτογραφία, η κα Άννα Ελευθερίου μαζί με προσωπικό του ερευνητικού κέντρου.

Στη φωτογραφία η κα Καλυψώ Χαραλάμπους με Ακαδημαϊκό Προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης.

Τρεις εκπαιδεύτριες του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική” επισκέφτηκαν τη Σχολή ZERVA ΜΑΚΕ-UP ARTIST WORKSHOP στη Θεσσαλονίκη μέσα στα πλαίσια της Κινητικότητας Προσωπικού για Κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+. Στη φωτογραφία οι εκπαιδεύτριες κα Αντωνία Φιλιππίδου, κα Άντρη Σιδέρη - Γιαλλουράκη, και κα Ευρούλα Σπύρου μαζί με τη κα Νανά Ζέρβα, Διευθύντρια της Σχολής και την κα Μάγια Ασανίτζε, εκπαιδεύτρια της Σχολής.

9


Πρόγραμμα Erasmus+ Μεταξύ 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2015, δύο εκπαιδευτές του Προγράμματος Σπουδών “Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες”, κύριοι Ιωσήφ Χατζηαντώνης και Κωνσταντίνος Αυξέντης, συμμετείχαν σε σεμινάριο με θέμα «Modern French Patisserie”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στα πλαίσια της Κινητικότητας Φοιτητών για κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+, φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών “Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες” και “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου” πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό.

Χαρά Λύκου και Σάββας Παρασκευόπουλος στο Ξενοδοχείο Villa Retiro,στο χωριό Τσέρτα της Καταλονίας (Ισπανία).

Ανδρέας Αδάμου και Παναγιώτης Μιχαήλ στο Ξενοδοχείου Atlantica Princess στη Ρόδο.

Αντώνης Κυριάκου και Στέλλα Θεοδώρου στο Ξενοδοχείο Zannos Melathron στη Σαντορίνη.

Ευτυχία Κολιαντρή πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση σε Φαρμακείο στην Αθήνα.

10


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle Με την έναρξη της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2015 - 2016, το KES College προχώρησε στην εφαρμογή του Λογισμικού Moodle, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. Παραχωρήθηκαν σε όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό καθώς και στους φοιτητές επίσημοι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κολλεγίου μαζί με κωδικούς πρόσβασης. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα, το οποίο τοποθετείται από τους καθηγητές στην πλατφόρμα, ώστε να προετοιμάζονται για τα μαθήματά τους. Μέσω του Moodle είναι δυνατή η επικοινωνία καθηγητών-φοιτητών ή μεταξύ φοιτητών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με άμεσο τρόπο σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης και η διεξαγωγή διαγωνισμάτων (quizzes), η υποβολή και αξιολόγηση εργασιών των φοιτητών, πληροφόρηση για εκπαιδευτικές πηγές (εκπαιδευτικό υλικό, λεξικό για άγνωστες λέξεις του μαθήματος) και άλλα. Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του KES College η ανεύρεση θέσεων εργασίας. Με το Moodle ενισχύεται το ενδιαφέρον των φοιτητών, μέσω της ποικιλίας και της ελκυστικότητας των διάφορων τύπων εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να τοποθετηθεί από τους καθηγητές και τους δίνεται δυνατότητα να προετοιμαστούν στο δικό τους χώρο και χρόνο. Ο κάθε φοιτητής του KES College έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα Moodle μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού του υπολογιστή αλλά και μέσω Tablet (ipad, android) ή ακόμα και με τη χρήση του smartphone του.

11


Συνεργασίες Εξωτερικά Σώματα Το KES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με εξωτερικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού. Γι αυτό έχει συνάψει συνεργασίες με τα ακόλουθα σώματα: > The Royal Society for the Promotion of Health > ITEC: International Therapy Examination Council > CIDESCO: Comité International d’ Esthétique et de Cosmétologie > ECDL: European Computer Driving Licence > EUMA: European Management Assistants > WACS: World Association of Chefs Societies

THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH

12

International Therapy Examination Council

Comité International d’ Esthétique et de Cosmétologie


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Κτηριακές Εγκαταστάσεις ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, (κοντά στη Δημοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου) 1055 Λευκωσία Βιβλιοθήκη To ΚES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του, γιατί αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης τής όλης εκπαιδευτικής προσπάθειας και φιλοσοφίας του. Εκτός από τα βιβλία, η βιβλιοθήκη του KES College περιλαμβάνει βιντεοκασέτες, CDs, DVDs, σύνδεση με το διαδίκτυο και πληθώρα περιοδικών αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στο Κολλέγιο. Όλο το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης έχει μηχανογραφηθεί σε ειδικό και εύχρηστο σύστημα βιβλιοθηκονομίας, ούτως ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εντοπίζουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή τα βιβλία που επιθυμούν. Κάθε χρόνο προστίθενται στη βιβλιοθήκη πολλές νέες εκδόσεις ειδικών βιβλίων και περιοδικών που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται. Η αναζήτηση και προκράτηση βιβλίων της βιβλιοθήκης του KES College γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του Κολλεγίου. Παράλληλα, στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (WiFi) για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκτός από τη συμβατική βιβλιοθήκη, στο KES College λειτουργεί και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Το KES College έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία EBSCO Publishing για χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Ebscohost η οποία περιλαμβάνει πέραν των 150.000 ηλεκτρονικών βιβλίων. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη έχουν όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του KES College τόσο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο του Κολλεγίου, αλλά και εξ αποστάσεως οποιαδήποτε μέρα και ώρα. Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονους Η/Υ, τόσο σε υλικό όσο και σε προγράμματα. Τα εργαστήρια Η/Υ είναι ευρύχωρα και πλήρως κλιματιζόμενα. Σε κάθε εργαστήριο είναι εγκατεστημένοι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε Δίκτυο (Network) με Server. Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενωμένοι με το διαδίκτυο (Internet) μέσω ADSL Business γραμμών ώστε να παρέχεται άμεση και γρήγορη πρόσβαση όλων των φοιτητών που εργάζονται στο εργαστήριο. Στο κάθε εργαστήριο είναι ενωμένος στο δίκτυο κοινός εκτυπωτής στον οποίο μπορούν να εκτυπώνουν όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές του εργαστηρίου. Επίσης υπάρχει multimedia projector και πίνακας για διευκόλυνση της διδασκαλίας. Η χρήση των εργαστηρίων και η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του κολλεγίου.

13


Κτηριακές Εγκαταστάσεις Εργαστήρια Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής - Αρτοποιίας - Τραπεζοκομίας Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Μαγειρικής, εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής - Αρτοποιίας και εργαστήριο Τραπεζοκομίας τα οποία είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και σκεύη παρασκευής και σερβιρίσματος, καθώς επίσης και κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο Επιδείξεων Μαγειρικής.

Εργαστήρια Αισθητικής - Μακιγιάζ και Κομμωτικής Τα εργαστήρια Αισθητικής και Μακιγιάζ - Κομμωτικής είναι πλήρως εξοπλισμένα με τα αναγκαία μηχανήματα τελευταίου τύπου, έτσι που να συμβάλλουν τόσο στην τεχνική - επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών, όσο και στην ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο που προορίζονται να εργαστούν. Το KES College διαθέτει τέσσερα (4) εξειδικευμένα εργαστήρια Αισθητικής και δύο (2) για Μακιγιάζ. Τα εργαστήρια Αισθητικής και Μακιγιάζ του KES College πρόσφατα ανακαινίσθηκαν πλήρως, ανανεώθηκαν και αναβαθμίστηκαν με σύγχρονο εξοπλισμό με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στόχος του KES College είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξασκούνται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ενός επαγγελματικού ινστιτούτου αισθητικής. Εργαστήριο Χημείας / Φαρμακευτικής Τεχνολογίας To εργαστήριο Χημείας / Φαρμακευτικής Τεχνολογίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα μηχανήματα και ειδικά σκεύη. Η ανανέωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου είναι συνεχής. Το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από τους φοιτητές/τριες των Προγραμμάτων Σπουδών “Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου”, “Ιατρικοί Επισκέπτες” και “Αισθητική”. Το KES College, εκτός από τη Θεωρητική κατάρτιση, δίνει έμφαση και στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του. Studio Ήχου και Εικόνας Το Στούντιο Ήχου και Εικόνας, εξοπλισμένο με σύγχρονα επαγγελματικά μηχανήματα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές τού Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” να ετοιμάσουν τις δικές τους ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν και να εξοικειωθούν με τα μηχανήματα ήχου και εικόνας ενός επαγγελματικού στούντιο καθώς επίσης και με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων (software) για την επεξεργασία ήχου και εικόνας. Πρόσφατα έγινε αναβάθμιση του εξοπλισμού του Studiο Ήχου με μηχανήματα για μετάδοση live streaming του πειραματικού ραδιοφωνικού σταθμού “noiseair” των φοιτητών της Δημοσιογραφίας.

14


Μέρος Α΄ - Γενικά

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Κτηριακές Εγκαταστάσεις Εργαστήριο Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Σπουδών “Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου”, έχει δημιουργηθεί ειδικό εργαστήριο Εδαφολογίας / Φυσιολογίας των Φυτών. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μικροσκόπια, στεροσκόπια, εξοπλισμό για αναλύσεις εδαφών καθώς και με άλλα εξειδικευμένα όργανα για πειράματα και μετρήσεις που σχετίζονται με τα φυτά και την ανάπτυξή τους.

Χώροι εξάσκησης των φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών “Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου” Το KES College έχει συμβληθεί με τα φυτώρια M. SOLOMOU & SONS LTD στην περιοχή Νήσου ώστε οι φοιτητές/τριες των Προγραμμάτων Σπουδών “Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου” να μπορούν να εξασκούνται στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος μέσα σε πραγματικές συνθήκες κηποτεχνίας.

Καφετέρια Η καφετέρια του KES College προσφέρει ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον για ανάπαυση και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων τόσο μεταξύ των φοιτητών όσο και μεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών. Διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό καλυμμένο χώρο και δωρεάν ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi).

Γραφεία Διοικητικού και Γραμματειακού Προσωπικού Τα γραφεία της Διοίκησης και της Γραμματείας στεγάζονται στα κτήρια του Κολλεγίου και διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως σύγχρονο τηλεφωνικό σύστημα, σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, σύγχρονες φωτοτυπικές μηχανές, σαρωτές (scanners), συσκευές τηλεομοιότυπου (fax) κ.ά. Νέοι επιπλέον γραφειακοί χώροι Διοικητικού και Γραμματειακού προσωπικού έχουν προστεθεί στους ήδη υφιστάμενους και χρησιμοποιούνται από αυτό.

Αίθουσες Διδασκαλίας Το Κολλέγιο διαθέτει συνολικά ικανοποιητικό αριθμό αιθουσών διδασκαλίας (lecture rooms) οι οποίες είναι πλήρως κλιματιζόμενες και πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (multimedia projectors κλπ).

15


Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους

1 Σεπτεμβρίου 2016

Α’ Εξάμηνο Εγγραφές

1 Ιουνίου - 21 Οκτωβρίου 2016

Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών

28 Σεπτεμβρίου 2016

Έναρξη Μαθημάτων

3 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος

5 Οκτωβρίου 2016

Διακοπές Χριστουγέννων

23 Δεκεμβρίου 2016 - 6 Ιανουαρίου 2017

Προεγγραφές για το Β΄ Εξάμηνο

9 - 23 Ιανουαρίου 2017

Λήξη Μαθημάτων

9 Ιανουαρίου 2017

Εξετάσεις

16 - 31 Ιανουαρίου 2017

Β’ Εξάμηνο Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών

27 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη Μαθημάτων

1 Φεβρουαρίου 2017

Έναρξη Προπαρασκευαστικού Προγράμματος

6 Φεβρουαρίου 2017

Αργία (Καθαρά Δευτέρα)

27 Φεβρουαρίου 2017

Αργία (Εθνική Επέτειος)

25 Μαρτίου 2017

Αργία (Εθνική Επέτειος)

1 Απριλίου 2017

Διακοπές Πάσχα

10 Απριλίου - 21 Απριλίου 2017

Αργία (Εργατική Πρωτομαγιά)

1 Μαΐου 2017

Λήξη Μαθημάτων

12 Μαΐου 2017

Εξετάσεις

15 - 31 Μαΐου 2017

Αργία (Αγίου Πνεύματος)

5 Ιουνίου 2017

Τελετή Αποφοίτησης

30 Ιουνίου 2017

Λήξη Ακαδημαϊκού έτους

31 Αυγούστου 2017

Θερινή Περίοδος Εντατικών Μαθημάτων Ενημέρωση - Καθοδήγηση Νέων Φοιτητών

12 Ιουνίου 2017

Έναρξη και λήξη

12 Ιουνίου - 01 Σεπτεμβρίου 2017

Διακοπές

14 - 18 Αυγούστου 2017

Εξετάσεις Θερινής Περιόδου Εντατικών Μαθημάτων

4 - 8 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξετάσεις (Α΄και Β΄Εξαμήνου)

1 - 15 Σεπτεμβρίου 2017

16


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Μέρος Β’ - Προγράμματα Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course]

Σελίδα 18

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικοί Επισκέπτες (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

21

Ιατρικοί Επισκέπτες (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

27

Ιατρικοί Επισκέπτες (R) (4 έτη, Πτυχίο)

33

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

39

Αισθητική (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

45

Αισθητική (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

51

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (R), (Α) (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)

57

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (R), (Α) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

63

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

71

Food Preparation & Culinary Arts (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

79

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, (R) (C) (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)

85

Hotel Management (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

93

Travel & Tourism Management (R), (Α) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

99

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (R), (Α) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

105

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Business Studies (R), (A) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year,)

113

Business Management (R) (4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year)

119

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

127

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

131

Computing Studies (R) (2 years, Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

137

Logistics (R) (C) (2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

143

Applied Logistics (R) (3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year)

149

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κηποτεχνία (R), (A) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

157

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (R), (A) (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

163

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (R) (C) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

171

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (R) (C) (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

177

(R): Registered - Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (C): Candidate for Accreditation - Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών από το Φορέα περί Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Α): Accredited - Αξιολογημένος Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Κρατική Χορηγία μέχρι €3,420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια).

17


Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course]* Αν η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Σπουδών που έχετε επιλέξει είναι η Αγγλική και έχετε αδυναμίες στη χρήση της, τότε πριν μπείτε στο κύριο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να παρακολουθήσετε το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί 1 ή 2 εξάμηνα ή 10 εβδομάδες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο κύριος στόχος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος είναι να σας δώσει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι που να σας καταστήσει έτοιμους να παρακολουθήσετε αποτελεσματικά το κύριο πρόγραμμα σπουδών σας. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα προσφέρεται τρεις φορές το χρόνο ως ακολούθως: Φθινοπωρινό Εξάμηνο: Οκτώβριος - Ιανουάριος Εαρινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος - Μάϊος Eντατικά Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

* Σημείωση: Στο τέλος του Προπαρασκευαστικού προγράμματος και των Εντατικών Μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας δεν θα δίνεται οποιαδήποτε πιστοποίηση (credit) ή οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών.

18


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος και Στόχοι μαθημάτων Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα

MAΘHMATA Common Skills Greek Language [As a foreign language] English Language Techniques in Writing Introduction to PCs ΣΥΝΟΛΟ

Eντατικά Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Π.Τ.Ε* 2 1 12 2 1 18

MAΘHMATA English Language A Skill Based Course Techniques in Writing Communicating Skills ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 14 7 3 1 25

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

Common Skills Να βοηθήσει τους φοιτητές: > Να ελέγχουν και να αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τις σπουδές τους > Να εργάζονται και να επικοινωνούν με άλλους > Να χειρίζονται και να επιλύουν τρέχοντα προβλήματα Greek Language - As a foreign language [Only for foreign students] Να βοηθήσει τους αλλοδαπούς φοιτητές: > Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επικοινωνούν στην Ελληνική Γλώσσα > Να διαβάζουν και να κατανοούν ένα γραπτό κείμενο > Να έχουν την ευχέρεια να περιγράφουν γραπτώς ένα θέμα και να γράφουν απλά γράμματα και εκθέσεις English Language Να βοηθήσει τους φοιτητές: > Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επικοινωνούν στην Αγγλική Γλώσσα > Να διαβάζουν, να κατανοούν και να εξάγουν πληροφορίες από ένα γραπτό κείμενο > Να περιγράφουν γραπτώς ένα θέμα και να γράφουν απλά γράμματα και εκθέσεις Techniques in Writing Να βοηθήσει τους φοιτητές: > Να κατανοήσουν τη σημασία του γραπτού λόγου > Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να γράφουν σωστά > Να μάθουν να γράφουν μεθοδικά μια εργασία, μια αναφορά ή ένα δοκίμιο

Introduction to PCs Να βοηθήσει τους φοιτητές: > Να αντιληφθούν τη σημασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών > Να εξοικειωθούν με ένα τύπο λειτουργικού συστήματος, όπως τα Windows > Να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το MS Word A Skill Based Course Να βοηθήσει τους φοιτητές: > Να επιλέγουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες προφορικά > Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα > Να περιγράφουν γραπτώς ένα θέμα και να γράφουν απλά γράμματα και εκθέσεις Communicating Skills Να βοηθήσει τους φοιτητές: > Να αναγνωρίσουν τη σημασία του γραπτού και προφορικού λόγου και να αναπτύξουν τις ανάλογες απαραίτητες δεξιότητες για τις δύο μορφές του λόγου > Να επιλέγουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες προφορικά > Να χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο για να παρουσιάσουν και να μεταδώσουν πληροφορίες

19


20


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Φαρμακευτικές Εταιρείες - Φαρμακευτικές Βιομηχανίες - Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών - Αντπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων - Αντιπροσωπείες Καλλυντικών - Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Επιθυμείς να εργαστείς σ’ ένα δυναμικό, πολύπλευρο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο χώρο της Υγείας; Επιθυμείς να εργοδοτηθείς από ιδιωτικούς οργανισμούς υψηλών προδιαγραφών και παγκόσμιου εκτοπίσματος; Μπορείς να επιλέξεις το επάγγελμα της επιστημονικής ενημέρωσης των λειτουργών υγείας: Το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη Το επάγγελμα που σου διανοίγει ανεπανάληπτες ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής καταξίωσης. Το KES College, σου προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία μέσω του πρωτοποριακού Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες”. ΣΤΟΧΟΙ > Η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην αγορά εργασίας για επαγγελματικά εξειδικευμένους Ιατρικούς Επισκέπτες οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. > Η προσφορά ικανοποιητικών επιστημονικών γνώσεων σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. > Η προσφορά βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων των φαρμακευτικών ειδών. > Η καλλιέργεια τέτοιας επαγγελματικής συμπεριφοράς, ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση τη σχετική επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. > Η αναβάθμιση του επαγγέλματος και του κύρους του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο. Οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” προετοιμάζονται για τις εξετάσεις που διενεργούνται με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία για την εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό τη νόμιμη εξάσκηση του επαγγέλματος. Οι εξετάσεις οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και περιλαμβάνουν γραπτό εξεταστικό δοκίμιο που καλύπτει τον Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης νόμο και τον Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο.

21


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Δημόσιες Σχέσεις Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Γενικά Αγγλικά Ι Ελληνική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 16 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Αρχές Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Γενικά Αγγλικά ΙΙ Ελληνική Ιατρική Ορολογία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Φυσιολογία ΙΙ Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακολογία Ι Συμπεριφορά του Καταναλωτή Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Αγγλική Ιατρική Ορολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 3 2 1 2 2 15

4 6 4 2 4 4 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 1 2 16 30

MAΘHMATA Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Επαγγελματική Επικοινωνία Νοσολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Ιατρικές/Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Εγχώρια Σκευασματολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 3 6 2 2 2 1 2 1 15

4 4 4 2 4 2 30

*Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά Οι απόφοιτοι του διετούς Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες”, το οποίο είναι Aξιολογημένο - Πιστοποιημένο, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τριετές και στο Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών μέσω απαλλαγής των αντίστοιχων μαθημάτων που διδάχθηκαν στο Διετές πρόγραμμα.

22


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος

Γενικά Αγγλικά

Οι φοιτητές/τριες κατανοούν την κατασκευή του ανθρώπινου

Η διεύρυνση από τους φοιτητές τής γνώσης τής αγγλικής γλώσσας

σώματος και μπορούν να αναφέρονται στα κύρια οστά του ερειστικού

και η περαιτέρω ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον

συστήματος καθώς και σε ανατομικούς χώρους του σώματος.

προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Ελληνική Γλώσσα

Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης

Η διεύρυνση από τους φοιτητές τής γνώσης τής ελληνικής γλώσσας

Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και

και η περαιτέρω ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον

εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Ιατρικός Επισκέπτης.

προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή λαθών που συμβαίνουν συχνά στην καθομιλουμένη.

Βιολογία κυττάρου και ανάπτυξη Το μάθημα καλύπτει βασικές πλευρές τής κυτταρικής βιολογίας

Φυσιολογία

ώστε οι φοιτητές να μπορούν επαρκώς να κατανοούν τη δομή και

Η σε βάθος κατανόηση από τους φοιτητές τών φυσιολογικών

τη λειτουργία τού κυττάρου. Έμφαση δίνεται στην οργανική δομή

διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις

τού κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες,

φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών

λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα).

κύριων συστημάτων τού ανθρώπου. Οι φοιτητές επιδιώκεται ιδιαίτερα να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία φυσιολογίας τού

Δημόσιες Σχέσεις

κυκλοφορικού, τού πεπτικού, τού λεμφικού, τού αναπνευστικού,

Η εισαγωγή τών φοιτητών στο αντικείμενο τών δημοσίων σχέσεων

τού νευρικού, ενδοκρινικού, ουροποιητικού και γεννητικού -

και η σαφής οριοθέτησή του σε σχέση με άλλα συναφή αντικείμενα.

αναπαραγωγικού συστήματος τού ανθρωπίνου σώματος. Γίνεται

Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων

επίσης αναφορά στην έννοια τού μεταβολισμού και στη φυσιολογία

σχέσεων και να διαχωρίζουν τις δημόσιες σχέσεις από τη

τών αισθητηρίων οργάνων τού ανθρώπου.

διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα και να εξοικειωθούν με την οργάνωση δημοσίων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο εξωτερικό

Οργανική Χημεία

και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη.

Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και εξοικείωση τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή:

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία

Λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα

Εισαγωγή στις γενικές αρχές τής Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο

παρουσιάσεων, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται

μηχανές αναζήτησης.

με τον άνθρωπο.

23


Αρχές Μάρκετινγκ

Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή τών διαφόρων

Οι φοιτητές κατανοούν τις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες

σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές

συμπεριφοριστικές επιστήμες.

στον ανταγωνιστικό χώρο τών επιχειρήσεων. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ελληνική Ιατρική Ορολογία

Η περιγραφή και κατανόηση από τους φοιτητές τών κυριότερων

Η εκμάθηση από τους φοιτητές τής ιατροφαρμακευτικής ελληνικής

φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και τών διαδικασιών

ορολογίας και η ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον

φυσικοχημικής και φαρμακευτικής υφής που σχετίζονται με αυτές.

προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και

Αγγλική Ιατρική Ορολογία

καταστάσεις που απαντούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον.

Η εκμάθηση από τους φοιτητές τής ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον

Στοιχεία Βιοτεχνολογίας

προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση

Δίνονται στους φοιτητές οι σχετικές έννοιες και οι γενικοί άξονες

να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και

τών σύγχρονων επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας με τις ανάλογες

καταστάσεις που απαντούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον.

προεκτάσεις στις πρακτικές εφαρμογές τους. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών

Βασικές γνώσεις της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής που

Προϊόντων

είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού

Τα

βασικά

χημικά

χαρακτηριστικά

ουσιών

οι

οποίες

χρησιμοποιούνται στη Φαρμακευτική.

Επισκέπτη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατέχουν τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων.

Φαρμακολογία Οι φοιτητές εισάγονται στην επιστήμη της Φαρμακολογίας και

Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων)

στη συνέχεια γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης

Η εφαρμογή των αρχών τής επιστήμης τού Μάρκετινγκ,

των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της

προσαρμοσμένων στο χώρο της προώθησης φαρμακευτικών

φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων τού νευρικού,

προϊόντων.

τού ενδοκρινικού, νεφρικού, ανοσοποιητικού κυκλοφορικού (καρδιαγγειακού), πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος.

Επαγγελματική Επικοινωνία

Καλύπτονται επίσης τα αντιβιοτικά, τα αντιμυκητιασικά, τα

Η θεωρητική και πρακτική εκμάθηση από τους φοιτητές τής

αντιπαρασιτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Γίνεται ακόμη

διαδικασίας τής επίσκεψης του ιατρικού επισκέπτη στο λειτουργό

αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα που εφαρμόζονται στον

υγείας (π.χ. ιατρό) πρόσωπο με πρόσωπο. Συγκεκριμένα,

οφθαλμό, στη ρίνα, στα αυτιά, στο δέρμα και στα φάρμακα

καλύπτονται η προετοιμασία τής επίσκεψης, η επίσκεψη αυτή καθ’

που αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική

εαυτή και οι ενέργειες που γίνονται μετά την επίσκεψη.

δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση.

24


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Νοσολογία

Ιατρικές/Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κυριότερες νόσους που απαντώνται στον

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάγνωση, κατανόηση και

άνθρωπο, την κλινική συμπτωματολογία αριθμού νόσων και τις

επεξήγηση επιστημονικών και ιατρικών δημοσιεύσεων από τους

σχετικές προεκτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.

φοιτητές από επιστημονικές και ιατρικές πηγές.

Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής

Εγχώρια Σκευασματολογία

Η εξοικείωση τών φοιτητών με τις διατάξεις της ισχύουσας

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση για τους σκοπούς

φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και η γνώση τού νομοθετικού

της ιατροφαρμακευτικής επιστημονικής ενημέρωσης από τους

πλαισίου εντός τού οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα

φοιτητές των εγχώριων σκευασμάτων (εμπορικό όνομα, δραστική

τού Ιατρικού Επισκέπτη. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη

ουσία, κατηγορία , χρήσεις).

γνωριμία τών φοιτητών με το χώρο τής Βιοηθικής και τών ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν από τα σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα.

25


26


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτερο Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Φαρμακευτικές Εταιρείες - Φαρμακευτικές Βιομηχανίες - Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών - Αντπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων - Αντιπροσωπείες Καλλυντικών - Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ο Ιατρικός Επισκέπτης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος και εκπαιδευμένος στα νέα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είναι ικανός να αναλύει μειονεκτήματα/ πλεονεκτήματα αναδεικνύοντας και προωθώντας τα φάρμακα της εταιρείας που τον εργοδοτεί. Ακόμα θα πρέπει να γνωρίζει τη στρατηγική προώθησης και πωλήσεων των ανταγωνιστών και θα πρέπει να είναι ικανός να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς. Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” του KES College προετοιμάζει τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση και τους δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να διακριθούν στον τομέα τους. ΣΤΟΧΟΙ > Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. > Να προσφέρει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές) σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατόν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. > Να έχει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. > Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. > Να οργανώνει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. > Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. > Να αναβαθμίσει το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. > Να προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα Διοίκησης και Διαχείρισης. > Να παρέχει στους φοιτητές/τριες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση.

27


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Γενική και Ανόργανη Χημεία Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Δημόσιες Σχέσεις Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι Γενικά Αγγλικά Ι Ελληνική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 3 6 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 16 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία Ι Οργανική Χημεία Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Αρχές Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ Γενικά Αγγλικά ΙΙ Ιατρική Ορολογία (Ελληνική και Αγγλική) Νοσολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 2 4 16 30

2 2 2 2 15

4 4 4 4 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Στοιχεία Βιοχημείας 3 6 Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογίας 4 8 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 2 4 Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής ΙΙ 2 4 Φαρμακογνωσία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων 2 4 Βασικές Αρχές Διοίκησης 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 3 6 2 4 2 4 3 6 15 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

28

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 8

5o Eξάμηνο

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Φυσιολογία ΙΙ Φαρμακευτική Χημεία Φαρμακολογία Ι Συμπεριφορά του Καταναλωτή Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Φαρμακολογία ΙΙ Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Επαγγελματική Επικοινωνία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Έρευνα Μάρκετινγκ Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Διατροφολογία Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διαχείριση Έργου Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Πρακτική Εξάσκηση (σε Φαρμακευτική Εταιρεία) ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 1 2 1 2 2 4 2 4 3 6 2 4 6** 8 17 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις Ανατομίας, απαραίτητες για να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/τρια να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα όπως προβολές, ανατομικοί άτλαντες, σκελετός και ομοιώματα ανθρωπίνων οργάνων.

Φυσιολογία Το μάθημα περιλαμβάνει τις λειτουργίες των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (κυκλοφορικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, νευρικό, ουροποιητικό και γεννητικό - αναπαραγωγικό σύστημα). Επίσης γίνεται αναφορά στην έννοια του μεταβολισμού και στη φυσιολογία των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου.

Γενική και Ανόργανη Χημεία Βασικές γνώσεις της γενικής και ανόργανης χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Ιατρικός Επισκέπτης.

Οργανική Χημεία Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη.

Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Το μάθημα καλύπτει τις βασικές πλευρές της κυτταρικής βιολογίας ούτως ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορούν να κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου. Έμφαση επίσης δίνεται στην οργανική δομή του κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσαχκαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα).

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Εισαγωγή στις γενικές αρχές της Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο.

Δημόσιες Σχέσεις Εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων σχέσεων και να διαχωρίζουν τις δημόσιες σχέσεις από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα και να εξοικειωθούν με την οργάνωση δημοσίων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και εξοικείωση τους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης. Γενικά Αγγλικά Το μάθημα αυτό διευρύνει την γνώση της αγγλικής γλώσσας με σκοπό οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ελληνική Γλώσσα Το μάθημα έχει ως στόχο του να διευρύνει τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και περαιτέρω να αναπτύξει την δεξιότητα χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποφυγή λαθών που συμβαίνουν συχνά στην καθομιλουμένη.

Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές/ τριες στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων από τους φοιτητές/τριες που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Ιατρική Ορολογία (Ελληνική και Αγγλική) Εκμάθηση της ιατροφαρμακευτικής ορολογίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Το μάθημα αναπτύσσει τις δεξιότητες χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές να αντιλαμβάνονται και να επεξηγούν ιατρικές ορολογίες και καταστάσεις που απατούνται στο ιατροφαρμακευτικό περιβάλλον. Νοσολογία Το μάθημα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις των κυριότερων νόσων / ασθενειών που απαντώνται στον άνθρωπο, της κλινικής συμπτωματολογίας και τις σχετικές προεκτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος είναι σε θέση να κατανοούν τις κυριότερες νόσους και τα συμπτώματά τους. Φαρμακευτική Χημεία Το μάθημα της Φαρμακευτικής Χημείας ακολουθεί τα μαθήματα ανόργανης και οργανικής χημείας και με το πέρας του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/τριες κατέχουν τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική.

29


Φαρμακολογία Εισαγωγή των φοιτητών/τριων στην επιστήμη της Φαρμακολογίας. Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων του νευρικού, καρδιαγγειακού, πεπτικού, αναπνευστικού συστήματος ενδοκρινικού, νεφρικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης καλύπτονται τα αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά, αντιπαρασιτικά και αντικαρκινικά φάρμακα και γίνεται μια αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα τα οποία εφαρμόζονται στον οφθαλμό, στα αυτιά, το δέρμα, τη μύτη καθώς επίσης και για φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση. Συμπεριφορά του Καταναλωτή Η κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και θεωριών που διέπουν τις συμπεριφοριστικές επιστήμες. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση των κυριοτέρων φαρμακοτεχνικών μορφών. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος είναι σε θέση να περιγράφουν και να κατανοούν τις φαρμακοτεχνικές μορφές καθώς επίσης και τις φυσικοχημικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Βασικές γνώσεις της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατέχουν τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας των γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων. Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (Διανομή και Προώθηση Φαρμάκων) Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της επιστήμης του Μάρκετινγκ προσαρμοσμένες στο χώρο της προώθησης Φαρμακευτικών προϊόντων. Επαγγελματική Επικοινωνία Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/τριες το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της διαδικασίας της επίσκεψης του ιατρικού επισκέπτη στο λειτουργό υγείας (π.χ ιατρό). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία προετοιμασίας της επίσκεψης στον ιατρό, την επίσκεψη αυτή καθ΄ εαυτή και τις ενέργειες που γίνονται μετά την επίσκεψη. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Το μάθημα έχει ως σκοπό του να δοθούν στους φοιτητές οι σχετικές έννοιες και οι γενικοί άξονες των σύγχρονων επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας με τις ανάλογες προεκτάσεις στις πρακτικές εφαρμογές τους.

30

Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής Το μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και τη γνώση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη. Περαιτέρω, γίνεται συζήτηση καίριων θεμάτων βιοηθικής. Στοιχεία Βιοχημείας Βασικές αρχές βιοχημείας που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αναγνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία των πρωτεϊνών, αμινοξέων, ενζύμων και νουκλεϊνικών οξέων. Θα κατέχουν επίσης τις διάφορες βιολογικές οξειδώσεις που επιτελούνται και τις αντιδράσεις μεταβολισμού. Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογίας Η πρακτική και θεωρητική εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση Συνταγολογίων και ειδικότερα του Βρετανικού Εθνικού Συνταγολογίου (British National Formulary). Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις ονομασίες και άλλα στοιχεία των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες φαρμάκων που σχετίζονται με το κυκλοφορικό, γαστρεντερικό, αναπνευστικό και άλλα συστήματα. Επίσης γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από φαρμακευτικές ουσίες. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις για τις στρατηγικές των παραδοσιακών προγραμμάτων μάρκετινγκ αλλά και για τις στρατηγικές που αφορούν την αύξηση και την επιρροή των νέων μέσων, των εναλλακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, των προκλήσεων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας μεταβαλλόμενης πειθαρχίας επικοινωνιών μάρκετινγκ. Επίσης στο μάθημα αυτό αναλύονται προγράμματα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις. Φαρμακογνωσία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις βασικές έννοιες και εφαρμογές στο πεδίο της παραλαβής, απομόνωσης, ταυτοποίησης και ανάλυσης φυσικών προϊόντων. Επίσης εξοικειώνονται με τη χημική δομή και τις ιδιότητες των διαφόρων φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού. Έρευνα Μάρκετινγκ Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό του να αντιληφθούν οι φοιτητές/ τριες την αναγκαιότητα της έρευνας μάρκετινγκ, να γνωρίσουν τις τεχνικές προετοιμασίας και διεξαγωγής της και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρον το εργαλείο της έρευνας μάρκετινγκ που θα έχουν στη διάθεση τους.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Βιοστατιστική Οι φοιτητές/τριες κατανοούν τις στοιχειώδεις παραμέτρους που σχετίζονται με τη σημασία (αξία) και την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς επίσης και των βασικών αρχών της βιοστατιστικής. Εισαγωγή στη Διατροφολογία Η κατανόηση από τους φοιτητές/τριες των απαιτήσεων του ανθρώπινου οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά και πως αυτές ικανοποιούνται μέσω της πέψης, της απορρόφησης και του μεταβολισμού των τροφίμων. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Το μάθημα καλύπτει αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και ανταμοιβές υπαλλήλων, καθώς επίσης γίνονται αναφορές στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού και το διευθυντή. Διαχείριση Έργου Το μάθημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιτυχία έκτακτων επιχειρηματικών στόχων. Έχει ως στόχο του να εισάγει τις ιδέες, τις τεχνικές και τα εργαλεία για τη διαχείριση ενός έργου στη θεωρία και στην πράξη. Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο διάφορα έργα σχεδιάζονται, αξιολογούνται και εφαρμόζονται έχοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές για την επιτυχία ενός έργου.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω στις πωλήσεις, όπως μορφές, πρόβλεψη και καθορισμός στόχων πωλήσεων, στρατολόγηση και εκπαίδευση πωλητών και ανάλωση πωλήσεων. Πρακτική Εξάσκηση (σε Φαρμακευτική Εταιρεία) Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική και έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είναι η εξάσκηση των φοιτητών/τριών στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου που παρακολουθούν. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης πρέπει οι φοιτητές/τριες να εργαστούν σε χώρους συναφείς με το επάγγελμα τους (Φαρμακευτικές εταιρείες), όπου θα εκπαιδευτούν στην επιστημονική προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Η πρακτική άσκηση εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του φοιτητή/τριας από επιβλέπον μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος του φοιτητή/τριας. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες με πελάτες και άλλους συναδέλφους.

31


32


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες 4 έτη, Πτυχίο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Ιατρικού Επισκέπτη ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Διοικητικές και Ανώτερες Θέσεις σε: - Φαρμακευτικές Εταιρείες - Φαρμακευτικές Βιομηχανίες - Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Υλικών - Αντπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων - Αντιπροσωπείες Καλλυντικών - Ιδιωτικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό βήμα για τα δεδομένα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει την άριστη ακαδημαϊκή κατάρτιση με την απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων για την επιτυχία στον εργασιακό χώρο. Η στενή σύνδεση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη με τον ευαίσθητο, αλλά και τόσο σημαντικό τομέα της Υγείας, ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων και συνάμα προσφέρει αριθμό προκλήσεων που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία νέων ανθρώπων που έβαλαν ως στόχο στη ζωή τους την επιτυχία και την επαγγελματική καταξίωση. ΣΤΟΧΟΙ > Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. > Nα προσφέρει επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές), σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατόν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. > Να προσφέρει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. > Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. > Να οργανώσει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. > Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών “Ιατρικοί Επισκέπτες” σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. > Να αναβαθμίσει γενικότερα το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και της Βιομηχανίας. > Να συμβάλει στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της πολυποίκιλης προσφοράς γνώσης και ενημέρωσης τόσο στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών, όσο και στους επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες μέσω ειδικών ταχύρυθμων προγραμμάτων.

33


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Γενικά Αγγλικά Ι Ειδικά Αγγλικά Ι Ανατομία - Φυσιολογία Ι Χημεία Ι Ελληνικά Ι Βιολογία ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 4 2 4 3 4 2 19

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Γενικά Αγγλικά ΙI Ειδικά Αγγλικά ΙI Ανατομία – Φυσιολογία IΙ Χημεία ΙI Ελληνικά IΙ Στοιχεία Ψυχολογίας ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 4 2 4 3 4 1 18

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Γενικά Αγγλικά ΙΙΙ Computers I Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΙ Χημεία ΙΙΙ Ανθρώπινες Σχέσεις Marketing I ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 4 2 4 3 2 2 17

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Γενικά Αγγλικά IV Computers II Φαρμακολογία Ι Μικροβιολογία Ι Δημόσιες Σχέσεις I Marketing II Στοιχεία Βιοτεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

34

Π.Τ.Ε* 4 3 5 2 2 2 1 19

MAΘHMATA Project I Computers III Φαρμακολογία ΙΙ Μικροβιολογία ΙΙ Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ Marketing III Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ι Νοσολογία Ι Θέματα Βιοηθικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 1 2 2 2 2 2 2 3 1 17

6o Eξάμηνο MAΘHMATA Project IΙ Computers IV Φαρμακολογία ΙΙI Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Ι Δημόσιες Σχέσεις ΙΙΙ Marketing IV Ειδικά Αγγλικά ΙΙΙ Νοσολογία ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 1 2 3 2 2 2 2 3 17

7o Eξάμηνο MAΘHMATA Project III Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΙΙ Φαρμακολογία IV Selling and Sales Management Professional Communication Ομιλητική Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής -Φαρμακοκινητικής ΙI Στοιχεία Βιοχημείας Φαρμακευτική Νομοθεσία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 1 2 4 2 2 2 2 1 1 17

8o Eξάμηνο MAΘHMATA Project ΙV Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας Στοιχεία Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης Πρακτική Εξάσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 1 4 1 10** 16


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Γενικά Aγγλικά About you, memories, around the world, making plans, news and media, social matters, things of importance, society and the future, rules and freedom, dilemmas and decisions, connections, the company, money, the market, management, the customer, production, business and society, business ethics, the digital revolution. Eιδικά Aγγλικά Where do you work?, disinfectants and antiseptics, admissions, observation of the patient, the skin respiration, the cough and sputum, starting and controlling meetings, presenting and supporting opinions, making suggestions, accepting and rejecting ideas and proposals, medically speaking: hypertension headaches, pregnancy, heart attack, breast cancer, childhood Infection, diseases.

Στοιχεία Ψυχολογίας Εισαγωγή, κοινωνική νόηση, κανόνες λογικής σκέψης, κοινωνική απόδοση, στάσεις και απόψεις, κοινωνική επιρροή, μη λεκτική συμπεριφορά, προκαταλήψεις και διακρίσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, γνώση και εαυτός, βιο-ιατρικό μοντέλο και η έννοια των ελαττωματικών ανθρώπινων οργάνων, φαρμακευτική αγωγή, η ψυχολογία του ασθενή και η πελατεία των ιατρικών λειτουργών, η ψυχολογία των ιατρικών λειτουργών και οι σχέσεις δύναμης και εξουσίας. Computers Eισαγωγή στους H/Y, δομή και λειτουργία του H/Y, μονάδες εισόδου, εξόδου, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό πρόγραμμα Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel. Aνθρώπινες Σχέσεις

Aνατομία - Φυσιολογία Eισαγωγή στο ανθρώπινο σώμα, επιφανειακή ανατομία, το σκελετικό σύστημα, οστά του κρανίου και θώρακα, το κυκλοφορικό σύστημα, το αίμα, τα κύρια αιμοφόρα αγγεία, το λεμφικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, μεταβολισμός, τα ενδοκρινή όργανα, το δέρμα, τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος, το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Xημεία Eισαγωγή στη Xημεία. Άτομο και δομή του, μόρια, δεσμοί, διαλύματα, νερό, ρύπανση του νερού, οξέα, βάσεις, άλατα, οξυγόνο, άζωτο, φωσφόρος, αλογόνα, αργίλιο, σίδηρος, στοιχεία πυρηνικής χημείας, τα ιχνοστοιχεία, σουλφοναμίδες, υδατάνθρακες, τα λίπη, λευκώματα, ένζυμα. Eλληνικά Λάθη που επαναλαμβάνονται στη δημοτική, περιπτώσεις νοθείας της δημοτικής, ονόματα, άστοχη χρήση πληθυντικού, ρήματα, τo τελικό ν, τα επιρρήματα, επιρρηματικοί προσδιορισμοί, η πληρότητα του λόγου, ανώμαλη σειρά λέξεων, διάφορα λάθη. Bιολογία Bιομόρια, η ροή της ενέργειας στα βιολογικά συστήματα, ζωντανός οργανισμός: εξέλιξη και πρόγραμμα, το μικροβιακό κύτταρο, νουκλεϊνικά οξέα, κυτταρική δομή.

Eισαγωγή στις Ανθρώπινες Σχέσεις, άτομο, επιχείρηση κι ανθρώπινες σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις στην πράξη, ψυχολογία της συμπεριφοράς, τεχνική της επικοινωνίας, σκοπός της επικοινωνίας. Marketing (MKT)

Oικονομία, κοινωνία και MKT, MKT και περιβάλλον, έρευνα MKT, η συμπεριφορά των αγοραστών, το προϊόν, η διανομή, τμηματοποίηση της αγοράς, εισαγωγή στην επιστήμη της έρευνας, προκαταρκτική έρευνα, πλάνο έρευνας, ειδικές έρευνες, βασικές έννοιες MKT και πώς ισχύουν στο φαρμακείο, στρατηγικές MKT, το περιβάλλον. Φαρμακολογία Eισαγωγή: Aπορρόφηση και μεταβολισμός φαρμάκων, χορήγηση φαρμάκων, φάρμακα που δρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα, φάρμακα που δρουν στο πεπτικό σύστημα, τo ενδοκρινικό σύστημα, φάρμακα που επιδρούν στη Nεφρική λειτουργία, χημειοθεραπευτικές ουσίες και αντιβιοτικά. Εικονικά φάρμακα (placebo), φαρμακευτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, εναλλακτικές θεραπείες, συμπληρώματα διατροφής, στοιχεία Φαρμακοεπιδημιολογίας, εισαγωγή στην επιδημιολογία και τη Δημόσια Υγεία, ιατρική επαγρύπνηση, σχεδιασμοί μελετών στην επιδημιολογία, προσδιορισμός κινδύνου, διαγνωστικοί έλεγχοι, φαρμακοεπαγρύπνηση, βασικές αρχές φαρμακοοικονομίας, η φαρμακοεπιδημιολογία στο φαρμακείο.

35


Mικροβιολογία Tαξινόμηση μικροοργανισμών, μορφολογία και δομή μικροοργανισμών, μικροσκόπια, προκαρυωτικό κύτταρο, ευκαρυωτικό κύτταρο, ανάπτυξη μικροοργανισμών σε τεχνητά θρεπτικά υλικά, συνθήκες ανάπτυξης μικροοργανισμών, παθολογικοί μικροοργανισμοί. Δημόσιες Σχέσεις (Δ.Σ.) Oρισμός και διάκριση των Δ.Σ., τμήματα Δ.Σ., σύμβουλοι Δ.Σ., οργάνωση προγραμμάτων Δ.Σ., στόχοι των Δ.Σ., σχέσεις με τον τύπο, ιδιωτικά μέσα επικοινωνίας, κατάρτιση προϋπολογισμού, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, χορηγίες, εξαγωγή Δ.Σ., ειδικές χρήσεις Δ.Σ., νέες εξελίξεις και τάσεις. Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Χρωμοσώματα και εξωχρωμοσωμικά στοιχεία προκαρυωτικού κυττάρου, γονότυπος και φαινότυπος (Genotype, Phenotype), γονίδια, τρανσποζόνια και σιστρόνια (Genes και Cistrons), μεταλλάξεις (Mutations), χρωμοσώματα ευκαρυωτικού κυττάρου, μίτωση (Mitosis), μείωση, αρχές της γενετικής, ένζυμα περιορισμού, υβριδοποίηση νουκλεϊνικών οξέων, πειράματα επανασύνδεσης DNA, κλωνοποίηση του DNA, καθορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας κλωνοποιημένων θραυσμάτων, σύνθεση ανθρώπινης ινσουλίνης, γενετική «θεραπεία», φαρμακογενετική, μέθοδος PCR. Project Tι σημαίνει “επιστημονική εργασία”, η χρησιμότητα της συγγραφής μελέτης, πρώτη δειγματική μελέτη, αξιολόγηση μιας μελέτης, πρακτικές εισηγήσεις, σχεδιασμός και ολοκλήρωση της μελέτης, χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας, σχεδιασμός και διεξαγωγή μιας έρευνας, προσχέδιο έρευνας, ενίσχυση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν τις στερεές φαρμακευτικές ουσίες, κονιοποίηση και ανάμειξη στερεών, ξήρανση, παρασκευή δισκίων, τύποι συμπιεσμένων δισκίων, μηχανήματα βιομηχανικής παραγωγής, επικάλυψη δισκίων, κάψουλες, διάλυση, υδατικά φαρμακευτικά διαλύματα, εναιωρήματα και γαλακτώματα, υπόθετα, αλοιφές και κρέμες, αερολύματα, οφθαλμικά παρασκευάσματα, ενέσιμα διαλύματα. Δισκία, έκδοχα, δισκιοποίηση, σακχαρόπηκτα ή κουφετοποίηση, επικάλυψη με υμένιο πολυμερούς, προδιαγραφές δισκίων, κάψουλες, ενέσιμα προϊόντα, υδατικά φαρμακευτικά διαλύματα, αρωματικά ύδατα, σιρόπια, γαλακτώματα και εναιωρήματα, αλοιφές και κρέμες, ορισμοί και κατηγορίες, είδη εκδόχων, υπόθετα, αερολύματα, οφθαλμικά παρασκευάσματα.

36

Φυσικά φαινόμενα και φαρμακοτεχνικές μορφές, καταστάσεις της ύλης, πολυμορφισμός, επιδιαλύτωση, τήξη και πήξη, κονιοποίηση, ανάμιξη, ξήρανση, κοκκοποίηση, διάλυση και διήθηση, αποστείρωση. Nοσολογία Λοιμώδη νοσήματα, νόσοι αναπνευστικού συστήματος, νόσοι πεπτικού συστήματος, νοσήματα νεφρών, νοσήματα ενδοκρινών αδένων, νοσήματα καρδιάς και αγγείων, νοσήματα αίματος. Θέματα Βιοηθικής Εισαγωγή - ορισμοί και πλαίσια της Βιοηθικής, Εθνικές Επιτροπές Βιοηθικής και σχετικές νομοθεσίες, συζήτηση, προβληματική και ανάπτυξη των ακόλουθων θεμάτων: Κλωνοποίηση (θεραπευτική και αναπαραγωγική), υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνικές, μέθοδοι, ηθικά διλήμματα), ευθανασία, μεταμοσχεύσεις – εγκεφαλικός θάνατος, έκτρωση – διακοπή κύησης, βιοηθικές θεωρίες, αρχές βιοϊατρικής ηθικής, οι οικονομικοί παράγοντες στην υγεία, η θέση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας στους σύγχρονους βιοηθικούς προβληματισμούς, η Διακήρυξη του Ελσίνκι (Helsinki Final Act) – 1975. Στοιχεία Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής Διαλυτοποίηση φαρμάκων, το φάρμακο στα γαστρεντερικά υγρά, απορρόφηση φαρμάκων, μηχανισμοί απορρόφησης, κένωση στομάχου στο έντερο, γαστρεντερική κινητικότητα, χρόνος διάβασης εντέρου, αλληλεπίδραση με τις τροφές, πρωτεϊνική σύνδεση, απέκκριση φαρμάκων, νεφρική κάθαρση, φαρμακοκινητικά μοντέλα, το μονοδιαμερισματικό μοντέλο, ενδοφλέβια χορήγηση, χορήγηση από του στόματος, βιοδιαθεσιμότητα, το δι-διαμερισματικό μοντέλο κλπ. Selling and Sales Management Η ανάπτυξη και ο ρόλος των πωλήσεων στο μάρκετιγκ, αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και των οργανισμών, στρατηγικές πώλησης, προσωπικές τεχνικές πώλησης. Professional Communication Ειδικότητες ιατρών, στρατηγική προώθησης, προετοιμασία στόχων συζήτησης, τεχνικές υποβολής ερωτήσεων. Ομιλητική Εισαγωγή, ιστορικά στοιχεία - πεδίο εφαρμογής, στοιχεία νευροψυχολογίας (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, αντανακλαστικά, ανάλυση των πληροφοριών, μνήμη, τύποι συσχέτισης των ιδεών), θεωρητικές αρχές, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, το περιεχόμενο του λόγου, μορφές του λόγου το ύφος και η διάθεση του λόγου,


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

προπαρασκευή, σχέση γραπτού και προφορικού λόγου, ιδιότητες και αρετές του ύφους, σαφήνεια λεκτικού και σκέψης, φυσικότητα, καθαρότητα, δύναμη, σχήματα λόγου, αυτοκυριαρχία – αυτογνωσία, ο ρόλος της φωνής (παραγωγή, προφορά, τόνος), στάση σώματος και χειρονομίες, ο ρόλος του συναισθήματος, αποφυγή και επανόρθωση λαθών, πρακτική άσκηση. Στοιχεία Βιοχημείας Εισαγωγή στη Βιοχημεία, η βιοχημική οργάνωση του κυττάρου, μεμβρανική διαπερατότητα, η έννοια της ενέργειας στο κύτταρο, σύνθεση του ATP, ένζυμα (τύποι, ρόλος, ονομασίες), ο μεταβολισμός των υδατανθράκων, ο κύκλος του κιτρικού οξέος, ο μεταβολισμός των λιπών, πρωτεϊνική σύνθεση και παράγοντες που την ρυθμίζουν, βιοσύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων. Φαρμακευτική Nομοθεσία Ο Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμος ( Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος 70 του 2001-2007, ο Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμος 74 του 2002 και ο Τροποποιητικός αυτού Νόμος 248 του 2004.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Eιδικά Mαθήματα Φαρμακολογίας British National Formulary (BNF), φαρμακολογία του άλγους, αναισθησία, αναισθητικά, γήρας και φάρμακα, υπέρταση, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και η σημασία τους στη θεραπευτική. Στοιχεία Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης Εισαγωγή - ορισμοί, η αξία και ο ρόλος της φαρμακευτικής ανάλυσης στη φαρμακευτική βιομηχανία, τιτλοδοτήσεις, εκχύλιση, χρωματογραφία χάρτου και στήλης, κυριότεροι τύποι χρωματογραφίας (HPLC, TLC, GLC), φασματομετρία UV, IR, ορατού, φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), φασματομετρία μάζης. Πρακτική άσκηση Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι φοιτητές θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας ως Ιατρικοί Επισκέπτες σε φαρμακευτικές εταιρείες και βιομηχανίες. Η άσκησή τους αυτή θα ελέγχεται μέσω ειδικού βιβλιαρίου (log book), το οποίο θα συμπληρώνεται με τη βοήθεια του στελέχους της φαρμακευτικής εταιρείας που επιβλέπει τον κάθε φοιτητή.

37


38


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) - Δημόσιος τομέας (Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) - Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Ιατρικά Κέντρα, Κλινικές - Φαρμακευτικές Εταιρείες, Φαρμακαποθήκες - Αντιπροσωπείες Ιατρικών και Εργαστηριακών Αναλώσιμων Ειδών - Αντιπροσωπείες Καλλυντικών - Ιδιωτικοί Οργανισμοί που ασχολούνται με Θέματα Υγείας

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ένα πρωτοπόρο βήμα του KES College είναι και η δημιουργία του Προγράμματος Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”. Το διετές Πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρη φοίτηση το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου” είναι μοναδικό στην Κύπρο, είναι εγγεγραμμένο στο Mητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και είναι επίσης Αξιολογημένο - Πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). Το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου αποτελεί ένα υπεύθυνο και συνάμα ενδιαφέρον παραϊατρικό επάγγελμα που σχετίζεται με το χώρο της Υγείας και ειδικότερα με το φαρμακείο. Στα καθήκοντα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου περιλαμβάνονται: • γενική υποστήριξη των φαρμακοποιών των ιδιωτικών και δημόσιων φαρμακείων (βοήθεια στην εκτέλεση ιατρικών συνταγών, διαχείριση φαρμάκων κ.ά.), • εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε ιατρικά κέντρα (π.χ. ετοιμασία κατάλληλης συγκέντρωσης αντικαρκινικών φαρμάκων κ.ά.), • υποστήριξη των φαρμακοποιών σε εξειδικευμένα τμήματα των Κρατικών Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ΣΤΟΧΟΙ > Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Βοηθούς (Τεχνικούς) Φαρμακείων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις Ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. > Να προσφέρει ικανοποιητικές επιστημονικές γνώσεις σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου, ώστε να αποτελούν τον απαραίτητο και πολύτιμο βοηθό του φαρμακοποιού. > Να βοηθήσει στη βελτίωση και διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης της φαρμακευτικής επιστήμης > Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείων να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. Πρακτική εξάσκηση Η πρακτική άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αλλά και εκτέλεση καθηκόντων Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, σε δημόσια νοσηλευτήρια και σε ιδιωτικά φαρμακεία.

39


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος

3

6

Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών

Γενική και Ανόργανη Χημεία

3

6

Προϊόντων

2

4

Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη

2

4

Φαρμακολογία Ι

3

6

Γενικά Αγγλικά Ι

2

4

Συμπληρώματα Διατροφής

1

2

Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία

1

2

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

1

2

Πρώτες Βοήθειες

1

2

Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα

1

2

Στοιχεία Στατιστικής/Λογιστικής

2

3

Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

4

6

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ

2

3

Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) Ι

ΣΥΝΟΛΟ

16

30

ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

7*

8

19

30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Φυσιολογία Ι

3

6

Φαρμακολογία ΙΙ

4

8

Οργανική Χημεία

2

4

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

1

2 2

Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής

1

2

Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας

1

Ειδικά Αγγλικά

2

4

Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογία

2

3

Εισαγωγή στη Φαρμακολογία

2

3

Μάρκετινγκ Φαρμακείου

2

3

Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου

3

6

Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών

3

4

Φαρμακευτική Μικροβιολογία

3

5

Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

16

30

ΣΥΝΟΛΟ

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εξάσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

40

7*

8

20

30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Ανθρωπίνου Σώματος Το μάθημα της Ανατομίας Ανθρωπίνου Σώματος δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη κατασκευή του ανθρώπινου σώματος και να καταστούν ικανοί να αναφέρονται στα κύρια οστά του ερειστικού συστήματος καθώς και σε ανατομικούς χώρους του εν λόγω σώματος. Γενική και Ανόργανη Χημεία Το μάθημα Γενική και Ανόργανη Χημεία δίνει τη δυνατότητα στους/ στις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Γενικής και Ανόργανης Χημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλει να κατέχει ο Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου.

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις κύριες έννοιες της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρησιμοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν ικανότητα στη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας, μιας εφαρμογής παρουσιάσεων και να κατανοήσουν τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση τού Διαδικτύου και τις έννοιες της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξη Το μάθημα τής Βιολογίας κυττάρου και ανάπτυξης καλύπτει βασικές πλευρές τής κυτταρικής βιολογίας ώστε ο/η φοιτητής/τρια να μπορεί επαρκώς να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία τού κυττάρου. Έμφαση δίνεται στην οργανική δομή τού κυττάρου καθώς και στα βιομόρια (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα).

Φυσιολογία Ι Το μάθημα Φυσιολογία είναι η σε βάθος κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου. Οι φοιτητές/τριες επιδιώκεται ιδιαίτερα να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία φυσιολογίας τού κυκλοφορικού, τού πεπτικού, τού λεμφικού και τού αναπνευστικού συστήματος τού ανθρωπίνου σώματος.

Γενικά Αγγλικά I Το μάθημα Γενικά Αγγλικά I δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και την περαιτέρω ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Οργανική Χημεία Το μάθημα της Οργανικής Χημείας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις της Οργανικής Χημείας με τελικό αποτέλεσμα την κατοχή γνώσεων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου.

Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής στον εργασιακό χώρο.

Φαρμακευτική Νομοθεσία-Θέματα Βιοηθικής Το μάθημα Φαρμακευτική Νομοθεσία - Θέματα Βιοηθικής αποσκοπεί στην εξοικείωση τών φοιτητών/τριών με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας καθώς και η γνώση τού νομοθετικού πλαισίου εντός τού οποίου μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα τού Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου. Παράλληλα, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία τών φοιτητών με το χώρο τής Βιοηθικής και τών ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν από τα σύγχρονα βιοϊατρικά επιτεύγματα.

Πρώτες Βοήθειες Το μάθημα Πρώτες Βοήθειες δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τών πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση τών γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς/ές να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Στοιχεία Στατιστικής / Λογιστικής Το μάθημα Στοιχεία Στατιστικής / Λογιστικής έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση τών φοιτητών/τριών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην εισαγωγή στη Λογιστική και στη Βιοστατιστική. Με αυτή την ενότητα ο φοιτητής εισάγεται στο χώρο της λογιστικής σε βασικό επίπεδο καθώς και σε έννοιες της στατιστικής από την πλευρά της Βιοστατιστικής.

Ειδικά Αγγλικά Το μάθημα Ειδικά Αγγλικά είναι η εκμάθηση από τους φοιτητές/ τριες τής ιατροφαρμακευτικής αγγλικής ορολογίας και η ανάπτυξη τών δεξιοτήτων χρήσης της τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο έτσι ώστε να είναι σε θέση να περιγράφουν ιατρικές συνθήκες και καταστάσεις που απαντούνται στο αγγλικό ιατροφαρμακευτικό λεξιλόγιο.

41


Εισαγωγή στη Φαρμακολογία Το μάθημα Εισαγωγή στη Φαρμακολογία αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με το μάθημα της φαρμακολογίας. Οι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου μετά τη ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της φαρμακολογίας και θα αποκτήσουν μια γενική ιδέα σχετικά με τα φάρμακα τις κατηγορίες και την μεθοδολογία κατάταξής τους. Θα είναι επίσης σε θέση να αναγνωρίζουν τις συντομογραφίες και τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στα φάρμακα καθώς και τον τρόπο άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για τη ορθολογιστική χρήση τους. Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου Το μάθημα Οργάνωση και Λογισμικό Διαχείρισης Φαρμακείου είναι η εξοικείωση τών φοιτητών/τριών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην οργάνωση και λειτουργία τού φαρμακείου. Επιπρόσθετα είναι η εκμάθηση του λογισμικού προγράμματος WinPharm ειδικά όσον αφορά τις λειτουργίες POS και την ετοιμασία και παραλαβή ηλεκτρονικών παραγγελιών με εκτύπωση των σχετικών ετικετών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ετοιμασία αναφορών που θα χρησιμεύουν σε βελτιωτικές/διορθωτικές κινήσεις με σκοπό την πιο ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων. Φαρμακευτική Μικροβιολογία Το μάθημα τής Φαρμακευτικής Μικροβιολογίας εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις γενικές αρχές τής Μικροβιολογίας με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην πλευρά της Μικροβιολογίας που σχετίζεται με τον άνθρωπο και ειδικότερα με τη φαρμακευτική. Φαρμακευτική Χημεία με Στοιχεία Χημείας Φυσικών Προϊόντων Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατέχουν οι φοιτητές/τριες τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική. Φαρμακολογία Ι Το μάθημα της Φαρμακολογίας Ι βοηθά τους/ τις φοιτητές/τριες να εισαχθούν στην επιστήμη της Φαρμακολογίας και στη συνέχεια να γνωρίσουν τις κατηγορίες και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και των κύριων νόσων τού νευρικού, κυκλοφορικού (καρδιαγγειακού), πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος. Συμπληρώματα Διατροφής Το μάθημα Συμπληρώματα διατροφής είναι η επαρκής εποικοδόμηση τών φοιτητών/τριών σε γνώσεις που σχετίζονται με τις θρεπτικές ουσίες, την αναγκαιότητα τους και τη σημασία των συμπληρωμάτων διατροφής.

42

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Το μάθημα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα να καλυφθούν βασικές γνώσεις της μεθόδου λειτουργίας των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ο τρόπος χρήσης τους και η συγκριτική κατηγοριοποίηση του κάθε είδους. Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Το μάθημα Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών και τη σχετική κατανόηση από την πλευρά τους των βασικών στοιχείων που αναφέρονται σε φαρμακολογικά δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης. Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Το μάθημα Στοιχεία Φαρμακευτικής Τεχνολογίας είναι η περιγραφή και κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες τών κυριότερων φαρμακοτεχνικών μορφών καθώς και τών διαδικασιών φυσικοχημικής και φαρμακευτικής υφής που σχετίζονται με αυτές. Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) I Το μάθημα Πρακτική εξάσκηση (σε φαρμακείο) I είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνικών Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Κλάδου. Φαρμακολογία ΙΙ Το μάθημα τής Φαρμακολογίας ΙΙ αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση νόσων τού ενδοκρινικού, νεφρικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Καλύπτονται επίσης τα αντιβιοτικά, τα αντιμυκητιασικά, τα αντιπαρασιτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Γίνεται ακόμη αναφορά στις βιταμίνες, στα φάρμακα που εφαρμόζονται στον οφθαλμό, στη μύτη, στα αυτιά, στο δέρμα και στα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τους ιούς, τη νόσο Alzheimer, τη στυτική δυσλειτουργία και την οστεοπόρωση. Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Το μάθημα Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων εισάγει τους/τις φοιτητές/ τριες στο θεωρητικό υπόβαθρο της ενόργανης φαρμακευτικής ανάλυσης αλλά ταυτόχρονα οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με το πρακτικό πεδίο της φαρμακευτικής ανάλυσης. Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας Το μάθημα Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας είναι η επαρκής εποικοδόμηση τών φοιτητών/τριών σε γνώσεις που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες τών καλλυντικών σκευασμάτων.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογία Το μάθημα Ειδικά Μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογία είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις ονομασίες των συχνότερα συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Μάρκετινγκ Φαρμακείου Το μάθημα Μάρκετινγκ Φαρμακείου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες παραμέτρους που εμπλέκονται στην οργάνωση του φαρμακείου (διαδικασίες των παραγγελιών, της παραλαβής και φύλαξης των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και του χειρισμού του εξοπλισμού του φαρμακείου).

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών Το μάθημα Παρασκευή και Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριων ώστε να κατέχουν βασικές γνώσεις της φαρμακευτικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων διαχείρισης κυτταροστατικών φαρμάκων καθώς και των πρώτων βοηθειών. Πρακτική Εξάσκηση (σε φαρμακείο) II Το μάθημα Πρακτική εξάσκηση (σε φαρμακείο) II είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνικών Φαρμακείου και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Κλάδου.

43


44


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα στην Αισθητική ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Ινστιτούτα Αισθητικής - Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής - Αντιπροσωπείες Καλλυντικών - Καταστήματα Καλλυντικών - Τηλεοπτικοί Σταθμοί και Θέατρα ως Μακιγιέρ - Κρουαζιερόπλοια - Ινστιτούτα Spa και Spa Ξενοδοχείων

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Η βιομηχανία που έχει σχέση με την Αισθητική στην Κύπρο, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζει μια διαρκή κι εκρηκτική εξέλιξη και ως εκ τούτου στον τομέα αυτό υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εργοδότηση. Συνεπώς η ζήτηση αποφοίτων με κατάλληλα προσόντα και σοβαρή και υπεύθυνη κατάρτιση στον τομέα της αισθητικής έχει αυξηθεί, για να αντιμετωπισθούν με επιτυχία αυτές οι εξελίξεις. Τέτοια κατάρτιση προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” στο KES College. ΣΤΟΧΟΙ > Η κατάρτιση στο Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” και η αναβάθμιση του επαγγέλματος της Αισθητικού με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. > Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του/της Αισθητικού ως παραϊατρικού επαγγέλματος στην Κύπρο. > Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. > Η ανάπτυξη στάσεων από τους φοιτητές που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του/της Αισθητικού. > Η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων τών φοιτητών στην αγορά εργασίας και στον τομέα τής απασχόλησης. > Η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική” (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα) προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διεθνών εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: > ITEC (Αγγλίας) > CIDESCO (Ελβετίας)

45


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Ανατομία

3

5

Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ

4

6

Φυσιολογία

3

5

Αισθητική Σώματος ΙΙ

4

6

Δερματολογία Ι

2

3

Ονυχοκομία

3

4

Αρχές Φυσικής

2

4

Μακιγιάζ

4

5

Mορφολογία Προσώπου και Χρώμα

3

4

Συγγραφή Εργασίας Ι

1

3

Αρχές Χημείας

2

4

Αγγλική Ορολογία

2

3

Αισθητική Προσώπου Ι

3

5

Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

ΣΥΝΟΛΟ

20

30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Αισθητική Προσώπου ΙΙ

4

6

Αισθητική Σώματος ΙΙΙ

4

6

Αισθητική Σώματος Ι

4

6

Μέθοδοι Αποτρίχωσης ΙΙ

3

4

Δερματολογία ΙΙ

2

4

Υγιεινή

2

3

Μέθοδοι Αποτρίχωσης Ι

3

4

Συγγραφή Εργασίας ΙΙ

1

3

Πρώτες Βοήθειες

2

3

Διατροφή - Διαιτολογία

2

4

Κοσμητολογία

2

4

Αισθητική Γυμναστική

2

3

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ

2

3

Επαγγελματική Δεοντολογία

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

19

30

Εισαγωγή στην Αρωμαθεραπεία

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

46


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις Ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, απαραίτητη για να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/τρια να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα αποτελέσματα των αισθητικών εφαρμογών στο ανθρώπινο σώμα. Για την διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα όπως προβολές, ανατομικοί άτλαντες, σκελετός και ομοιώματα ανθρωπίνων οργάνων.

Αρχές Χημείας Το μάθημα αφορά τις βασικές γνώσεις της Ανόργανης και Οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα της αισθητικής. Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στον κόσμο της χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία των καλλυντικών και στη συνέχεια την κατανόηση του μαθήματος της Κοσμητολογίας που ακολουθεί σε επόμενο εξάμηνο.

Φυσιολογία Αυτό είναι ένα βασικό μάθημα όσον αφορά τις λειτουργίες των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού (σκελετικό, μυϊκό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, νευρικό κ.α.) το οποίο θα καταστήσει τον/την φοιτητή/τρια ικανό/ή να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει τα αποτελέσματα των αισθητικών εφαρμογών στον άνθρωπο, σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του.

Αισθητική Προσώπου I Το μάθημα είναι το πρώτο μιας σειράς από τρία μαθήματα στην Αισθητική προσώπου και χρησιμεύει ως μια γενική εισαγωγή, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη, για την περιποίηση του προσώπου. Σε πρώτη φάση οι φοιτητές/τριες πρέπει είναι σε θέση να εφαρμόσουν τόσο τον απλό όσο και τον βαθύ καθαρισμό του προσώπου αλλά και να επιλέξουν τα κατάλληλα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος.

Δερματολογία I Το μάθημα είναι το πρώτο μιας σειράς από δύο μαθήματα στην Δερματολογία και χρησιμεύει ως μια γενική εισαγωγή για την κατανόηση και συσχέτιση της δομής και των βασικών λειτουργιών και παθήσεων του δέρματος για την αντιμετώπισή τους (εάν και εφόσον επιτρέπεται) με αισθητικές περιποιήσεις.

Αισθητική Προσώπου II Το μάθημα κτίζει πάνω στην Αισθητική Προσώπου Ι και συνεχίζει την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στην περιποίηση του προσώπου με την αντιμετώπιση της ακμής (πάντοτε με τη βοήθεια και τη συνεργασία Δερματολόγου). Το μάθημα διδάσκεται παράλληλα (στο ίδιο εξάμηνο) με το μάθημα «Δερματολογία ΙΙ» κατά το οποίο οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και της ακμής, τα διάφορα είδη της ακμής και τα θεραπευτικά μέσα που μπορεί να εφαρμόσει η Αισθητικός.

Αρχές Φυσικής Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις σε θέματα φυσικής ούτως ώστε οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν μετέπειτα κατά την εφαρμογή εξειδικευμένων θεραπειών αισθητικής. Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Το μάθημα αναλύει την έννοια της μορφολογίας του προσώπου και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής ομορφιάς ή των ελαττωμάτων τού προσώπου, μέσω της τεχνικής των φωτοσκιάσεων και της αρμονίας των χρωμάτων. Μετά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν με σωστό τρόπο το κατάλληλο μακιγιάζ στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ανάλογα με τη περίσταση.

Αισθητική Σώματος I Το μάθημα είναι εισαγωγικό στις περιποιήσεις του σώματος. Επικεντρώνεται στις τεχνικές της μάλαξης και τα θεραπευτικά της αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να εφαρμόσουν εκτός από τη μάλαξη και αισθητικές θεραπείες στο σώμα όπως θερμοθεραπείες, μάσκες σώματος κ.α. Δερματολογία II Το μάθημα Δερματολογία ΙΙ ακολουθεί το μάθημα Δερματολογία Ι και κτίζει πάνω σ΄ αυτό. Οι φοιτητές/τριες διδάσκονται όλα όσα αφορούν τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και της ακμής για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να επεμβαίνουν και ποιές προφυλάξεις πρέπει να λάβουν κάθε φορά.

47


Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Οι Μέθοδοι Αποτρίχωσης I είναι το πρώτο από δύο μαθήματα το οποίο μετά τη διδασκαλία του οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές της αποτρίχωσης (ζεστό/κρύο κερί) αφού πρώτα έχουν την απαραίτητη γνώση των μεθόδων προσωρινής και μόνιμης αποτρίχωσης και την εφαρμογή τους ακολουθώντας τους κανονισμούς της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Αισθητική Σώματος II Στο μάθημα της Αισθητικής Σώματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σωστή διάγνωση του σώματος, οι απαραίτητες μετρήσεις και ο έλεγχος των μυών. Η χρησιμότητα της ηλεκτροθεραπείας σώματος γίνεται μετά τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος πιο κατανοητή για τη μετέπειτα χρήση πιο εξειδικευμένων πλέον μηχανημάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας.

Πρώτες Βοήθειες Το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές τις αρχές των Πρώτων Βοηθειών και τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως τραυματισμούς ή ατυχήματα. Πρέπει να είναι σε θέση να δράσουν σε περίπτωση που ο/η πελάτης/τισσα χρειαστεί άμεσα βοήθεια όπως πρόβλημα στην αναπνοή, εγκαύματα, θερμοπληξία, αιμορραγία, λιποθυμία, κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή στο χώρο εργασίας του/της Αισθητικού.

Ονυχοκομία Το μάθημα της Ονυχοκομίας προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τα κατάλληλα εφόδια γνώσης και πρακτικής για να μπορέσουν να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών τόσο των χεριών όσο και των ποδιών.

Κοσμητολογία Το μάθημα της Κοσμητολογίας ακολουθεί το μάθημα Αρχές Χημείας και εισάγει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη παρασκευή καλλυντικών προϊόντων τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική στο εργαστήριο. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές δεξιότητες με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, οι οποίες σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα τα οποία θα χρησιμοποιούν στη συνέχεια στις αισθητικές περιποιήσεις και τις θεραπείες του προσώπου και του σώματος. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα παρέχει την απαραίτητη γνώση όσον αφορά τις κύριες έννοιες της Πληροφορικής. Επίσης γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή τη διαχείριση αρχείων, της επεξεργασίας κειμένου, τη χρήση εφαρμογής φύλλου εργασίας και τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση εξάσκηση των φοιτητριών στο εργαστήριο υπολογιστών. Αισθητική Προσώπου III Το μάθημα αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της προσφερόμενης γνώσης στην Αισθητική Προσώπου. Στο σημείο αυτό οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η χρήση και η εφαρμογή ηλεκτρικών θεραπειών στο πρόσωπο αφού έχει προηγηθεί και το μάθημα των Αρχών Φυσικής το οποίο τους παρείχε τη γνώση στη χρησιμότητα του γαλβανικού και του φαραδικού ρεύματος (και όχι μόνο) σε εξειδικευμένες θεραπείες αισθητικής.

48

Μακιγιάζ Το μάθημα διαδέχεται της Μορφολογίας Προσώπου και Χρώματος αφού η γνώση που έχουν λάβει από το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές/τριες μαζί με τη διδασκαλία του μαθήματος του Μακιγιάζ, κάνουν τους/τις φοιτητές/ τριες ικανούς/νες να κάνουν συνδυασμούς χρωμάτων, να τονίζουν ή να καλύπτουν τα ωραία χαρακτηριστικά ή τις ατέλειες του προσώπου αντίστοιχα και στη συνέχεια να εφαρμόζουν ένα μακιγιάζ κατάλληλο για το άτομο αλλά και την περίσταση. Συγγραφή Εργασίας I Το μάθημα Συγγραφή Εργασίας Ι αποσκοπεί στην απόκτηση από τους φοιτητές/τριες των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης μιας εργασίας έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές γραφής ενός θέματος που συνδέεται άμεσα με τα θέματα της Αισθητικής. Αγγλική Ορολογία Το μάθημα Αγγλική Ορολογία έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της ορολογίας για Αισθητικούς και την ανάπτυξη τεχνικών απαραίτητων για την κατανόηση όρων σχετικών στα Αγγλικά. Η παρουσίαση του μαθήματος, περιλαμβάνει στοιχεία ορολογίας και λεξιλογίου που γίνονται μέσο για να παρουσιαστούν στη ξένη γλώσσα έννοιες της αισθητικής όπως Δέρμα, Μακιγιάζ, Εξοπλισμός, Εργαλεία κ.α. Το λεξιλόγιο διδάσκεται σε γλωσσικό περιβάλλον μέσα από την ανάλυση του γραπτού λόγου, ενώ έμφαση δίνεται σε ποικίλες ασκήσεις που εστιάζονται στη χρήση διαφόρων εποπτικών μέσων.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Το μάθημα δίδει την αναγκαία γνώση στον σωστό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων αισθητικής όπως το σχεδιασμό και τη διάταξη των χώρων, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα προϊόντα και τις προμήθειες και την αποθήκη των υλικών. Θέματα όπως η υγιεινή του χώρου και η ασφάλεια αλλά και η επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά θεωρούνται σημαντικά και αναγκαία γνώση για τον/την φοιτητή/τρια. Αισθητική Σώματος ΙII Το μάθημα της Αισθητικής Σώματος ΙΙΙ είναι συνέχεια των μαθημάτων της Αισθητικής Σώματος Ι και ΙΙ. Συνεχίζει την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών στις θεραπείες σώματος. Ουσιαστικά αυτό το μάθημα ασκεί τους/τις φοιτητές/τριες στην ορθή εφαρμογή των ηλεκτρικών θεραπειών λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Με τη συνεχή εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες τους εξασκεί στο να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, να εντοπίζουν τα προβλήματα και να εφαρμόζουν την κατάλληλη ηλεκτρική θεραπεία για να τα επιλύσουν. Μέθοδοι Αποτρίχωσης ΙΙ Το μάθημα κτίζει πάνω στις Μεθόδους Αποτρίχωσης Ι και συνεχίζει την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών σε μόνιμες μεθόδους. Ουσιαστικά το μάθημα περιλαμβάνει την ηλεκτρική αποτρίχωση δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την απόκτηση δεξιοτήτων που χρειάζονται για την εφαρμογή της μεθόδου με τη χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος. Υγιεινή Το μάθημα της υγιεινής επικεντρώνεται στην εις βάθος μελέτη των διαφόρων νοσημάτων καθιστώντας του/τις φοιτητές/τριες ικανούς να διακρίνουν κάποια νοσήματα, να γνωρίζουν τα αίτια και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Δίνεται βάρος στους κανόνες υγιεινής που αφορούν περισσότερο τα ινστιτούτα αισθητικής και τους/τις αισθητικούς.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Διατροφή - Διαιτολογία Το μάθημα Διατροφή - Διαιτολογία αποσκοπεί στη διδασκαλία γενικών διατροφικών γνώσεων. Ουσιαστικά αναλύει σε βάθος στοιχεία του μεταβολισμού των κυριοτέρων θρεπτικών συστατικών στον άνθρωπο. Οι φοιτητές/τριες μέσω διαφόρων εργασιών και τη μελέτη σχετικών ανασκοπήσεων θα αντιληφθούν τη σημασία της φυσιολογικής ρύθμισης των μεταβολικών διεργασιών στη διατήρηση της υγείας. Ουσιαστικά το μάθημα εφοδιάζει τους φοιτητές/τριες με δεξιότητες σχετικά με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τής καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες. Αισθητική Γυμναστική Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην αισθητική γυμναστική. Καλύπτει τη σημασία της άσκησης για τον άνθρωπο, την εξέλιξη της και ανάπτυξη των διάφορων κινητικών δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στο χτίσιμο προγραμμάτων εκγύμνασης που να έχουν εφαρμογή στα πλαίσια της αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων αισθητικής. Επαγγελματική Δεοντολογία Το μάθημα Επαγγελματική Δεοντολογία εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες της επαγγελματικής ηθικής και συμπεριφοράς. Με την παρουσίαση βασικών εννοιών και ιδεών οι φοιτητές/τριες κατανοούν την έννοια της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει κάθε σωστό επαγγελματία αισθητικό. Διδάσκονται μέθοδοι για τη σωστή επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους. Εισαγωγή στην Αρωμαθεραπεία Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα αιθέρια έλαια και τα λάδια βάσης και να εφαρμόζουν στην πράξη διάφορες τεχνικές για τη βελτίωση και τη χαλάρωση του σώματος.

Συγγραφή Εργασίας II Το μάθημα Συγγραφή Εργασίας II αποσκοπεί στην ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές/τριες που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής επιστημονικής εργασίας για να προχωρήσουν οι φοιτητές/τριες στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα τής Αισθητικής.

49


50


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτερο Δίπλωμα στην Αισθητική ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Ινστιτούτα Αισθητικής - Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής - Αντιπροσωπείες Καλλυντικών, Καταστήματα Καλλυντικών - Τηλεοπτικοί Σταθμοί και Θέατρα ως Μακιγιέρ - Κρουαζιερόπλοια - Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/τριες Αισθητικής - Ως Βοηθοί σε Κέντρα Εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής - Κέντρα Ομορφιάς που Εφαρμόζουν Εξειδικευμένες Θεραπείες - Εταιρείες Πώλησης Προϊόντων και Επαγγελματικών Μηχανημάτων Αισθητική

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευεξία, υγεία και καλή εμφάνιση παγκόσμια, έχει δημιουργήσει συνθήκες αυξητικής ζήτησης στο επάγγελμα του/της Αισθητικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική” διάρκειας 3 χρόνων καταλήγει σε Ανώτερο Δίπλωμα και προσφέρει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για επιτυχή και προσοδοφόρα καριέρα με πολλαπλές ευκαιρίες εργοδότησης. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν εξειδικεύσεις όπως η Αρωμαθεραπεία, η Ρεφλεξολογία, η Διαχείριση του Άγχους και άλλα θέματα της σύγχρονης Αισθητικής. Είναι το πρώτο τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και λειτουργεί στην Κύπρο προσφέροντας Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής. ΣΤΟΧΟΙ > Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. > Η πρόληψη, διάγνωση και όπου επιτρέπεται αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, σε συνεργασία με το δερματολόγο/ενδοκρινολόγο. > Η απόκτηση βασικών γνώσεων Αισθητικής που υλοποιείται μέσα από μια προεπιστημονική προσέγγιση άμεσα συνδεδεμένη με την επιστήμη τής Αισθητικής. > Η άρτια εξειδίκευση τών φοιτητών στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής βάσει τών Ευρωπαϊκών Προτύπων. > Η ανάπτυξη στάσεων από τους φοιτητές που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο ή να προχωρήσουν σε εξειδικεύσεις. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική” (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα) προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διεθνών εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: > ITEC (Αγγλίας) > CIDESCO (Ελβετίας)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

51


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Ανατομία

3

5

Αισθητική Σώματος ΙΙΙ

4

6

Φυσιολογία

3

5

Δερματολογία ΙΙΙ

2

5

Δερματολογία Ι

2

3

Νοσολογία

2

4

Αρχές Φυσικής

2

4

Μέθοδοι Αποτρίχωσης II

3

4

Mορφολογία Προσώπου και Χρώμα

3

4

Yγιεινή

2

3

Αρχές Χημείας

2

4

Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του

2

4

Αισθητική Προσώπου Ι

3

5

Βασικές Aρχές Μάρκετινγκ

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

ΣΥΝΟΛΟ

17

30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Αισθητική Προσώπου ΙΙ

4

6

Aρωμαθεραπεία

4

Αισθητική Σώματος Ι

4

6

Επαγγελματικό - Θεατρικό Μακιγιάζ

4

7 7

Δερματολογία ΙΙ

2

4

Ρεφλεξολογία

4

6

Μέθοδοι Αποτρίχωσης I

3

4

Ονυχοκομία

3

4

Πρώτες Βοήθειες

2

3

Αγγλική Ορολογία

2

3

Κοσμητολογία

2

4

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Ι

2

3

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

19

30

ΣΥΝΟΛΟ

19

30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Αισθητική Προσώπου ΙIΙ

4

6

Διατροφή - Διαιτολογία

2

4

Αισθητική Σώματος ΙΙ

4

6

Αισθητική Γυμναστική

2

3

Κινησιολογία

2

3

Αισθητική Χειρουργική

2

4

Αισθητική Ενδοκρινολογία

2

3

Βασικές Αρχές LASER-IPL

3

6

Μακιγιάζ

4

5

Επαγγελματική Δεοντολογία

2

3

Βασικές Αρχές Διοίκησης

2

4

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα ΙΙ

3

5

Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής

2

3

Πρακτική Άσκηση

4**

5

ΣΥΝΟΛΟ

20

30

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

52


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία

Αρχές Χημείας

Η σε βάθος κατανόηση τής κατασκευής τού ανθρωπίνου σώματος και

Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής

η εξοικείωση με τη δομή τών κυττάρων, ιστών και τών οργάνων και

χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα τής Αισθητικής. Το μάθημα

τη μεταξύ τους ανατομική σχέση η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές

εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο τής χημείας και τους εφοδιάζει με τις

ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών

απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία τών καλλυντικών.

εφαρμογών αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Αισθητική Προσώπου Φυσιολογία

Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή

Η σε βάθος κατανόηση τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου

εποικοδόμηση σε θεμελιώδεις γνώσεις και εργαστηριακές πράξεις

σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες τών

που είναι απαραίτητες για την απόκτηση πληροφοριών και δεξιοτήτων

κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου,

που χρειάζονται για τη περιποίηση τού προσώπου. Να μπορούν

η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και

να εφαρμόζουν όλες τις τεχνικές μάλαξης, να δίνουν έμφαση στις

να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών αισθητικής στον

βλεφαρίδες και τα φρύδια δίνοντας τους το κατάλληλο σχήμα για να

άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του.

αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά τού προσώπου τής πελάτισσας. Επίσης, να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια

Δερματολογία

και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις

όταν

Οι φοιτητές γνωρίζουν τη δομή του δέρματος και τις λειτουργίες του.

εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων

Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες τού δέρματος

προβλημάτων τού δέρματος.

(όγκοι, σπίλοι, μελανώματα) έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο ο/η Αισθητικός είναι σε θέση να

Αισθητική Σώματος

συμβάλει θετικά στην αντιμετώπισή τους.

Οι φοιτητές γνωρίζουν τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα τής μάλαξης στη βελτίωση τής σωματικής και ψυχικής μας υγείας και

Αρχές Φυσικής

τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα

Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις τής φυσικής σε θέματα

στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και

θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές

με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία τού σώματος (ή τού

θα βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν πως επιδρά το ρεύμα

δέρματος).

και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα τής

Μέθοδοι Αποτρίχωσης

ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και

Οι φοιτητές κατανοούν τη δομή και λειτουργία τού θύλακα τής τρίχας και

κατανοούν τις εξελίξεις τού κλάδου τους.

ταυτόχρονα γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία εφαρμογής τής θεραπείας τής αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση τής ανεπιθύμητης τριχοφυΐας

Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα

(συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού

Οι φοιτητές κατανοούν τη μορφολογία του προσώπου και τη βελτίωση

τριχώματος με τη χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος).

τής φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων τού προσώπου μέσω τής τεχνικής και αρμονίας τών χρωμάτων.

53


Πρώτες Βοήθειες

Βασικές Αρχές Διοίκησης

Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές

Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων

γνώσεις τών πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση τών γνώσεων

των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων και του

αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις

προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και εννοιών

αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις

σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Κοσμητολογία

Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων

Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών που σχετίζονται

Αισθητικής και ευεξίας.

με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες τών καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπρόσθετα,

Νοσολογία

το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που

Οι φοιτητές μαθαίνουν τις κυριότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις

περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους που σχετίζονται

και παθήσεις των ιστών και τών οργάνων τού σώματος έτσι ώστε να

με τα καλλυντικά σκευάσματα.

είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εφαρμογές τής Αισθητικής όπου χρειάζεται.

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες έννοιες τής Τεχνολογίας Πληροφοριών

Υγιεινή

(Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση τών

Η κατανόηση τών διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει

βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης αποκτούν

τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και

ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας

άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα τών κυριοτέρων λοιμωδών νόσων έτσι

εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους

ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις.

σχετικά με τη χρήση τού Διαδικτύου και τις έννοιες τής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια τού στρες και τών επιδράσεων του

Kινησιολογία

στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές

Η γνωριμία, εξοικείωση και εκμάθηση από τους φοιτητές τής Αισθητικής

διαχείρισής του.

τού Μυοσκελετικού Συστήματος και της Ανθρώπινης Κίνησης. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Αισθητική Ενδοκρινολογία

Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων

Η εκμάθηση από τους φοιτητές τών βασικών οργάνων, ιστών και

σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές

κυττάρων που μέσω τής παραγωγής ορμονών ρυθμίζουν τις λειτουργίες

στον ανταγωνιστικό χώρο τών επιχειρήσεων.

τού οργανισμού. Αρωμαθεραπεία Μακιγιάζ

Οι φοιτητές αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά

Οι φοιτητές γνωρίζουν την ιστορία τού μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις

συστατικά τών αιθέριων ελαίων και μαθαίνουν να εφαρμόζουν στην

τεχνικές τού μακιγιάζ και μαθαίνουν να δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα

πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση τής υγείας τού

με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση.

σώματος και την ηρεμία τού νου.

54


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Επαγγελματικό /Θεατρικό Μακιγιάζ

Αισθητική Χειρουργική

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί μακιγιέρ

Οι φοιτητές μαθαίνουν για τις διάφορες θεραπευτικές μεθόδους και

χρησιμοποιώντας τις ειδικές τεχνικές εφαρμογής, τα κατάλληλα

χειρουργικές επεμβάσεις έτσι ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους

προϊόντα, να διαμορφώσουν ένα πρόσωπο ή και σώμα ανάλογα με το

ο/η Αισθητικός μπορεί να βοηθήσει πριν και μετά τη χειρουργική

χαρακτήρα και το ρόλο που πρέπει να δημιουργήσουν.

επέμβαση.

Ρεφλεξολογία

Βασικές Αρχές LASER/IPL

Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να είναι σε

Οι φοιτητές αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις για το Laser και το IPL, τις

θέση να εξηγήσουν την έννοια τής ρεφλεξολογίας, και να μπορούν να

ενδείξεις και αντενδείξεις από τη χρήση τους και συνειδητοποιούν ότι

εφαρμόσουν τη διαδικασία θεραπείας.

αποτελεί πολύτιμο βοήθημα με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής στο χώρο τής Αισθητικής.

Ονυχοκομία Οι φοιτητές αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με

Επαγγελματική Δεοντολογία

απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν

Οι φοιτητές κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες τής Επιστημονικής

στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι

και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την

οποίες, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία τού

εφαρμογή τών μηχανισμών τών δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν

πελάτη.

τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση τού επαγγέλματός τους.

Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές κατανοούν βασικά θέματα τής Αισθητικής και τού Μακιγιάζ

Πρακτική Άσκηση

στην Αγγλική γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της.

Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια τού έκτου (6ου) εξαμήνου τών σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα

φοιτητών σε Ινστιτούτο Αισθητικής.

Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής μιας επιστημονικής

Κατά τη διάρκεια τής απασχόλησης τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται όχι

εργασίας είτε υπό μορφή μελέτης / ανασκόπησης είτε υπό μορφή

μόνο σε θέματα πρακτικών εφαρμογών Αισθητικής αλλά και σε θέματα

έρευνας και προχωρούν στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η

διοίκησης και διαχείρισης τού σύγχρονου Ινστιτούτου Αισθητικής.

οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Αισθητικής.

Η πρακτική άσκηση, πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών από επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού

Διατροφή - Διαιτολογία

προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη

των φοιτητών.

τών διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τής καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες. Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την αισθητική γυμναστική και τη σημασία της και μπορούν να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στα πλαίσια τής Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική προγραμμάτων Αισθητικής.

55


56


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο στην Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Ινστιτούτα Αισθητικής - Ιδιόκτητα Ινστιτούτα Αισθητικής - Αντιπροσωπείες και Καταστήματα Καλλυντικών - Κρουαζιερόπολοια - Μακιγιέρ Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεοπτικών Σταθμών - Ινστιτούτα Ομορφιάς Spa και Spa Ξενοδοχείων σε Θέσεις Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαχείρισης - Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/τριες Αισθητικής - Ως Βοηθοί σε Κέντρα Εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής - Κέντρα Ομορφιάς που Εφαρμόζουν Εξειδικευμένες Θεραπείες - Εταιρείες Πώλησης Προϊόντων και Επαγγελματικών Μηχανημάτων Αισθητικής

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Το επάγγελμα της Αισθητικού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, γι’ αυτό η δημιουργία Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής σε επίπεδο Πτυχίου, που να προσφέρει γνώσεις σε θέματα εξειδίκευσης αλλά και Οργάνωσης, Διοίκησης και Επιτυχημένης λειτουργίας Μονάδων Αισθητικής, ήταν επιβεβλημένη. Το KES College προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών “Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής”, δίνοντας στους απόφοιτους όλα τα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις του τομέα, έχοντας ταυτόχρονα όλα τα προσόντα να συμμετέχουν ενεργά στην πιο επαγγελματική και υπεύθυνη Οργάνωση και Διαχείριση του χώρου εργασίας. ΣΤΟΧΟΙ > Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. > Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την επιτυχή οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Μονάδων Αισθητικής. > Η απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που θα οδηγεί στην επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων για τον εξοπλισμό της Μονάδας Αισθητικής με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας. > Η άρτια κατάρτιση στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής και Ευεξίας τις οποίες θα εφαρμόζουν με ασφάλεια και χρησιμοποιώντας όλες τις προδιαγραφές υγιεινής. > Να εξασφαλίζει στους φοιτητές την ευκαιρία και τη δυνατότητα ανάπτυξης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων όσον αφορά τη διαχείριση και την οργάνωση Μονάδων Αισθητικής. > Η κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αν το επιθυμούν. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Οι φοιτητριές του Προγράμματος Σπουδών “Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο) προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των διεθνών εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: > ITEC (Αγγλίας) > CIDESCO (Ελβετίας)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

57


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Ι Αρχές Φυσικής Mορφολογία Προσώπου και Χρώμα Αρχές Χημείας Αισθητική Προσώπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 18 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Αισθητική Προσώπου ΙΙ Αισθητική Σώματος Ι Δερματολογία ΙΙ Μέθοδοι Αποτρίχωσης I Πρώτες Βοήθειες Κοσμητολογία ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Aρωμαθεραπεία Επαγγελματικό/Θεατρικό Μακιγιάζ Ρεφλεξολογία Ονυχοκομία Αγγλική Ορολογία Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 4 6 3 5 3 4 2 3 2 3 2 3 19 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 4 6 4 6 2 4 3 4 2 3 2 4 19 30

MAΘHMATA Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Ι Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διατροφή - Διαιτολογία Αισθητική Γυμναστική Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές LASER/IPL Επαγγελματική Δεοντολογία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 6 2 3 18 30

3o Eξάμηνο 7o Eξάμηνο MAΘHMATA Βασικές Αρχές Διοίκησης Αισθητική Προσώπου ΙIΙ Αισθητική Σώματος ΙΙ Κινησιολογία Ενδοκρινολογία Μακιγιάζ (Θεωρία - Εφαρμογές) ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 4 6 2 3 3 5 4 6 19 30

MAΘHMATA Θεραπείες ΣΠΑ Εφαρμογές LASER / IPL στην Αισθητική Διαχείριση Τουρισμού Υγείας και Αισθητικής Ευεξίας Βοτανοθεραπεία - Ασφάλεια Προϊόντων Στρατηγική Επιχειρήσεων Βασικές Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 5 7 5 7 2 4 2 4 2 4 2 4 18 30

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Αισθητική Σώματος ΙΙΙ Δερματολογία ΙΙΙ Νοσολογία Μέθοδοι Αποτρίχωσης II Yγιεινή Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 4 6 2 5 2 4 3 4 2 3 3 4 18 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Εργασία υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά).

58

8o Eξάμηνο MAΘHMATA Πρακτική Εργασία Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 20** 15 15 20 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Ανατομία Η σε βάθος κατανόηση τής κατασκευής τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τη δομή τών κυττάρων, ιστών και τών οργάνων και τη μεταξύ τους ανατομική σχέση η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών Αισθητικής κυρίως στο ερειστικό και μυϊκό σύστημα. Φυσιολογία Η σε βάθος κατανόηση τών φυσιολογικών διεργασιών τού ανθρωπίνου σώματος και η εξοικείωση με τις φυσιολογικές λειτουργίες τών κυττάρων, τών οργάνων και τών κύριων συστημάτων τού ανθρώπου, η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σκιαγραφήσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα τών εφαρμογών Αισθητικής στον άνθρωπο σε σχέση με την αντίστοιχη φυσιολογία του. Δερματολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν την πολύπλοκη δομή τού δέρματος και τών λειτουργιών που επιτελούν τα διάφορα μέρη του, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις στοιχειώδεις βλάβες τού δέρματος, τους διάφορους όγκους τού δέρματος, τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι σπίλοι και τα μελανώματα έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν πότε και με ποιο τρόπο ο/η Αισθητικός είναι σε θέση να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπισή τους. Αρχές Φυσικής Οι φοιτητές αποκτούν τις βασικές γνώσεις τής φυσικής σε θέματα θερμότητας, ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι γνώσεις αυτές θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πως επιδρά το ρεύμα και η ακτινοβολία στον ανθρώπινο οργανισμό, να επιλέγουν και να χειρίζονται με ασφάλεια τα διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα τής ειδίκευσής τους και να μπορούν μελλοντικά να παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις τού κλάδου τους. Μορφολογία Προσώπου και Χρώμα Οι φοιτητές κατανοούν τη μορφολογία προσώπου και τη βελτίωση τής φυσικής ομορφιάς ή ελαττωμάτων τού προσώπου μέσω τής τεχνικής και αρμονίας τών χρωμάτων. Αρχές Χημείας Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας σε σχέση πάντοτε με τον τομέα τής Αισθητικής. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο τής χημείας και τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τη χημεία τών καλλυντικών.

Αισθητική Προσώπου Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την περιποίηση τού προσώπου. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν στοιχειώδεις βλάβες τού δέρματος και κατόπιν να εφαρμόζουν τις μεθόδους Αισθητικής για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό με ασφάλεια και να λαμβάνουν πάντοτε τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν εφαρμόζουν ηλεκτρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων τού δέρματος. Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων Αισθητικής και ευεξίας. Αισθητική Σώματος Οι φοιτητές διδάσκονται τις τεχνικές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα τής μάλαξης στη βελτίωση τής σωματικής και ψυχικής μας υγείας και να τα εφαρμόζουν στην πράξη. Μαθαίνουν να εντοπίζουν το πρόβλημα στο σώμα, να κάνουν σωστή διάγνωση και να εφαρμόζουν σωστά και με ασφάλεια την ανάλογη ηλεκτρική θεραπεία τού σώματος (ή τού δέρματος). Μέθοδοι Αποτρίχωσης Οι φοιτητές κατανοούν τη δομή και λειτουργία τού θύλακα τής τρίχας και ταυτόχρονα γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες εφαρμογής τής θεραπείας τής αποτρίχωσης για την αντιμετώπιση τής ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και την εφαρμογή μόνιμων μεθόδων απαλλαγής περιττού τριχώματος με τη χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτες Βοήθειες Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τών πρώτων βοηθειών. Η σωστή εμπέδωση τών γνώσεων αυτών θα τους καταστήσει μελλοντικά ικανούς να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να σκέπτονται και να ενεργούν σωστά στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε τραυματισμούς ή ατυχήματα. Κοσμητολογία Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με τους τύπους, την παρασκευή, τη συντήρηση, την κυκλοφορία, τη χρήση και τις ιδιότητες τών καλλυντικών σκευασμάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως σκοπό τη δημιουργία βασικών δεξιοτήτων που περικλείουν στοιχειώδεις εργαστηριακές παραμέτρους που σχετίζονται με τα καλλυντικά σκευάσματα. Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στις διάφορες έννοιες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διοίκησης, των βασικών αρχών λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και γενικά των εννοιών σχετικών με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

59


Kινησιολογία Η γνωριμία, εξοικείωση και εκμάθηση από τους/τις φοιτητές/τριες τής Αισθητικής τού Μυοσκελετικού Συστήματος και τής Ανθρώπινης Κίνησης. Ενδοκρινολογία Εκμάθηση τών βασικών οργάνων, ιστών και κυττάρων που μέσω τής παραγωγής ορμονών ρυθμίζουν τις λειτουργίες τού οργανισμού. Μακιγιάζ (Θεωρία-Εφαρμογές) Οι φοιτητές γνωρίζουν την ιστορία τού μακιγιάζ, τα καλλυντικά, τις τεχνικές τού μακιγιάζ και δημιουργούν μακιγιάζ ανάλογα με την ώρα, την ενδυμασία και την περίσταση. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές στον ανταγωνιστικό χώρο τών επιχειρήσεων. Νοσολογία Οι φοιτητές γνωρίζουν τις κυριότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις και παθήσεις των ιστών και τών οργάνων τού σώματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εφαρμογές τής Αισθητικής όπου χρειάζεται. Υγιεινή Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση τών διάφορων λοιμωδών νοσημάτων η οποία θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τα κλινικά συμπτώματα και άλλα χαρακτηριστικά ευρήματα τών κυριοτέρων λοιμωδών νόσων έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις. Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια τού στρες και τών επιδράσεων του στον ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές διαχείρισής του. Αρωμαθεραπεία Οι φοιτητές αποκτούν το θεωρητικό υπόβαθρο για τα ευεργετικά συστατικά τών αιθέριων ελαίων και εφαρμόζουν στην πράξη τις θεραπευτικές χρήσεις τους για τη βελτίωση τής υγείας τού σώματος και την ηρεμία τού νου. Επαγγελματικό/Θεατρικό Μακιγιάζ Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταστούν ικανοί μακιγιέρ και χρησιμοποιώντας τις ειδικές τεχνικές εφαρμογής και τα κατάλληλα προϊόντα, να διαμορφώνουν ένα πρόσωπο ή και σώμα ανάλογα με το χαρακτήρα και το ρόλο που πρέπει να δημιουργήσουν.

60

Ρεφλεξολογία Σκοπός τού μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν την έννοια τής Ρεφλεξολογίας και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία θεραπείας. Ονυχοκομία Οι φοιτητές αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια, γνώσης και πρακτικής, με απώτερο στόχο να εμπεδώσουν το αντικείμενο ώστε να προσφέρουν στο μέλλον σωστές υπηρεσίες περιποίησης και προσθετικής νυχιών, οι οποίες, μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία τού πελάτη. Αγγλική Ορολογία Οι φοιτητές κατανοούν βασικά θέματα τής Αισθητικής και τού Μακιγιάζ στην Αγγλική Γλώσσα και εξοικειώνονται με τη βασική ορολογία της. Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες έννοιες τής Τεχνολογίας Πληροφοριών (Πληροφορικής) και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση τών βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Επίσης αποκτούν ικανότητα στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και κατανοούν τους όρους σχετικά με τη χρήση τού Διαδικτύου, και τις έννοιες τής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Επιχειρηματικότητα Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια της επιχειρηματικότητας και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διαχειρίζονται την ανάπτυξή της. Αυτό το μάθημα θα τους παρουσιάσει επίσης τη σημερινή θεωρητική προσέγγιση του τομέα της επιχειρηματικότητας που αφορά κυρίως τη Δημιουργία και Λειτουργία Μικρής Επιχείρησης και θα τους παράσχει τα πρακτικά εργαλεία για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση και για να εμβολιάσουν την επιχείρηση τους με μια σύγχρονη επιχειρηματική συμπεριφορά. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Έρευνα Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής μιας επιστημονικής εργασίας είτε υπό μορφή μελέτης / ανασκόπησης είτε υπό μορφή έρευνας και προχωρούν στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Αισθητικής. Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης, διοίκησης (administration) και διαχείρισης (management) τής επιχείρησης (Ινστιτούτο Αισθητικής).


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή στις τεχνικές και νομικές πτυχές της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού από μια στρατηγική επιχειρηματική προοπτική. Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων αποτελεσματικά στη δυναμική των νομικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών του σήμερα. Διατροφή - Διαιτολογία Σκοπός τού μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τής καθημερινής τους ζωής υιοθετώντας με αυτό τον τρόπο σωστές διατροφικές συνήθειες. Αισθητική Γυμναστική Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την Αισθητική γυμναστική και τη σημασία της και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να προτείνουν προγράμματα άσκησης που να έχουν εφαρμογή στα πλαίσια τής Αισθητικής ως βοηθητικό μέσο υλοποίησης στην πρακτική Προγραμμάτων Αισθητικής. Αισθητική Χειρουργική Σκοπός τού μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων έτσι ώστε να γνωρίζουν με ποιους τρόπους ο/η Αισθητικός μπορεί να βοηθήσει πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Βασικές Αρχές LASER/IPL Οι φοιτητές αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις για το Laser και το IPL, τις ενδείξεις και αντενδείξεις από τη χρήση τους και συνειδητοποιούν ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα με τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής για σκοπούς μόνιμης αποτρίχωσης κ.ά. Επαγγελματική Δεοντολογία Οι φοιτητές κατανοούν τις Αρχές και τις Έννοιες τής Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ηθικής σε βαθμό που να είναι σε θέση, με την εφαρμογή τών μηχανισμών τών δεοντολογικών κανόνων, να ρυθμίζουν τις ενέργειες και τις πράξεις τους κατά την εξάσκηση τού επαγγέλματός τους. Θεραπείες ΣΠΑ Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια του Σπα και είναι σε θέση να επιδείξουν διαδικασίες θεραπειών Σπα (δηλαδή υπηρεσιών υδροθεραπείας). Εφαρμογές LASER/IPL στην Αισθητική Σκοπός τού μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να γνωρίσουν την εφαρμογή των Laser χαμηλής ισχύος και του IPL γνωρίζοντας τις ενδείξεις αλλά ταυτόχρονα και τις αντενδείξεις λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Διαχείριση Τουρισμού Υγείας και Αισθητικής Ευεξίας Οι φοιτητές κατανοούν τις αρχές της επιχειρηματικής οργάνωσης και διαχείρισης στον τομέα τού Τουρισμού Υγείας και Αισθητικής Ευεξίας. Βοτανοθεραπεία - Ασφάλεια Προϊόντων Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά τη δράση βοτάνων (φυτικών προϊόντων) στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης κατανοούν πόσο σημαντική είναι η ασφαλής χρήση των διάφορων σκευασμάτων στις Αισθητικές θεραπείες. Στρατηγική Επιχειρήσεων Οι φοιτητές κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και ειδικότερα τα σύγχρονα Ινστιτούτα Αισθητικής θα διαχειριστούν τη Στρατηγική και τον Προγραμματισμό ώστε να είναι σε θέση να θέσουν βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τους εξωτερικούς και ασταθείς παράγοντες τού περιβάλλοντος που αποτελούν εμπόδια αλλά και προκλήσεις για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στις βασικές αρχές της λογιστικής, στις χρήσεις της και στις διάφορες εφαρμογές της. Πρακτική Εργασία Η Πρακτική Εργασία λαμβάνει χώρα τυπικά κατά τη διάρκεια τού ογδόου (8ου) εξαμήνου τών σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών για τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών σε Ινστιτούτο Αισθητικής. Κατά τη διάρκεια τής απασχόλησής τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται όχι μόνο σε θέματα πρακτικών εφαρμογών Αισθητικής αλλά και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης τού σύγχρονου Ινστιτούτου Αισθητικής. Η πρακτική εξάσκηση, εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών από το επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο και ορίστηκε ως σύμβουλος των φοιτητών. Διπλωματική Εργασία Σκοπός τού μαθήματος Διπλωματική Εργασία είναι η ανάπτυξη της αυτενέργειας και η εμβάθυνση των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης τού Αισθητικού το οποίο έχουν οι ίδιοι επιλέξει και να στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης αυτής. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται τυπικά κατά τη διάρκεια τού ογδόου (8ου) εξαμήνου τών σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση των φοιτητών τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση των φοιτητών από το επιβλέπον μέλος τού ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα, το θέμα της να είναι ουσιώδες, να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις της επιστήμης και να αποσκοπεί κυρίως στην επιστημονική διερεύνηση αλλά και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης στο γραπτό λόγο εκ μέρους των φοιτητών.

61


62


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα στις Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - Γαστρονομικές Τέχνες - Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Εστιατόρια Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Εστιατόρια ως Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις - Εστιατόρια Βιομηχανικών Μονάδων, Εμπορικών Πολυκαταστημάτων, Σχολείων, Νοσοκομείων, Ιδρυμάτων, Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, Κρουαζιερόπλοια κτλ. - Επιχειρήσεις Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής - Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής - Εταιρείες Catering - Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημιουργώντας Αυτόνομη Επιχείρηση

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Το διετές πρόγραμμα αυτό είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο πραγματοποιείται μια εκτενής θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εξειδίκευση που απαιτείται στο χώρο των επιχειρήσεων φιλοξενίας, τροφοδοσίας και εστιατορίων. Επιλέγοντας ανάμεσα στις δύο επικεντρώσεις οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο χώρο των Γαστρονομικών Τεχνών και της Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής και να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να γίνουν επαγγελματίες μάγειρες, αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες. ΣΤΟΧΟΙ > Nα δημιουργήσει επαγγελματίες Αρτοποιούς και Ζαχαροπλάστες /επαγγελματίες στις Γαστρονομικές Τέχνες. > Οι απόφοιτοι να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας ενός Αρτοποιείου / Ζαχαροπλαστείου με αποτέλεσμα την αποδοτική εργασία τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. > Οι απόφοιτοι να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εμπειρία στις απαιτήσεις λειτουργίας μιας σύγχρονης κουζίνας με αποτέλεσμα την αποδοτική εργασία τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. > Να κατανοήσουν οι απόφοιτοι τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας επιχείρησης, τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών και όλου του φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας. > Να διδάξει στους απόφοιτους την εφαρμογή των μεθόδων υγιεινής και καθαριότητας που απαιτούνται κατά την παρασκευή φαγητού, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής. > Η ανάπτυξη τεχνικών διακόσμησης γλυκισμάτων και δημιουργικών εμφανίσεων. > Η άρτια εξειδίκευση τών φοιτητών στο χειρισμό του εξοπλισμού. > Ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων μεθόδων και τεχνικών που αφορούν τις Γαστρονομικές Τέχνες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Μαγειρικής και εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και σκεύη, καθώς επίσης και κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο Επιδείξεων Μαγειρικής. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: •Level 2 Award in Food Safety in Catering •Certificate in HACCP •Level 2 Award in Health & Safety THE ROYAL SOCIETY •Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering FOR THE PROMOTION OF HEALTH

63


Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

2

4

Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον

2

4

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2

-

Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων

2

4

Επαγγελματικά Αγγλικά Ι

2

3

Δίαιτα και Διατροφή

2

4

Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών

2

4

Επαγγελματικά Μαθηματικά

2

4

Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα

2

3

2

Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά

2

2

2

2

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός

1

Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας /Ζαχαροπλαστικής Ι

3

4

Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος

1

2

Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία

2

3

2

4

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες

3

4

Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες

3

3

Επιχειρηματικότητα

2

4

30

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

ΣΥΝΟΛΟ

21

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία

2

4

Σχεδιασμός και Συντήρηση Kουζίνας

2

Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών

2

4

Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά

1

3 3

Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ

2

2

Πρακτική Εργασία 2ου Έτους

2

4

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2

4

Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης

2

4

Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα

2

3

Δεξιώσεις και Τροφοδοσία

3

4

Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας/Ζαχαροπλαστικής ΙΙ

2

4

Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου

3

3

Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά

2

3

Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή

3

4

Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά

2

3

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα

2

3

Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα

2

3

Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

ΣΥΝΟΛΟ

20

30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ, την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους. * Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

64


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

2

4

Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον

2

4

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2

-

Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων

2

4

Επαγγελματικά Αγγλικά Ι

3

Δίαιτα και Διατροφή

2

4 2

2

Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών

2

4

Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων

2

Επαγγελματικά Μαθηματικά

2

4

Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια

3

3

Βασικές Ζύμες

3

4

Διακοσμημένα Γλυκά

2

2

Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι

2

3

Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά

3

3

Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά

3

4

Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων

2

4

Εισαγωγή στη Μαγειρική:Ιστορία και Εξοπλισμός

1

2

Επιχειρηματικότητα

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

20

30

Εισαγωγή στη Μαγειρική:Μέθοδοι Μαγειρέματος

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

20

30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Γαστρονομία

2

4

Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας

2

Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών

2

4

Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά

1

3 3

Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ

2

3

Πρακτική Εργασία 2ου Έτους

2

4

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2

4

Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου

2

4

Αρτοποιήματα/Γλυκά για Πρωινό

3

3

Ατομικά Γλυκά

2

4

Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ

2

3

Εορταστικές Τούρτες

3

4

Παρασκευή Μικρών Γλυκών

3

3

Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο

2

4

Κρέμες και Πουτίγκες

2

3

Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική

2

2

Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα

2

3

Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

20

30

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ, την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους. * Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

65


Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Εισαγωγή στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον.

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες Το μάθημα είναι μια θεωρητική και εφαρμοσμένη εισαγωγή στην ανάπτυξη θεμελιώδους τεχνογνωσίας για τους ζωμούς, τις σούπες και τις σάλτσες.

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες Το μάθημα διδάσκει τους βασικούς τρόπους μαγειρέματος των λαχανικών και των πατατών. Εξασκεί τους φοιτητές στους τρόπους διατήρησης των χρωστικών των λαχανικών και της γεύσης τους.

Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής ορολογίας γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια γενική γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οργάνωση υπηρεσιών τροφίμων (Τραπεζοκομία, Οινολογία και Οινοπνευματώδη). Επαγγελματικά Μαθηματικά Το μάθημα, αναφέρεται στις βασικές μαθηματικές συναρτήσεις που απαιτούνται και είναι ζωτικής σημασίας για το μαγείρεμα. Είναι μια τεχνική κατάρτιση στα χρησιμοποιούμενα μέτρα και σταθμά στις Γαστρονομικές Τέχνες, την Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές στις Γαστρονομικές Τέχνες. Επίσης, αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό και τα μαχαίρια (κατηγορίες και τις δεξιότητες χρήσης των μαχαιριών). Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές θα ερευνήσουν, θα μελετήσουν και θα εξασκηθούν σε βασικές μεθόδους για μαγείρεμα και ψήσιμο, μαζί με τις δεξιότητες στη χρήση μαχαιριών και κάποια εισαγωγική υγιεινή των τροφίμων και τις προσωπικές απαιτήσεις υγιεινής για να εργάζονται ορθά και με ασφάλεια.

66

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ασχολείται με εφαρμογές πάνω σε υπολογιστικά φύλλα γύρω από τις γαστρονομικές τέχνες και τα τρόφιμα. Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης συντήρησης και φροντίδας φαγητών, τροφίμων και συστατικών. Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν. Καλύπτει έννοιες και τεχνικές σχετικές με τη σταδιοδρομία και δείχνει πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην ζωή ενός ατόμου. Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα Το μάθημα διερευνά τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Η σύνθεση και η δομή τους, η επιθεώρηση, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να καλύπτονται για κάθε τύπο κρέατος. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά Το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων/σιτηρών (δημητριακά). Καλύπτει τη σύνθεση και τη δομή των σπόρων και το αλεύρι τους και τα υποπροϊόντα. Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά Το μάθημα μελετά και καλύπτει το πρωινό και τα πιάτα πρωινού. Οι φοιτητές θα μάθουν και θα εξασκηθούν σε όλα τα κύρια μενού πρωινού κοινά στην ευρώ-αμερικανική κουζίνα από το ηπειρωτικό στο πλήρες πρωινό. Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Δίνεται έμφαση στο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP). Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Οι διάφορες τεχνικές, διαδικασίες και μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία με σκοπό την ορθή και κατάλληλη εποπτεία των διαδικασιών αγοράς, παραλαβής και αποθήκευσης, τροφίμων για χρήση στην κουζίνα. Δίαιτα και Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες και το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας. Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην επεξεργασία κρεάτων και καλύπτει τα βασικά θέματα όπως το χοιρινό, αρνί, βοδινό, κοτόπουλο και τα κυνήγια. Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά Το μάθημα διερευνά και καλύπτει ζεστά και κρύα ορεκτικά και σνακ όλων των ειδών. Εξηγεί τις χρήσεις τους και εκπαιδεύει τους φοιτητές στην προετοιμασία των σνακ και ορεκτικών. Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά Το μάθημα μελετά και καλύπτει την προετοιμασία όλων των ειδών θαλασσινά, φρέσκα και κατεψυγμένα και επίσης τα μαλακόστρακα, τα οστρακοειδή και τα κεφαλόποδα. Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές συνταγές Κυπριακής Κουζίνας. Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Εισαγωγή στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων. Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Εισαγωγή των φοιτητών στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας για την κάλυψη όλων των πιθανών αναγκών. Συμπεριλαμβάνει επίσης το σωστό τρόπο συντήρησης και επίβλεψης μιας κουζίνας, των μηχανημάτων και των σκευών της. Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, ανάπτυξη των ικανοτήτων και της κατανόησης των φοιτητών για τους συνδυασμούς φαγητών και ποτών/κρασιού, έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές της Οινολογίας, της επιστήμης των ποτών και της γαστρονομίας. Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Για το μάθημα αυτό, οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες, αποφασίζουν από κοινού για το θέμα της παρουσίασής τους, παίρνουν την έγκριση των καθηγητών/εκπαιδευτών, χωρίζουν τον εργασιακό φόρτο και τις υπευθυνότητες μεταξύ τους και αρχίζουν την ανάπτυξη της παρουσίασης. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα γεύμα, αρτοπαρασκεύασμα, γλυκό της δικής της επιλογής, συνεισφέροντας έτσι στην ολοκλήρωση της μελέτης. Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου: Σχεδιασμός, συγγραφή, κοστολόγηση εδεσματολογίου, μάρκετινγκ και η τελική του προώθηση ως εμπόρευμα. Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων. Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές μαγειρικής που χρειάζονται επιπρόσθετα και δεξιότητες ζαχαροπλαστικής, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα. Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα χόρτα. Επίσης, γίνεται αναφορά στα ειδικά φαγητά, για ποιους προορίζονται και πως παρασκευάζονται. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών τροφίμων.

67


Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει την διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας /ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Βασικές Ζύμες Θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα που καλύπτει τις πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Βασικές Αρχές Μαγειρικής Εισαγωγή στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική αποκτούν βασικές γνώσεις για να μπορούν να εργάζονται στο χώρο της παρασκευής φαγητού. Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά Το μάθημα είναι θεωρητικό και εργαστηριακό και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίας ειδών αρτοποιίας με μαγιά και το ψήσιμο όλων των τύπων. Αρτοποιήματα / Γλυκά για Πρωινό Στο μάθημα αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνεται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών ώστε να ετοιμάζουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών. Παρασκευή Μικρών Γλυκών Ετοιμασία διαφόρων γλυκών όπως ατομικά μίνι γαλλικά αρτοσκευάσματα και μικρά γλυκά (petit fours) όπως τα éclair, ταρταλέτες από λεμόνι και φρούτα, αμυγδαλωτά και Madeleines. Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο από διεθνείς κουζίνες, όπως ιταλική, αμερικάνικη, αγγλική και γερμανική. Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στη κατασκευή και στη διακόσμηση διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες- πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

68

Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια Επικέντρωση στην παρασκευή διάφορων γλυκών από τη βασική ζύμη του παντεσπανιού. Καλύπτει την Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Διακοσμημένα Γλυκά Ετοιμασία διάφορων γλυκών και διακόσμησή τους. Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά Το μάθημα καλύπτει μεγάλη ποικιλία ψωμιών από διάφορες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και επιπλέον εκπαιδεύει τους φοιτητές σε εξειδικευμένα προϊόντα και τεχνικές από διάφορες κουζίνες. Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές, μελλοντικούς διευθυντές παραγωγής φαγητού/ειδών ζαχαροπλαστικής, στις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να διαχειρίζονται το εργασιακό περιβάλλον και πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υποστηρικτικά τμήματα συντήρησης και καθαρισμού. Ατομικά Γλυκά Εισαγωγή των φοιτητών στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση ατομικών γλυκών απλών ή σύνθετων γλυκών, ή γλυκών με έντονη γεύση. Εορταστικές Τούρτες Εισαγωγή στην ετοιμασία εορταστικών κέικ και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές, κλπ. Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές για την έναρξη λειτουργίας ενός αρτοποιείου όπως τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές και προώθηση προϊόντων. Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών Το μάθημα καλύπτει σιρόπια, κρέμες και σάλτσες που χρησιμοποιούνται με τα παγωτά γρανίτες, διάφορα γλυκά και είδη πουτίγκες, κέικ, κλπ.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

69


70


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτερο Δίπλωμα στη Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - Γαστρονομικές Τέχνες - Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική

Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να μεταλαμπαδεύσει το επιχειρηματικό πνεύμα στους φοιτητές με την προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και με το πώς να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μεγάλες Επισιτιστικές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιία κλπ. Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών “Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής, κτίζει πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης. Στο τρίτο έτος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ηγεσίας στηριζόμενοι στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγετικής διεύθυνσης και αντίληψης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατοχή διευθυντικών θέσεων και για αυτοεργοδοτούμενους επιχειρηματίες. ΣΤΟΧΟΙ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Διαχείριση Επιχείρησης Τροφίμων - Διαχείριση Επιχείρησης Αρτοπαρασκευασμάτων και Γλυκών - Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής - Διεύθυνση Μεγάλων Επιστιτιστικών Χώρων - Αρχιμάγειρες Εστιατορίου - Υπεύθυνοι Τμήματος Καντίνας - Ξενοδοχειακές Μονάδες - Κρουαζιερόπλοια - Επισιτιστικές Μονάδες σε Χώρους Υγείας, Εκπαίδευσης κ.ά - Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημιουργώντας Αυτόνομη Επιχείρηση

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

> Εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση, την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους. > Προσφέρει επαγγελματική εξειδίκευση σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τις Γαστρονομικές τέχνες, την Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική όπως για παράδειγμα την παραγωγή προϊόντων για άτομα με προβλήματα υγείας ή που ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή. > Να αναπτύξει το επιχειρηματικό πνεύμα στους φοιτητές με την προσθήκη μαθημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. > Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. > Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες, να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Μαγειρικής και εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και σκεύη, καθώς επίσης και κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο Επιδείξεων Μαγειρικής. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος αυτού μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: > Level 2 Award in Food Safety in Catering

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

> Certificate in HACCP > Level 2 Award in Health & Safety > Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering

THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH

71


Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 2 4 Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 3 Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών 2 4 Επαγγελματικά Μαθηματικά 2 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός 1 2 Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος 1 2 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες 3 3 ΣΥΝΟΛΟ 21 30 2o Eξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ Επαγγελματική Σταδιοδρομία Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας/Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 1 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 20 30

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 18 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Δίαιτα και Διατροφή Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα Τεχνικές Μαγειρικής: Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Kουζίνας Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας 2 4 Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στις Γαστρονομικές Τέχνες 2 4 Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων 2 4 Σύνθετες Σάλτσες 3 2 Μοριακή και Ιβρυδική Κουζίνα 2 2 Ιταλική Κουζίνα 3 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 30 6o Eξάμηνο

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 18

3 2 2 3 4 4 30

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Φαγητό και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Συμπεριφορά Καταναλωτή Τελική Πρακτική Εργασία 3ου Έτους Παρουσίαση και Διακόσμηση Πιάτων Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Ασιατική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 18 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ, την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ πρώτου και δεύτερου, και δεύτερου και τρίτου έτους. •Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

72


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 2 4 Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Επαγγελματικά Αγγλικά Ι 2 3 Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών 2 4 Επαγγελματικά Μαθηματικά 2 4 Βασικές Ζύμες 3 4 Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι 2 3 Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά 3 4 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός 1 2 Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος 1 2 ΣΥΝΟΛΟ 20 30 2o Eξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ Επαγγελματική Σταδιοδρομία Αρτοποιήματα/Γλυκά για Πρωινό Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ Παρασκευή Μικρών Γλυκών Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 3 1 3 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 18 30

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 20 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Δίαιτα και Διατροφή Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια Διακοσμημένα Γλυκά Αρτοσκευάσματα – Διεθνή Ψωμιά Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Επιχειρηματικότητα ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Ατομικά Γλυκά Εορταστικές Τούρτες Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας 2 4 Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για Γαστρονομικές Τέχνες 2 4 Παρασκευή Σοκολάτας, Καραμέλας και Αμυγδαλωτών 3 2 Παγωτά και Κατεψυγμένα Επιδόρπια 2 2 Παρασκευή και Διακόσμηση Επιδορπίων 3 2 Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 20 30 6o Eξάμηνο

Π.Τ.Ε* 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20

ECTS 4 4 4 2 3 2 3 4 4 30

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Φαγητό και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Συμπεριφορά Καταναλωτή Τελική Πρακτική Μελέτη 3ου Έτους Αρτοποιία και Ειδική Διατροφή Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Αρτοζαχαροπλαστική Ανωτέρου Επιπέδου Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 20 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν για 13 εβδομάδες σε επιλεγμένους χώρους που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών τους όπως: Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εστιατόρια, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία κλπ, την περίοδο 1η Ιουνίου - 30η Σεπτεμβρίου, μεταξύ πρώτου και δεύτερου, και δεύτερου και τρίτου έτους. •Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

73


Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Εισαγωγή στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον.

Εισαγωγή στη Μαγειρική: Λαχανικά και Πατάτες Το μάθημα διδάσκει τους βασικούς τρόπους μαγειρέματος των λαχανικών και των πατατών. Εξασκεί τους φοιτητές στους τρόπους διατήρησης των χρωστικών των λαχανικών και της γεύσης τους.

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Το μάθημα Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ασχολείται με εφαρμογές πάνω σε υπολογιστικά φύλλα γύρω από τις γαστρονομικές τέχνες και τα τρόφιμα.

Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.

Αποθήκευση και Διατήρηση Προμηθειών Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης συντήρησης και φροντίδας φαγητών, τροφίμων και συστατικών.

Σερβίρισμα Τροφίμων και Ποτών Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια γενική γνώση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οργάνωση υπηρεσιών τροφίμων (Τραπεζοκομία, Οινολογία και Οινοπνευματώδη).

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους αναφορικά με τον κλάδο σπουδών που επέλεξαν. Καλύπτει έννοιες και τεχνικές σχετικές με τη σταδιοδρομία και δείχνει πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην ζωή ενός ατόμου.

Επαγγελματικά Μαθηματικά Το μάθημα, αναφέρεται στις βασικές μαθηματικές συναρτήσεις που απαιτούνται και είναι ζωτικής σημασίας για το μαγείρεμα. Είναι μια τεχνική κατάρτιση στα χρησιμοποιούμενα μέτρα και σταθμά στις Γαστρονομικές Τέχνες, την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Ιστορία και Εξοπλισμός Το μάθημα αυτό εισαγάγει στους φοιτητές στις Γαστρονομικές Τέχνες. Επίσης, αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό και τα μαχαίρια (κατηγορίες και τις δεξιότητες χρήσης των μαχαιριών). Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Μέθοδοι Μαγειρέματος Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές θα ερευνήσουν, θα μελετήσουν και θα εξασκηθούν σε βασικές μεθόδους για μαγείρεμα και ψήσιμο, μαζί με τις δεξιότητες στη χρήση μαχαιριών και κάποια εισαγωγική υγιεινή των τροφίμων και τις προσωπικές απαιτήσεις υγιεινής για να εργάζονται ορθά και με ασφάλεια. Εισαγωγή στη Μαγειρική: Σούπες, Ζωμοί, Σάλτσες Το μάθημα είναι μια θεωρητική και εφαρμοσμένη εισαγωγή στην ανάπτυξη θεμελιώδους τεχνογνωσίας για τους ζωμούς, τις σούπες και τις σάλτσες.

74

Τεχνικές Μαγειρικής: Κρέατα Το μάθημα διερευνά τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Η σύνθεση και η δομή τους, η επιθεώρηση, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να καλύπτονται για κάθε τύπο κρέατος. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Τεχνικές Μαγειρικής: Ζυμαρικά Το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων/σιτηρών (δημητριακά). Καλύπτει τη σύνθεση και τη δομή των σπόρων και το αλεύρι τους και τα υποπροϊόντα. Τεχνικές Μαγειρικής: Προγεύματα και Αυγά Το μάθημα μελετά και καλύπτει το πρωινό και τα πιάτα πρωινού. Οι φοιτητές θα μάθουν και θα εξασκηθούν σε όλα τα κύρια μενού πρωινού κοινά στην ευρώ-αμερικανική κουζίνα από το ηπειρωτικό στο πλήρες πρωινό. Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική. Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλον Εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Δίνεται έμφαση στο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP).


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Οι διάφορες τεχνικές, διαδικασίες και μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία με σκοπό την ορθή και κατάλληλη εποπτεία των διαδικασιών αγοράς, παραλαβής και αποθήκευσης τροφίμων για χρήση στην κουζίνα.

Τρόφιμα και Αλκοολούχα Ποτά Το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, των ικανοτήτων και της κατανόησης των φοιτητών για τους συνδυασμούς φαγητών και ποτών/ κρασιού, έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές της Οινολογίας, της επιστήμης των ποτών και της γαστρονομίας.

Δίαιτα και Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας και το ρόλο τους στη διατήρηση της υγείας.

Πρακτική Εργασία 2ου Έτους Για το μάθημα αυτό, οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες, αποφασίζουν από κοινού για το θέμα της παρουσίασής τους, παίρνουν την έγκριση των καθηγητών/εκπαιδευτών, χωρίζουν τον εργασιακό φόρτο και τις υπευθυνότητες μεταξύ τους και αρχίζουν την ανάπτυξη της παρουσίασης. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα γεύμα, αρτοπαρασκεύασμα, γλυκό της δικής της επιλογής, συνεισφέροντας έτσι στην ολοκλήρωση της μελέτης.

Τεχνικές Μαγειρικής: Επεξεργασία Κρεάτων και Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην επεξεργασία κρεάτων και καλύπτει τα βασικά κρέατα όπως το χοιρινό, αρνί, βοδινό, κοτόπουλο και τα κυνήγια. Τεχνικές Μαγειρικής:Σνακ, Σάντουιτς και Ορεκτικά Το μάθημα διερευνά και καλύπτει ζεστά και κρύα ορεκτικά και σνακ όλων των ειδών. Διερευνά τις τεχνικές ετοιμασίας τους, εξηγεί τις χρήσεις τους, συζητά και εκπαιδεύει τους φοιτητές στην προετοιμασία των σνακ και ορεκτικών. Τεχνικές Μαγειρικής: Θαλασσινά Το μάθημα μελετά και καλύπτει επαγγελματικά την προετοιμασία όλων των ειδών θαλασσινά, τόσο τα φρέσκα όσο και τα κατεψυγμένα, όπως επίσης τα μαλακόστρακα, τα οστρακοειδή και τα κεφαλόποδα. Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομία Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και της γαστρονομικής κουλτούρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε βασικές Κυπριακές συνταγές. Διαχείριση Εκδηλώσεων και Συνεδρίων Εισαγωγή στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων. Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Σχεδιασμός και Συντήρηση Κουζίνας Εισαγωγή των φοιτητών στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας, για την κάλυψη αναγκών από διαφορετικούς τύπους καταλόγων και ποικίλων εκδηλώσεων. Συμπεριλαμβάνει επίσης το σωστό τρόπο συντήρησης και επίβλεψης μιας κουζίνας, των μηχανημάτων και των σκευών της.

Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Εξυπηρέτησης Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου: Σχεδιασμός, συγγραφή, κοστολόγηση εδεσματολογίου, μάρκετινγκ και η τελική του προώθηση ως εμπόρευμα. Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων. Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής Μέσου Επιπέδου Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές μαγειρικής που χρειάζονται και δεξιότητες ζαχαροπλαστικής, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα. Χορτοφαγική Κουζίνα και Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα χόρτα. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών τροφίμων. Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας /ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές της Κυπριακής Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής. Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας Εισαγωγή στους τομείς των συστημάτων παραγωγής, οργάνωσης, τρόπων λειτουργίας της κουζίνας και ασφάλειας τροφίμων στην κουζίνα καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη φύλαξη τροφίμων και την επιτήρηση της κουζίνας.

75


Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Το μάθημα παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του Συστήματος HACCP (Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου).

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτει θέματα όπως αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και αμοιβές υπαλλήλων.

Εισαγωγή στα Οικονομικά Καλύπτονται θέματα γύρω απο τις βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), Θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), αγορές: Γη, Εργατικό δυναμικό, Κεφάλαιο.

Συμπεριφορά Καταναλωτή Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες, αρχές και θεωρίες από διάφορες συμπεριφοριστικές επιστήμες ώστε να είναι σε θέση μελλοντικά να τις εφαρμόζουν στον επαγγελματικό τους χώρο.

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στις Γαστρονομικές Τέχνες Καλύπτονται βασικά στοιχεία της θεωρίας της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών στις Γαστρονομικές Τέχνες.

Τελική Πρακτική Εργασία 3ου Έτους Το Τελικό Πρότζεκτ του 6ου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους τελειόφοιτους φοιτητές του επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος, ανεξάρτητα από την επικέντρωση. Το μάθημα απαιτεί δεξιότητες στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό, τις οποίες οι φοιτητές απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων, δηλαδή ικανότητες να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται προϋπολογισμό και να υλοποιούν μια εργασία στον τομέα των Γαστρονομικών Τεχνών - Αρτοποιίας.

Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων Γενική εισαγωγή σε βασικές έννοιες των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τις έννοιες, τις στάσεις και τη φιλοσοφία για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

Παρουσίαση και Διακόσμηση Πιάτων Αυτό είναι ένα μάθημα που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για την ανάγκη να παρουσιάζουν τα εδέσματα με ελκυστικό τρόπο. Το μάθημα εστιάζει στην αισθητική της παρουσίασης.

Σύνθετες Σάλτσες Το μάθημα βασίζεται στην εκμάθηση των πέντε βασικών (Μητρικών) σαλτσών οι οποίες εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος και στη συνέχεια αναπτύσσει πιο εξελιγμένες σάλτσες για διαφορετικές χρήσεις.

Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Το μάθημα είναι βασισμένο σε γνώσεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα μαθήματα και στοχεύει στο να μεταφράσει αυτές τις γνώσεις σε πρακτικές δεξιότητες εφαρμογών για συναφείς εργασίες μεγάλης κλίμακας.

Μοριακή και Υβριδική Κουζίνα Η Μοριακή Κουζίνα (Molecular Cuisine), (δηλαδή η μελέτη και η εφαρμογή αρχών από τη Χημεία, τη Φυσική και άλλες Επιστήμες στις διαδικασίες μαγειρέματος, την ετοιμασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά) και η Συνθετική Κουζίνα (Fusion Cuisine) (δηλαδή η Κουζίνα που χρησιμοποιεί στοιχεία από διαφορετικές μαγειρικές παραδόσεις), είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των επισιτιστικών τεχνών. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα πάνω θέματα.

Ασιατική Κουζίνα Εισαγωγή στις πιο σημαντικές ασιατικές κουζίνες όπως είναι αυτές της Κίνας και της Ιαπωνίας. Η κύρια έμφαση δίνεται στην πρακτική εισαγωγή στα εθνικά πιάτα αυτών των δύο πολιτισμών, που είναι σημαντικά για τις επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Αρχές Μάρκετινγκ Οι φοιτητές εισάγονται στις σύγχρονες αρχές του Μάρκετινγκ και έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές τις αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν αργότερα στον επαγγελματικό τους χώρο.

Ιταλική Κουζίνα Εισαγωγή των φοιτητών στη μαγειρική, την παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα που επικρατεί στις διάφορες περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Το μάθημα ενσωματώνει τη θεωρία και την πρακτική που χρειάζονται οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών για την έναρξη λειτουργίας και τη διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών.

76

Βασικές Ζύμες Θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα που καλύπτει τις πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Βασικές Αρχές Μαγειρικής Εισαγωγή στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική αποκτούν βασικές γνώσεις για να μπορούν να εργάζονται στο χώρο της παρασκευής φαγητού. Είδη Αρτοποιίας με Μαγιά Το μάθημα είναι θεωρητικό και εργαστηριακό και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίες ειδών αρτοποιίας με μαγιά και το ψήσιμο όλων των τύπων. Αρτοποιήματα / Γλυκά για Πρωινό Αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνεται η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών ώστε να ετοιμάζουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Παρασκευή Μικρών Γλυκών Ετοιμασία διαφόρων γλυκών όπως ατομικά μίνι γαλλικά αρτοσκευάσματα και μικρά γλυκά (petit fours) όπως τα éclair, ταρταλέτες από λεμόνι και φρούτα, αμυγδαλωτά και Madeleines.

Παρασκευή Σοκολάτας, Καραμέλας και Αμυγδαλωτών Το μάθημα καλύπτει την ιστορία και θεωρία της σοκολάτας, την καραμέλα και τα αμυγδαλωτά. Διδάσκει την αναγνώριση των διάφορων γεύσεων, ποιοτήτων και τα προϊόντα που μπορούμε να κατασκευάσουμε από αυτά.

Κρέμες και Πουτίγκες Εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο από διεθνείς κουζίνες, όπως ιταλική, αμερικάνικη, αγγλική και γερμανική.

Παγωτά και Κατεψυγμένα Επιδόρπια Το μάθημα καλύπτει την πολύπλοκη τεχνολογία εξισορρόπησης σορμπέ και παγωτών με αποτελεσματικές μεθόδους.

Παρασκευή Ταρτών και Μπισκότων Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στην κατασκευή και στη διακόσμηση διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες - πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Παρασκευή και Διακόσμηση Επιδορπίων Χρησιμοποιούνται στοιχεία της ζαχαροπλαστικής για να παράγουν μια ποικιλία από επιδόρπια. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να προετοιμάζουν διάφορα ζεστά, κρύα και παγωμένα επιδόρπια, σούπες φρούτων, parfaits, κατεψυγμένα, γλυκά της ώρας και άλλα.

Παρασκευή Κέικ: Παντεσπάνια Επικέντρωση στην παρασκευή διάφορων γλυκών από τη βασική ζύμη του παντεσπανιού. Καλύπτεται η Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία.

Αρτοποιία και Ειδική Διατροφή Το μάθημα εξετάζει τις διατροφικές ανάγκες και απαγορεύσεις που σχετίζονται άλλοτε με ιατρικά, άλλοτε με θέματα πεποιθήσεων και άλλα θέματα και προτείνει τρόπους παρασκευής για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Διακοσμημένα Γλυκά Ετοιμασία διάφορων γλυκών και διακόσμησή τους. Αρτοσκευάσματα - Διεθνή Ψωμιά Το μάθημα καλύπτει μεγάλη ποικιλία ψωμιών από διάφορες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και επιπλέον εκπαιδεύει τους φοιτητές σε εξειδικευμένα προϊόντα και τεχνικές από διάφορες κουζίνες. Διαχείριση Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές, μελλοντικούς διευθυντές παραγωγής φαγητού / ειδών ζαχαροπλαστικής, τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να διαχειρίζονται το εργασιακό περιβάλλον και πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υποστηρικτικά τμήματα συντήρησης και καθαρισμού. Ατομικά Γλυκά Εισαγωγή των φοιτητών στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση ατομικών γλυκών απλών ή σύνθετων γλυκών, ή γλυκών με έντονη γεύση.

Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Το μάθημα έχει στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές του τρίτου έτους για εργασία με επιχειρηματικές δεξιότητες. Βασίζεται στην ήδη αποκτηθείσα γνώση σε προηγούμενα μαθήματα και στόχος του είναι η πρακτική εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας εργασίες, με βάση την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) και τις αρχές του συστήματος HACCP. Αρτοζαχαροπλαστική Ανώτερου Επιπέδου Το μάθημα επανεξετάζει τις θεωρίες, έννοιες και πρακτικές που έμαθαν οι φοιτητές στα προηγούμενα μαθήματα και αναπτύσσει περαιτέρω την τεχνογνωσία τους μέσω ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών. Διακοσμητική Τέχνη στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Το μάθημα καλύπτει την πολύπλοκη τεχνολογία της διακόσμησης γλυκών αρτοπαρασκευασμάτων και άλλων επιδορπίων. Οι φοιτητές μαθαίνουν βασικές αρχές διακόσμησης, την αρμονία των χρωμάτων, τους συνδυασμούς και τα σχήματα.

Εορταστικές Τούρτες Εισαγωγή στην ετοιμασία εορταστικών κέικ και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές, κλπ. Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση γαμήλιου κέικ. Ξεκινώντας ένα Αρτοποιείο Παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές για την έναρξη λειτουργίας ενός αρτοποιείου όπως τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές και προώθηση προϊόντων. Παρασκευή Σιροπιών και Σαλτσών Το μάθημα καλύπτει σιρόπια, κρέμες και σάλτσες που χρησιμοποιούνται με τα παγωτά γρανίτες, διάφορα γλυκά και είδη πουτίγκες, κέικ, κλπ.

77


78


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Food Preparation & Culinary Arts 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Higher Diploma in Food Preparation & Culinary Arts ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Εστιατόρια - Ξενοδοχεία - Κρουαζιερόπλοια - Ζαχαροπλαστεία - Αρτοποιεία - Επιχειρήσεις Catering - Αερογραμμές (ετοιμασία γευμάτων)

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Σύμφωνα με παγκόσμιες στατιστικές και μελέτες ο τομέας του τουρισμού και ειδικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για απασχόληση πλήρως καταρτισμένων ατόμων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του τομέα και που θα ηγηθούν για την εξέλιξή του. Επιπρόσθετα, η επίδραση της ξένης κουζίνας και η διεύρυνση των γαστρονομικών προτιμήσεων της κυπριακής κοινωνίας έχουν συμβάλει στη δημιουργία βελτιωμένων ευκαιριών εργοδότησης ή αυτοεργοδότησης επαγγελματιών μαγείρων. ΣΤΟΧΟΙ > Η εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της παρασκευής εδεσμάτων για προσωπικό πρώτης γραμμής. > H παροχή ευκαιριών εξάσκησης σε ένα πλατύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο για άτομα πρώτης γραμμής, όσο όμως και για το προσωπικό που έχει εποπτικά καθήκοντα στον τομέα των γαστρονομικών τεχνών. > Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε επίπεδο κατάλληλο για άτομα που θα απασχοληθούν ή που απασχολούνται σε διευθυντικό επίπεδο. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει δύο (2) εργαστήρια Μαγειρικής και εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής τα οποία είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και σκεύη, καθώς επίσης και κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο Επιδείξεων Μαγειρικής. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: > Level 2 Award in Food Safety in Catering > Certificate in HACCP > Level 2 Award in Health & Safety > Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ H Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies WACS), μετά από ενδελεχή μελέτη των προγραμμάτων και της υποδομής του KES College αναφορικά με τις Γαστρονομικές Τέχνες, αναγνώρισε ότι “το KES College πληροί και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αρχιμαγείρων αναφορικά με την Ποιοτική Εκπαίδευση στις Γαστρονομικές Τέχνες”. Για το σκοπό αυτό, η Παγκόσμια Οργάνωση των Αρχιμαγείρων εξέδωσε για το KES College σχετική πιστοποίηση και απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή.

79


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Health, Safety and Security Computers I English Ι Basic Cookery Techniques I Basic Pastry Techniques I Food & Beverage Service ΣΥΝΟΛΟ

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 3 2 4 8 10 4 5 2 4 20 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Storage and Care of Materials Computers II English ΙΙ Basic Cookery Techniques II Basic Pastry Techniques II Professional Experience ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 10 12 4 6 20 30

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 3 2 4 8 10 4 5 2 4 20 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Food Hygiene and the Environment Cost and Control Food and Spirits Intermediate Cookery Techniques I Intermediate Pastry Techniques I ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Kitchen Maintenance and Design Menu and Service Development Food and Society Intermediate Cookery Techniques II Intermediate Pastry Techniques II ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Food Safety Supervision Nutrition and Diet Food Product Development Food Art and Presentation Advanced Cookery Techniques I Advanced Pastry and Baking Techniques I ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 6 7 4 5 19 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 10 12 4 6 20 30

MAΘHMATA Hospitality Small Business Start Up Human Resource Management Introduction to Marketing Special Project in Culinary Arts Advanced Cookery Techniques II Advanced Pastry and Baking Techniques II ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 6 6 7 4 5 18 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέροs του Προγράμματος Σπουδών “Food Preparation & Culinary Arts”. Το ΚΕS College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες εστιατορικές μονάδεs για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 16 εβδομάδων (1η Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου). Το Κολλέγιο παρέχει κοθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική εξάσκηση. * Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

80


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Health, Safety and Security Καλύπτει θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας στην Επισιτιστική Βιομηχανία και το σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες του επόπτη. Ανάληψη κατάλληλων αρχικών ενεργειών για περίθαλψη τραυματιών, πυρόσβεση διαφόρων τύπων φωτιάς. Computers Αναπτύσσει τις δεξιότητες στη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος, όπως τα Windows και παρέχει γνώση λογισμικού για επεξεργασία κειμένου όπως Microsoft Word. Επίσης στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες για χρήση των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων όπως Microsoft Excel. English Χρήση της αγγλικής γλώσσας και δυνατότητα των σπουδαστών να επικοινωνούν με ευφράδεια και ακρίβεια. Το περιεχόμενο του θέματος αυτού είναι τέτοιο ώστε να καταστήσει το φοιτητή ικανό να συνεννοείται και να διατυπώνει τις ιδέες του με ακρίβεια. Χρησιμοποιείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση, κατανόηση, ομιλία και γράψιμο) που συνδυάζουν λειτουργίες, δομές, λεξιλόγιο, δεξιότητες προφοράς και επικοινωνίας Basic Cookery Techniques Λεπτομερής εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας τροφίμων. Κατάλληλη χρήση μαχαιριών και μικρών χρειωδών της κουζίνας. Διευρύνει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας τροφίμων παρέχοντας πληροφορίες και πρακτική κατάλληλα για την πρώτη επαφή με την επισιτιστική βιομηχανία. Basic Pastry Techniques Λεπτομερής εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας επιδορπίων. Παρασκευή επιδορπίων και μπισκότων με τη χρήση ζύμης. Διευρύνει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας γλυκών και άλλων αρτοσκευασμάτων. Food and Beverage Service Επισκόπηση των διαδικασιών που συνδέονται με την οργάνωση της υπηρεσίας τροφίμων και ποτών και εποπτικές πτυχές.

Storage and Care of Materials Αποθήκευση φαγητού σε ψύξη για σύντομο χρονικό διάστημα, φύλαξη σε κατάλληλα για το σκοπό καλυμμένα δοχεία, τοποθέτηση στον ψύκτη γενικής χρήσης με τάξη, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για επιμόλυνση. Professional Experience Παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί σχετική εμπειρία και επαφή με τη βιομηχανία και την οργάνωσή της. Εστιάζεται στα ζητήματα ή τα προβλήματα με ένα σχετικό τοπικό οργανισμό. Food Hygiene and the Environment Η σημασία της υγιεινής αποθήκευσης, της προετοιμασίας των τροφίμων και της εξυπηρέτησης σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Αρχές της υγιεινής τροφίμων. Η υγιεινή τροφίμων γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική από την προοπτική τόσο του χειριστή όσο και του καταναλωτή. Cost and Control Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξηγήσει τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν την οικονομική πτυχή της παραγωγής τροφίμων. Περιγράφει τις διαδικασίες αγοράς και έλεγχου. Food and Spirits Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση της γαστρονομίας και των γαστρονομικών αρχών. Πώς οι πέντε αισθήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν την αποδοχή και την ποιότητα των τροφίμων και του ποτού. Intermediate Cookery Techniques Το μάθημα αυτό εισάγει και διευρύνει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προετοιμασίας τροφίμων, παρέχοντας πληροφορίες και πρακτική κατάλληλες για εποπτικές θέσεις στην επισιτιστική βιομηχανία. Intermediate Pastry Techniques Διευρύνει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες γύρω από την προετοιμασία επιδορπίων, παρέχοντας επαγγελματικές δεξιότητες κατάλληλες για ένα άτομο που λειτουργεί ως μέλος του προσωπικού στον τομέα της ζαχαροπλαστικής και έχει ευθύνη να εποπτεύει τη διεξαγόμενη εργασία στον τομέα της ζαχαροπλαστικής.

81


Kitchen Maintenance and Design Διασφάλιση ότι όλοι οι χώροι εργασίας, τα χρειώδη, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή και το μαγείρεμα είναι κατάλληλα και ανταποκρίνονται στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Menu and Service Development Παρασκευή μενού για διαφορετικές περιπτώσεις, κατάρτιση μενού που είναι ισοζυγισμένα σε σχέση με το χρώμα, τη γεύση την υφή των τροφών και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών. Food and Society Το επίκεντρο της μελέτης είναι το ευρύ φάσμα των πολιτισμικών θεμάτων που επηρεάζει τις επιλογές των ατόμων σε τρόφιμα και ποτά. Τα τρόφιμα προσεγγίζονται από μια κοινωνιολογική διάσταση. Nutrition and Diet Κατανόηση θρεπτικών αρχών που υποστηρίζουν τις συνδέσεις μεταξύ διατροφής και υγείας. Ο ρόλος της διατροφής στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής τροφίμων. Food Safety Supervision Καθορίζεται η ανάγκη εφαρμογής ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού σχεδίου HACCP. Κατανόηση της τροφικής δηλητηρίασης και των διαδικασιών που θα την αποτρέψουν και θα διατηρήσουν την ποιότητα τροφίμων. Food Product Development Διερεύνηση των υφιστάμενων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων, ετοιμασία σχετικής έρευνας για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και ετοιμασία γραπτής έκθεσης. Food Art and Presentation Ετοιμασία πιάτων κατάλληλων για ειδική εκδήλωση, ανάλυση παραδοσιακών ή/και σύγχρονων πιάτων για ειδικές επαγγελματικές περιπτώσεις που λαμβάνουν υπόψη ζήτηση, περιθώρια κέρδους, ευκολία παρασκευής και μαγειρέματος. Advanced Cookery Techniques Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναβαθμίσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα στο επόμενο επίπεδο, που είναι κατάλληλο για το άτομο που πρόκειται να εργαστεί στις πιο ψηλές θέσεις διεύθυνσης.

82

Advanced Pastry and Baking Techniques Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να αναβαθμίσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα στο επόμενο επίπεδο, που είναι κατάλληλο για το άτομο που πρόκειται να εργαστεί σε διευθυντική θέση στον τομέα της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιητικής τέχνης. Hospitality Small Business Start Up Το μάθημα προετοιμάζει άτομα που φιλοδοξούν να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση. Η ιδέα για δική τους επιχείρηση μπορεί να είναι λειτουργία ενός «καφέ», ενός μικρού ξενοδοχείου (τύπου Bed and Breakfast), μιας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών (event operations business), μιας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών μαγειρικής (catering business) ή μιας διαφορετικής επιχείρησης φιλοξενίας όπως είναι μια αγροτική επιχείρηση προσφοράς φιλοξενίας ή ένα μικρό αγροτικό ξενοδοχείο για διακοπές. Food and Society Επεκτείνει το πεδίο της βιομηχανίας φιλοξενίας με την εξέταση των ευρύτερων ζητημάτων των τροφίμων και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι σιτίζονται και ποιες επιδράσεις έχουν οι επιλογές τους. Human Resource Management Το μάθημα αυτό κάνει μια εισαγωγή στις σχέσεις μεταξύ διεύθυνσης μιας επιχείρησης και των υπαλλήλων της. Η φύση των σχέσεων διερευνάται ως μια λειτουργία της παραγωγής εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι φοιτητές θα εξετάσουν τις κουλτούρες διαφορετικών οργανισμών - στους δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς τομείς και την επίδραση της κάθε κουλτούρας πάνω στις σχέσεις. Introduction to Marketing Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις κύριες πτυχές του Marketing, εισάγοντας το φοιτητή σταδιακά στο θέμα. Διερευνάται η σημασία του Marketing σε σχέση με τους γενικούς στόχους του οργανισμού, όπως επίσης και ο ρόλος των εξωτερικών επιδράσεων. Special Project in Culinary Arts Τεχνικές και μέθοδοι έρευνας. Ερευνητικές μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να διεξαχθεί μελέτη. Η μελέτη που αναλαμβάνεται πρέπει να στηριχτεί στη γνώση, δεξιότητες και κατανόηση που έχουν επιτευχθεί από τη συνολική φοίτηση.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

83


84


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο στη Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Διαχείριση Επιχείρησης Τροφίμων - Διαχείριση Επιχείρησης Αρτοπαρασκευασμάτων και Γλυκών - Βιομηχανίες Τυποποιημένων Προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής - Διεύθυνση Μεγάλων Επισιτιστικών Μονάδων - Αρχιμάγειρες /Αρχιζαχαροπλάστες - Υπεύθυνοι Τμήματος Τροφίμων και Ποτών - Ξενοδοχειακές Μονάδες - Κρουαζιερόπλοια /Αεροπορικές Εταιρείες - Επισιτιστικές Μονάδες σε Χώρους Υγείας, Εκπαίδευσης κ.ά - Ελεύθερος Επαγγελματίας, δημιουργώντας αυτόνομη επιχείρηση - Εκπαιδευτής - Celebrity Chef - Σύμβουλος Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων” συνδυάζει τη δύναμη της Μαγειρικής Τέχνης και της Τέχνης της Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, προκειμένου να προετοιμάσει τους φοιτητές που το παρακολουθούν για μια καριέρα ως Διευθυντικά Στελέχη σε σχετικές επιχειρήσεις. Οι απόφοιτοι του προγράμματος, μπορούν να αναλάβουν θέσεις σε μια σειρά από τομείς, όπως Διευθυντής Παραγωγής Τροφίμων, Αρχιμάγειρας, Εκπαιδευτής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και όχι μόνο. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες όπως ηγεσία, διαχείριση, τεχνικές μαγειρικής, κριτική σκέψη, προσωπική ευθύνη, ηθική συμπεριφορά, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία με πελάτες Οι φοιτητές μπορούν να εστιάσουν τις σπουδές τους, επιλέγοντας μεταξύ της επικέντρωσης στη Μαγειρική και της επικέντρωσης στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική, με τα κατάλληλα μαθήματα, που είναι ιδανικά για κάθε μια από τις δύο επικεντρώσεις. ΣΤΟΧΟΙ > Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική εμπειρία του πραγματικού κόσμου των Επισιτιστικών Τεχνών, να είναι καλά ενημερωμένοι και κυρίως να λειτουργούν με αυτοπεποίθηση σε κάθε κίνησή τους. > Να είναι σε θέση να κατανοούν τις γενικές, οικονομικές, διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές και τους περιορισμούς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λειτουργούν και να είναι σε θέση να δράσουν προς όφελος της Επισιτιστικής Επιχείρησης στην οποία εργάζονται. > Να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας Επισιτιστικής Επιχείρησης, τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους παραγωγής, τη χρήση νέων τεχνολογιών και του όλου φάσματος της παραγωγικής διαδικασίας. > Να αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα, αφού θα έχουν διδαχθεί μαθήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μια επιχείρηση τροφίμων ή αρτοπαρασκευασμάτων και γλυκών. > Να αναπτύξουν την επιχειρηματική ικανότητά τους μέσω του συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. > Να απόκτησουν γνώσεις και ικανότητες ηγεσίας, στηριζόμενοι στις σύγχρονες προσεγγίσεις της ηγετικής διεύθυνσης και αντίληψης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάλυψη διευθυντικών θέσεων και για αυτοεργοδοτούμενους επιχειρηματίες. > Να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών

> Να καταστούν ικανοί/ές να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες και να προσδιορίζουν λύσεις και να παρέχουν ορθές συμβουλές. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέροs του Προγράμματος Σπουδών “Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων”. Το ΚΕS College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες εστιατορικές μονάδεs για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 13 εβδομάδων (1η Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου). Το Κολλέγιο παρέχει κοθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική εξάσκηση.

85


Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Γαστρονομικές Τέχνες 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Επαγγελματικά Μαθηματικά Επαγγελματικά Αγγλικά Εισαγωγή στη Μαγειρική Τραπεζοκομία και Οινολογία Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας/Ζαχαροπλαστικής Ι ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 3 2 2 7 3 3 20

ECTS 6 4 4 8 4 4 30

Π.Τ.Ε* 2 2 3 3 2 5 2 19

ECTS 2 4 6 6 3 6 3 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγιεινή Τροφίμων Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Υγιεινή Διατροφή Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Επιχειρηματικότητα Τεχνικές Μαγειρικής II Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 2 2 2 3 2 6 3 20

ECTS 3 3 3 6 3 6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3

ECTS 6 3 5 6 6

3 3 18

4 4 30

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Κυπριακή Κουζίνα Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Διακόσμηση Πιάτων Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Ειδική Διατροφή Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Διεθνής Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

•Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

86

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 15

ECTS 6 6 6 6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3

ECTS 6 6 6 6

2 2

3 3

2 2 16

3 3 30

Π.Τ.Ε* 3 2 3 2 3

ECTS 6 2 6 4 6

3 3 16

6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 3 2 5

ECTS 6 6 4 8

3 3 16

6 6 30

6o Eξάμηνο

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Επαγγελματικά Γαλλικά Βασικές Αρχές Λογιστικής Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα Τεχνικές Μαγειρικής Ι Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας/Ζαχαροπλαστικής ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Οικονομικά Αρχές Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομική Λογιστική Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρισης Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Μοριακή και Ιβρυδική Κουζίνα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Γερμανική Γλώσσα Ρωσική Γλώσσα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Μεσογειακή Κουζίνα Ιταλική Κουζίνα ΣΥΝΟΛΟ

7o Eξάμηνο MAΘHMATA Έρευνα Αγοράς Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής Εταιρική Νομοθεσία Κρύα Κουζίνα Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΣΥΝΟΛΟ

8o Eξάμηνο MAΘHMATA Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Επαγγελματική Σταδιοδρομία Ειδικό Πρότζεκτ στην Επισιτιστική Βιομηχανία Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων ΣΥΝΟΛΟ


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος Επικέντρωση: Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγεία και Ασφάλεια Επαγγελματικά Μαθηματικά Επαγγελματικά Αγγλικά Βασικές Αρχές Μαγειρικής Ι Τραπεζοκομία και Οινολογία Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 3 2 2 3 3 7 20

ECTS 6 4 4 4 4 8 30

MAΘHMATA Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Οικονομικά Αρχές Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομική Λογιστική Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 15

ECTS 6 6 6 6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 3 3 2 4 2

ECTS 6 6 6 2 4 3

2 2 19

3 3 30

Π.Τ.Ε* 3 2 3 2 3

ECTS 6 2 6 4 6

3 3 16

6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 3 2 5

ECTS 6 6 4 8

3 3 16

6 6 30

6o Eξάμηνο 2o Eξάμηνο MAΘHMATA Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Επαγγελματικά Γαλλικά Βασικές Αρχές Λογιστικής Βασικές Αρχές Διοίκησης Εισαγωγή στην Κλασσική Γαλλική Κουζίνα Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙ Βασικές Αρχές Μαγειρικής ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 2 2 3 3 2 4 3 19

ECTS 2 4 6 6 3 5 4 30

Π.Τ.Ε* 2 2 2 3 2 3 3 17

ECTS 3 3 3 6 3 6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 4 3 3 4 17

ECTS 6 6 6 6 6 30

MAΘHMATA Οργάνωση Μικρής Επιχείρισης Διατροφή και Κουλτούρα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Επαγγελματική Δεοντολογία Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Γερμανική Γλώσσα Ρωσική Γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο 7o Eξάμηνο MAΘHMATA Υγιεινή Τροφίμων Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Υγιεινή Διατροφή Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Επιχειρηματικότητα Ζαχαροπλαστική Ι Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά ΣΥΝΟΛΟ

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ζαχαροπλαστική ΙΙ Ειδική Διατροφή Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Έρευνα Αγοράς Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής Εταιρική Νομοθεσία Κρύα Κουζίνα Παραγωγή Τροφίμων σε Μεγάλη Κλίμακα Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΣΥΝΟΛΟ

8o Eξάμηνο MAΘHMATA Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Επαγγελματική Σταδιοδρομία Ειδικό Πρότζεκτ στην Επισιτιστική Βιομηχανία Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων ΣΥΝΟΛΟ

•Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

87


Περιγραφή Μαθημάτων Υγεία και Ασφάλεια Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας που απαιτείται στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο και τις ευθύνες του εργοδότη στην τήρηση των κατάλληλων μέτρων. Επαγγελματικά Μαθηματικά Η μαγειρική είναι μια τέχνη ακριβείας και απαιτεί μια πολύ στενή αντίληψη της σωστής μέτρησης και ιδιαίτερα της μέτρησης των υλικών. Το μάθημα, αναφέρεται στις βασικές μαθηματικές συναρτήσεις που απαιτούνται και είναι ζωτικής σημασίας για το μαγείρεμα. Το μάθημα είναι μια τεχνική κατάρτιση στα χρησιμοποιούμενα μέτρα και σταθμά. Επαγγελματικά Αγγλικά Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής και έκθεσης ιδεών για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Τραπεζοκομία και Οινολογία Αυτό το μάθημα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια επισκόπηση των διαδικασιών που συνδέονται με την οργάνωση της υπηρεσίας τροφίμων και ποτών και επικεντρώνεται στην τραπεζοκομία και τις αρχές της οινολογίας. Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γαστρονομία Το μάθημα αυτό βασίζεται σε προηγούμενα εισαγωγικά μαθήματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ασχολείται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις γαστρονομικές τέχνες. Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε υπολογιστικό φύλλο [spreadsheet work]. Επαγγελματικά Γαλλικά Εισαγωγικό μάθημα στη Γαλλική Γλώσσα που στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στην ανάγνωση, γραφή και ομιλία στη γλώσσα αυτή. Βασικές Αρχές Λογιστικής Εισαγωγή στις βασικές αρχές λογιστικής. Η θεματολογία του μαθήματος επικεντρώνεται σε λογιστικές πληροφορίες όπως αυτές επηρεάζουν τους επενδυτές και πιστωτές. Θα γίνει ανάπτυξη των παραδεκτών λογιστικών αρχών και των λογιστικών εγγράφων που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Βασικές Αρχές Διοίκησης Το μάθημα “Βασικές Αρχές Διοίκησης” εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης. Εισαγωγή στη Κλασική Γαλλική Κουζίνα Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη κλασική γαλλική κουζίνα και συνδυάζει την κοινωνική και γαστρονομική ιστορία με τη θεωρία και την πρακτική.

88

Υγιεινή Τροφίμων Το μάθημα «Υγιεινή Τροφίμων» προσφέρει μια εισαγωγή στα θέματα αποστείρωσης και ασφάλειας, και στις πρακτικές που σχετίζονται με την προετοιμασία τροφίμων και την αποτροπή αλλοίωσής τους. Το μάθημα δίνει έμφαση στο σύστημα ανάλυσης κρίσιμων σημείων υγιεινής (HACCP). Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων Το μάθημα «Έλεγχος, Κοστολόγηση και Αγορά Τροφίμων» παρέχει στους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών που στοχεύουν να γίνουν υπεύθυνοι/ διευθυντές μιας επιχείρησης, την απαραίτητη γνώση για τον έλεγχο της κοστολόγησης των πρώτων υλών. Οι φοιτητές θα μάθουν διαφορετικές τεχνικές, διαδικασίες και μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Υγιεινή Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, τον ρόλο τους στην διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες και στις τεχνικές που είναι αναγκαίες για τον σχεδιασμό και την πετυχημένη οργάνωση διαφορετικών τύπων εκδηλώσεων. Επιχειρηματικότητα Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία της επιχειρηματικότητας ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο σε επίπεδα προσωπικής επιχείρησης και μεγάλου οργανισμού. Συσχετίζοντας θεωρία και πράξη, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική πείρα στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις. Θα καλυφθούν θέματα όπως ανάλυση της σημερινής αξίας και έκπτωσης, διαφοροποίηση, η ανταλλαγή ανάμεσα στο ρίσκο και στην επιστροφή, τιμολόγηση προϊόντων και ομολόγων, το μοντέλο τιμολόγησης του πάγιου κεφαλαίου και άλλα. Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα «Σχεδιασμός και Συντήρηση Επισιτιστικών Μονάδων» εισαγάγει τους φοιτητές στην ανάγκη ύπαρξης ενός πρακτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό μιας κουζίνας. Ειδική Διατροφή Το μάθημα αναφέρεται στη διατροφή των χορτοφάγων και τη διατροφική προετοιμασία συνταγών με βάση τα φυτά. Επίσης, γνωρίζουν τι είναι τα ειδικά φαγητά, σε ποιους αποτείνονται και τους όρους κατασκευής τους.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων Το μάθημα «Εποπτεία της Ασφάλειας των Τροφίμων» είναι το δεύτερο από δύο μαθήματα τα οποία καλύπτουν όλα τα θέματα σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων. Τα μαθήματα ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του HACCP (το σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρισίμων στοιχείων ελέγχου).

Ρωσική Γλώσσα Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη Ρωσική γλώσσα και σκοπεύει στο να καλύψει βασικά στοιχεία της Ρωσικής γλώσσας για να τα κατανοούν και να χρησιμοποιούν οι φοιτητές του Κλάδου Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Περιλαμβάνει εύχρηστες βασικές δομές και βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την ειδικότητα.

Εισαγωγή στα Οικονομικά Καλύπτονται θέματα γύρω απο τις βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), Θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), αγορές: Γη, Εργατικό δυναμικό, Κεφάλαιο.

Έρευνα Αγοράς Το μάθημα στηρίζεται στο εισαγωγικό μάθημα του μάρκετινγκ και επεκτείνεται στη κάλυψη και ανάλυση της αγοράς. Η έρευνα χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για να συγκεντρώσει, να αναλύσει, και να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση.

Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα “Αρχές Μάρκετινγκ” εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ.

Ανάπτυξη Προϊόντων Διατροφής Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων.

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ο ρόλος των λογιστών στη παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους επενδυτές, στους πιστωτές, στις ρυθμιστικές αρχές του κράτους και σε άλλους. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της έννοιας της αξίας του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης ταμειακής ροής.

Εταιρική Νομοθεσία Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές του δίκαιου των επιχειρήσεων. Καλύπτονται επίσης θέματα ομως το νομικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής επιχείρησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αστικά αδικήματα, εγκλήματα, η πνευματική ιδιοκτησία και άλλα.

Αρχές Διαχείρισης Επισιτιστικών Μονάδων Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επισιτιστικών μονάδων. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σχετικότητα της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία και τη σημασία της για το προσωπικό, τους πελάτες και τους οργανισμούς.

Κρύα Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην κρύα κουζίνα και σε όλες τις σχετικές παρασκευές όπως σαλάτες, σούπες, πατέ, τερίνες, γκαλατίνες, κλπ. Επίσης γίνεται εκτεταμένη εισαγωγή και στη δημιουργία μπουφέ.

Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Το μάθημα ενσωματώνει τη θεωρία και την πρακτική που χρειάζονται οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών για την έναρξη λειτουργίας και τη διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης και προσφέρει μια κατανοητή επεξήγηση θεμάτων που σχετίζονται με μικρές επιχειρήσεις. Διατροφή και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα μελετά τη διατροφή μέσω κοινωνιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων και βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο της διατροφής στο σύγχρονο κόσμο. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Καλύπτει αποφάσεις οργανισμών για πρόσληψη, εκπαίδευση και αμοιβές υπαλλήλων, καθώς και αναφορές σε αποφάσεις που παίρνουν τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Γερμανική Γλώσσα Το μάθημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Επισιτιστικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Διδάσκεται σε ένα εξάμηνο και καλύπτει βασικές γνώσεις του επίπεδου Α1. Στο μάθημα θα χρησιμοποιούνται μαγνητοσκοπημένες εκπομπές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και βιωματική μέθοδος διδασκαλίας της γλώσσας με ασκήσεις και θεατρικό παιχνίδι.

Επιμελητεία Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων Το μάθημα εστιάζεται στην επιστήμη και τις αρχές της λιανικής πώλησης και της επιμελητείας του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αυτό είναι ένα προηγμένο μάθημα το οποίο καταπιάνεται με την αναδυόμενη ηλεκτρονική αγορά. Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικτυακές τεχνολογίες, μηχανισμούς διαδικτυακής αγοράς, διαδραστικούς πελάτες, γνωστικά προϊόντα και άλλα. Παραγωγή τροφίμων σε μεγάλη κλίμακα Είναι ένα εξελιγμένο μάθημα με στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές του τρίτου έτους για εργασία με επιχειρησιακές δεξιότητες. Το μάθημα είναι βασισμένο στην αποκτηθείσα γνώση από τα προηγούμενα μαθήματα και στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας εργασίες, με βάση την εφοδιαστική αλυσίδα [logistics] και τις αρχές του συστήματος HACCP. Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε όλα τα στάδιά της. Επιμελητεία Αποθήκευσης Τροφίμων Το μάθημα αυτό ασχολείται με την επιμελητεία τροφίμων και τη διαχείριση χώρων αποθήκευσης τους και συμπληρώνει το μάθημα “Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων”.

89


Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμοί Τροφίμων Το μάθημα επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority - EFSA) και τις λειτουργίες της. Καλύπτει το Νόμο, την Επιστήμη, την Πολιτική και την Πρακτική των Κανονισμών Τροφίμων στην ΕΕ και στα παρεμφερή/συνδεδεμένα διεθνή σώματα [FAO, FDA, κ.ά.]. Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στον επισιτιστικό τομέα και ασχολούνται με την διαχείριση των κινδύνων και της ασφάλειας. Επαγγελματική Σταδιοδρομία Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και της ζωής τους αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν. Ειδικό Πρότζεκτ στην Επισιτιστική Βιομηχανία Αυτό το μάθημα του 8ου εξαμήνου είναι το τελικό πρότζεκτ στο οποίο οι φοιτητές εφαρμόζουν τη συνολική μαθησιακή εμπειρία τους σε δεξιότητες της μαγειρικής / αρτοποιίας. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε τομέα των υπηρεσιών ή τροφίμων, όπως: Τροφοδοσία, Προγραμματισμό Εκδηλώσεων, Οργάνωση Διασκέψεων, Εστιατόρια, Αρτοποιία, Παραδοσιακό αρτοποιείο, εστιατόριο, κλπ. και καλούνται να εκπονήσουν αιτιολογημένα σχέδια για επιχειρηματικό μάρκετινγκ, πωλήσεις, ανάπτυξη και λειτουργία και να κάνουν αρχικές οικονομικές προβλέψεις. Εισαγωγή στη Μαγειρική Το μάθημα αυτό κάνει μια εισαγωγή στη βιομηχανία των γαστρονομικών τεχνών και ασχολείται με τα βασικά εργαλεία μαγειρικής τέχνης, τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες. Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν επιπλέον τις βασικές μεθόδους μαγειρέματος και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες με ασφάλεια. Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής Ι Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου. Τεχνικές Μαγειρικής Ι Το μάθημα ασχολείται με τα κόκκινα κρέατα, κυνήγια, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε διάφορες μεθόδους μαγειρέματος για τον κάθε τύπο κρέατος. Θα καλυφθεί η παρουσίαση και η κατάλληλη γαρνιτούρα για κάθε τύπο κρέατος και ψαριού. Επίσης το μάθημα εξετάζει την προετοιμασία, το μαγείρεμα και τη χρήση των ζυμαρικών και όλων των σπόρων/σιτηρών [δημητριακά]. Το μάθημα καλύπτει επίσης το πρωινό και τα πιάτα πρωινού. Βασικές Τεχνικές Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής ΙΙ Το μάθημα διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία και την πρακτική της αρτοποιίας/ζαχαροπλαστικής και τους παρέχει πάρα πολλές γνώσεις και πρακτική εξοικείωση για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου.

90

Τεχνικές Μαγειρικής ΙΙ Το μάθημα αυτό είναι το δεύτερο από μια σειρά μαθημάτων μαγειρικής, στα οποία οι φοιτητές διδάσκονται σταδιακά την διαδικασία μαγειρέματος. Το μάθημα διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία και την πρακτική της προετοιμασίας φαγητού, και τους παρέχει αμέτρητες γνώσεις και πρακτική εξοικείωση για να μπορέσουν να εργαστούν σε περιβάλλον κουζίνας σε μονάδες τροφοδοσίας. Κυπριακή Κουζίνα Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της Κυπριακής μαγειρικής και γαστρονομικής κουλτούρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή στο αντικείμενο αυτό αλλά δίνει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση. Ανάπτυξη Εδεσματολογίου και Διακόσμηση Πιάτων Το μάθημα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός στις κύριες πτυχές σχεδιασμού του εδεσματολογίου. Λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες τάσεις στο σχεδιασμό εδεσματολογίων που θεωρούν σημαντική την έρευνα και την ανάλυση πωλήσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Δεξιώσεις και Τροφοδοσία Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική ανασκόπηση για το πώς να σχεδιαστεί και να αρχίσει τη λειτουργία της μια επιτυχημένη επιχείρηση catering, τόσο μέσα όσο και έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κουζίνα Η σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και δέχεται πολλές περιφερειακές και διεθνείς επιρροές. Πρόκειται για μια συγχώνευση των τεχνικών και ιδεών από πολλές διαφορετικές χώρες. Στην ουσία είναι μια στοχαστική έκδοση μαγειρικής της βόρειας Ευρώπης και της Μεσογείου, σε στυλ που περιλαμβάνει πολλά ψησίματα στη σχάρα, στο φούρνο, ελαιόλαδο, σκόρδο και φρέσκα μυρωδικά ως το πιο προφανές χαρακτηριστικό των σύγχρονων ευρωπαϊκών τροφίμων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην βόρεια και κεντρική γερμανική κουζίνα και λιγότερο στις γαλλικές, ιταλικές και ελληνικές κουζίνες, οι οποίες βεβαία καλύπτονται σε άλλα μαθήματα. Διεθνής Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στη Διεθνή κουζίνα σε όλες τις ηπείρους. Στο μάθημα θα γίνει μια εισαγωγή στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες και στα μέσα. Μοριακή και Υβρυδική Κουζίνα Η Μοριακή Κουζίνα [Molecular Cuisine], (δηλαδή η μελέτη και η εφαρμογή αρχών από τη Χημεία, τη Φυσική και άλλες Επιστήμες στις διαδικασίες μαγειρέματος, την ετοιμασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά) και η Συνθετική Κουζίνα [Fusion Cuisine] (δηλαδή η Κουζίνα που χρησιμοποιεί στοιχεία από διαφορετικές μαγειρικές παραδόσεις), είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των επισιτιστικών τεχνών. Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα πιο πάνω θέματα.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Μεσογειακή Κουζίνα Το μάθημα είναι μια εκτεταμένη εισαγωγή στην μεσογειακή κουζίνα και όλων των παρασκευών όπου γίνονται από τις διάφορες χώρες της Μεσογείου. Το μάθημα συνδυάζει την πρακτική άσκηση με τη θεωρία και την επαγγελματική περιήγηση σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων. Επίσης γίνεται εκτεταμένη εισαγωγή και στην δημιουργία μπουφέ στις διάφορες χώρες της Μεσογείου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτο κτλ.

Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει τη διατροφική κουλτούρα του τόπου του. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις βασικές πτυχές της ιστορίας της αρτοποιίας /ζαχαροπλαστικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις βασικές συνταγές. Το μάθημα αποτελεί μια θεωρητική εισαγωγή η οποία συνοδεύεται όμως με πρακτική άσκηση στην Κυπριακή Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική.

Ιταλική Κουζίνα Το μάθημα ασχολείται με τη μαγειρική και την παράδοση της στην ιταλική χερσόνησο. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις διαφορετικές παραδόσεις, διατροφικής κουλτούρας που επικρατεί στις διαφορές περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου.

Ζαχαροπλαστική ΙΙ Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα καλύπτει νέα στοιχεία και εισαγάγει τους φοιτητές στην παρασκευή ατομικών γλυκών κυρίως από τη Γαλλική κουζίνα για οποιαδήποτε εκδήλωση.

Βασικές Αρχές Μαγειρικής I Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Το μάθημα αυτό έχει ώς βασικό στόχο να δώσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στους φοιτητές έτσι ώστε ως διευθυντικά στελέχη να συνεργάζονται με τους αρχιμάγειρες (chef) για την παρασκευή φαγητού.

Διακοσμητική Ζαχαροπλαστική Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις αρχές και τεχνικές που απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα καλύπτει νέα στοιχεία και εισαγάγει τους φοιτητές στην ετοιμασία εορταστικών κέϊκ και γλυκών για οποιαδήποτε εκδήλωση όπως γενέθλια, γιορτές, κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην παραγωγή, το σχεδιασμό και τη διακόσμηση γαμήλιου κέϊκ.

Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα «Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Ι» είναι θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα και καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές ετοιμασίας και ψησίματος των διαφόρων ειδών ψωμιού. Οι φοιτητές μαθαίνουν τις πραγματικές τεχνικές ψησίματος του ψωμιού και ασκούνται στην παραγωγή μεγάλου αριθμού ψωμιών διάφορων ειδών.

Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων μαθημάτων και παρουσιάζει συνταγές για επιδόρπια και γλυκά από τη διεθνή κουζίνα. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να προετοιμάζουν διάφορα είδη επιδόρπιων, όπως ζεστά, κρύα και παγωμένα επιδόρπια, σούπες φρούτων, parfaits , κατεψυγμένα και γλυκά της ώρας. Το μάθημα ασχολείται επίσης με την παρασκευή σορμπέ και παγωτών.

Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙ Στο μάθημα αυτό αξιολογούνται οι βασικές αρχές της παρασκευής αρτοποιητικών παρασκευασμάτων και γλυκών και επεκτείνει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών για να παράγουν διάφορα είδη εξειδικευμένων ψωμιών και γλυκών. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης τη χρήση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη γαλλική ζαχαροπλαστική, όπως η κρέμα ζαχαροπλαστικής, κρέμα βουτύρου, γλάσα [glazes], γεμίσεις με βάση την κρέμα ή τα φρούτα ή την σοκολάτα και διάφορες ζύμες. Τέλος το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα επιδόρπια, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ Το μάθημα «Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική ΙΙΙ» επανέρχεται και επανεξετάζει τις θεωρίες, έννοιες και πρακτικές που έμαθαν οι φοιτητές στα προηγούμενα μαθήματα και τους αναπτύσσει περαιτέρω την τεχνογνωσία μέσω των ασκήσεων και των πρακτικών πειραμάτων. Το μάθημα συνδυάζει θεωρία και πρακτική, οι οποίες αναπτύσσονται στο εργαστήριο. Το μάθημα καλύπτει τις μεγάλες θεωρητικές, φυσικές και χημικές πτυχές της ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.

Βασικές Αρχές Μαγειρικής II Το μάθημα αυτό εισαγάγει στο δεύτερο μέρος τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις γενικές αρχές, θεωρίες και πρακτικές της παρασκευής φαγητού. Το μάθημα δεν έχει στόχο να μετατρέψει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών με επικέντρωση στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική σε μάγειρες, αλλά να τους δώσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να μπορούν να εργάζονται μαζί με άλλους ειδικούς στο χώρο της παρασκευής φαγητού. Ζαχαροπλαστική Ι Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική αλλά και εκλεκτά γλυκά από τη διεθνή γαστρονομία. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στη κατασκευή και στο στολισμό διαφόρων γλυκών και συγκεκριμένα σε τάρτες- πίτες και μπισκότα, εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

91


92


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Hotel Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Higher Diploma in Hotel Management ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Ξενοδοχεία και Τουριστικά Συγκροτήματα - Διοργάνωση Εκδηλώσεων - Κρουαζιερόπλοια - Catering

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, που είναι ο κεντρικός πυρήνας ολόκληρης της Τουριστικής Βιομηχανίας και ταυτόχρονα η σπονδυλική στήλη της Κυπριακής και της Διεθνούς οικονομίας, αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών και επιχειρήσεων: Από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τις τοπικές, μεγάλες, μεσαίες ή και οικογενειακές. Το πρόγραμμα σπουδών “Hotel Management” του KES College απευθύνεται σε άτομα που φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Τα θέματα που καλύπτονται και η δομή του προγράμματος προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια πετυχημένη καριέρα στον τομέα αυτό. ΣΤΟΧΟΙ > Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους για πετυχημένη σταδιοδρομία σε μια ποικιλία θέσεων της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. > Μεταξύ άλλων, διδάσκονται οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για ηγετικές θέσεις σε όλα τα τμήματα μιας ξενοδοχειακής μονάδας, από το Τμήμα Διεύθυνσης, Υποδοχής, Ποτών και Φαγητών μέχρι την Υπηρεσία Δωματίων και όλα τα άλλα. > Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι τέτοιος, ώστε να βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις διεργασίες στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και να είναι σε θέση να εισηγούνται αλλαγές με στόχο την προσαρμογή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης σε ανάγκες νέων αγορών. > Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις: Η μια στοχεύει στις ακαδημαϊκές γνώσεις αναφορικά με το Επιχειρηματικό και Διοικητικό μέρος στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η άλλη στοχεύει στην απόκτηση σχετικών πρακτικών δεξιοτήτων και εμπειριών. > Οι απόφοιτοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε πανεπιστήμια για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το KES College διαθέτει τα κατάλληλα εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα για την κατάλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση των φοιτητών EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ To KES College είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το εξεταστικό σώμα Royal Society for the Promotion of Health (RSPH) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του RSPH και να πάρουν τα αντίστοιχα διπλώματα στα εξής θέματα: > Level 2 Award in Food Safety in Catering > Certificate in HACCP > Level 2 Award in Health & Safety > Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering

93


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Basic Mathematics 2 4 Communication Skills 2 4 Computer Basics I (Οp Systems, Office, Internet) 2 4 Introduction to Economics I(Microeconomics) 2 6 Business Management I(Definitions, Concepts & Principles) 3 4 Health, Safety and Security 2 4 Introduction to Τravel,Tourism and Hospitality Industry 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Statistics(Descriptive Statistics) Computer Basics II(Excel, Access, Word, SQL) Accounting I (Principles of Accounting) Introduction to Culinary Arts Front Office Operations Quality Customer Service Catering Technology ΣΥΝΟΛΟ

5o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 15 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Marketing Business Management III(Organisational Behaviour) Food and Beverage Principles Housekeeping Operation Advanced Culinary Arts Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Accounting II (Financial Accounting) Business Communication Introduction to Social Science Russian Language I ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Consumer Behaviour 2 4 Human Resource Management 3 4 Business Management IV (Small Business Management) 3 4 International Business Law 2 4 Food and Beverage Operations 2 6 Eco Tourism 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: EU Formation & Structure 2 4 Cyprus Society, History & Culture 2 4 French Language & Culture 2 4 Russian Language II 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Global Tourism & Leisure 2 4 Food & Beverage Cost Control 2 4 Conferences & Event Management 2 4 Facility Management 2 4 Final Project I 4 6 ΣΥΝΟΛΟ 16 30 6o Eξάμηνο

Π.Τ.Ε* ECTS 3 4 3 4 2 6 2 6 3 6 2 2 2 2 17

4 4 4 4 30

MAΘHMATA Introduction to Nutrition and Diet Wines and Spirits Business Management VI (Business Ethics) E-Commerce Entrepreneurship Rural Tourism Final Project II ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 6 16 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Hotel Management” Διεύθυνσης Ξενοδοχείων. Το KES College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτες ξενοδοχειακές μονάδες για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 16 εβδομάδων (1η Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου). Το Κολλέγιο παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη πριν, κατά και μετά την πρακτική εξάσκηση. * Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

94


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills. Computer Basics An introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Introduction to Economics (Microeconomics) Basic Economics with emphasis on individuals, business firms and government behaviors from a microeconomic perspective. Business Management A general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which a business operates. Health, Safety and Security An introduction to health, safety and security issues and practices involved in food preparation. Prevention of all types of food contamination. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) food safety system is emphasized. The course presents a manager’s perspective on food safety, cleanliness standards and work safety. Cyprus Society, History & Culture An introductory survey of Cyprus society, history and culture. The course explores the island’s history from the Neolithic Age to the present, offering an overview of all major historical periods. Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding. Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) Basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures.

Accounting An introductory accounting course designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Advanced Culinary Arts The course includes detailed discussion and practice of stocks, soups, sauces, beef, pork and poultry items, vegetables and starches. Utilizing recipes and techniques as presented in class, students will prepare a number of buffets. The course includes lab work for hands-on techniques in food preparation. Front Office Operations The course introduces students to the Front Office section of hotels and trains them in intake maintenance and closure of transactions with guests. The unit presents a systematic approach to front office procedures by detailing the flow of business through a hotel, from the reservations process to check-out and settlement. It also examines the various elements of effective front office management, paying particular attention to the planning and evaluation of front office operations and to human resources management. Quality Customer Service An introductory course to fundamentals of service quality, seeking to improve communication with clients, ensure client satisfaction and bridge intercultural gaps that typify modern international travel and hospitality. The course is aimed at all type of students – those who already have experience delivering services and others who don’t. Catering Technology The course introduces participants to principles and practical applications of catering technology. The unit focuses on the creation of new food products and their assessment as suitable for a prescribed clientele. Learners will initially explore the issues surrounding the development of a new product or the modification of an existing one, including issues involved in large scale production. Introduction to Marketing An introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organisation.

95


Food and Beverage Principles The course is designed to familiarize students with operational, marketing and managerial aspects of foodservice management as well as their consequent managerial implications. The main focus of the module is on the development and application of practical skills necessary for the effective management of food and beverage service in hotels and restaurants.

International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems.

Housekeeping Operation A basic Hotel course, which teaches and trains students in practical Housekeeping functions and practices. It includes: management of housekeeping duties within an establishment, staff supervision, scheduling & use of cleaning agents, safety within work environment.

Food and Beverage Operations The course is designed to familiarize students with operational, marketing and managerial aspects of foodservice management as well as their consequent managerial implications. The main focus of the module is on the development and application of practical skills necessary for the effective management of food and beverage service in hotels and restaurants.

Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening, and nonverbal skills. Students will learn how to write an essay, compose documents and structure a verbal argument.

Facility Management This course provides Hospitality managers and Hospitality students with information they need to know to manage the physical part of the hotel or restaurant and work effectively with the engineering and maintenance departments.

EU Formation & Structure The evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure.

European Community Economics Main theoretical issues are covered related to common markets, single currency areas, integration and competition. The course views the historical development of the EU, competition policies and the impact of a single currency.

Introduction to Social Science An introduction to the concepts of human behaviour by presenting both essential ideas of social behaviour and organisation (Sociology) and the basic concepts of individual behaviour (Psychology). Consumer Behaviour An introduction to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behaviour theory will be introduced and applied to “real world� marketing situations. Human Resource Management An introduction to human resource management. It includes: decisions made by HR departments, employee involvement in selecting and evaluation of co-workers, manager responsibilities, performance management and compensation decisions. Russian Language This course is an introduction to Russian language and aims to cover the basics of the Russian language vocabulary so as the students can understand & use as a communicative tool.

96

Introduction to Philosophy The course introduces Philosophy by means of a survey of three central philosophers: Plato, RenĂŠ Descartes and John Stuart Mill. Students will be exposed to works of these philosophers and through them discuss three canonical problems: the nature of knowledge, existence and ethics. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services. Global Tourism & Leisure Tourism, today, is a central dimension of globalization, and illuminates many questions on the essence of globalization, such as questions about identity and heritage, commoditization, historical authenticity, ownership, liberalism, inequality, gender relations, environmental sustainability and many more. This course explores tourism not only as a major human industry, but also as a way of achieving a better understanding of the complex relationship between globalization and culture.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Food & Beverage Cost Control This course provides Hospitality managers and Hospitality students with information they need to know to manage the primary costs of food and beverage. The student will learn various techniques, procedures, and calculations used in the food service industry to evaluate, monitor and maintain appropriate control procedures in food purchasing, receiving, storing, issuing, production and portioning. Conferences & Event Management An introduction to special event planning processes and techniques. Emphasis is on the various types of events based on size, theme etc. Also, emphasis will be given on creating; organizing, identifying sponsors, marketing and implementing large scale community events. Final Project The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (Business, Hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan. Eco-Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Wines and Spirits This module reviews in depth a wide range of alcoholic drink products served in restaurants, bars and other outlets. The module seeks to provide students with vocational training in product knowledge of wines, spirits and other alcoholic beverages. Types of drinks and the sociology and culture of drinks are covered and explained. E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas.

Introduction to Nutrition and Diet An introduction to basics of nutrition and diet for hospitality and culinary practitioners. The course includes information on nutrients and nutritional needs, their role in the maintenance of health and their representation in different foods. The course reviews the nutritional aspects of current culinary practices, discusses nutrition in health and disease and alerts students to the rights and wrongs on various diets.

97


98


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Travel & Tourism Management 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Higher Diploma in Travel & Tourism Management ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Τουριστικοί Οργανισμοί - Ταξιδιωτικά Γραφεία - Ξενοδοχειακές Μονάδες - Διοργάνωση Συνεδρίων - Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Τουρισμού - Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Ο τομέας των ταξιδίων και του τουρισμού είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη παγκόσμια βιομηχανία αφού ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξάνεται ραγδαία. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη για κατάρτιση ατόμων με γνώσεις και δεξιότητες που φιλοδοξούν να εργοδοτηθούν και στη συνέχεια, να ηγηθούν των εξελίξεων στον τομέα αυτό. Το Πρόγραμμα Σπουδών “Travel & Tourism Management” παρέχει μια πολύπλευρη προσέγγιση στον τομέα των ταξιδίων και του τουρισμού με έμφαση στη διοίκηση και στην επιχειρησιακή διαχείριση. ΣΤΟΧΟΙ > Η προετοιμασία των φοιτητών για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σε όλα τα επίπεδα, σε μια ποικιλία θέσεων της Βιομηχανίας Ταξιδίων και της Τουριστικής Βιομηχανίας. > Οι απόφοιτοι έχουν τα προσόντα για να εργαστούν στον πολύπλευρο Τουριστικό Τομέα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες ξεναγήσεων, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, ξενοδοχεία και άλλες σχετικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα ή ομάδες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, για αναψυχή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. > Στους μελλοντικούς επαγγελματίες του τομέα των ταξιδίων και των τουριστικών επιχειρήσεων διδάσκονται τόσο οι γνώσεις και οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σήμερα, όσο όμως και αυτές που προβλέπεται να είναι απαραίτητες στο εγγύς μέλλον. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους νέους να ξεκινήσουν, αν το επιθυμούν, τις δικές τους επιχειρήσεις ως ταξιδιωτικοί πράκτορες που εργάζονται από το σπίτι ή το διαδίκτυο, κάτι που αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη τάση. > Συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Υπάρχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια των σπουδών. > Οι απόφοιτοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές σε πανεπιστήμια για την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού. Sabre Zenon Cyprus Ltd Η εταιρεία Saber Zenon Cyprus, αποκλειστική αντιπρόσωπος των προϊόντων του λογισμικού Sabre στην Κύπρο, έχει συνάψει συμφωνία με το KES College για εκπαίδευση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “ Travel & Tourism Management” στη χρήση του συστήματος Sabre, το οποίο θεωρείται ως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα κρατήσεων και εκδόσεων εισιτηρίων παγκοσμίως.

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

99


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Basic Mathematics 2 4 Communication Skills 2 4 Computer Basics I (Op Systems. Office, Internet) 2 4 Introduction to Economics I (Microeconomics) 2 6 Business Management I (Definitions, Concepts & Principles) 3 4 Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Cyprus Society, History & Culture 2 4 Introduction to Social Science (Sociology & Psychology) 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Statistics & Quantitative Analysis 2 4 Consumer Behaviour 2 4 Human Resource Management 3 4 Business Management IV (Small Business Management) 3 4 Air Travel Law and Regulation 2 4 Air Travel Fares & Ticketing 2 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: European Community Economics 2 4 International Business Law 2 4 Introduction to Philosophy 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

2o Eξάμηνο 5o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) Computer Basics II (Excel, Access, Word, SQL) Accounting I (Principles of Accounting) Applied Principles of Tourism Quality Customer Service Geography & Anthropology of Tourism The Hospitality Business Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: French Greek for foreign students ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 16

2 2 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Marketing Business Management III (Organisational Behaviour) Accounting II (Financial Accounting) Structure of Travel Industry Introduction to the Airline Industry IT Web Page Design Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to Finance Cyprus Society, History & Culture EU Formation & Structure Introduction to Social Science ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Global Tourism & Leisure 2 4 Home & Retail Travel Agency 2 4 GDS-CRS Systems I 2 4 Final Project I 4 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Sustainable and Alternative Tourism 2 4 Business Communication 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30 6o Eξάμηνο

Π.Τ.Ε* ECTS 3 4 3 4 2 4 2 4 2 6 2 4 2 2 2 2 16

4 4 4 4 30

MAΘHMATA Rural Tourism GDS-CRS Systems II Business Management VI (Business Ethics) Final Project II E-Commerce Entrepreneurship Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: European Community Economics Introduction to Philosophy Introduction to Nutrition and Diet ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 4 6 2 4 2 4 2 2 2 16

4 4 4 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Εξάσκηση αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών “Travel & Tourism Management”. Το KES College, μέσω των έμπειρων εκπαιδευτών του, αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φοιτητών σε επίλεκτους Ταξιδιωτικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς για απόκτηση πρακτικών εμπειριών και πρόσθετων τεχνικών γνώσεων κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τοποθέτηση ακολουθεί τη συμπλήρωση του 1ου και 2ου έτους σπουδών και έχει διάρκεια 17 εβδομάδων. *Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

100


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills. Computer Basics This is an introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Introduction to Economics The course focuses on individuals, business firms and government behaviors from a microeconomic perspective. Business Management The course is a general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which business operate. Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry An introductory course to Tourism, travel and hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding. Cyprus Society, History and Culture This course provides students with an introductory survey of Cyprus society, history and culture. It explores the island’s history from the Neolithic age to the present, offering an overview of all major historical periods.

Introduction to Social Science (Sociology & Psychology) The course introduces students to the concepts of human behaviour by presenting both essential ideas of social behavior and organization (sociology), and the basic concepts of individual behavior (psychology). Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) This course covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures. Accounting An introductory accounting course. Imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e., investors and creditors). The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Applied Principles of Tourism This tourism introductory course, builds on the Introduction to Tourism, Travel and Hospitality and focuses on tourism exclusively to examine its principles and rationale. The tourism product is examined in detail. The unit is designed to develop familiarity, understanding and critical thinking; to teach concepts and to internalize ideas that permeates the current leisure industry. Quality Customer Service An introductory course to fundamentals of service quality, seeking to improve communication with clients, ensure client satisfaction and bridge intercultural gaps that typify modern international travel and hospitality. The course is aimed at all type of students - those who already have experience delivering services and others who don’t. Geography & Anthropology of Tourism Tourism is a significant force for change in the world today. The Geography and anthropology of Tourism course addresses the need to understand cultural, environmental, historical and political contexts in which international tourism evolves and exists. The course covers themes and issues in tourism and places them in regional and cultural contexts. An analytical approach to global tourism is adopted which provides an account of the geography of travel and tourism.

101


The Hospitality Business An introductory course to lodging management that is designed to give hospitality students a comprehensive understanding of the lodging business. The course it taught in parallel with the Front Office Operations course; and covers the broader aspects of the hotel industry, looking at different types of hotels and examining them from a business venture perspective. The unit introduces learners to the hospitality industry, which has emerged as the largest global industry of the 20th century and is projected to grow faster in 21st century. French This is an introductory course to French. It aims to develop basic communication skills in reading, writing, speaking, listening and pronunciation. Greek for Foreign Students This is an introductory course on Modern Greek, designed specifically for students with no previous knowledge of the language. Introduction to Marketing Introduction to Marketing provides an introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organization. Structure of Travel Industry The travel industry is a complex and delicate interactive web of numerous organizations, businesses and bodies. Successful operation in this field requires familiarity with these to ensure effective, efficient solutions. Introduction to the Airline Industry The course introduces students to the general and particular characteristics of the airline industry; by far the largest and most important player on the international tourism Market. IT Web Page Design The course focuses on practical Website building. Students will learn practical aspects of creating and laying out a Website and should become proficient in producing a site by means of several complementary methods. Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening, and nonverbal skills. Students will learn how to write an essay, compose documents and structure a verbal argument.

102

Introduction to Finance This is an introductory course to finance and investments. It provides an intuitive but rigorous understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private and non-profit sectors. EU Formation & Structure An introductory course on the evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure. Statistics & Quantitative Analysis This course covers probability, probability distributions, relative frequency distributions, sampling distributions, binomial & normal distribution, the student’s T distribution, the Chi-square distribution, the F distribution, hypothesis testing. Consumer Behaviour The course introduces students to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behaviour theory will be introduced and applied to “real world” marketing situations. Human Resource Management Introduction to human resource management. Discusses decisions made by HR departments; employee involvement in selecting and evaluation of co-workers. Manager responsibilities: performance management and compensation decisions. Air Travel Law and Regulation The course follows up on the “Introduction to the Airline Industry” to examine the legal issues which today regulate all air travel and must be familiar to anybody working with travel and travelers. The course surveys all major legal and regulatory issues with a broad sweep aimed at nonprofessionals. Some attention is given to EU Air Law and Contract Law. Air Travel Fares & Ticketing This course introduces students to basics and advanced airline fares principles, CRS, price and ticket issues. Students will learn principles of various ticketing software, e.g. Amadeus, Galileo, Apollo used by travel industry professionals to instantly confirm and manage flights, hotel, car and other reservations. The course also includes a module on electronic booking.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

European Community Economics The course covers main theoretical issues related to common markets, single currency areas, integration and competition. The course views the historical development of the EU, competition policies and the impact of a single currency. International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems. Introduction to Philosophy The course introduces philosophy by means of a survey of three central philosophers: Plato, René Descartes and John Stuart Mill. Students will be exposed to works of these philosophers and through them discuss three canonical problems: the nature of knowledge, existence and ethics. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services. Global Tourism & Leisure Tourism, today, is a central dimension of globalization, and illuminates many questions on the essence of globalization, such as questions about identity and heritage, commoditization, historical authenticity, ownership, liberalism, inequality, gender relations, environmental sustainability and many more. This course explores tourism not only as a major human industry, but also as a way of achieving a better understanding of the complex relationship between globalization and culture. Home & Retail Travel Agency The course is split into two parts and students can choose one section as their alternative of choice. Part I introduces students to the options of independent careers in travel and tourism and focuses on means, methods and rationale of becoming a “Home-Based” Travel agent. Part II explains how to specialize as an employee in a travel agency. The Parts are taught in tandem and every student will chose one of the two.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

GDS-CRS Systems This is the first of 2 hands-on practical, real life training courses in the used of travel software. The course introduces students to the use of SABRE Software package and trains them in air ticketing and car rentals. Actual air ticketing software is used. Use and practice are trained using real software and real travel situations. Final Project The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (business, hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan. Eco-Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail. Concepts of sustainable scarce resources are analyzed in relation to nature and wildlife protection. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas. E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Introduction to Nutrition and Diet The course is an introduction to basics of nutrition and diet for hospitality and culinary practitioners. The course includes information on nutrients and nutritional needs, their role in the maintenance of health and their representation in different foods. The course reviews the nutritional aspects of current culinary practices, discusses nutrition in health and disease and alerts students to the rights and wrongs on various diets.

103


104


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε

Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτερο Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως Δημοσιογράφοι και ως Λειτουργοί Δημοσίων Σχέσεων σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς, Περιοδικά, Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εφημερίδες, Επιχειρήσεις κ.ά.

Ένας πλήρως ανανεωμένος κι εκσυγχρονισμένο Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τη σύγχρονη διεθνή πρακτική και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του Δημοσιογράφου. Το KES College προχώρησε στην πλήρη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του προ πολλού εγγεγραμμένου και σε λειτουργία προγράμματος του της Δημοσιογραφίας και των Δημοσίων Σχέσεων, ενώ διατήρησε το αρχικό πλαίσιο και τα δοκιμασμένα στο χρόνο στοιχεία του. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν πλήρη εκσυγχρονισμό του, εκτεταμένη αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού, σε βάθος εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και εξασφάλιση ακαδημαϊκών συμβούλων για τη Δημοσιογραφία και τις Δημόσιες Σχέσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού. ΣΤΟΧΟΙ > Να προετοιμάσει και να καταρτίσει επαρκώς θεωρητικά και τεχνικά τους φοιτητές για το επάγγελμα τού Δημοσιογράφου με ιδιαίτερη έμφαση στην Έντυπη και Ραδιοτηλεοπτική Δημοσιογραφία και τη Δημοσιογραφία των Σύγχρονων Τεχνολογιών. > Να καταρτίσει τους φοιτητές στις βασικές πτυχές των Δημοσίων Σχέσεων.

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

> Να αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα για τους υποψήφιους δημοσιογράφους. > Η μελέτη σε βάθος και λεπτομέρεια (με τη βοήθεια νομικού) τής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας). > Να καλλιεργήσει στους φοιτητές τού Προγράμματος Σπουδών ότι οφείλουν να μάθουν και να μεριμνούν ώστε να προάγονται οι αρχές της πολυφωνίας και τής πολυμέρειας αναφορικά με την ενημέρωση. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές του Προγράμματος “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στο Studio Ήχου του Κολεγίου καθώς και στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Κολλεγίου “noiseair” δημιουργώντας τις δικές τους ραδιοφωνικές εκπομπές και παρουσιάζοντάς τις μέσω live streaming.

105


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Mέσα για Έντυπη Δημοσιογραφία

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2

4

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Τεχνικές Συγγραφής Δημοσιογραφικού Δοκιμίου

2

4

Τεχνικές Συνέντευξης

2

4

1

2

Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

2

4

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Ειδησεογραφικό Ρεπορτάζ

3

6

Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Εφημερίδων και Περιοδικών) 2

4

Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας

2

4

Ερευνητική Δημοσιογραφία Ι

2

4

Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων

2

4

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεις με τον Τύπο

1

2

Γενικά και Επαγγελματικά Αγγλικά Ι

2

2

Δημοσιογραφία Ήχου και Εικόνας Ι ( Ήχος)

2

2

Ελληνικά για Δημοσιογράφους Ι

1

Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

4

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο Ι

2

2

Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της

2

4

Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων)

ΣΥΝΟΛΟ

18

30

ΣΥΝΟΛΟ

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

4 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

Δημοσιογραφία για Εφημερίδες

3

6

Αρχές Συγγραφής και Πρακτική

2

Νέα Μέσα στη Δημοσιογραφία και στις Δημόσιες Σχέσεις Ι

2 16

2

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

4

Κοινωνική Ψυχολογία για Δημοσιογραφίακαι Δημόσιες Σχέσεις

2

4

4

Ψυχολογία της Συνέντευξης

2

4

2

4 2

Έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις

2

4

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων για Δημοσιογράφους

Γενικά και Επαγγελματικά Αγγλικά ΙΙ

2

2

Ερευνητική Δημοσιογραφία ΙΙ

2

1

Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή Ι

2

4

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο ΙΙ

2

2

Ρεπορτάζ με Πολυμέσα

2

4

Η Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Κυπριακού Κράτους

2

4

Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων

1

2

Βασικές Αρχές Οικονομικών

2

4

Παγκόσμια Θέματα και Ζητήματα

2

2

30

Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων)

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

17

30

Ελληνικά για Δημοσιογράφους ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Εξάσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” σε MME αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος αυτού. Αρχίζει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου στο τέλος του πρώτου και δεύτερου έτους σπουδών. *Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

106


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος 5o Eξάμηνο MAΘHMATA

Επιλεγόμενα Μαθήματα Π.Τ.Ε* ECTS

Δεοντολογία Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων

2

4

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε*

ECTS

Δημοσιογραφία Ήχου και Εικόνας ΙΙ (Βίντεο)

3

6

2

4

Νέα Μέσα στη Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ

3

6

Νέο Ψηφιακό Τεχνολογικό Περιβάλλον και Διαφήμιση

Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου

2

4

Χρήσιμες Έννοιες για Δημοσιογράφους

2

4

Δημοσιογραφία για Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Θέματα

2

4

Επιχειρηματικότητα

2

4

4

Δημόσιες Σχέσεις και Προπαγάνδα

2

4

30

Αθλητική Δημοσιογραφία

2

4

Δημοσιογραφία Μόδας

2

4

Εταιρική Επικοινωνία

2

4

Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων

2

2

Συνθετική Εργασία-Project I ( Έρευνα και Ανάλυση)

2

4

Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων) ΣΥΝΟΛΟ

2 16

6o Eξάμηνο MAΘHMATA Νομοθεσία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

Π.Τ.Ε* ECTS 2

4

Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή ΙΙ

2

4

Σύνταξη και Φωτοδημοσιογραφία

2

4

Δημοσιογραφία για θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1

2

Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

2

4

Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ

1

2

Εκπαίδευση Εκπροσώπου Τύπου σε Θέματα Δημοσίων Σχέσεων

1

2

Συνθετική Εργασία (Project) στη Δημοσιογραφία

2

4

Επιλεγόμενο Μάθημα (βλέπετε κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων)

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πρακτική Εξάσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” σε MME αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος αυτού. Αρχίζει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου στο τέλος του πρώτου και δεύτερου έτους σπουδών. *Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

107


Περιγραφή Μαθημάτων Μέσα για Έντυπη Δημοσιογραφία Αυτό είναι ένα βασικό μάθημα όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι οποίες διευκολύνουν τη δημοσιογραφική γραφή. Στο μάθημα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στα βασικά των επεξεργαστών κειμένου και εφαρμογών για παρουσιάσεις. Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Το μάθημα είναι εισαγωγικό στη Δημοσιογραφία. Καλύπτει την ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη των διάφορων μορφών της Δημοσιογραφίας από τον 17ο μέχρι τον 21ο αιώνα και διερευνά τους κύριους τύπους της Δημοσιογραφίας που παρουσιάζονται σήμερα. Η Δημοσιογραφία παρουσιάζεται και εξηγείται ως Πρόγραμμα Σπουδών, επάγγελμα και επιχειρηματική δραστηριότητα και εξηγούνται επίσης οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος δημοσιογράφος. Ειδησεογραφικό Ρεπορτάζ Περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες του ειδησεογραφικού ρεπορτάζ και αναπτύσσει τις δεξιότητες στο ρεπορτάζ. Με τη συζήτηση και εκπαίδευση στις βασικές δημοσιογραφικές δεξιότητες, το μάθημα εξηγεί πώς οι δημοσιογράφοι αποκτούν τις δεξιότητες για να αναγνωρίζουν πότε υπάρχει μια δημοσιογραφική ιστορία και τα ουσιαστικά της στοιχεία, να συλλέγουν πληροφορίες με αποτελεσματικό τρόπο, να τα θέτουν στο σωστό πλαίσιο και να γράφουν επίκαιρα, συνοπτικά και συναρπαστικά ρεπορτάζ. Εισαγωγή στη Θεωρία της Επικοινωνίας Το μάθημα εξηγεί με κατάλληλο τρόπο για νέους φοιτητές, το κίνημα επιμόρφωσης γύρω από τα Μέσα και βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις θεωρίες οι οποίες θα διαμορφώσουν τους ενεργούς τους ρόλους, ως μελλοντικοί παράγοντες στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα κάνει μια ανασκόπηση της ιστορίας των ΔΣ, τις συσχετίζει με τις εξελίξεις στα ΜΜΕ και την τεχνολογική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες, αναλύει τη σημερινή τους θέση και εξετάζει τις μελλοντικές κατευθύνσεις και λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων σε μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη. Γενικά και Επαγγελματικά Αγγλικά The course is designed to develop essential language skills needed in professional journalistic contexts. It aims to build competence, fluency and confidence in learners in handling telephoning, socializing, negotiating, meetings and presentations. It focuses on business and academic writing as well as business cultures, and it gives students further insight into specialist English language. Further, it aims to increase students’ vocabulary and develop their ability to communicate in an intercultural context. Ελληνικά για Δημοσιογράφους Μέσα από τη διδασκαλία τού μαθήματος καλλιεργούνται γνώσεις και δεξιότητες για την ορθή χρήση τής ελληνικής γλώσσας από τους φοιτητές τού Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

108

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Διαδίκτυο Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως προγράμματα επεξεργαστών κειμένου, λογισμικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και το διαδίκτυο, μέσω άμεσης εξάσκησης στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι φοιτητές διδάσκονται τη γραφή ρεπορτάζ προχωρημένου επιπέδου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείο για τη συλλογή ειδήσεων και την ανάλυση δεδομένων. Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της Εισαγωγική επισκόπηση για την Κυπριακή Κοινωνία, Ιστορία και Πολιτισμό. Η ιστορία της Κύπρου από την Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα αποτελεί τη βάση για μια βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση του παρόντος και του μέλλοντος της χώρας. Το μάθημα επιδιώκει επίσης να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη σύνθετη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Δημοσιογραφία για Εφημερίδες Το μάθημα εξηγεί τις αρχές για το γράψιμο ιστοριών και ειδικών άρθρων. Αγγίζει επίσης πτυχές της συγγραφής ιστοριών όχι μυθοπλασίας και ιστοριών που αφορούν πραγματικά γεγονότα. Ενθαρρύνει μια συζήτηση τύπου εργαστηρίου για να δώσει το κίνητρο στους φοιτητές να εκτιμήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τη δημοσιογραφική τεχνική. Αρχές Συγγραφής και Πρακτική Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές γραψίματος και θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες. Αναλύονται η ιστορία, οι χαρακτήρες, ο διάλογος, οι σκηνές, η δομή και οι μεταβάσεις. Εξετάζονται λεπτομερώς η άποψη και το στυλ, καθώς και η επιμέλεια του κειμένου. Νέα Μέσα στη Δημοσιογραφία και στις Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα έχει διαθεματικό χαρακτήρα και διερευνά την επίδραση των νέων ψηφιακών μέσων στην Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Δημοσιογραφία, την Οικονομία, την Πολιτική και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Το μάθημα εξετάζει, επίσης, τη μικρή, ταραχώδη εξέλιξη των νέων μέσων να αποκτήσουν μια προοπτική στη φύση της τεχνολογικής καινοτομίας και της αλλαγής. Οι φοιτητές ανά πάσα στιγμή θα έχουν πρόσβαση σε απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή και θα χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία των μέσων ενημέρωσης σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, κάτι που θα τους δώσει την πρακτική εμπειρία με τα νέα μέσα. Έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις Επικέντρωση στις ερευνητικές μεθόδους για δημοσιογράφους, λειτουργούς ΔΣ και επαγγελματίες του μάρκετινγκ. Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις έννοιες της έρευνας και καθοδηγεί τους φοιτητές μέσω της ερευνητικής διαδικασίας από τη διατύπωση των αρχικών ερωτήσεων της έρευνας μέχρι την τελική ερμηνεία των ευρημάτων ούτως ώστε να κατανοήσουν τις λειτουργίες, διαδικασίες και χρήσεις της έρευνας στις δημόσιες σχέσεις και τη σωστή αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Η Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Κυπριακού Κράτους Σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγηθεί και αναλυθεί η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με επίκεντρο την οργάνωση της Εκτελεστικής Εξουσίας. Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο που είναι οργανωμένες όλες οι υπηρεσίες και οι θεσμοί του κράτους, την ιεραρχική ή μη σχέση τους και τους νέους θεσμούς που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζονται επίσης η οργάνωση και λειτουργία της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. Βασικές Αρχές Οικονομικών Μελέτη των οικονομικών φαινομένων και διατύπωση γενικών αρχών και νόμων τα οποία περιγράφουν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα και αιτιολογούν τις σχέσες που υπάρχουν μεταξύ των διάφορων οικονομικών μεγεθών ώστε να διευκολύνουν τα άτομα, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς φορείς και τις κυβερνήσεις να παίρνουν σωστές αποφάσεις στην προσπάθειά τους να λύσουν τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που τους απασχολούν. Τεχνικές Συγγραφής Δημοσιογραφικού Δοκιμίου Το μάθημα αναπτύσσει περαιτέρω και ακονίζει την ικανότητα γραψίματος των φοιτητών, εισάγοντας τους συμμετέχοντες στις πρωταρχικές ικανότητες της συγγραφής δοκιμίου. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να επιλέξουν ένα θέμα, να το συζητήσουν και να το αναλύσουν, να διατυπώσουν ιδέες και αντιλήψεις και αργότερα να το μετατρέψουν σε ένα δομημένο, σύντομο δοκίμιο με επιχειρήματα. Τεχνικές Συνέντευξης Η λήψη συνεντεύξεων είναι μια βασική λειτουργία για το δημοσιογράφο. Το μάθημα επικεντρώνεται στους διαφορετικούς τύπους συνέντευξης, από τη συνέντευξη ρουτίνας στο δρόμο, τις ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις με απλούς ανθρώπους και τη συνέντευξη τύπου, μέχρι τη συνέντευξη που χρησιμοποιείται ως βάση για ένα προφίλ σε βάθος και εκπαιδεύει τους φοιτητές ώστε να λαμβάνουν συνεντεύξεις με επάρκεια. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Το μάθημα εξετάζει έννοιες, μοντέλα και προσεγγίσεις πολιτικής, πολιτικά συστήματα, κομματικά συστήματα, κοινωνικά κινήματα, εκλογές και λειτουργίες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας και του κράτους. Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Εφημερίδων και Περιοδικών) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στο σχεδιασμό εφημερίδων και περιοδικών και διδάσκει τους φοιτητές τις αρχές και εφαρμογές του σχεδιασμού σελίδων για καθημερινές και εβδομαδιαίες ειδησεογραφικές εκδόσεις.Το μάθημα εισάγει το λογισμικό για το σχεδιασμό σελίδων, όπως το Adobe InDesign, το Photoshop, το Page Plus και το Printshop. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει το σχεδιασμό και στην ουσία είναι μια τάξη practicum που συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με πρακτική εξάσκηση πάνω σε συγκεκριμένο έργο. Ερευνητική Δημοσιογραφία Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για το πώς να γράφουν ειδήσεις και ιστορίες. Διδάσκονται πώς να συλλέγουν, να αξιολογούν και να κρίνουν τις πληροφορίες. Μαθαίνουν και συνειδητοποιούν τη σημασία της επαλήθευσης των δεδομένων και των ημερομηνιών στη δημοσιογραφία και εκπαιδεύονται στην

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας οι δημοσιογράφοι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις σε γενικές ιδέες, εξασφαλίζουν επιβεβαίωση ή άρνηση των υποθέσεων που κάνουν και αποκτούν εμπιστοσύνη στις ιστορίες τους μέσω της αντικειμενικής επαλήθευσης των πληροφοριών που συγκεντρώνονται. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Σχέσεις με τον Τύπο Το μάθημα επικεντρώνεται στις πτυχές διεύθυνσης των ΔΣ. Περιγράφει αναλυτικά την προγραμματισμένη και απρογραμμάτιστη διεύθυνση καταστάσεων ΔΣ και δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κρίσεων «έκτακτων γεγονότων». Επιλέγονται για συζήτηση περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν πραγματικά εθνικά και διεθνή γεγονότα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μέσων και που έχουν αναλυθεί σε δημοσιευμένα έργα. Δημοσιογραφία Ήχου και Εικόνας Το μάθημα ασχολείται με τις σημερινές εξελίξεις και τεχνολογίες. Επικεντρώνεται στη Δημοσιογραφία Ήχου και στη Δημοσιογραφία Βίντεο. Η δημοσιογραφία ήχου ντύνει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες με ήχο. Η βιντεο-δημοσιογραφία ντύνει το ειδησεογραφικό ρεπορτάζ με εικόνα βίντεο. Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος εξετάζεται η ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται γνωριμία με τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της. Κοινωνική Ψυχολογία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες της κοινωνικής συμπεριφοράς, με την παρουσίαση βασικών εννοιών και ιδεών από την Κοινωνιολογία (κοινωνική συμπεριφορά και οργάνωση) και την Κοινωνική Ψυχολογία (σκέψεις, αισθήματα και συμπεριφορές). Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και τις γενικές ιδέες και δίνει μια πλατιά επισκόπηση και των δύο επιστημών και της σχέσης τους με τις αλληλεπιδράσεις μέσα στα κοινωνικά και προσωπικά περιβάλλοντα. Ψυχολογία της Συνέντευξης Οι συνεντεύξεις έχουν ευδιάκριτα ορατά αλλά και κρυμμένα στοιχεία, στοιχεία που εκφράζονται με λέξεις αλλά και χωρίς λέξεις, γνωστικά αλλά και υποσυνείδητα στοιχεία. Το μάθημα επικεντρώνεται στα ορατά και λεκτικά στοιχεία της συνέντευξης. Οι φοιτητές μαθαίνουν τη σημασία και τις χρήσεις της ψυχολογίας της μη λεκτικής επικοινωνίας, της συμβολικής γλώσσας του σώματος και στις συμπεριφοριστικές (behavioural) πτυχές των συνεντεύξεων που συχνά δίδουν κρίσιμες πληροφορίες στους δημοσιογράφους. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδων για Δημοσιογράφους Το εισαγωγικό αυτό μάθημα εγκαινιάζει την έναρξη μελέτης του διαδικτύου, τον ιστοχώρων, των τοπωνυμιών και προσβασιμότητας σε αυτούς, αλλά και των θεωριών σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ιστοχώρου με προεπιλεγμένη θεματική κατεύθυνση. Το μάθημα παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο για νέους φοιτητές, το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του διαδικτύου, των πολυμέσων και την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό ιστοχώρου με συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργίες.

109


Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή Το μάθημα καλύπτει τη ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία και κτίζει πάνω σε στοιχεία που διδάχθηκαν οι φοιτητές για το γράψιμο, το ρεπορτάζ, και τα ΜΜΕ τα προηγούμενα εξάμηνα και καλύπτει θεωρητικές, πρακτικές και τεχνικές πτυχές των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων. Για το σκοπό αυτό το μάθημα συνδυάζει διαλέξεις με πολλή πρακτική εργασία στο στούντιο ήχου και εικόνας του KES College. Ο τελικός στόχος είναι να διδαχθούν και να ετοιμάσουν οι φοιτητές τη δική τους πραγματική ραδιοφωνική και τηλεοπτική παραγωγή. Ρεπορτάζ με Πολυμέσα Με την αύξηση των πλατφόρμων ήχου και εικόνας, οι δημοσιογράφοι καλούνται να γίνουν ικανοί χρήστες εργαλείων με πολυμέσα ώστε να μεταδίδουν γεγονότα και άλλα συμβαίνοντα στο κοινό τους. Η αμεσότητα της μετάδοσης πληροφοριών με τα νέα πολυμέσα, μετατρέπει πολλές από αυτές τις επικοινωνίες σε αναφορές έκτακτων άμεσων ειδήσεων. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές της Δημοσιογραφίας εμπειρία αιχμής σε ρεπορτάζ με πολυμέσα, για να τους βοηθήσει στην προετοιμασία τους για τις θέσεις εργασίας σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη βιομηχανία ειδήσεων. Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα υιοθετεί την προσέγγιση των περιπτωσιολογικών μελετών για να φωτίσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που καταδεικνύουν θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές λύσεις σε προβλήματα δημοσίων σχέσεων. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που επιλέγονται για συζήτηση στο μάθημα αυτό αφορούν πραγματικά εθνικά και διεθνή γεγονότα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μέσων και που έχουν αναλυθεί σε δημοσιευμένα έργα. Όλες οι μελέτες που εξετάζονται χρησιμοποιούν ξεκάθαρα στρατηγικά μοντέλα επικοινωνίας με σαφείς στόχους οι οποίοι βασίζονται σε σοβαρή έρευνα. Παγκόσμια Θέματα και Ζητήματα Το μάθημα έχει διπλό προσανατολισμό: Να εισαγάγει τα παγκόσμια μέσα και ροή των πληροφοριών και να εξηγήσει την πολυδιάστατη παγκόσμια δομή των αλληλένδετων οικονομικών, πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και οικολογικών συστημάτων. Το μάθημα θα διερευνήσει τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, τις δράσεις και κοσμοθεωρίες, όπως διαμορφώνεται από την εμπειρία και τις πληροφορίες. Θα χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο και άλλες τρέχουσες πηγές ειδήσεων για να καταδειχθεί πώς διαμορφώνονται οι απόψεις από τα γεγονότα, όπως αυτά παρουσιάζονται στις τρέχουσες ειδήσεις. Δεοντολογία Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα δεοντολογίας τα οποία επηρεάζουν τους δημοσιογράφους και τα άτομα που ασχολούνται με τις Δημόσιες Σχέσεις στην εργασία τους. Εντοπίζει τα καθημερινά ζητήματα δεοντολογίας και τα διλήμματα που οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εργασία τους. Επισημαίνονται και αναλύονται πιθανές συγκρούσεις και αντιδράσεις. Έμφαση δίδεται και στον πειρασμό να μην κάνεις τίποτε, αποφεύγοντας την ευθύνη και τους συμβιβασμούς. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη συζήτηση για τη δεοντολογία τίθενται στη σωστή προοπτική τους και αποδεικνύεται πόσο συναφή είναι για όλους.

110

Σύνταξη Δημοσιογραφικού Λόγου Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις λειτουργίες και τεχνικές της σύνταξης ύλης. Το μάθημα καλύπτει τη γλώσσα, την ορθογραφία, τη γραμματική, τον τόνο, το στυλ και τη σελιδοποίηση των τελικών κειμένων. Επίσης επικεντρώνεται στις τεχνικές και γλωσσικές πτυχές του δημοσιογραφικού υλικού που υποβάλλεται στις πτυχές του περιεχομένου του υλικού. Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων Το μάθημα επικεντρώνεται στη διεύθυνση της στρατηγικής εκστρατειών δημοσίων σχέσεων. Καθοδηγεί τους φοιτητές στην ανάπτυξη εκστρατείας και τη διαδικασία εφαρμογής της και φωτίζει την εφαρμογή της σε σενάρια που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Το μάθημα δίδει τις βάσεις για εκστρατείες ΔΣ και τις επεξηγεί με παραδείγματα κατά τη συζήτηση σύγχρονων εκστρατειών που φανερώνουν με ποιο τρόπο οι αρχές εφαρμόζονται στην πράξη. Συνθετική Εργασία - Project Οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν μια ανεξάρτητη τελική εργασία που τους ανατίθεται. Επιλέγουν και αποφασίζουν πάνω στο θέμα που θέλουν να αναπτύξουν ως τελικό project και το αναπτύσσουν σε ένα τελικό προϊόν, ένα άρθρο, δοκίμιο, ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή βίντεο κλιπ. Νομοθεσία για Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις Καλύπτει θέματα δεοντολογίας για δημοσιογράφους και λειτουργούς δημοσίων σχέσεων. Το μάθημα αυτό επεκτείνει τη συζήτηση από τα ηθικά στα νομικά ζητήματα και αναλύει τις επίσημες συνέπειες της δημοσιογραφίας των πολυμέσων. Ασχολείται με τα συγκεκριμένα νομικά θέματα τα οποία επηρεάζουν τους δημοσιογράφους. Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να αναπτύξει τη γνώση και κατανόηση γενικά των νόμων και κανονισμών που διέπουν τα ΜΜΕ, τη δημοσιογραφία, τη δημόσια επικοινωνία και την ελευθερία της έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σύνταξη και Φωτοδημοσιογραφία Το μάθημα περιλαμβάνει σπονδυλωτή διδασκαλία (modules) τριών ενοτήτων πρακτικής στη συντακτική εργασία και παραγωγή. Οι ενότητες έχουν τρεις κύριους σκοπούς: Επιτρέπουν στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη το υλικό που διδάχτηκαν στα μαθήματα σύνταξης και σχεδιασμού, ενθαρρύνουν τους φοιτητές να ενσωματώσουν τις ατομικές εργασίες που έκαμαν σε μια έκδοση και να εμπλουτίσουν τα πιο πάνω με πρακτική φωτοδημοσιογραφία. Στο μάθημα της φωτοδημοσιογραφίας γίνεται εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της φωτοδημοσιογραφίας και καθοδηγούνται οι φοιτητές να δημιουργήσουν φωτογραφίες ποιότητας για χρήση στα ΜΜΕ. Οι εργασίες των φοιτητών δημοσιεύονται στην εφημερίδα του Προγράμματος Σπουδών “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” με τίτλο «Επικοινωνία». Δημοσιογραφία για θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας Το μάθημα είναι βασισμένο σε δημοσιογραφικές πηγές αναφοράς από το Κέντρο Δημοσιογραφικών Πηγών Joan Schorenstein του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η γενική ιδέα της ενότητας είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις κύριες δομήσεις, ιδέες και ζητήματα επιλεγμένων θεμάτων αναλύοντας και συζητώντας μελέτες, γεγονότα και αναφορές που αφορούν αυτά τα θέματα. Αυτό το μάθημα καλύπτει θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας που επηρεάζουν τις τοπικές και παγκόσμιες πραγματικότητες στις οποίες αναφέρονται οι δημοσιογράφοι. Εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

παρέχει στους φοιτητές τα εργαλεία για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να κάνουν αναφορές σχετικά με τα πιο πάνω θέματα. Διαδικτυακή Δημοσιογραφία Η Διαδικτυακή Δημοσιογραφία είναι μια νέα και πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενη τέχνη. Πολλά από τα χαρακτηριστικά της είναι ακόμη ασταθή και πολλές επίσης από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί βρίσκονται σε στάδιο που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Το μάθημα της Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει αυτές τις μη οριστικοποιημένες αλλά ενεργές τάσεις, με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των φοιτητών στον ψηφιακό κόσμο. Το μάθημα κτίζει πάνω στις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν τα πέντε προηγούμενα εξάμηνα του προγράμματος και τις κατευθύνει προς το γράψιμο και την παραγωγή για δημοσίευση στον Παγκόσμιο Ιστό. Το μάθημα προσανατολίζεται στην πιο πλατιά χρήση των Εναλλακτικών Μέσων (Media Alternative) περιλαμβανομένου ήχου και εικόνας. Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Το μάθημα κάνει μια αναδρομή στις βασικές λειτουργίες των ΜΜΕ καθώς και των Νέων ΜΜΕ καταδεικνύοντας τη σημαντικότητά τους στις διάφορες δραστηριότητες των ΔΣ. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές λειτουργίες των ΜΜΕ, τι πρέπει να προσέxουν κατά τη συγγραφή δελτίων τύπου και διαφημιστικών άρθρων, ποιο ύφος πρέπει να έχουν τα διάφορα είδη ανακοινώσεων προς τον τύπο, πώς να διοργανώνουν επιτυχημένες εκδηλώσεις τύπου και πώς να επιτυγχάνουν καλές σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Εκπαίδευση Εκπροσώπου Τύπου σε Θέματα Δημοσίων Σχέσεων Ο Εκπρόσωπος Τύπου είναι όπως το “πρόσωπο” ενός οργανισμού και έτσι τα άτομα αυτά συχνά ταυτίζονται με τους ίδιους τους οργανισμούς τους στη συνείδηση του κόσμου. Ως τέτοιοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του οργανισμού. Συνεπώς το καθήκον του εκπροσώπου τύπου δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη και απαιτεί επαγγελματική εκπαίδευση. Το μάθημα Εκπαίδευση Εκπροσώπου Τύπου σε Θέματα Δημοσίων Σχέσεων κτίζει πάνω στη θεωρία και τις πρακτικές που εξηγήθηκαν στα προηγούμενα μαθήματα δημοσίων σχέσεων για να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες και να επικεντρώσει την προσοχή τους στις στρατηγικές και τις τακτικές που ακολουθούν οι εκπρόσωποι τύπου. Το μάθημα υπογραμμίζει πρακτικές τεχνικές της ομιλίας ως αντιπροσώπου ενός οργανισμού. Επιλεγόμενα Μαθήματα: Νέο Ψηφιακό Τεχνολογικό Περιβάλλον και Διαφήμιση Μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής θα μπορεί να μάθει να χειρίζεται το νέο ψηφιακό Τεχνολογικό περιβάλλον από την χρήση του διαδικτύου, τις μηχανές αναζήτησης και τη χρήση προγραμμάτων για την παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών αλλά και έντυπων διαφημίσεων και καμπάνιων για εταιρείες και οργανισμούς.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δημοσιογραφία για Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το μάθημα είναι βασισμένο σε δημοσιογραφικές πηγές / αναφορές από το Κέντρο Δημοσιογραφικών Πηγών Joan Schorenstein του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η γενική ιδέα της ενότητας είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις κύριες δομήσεις, ιδέες και ζητήματα επιλεγμένων θεμάτων αναλύοντας και συζητώντας μελέτες, γεγονότα και αναφορές που αφορούν αυτά τα θέματα. Αυτό το μάθημα καλύπτει οικονομικές και χρηματοπιστωτικές έννοιες που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι για να υποβάλουν αναφορικές εκθέσεις σχετικά με τη δημόσια και ιδιωτική οικονομία. Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εξετάζεται και συνάμα παρέχονται στους φοιτητές τα εργαλεία για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να κάνουν αναφορές σχετικά με τα ποιο πάνω θέματα. Επιχειρηματικότητα Ξεκινώντας την μικρή σου επιχείρηση, ιδιοκτησιακές μορφές μικρών επιχειρήσεων, ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας μικρής επιχείρησης, η επιχειρησιακή αποστολή και το στρατηγικό όραμα, σχεδιασμός ενός ανταγωνιστικού επιχειρησιακού προτύπου και οικοδόμηση ενός στέρεου στρατηγικού σχεδίου, διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας και η δημιουργία ενός επιχειρησιακού πλάνου, βασικό πλάνο μάρκετινγκ, βασικό οικονομικό πλάνο, πολυπολιτισμικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη μικρή επιχείρηση, πώς να διατηρηθούν καλές σχέσεις με τους υπαλλήλους, στρατηγικές ανάπτυξης και διαχείριση εμπλοκής ανάπτυξης, πρόσβαση σε πόρους για ανάπτυξη από εξωτερικές πηγές. Δημόσιες Σχέσεις και Προπαγάνδα Το μάθημα ΔΣ και Προπαγάνδα διδάσκει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της προπαγάνδας και των ΔΣ και τη σημασία της στη διαμόρφωση της Δημόσιας σφαίρας. Αθλητική Δημοσιογραφία Το μάθημα της Αθλητικής Δημοσιογραφίας διδάσκει στους φοιτητές που ήδη κατέχουν τις βάσεις της Δημοσιογραφίας, πώς να καλύπτουν τα αθλήματα και πώς να ετοιμάζουν σχετικά αθλητικά ρεπορτάζ. Επειδή η ύπαρξη αθλητικού πνεύματος είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για καλή αθλητική Δημοσιογραφία και οι φοιτητές θα πρέπει να παροτρύνονται να ενδιαφερθούν ενεργά για ένα άθλημα της δικής τους επιλογής. Δημοσιογραφία Μόδας Το μάθημα της Δημοσιογραφίας Μόδας εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο της Μόδας και στη Δημοσιογραφία, η οποία φέρνει τον κόσμο της Μόδας στο κοινό. Καλύπτονται ρεπορτάζ στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τις επιδείξεις μόδας από τα άτομα που ασχολούνται με όλα αυτά μέχρι τα μοντέλα των επιδείξεων. Εταιρική Επικοινωνία Το μάθημα αυτό θα καταστήσει ικανούς τους μελλοντικούς επαγγελματίες των ΔΣ να διαμορφώνουν τις κατάλληλες στρατηγικές και τεχνικές της επικοινωνίας μέσα σε μια εταιρεία ή ένα οργανισμό.

Χρήσιμες Έννοιες για Δημοσιογράφους Το μάθημα αναφέρεται σε διάφορες έννοιες και θεσμούς που εισήλθαν στην καθημερινή ενασχόληση των ΜΜΕ και είναι απαραίτητες να τις/τους κατέχουν οι φοιτητές για την διεκπεραίωση του δημοσιογραφικού έργου.

111


112


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Studies 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Higher Diploma in Business Studies

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Στο Δημόσιο, Ημικρατικό και Ιδιωτικό τομέα στα ακόλουθα τμήματα: - Διοίκηση - Μάρκετινγκ - Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά - Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η συνεχής ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, δημιουργεί αυξημένες και βελτιωμένες ευκαιρίες εργοδότησης στον τομέα των επιχειρήσεων. Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών Business Studies εφοδιάζει το φοιτητή με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί στην αγορά εργασίας επικερδώς και με βελτιωμένες προϋποθέσεις για ανέλιξη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα επιτρέπει στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους με επιτυχία για την απόκτηση Πτυχίου. ΣΤΟΧΟΙ > Να μεταδώσει γνώσεις και δεξιότητες σε όλους τους βασικούς τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων. > Να βοηθήσει στην αποφοίτηση φοιτητών με ικανότητες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως υψηλά στην ιεραρχία στελέχη σε οργανισμούς. > Να βοηθήσει τους φοιτητές - απόφοιτους του κλάδου που θα επιδιώξουν να αυτοεργοδοτηθούν να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. > Η δημιουργία ποικιλίας ευκαιριών εργοδότησης σε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις μέσω της παροχής της κατάλληλης εκπαιδευτικής βάσης.

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

> Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που να έχουν άμεση σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών. > Η παροχή βοήθειας στους φοιτητές ώστε να συμβάλουν άμεσα και αποδοτικά στην απασχόληση. > Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων όπως και κατάλληλης ευελιξίας και κινήτρων για δημιουργία στέρεας βάσης για μελλοντικές σπουδές και βελτίωσης της καριέρας. > Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των φοιτητών μέσω αποτελεσματικής χρήσης και συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. > Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών, προσωπικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που είναι αναγκαίες για αποτελεσματική και επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

113


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Basic Mathematics 2 4 Communication Skills 2 4 Computer Basics I (Op Systems Office, Internet) 2 4 Introduction to Economics I (Microeconomics) 2 6 Business Management I (Definitions, Concepts & Principles) 3 4 Introduction to Social Sciences (Sociology & Psychology) 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Cyprus Society, History & Culture 2 4 Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

2o Eξάμηνο

5o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Introduction to Statistics (Descriptive Statistics) 2 4 Computer Basics II (Excel, Access, Word, SQL) 2 4 Introduction to Economics II (Macroeconomics) 3 6 Accounting I (Principles of Accounting) 2 4 Business Management II (Competition; External Business Environment) 2 4 Introduction to Organisations & Organisation Theory 2 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: French I 2 2 Russian 2 2 Greek for Foreign Students 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 15 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Marketing Business Management III (Organisational Behaviour) Accounting II (Financial Accounting) Business Communication Introduction to Finance IT Web Page Design Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to the Airline Industry EU Formation & Structure French II ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Business Management V (Business Strategy and Policy) 2 4 Quality Assessment Control and Management 2 4 Accounting IV (Financial Reporting) 2 4 International Business 2 4 Introduction to Logistics & Supply Chain Management 2 4 Final Project - Business Plan I 4 6 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Eco-Tourism 2 4 Events & Conference Management 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 4 3 4 2 4 2 4 2 6 2 4 2 2 2 16

•Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

114

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Statistics & Quantitative Analysis (Probability & Introduction to Hypotheses) 2 4 Consumer Behaviour 2 4 Human Resource Management 3 4 Accounting III (Managerial Accounting) 2 6 Business Management IV (Small Business Management) 3 4 International Business Law 2 4 Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Introduction to Business Ethics 2 4 Introduction to Philosophy 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

4 4 4 30

MAΘHMATA Strategic & Global Marketing Business Management VI (Business Ethics) International Finance E-Commerce Final Project - Business Plan II Entrepreneurship Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: European Community Economics Rural Tourism ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 4 6 2 4 2 2 16

4 4 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics.

Introduction to Statistics This is the first of two statistics courses. This first course covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures.

Communication Skills The course is designed to develop and enhance grammar writing and speaking skills used in the workplace. Oral and written communications are stressed throughout the text. The course covers basic communication skills.

Accounting An introductory accounting course. Imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e., investors and creditors). The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes.

Computer Basics This is an introductory course to basic computer applications. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems, word processing, spreadsheets, database and the World Wide Web. Economics: Introduction to Micro Economics The course focuses on individuals, business firms and government behaviours from a microeconomic perspective. Economics: Introduction to Macro Economics The course focuses on a world economic perspective, Grasping the basics of Macro-economic and Economic sectors & Gross Domestic Product. Business Management The course is a general introduction to basic business principles. The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which business operate. Introduction to Social Sciences (Sociology & Psychology) The course introduces students to the concepts of human behaviour by presenting both essential ideas of social behaviour and organisation (sociology) and the basic concepts of individual behaviour (psychology). Cyprus Society, History and Culture This course provides students with an introductory survey of Cyprus society, history and culture. It explores the island’s history from the Neolithic age to the present, offering an overview of all major historical periods. Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industries An introductory course to Tourism, Travel and Hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The course is designed to develop knowledge and understanding.

Introduction to Organisations & Organisation Theory Introduction to Organisation Theory is an introductory course. The course defines and explains human organisations within the broader framework of sociology, psychology and evolution. French This is an introductory course to French. It aims to develop basic communication skills in reading, writing, speaking, listening and pronunciation. Students engage in simple reading, writing and conversation. Greek for Foreign Students This is an introductory course on Modern Greek, designed specifically for students with no previous knowledge of the language. Introduction to Marketing Introduction to Marketing provides an introduction to the broad principles of marketing and considers what is involved in the management of marketing within an organisation. Business Communication Study and development of basic communication skills, emphasis is placed on writing, speaking, listening and nonverbal skills. Students will learn how to write an essay, compose documents and structure a verbal argument. Introduction to Finance This is an introductory course to finance and investments. It provides an intuitive but rigorous understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private, and non-profit sectors. IT Web Page Design The course focuses on practical Website building. Students will learn practical aspects of creating and laying out a Website and should become proficient in producing a site by means of several complementary methods.

115


Introduction to the Airline Industry The course introduces student to the general and particular characteristics of the airline industry; by far the largest and most important player on the international tourism Market.

International Business This course considers the objectives and strategies of international business in the context of global competition, globalization and the cultural, economic, political, and legal environments of international business.

The European Community: Formation and Structure An introductory course on the evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure.

Introduction to Information Analysis An introduction to the environment in which systems analysis takes place. The student will appreciate that not all problems are technical; therefore both technical and social goals must be satisfied.

Introduction to Philosophy The course introduces philosophy by means of a survey of three central philosophers: Plato; René Descartes; and John Stuart Mill. Students will be exposed to works of these philosophers and through them discuss three canonical problems: the nature of knowledge; existence and ethics.

Final Project - Business Plan The final project helps students apply their learning experience in business and related disciplines (business, hospitality or Travel and Tourism) towards the generation of a practical entrepreneurial business plan.

Statistics & Quantitative Analysis This course covers probability, probability distributions, relative frequency distributions, sampling distributions, binomial & normal distribution, the student’s T distribution, the Chi-square distribution, the F distribution, hypothesis testing. Consumer Behaviour The course introduces students to consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behaviour theory will be introduced and applied to “real world” marketing situations. Human Resource Management Introduction to human resource management. Discusses decisions made by HR departments; employee involvement in selecting and evaluation of co-workers. Manager responsibilities: performance management and compensation decisions. International Business Law The course deals with international legal aspects as they apply to global business conduct and business transactions. The course covers essential legal elements that regulate international across-borders business activity and allow for a productive interaction between different legal systems. European Community Economics The course covers main theoretical issues related to common markets, single currency areas, integration and competition. The course views the historical development of the EU, competition policies and the impact of a single currency. Quality Assessment Control and Management The course covers the history and relevance of quality control in modern business; explains major concepts, methods and means of quality control and explains how these are applied in the evaluation and measurement of goods and services.

116

Eco-Tourism The course focuses on the relationship between natural resources and tourism and applies ecological principles to tourism planning and maintenance. The underlying rationale and value of “Green Tourism” is outlined in detail. Strategic & Global Marketing The course develops analytical skills in the formulation and implementation of market-driven strategies. The foci are on strategic decision-making on global and international marketing which have a long-term impact on organisations. International Finance The course introduces students to International Finance and equips them with tools and methods to study and analyze international economic issues and problems. E-Commerce This is an advanced course which looks at the new electronic “marketplace in space”. The course examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Entrepreneurship The course explores entrepreneurship as a multidimensional phenomenon at individual and corporate levels. Students are given hands-on experience in business venture development through a close interrelation between class theory and practice. Rural Tourism The course provides an introduction to rural tourism and surveys various issues that determine successful rural tourism development and management of sites in environmentally and culturally sensitive areas.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

117


118


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Management 4 years/240 ECTS, Bachelor Degree, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Bachelor of Arts in Business Management ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις - Μάρκετινγκ και Πωλήσεις - Ανθρώπινο Δυναμικό - Αναλυτής Αγοράς - Κυβέρνηση - Ιδιωτικό Τομέα - Λογιστικά και Ασφάλειες - Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς - Δημόσιες Σχέσεις

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Στο επίπεδο πτυχίου, το Πρόγραμμα Σπουδών “Business Management” στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γερές βάσεις στο πεδίο των επιχειρήσεων και τους προετοιμάζει ώστε να γίνουν αποδοτικοί επαγγελματίες. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προετοιμάζει αποφοίτους οι οποίοι θα γίνουν ειδικοί σε θέματα επιχειρήσεων κατέχοντας ικανότητες στη Διοίκηση, Μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά και πληροφοριακά συστήματα, οδηγώντας έτσι στους αποφοίτους σε εκτελεστικές θέσεις σε επιχειρήσεις. ΣΤΟΧΟΙ > Να δώσει στους φοιτητές μια περιεκτική επισκόπηση των επιχειρήσεων και θεμάτων που σχετίζονται με αυτές. > Να εκπαιδεύσει και να διδάξει τους φοιτητές στα διάφορα κεντρικά θέματα της γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων. > Να επιτρέψει στους φοιτητές να επιλέξουν μια από τις τέσσερεις επικεντρώσεις γύρω από θέματα επιχειρήσεων και να τους παρέχει την καλύτερη περιεκτική εκπαίδευση στην επικέντρωση που θα επιλέξουν. > Να προετοιμάσει ικανούς και καλά ενημερωμένους επαγγελματίες στο γενικό πεδίο των Επιχειρήσεων. > Να συμπληρώνει τη θεωρητική μάθηση με την πρακτική εξάσκηση σε όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες, ούτως ώστε να δημιουργούνται ικανότητες που μπορούν να είναι εύκολα εμφανείς. > Να παρέχει στους φοιτητές το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η διοίκηση επιχειρήσεων, στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. > Να συμπληρώνει την κατάρτιση γύρω από τις επιχειρήσεις με μια στέρεη εκπαίδευση σε σχετικά θέματα.

119


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Basic Mathematics Academic English Reading, Writing and Communication Introduction to Computers Introduction to Economics Principles of Management ΣΥΝΟΛΟ

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 15

ECTS 6 6 6 6 6 30

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 15

ECTS 6 6 6 6 6 30

Π.Τ.Ε*

ECTS

3 3 3 3

6 6 6 6

Concentration in Business Management Introduction to Finance ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Marketing Introduction to Finance ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Hospitality Management Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Tourism Management Introduction to Τravel, Tourism and Hospitality Industry ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Introduction to Statistics Introduction to Organisations Theory & Structure Principles of Accounting External Business Environment Business English Writing Skills ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Introduction to Marketing Organisational Behaviour Calculus for Management IT Web Page Design

Π.Τ.Ε*

ECTS

3 3

6 6

Concentration in Business Management Managerial Accounting Management Elective Management Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Concentration in Marketing Managerial Accounting Consumer Behaviour Marketing Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Concentration in Hospitality Management Food and Beverage Operations Consumer Behaviour Hospitality Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Concentration in Tourism Management Introduction to the Airline Industry Consumer Behaviour Tourism Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Π.Τ.Ε*

ECTS

3 3 3

6 6 6

5o Eξάμηνο

•Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

120

MAΘHMATA Compulsory Courses Human Resource Management Business Law & Ethics

MAΘHMATA Compulsory Courses Business Strategy and Policy Organisational Psychology Financial Accounting Introduction to Data Analysis with spreadsheets

3

6

Concentration in Business Management Leadership Management ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Marketing Marketing Research ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Hospitality Management Conference & Events Management ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30

Concentration in Tourism Management Global Tourism & Leisure ΣΥΝΟΛΟ

3 15

6 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος 6o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses E-Commerce Small Business Management Strategic and Global Marketing

8o Eξάμηνο Π.Τ.Ε*

ECTS

3 3 3

6 6 6

Concentration in Business Management Innovation and Entrepreneurship Management Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Marketing Product and Brand Management Marketing Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Hospitality Management Hospitality Financial Accounting Hospitality Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Tourism Management GDS-CRS Systems Home & Retail Travel Agency ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Π.Τ.Ε*

ECTS

3 3

6 6

Concentration in Business Management Investments General Elective Management Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Concentration in Marketing Digital Marketing and Social Media General Elective Marketing Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Concentration in Hospitality Management Facility Management General Elective Hospitality Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

Concentration in Tourism Management Air Travel Law and Regulation General Elective Tourism Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 3 15

6 6 6 30

7o Eξάμηνο MAΘHMATA Compulsory Courses Statistical Analysis & Interpretation The European Community: Formation & Structure

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Compulsory Courses Operations & Project Management 3 6 Corporate Social Responsibility & Sustainable Development 3 6 Final Project Write-up & Presentation 3 6 Concentration in Business Management Management Elective Management Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Marketing Marketing Elective Marketing Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Hospitality Management Hospitality Elective Hospitality Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

Concentration in Tourism Management Tourism Elective Tourism Elective ΣΥΝΟΛΟ

3 3 15

6 6 30

121


Δομή Προγράμματος General Electives MAΘHMATA Eco-Tourism Introduction to Sociology & Psychology Cyprus Society, History & Culture Introduction to Philosophy Geography & Anthropology of Tourism

Hospitality Electives Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3

ECTS 6 6 6 6 6

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ECTS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Π.Τ.Ε* 3 3

ECTS 6 6

3 3 3 3 3

6 6 6 6 6

Management Electives MAΘHMATA International Business International Finance European Community Economics Customer Relationship Management Entrepreneurship Business Taxation Corporate Financial Management Business Negotiations Insurance and Risk Management Supply Chain Management Financial Reporting

Marketing Electives MAΘHMATA New Product Development & Marketing Sales & Business Development Entertainment, Media and Sports Marketing Marketing Management Customer Relationship Management Non-Profit Marketing Advertising and Promotion

•Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

122

MAΘHMATA Customer Service Food & Beverage Cost Control Health, Safety and Security Front Office Operations Housekeeping Operation Food and Beverage Principles Casino and Gaming Management The Hospitality Business

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 3 3 3

ECTS 6 6 6 6 6 6 6 6

Π.Τ.Ε* 3 3 3 3 3 3 3

ECTS 6 6 6 6 6 6 6

Tourism Electives MAΘHMATA Economics of Travel Industry Air Travel Fares & Ticketing Rural Tourism Health, Safety and Security Casino and Gaming Management Tourism Legislation Tourism, Environment and Development


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Academic English Reading, Writing and Communication The course is an ESL introduction to Academic English language emphasizing Reading, academic writing and proper communication. In addition to reading comprehension and vocabulary skill building, students will learn concepts, rules and applications. Students will further acquire skills needed to produce paragraphs at an intermediate proficiency level. Introduction to Statistics Statistics is essential for all business. This is the first of two statistics courses and it covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures Introduction to Organisations Theory & Structure The course defines and explains human organisations within the broader framework of sociology, psychology and evolution. It presents organisation theory and uses it to analyze and explain the structure and function of common organisations. Students will learn to observe and analyze organisations and to diagnose organisational problems. Students will learn to focus on the human capital of the firm, manage social networks and alliances, and execute strategic change. External Business Environment The course expands on the introductory business course, focuses on the external legal, economic, regulatory and financial environments in which business operate and revisits these in greater detail. Students will examine the basic concepts in greater detail and will further focus on the globalization of business. Calculus for Management This is the first course in the calculus sequence for physical science, business, computer science, mathematics and engineering students. Topics include: limits, the rate of change of a function, derivatives of algebraic and trigonometric functions, applications of derivatives, integration, and applications of the definite integral. This is the first course in the calculus sequence for physical science, business, computer science, mathematics and engineering students. Topics include: limits, the rate of change of a function, derivatives of algebraic and trigonometric functions, applications of derivatives, integration, and applications of the definite integral. Introduction to Finance This introductory course to finance and investments provides a systematic understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private, and non-profit sectors.

Managerial Accounting The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Introduction to Travel, Tourism and Hospitality Industry An introductory course to Tourism, travel and hospitality, introducing these topics and placing them into a correct and updated local and international perspective. The unit is designed to develop knowledge and understanding. To teach concepts and to internalize ideas that permeates current leisure industry. A particular attention is given to career options and possibilities in tourism and hospitality industry, to encourage participants to examine and clarify their personal objectives. Consumer Behaviour The course introduces students to advanced aspects of consumer behaviour. Students will be exposed to all aspects of the consumer process. Consumer behaviour theory will be introduced and applied to “real world” marketing situations. Consumer Behaviour involves the psychological processes that consumers go through in recognizing needs, finding ways to solve these needs, making purchase decisions (e.g., whether or not to purchase a product and, if so, which brand and where), interpret information, make plans, and implement these plans (e.g., by engaging in comparison shopping or actually purchasing a product). Introduction to the Airline Industry The course introduces student to the general and particular characteristics of the airline industry; by far the largest and most important player on the international tourism Market. A detailed analysis of the industry, its constituents and its regulation are presented and analyzed in relation to its social and economic impacts. Business Strategy & Policy The course helps students analyze, evaluate and synthesize the critical aspects of business strategy into a form that can be implemented and managed. As a course in business strategy, it draws on prior knowledge and skills and focuses on the business strategy of single businesses. Organizational Psychology Industrial and organizational psychology is a major specialty in modern businesses and organizations of all size and types. This course on industrial and organizational psychology, provides an overview of the topics, methods and applications of the field.

123


Leadership Management The course is a theory based and uses readings, case studies and “postmortems” to clarify its subject matter. The course covers the widest thinking on leaders and leadership functions, roles and challenges. Global Tourism & Leisure Tourism, today, is a central dimension of globalization, and illuminates many questions on the essence of globalization, such as questions about identity and heritage, commoditization, historical authenticity, ownership, liberalism, inequality, gender relations, environmental sustainability and many more. This course explores tourism not only as a major human industry, but also as a way of achieving a better understanding of the complex relationship between globalization and culture. E-Commerce This advanced comprehensive course emphasizes the major driving forces driving the new e-commerce: technology change, business development, and social issues. The course provides a coherent conceptual framework for understanding this novel field and examines the foundation, operation and implications of the Internet economy. Small Business Management Small businesses constitute an important, often overlooked segment of the commercial world. This course is aimed at managers of small family and personally owned businesses. The course covers fundamentals of business management in small organizations; and places the student in the role of decision maker, thereby allowing immediate application of learned skills that are usually not required in large corporate settings. The course revisits many of the principles learned in previous courses and applies these to the immediate and intimate settings of small businesses. Home & Retail Travel Agency The course is split into two parts. Part I introduce students to the options of independent careers in travel and tourism and focuses on means, methods and rationale of becoming a “Home-Based Travel agent. Part II explains how to specialize as an employee in a travel agency. The Parts are taught in sequence. The course discusses the pros, cons, functions and operations of travel agents in different settings and explains the decision and planning process involved. Technical skills and instructions are discussed.

124

The European Community: Formation & Structure An introductory course on the evolution and structure of EU society & economics. The course covers highlights of EU institutions rules and regulations to familiarize the student with the basic concepts of EU structure. Numerous basic concepts are covered briefly and students must support learning by reading and reflection. Front Office Operations The course introduces students to the Front Office section of hotels and train them in intake maintenance and closure of transactions with guests. The unit presents a systematic approach to front office procedures by detailing the flow of business through a hotel, from the reservations process to check¬out and settlement. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development The course is a theory based course, aiming to inform and sensitize students to the emerging force of social sensitivity. The course covers the conceptual development and meanings of corporate social responsibility [CSR]. Casino & Gaming Management The course builds on the introduction to casino and gaming and trains students in casino management, organisation and control. Conference & Events Management This course introduces students to special event planning processes and techniques. Emphasis is on the various types of events based on size, theme etc. Also, emphasis will be given on creating; organising, identifying sponsors, marketing and implementing large scale community events. Final Project Write-up & Presentation The final project of this programme comprises building a business plan for a chosen venture or business project of the student’s choice. Students learn the basics on how to collect data and how to analyze data by means of the SPSS software package, learn how to do advanced data analysis and finally, learn how to integrate data and findings into a coherent business. In this guided self study course students finalize their business plans and do the write-ups & prepare for submission and presentation.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

125


126


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα - Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς - Σε Τράπεζες - Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες κ.ά.

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Ο ρόλος του/της γραμματέα/ως έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή και αποδοτική εργοδότηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στο δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα. ΣΤΟΧΟΙ > Παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου. > Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ατομικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα. > Παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου και για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας. > Κατάρτιση των φοιτητών/τριών στη συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά πάνω σε επαγγελματικά θέματα και σε τύπους που συνηθίζονται στην επαγγελματική επικοινωνία. > Παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. > Εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της Πληροφορικής, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις λογιστικής. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Oι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών είναι σε θέση να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις: > LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) - Λογιστική, Αγγλικά, Αγγλική Δακτυλογραφία > Υπουργείου Παιδείας (Κυβερνητικές Εξετάσεις) - Ελληνική Δακτυλογραφία, Στενογραφία > ECDL (European Computer Driving License) - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές > Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής - Computerized Accounting

ΜΕΛΟΣ EUMA Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοικητικών Βοηθών (European Management Assistants), ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματιών Διοικητικών Βοηθών και Γραμματέων.

127


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι Ελληνική Γλώσσα Ι Ελληνική Δακτυλογραφία I Αγγλική Δακτυλογραφία I Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου ΙΙ Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία IΙ Αγγλική Δακτυλογραφία IΙ Επεξεργασία Κειμένου Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Πρακτικές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1 2 17 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά)

128

MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία III Αγγλική Δακτυλογραφία III Υπολογιστικά Φύλλα Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρότζεκτ Ι ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου II Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙV Ελληνική Γλώσσα ΙV Ελληνική Δακτυλογραφία IV Αγγλική Δακτυλογραφία IV Παρουσιάσεις Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1** 2 17 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Οργάνωση Γραφείου Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το γραφείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τις μεθόδους αρχειοθέτησης, τις διαδικασίες και εφαρμογές και τη δημιουργία επιχειρηματικών εγγράφων και αλληλογραφίας. Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει και να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν και να γράφουν βασικά Αγγλικά και να τα χρησιμοποιούν σε απλή και σύντομη επαγγελματική επικοινωνία. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάζουν κείμενα στα Αγγλικά πάνω σε θέματα επιχειρήσεων, να γράφουν καθαρά αγγλικά κείμενα, να κρατούν σημειώσεις και να τις αναπαράγουν σε αναφορές, δεξιότητες πολύ βασικές για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ελληνική Γλώσσα Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν με άνεση, χωρίς γραμματικά, συντακτικά και εννοιολογικά λάθη εκείνο που θέλουν, είτε προφορικά είτε γραπτά. Επίσης, να μελετήσουν προσεκτικά και διεισδυτικά την Ελληνική Γλώσσα ούτως ώστε να εκφράζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ακρίβεια, αποφεύγοντας συστηματικά την αοριστία καθώς και τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Ελληνική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά διάφορα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα. Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τον Η.Υ. από την άποψη του υλικού και του λογισμικού, την αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, καθώς και τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν με τί ασχολούνται οι Δημόσιες Σχέσεις, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται για αυτό το θέμα και πώς οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν στο επάγγελμα των γραμματέων. Αρχές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών. Επεξεργασία Κειμένου Οι φοιτητές κατανοούν τη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε Η.Υ. και μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την ολοκλήρωση μικρού μεγέθους εγγράφων, που να έχουν τελική μορφή.

Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Εισαγωγή στις αρχές και τις πρακτικές των Δημoσίων Σχέσεων με έμφαση στις έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές που είναι σχετικές με την άσκηση Δημoσίων Σχέσεων. Πρακτικές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν πως υπολογίζονται τα έσοδα, έξοδα και κέρδη των εμπορευομένων. Διαδικασίες Γραφείου Η κατανόηση και εμπέδωση από τους φοιτητές του τρόπου λειτουργίας των χώρων γραφείου (εργασιακό περιβάλλον) και των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας, του ελέγχου των υπηρεσιών, υλικών και εξοπλισμού καθώς επίσης και της προετοιμασίας και διεξαγωγής επιχειρηματικών συμβάσεων και ταξιδιών. Υπολογιστικά Φύλλα Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και των εφαρμογών τους σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα εξηγεί τη σημασία του Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά, μεθόδους για συλλογή δεδομένων και να διενεργούν έρευνες Μάρκετινγκ σε σχέση με τις Δημόσιες Σχέσεις. Λογιστική για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές μαθαίνουν πως υπολογίζονται οι λογαριασμοί της εταιρικής σχέσης και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα εξάμηνα. Πρότζεκτ Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα θέμα σχετικό με το θέμα σπουδών τους σε βάθος και να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με έρευνα, ώστε να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο. Παρουσιάσεις Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των εργαλείων για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να επιδείξουν ικανότητα στη χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής. Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό διαφημιστικών εκστρατειών σε διαφορετικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικά θέματα της Λογιστικής, όπως Αναλογίες, Έσοδα και Δαπάνες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.ά.

129


130


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές

Ο ρόλος του/της γραμματέα/ως έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για σωστή θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή και αποδοτική εργοδότηση σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών στο δημόσιο, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα, με γνώσεις και δεξιότητες σε Ανώτερο Επίπεδο σε όλους τους τομείς. ΣΤΟΧΟΙ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Σε Ανώτερες Γραμματειακές Θέσεις ή ως Ιδιαιτέροι Γραμματείς Διευθυντικών Στελεχών: - Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα - Σε Ημικρατικούς Οργανισμούς - Σε Τράπεζες - Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες και αλλού

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

> Η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου και την παροχή ολοκληρωμένων γραμματειακών υπηρεσιών. > Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ατομικών χαρακτηριστικών και τρόπου συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα. > Η παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου, για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας και για εκτίμηση της σημασίας της ατομικής συνεισφοράς στο σύνολο τής επιχειρηματικής οργάνωσης. > Η κατάρτιση των φοιτητών στη συγγραφή κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά πάνω σε επαγγελματικά θέματα και σε τύπους που συνηθίζονται στην επαγγελματική επικοινωνία. > Η παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και τις έρευνες αγοράς. > Η εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της Πληροφορικής και η ικανότητα για κατάρτιση βασικών λογιστικών λογαριασμών για ιδιοκτήτες επιχειρηματίες και για οργανισμούς. EΞΩTEPIKEΣ EΞETAΣEIΣ Oι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών είναι σε θέση να παρακαθήσουν στις εξωτερικές εξετάσεις: > LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) - Λογιστική, Αγγλικά, Αγγλική Δακτυλογραφία > Υπουργείου Παιδείας (Κυβερνητικές Εξετάσεις) - Ελληνική Δακτυλογραφία, Στενογραφία > ECDL (European Computer Driving License) - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

> Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής - Computerized Accounting

ΜΕΛΟΣ EUMA Το Πρόγραμμα αυτό είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοικητικών Βοηθών (European Management Assistants), ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματιών Διοικητικών Βοηθών και Γραμματέων.

131


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι Ελληνική Γλώσσα Ι Ελληνική Δακτυλογραφία I Αγγλική Δακτυλογραφία I Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Αρχές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Οργάνωση Γραφείου ΙΙ Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία IΙ Αγγλική Δακτυλογραφία IΙ Επεξεργασία Κειμένου Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Πρακτικές Λογιστικής ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 5 16 30

MAΘHMATA Διοίκηση Γραφείου I Αγγλικά για Επιχειρήσεις V Οργάνωση Επιχείρησης Πληροφορία και Επικοινωνία Κοινωνική Ψυχολογία Χρηματοοικονομική Λογιστική Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνική Στενογραφία Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 3 2 3 2 5 2 4 3 5 2 2 15

5 5 30

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1 2 17 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά ** Η Πρακτική Άσκηση υπολογίζεται σε κανονικές ώρες (60 λεπτά)

132

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 5 1** 2 17 30

5o Eξάμηνο

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου Ι Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙΙ Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ Ελληνική Δακτυλογραφία III Αγγλική Δακτυλογραφία III Υπολογιστικά Φύλλα Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρότζεκτ Ι ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Διαδικασίες Γραφείου II Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙV Ελληνική Γλώσσα ΙV Ελληνική Δακτυλογραφία IV Αγγλική Δακτυλογραφία IV Παρουσιάσεις Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Διοίκηση Γραφείου II Αγγλικά για Επιχειρήσεις VI Επιχειρησιακό Περιβάλλον Βάσεις Δεδομένων Διαπροσωπική Επικοινωνία Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Ένα μάθημα επιλογής από τα πιο κάτω: Αρχές των Οικονομικών Ελληνική Στενογραφία ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 5 2 3 2 3 2 5 2 4 3 5 2 2 15

5 5 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Οργάνωση Γραφείου Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το γραφείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τις μεθόδους αρχειοθέτησης, τις διαδικασίες και εφαρμογές και τη δημιουργία επιχειρηματικών εγγράφων και αλληλογραφίας. Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει και να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν και να γράφουν βασικά Αγγλικά και να τα χρησιμοποιούν σε απλή και σύντομη επαγγελματική επικοινωνία. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάζουν επαγγελματικά κείμενα στα Αγγλικά πάνω σε θέματα επιχειρήσεων, να γράφουν καθαρά αγγλικά κείμενα, να κρατούν σημειώσεις και να τις αναπαράγουν σε αναφορές, δεξιότητες πολύ βασικές για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ελληνική Γλώσσα Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Ελληνική Γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν με άνεση, χωρίς γραμματικά, συντακτικά και εννοιολογικά λάθη εκείνο που θέλουν, είτε προφορικά είτε γραπτά. Επίσης, να μελετήσουν προσεκτικά και διεισδυτικά την Ελληνική Γλώσσα ούτως ώστε να εκφράζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ακρίβεια, αποφεύγοντας συστηματικά την αοριστία καθώς και τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Ελληνική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά τα διάφορα εμπορικά και άλλα έγγραφα με το τυφλό σύστημα στα Ελληνικά. Αγγλική Δακτυλογραφία Οι φοιτητές μαθαίνουν να δακτυλογραφούν γρήγορα και σωστά διάφορα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα. Έννοιες Τεχνολογίας Πληροφοριών Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τον Η.Υ. από την άποψη του υλικού και του λογισμικού, την αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, καθώς και τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος.

Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν με τί ασχολούνται οι Δημόσιες Σχέσεις, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται για αυτό το θέμα και πώς οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν στο επάγγελμα της/του γραμματέα. Αρχές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών. Επεξεργασία Κειμένου Οι φοιτητές κατανοούν τη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε Η.Υ. και μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και την ολοκλήρωση μικρού μεγέθους εγγράφων, που να έχουν τελική μορφή. Αρχές Δημοσίων Σχέσεων Εισαγωγή στις αρχές και τις πρακτικές των Δημoσίων Σχέσεων με έμφαση στις έννοιες, τις θεωρίες και τις τεχνικές που είναι σχετικές με την άσκηση Δημoσίων Σχέσεων. Πρακτικές Λογιστικής Οι φοιτητές κατανοούν πως υπολογίζονται τα έσοδα, έξοδα και κέρδη των εμπορευομένων. Διαδικασίες Γραφείου Η κατανόηση και εμπέδωση από τους φοιτητές του τρόπου λειτουργίας των χώρων γραφείου (εργασιακό περιβάλλον) και των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας, του ελέγχου των υπηρεσιών, υλικών και εξοπλισμού καθώς επίσης και της προετοιμασίας και διεξαγωγής επιχειρηματικών συμβάσεων και ταξιδιών. Υπολογιστικά Φύλλα Οι φοιτητές κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και των εφαρμογών τους σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις Το μάθημα εξηγεί τη σημασία του Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Σχέσεις. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά, μεθόδους για συλλογή δεδομένων και να διενεργούν έρευνες Μάρκετινγκ σε σχέση με τις Δημόσιες Σχέσεις.

133


Λογιστική για Επιχειρήσεις Οι φοιτητές μαθαίνουν πως υπολογίζονται οι λογαριασμοί της εταιρικής σχέσης και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα εξάμηνα. Πρότζεκτ Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα θέμα σχετικό με το θέμα σπουδών τους σε βάθος, και να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με έρευνα, ώστε να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο. Παρουσιάσεις Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των εργαλείων για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να επιδείξουν ικανότητα στη χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής.

Πληροφορία και Επικοινωνία Η εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες και όρους του Διαδικτύου, θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, η εξοικείωση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θέματα ασφάλειας σχετικά με αυτό και τη χρήση του. Κοινωνική Ψυχολογία Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τη φύση, τα αίτια της συμπεριφοράς και συλλογισμού ενός ατόμου και τον προσδιορισμό παραγόντων που διαμορφώνουν τα συναισθήματα και την κοινωνική του συμπεριφορά.

Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό διαφημιστικών εκστρατειών σε διαφορετικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Χρηματοοικονομική Λογιστική Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν περισσότερες μεθόδους απόσβεσης πάγιων στοιχείων και να εξακριβώνουν απόθεμα εμπορεύματος σε περίπτωση μη διεξαγωγής φυσικής καταμέτρησης. Επίσης, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με καταγραφές συναλλαγών, όπως για παράδειγμα έκδοση μετοχών, έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης και δωρεάν μετοχών, ενώ παράλληλα θα προετοιμάσουν ενοποιημένους λογαριασμούς για τα κέρδη και τις ζημιές.

Προχωρημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικά θέματα της Λογιστικής, όπως Αναλογίες, Έσοδα και Δαπάνες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.ά.

Ελληνική Στενογραφία Μαθαίνουν να γράφουν το αλφάβητο, τη συμπλοκή συμφώνων και φωνηέντων με κράση και παράθεση.

Διοίκηση Γραφείου Η εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης των πρόσθετων γραφειακών καθηκόντων και ρόλων, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και η εξάσκηση στην προετοιμασία διάφορων εξειδικευμένων επιχειρηματικών εγγράφων καθώς επίσης η εφαρμογή διάφορων πρόσθετων καθηκόντων σε όλη την επιχείρηση.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Επισκόπηση του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έμφαση δίνεται στις περιοχές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αμοιβές, δικαιώματα και διαχείριση της επίδοσης. Το νομικό πλαίσιο για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης καλύπτεται με θετική δράση. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Πληροφοριών Ανθρώπινου Δυναμικού. Καλύπτεται η τρέχουσα και η κλασσική θεωρία και έρευνα για ανάπτυξη κριτικής κατανόησης τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Γίνεται επικέντρωση σε βελτιώσεις σε στρατηγικό και ατομικό επίπεδο με την αξιολόγηση του ρόλου της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε σύγχρονες επιχειρήσεις, των θεμάτων που εμπλέκονται κατά την ανάπτυξη στρατηγικών στόχων (και σε διεθνές επίπεδο), των εργασιακών σχέσεων και της επιλογής, της παροχής κινήτρων και της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οργάνωση Επιχείρησης Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται πώς οργανώνονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, πώς τα άτομα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και πόσα είδη επιχειρήσεων υπάρχουν.

134


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

135


136


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Computing Studies 2 years, Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Diploma in Computing Studies

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ Εργοδότηση σε Δημόσιους, Ημικρατικούς και Ιδιωτικούς Οργανισμούς ως: - Προγραμματιστής - Τεχνικός Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων - Διαχειριστής Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα Σπουδών “Computing Studies” προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής. Τους παρέχει τα προσόντα για μια πετυχημένη καριέρα σε ένα τομέα, όπου οι κυπριακές αλλά και οι ευρύτερες ευρωπαϊκές προοπτικές διαγράφονται ως ευοίωνες. Πρόσθετα, το Πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους με επιτυχία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για απόκτηση πανεπιστημιακών προσόντων. ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ > Computing Studies (General) > Software Engineering > Business Information Technology ΣΤΟΧΟΙ > Η δημιουργία ποικιλίας ευκαιριών εργοδότησης σε τεχνικές και διοικητικές θέσεις στον τομέα της μηχανογράφησης μέσω της παροχής ικανοποιητικής εκπαιδευτικής βάσης > Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που να έχουν άμεση σχέση με τις επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών > Η παροχή βοήθειας στους φοιτητές ώστε να συμβάλουν άμεσα και αποδοτικά στην απασχόληση > Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που να αποτελούν στέρεη βάση για ευέλικτες μελλοντικές σπουδές και παρέχουν δυνατότητες για διαρκή βελτίωση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων > Η ανάπτυξη των μηχανογραφικών ικανοτήτων των φοιτητών μέσω αποτελεσματικής χρήσης και συνδυασμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος > Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών, προσωπικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που είναι αναγκαίες για αποτελεσματική και επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

137


Δομή Προγράμματος COMPUTING STUDIES [GENERAL] Α’ ΕΤΟΣ

SOFTWARE ENGINEERING Α’ ΕΤΟΣ

1o Eξάμηνο MAΘHMATA Computer Platforms Systems Analysis Common Skills I Greek Language II-III English Language II Ιntroduction to Programming I ΣΥΝΟΛΟ

1o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 5 5 5 3 3 3 24

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Software Constructs & Tools Computing Solutions English Language III Computer – Implementation Project Introduction to Programming II Computer Architecture ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 5 5 3 2 5 25

138

Π.Τ.Ε* 5 5 5 3 2 5 25

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 5 3 5 5 5 5 28

4o Eξάμηνο

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

MAΘHMATA Software Constructs & Tools Computing Solutions English Language III Software Engineering - Implementation Project Introduction to Programming II Mathematics & Software Engineering ΣΥΝΟΛΟ

B’ ΕΤΟΣ

3o Eξάμηνο

MAΘHMATA English Language V Communication Technology Object Oriented Programming Data Structures & Algorithms Systems Software ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 5 5 3 3 3 24

2o Eξάμηνο

B’ ΕΤΟΣ

MAΘHMATA Quality Management Principles English Language IV Advanced Computing Project End User Support Networking Web Site Management ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Computer Platforms Systems Analysis Common Skills I Greek Language II-III English Language II Introduction to Programming I ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Quality Management Principles English Language IV Advanced Software Engineering Project Communication Technology Networking Data Analysis & Database Design ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 3 5 5 3 5 26

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* 3 5 5 5 5 23

MAΘHMATA English Language V Software Engineering Techniques Object Oriented Programming Data Structures & Algorithms Systems Software ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 3 5 5 5 23


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δομή Προγράμματος BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY Α’ ΕΤΟΣ 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Computer Platforms SystemsAnalysis Common Skills I Greek Language II-III English Language II Computer Management ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 5 5 3 3 3 24

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Software Constructs & Tools Computing Solutions English Language III Business Information Technology - Implementation Project Visual Programming Computer Management II ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 5 3 5 5 2 25

B’ ΕΤΟΣ 3o Eξάμηνο MAΘHMATA Quality Management Principles English Language IV Advanced Business Information Technology Project Communication Technology Networking Web Site Management ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 5 3 5 5 5 5 28

4o Eξάμηνο MAΘHMATA English Language V Business Application Development Financial Systems & Auditing Multimedia & Internet Development Data Structures & Algorithms ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* 3 5 5 5 5 23

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

139


Περιγραφή Μαθημάτων Computer Platforms • να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ικανοποιητικές γνώσεις της αρχιτεκτονικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών για να μπορούν να παίρνουν αποτελεσματικές αποφάσεις σε σχέση με την επιλογή / προδιαγραφές των συστημάτων και τη χρήση του εξοπλισμού και λογισμικού των Η/Υ • να εξοικειώσει τους φοιτητές στη χρήση των λειτουργικών συστημάτων. Systems Analysis • να παρέχει στους φοιτητές τα θεμέλια της ανάλυσης συστημάτων και σχεδιασμού καλύπτοντας την ανάλυση των αναγκών εμπορικών και τεχνικών εφαρμογών Introduction to Programming • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προγράμματα χρησιμοποιώντας δομημένες μεθόδους προγραμματισμού • να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν τις τεχνικές των ανεξάρτητων ενοτήτων ανάλογα με την επιλεχθείσα γλώσσα προγραμματισμού • να βοηθήσει τους φοιτητές να δημιουργήσουν και εφαρμόσουν ανάλογες διαδικασίες ελέγχου Computer Management • να προμηθεύσει τους φοιτητές με τις γενικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι αναγκαίες για ένα διευθυντικό στέλεχος στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής • να βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόζουντις αρχές της διοίκησης του προσωπικού Software Constructs and Tools • να εξοικειώσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμαπροβλημάτων, τον τρόπο με τον οποίο προβλήματα και λύσεις μπορούν να απεικονισθούν και τεχνικές για επίλυσή τους. • να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες του επιχειρηματικού μοντέλου και να τους υποδείξει πώς να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά φύλλα (spreadsheets) να απεικονίζουν τρέχουσες και μελλοντικές καταστάσεις. Computing Solutions • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους πληροφορίες και δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας • να βοηθήσει στην εκτίμηση της χωρητικότητας ενός συστήματος πληροφορικής για να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξετάσουν τη φύση των πληροφοριών και των σύγχρονων εφαρμογών Computer Implementation Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να καταλήξουν σε λογισμική λύση για ένα πραγματικό πρόβλημα • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να παράγουν αποδεκτή και βιώσιμη λογισμική λύση σε συμφωνημένη εφαρμογή εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και περιορισμών • να βοηθήσει στην επιλογή, στην προδιαγραφή και στον προγραμματισμό κατάλληλου έργουComputer Architecture • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογήσουν την απόδοση επιλεγμένων συστημάτων Η/Υ • να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα

140

• να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν αντιπροσώπευση, απλή λογική και κύκλους “φέρνω και εκτελώ (fetch-execute)” των επεξεργαστών των υπολογιστών Software Engineering Implementation Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να δώσουν λογισμική λύση σε πραγματικό πρόβλημα • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να παράγουν αποδεκτή και βιώσιμη λογισμική λύση σε συμφωνημένη εφαρμογή εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και περιορισμών Mathematics & Software Engineering • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη μαθηματική γνώση που χρειάζεται στη Μηχανική Λογισμικού και να τους προετοιμάσει σε πιο προχωρημένου επιπέδου σχετικές μαθηματικές έννοιες • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους ικανότητες που είναι αναγκαίες στη Μηχανική Λογισμικού. Business Information Technology Implementation Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να δημιουργήσουν λογισμική λύση σε πραγματικό εμπορικό πρόβλημα • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να παράγουν αποδεκτή και βιώσιμη λογισμική λύση σε συμφωνημένη εφαρμογή, εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και περιορισμών Visual Programming • να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια της οπτικής γλώσσας προγραμματισμού (visual programming language) • να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναπτύσσουν μικρό πρόγραμμα με τη χρήση μιας οπτικής γλώσσας προγραμματισμού • να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν οπτικά αντικείμενα Quality Management Principles • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της διασφάλισης της ποιότητας μέσω της συντήρησης ενός υφιστάμενου συστήματος Η/Υ • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της ανάλυσης του συστήματος και σχεδιασμού για να συντηρούν ένα υφιστάμενο σύστημα Advanced Computing Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να δώσουν λύση σε πραγματικό πρόβλημα • να βοηθήσει τους φοιτητές να επιλέγουν, καθορίζουν και προγραμματίζουν προσεκτικά ειδικό έργο που τους ανατίθεται • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν το ειδικό έργο που τους έχει ανατεθεί στις συμφωνημένες προδιαγραφές και προγραμματισμό


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

End User Support • να προσφέρει στους φοιτητές τη γνώση και τις δεξιότητες ώστε να χειρίζονται με επιτυχία προβλήματα των χρηστών • να βοηθήσει τους φοιτητές να επιδείξουν τις ικανότητές τους στην εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών πακέτων • να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν νέα λογισμικά πακέτα

Data Structures & Algorithms • να παρέχει στους φοιτητές μια μεγάλη γκάμα από εμπειρίες χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους και δομές δεδομένων που έχουν θεμελιώσει αρκετή από τη σημερινή μηχανογράφηση • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να προδιαγράψουν και να εφαρμόσουν αφηρημένα είδη δεδομένων (abstract data types - ADTs),

Networking • να παρέχει στους φοιτητές εμπεριστατωμένη εισαγωγή στα ηλεκτρονικά δίκτυα και πρακτική εξάσκηση στην εγκατάσταση χρηστών και λογισμικών σ΄αυτά • να βοηθήσει τους φοιτητές να εφαρμόσουν έννοιες αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό και αξιολόγηση δικτύων

Systems Software • να προμηθεύσει τους φοιτητές με την αναγκαία γνώση του λογισμικού των συστημάτων, περιλαμβανομένων βασικών αρχών σχεδιασμού, πρακτικών δεξιοτήτων ανάπτυξης και εφαρμογής τόσο για τους σχεδιαστές συστημάτων όσο και για τους μηχανικούς λογισμικού • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν λογισμικά εργαλεία για διαμόρφωση του λογισμικού συστήματος και για ασφάλεια.

Web Site Management • να βοηθήσει τους φοιτητές να δημιουργήσουν και συντηρήσουν εφαρμογές με βάση το διαδίκτυο • να βοηθήσει τους φοιτητές να σχεδιάζουν ιστοσελίδες που επιτρέπουν ανταπόκριση από το χρήστη Advanced Software Engineering Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδέσουν και να ολοκληρώσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια το προγράμματος για να καταλήξουν σε λύσεις πραγματικού προβλήματος • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ένα εύκολο στη διαχείρισή του πλάνο έργου • να καταρτίσει τους φοιτητές στην ανάλυση και το σχεδιασμό συστημάτων • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατασκευάσουν τον απαραίτητο λογισμικό κώδικα Communication Technology • να προμηθεύσει τους φοιτητές με την αναγκαία γνώση για να καθορίζουν και να διευθύνουν επικοινωνιακά δίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογήσουν την απόδοση επικοινωνιακών συστημάτων Data Analysis and Database Design • να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για συστήματα βάσεων δεδομένων περιλαμβανομένων βασικών αρχών σχεδιασμού, δεξιότητες για την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών για σχεδιαστές συστημάτων και για μηχανικούς λογισμικού. • να βοηθήσει τους φοιτητές να σχεδιάσουν μικρές βάσεις δεδομένων.

Software Engineering Techniques • να βοηθήσει τους φοιτητές να επιλέγουν τα ορθά εργαλεία για να σχεδιάσουν ένα σύστημα Η/Υ • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να το δικό τους σύστημα ποιότητας για την παραγωγή και παράδοση λογισμικών πακέτων • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να παραγάγουν νέο σχέδιο συστήματος Η/Υ. Business Applications Development • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογούν και επιλέγουν από μια ποικιλία από εργαλεία ανάπτυξης λογισμικών πακέτων • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν λειτουργήσιμες λύσεις σε επαγγελματικά προβλήματα. Financial Systems and Auditing • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναλύσουν τη λειτουργία των οικονομικών συστημάτων ενός οργανισμού • να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης συστημάτων ελέγχου. Multimedia & Internet Development • να αναπτύξει τις πρακτικές ικανότητες των φοιτητών για να επικοινωνούν και συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας μοντέρνα εργαλεία του διαδικτύου και πολυμέσων • να επιτρέψει στους φοιτητές να παραγάγουν πρωτοποριακές λύσεις πολυμέσων για ένα φάσμα εμπορικών αναγκών • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ιστοσελίδων/ πλαισίων ιστοσελίδων

Advanced Business Information Technology Project • να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να εξεύρουν πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίζουν πραγματικά προβλήματα επιχειρήσεων και να προγραμματίζουν και διαχειρίζονται τις λύσεις τους. Object - Oriented Programming • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και χρησιμοποιήσουν βασικές “object-oriented” έννοιες προγραμματισμού • να προσφέρουν στους φοιτητές την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν “objectoriented” σχεδιαστικές μεθόδους. • να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να επαναχρησιμοποιήσουν μέρη του συστήματος χρησιμοποιώντας “object-oriented” αρχές προγραμματισμού

141


142


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Logistics 2 years/120 ECTS, Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Diploma in Logistics

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Inventory Advisor / Σύμβουλος Απογραφής Αποθεμάτων - Warehouse Assistant / Βοηθός Αποθήκης - Transportation Coordinator / Συντονιστής Μεταφορών - Production Coordinator / Συντονιστής Παραγωγής - Operations Coordinator / Συντονιστής Λειτουργιών Επιχείρησης - Supply Chain & Operations Coordinator/ Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογών

Η Επιμελητεία (Εφοδιαστική Αλυσίδα), αφορά την οργάνωση, διακίνηση και φύλαξη υλικών και των ανθρώπων που σχετίζονται με αυτά. Κατ΄επέκταση, είναι η επιστήμη της τάξης και της βελτιστοποίησης όλων των ανθρώπινων προσπαθειών. Από την ταξινόμηση λαχανικών μέχρι την παραγωγή χάλυβα και την εξερεύνηση του διαστήματος. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των σύγχρονων οικονομιών, μια δέσμη από εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές που συνοδεύουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την παραγωγή, τη φύλαξη και την αποστολή τους και τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές. ΣΤΟΧΟΙ > Να δώσει στους απόφοιτους μια στέρεη θεωρητική κατανόηση των υποκείμενων βασικών περιοχών στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις. > Να δώσει στους απόφοιτους πρακτικές δεξιότητες σε όλες τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. > Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να εργοδοτούνται ως ειδικοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε κάθε τομέα της οικονομίας. > Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ειδικούς τομείς, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό ή σε άλλο πεδίο.

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών

143


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Basic Mathematics

3

6

Introduction to Marketing

3

6

Introduction to Computers for Logistics

3

6

Organisational Behaviour

3

6

Principles of Management

3

6

Introduction to Finance

3

6

Introduction to Transport & Transportation

3

6

Warehouse & Distribution Management

3

6

Introduction to Logistics

3

6

Purchasing Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Introduction to Statistics

3

6

Import/Export Management

3

6

Introduction to Economics

3

6

Calculus for Management

3

6

Principles of Accounting

3

6

Human Resource Management

3

6

Transport & Transportation Logistics

3

6

Business Law and its relevance in Logistics

3

6

Supply Chain Management

3

6

Advanced Global Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

144


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Introduction to Computers for Logistics This introductory course reviews the basic computer operations and then focuses on computer uses and applications in logistics. The course focuses on the latest application software and operating systems used in the business world. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems and to be able to access word processing, spreadsheets, database and the Internet through “hands-on” laboratory experiences. Principles of Management The course is a general introduction to basic business principles. Students will have an opportunity to examine concepts, attitudes and philosophies about business and entrepreneurship. Course content will focus on the growing globalization of business. Introduction to Transport & Transportation The course is an introduction to the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It offers an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental and urban activities. Introduction to Logistics This is a core course of logistics management and it introduces students to the fundamentals of logistics, its principles and theory. The course covers logistics activity factors, 3PL, logistics management, logistics Standardization, logistics information system and supply chain management etc, which will provide a basis for students to learn Practical logistics management. Introduction to Statistics Statistics is essential for all business. This is the first of two statistics courses and it covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures.

Introduction to Economics This course introduces basic concepts and theories of micro and macroeconomic analysis. Microeconomics deals with consumers, firms, markets and income distribution. Macroeconomics deals with national income, employment, inflation and money. Principles of Accounting An introductory accounting course. Imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors). The study of accepted accounting principles, the recording of accounting entries for business transactions, the accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements. Transport & Transportation Logistics The course builds the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It offers an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental, and urban activities. The course emphasizes transport geography as a mainstream of human geography and offers qualitative and quantitative approaches to an empirical field. Supply Chain Management The course covers all activities involved in the flow of products and information between the suppliers, customers, producers and service providers. Topics include acquiring, purchasing, manufacturing, assembling, and distributing goods and services throughout the supply chain organizations. Introduction to Marketing Marketing Management is the art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value. Marketing management seeks to meet organizational objectives by effectively satisfying customers in a dynamic environment. This course provides an overview of marketing processes and marketing principles and provides students with the opportunity to apply the key concepts to practical business situations.

145


Organisational Behaviour The course outlines principles and concepts of management, planning, leading, organising, control, teams, problem solving/ethical decision making. These include coping with and within dynamic environments, developing competitive strategies and structures; shaping corporate culture, managing politics and conflict between individuals and organisational units, motivating employees; incentive systems and managing intellectual capital. Introduction to Finance This introductory course to finance and investments provides a systematic understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private and non-profit sectors. Topics covered include: present value analysis and discounting, diversification, the tradeoffs between risk and return, market efficiency, pricing of stocks and bonds, the capital asset pricing model, term structure of interest rates, the principle of arbitrage, pricing of derivative securities (forwards, futures and options), the use of derivatives for hedging, risk management and the regulation of financial markets. Warehouse & Distribution Management This course covers the functions, techniques and tools utilized in warehousing and distribution centers and their role in business and logistics. Emphasis is placed on warehouse and distribution center management, operations, productivity, software systems, picking, automation, cross docking, safety, security, material handling, benchmarking and cost. Purchasing Logistics This course introduces and covers various aspects of purchasing and their impact on materials management, supply chain, transportation and global logistics processes. Emphasis is placed on the different methods of electronic sourcing, negotiating and pricing principles and on the internal and external considerations associated with international logistics. Import / Export Management This course introduces the elements of import and export operations, from transportation to documentation, finance and security and the effects on the global supply chain. Emphasis is placed on existing import/export regulations, customs documentation, intermodal transportation, foreign freight forwarders, global technology and homeland security initiatives.

146

Calculus for Management This is the first course in the calculus sequence for physical science, business, computer science, mathematics and engineering students. Topics include: limits, the rate of change of a function, derivatives of algebraic and trigonometric functions, applications of derivatives, integration, and applications of the definite integral. Managerial Accounting The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Business Law The course covers the basics of business law and reviews its relevance and applications in Supply Chain Logistics. On the legal side, the course focuses on regulatory and legal aspects of all business-related activities. On the ethical level, the course further focuses on actions that are in apparent conflict with morals and examine them from various perspectives. The course assumes that legitimate business must be compatible with ethical norms. Advanced Global Logistics This course covers the advanced application of global operations and logistics strategies, planning, technology, risk and management necessary to cope with the global business environment. Emphasis is placed on an in-depth understanding of global sourcing, shipping, tracking and on the e-logistics systems necessary to operate inbound/ outbound logistics in a global market.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

147


148


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Applied Logistics 3 years/180 ECTS, Higher Diploma, Plus an Optional Foundation Year

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αγγλική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Higher Diploma in Applied Logistics ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Inventory Advisor / Σύμβουλος Απογραφής Αποθεμάτων - Warehouse Assistant / Βοηθός Αποθήκης - Transportation Coordinator / Συντονιστής Μεταφορών - Production Coordinator / Συντονιστής Παραγωγής - Operations Coordinator / Συντονιστής Λειτουργιών Επιχείρησης - Supply Chain & Operations Coordinator/ Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Εφαρμογών

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα Σπουδών “Applied Logistics” (Εφοδιαστική Αλυσίδα), σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη για εκπαίδευση στις μεταφορές από την αρχή μέχρι τον τελικό προορισμό, για κάθε έναν που εμπλέκεται στην τοπική ή τη διεθνή παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Στα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος οικοδομούνται τα θεμέλια και οι βάσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στο τρίτο έτος του προγράμματος σπουδών επεκτείνεται περαιτέρω αυτή η προσέγγιση και δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να επικεντρωθούν σε μια από τις τέσσερεις προαιρετικές, εξειδικευμένες περιοχές, όπου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο την τεχνογνωσία τους σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας. ΣΤΟΧΟΙ > Να δώσει στους απόφοιτους μια στέρεη θεωρητική κατανόηση των υποκείμενων βασικών περιοχών στο μάνατζμεντ και τις επιχειρήσεις. > Να δώσει στους απόφοιτους πρακτικές δεξιότητες σε όλες τις περιοχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. > Να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς να εργοδοτούνται ως ειδικοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε κάθε τομέα της οικονομίας. > Να δώσει στους απόφοιτους τη στέρεη ικανότητα να εργάζονται και στις πέντε περιοχές και να ασκούν σε αυτές εφοδιαστικές δραστηριότητες. > Να καταστήσουν τους απόφοιτους ικανούς να αναπτύσσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν τις σπουδές τους, εάν το επιθυμούν, για μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ειδικούς τομείς, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό ή σε άλλο πεδίο.

149


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Basic Mathematics

3

6

Introduction to Marketing

3

6

Introduction to Computers for Logistics

3

6

Organisational Behaviour

3

6

Principles of Management

3

6

Introduction to Finance

3

6

Introduction to Transport & Transportation

3

6

Warehouse & Distribution Management

3

6

Introduction to Logistics

3

6

Purchasing Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Introduction to Statistics

3

6

Import/Export Management

3

6

Introduction to Economics

3

6

Calculus for Management

3

6

Principles of Accounting

3

6

Human Resource Management

3

6

Transport & Transportation Logistics

3

6

Business Law and its relevance

Supply Chain Management

3

6

in Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

Advanced Global Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

150


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

5o Eξάμηνο MAΘHMATA

6o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS

Compulsory Courses

MAΘHMATA

Π.Τ.Ε* ECTS

Compulsory Courses

Business Strategy and Policy

3

6

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development 3

6

Operations & Project Management

3

6

Logistics Final Project Write-up & Presentation

3

6

Statistical Analysis & Interpretation

3

6

Food & Drug Storage Logistics

3

6

6

Advanced Supply Chain Design & Management

3

6

Concentration in Supply Chain & Operations Concentration in Supply Chain & Operations Inventory Management

3

Fleet Management Logistics

3

6

International Freight Forwarding

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

Concentration in Gas & Natural Resources Logistics Introduction to Global Energy Economics, Policies & Implications

Concentration in Gas & Natural Resources Logistics 3

6

Introduction to the Global Oil & Gas Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

European Food & Drug Regulation and Laws

1

2

Food & Drug Retail Logistics

3

6

Food Quality Control

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

European Food & Drug Regulation and Laws

1

2

Food & Drug Retail Logistics

3

6

Drug Quality Control

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

Concentration in Food Management Logistics

Natural Gas and Petroleum Production & Management

3

6

Alternative & Renewal Energy

3

6

Natural Gas Market and Trading Principles

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

Food Supply Chain Logistics

3

6

Food Warehouse logistics

3

6

Concentration in Food Management Logistics

Concentration in Pharma-Business Logistics

Food Storage Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

Drug Supply Chain Logistics

3

6

Production & Quality Control of Pharmaceutical Forms

3

6

Drug Storage Logistics

3

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

30

Concentration in Pharma-Business Logistics

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

151


Περιγραφή Μαθημάτων Basic Mathematics Introductory Math Course which covers basic topics in Arithmetic, Algebra and Geometry. The self-paced course is a “crash course” for students needing review or improvement in these topics. Introduction to Computers for Logistics This introductory course reviews the basic computer operations and then focuses on computer uses and applications in logistics. The course focuses on the latest application software and operating systems used in the business world. The course will prepare students to use computers in correct manner; to understand the basics of operation systems and to be able to access word processing, spreadsheets, database and the Internet through “hands-on” laboratory experiences. Principles of Management The course is a general introduction to basic business principles. Students will have an opportunity to examine concepts, attitudes and philosophies about business and entrepreneurship. Course content will focus on the growing globalization of business. Introduction to Transport & Transportation The course is an introduction to the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It offers an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental and urban activities. Introduction to Logistics This is a core course of logistics management and it introduces students to the fundamentals of logistics, its principles and theory. The course covers logistics activity factors, 3PL, logistics management, logistics Standardization, logistics information system and supply chain management etc, which will provide a basis for students to learn Practical logistics management. Introduction to Statistics Statistics is essential for all business. This is the first of two statistics courses and it covers the basics of descriptive statistics, distributions and central tendency and dispersion measures. Introduction to Economics This course introduces basic concepts and theories of micro and macroeconomic analysis. Microeconomics deals with consumers, firms, markets and income distribution. Macroeconomics deals with national income, employment, inflation and money.

152

Principles of Accounting An introductory accounting course. Imparts accounting information from the perspective of the external users (i.e. investors and creditors). The study of accepted accounting principles, the recording of accounting entries for business transactions, the accounting cycle, profit measurement, adjusting entries, merchandise accounting, owner’s equity reports and the preparation of financial statements. Transport & Transportation Logistics The course builds the key ideas, concepts and themes of transport and transportation geography covering the bases of the discipline for students of transportation logistics. It offers an empirical theoretical discourse that highlights the important role of transport for economic, environmental, and urban activities. The course emphasizes transport geography as a mainstream of human geography and offers qualitative and quantitative approaches to an empirical field. Supply Chain Management The course covers all activities involved in the flow of products and information between the suppliers, customers, producers and service providers. Topics include acquiring, purchasing, manufacturing, assembling and distributing goods and services throughout the supply chain organizations. Introduction to Marketing Marketing Management is the art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value. Marketing management seeks to meet organizational objectives by effectively satisfying customers in a dynamic environment. This course provides an overview of marketing processes and marketing principles and provides students with the opportunity to apply the key concepts to practical business situations. Organisational Behaviour The course outlines principles and concepts of management, planning, leading, organising, control, teams, problem solving/ethical decision making. These include coping with and within dynamic environments, developing competitive strategies and structures; shaping corporate culture, managing politics and conflict between individuals and organisational units, motivating employees; incentive systems and managing intellectual capital. Introduction to Finance This introductory course to finance and investments provides a systematic understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases drawn from the public, private and non-profit sectors. Topics covered include: present value analysis and discounting, diversification, the tradeoffs between risk and return, market efficiency, pricing of stocks and bonds, the capital asset pricing


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

model, term structure of interest rates, the principle of arbitrage, pricing of derivative securities (forwards, futures and options), the use of derivatives for hedging, risk management and the regulation of financial markets. Warehouse & Distribution Management This course covers the functions, techniques, and tools utilized in warehousing and distribution centers and their role in business and logistics. Emphasis is placed on warehouse and distribution center management, operations, productivity, software systems, picking, automation, cross docking, safety, security, material handling, benchmarking and cost. Purchasing Logistics This course introduces and covers various aspects of purchasing and their impact on materials management, supply chain, transportation and global logistics processes. Emphasis is placed on the different methods of electronic sourcing, negotiating and pricing principles and on the internal and external considerations associated with international logistics. Import / Export Management This course introduces the elements of import and export operations, from transportation to documentation, finance and security and the effects on the global supply chain. Emphasis is placed on existing import/export regulations, customs documentation, intermodal transportation, foreign freight forwarders, global technology and homeland security initiatives. Calculus for Management This is the first course in the calculus sequence for physical science, business, computer science, mathematics and engineering students. Topics include: limits, the rate of change of a function, derivatives of algebraic and trigonometric functions, applications of derivatives, integration, and applications of the definite integral.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Advanced Global Logistics This course covers the advanced application of global operations and logistics strategies, planning, technology, risk and management necessary to cope with the global business environment. Emphasis is placed on an in-depth understanding of global sourcing, shipping, tracking and on the e-logistics systems necessary to operate inbound/ outbound logistics in a global market. Business Strategy and Policy The course helps students analyze, evaluate and synthesize the critical aspects of business strategy into a form that can be implemented and managed. As a course in business strategy, it draws on prior knowledge and skills and focuses on the business strategy of single businesses. Operations & Project Management The course introduces the key topics of operations management focusing both on operations and on project management. Contemporary concepts of relevance to business, marketing, finance and other specializations are emphasized to promote understanding of operations importance in all business career paths. The course covers both theory and principles and practice and application and focuses on skills and knowledge required for successful operations and project management. The course is organized around an innovation and focuses on feasibility study as a method to identify opportunities and issues in developing a new venture. Statistical Analysis & Interpretation The course aims to train students in statistical analysis by means of SPSS. The course trains in computer aided statistical data analysis and interpretation. The course uses SPSS as the main software of choice.

Concentration in Supply Chain & Operations Managerial Accounting The course is designed to expose students to the theory and practice of selecting and analyzing managerial and financial accounting information for internal use by managers for decision-making, planning, directing and controlling purposes. Business Law The course covers the basics of business law and reviews its relevance and applications in Supply Chain Logistics. On the legal side, the course focuses on regulatory and legal aspects of all business-related activities. On the ethical level, the course further focuses on actions that are in apparent conflict with morals and examine them from various perspectives. The course assumes that legitimate business must be compatible with ethical norms.

Inventory Management This course addresses the inventory aspects of warehousing. The course covers the essential functions, techniques and tools for inventory management. Fleet Management Logistics The course explores the growing field real time fleet management for distribution systems. The complexities the field are explored in detail to achieve understanding of main issues which emerge in modern distribution of goods and products. The course includes much reference to case studies, research, models, methods and software. Concentration in Gas & Natural Resources Logistics Introduction to Global Energy Economics, Policies & Implications The course introduces students to the essential facts and issues related to energy and energy needs. The course focuses on general, economic, engineering and international aspects of the relations. The course discusses all energy sectors oil, natural gas, coal, synthetic hydrocarbons, nuclear power, renewable energy, thermal or pneumatic storage.

153


Introduction to the Global Oil & Gas Logistics The course is taught concurrently with ENR 301 Introduction to Global Energy economics, policies & implications and further take the general concepts presented in the introductory course to take a close look at the Oil and gas markets. The course covers essentials of oil production but largely focuses on natural gas exploration, production and international market.

Concentration in Food Management Logistics European Food & Drug Regulation and Laws The course focuses on European Food Safety Authority (EFSA) and on the European drug regulation system and their functions in providing food & pharmaceutical risk assessment and safety. The course covers the Law, Science, Policy and Practice of Food Regulation in the EU as well as the drug regulation systems. The corresponding international bodies [FAO, FDA, etc.] are mentioned as well. The course covers current food regulations, inspection and enforcement, food law, international food law, the Internet and ethics. On drugs the course covers European and International drug Law, medicines Legislation, Regulation of Medicine and Ethics in the drug industries Food & Drug Retail Logistics The course focuses on the science and principles of retailing and it applies these to the special case of food retail logistics. General topics of retail logistics are explained in detail and specific Issues of food retailing, in particular fresh food retail are used as the case examples of the course. Food Quality Control This 5th semester course reviews stage by stage quality control aspects which accompany the food logistic process from production to consumption. The formal regulatory and legal issues pertaining to the quality control are covered in other courses.

Concentration in Pharma-Business Logistics European Food & Drug Regulation and Laws The course focuses on European Food Safety Authority (EFSA) and on the European drug regulation system and their functions in providing food & pharmaceutical risk assessment and safety. The course covers the Law, Science, Policy and Practice of Food Regulation in the EU as well as the drug regulation systems. The corresponding international bodies [FAO, FDA, etc.] are mentioned as well. The course covers current food regulations, inspection and enforcement, food law, international food law, the Internet and ethics. On drugs the course covers European and International drug Law, medicines Legislation, Regulation of Medicine and Ethics in the drug industries Food & Drug Retail Logistics The course focuses on the science and principles of retailing and it applies these to the special case of food retail logistics. General topics of retail logistics are explained in detail and specific Issues of food retailing, in particular fresh food retail are used as the case examples of the course.

154

Drug Quality Control This 5th semester course reviews stage by stage quality control aspects which accompany the drug logistic process from production to consumption. The formal regulatory and legal issues pertaining to the quality control are covered in other courses. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development The course is a theory based course, aiming to inform and sensitize students to the emerging force of social sensitivity. The course covers the conceptual development and meanings of corporate social responsibility [CSR]. Students learn how CSR is implemented in corporations and its impact and future directions. The latest thinking on the strategic significance and importance of CSR are explored. The course demonstrates how CSR can lead to innovation, new opportunities and solutions of long-standing conflicts between business and social and environmental conservation. Logistics Final Project Write-up & Presentation The final project of this programme comprises building a business plan for a chosen venture or business project of the student’s choice. Students learn the basics on how to collect data and how to analyze data by means of the SPSS software package, learn how to do advanced data analysis and finally, learn how to integrate data and findings into a coherent business. In this guided self study course students finalize their business plans and do the write-ups & prepare for submission and presentation. Concentration in Supply Chain & Operations Food & Drug Storage Logistics The course covers short and long term food & drug storage under various conditions: Modified atmosphere (MA) and controlled atmosphere (CA) technologies and applications. The principles of drug expiration dates and viability beyond these dates is explained, the effects of heat and humidity on drug survival are discussed, various drugs are discussed in greater detail. The sensitivity of food and drugs to various climate temperature conditions is explored, Expiration dates are looked at. Students learn how to stack, store, check, monitor, maintain, report and record food and drug storage under commercial conditions. Advanced Supply Chain Design & Management The course builds on LOG 215 Supply Chain Management, revisits essential concepts learned in the introductory course and explores advances issues of supply chain [SC]. The course focuses on two central concepts in modern Supply Chain practice: “Demand driven supply chain strategy” and “Lean Supply Chain Design”. International Freight Forwarding The course builds on transportation and global Logistics to further explore the practices and requirements of Freight Forwarding, the coordination and shipment of goods from one place to another via a single or multiple carriers via air, marine, rail or highway. The course covers all important regulatory and practical aspects of freight forwarding to give students the vital information and tools.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Concentration in Gas & Natural Resources Logistics

Concentration in Pharma-Business Logistics

Natural Gas and Petroleum Production & Management This course introduces the elements of import and export operations, from transportation to documentation, finance and security and the effects on the global supply chain of natural resources. Emphasis is placed on existing import/export regulations, customs documentation, intermodal transportation, foreign freight forwarders, global technology and security initiatives.

Drug Supply Chain Logistics The course provides a comprehensive overview of the drug supply chain on all its stages. The course covers all aspects the topic, the largest most pervasive and most complex supply chain in the world. The general thrust of Food Supply Chain Management follows a ‘farm to fork’ structure; and the course examines all aspects and deals with all major elements of the topic.

Alternative & Renewal Energy The course covers the practical and economic potential of the renewable energy sources to meet environmental and economic challenges. Students are introduced to the physical and technological principles underlying major alternative energy sources. The main part of the course is focused on various direct solar derived energies (thermal and photovoltaic).

Production & Quality control of Pharmaceutical Forms The aim of the subject Production & Quality control of pharmaceutical forms is to provide students with the basic knowledge of pharmaceutical practice, the first aid basic actions as well as the handling of anticancer agents.

Natural Gas Market and Trading Principles The course is an introduction to the financial institutions of the natural gas market. The course explains the market deregulation and presents an overview of the nature of current market. Students learn the essentials of the physical cash market for natural gas production, transportation, distribution, and consumption. Financial trading tools are defined and demonstrated.

Drug Storage Logistics The course covers short and long term drug storage under various conditions. The principles of drug expiration dates and viability beyond these dates is explained, the effects of heat and humidity on drug survival are discussed, Various drugs are discussed in greater detail.

Concentration in Food Management Logistics Food Supply Chain Logistics The course provides a comprehensive overview of food supply chain on all its stages. The course covers all aspects the topic, the largest most pervasive and most complex supply chain in the world. The general thrust of Food Supply Chain Management follows a ‘farm to fork’ structure; and the course examines all aspects and deals with all major elements of the topic. Food Warehouse logistics The course is divided into two parts. The first part provides an overview of warehouse logistics & management and places warehousing into the frame of the overall supply chain. The second part of the course introduces specific elements on food which impact on the warehousing of food products, its storage and its distribution. Food Storage Logistics The course covers short and long term food storage under various conditions: Modified atmosphere (MA) and controlled atmosphere (CA) technologies and applications. The course focuses on the global nature of food production and the emphasis on preservation under proper conditions. The sensitivity of food and drugs to various climate temperature conditions is explored, Expiration dates are looked at. Students learn how to stack, store, check, monitor, maintain, report and record food and drug storage under commercial conditions.

155


156


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα στην Κηποτεχνία ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Αυτόνομη Εργοδότηση στον Τομέα της Κηποτεχνίας ή της Γεωργικής Παραγωγής - Εργοδότηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικές του εγκαταστάσεις - Εργοδότηση σε Ιδιωτικές Ανθοκομικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πρασίνου - Εργοδότηση Σε Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες Κατασκευής Θερμοκηπίων και του Εξοπλισμού τους, καθώς και των Θερμοκηπιακών Επιχειρήσεων Παραγωγής Φυτικών Προϊόντων

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Στην Κύπρο, όπου η παράδοση στην Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση είναι σχετικά μικρή, το Μεσογειακό κλίμα δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες συνεπάγονται όμως εξειδικευμένη προσαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων, υλικών και πρακτικών. Το διετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία» είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα, το οποίο με γνώμονα το ρητό «μαθαίνεις κάνοντας», εισάγει τους φοιτητές/ τριες σε ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές για την Κηποτεχνία, τις Καλλιέργειες και τη Δενδροκομία, που είναι κατάλληλες για το Μεσογειακό κλίμα. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην Κηποτεχνία για ξηροθερμικά περιβάλλοντα, παραθαλάσσια τοπία και ορεινές περιοχές. ΣΤΟΧΟΙ > Να δώσει στους αποφοίτους στέρεες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της Κηποτεχνίας και των καλλιεργειών. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν αυτόνομα στον τομέα της Κηποτεχνίας και της γεωργικής παραγωγής. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να αναπτύσσουν και να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν, σπουδές ανώτερου επιπέδου σε Πανεπιστήμια και άλλες Ανώτερες Σχολές στον Κλάδο ή σε άλλους παρεμφερείς κλάδους. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία» διεξάγονται σε εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής - Τοπιοτεχνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Το KES College έχει συμβληθεί με τα φυτώρια «Μ. Σολωμού και Υιοί», στην περιοχή Νήσου και χρησιμοποιούνται οι χώροι και ο υφιστάμενος επαγγελματικός εξοπλισμός του φυτωρίου για τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

157


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

4o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 1 2 Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου 2 4 Αγγλικά Ι 1 2 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας 2 4 Εισαγωγή στην Εδαφολογία,Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα 3 6 Εισαγωγή στη Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών 4 8 Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών 3 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

2o Eξάμηνο

MAΘHMATA Αυτομάτα Συστήματα Άρδευσης Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Κατασκευές Κήπου ΙΙ Κλάδεμα και Χειρουργική Δένδρων Μελέτη Έργου Επιλεγόμενο Μάθημα Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 1 2 2 15

4 6 2 4 4 2 30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ MAΘHMATA

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και στο Σχεδιασμό Κήπου 2 4 Αγγλικά ΙΙ 1 2 Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κονδύλοι και Ριζώματα 4 6 Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά 3 6 Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης 4 6 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι 2 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

MAΘHMATA Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Εισαγωγή στα Οικονομικά Διατροφή και Δίαιτα Φαγητό και Κουλτούρα Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) Οικολογία Αμπελουργία - Οινολογία Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Δενδροκομία Καλλωπιστικά Φυτά Αστική Κηποτεχνία Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιχανίων Εισαγωγή στο Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου/Τοπιοτέχνησης Κατασκευές Κήπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 4 2 4 2 2 4 18

2 4 6 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου - Αυγούστου μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους, οι φοιτητές είναι υπόχρεοι μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, να εκτελέσουν πρακτική εξάσκηση διάρκειας 4 εβδομάδων. Ο τόπος εκτέλεσης της πρακτικής εξάσκησης εγκρίνεται από το κολλέγιο, ενώ οι φοιτητές επιθεωρούνται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή. * Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

158


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθηματων Υγεία και Ασφάλεια To μάθημα “Υγεία, Ασφάλεια και Προστασία” εισαγάγει τους φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου” στα βασικά στοιχεία της Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του επαγγέλματος τους. Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Το μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το μάθημα εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Αγγλικά I Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Εισαγωγή στη Ιστορία της Κηποτεχνίας Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στις ιστορικές και πολιτιστικές βάσεις των κήπων και της Κηποτεχνίας. Εστιάζεται πάνω στην ιστορική της εναλλαγής του περιβάλλοντος χώρου με τον ανασχεδιασμό της Φύσης και την εξέλιξη των κήπων σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο. Εισαγωγή στην Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα Το μάθημα αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Γεωπονικής Επιστήμης και είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του Προγράμματος αυτού. Ασχολείται με τις βασικές λειτουργίες του εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες) καθώς και την γονιμότητα του, πού επιδρούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και δένδρων. Εισαγωγή στην Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη θεωρία της Βοτανικής των Φυτών. Περιγράφει τη σύγκριση μεταξύ ζώντων και χωρίς ζωή σωμάτων, τις ιδιότητες των ζώντων οργανισμών, τα γνωρίσματα των φυτικών οργανισμών, τις κυριότερες κατηγορίες φυτών καθώς και το περιεχόμενο και τη διαίρεση της Βοτανικής. Περαιτέρω, το μάθημα εξετάζει την εξωτερική και εσωτερική Μορφολογία των φυτών. Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Το μάθημα Φυσιολογία των Φυτών είναι μέρος της Βοτανικής και ασχολείται με τις εκδηλώσεις της ζωής των φυτών, ερευνά με πειραματικό τρόπο τις λειτουργίες των οργάνων τους, με απώτερο σκοπό να δώσει στους φοιτητές την ακριβή εικόνα των εσωτερικών φαινόμενων της ζωής των φυτών, όπως είναι φωτοτροπισμός, φωτοπερίοδος, αφομοίωση κ.ά.

Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις μετρήσεις για την Κηποτεχνία και τον Σχεδιασμό Κήπου. Είναι μάθημα πρακτικής εφαρμογής όσον αφορά τις μετρήσεις και τις αρχές τους σχετικά με το επάγγελμα της Κηποτεχνίας. Καλύπτονται με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι, όπως σχετικές έννοιες, εργαλεία, μηχανολογικά, μετατροπές ποσοτήτων και εκτιμήσεις. Αγγλικά II Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές βελτιώνουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Το μέρος της Ανθοκομίας που ασχολείται με τα διάφορα φυτά, βολβούς, κονδύλους και ριζώματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι από τα πιο βασικά θέματα της Κηποτεχνίας. Μεταξύ άλλων, αφορά τις βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, κοπτομένων ανθέων καθώς και για τη δημιουργία κήπων και πάρκων. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Το μέρος της Ανθοκομίας ασχολείται με τα Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και τα Αναρριχητικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων και για το διαχωρισμό των διάφορων μερών του κήπου, κάλυψη ατελειών, αντικατάσταση συνοριακών τοίχων καθώς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης Το μάθημα αφορά τις βασικές γνώσεις για την δημιουργία, καλλιέργεια και συντήρηση Χλοοταπήτων και Φυτών Εδαφοκάλυψης. τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους κήπους, πάρκα και γήπεδα αθλοπαιδιών, καθώς αυξάνουν την αισθητική του τοπίου, καθιστούν τις συνθήκες άθλησης πιο ασφαλείς και διαφοροποιούν γενικά τη διάθεση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων με την εκπομπή θετικής ενέργειας. Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση των Φοιτητών γίνεται σε χώρους/ εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία - Σχεδιασμό Κήπου. Η Πρακτική Εξάσκηση έχει διάρκεια τέσσερις εβδομάδες.

159


Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Κηποτεχνίας και ασχολείται με τη μελέτη εκμετάλλευσης τους εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους. Καλλωπιστικά Φυτά Το μάθημα “Καλλωπιστικά Φυτά” είναι ένα από τα βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Ασχολείται με τα στοιχεία που σχετίζονται με την ορθή τοπιοτέχνηση του κήπου, πάρκου και ανοικτών χώρων, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αισθητική και λειτουργική αρμονία στο χώρο. Αστική Κηποτεχνία Το μεγαλύτερο μέρος της μοντέρνας Κηποτεχνίας περιστρέφεται γύρω από μικρούς κήπους σε αστικές περιοχές, μπαλκόνια, ανοικτούς χώρους και αυλές ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό το εισαγωγικό μάθημα, διδάσκει τους φοιτητές/τριες τα βασικά στοιχεία κήπων μικρής έκτασης και το σχεδιασμό τους. Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων Το μάθημα αυτό αφορά τις βασικές αρχές για τη διαχείριση και τη διατήρηση υγιών φυτών, θάμνων και δένδρων στον κήπο ή τον οπωρώνα, που επιτυγχάνεται με την αναγνώριση των εχθρών και των ασθενειών τους καθώς και των διαφόρων ζιζανίων. Ταυτόχρονα, το μάθημα ασχολείται με τις ιδιότητες των φυτών, θάμνων και δένδρων και ο έλεγχος με φυσικές, χημικές, μηχανικές και βιολογικές μεθόδους. Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα “Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή” είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με την ηλεκτρονική σχεδίαση. Οι φοιτητές θα διδαχτούν οι βασικές εντολές και ρυθμίσεις του σχεδιαστικού προγράμματος και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκαταστημένο το σχεδιαστικό πρόγραμμα. Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης Αυτό το εισαγωγικό σχεδιαστικό μάθημα, ερευνά σχεδιαστικές μεθόδους παρατηρήσεως και τις σχέσεις χώρου μέσα στη σύνθεση. Οι φοιτητές/ τριες θα αναπτύξουν ευχέρεια στο σχεδιασμό με τη βοήθεια πρακτικής και εμπειρίας στο χειρισμό των διάφορων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τοπιοτέχνηση.

160

Κατασκευές Κήπου Ι Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου Ι” εισαγάγει τους φοιτητές στα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Στη συνέχεια περιγράφονται διάφορες τυπικές κατασκευές κήπου, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές αυτές σχεδιάζονται με όργανα σχεδίασης ή/και κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό αναφορικά με την εξοικείωση των φοιτητών/ τριών με τα Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης (ΒΣΑ) κήπων, πάρκων και οπωρώνων για την άρδευση και συντήρησή τους. Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στις πρακτική και τις τεχνικές της διαχείρισης των φυτών ενός φυτωρίου και τους εκπαιδεύει σε όλο το φάσμα των εργασιών του φυτωρίου, από τις βασικές καλλιέργειες μέχρι την εμπορία. Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα αυτό είναι το πρώτο από δύο μαθήματα, που εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στο Σχεδιασμό Κήπου με τη βοήθεια σχεδιαστικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, ενώ το δεύτερο μάθημα στη σχεδίαση τριών διαστάσεων. Και τα δύο μαθήματα βασίζονται στα λογισμικά προγράμματα AutoCAD. Κατασκευές Κήπου II Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου ΙΙ” αποτελεί συνέχεια του πρώτου ομώνυμου μαθήματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Παρουσιάζονται περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου μαζί με τις ιδιότητες και χρήσεις τους. Σημαντικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η αποτύπωση και μεταφορά σχεδίου και κατασκευών στο πεδίο, με ικανό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών με τους καθηγητές τους, σε χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευές κήπου, για τους οποίους τα σχέδια έχουν αναλυθεί στους φοιτητές. Κλάδεμα και Χειρουργική των Δένδρων Το κλάδεμα είναι ουσιώδης τεχνική και ταυτόχρονα τέχνη, όσον αφορά τη διαχείριση των δένδρων. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην πρακτική και τις τεχνικές του κλαδέματος για τα διάφορα καλλωπιστικά και οπωροφόρα δένδρα και θάμνους. Το κλάδεμα προσεγγίζεται στο μάθημα από τη σκοπιά της αύξησης, ανάπτυξης, επίδρασης στα άνθη και φρούτα καθώς και στην αισθητική.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Μελέτη Έργου Στο μάθημα Μελέτη Έργου, οι φοιτητές/τριες επιδεικνύουν τις πρακτικές γνώσεις τους αναφορικά με τις βασικές αρχές και πρακτικές της Κηποτεχνίας, με τη δημιουργία Έργου από κάθε φοιτητή, σε προκαθορισμένο μικρό μέρος κήπου. Πρόκειται για το τελικό μάθημα του Διετούς Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία” και στοχεύει στο να επιδείξει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως, για τους φοιτητές του Τριετούς Προγράμματος Σπουδών αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορούν να κάνουν στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ πραγματοποιείται μέσα στον Ιούνιο, έχει διάρκεια 4 εβδομάδες, σε χώρους/εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία - Σχεδιασμό Κήπου και αποτελεί συνέχεια της. Θερινής Πρακτικής Εξάσκησης Ι .

Επιλεγόμενα Μαθήματα Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες του Προγράμματος αυτού στις σύγχρονες αρχές του Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές τις αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν αργότερα στο επαγγελματικό τους χώρο. Εισαγωγή στα Οικονομικά Το μάθημα μελετά την συμπεριφορά ατόμων, τις κινήσεις μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς και της κυβέρνησης μέσω μικροοικονομικής ματιάς. Θέματα που θα καλυφθούν είναι βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), αγορές: Γη, Εργατικό δυναμικό, Κεφάλαιο.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές μια εισαγωγική επισκόπηση για την Κυπριακή Κοινωνία, Ιστορία και Πολιτισμό. Εξετάζει την ιστορία της Κύπρου από την Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα, δίνοντας μια επισκόπηση όλων των κύριων ιστορικών περιόδων. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση του. Αμπελουργία - Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό κάνει μια πρώτη εισαγωγή στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και δίνει την ευκαιρία κατανόησης του πλάτους των θεμάτων που εμπίπτουν κάτω από τη περιβαλλοντική θεματολογία. Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων.

Δίαιτα και Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του προγράμματος αυτού στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, τον ρόλο τους στην διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών.

161


162


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου 3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτερο Δίπλωμα στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Ίδρυση και λειτουργία Επιχείρησης στον Τομέα της Κηποτεχνίας, Σχεδιασμού Κήπου και Τοπιοτέχνησης - Υπεύθυνος/νη Συντονιστής /στρια σε μεγαλύτερα Έργα Κηποτεχνίας και Τοπιοτέχνησης - Εργοδότηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε δικές του εγκαταστάσεις - Εργοδότηση σε Ιδιωτικές Ανθοκομικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις Πρασίνου - Εργοδότηση σε Φυτώρια ως Ειδικός σε Θέματα Φύτευσης, Προστασίας, Συντήρησης και Ανάπτυξης Φυτών και Δένδρων.

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών (με εισοδηματικά κριτήρια)

Το τριετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου» έχει κοινά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης με το αντίστοιχο διετές Πρόγραμμα Σπουδών «Κηποτεχνία» που προσφέρεται στο KES College. Το τριετές πρόγραμμα αυτό κτίζει πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης, στα οποία με γνώμονα το ρητό “μαθαίνεις κάνοντας”, οι φοιτητές/τριες εισάγονται σε ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές για την Κηποτεχνία, το Σχεδιασμό Κήπου και την Τοπιοτέχνηση, τις Καλλιέργειες και τη Δενδροκομία που είναι κατάλληλες για το Μεσογειακό Κήπο και Τοπίο. Στο τρίτο έτος προσφέρονται ανώτερου επιπέδου τεχνικές στην Κηποτεχνία, το Σχεδιασμό Κήπου και την Τοπιοτέχνηση, ενώ ταυτόχρονα οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις βάσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στον τομέα αυτό. ΣΤΟΧΟΙ > Να δώσει στους αποφοίτους, ανώτερου επιπέδου στέρεες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της Κηποτεχνίας και του Σχεδιασμού Κήπου και των καλλιεργειών. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν αυτόνομα στον τομέα της Κηποτεχνίας και του Σχεδιασμού Κήπου και της γεωργικής παραγωγής. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να εργαστούν ως υπεύθυνοι συντονιστές σε μεγαλύτερα έργα Κηποτεχνίας και Τοπιοτέχνησης. > Να γνωρίζουν οι απόφοιτοι τις πιο βασικές αρχές για τη δημιουργία και λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. > Να μπορούν οι απόφοιτοι να αναπτύσσουν και να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν, σπουδές ανώτερου επιπέδου σε Πανεπιστήμια. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τα εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου» διεξάγονται σε εξειδικευμένους χώρους Κηπουρικής Τοπιοτεχνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Το KES College έχει συμβληθεί με τα φυτώρια «Μ. Σολωμού και Υιοί», στην περιοχή Νήσου και χρησιμοποιούνται οι χώροι και ο υφιστάμενος επαγγελματικός εξοπλισμός του φυτωρίου για τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

163


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Υγεία και Ασφάλεια 1 2 Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου 2 4 Αγγλικά Ι 1 2 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κηποτεχνίας 2 4 Εισαγωγή στην Εδαφολογία,Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα 3 6 Εισαγωγή στη Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών 4 8 Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών 3 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και στο Σχεδιασμό Κήπου 2 4 Αγγλικά ΙΙ 1 2 Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κονδύλοι και Ριζώματα 4 6 Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά 3 6 Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης 4 6 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι 2 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

3o Eξάμηνο MAΘHMATA Δενδροκομία Καλλωπιστικά Φυτά Αστική Κηποτεχνία Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιχανίων Εισαγωγή στο Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου/Τοπιοτέχνησης Κατασκευές Κήπου Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 5 3 5 2 4 2 4 2 2 4 18

2 4 6 30

4o Eξάμηνο MAΘHMATA Αυτομάτα Συστήματα Άρδευσης Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Κατασκευές Κήπου ΙΙ Κλάδεμα και Χειρουργική Δένδρων Μελέτη Έργου Επιλεγόμενο Μάθημα Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 1 2 2 15

4 6 2 4 4 2 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου - Αυγούστου μεταξύ του πρώτου και δεύτερου έτους, και μεταξύ δεύτερου και τρίτου έτους σπουδών, οι φοιτητές είναι υπόχρεοι μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, να εκτελέσουν πρακτική εξάσκηση διάρκειας 4 εβδομάδων σε εργασία συναφή με τις σπουδές τους. Ο τόπος εκτέλεσης της πρακτικής εξάσκησης εγκρίνεται από το κολλέγιο, ενώ οι φοιτητές επιθεωρούνται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή. •Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

164


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

5o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Ανάλυση – Σύνθεση Τοπίου 2 4 Ανώτερος Σχεδιασμός Τοπίου: Σχήμα, Χρώμα, Υφή και Επιλογή Φυτών 2 4 Αστικός Σχεδιασμός Τοπίου 2 4 Λαχανοκομία και Εισαγωγή στις Υδροπονικές Καλλιέργειες 3 5 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Σχέδια για την Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση 3 5 Διαχείριση Γηπέδων Γκολφ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πάρκων 2 4 Επιλεγόμενο Μάθημα 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ MAΘHMATA MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 Διατροφή και Δίαιτα 2 4 Φαγητό και Κουλτούρα 2 4 Ιστορία της Κύπρου (Η ΚυπριακήΚοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) 2 4 Οικολογία 2 4 Αμπελουργία - Οινολογία 2 4 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 2 4 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 2 4

6o Eξάμηνο MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 2 4 Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης και Κώδικας Δεοντολογίας 2 4 Φοινικοειδή, Καλαμοειδή και Διακοσμητικά Αγροστώδη 2 4 Τρισδιάστατη (3D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 2 4 Αστική Δασοκομία 3 6 Διπλωματική Εργασία 6 8 ΣΥΝΟΛΟ 17 30

165


Περιγραφή Μαθηματων Υγεία και Ασφάλεια To μάθημα “Υγεία, Ασφάλεια και Προστασία” εισαγάγει τους φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών στα βασικά στοιχεία της Υγείας, Ασφάλειας και Προστασίας που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του επαγγέλματος τους. Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Το μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το μάθημα εστιάζει στα τελευταία λογισμικά εφαρμογών και συστήματα λειτουργιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Αγγλικά I Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Εισαγωγή στη Ιστορία της Κηποτεχνίας Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στις ιστορικές και πολιτιστικές βάσεις των κήπων και της Κηποτεχνίας. Εστιάζεται πάνω στην ιστορική της εναλλαγής του περιβάλλοντος χώρου με τον ανασχεδιασμό της Φύσης και την εξέλιξη των κήπων σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο.

Βασικές Μετρήσεις στην Κηποτεχνία και Σχεδιασμό Κήπου Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις μετρήσεις για την Κηποτεχνία και τον Σχεδιασμό Κήπου. Είναι μάθημα πρακτικής εφαρμογής όσον αφορά τις μετρήσεις και τις αρχές τους σχετικά με το επάγγελμα της Κηποτεχνίας. Καλύπτονται με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι, όπως σχετικές έννοιες, εργαλεία, μηχανολογικά, μετατροπές ποσοτήτων και εκτιμήσεις. Αγγλικά II Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Οι φοιτητές βελτιώνουν τη γλωσσική τους ικανότητα εξασκούμενοι στην ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση. Το μάθημα διδάσκεται σε δύο εξάμηνα. Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Ετήσια, Διετή, Πολυετή, Βολβοί, Κόνδυλοι και Ριζώματα Το μέρος της Ανθοκομίας που ασχολείται με τα διάφορα φυτά, βολβούς, κονδύλους και ριζώματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου είναι από τα πιο βασικά θέματα της Κηποτεχνίας. Μεταξύ άλλων, αφορά τις βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, κοπτομένων ανθέων καθώς και για τη δημιουργία κήπων και πάρκων.

Εισαγωγή στην Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους και Λιπάσματα Το μάθημα αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Γεωπονικής Επιστήμης και είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του Προγράμματος. Ασχολείται με τις βασικές λειτουργίες του εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες) καθώς και την γονιμότητα του, πού επιδρούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και δένδρων.

Κηπευτικά - Ανθοκομικά: Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και Αναρριχητικά Το μέρος της Ανθοκομίας ασχολείται με τα Φρακτικά, Θαμνώδη, Δενδρώδη και τα Αναρριχητικά. Έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων και για το διαχωρισμό των διάφορων μερών του κήπου, κάλυψη ατελειών, αντικατάσταση συνοριακών τοίχων καθώς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Εισαγωγή στην Βοτανική και τη Μορφολογία των Φυτών Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό στη θεωρία της Βοτανικής των Φυτών. Περιγράφει τη σύγκριση μεταξύ ζώντων και χωρίς ζωή σωμάτων, τις ιδιότητες των ζώντων οργανισμών, τα γνωρίσματα των φυτικών οργανισμών, τις κυριότερες κατηγορίες φυτών καθώς και το περιεχόμενο και τη διαίρεση της Βοτανικής. Περαιτέρω, το μάθημα εξετάζει την εξωτερική και εσωτερική Μορφολογία των φυτών.

Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης Το μάθημα αφορά τις βασικές γνώσεις για την δημιουργία, καλλιέργεια και συντήρηση Χλοοταπήτων και Φυτών Εδαφοκάλυψης. τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για κήπους, πάρκα και γήπεδα αθλοπαιδιών, καθώς αυξάνουν την αισθητική του τοπίου, καθιστούν τις συνθήκες άθλησης πιο ασφαλείς και διαφοροποιούν γενικά τη διάθεση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων με την εκπομπή θετικής ενέργειας.

Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Το μάθημα Φυσιολογία των Φυτών είναι μέρος της Βοτανικής και ασχολείται με τις εκδηλώσεις της ζωής των φυτών, ερευνά με πειραματικό τρόπο τις λειτουργίες των οργάνων τους, με απώτερο σκοπό να δώσει στους φοιτητές την ακριβή εικόνα των εσωτερικών φαινόμενων της ζωής των φυτών, όπως είναι φωτοτροπισμός, φωτοπερίοδος, αφομοίωση κ.ά.

Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση των Φοιτητών γίνεται σε χώρους/ εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία – Σχεδιασμό Κήπου. Η Πρακτική Εξάσκηση έχει διάρκεια τέσσερις εβδομάδες.

166


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Κηποτεχνίας και ασχολείται με τη μελέτη εκμετάλλευσης τους εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους. Καλλωπιστικά Φυτά Το μάθημα “Καλλωπιστικά Φυτά” είναι ένα από τα βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία”. Ασχολείται με τα στοιχεία που σχετίζονται με την ορθή τοπιοτέχνηση του κήπου, πάρκου και ανοικτών χώρων, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αισθητική και λειτουργική αρμονία στο χώρο. Αστική Κηποτεχνία Το μεγαλύτερο μέρος της μοντέρνας Κηποτεχνίας περιστρέφεται γύρω από μικρούς κήπους σε αστικές περιοχές, μπαλκόνια, ανοικτούς χώρους και αυλές ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό το εισαγωγικό μάθημα, διδάσκει τους φοιτητές/τριες τα βασικά στοιχεία κήπων μικρής έκτασης και το σχεδιασμό τους. Διαχείριση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων Το μάθημα αυτό αφορά τις βασικές αρχές για τη διαχείριση και τη διατήρηση υγιών φυτών, θάμνων και δένδρων στον κήπο ή τον οπωρώνα, που επιτυγχάνεται με την αναγνώριση των εχθρών και των ασθενειών τους καθώς και των διαφόρων ζιζανίων. Ταυτόχρονα, το μάθημα ασχολείται με τις ιδιότητες των φυτών, θάμνων και δένδρων και ο έλεγχος τους με φυσικές, χημικές, μηχανικές και βιολογικές μεθόδους. Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα “Εισαγωγή σε Σχεδιαστικό Πρόγραμμα με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή” είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με την ηλεκτρονική σχεδίαση. Οι φοιτητές θα διδαχτούν βασικές εντολές και ρυθμίσεις του σχεδιαστικού προγράμματος και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκαταστημένο το σχεδιαστικό πρόγραμμα. Εκπόνηση Σχεδίου Κήπου / Τοπιοτέχνησης Αυτό το εισαγωγικό σχεδιαστικό μάθημα, ερευνά σχεδιαστικές μεθόδους παρατηρήσεως και τις σχέσεις χώρου μέσα στη σύνθεση. Οι φοιτητές/ τριες θα αναπτύξουν ευχέρεια στο σχεδιασμό με τη βοήθεια πρακτικής και εμπειρίας στο χειρισμό των διάφορων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τοπιοτέχνηση.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Κατασκευές Κήπου Ι Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου Ι” εισαγάγει τους φοιτητές στα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους. Στη συνέχεια περιγράφονται διάφορες τυπικές κατασκευές κήπου, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές αυτές σχεδιάζονται με όργανα σχεδίασης ή/και κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό αναφορικά με την εξοικείωση των φοιτητών/ τριών με τα Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης (ΒΣΑ) κήπων, πάρκων και οπωρώνων για την άρδευση και συντήρησή τους. Παραγωγή και Διαχείριση Φυτωρίου Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στις πρακτική και τις τεχνικές της διαχείρισης των φυτών ενός φυτωρίου και τους εκπαιδεύει σε όλο το φάσμα των εργασιών του φυτωρίου, από τις βασικές καλλιέργειες μέχρι την εμπορία. Δισδιάστατη (2D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα αυτό είναι το πρώτο από δύο μαθήματα, που εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στο Σχεδιασμό Κήπου με τη βοήθεια σχεδιαστικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση δύο διαστάσεων, ενώ το δεύτερο μάθημα στη σχεδίαση τριών διαστάσεων. Και τα δύο μαθήματα βασίζονται στα λογισμικά προγράμματα AutoCAD. Κατασκευές Κήπου II Το μάθημα “Κατασκευές Κήπου ΙΙ” αποτελεί συνέχεια του πρώτου ομώνυμου μαθήματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Παρουσιάζονται περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κήπου μαζί με τις ιδιότητες και χρήσεις τους. Σημαντικό μέρος του μαθήματος αποτελεί η αποτύπωση και μεταφορά σχεδίου και κατασκευών στο πεδίο, με ικανό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών με τους καθηγητές τους, σε χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευές κήπου, για τους οποίους τα σχέδια έχουν αναλυθεί στους φοιτητές. Κλάδεμα και Χειρουργική των Δένδρων Το κλάδεμα είναι ουσιώδης τεχνική και ταυτόχρονα τέχνη, όσον αφορά τη διαχείριση των δένδρων. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην πρακτική και τις τεχνικές του κλαδέματος για τα διάφορα καλλωπιστικά και οπωροφόρα δένδρα και θάμνους. Το κλάδεμα προσεγγίζεται στο μάθημα από τη σκοπιά της αύξησης, ανάπτυξης, επίδρασης στα άνθη και φρούτα καθώς και στην αισθητική.

167


Μελέτη Έργου Στο μάθημα Μελέτη Έργου, οι φοιτητές/τριες επιδεικνύουν τις πρακτικές γνώσεις τους αναφορικά με τις βασικές αρχές και πρακτικές της Κηποτεχνίας, με τη δημιουργία Έργου από κάθε φοιτητή, σε προκαθορισμένο μικρό μέρος κήπου. Πρόκειται για το τελικό μάθημα του Διετούς Προγράμματος Σπουδών “Κηποτεχνία” και στοχεύει στο να επιδείξει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως, για τους φοιτητές του Τριετούς Προγράμματος Σπουδών αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορούν να κάνουν στον τομέα της Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ Η Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ πραγματοποιείται μέσα στον Ιούνιο, έχει διάρκεια 4 εβδομάδες, σε χώρους/εγκαταστάσεις οργανισμών ή εταιρειών που έχουν δραστηριότητες συναφείς με την Κηποτεχνία - Σχεδιασμό Κήπου και αποτελεί συνέχεια της Θερινής Πρακτικής Εξάσκηση Ι. Ανάλυση - Σύνθεση Τοπίου Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες σε ομάδες, στη μελέτη δημόσιων χώρων μεγάλης κλίμακας με στόχο την τοπιοτέχνησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των χώρων όπως: τοποθεσία, εδαφολογικές συνθήκες, μικροκλίμα της περιοχής και άλλα. Ανώτερος Σχεδιασμός Τοπίου: Σχήμα, Χρώμα , Υφή και Επιλογή Φυτών Το μάθημα αυτό αποτελεί μια βήμα προς βήμα ανώτερη ενότητα έγχρωμου σχεδιασμού για επαγγελματίες τοπιοτέχνες, οι οποίοι πρέπει να αναπτύσσουν και επικοινωνούν σχεδιαστικές ιδέες με καθαρά, ελκυστικά και επικοινωνιακά έγχρωμα σχέδια. Αστικός Σχεδιασμός Τοπίου Σε μια εποχή στην οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε μεγάλες πόλεις, το περιβάλλον γίνεται λιγότερο ελκυστικό και χρειάζεται περισσότερη έρευνα και φροντίδα. Το μάθημα Αστικός Σχεδιασμός Τοπίου διδάσκει τα βασικά στοιχεία αυτού του προβληματισμού και τις προϋποθέσεις ένα για καλύτερο περιβάλλον. Οι φοιτητές/φοιτήτριες εξασκούνται στην υλοποίηση Αστικού Σχεδιασμού σε Studio - Σχεδιαστήριο. Λαχανοκομία και Εισαγωγή στις Υδροπονικές Καλλιέργειες Η Λαχανοκομία είναι ένα από τα βασικά μαθήματα της Κηποτεχνίας λόγω της σημασίας που έχουν τα λαχανικά στη σωστή διατροφή του Ανθρώπου και τη σημασία που έχει η καλλιέργεια των λαχανικών στον κήπο. Το μάθημα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές σε τρόπους καλλιέργειας, ανάπτυξης και προστασίας των λαχανικών στο έδαφος, ενώ θα τους εισαγάγει στις Υδροπονικές Καλλιέργειες.

168

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Σχέδια για την Κηποτεχνία και την Τοπιοτέχνηση Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στις βασικές αρχές των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν έννοιες, στάσεις και φιλοσοφίες γύρω από τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων. Διαχείριση Γηπέδων Γκολφ, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πάρκων Το μάθημα αυτό θα εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο θέμα της διαχείρισης γηπέδων γκολφ, αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκων. Απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν πεδίο αυτό, όσο επίσης και σε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις υφιστάμενες δεξιότητές τους. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Τα αρωματικά φυτά είναι ένα από τα κύρια μαθήματα της Κηπουρικής και ασχολείται με την εκμετάλλευση του εδάφους μέσω των αρωματικών φυτών, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον. Ασχολείται επίσης με την μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε φυτού χωριστά καθώς και με τις πληροφορίες που αφορούν την καλλιέργεια όλων των ειδών φρέσκων αρωματικών φυτών για παραγωγή ξηρού προϊόντος και αιθερίων ελαίων. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης και Κώδικας Δεοντολογίας Το μάθημα ενσωματώνει τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική αναφορικά με τη δημιουργία και τη διοίκηση μικρών επιχειρήσεων. Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις μικρές επιχειρήσεις, παρουσιάζει πολλά πραγματικά παραδείγματα για να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν πώς να εφαρμόζουν τις έννοιες της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Φοινικοειδή, Καλαμοειδή και Διακοσμητικά Αγροστώδη Από Κηποτεχνικής άποψης, τα Φοινικοειδή και Καλαμοειδή είναι φυτά ευέλικτα, συντηρούνται εύκολα και είναι πολύ κατάλληλα για υποτροπικά κλίματα. Περιλαμβάνουν μια μεγάλη σειρά διαφορετικών ειδών με διαφορετική υφή, σχήμα, μέγεθος και χρώματα. Το μάθημα είναι εισαγωγή στην επιλογή, φύτευση, καλλιέργεια, πολλαπλασιασμό και την παρουσίαση των φυτών αυτών κάτω από διαφορετικές συνθήκες και για διαφορετικούς σκοπούς. Θα διδαχθούν και θα συζητηθούν όλα τα κύρια είδη καθώς και οι τρόποι εφαρμογής τους.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Τρισδιάστατη (3D) Μοντελοποίηση Τοπιοτέχνησης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στη χρήση σχεδιαστικού προγράμματος με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, για την εφαρμογή γραφικών, συμβόλων, σχημάτων, διαγραμμάτων, κειμένου και κλιμάκων για την ανάπτυξη σχεδίων, σχεδίων ιδεών, κατασκευαστικών εγγράφων για Πρότζεκτ Τοπιοτέχνησης σε κατοικημένες περιοχές. Το μάθημα διδάσκεται στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD 3D και 3DSTUDIOMAX για τρισδιάστατες εφαρμογές. Αστική Δασοκομία Τα δάση των πόλεων είναι μεταξύ των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των πόλεων. ΟΙ πόλεις αναπτύσσουν στενές σχέσεις με γειτονικές δασικές περιοχές και σε μερικές περιπτώσεις αναπτύσσουν “δασικές οντότητες”. Το μάθημα της Αστικής Δασοκομίας ασχολείται με τις βασικές αρχές της συντήρησης των δένδρων στο αστικό περιβάλλον. Το μάθημα αυτό εισαγάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στην θεωρία και πρακτική της διαχείρισης των δένδρων στην πόλη σεδρόμους, πάρκα και αστικούς χώρους πρασίνου. Διπλωματική Εργασία Το μάθημα Διπλωματική Εργασία διαφέρει από παρόμοια μαθήματα προηγούμενων ετών, ως προς το ότι χρειάζονται επιπρόσθετες δεξιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού, τις οποίες οι φοιτητές/τριες αποκτούν στη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών. Μεταξύ άλλων, χρειάζονται δεξιότητες σχεδιασμού, διαχείρισης, ετοιμασίας προϋπολογισμού και εκτέλεσης Έργου στην Κηποτεχνία και Τοπιοτέχνηση.Στους φοιτητές/ τριες ανατίθεται μια εξειδικευμένη εργασία τοπιοτέχνησης, με πλήρεις προδιαγραφές και τα βασικά δεδομένα του προϋπολογισμού. Ο κάθε φοιτητής/τρια αποφασίζει πώς θα υλοποιήσει την εργασία μέσα στα δοσμένα πλαίσια και περιορισμούς και υποβάλλει σχέδια για το πώς θα το πετύχει.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Το μάθημα εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών στις σύγχρονες αρχές του Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτές τις αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν αργότερα στον επαγγελματικό τους χώρο.

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Δίαιτα και Διατροφή Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις βασικές αρχές της διατροφής και της διαιτολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικές αξίες, τον ρόλο τους στην διατήρηση της υγείας και την παρουσίαση στη συσκευασία διαφόρων τροφίμων. Φαγητό και Κουλτούρα Το μάθημα εξετάζει τις γενικές έννοιες της διατροφής και της κοινωνίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τους λόγους και τις επιρροές που δέχονται οι άνθρωποι σε σχέση με την κατανάλωση τροφίμων. Το μάθημα εστιάζει στους πολιτιστικούς και παγκόσμιους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Ιστορία της Κύπρου (Η Κυπριακή Κοινωνία, η Ιστορία και ο Πολιτισμός της) Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές μια εισαγωγική επισκόπηση για την Κυπριακή Κοινωνία, Ιστορία και Πολιτισμό. Εξετάζει την ιστορία της Κύπρου από την Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα, δίνοντας μια επισκόπηση όλων των κύριων ιστορικών περιόδων. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωση του. Αμπελουργία-Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Το μάθημα αυτό κάνει μια πρώτη εισαγωγή στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και δίνει την ευκαιρία κατανόησης του πλάτους των θεμάτων που εμπίπτουν κάτω από τη περιβαλλοντική θεματολογία. Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων.

Εισαγωγή στα Οικονομικά Το μάθημα μελετά τη συμπεριφορά ατόμων, τις κινήσεις μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς και της κυβέρνησης μέσω μικροοικονομικής ματιάς. Θέματα που θα καλυφθούν είναι βασικές αρχές της μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας την Ικανοποίηση), θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας το Κέρδος), αγορές: Γη, Εργατικό δυναμικό, Κεφάλαιο.

169


170


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα Συμβούλου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ - Εργοδότηση σε οποιαδήποτε επιχείρηση αναφορικά με: > Θέματα εφαρμογής της Νομοθεσίας για το Περιβάλλον > Εκπόνηση μελετών για Περιβαλλοντολογικά Θέματα που αφορούν την επιχείρηση > Συστήματα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης - Δήμους και Συμβούλια Βελτιώσεως - Εταιρείες /Ο ργανισμούς Διαχείρισης Χώρων Υγιεινής Ταφής Απορριμάτων - Εταιρείες ανακύκλωσης - Σύμβουλος σε Επιχειρήσεις για Ορθή Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών

Σήμερα, οι επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της βιομηχανίας είναι πέραν από εμφανείς, με την κλιματική αλλαγή να απειλεί πλέον τη διαβίωση στον πλανήτη. Έτσι, αλλαγές στις νομοθεσίες για προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον πιο συχνές και προβλέπουν πιο αυστηρά όρια και πρακτικές ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για προστασία του περιβάλλοντος χρειάζονται δυναμικά και καινοτόμα προγράμματα για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νομοθεσίας και της αγοράς. Χρειάζονται στελέχη που να συνδυάζουν ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών “Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” εμπερικλείει ακριβώς τη σύγχρονη προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση μέσα από κατάλληλα δομημένα μαθήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών που καλούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά τους θέματα. Ο Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και επί της ουσίας μια επιχείρηση να τηρεί τη νομοθεσία, να δραστηριοποιείται με περιβαλλοντική συνείδηση, να διαχειρίζεται αποδοτικά τους φυσικούς πόρους με αμοιβαίο όφελος και να απολαμβάνει το προφίλ της κοινωνικά αποδεκτής επιχείρησης ΣΤΟΧΟΙ > Ευαισθητοποίηση των αποφοίτων γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα και παροχή σ’ αυτούς των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να δίνουν συμβουλές για: > την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων πάνω στο περιβάλλον από την ανθρώπινη δραστηριότητα > τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής σε μια επιχείρηση > την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στρατηγικών στις εταιρικές στρατηγικές, έτσι που εφαρμόζοντας διάφορα εργαλεία όπως ΣΠΔ (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), να πετυχαίνουν καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση > Να καλλιεργήσουν οι απόφοιτοι το αίσθημα ευθύνης σε σχέση με το περιβάλλον και να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση. > Να κατανοήσουν οι απόφοιτοι την αλληλοσυσχέτιση ανθρώπου, πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος. > Να είναι σε θέση να υπολογίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε επιχείρησης και να μπορούν να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για μείωσή του. > Να γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή και την Κυπριακή Νομοθεσία σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ούτως ώστε να τονίζουν την ανάγκη εναρμόνισης με την περιβαλλοντική νομοθεσία στις διάφορες επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην επίτευξή τους. > Να μπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση μιας σωστής πολιτικής για την Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη και να βελτιώσουν πραγματικά την εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες.

171


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο MAΘHMATA Βασικά Μαθηματικά Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ Εισαγωγή στα Οικονομικά Αρχές Φυσικής Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία Επαγγελματικά Αγγλικά ΣΥΝΟΛΟ

3o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 16 30

2o Eξάμηνο MAΘHMATA Στοχεία Βιολογίας/ Περιβαλλοντική Βιολογία Βασικές Αρχές Λογιστικής Οικολογία Γενική και Ανόργανη Χημεία Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία Ι Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Διαπροσωπική Επικοινωνία Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 3 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 15 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4 15 30

* Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

172

MAΘHMATA Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα και Νομοθεσία Διαχείριση Έργου Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΙ Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ Οικολογικό Αποτύπωμα Οικονομικά του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Επιχειρηματικότητα Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήπτων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Περιβάλλον και Ενέργεια Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 15 30


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθηματων Βασικά Μαθηματικά

Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία

Το μάθημα “Βασικά Μαθηματικά” είναι ένα εισαγωγικό μάθημα που

Η άγνοια των κανόνων ασφαλείας και η λανθασμένη χρήση μη κατάλληλων

καλύπτει βασικά θέματα στην Αριθμητική, Γραμμική Άλγεβρα και Γεωμετρία.

εργαλείων για συγκεκριμένη εργασία, είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές που χρειάζονται αναθεώρηση

ατυχημάτων.

ή βελτίωση αυτών των θεμάτων.

Οι ασχολούμενοι με το περιβάλλον είναι ανάγκη να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους. Γι’ αυτό, το μάθημα “Ασφάλεια, Υγεία

Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ

και Προστασία” εισαγάγει τους φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών

Οι φοιτητές θα διδαχθούν Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές Η/Υ

στα βασικά στοιχεία αυτών που σχετίζονται με την πρακτική πτυχή του

για να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές

επαγγέλματός τους.

παραγωγικότητας και επικοινωνίας στο σύγχρονο εργασιακό χώρο. Επαγγελματικά Αγγλικά Εισαγωγή στα Οικονομικά

The course is a specific English grammar and composition course for

Το μάθημα μελετά τη συμπεριφορά ατόμων, τις κινήσεις μεγαλύτερων

students of Environmental Management. The course gives students the

επιχειρήσεων καθώς και της κυβέρνησης μέσω της μικροοικονομικής

opportunity to become familiar with different types of text (CV, exchange

σκοπιάς. Θέματα που θα καλυφθούν είναι βασικές αρχές της

emails, reports and articles) and various types of writing (analysis of

μικροοικονομίας, θεωρία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Αυξάνοντας

causes and effects, technical report writing etc.).

την Ικανοποίηση), Θεωρία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Αυξάνοντας

Also introduces students to concepts related to the science of the environ-

το Κέρδος), αγορές: Γη, Εργατικό δυναμικό, Κεφάλαιο.

ment as natural resource management, biodiversity, pollution and climate change.

Αρχές Φυσικής To μάθημα «Αρχές Φυσικής» εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στους

Στοιχεία Βιολογίας / Περιβαλλοντική Βιολογία

βασικούς νόμους και αρχές της Φυσικής, στοιχεία που είναι απαραίτητα για

Σκοπός του μαθήματος «Στοιχεία Βιολογίας /Περιβαλλοντική Βιολογία»

ένα Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά το περιβάλλον. Επιπλέον θα έχουν

είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις γενικές αρχές Βιολογίας,

τις βασικές γνώσεις για τις διάφορες μορφές ενέργειας, τα είδη της Η/Μ

Μικροβιολογίας και Περιβαλλοντικής Βιολογίας έτσι ώστε να είναι σε θέση

ακτινοβολίας, τη ραδιενέργεια καθώς και τους κινδύνους από τη χρήση τους

να αντιλαμβάνονται την αλληλένδετη σχέση των ζωντανών οργανισμών με το

για μια πιο σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος.

αβιοτικό τους περιβάλλον.

Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ

Βασικές Αρχές Λογιστικής

Το μάθημα “Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ” εισάγει τους φοιτητές στις βασικές

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές λογιστικές έννοιες και

έννοιες του Μάρκετινγκ.

αρχές.

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος

Οικολογία

Το μάθημα αυτό κάνει μια πρώτη εισαγωγή στα διάφορα περιβαλλοντικά

Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές την επιστήμη της οικολογίας και

θέματα και δίνει την ευκαιρία κατανόησης του πλάτους των θεμάτων που

την έννοια του οικοσυστήματος. Γίνεται αναφορά στους διάφορους τύπους

εμπίπτουν κάτω από τη περιβαλλοντική θεματολογία.

βιοσυστημάτων και δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης και σωστή διαχείρισης της βιοποικιλότητας.

173


Γενική και Ανόργανη Χημεία

Διαχείριση Έργου

Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες σε βασικές αρχές και έννοιες της

Το μάθημα «Διαχείριση Έργου» εισαγάγει τους φοιτητές στη διαχείριση

χημείας όπως το άτομο, τα χημικά στοιχεία, οι χημικές ενώσεις, τα οξέα και

ενός έργου από την άποψη του διευθυντή ο οποίος οφείλει να οργανώνει,

οι βάσεις ενώ επεξηγεί και τρόπους ρύπανσης του νερού

να σχεδιάζει, να εκτελεί και να ελέγχει εργασίες για να πετύχει τους στόχους ενός οργανισμού που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, τον

Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία Ι

προϋπολογισμό και την απόδοση.

Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία που ακολουθείται για την μεταφορά

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΙ

των πολιτικών σε Οδηγίες και κανονισμούς και πως αυτή καταλήγει να είναι

Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

εθνική νομοθεσία.

ΕΜΑΣ και προχωρά στη σύγκριση των δύο περισσότερο διαδεδομένων προτύπων ΣΠΔ. Μελετά τα οφέλη των επιχειρήσεων και το πως οι

Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης

δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων επηρεάζουν το περιβάλλον και την

Το μάθημα ενσωματώνει τη θεωρία και την πρακτική που χρειάζονται οι

ποιότητά του.

φοιτητές του προγράμματος σπουδών για την έναρξη λειτουργίας και τη διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης.

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Επίσης, προσφέρει μια κατανοητή επεξήγηση θεμάτων που σχετίζονται με

Αυτό το μάθημα θα παρέχει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να

μικρές επιχειρήσεις, καθώς και πολλά αληθινά βιώματα/παραδείγματα για

κατανοήσουν το ρόλο της «ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ (inte-

να βοηθήσει τους φοιτητές να καταλάβουν πώς να εφαρμόσουν τις αρχές

grated marketing communication)».

διαχείρισης μιας επιχείρησης.

Το μάθημα θα προβεί στη θεωρητική ανάλυση ενός συνόλου εννοιών, προσεγγίσεων και εργαλείων των ολοκληρωμένων επικοινωνιών

Διαπροσωπική Επικοινωνία

μάρκετινγκ που θα εφαρμόσουν οι φοιτητές/τριες στη μελλοντική τους

Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή των διδασκομένων στην κατανόηση των

εργασία. Επιπλέον, αυτό το μάθημα θα στηρίζεται στην εμπράγματη εμπειρία

φαινομένων της διαπροσωπικής επικοινωνίας και των θεωρητικών πλαισίων

αναλύοντας προγράμματα τα οποία είδη χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις.

που χρησιμοποιούνται για την επιστημονική επεξήγηση τους. Επίσης αναλύεται η διαπροσωπική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο

Οικολογικό Αποτύπωμα

πλαίσιο της ομάδας και στο περιβάλλον εργασίας.

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει στους φοιτητές την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τους μηχανισμούς με τους οποίους υπολογίζεται.

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι Η συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι κρίσιμη

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

για τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια γενική επισκόπηση, από οικονομικής

μάθημα “Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ι” αναφέρεται σε αυτό

σκοπιάς, των πολιτικών για τη χρήση των φυσικών πόρων και την διαχείριση

και δίνει έμφαση σε ένα από τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα

της ποιότητας του περιβάλλοντος. Αρχικά παρουσιάζονται οι αρχές των

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι το Πρότυπο ISO14001 (International

Οικονομικών του Περιβάλλοντος και στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά σε

Organization for Standardization)

οικονομικούς τρόπους μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Διαχείριση της Ποιότητας του Αέρα και Νομοθεσία

Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία ΙΙ

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει αναφορά στους κύριους ατμοσφαιρικούς

Το μάθημα αυτό εστιάζεται στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής

ρύπους, την πηγή προέλευσής τους και τις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη

Ένωσης σχετικά με τα απόβλητα, την ποιότητα του αέρα και την ενέργεια.

υγεία. Δίνεται έμφαση στα μέτρα που λαμβάνονται για βελτίωση της ποιότητας του αέρα και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ποιότητα του αέρα.

174


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Ενέργεια

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος διδάσκονται μια σειρά από θέματα που

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον ξεχωριστό κομμάτι για όλες τις

αφορούν τα φυσικά συστήματα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Μέσα

επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στις διάφορες μορφές

από αυτή την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων αυτών αναδεικνύεται

ρύπανσης του περιβάλλοντος και δίνεται έμφαση στην έννοια και τις

η αλληλεξάρτηση φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος με

τεχνικές της διαχείρισης κυρίως των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων και όχι μόνο.

Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Το μάθημα αυτό κάνει μια πρώτη εισαγωγή στην ανάγκη για τις ΜΕΕΠ που

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

προέκυψαν με την αλλαγή της χρήσης της γης. Αναφέρεται στις πρόνοιες

Στο μάθημα αυτό τονίζεται ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα συνίσταται στη

των νομοθεσιών, τους καταλόγους των έργων και την εκτέλεση και

θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία τόσο

περιεχόμενο των ΜΕΕΠ.

με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει, όσο και με τις διαδικασίες παραγωγής.

Διπλωματική Εργασία Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (μελέτη/ έρευνα) πάνω σε συγκεκριμένο

Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήπτων

θέμα συναφές με την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Η Διπλωματική Εργασία

Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις

εκπονείται τυπικά κατά τη διάρκεια του τέταρτου (4ου) εξαμήνου των

βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και

σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του/της φοιτητή/τριας

στερεών αποβλήτων.

τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας από το επιβλέπον

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που διδάσκει στο κολλέγιο.

Το μάθημα “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική” εισαγάγει τους/τις

Τα θέματα για τη Διπλωματική Εργασία αναθέτει ο επιβλέπων καθηγητής και

φοιτητές/τριες στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο

ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα επιλογής.

ρόλο της στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και γι’ αυτό οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

175


176


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων 2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ελληνική

Ένα από τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών του KES College είναι το Πρόγραμμα Σπουδών “Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων”.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δίπλωμα Τεχνικού Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

Η στροφή προς την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων είναι παγκόσμια και προκύπτει από τις πολλές επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία μεθόδους, που είχουν αναπτυχθεί για αύξηση της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και προωθεί την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων με κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον για την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων και στην Κύπρο και το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για κλάδους σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γύρω από το θέμα αυτό.

- Εργοδότηση σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων αναφορικά με: > Ποιοτικός Έλεγχος Βιολογικών Προϊόντων > Παραγωγή Γεωργικών, Πτηνοτροφικών και Κτηνοτροφικών Βιολογικών Προϊόντων > Συστήματα παραγωγής και ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων - Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων: > Φάρμες Βιολογικής Γεωργίας > Φάρμες Βιολογικής Πτηνοτροφίας / Κτηνοτροφίας - Δημιουργία Επιχείρησης: > Παραγωγής Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης > Βιολογικής Γεωργίας / Πτηνοτροφίας / Κτηνοτροφίας

ΣΤΟΧΟΙ > Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε ότι αφορά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. > Εξοικείωση με τις βασικές αρχές και έννοιες σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων βιολογικών προϊόντων > Οι απόφοιτοι, να αποκτήσουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να παράγουν βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους και τη σχετική νομοθεσία > Οι αποφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναμικές καλλιέργειες, με σκοπό την αντικατάσταση των συμβατικών και τη συμπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες > Να είναι σε θέση να καταστρώνουν καλλιεργητικό σχέδιο για την μετάβαση της συμβατικής καλλιέργειας σε βιολογική

Εγγεγραμμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

> Να αποκτήσουν μεγάλη πρακτική εμπειρία, ώστε να είναι έτοιμοι για είσοδό τους στο επάγγελμα του “Τεχνικού Παράγωγης Βιολογικών Προϊόντων”.

Υπό Αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών

177


Δομή Προγράμματος 1o Eξάμηνο

3o Eξάμηνο

MAΘHMATA Π.Τ.Ε* ECTS Βασικά Μαθηματικά 2 4 Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου 2 4 Υγεία και Ασφάλεια 1 2 Γεωργική Χημεία 2 4 Γενική Μορφολογία των Φυτών και Βοτανική 2 4 Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών 3 4 Επαγγελματικά Αγγλικά 2 4 Εισαγωγή στα Οικονομικά 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 16 30 2o Eξάμηνο MAΘHMATA Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία Οικολογία Γεωργικά Μηχανήματα Νομοθεσία και Κανονισμοί Βιολογικής Γεωργίας Εδαφολογία - Θρέψη Φυτού Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Τεχνολογία Θερμοκηπίων ΣΥΝΟΛΟ

MAΘHMATA Φυτοπροστασία Λαχανοκομία Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Αμπελουργία - Οινολογία Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Τεχνολογία Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης Δενδροκομία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 5 16 30

4o Eξάμηνο Π.Τ.Ε* ECTS 3 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 15 30

MAΘHMATA Συσκευασία, Τυποποίηση, Μεταποίηση και Διακίνηση Βιολογικών Προϊόντων Υγιεινή Διατροφή και Βιολογικά Προϊόντα Κοστολόγηση Βιολογικών Καλλιεργειών Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Διπλωματική Εργασία ΣΥΝΟΛΟ

Π.Τ.Ε* ECTS 3 2 2 3 2 3 15

6 4 4 6 4 6 30

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου–Αυγούστου μεταξύ του 1ου και 2ου έτους Σπουδών, οι φοιτητές/τριες, μέσα στα πλαίσια των σπουδών τους, είναι υπόχρεοι να εκτελέσουν πρακτική εξάσκηση, σε εκτάσεις Βιολογικών Καλλιεργειών, διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο τόπος εργασίας εγκρίνεται από το Κολλέγιο. Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών επιθεωρείται και αξιολογείται από το Κολλέγιο. * Π.Τ.Ε: Περίοδοι την Εβδομάδα. Διάρκεια διδακτικής περιόδου: 55 λεπτά

178


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Περιγραφή Μαθηματων Βασικά Μαθηματικά Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να διδαχτούν και να εξασκηθούν σε βασικά μαθηματικά και βασικά στοιχεία Άλγεβρας και Γεωμετρίας. Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές λειτουργίες, ικανότητες και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαδικτύου. Υγεία και Ασφάλεια Να εισάξει τους φοιτητές/τριες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αναφορικά με τις Βιολογικές Καλλιέργειες, και συγκεκριμένα σε τομείς όπως οι κλιματικές συνθήκες, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, ανατροπές τρακτέρ, πτώσεις ατόμων, ηλεκτροπληξία, χημικά, προσωπικά προστατευτικά μέσα. Γεωργική Χημεία Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εμπέδωση γνώσεων που οφείλουν να κατέχουν οι απόφοιτοι του προγράμματος. Γενική Μορφολογία των Φυτών και Βοτανική Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίζουν καλύτερα και να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές/τριες την αξία των φυτών για την ύπαρξη της ζωής όλων των οργανισμών πάνω στη γη. Επιπλέον το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές/τριες το θεωρητικό υπόβαθρο στη Βοτανική και τη Μορφολογία των φυτών. Εισαγωγή στη Φυσιολογία των Φυτών Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες στα διάφορα εσωτερικά φαινόμενα της ζωής των φυτών, όπως είναι η αύξηση, ανάπτυξη, αναπαραγωγή, ερεθιστικότητα, κληρονομικότητα, μεταλλάξεις κλπ. Επαγγελματικά Αγγλικά Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας στο εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την Αγγλική Γλώσσα σε ουσιαστικό πλαίσιο. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διδάξει στους φοιτητές τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους με ευχέρεια λόγου, ακρίβεια και αυτοπεποίθηση. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της Μικροοικονομικής θεωρίας.

Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία Η Βιολογική Γεωργία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος γεωργίας σε σχέση με την συμβατική γεωργία, είναι ένα νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής προσανατολισμένο προς την αειφόρο ανάπτυξη. Το μάθημα Αρχές και Μέθοδοι της Βιολογικής Γεωργίας έχει σκοπό να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στη Βιολογική Γεωργία και στις μεθόδους Βιολογικής Καλλιέργειας. Οικολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην επιστήμη της οικολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βελτίωσή του. Γεωργικά Μηχανήματα Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εργασίες. Επίσης το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/ες να επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία, για την έγκαιρη και γρήγορη εκτέλεση των γεωργικών εργασιών. Νομοθεσία και Κανονισμοί Βιολογικής Γεωργίας Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και αυτό που διέπει την παραγωγή, την πιστοποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων και τροφίμων στην Κύπρο και την ΕΕ, καθώς επίσης και τα πρότυπα πιστοποίησης τα οποία ακολουθούνται για την τεκμηρίωση της ασφάλειας και της διακίνησης των τροφίμων, καθώς επίσης και τους φορείς και αρχές που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Εδαφολογία - Θρέψη Φυτού Το έδαφος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της γεωργικής παραγωγής γι΄αυτό και το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους αλλά και τη χημική του σύσταση. Επιπλέον το μάθημα αυτό σκοπεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση λιπασμάτων για εμπλουτισμό του εδάφους με στοιχεία αναγκαία για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοούν πλήρως οι φοιτητές τις έννοιες Βιολογική Κτηνοτροφία και Βιολογική Πτηνοτροφία όπως επίσης και τις βασικές αρχές που διέπουν τη Βιολογική Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία. Επιπλέον το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των αλλαγών που απαιτούνται για να μετατραπεί μια συμβατική κτηνοτροφική μονάδα σε βιολογική.

179


Τεχνολογία Θερμοκηπίων Σκοπός του μαθήματος Τεχνολογία Θερμοκηπίων είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Φυτοπροστασία Σκοπός του μαθήματος Φυτοπαθολογία-Φυτοπροστασία είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις ασθένειες των φυτών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της κάθε ασθένειας, να την προσδιορίζουν και να προτείνουν την κατάλληλη μέθοδο για την αντιμετώπισή της. Λαχανοκομία Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές/τριες τις γενικές αρχές της Λαχανοκομίας αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και εμπορία, από την ομάδα προέλευσης χωριστά. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές και φοιτήτριες τόσο τις γενικές αρχές των αρωματικών φυτών αναφορικά με την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασμό και ανθοφορία των φυτών όσο και αναφορικά με την προέλευση, μορφολογία, φυσιολογία και παραγωγή των αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων. Αμπελουργία - Οινολογία Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Σκοπός τού μαθήματος, Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ είναι η θεωρητική κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διαφόρων σύγχρονων αρχών πελατοκεντρικού Μάρκετινγκ από τους φοιτητές/τριες στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων. Τεχνολογία Τροφίμων Βιολογικής Προέλευσης Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τα διάφορα στάδια που περνά ένα αγροτικό προϊόν από την παραγωγή του μέχρι και την κατανάλωση. Επιπλέον γίνεται μελέτη και παρουσίαση βασικών και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης βιολογικών προϊόντων. Επίσης γίνεται μελέτη σε βάθος των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την τελική ποιότητα των επεξεργασμένων βιολογικών προϊόντων. Δενδροκομία Η Δενδροκομία είναι ένα από τα πιο βασικά μαθήματα της Βιολογικής Γεωργίας και ασχολείται με τη μελέτη βιολογικής διαχείρισης του εδάφους μέσω των καρποφόρων δένδρων και θάμνων, σε συνάρτηση με το οικολογικό περιβάλλον και τα έμβια όντα. Ασχολείται επίσης με την προέλευση, μορφολογία, ανάπτυξη και παραγωγή κάθε οπωροφόρου δένδρου χωριστά καθώς και με την τυποποίηση των παραγομένων προϊόντων από τα δένδρα και τους θάμνους.

180

Συσκευασία, Τυποποίηση, Μεταποίηση και Διακίνηση Βιολογικών Προϊόντων Σκοπός του μαθήματος Συσκευασία, Εμπορία, Τυποποίηση και Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές προδιαγραφές και διαδικασίες συσκευασίας, τυποποίησης, μεταποίησης και διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. Υγιεινή Διατροφή και Βιολογικά Προϊόντα Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της υγιεινής διατροφής. Επίσης το μάθημα έχει σκοπό να εξετάσει αν και κατά πόσο τα βιολογικά προϊόντα συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου. Κοστολόγηση Βιολογικών Καλλιεργειών Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην κοστολόγηση των βιολογικών καλλιεργειών, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές/τριες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις του επαγγέλματος, καθώς επίσης και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στα Βιολογικά γεωργικά προϊόντα. Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης Το μάθημα αυτό είναι βασικό και σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης και εγκατάσταση αυτοματισμών, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων τους στην εξοικονόμηση νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Οργάνωση Μικρής Επιχείρησης Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να είναι σε θέση μελλοντικά να συμμετέχουν σε θέματα που αφορούν την οργάνωση μικρών επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Διπλωματική Εργασία Σκοπός του μαθήματος Διπλωματική Εργασία είναι η ορθή αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των σπουδών αλλά και η εμβάθυνση του/της φοιτητή/τριας σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Βιολογικής Γεωργίας το οποίο έχει ο ίδιος επιλέξει έτσι ώστε να προχωρήσει ο φοιτητής/τρια στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία σχετίζεται άμεσα με θέματα της Βιολογικής Γεωργίας.


Μέρος Β΄- Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

181


Μέρος Γ’ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα δίδακτρα και άλλα Δικαιώματα υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 09/02/2012 και εγκρίθηκαν με το έγγραφο ημερομηνίας 14/03/2012 και αριθμό φακ. 7.14.10.15/22. Σημείωση: Για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 δεν έγινε οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ ΕΤΟΣ Β’ ΕΤΟΣ

Ιατρικοί Επισκέπτες (2 Έτη, Δίπλωμα)

€5.420

€5.420

-

-

Ιατρικοί Επισκέπτες (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

€6.500

-

Ιατρικοί Επισκέπτες (4 Έτη, Πτυχίο)

€5.245

€5.245

€5.090

€5.000

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 Έτη, Δίπλωμα)

€5.400

€5.400

-

-

Αισθητική (2 Έτη, Δίπλωμα)

€5.635

€5.635

-

-

Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

€5.750

€5.750

€5.750

-

Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 Έτη, Πτυχίο)

€6.000

€6.000

€6.000

€6.000

Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (2 Έτη, Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

-

-

Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

€6.500

-

Food Preparation & Culinary Arts (3 Years, Higher Diploma)

€5.370

€5.370

€5.210

-

Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 Έτη, Πτυχίο)

€6.000

€6.000

€6.500

€7.000

Hotel Management (3 Years, Higher Diploma)

€5.310

€5.310

€5.150

-

Travel & Tourism Management (3 Years, Higher Diploma)

€5.310

€5.310

€5.150

-

Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

€4.710

€4.710

€4.570

-

Business Studies (3 Years, Higher Diploma)

€5.155

€5.155

€5.000

-

Business Management (4 Years, Bachelor of Arts)

€6.500

€6.500

€6.500

€6.500

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (2 Έτη, Δίπλωμα)

€4.495

€4.495

-

-

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

€4.495

€4.495

€4.360

-

Computing Studies (2 Years, Diploma)

€5.155

€5.000

-

-

Logistics (2 Years, Diploma)

€6.000

€6.000

-

-

Applied Logistics (3 Years, Higher Diploma)

€6.000

€6.000

€6.500

-

Kηποτεχνία (2 Έτη, Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

-

-

Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

€6.500

-

Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (2 Έτη, Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

-

-

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 Έτη, Δίπλωμα)

€6.000

€6.000

-

-

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα [Foundation Course]

€2,785

182

Γ’ ΕΤΟΣ Δ’ ΕΤΟΣ


Μέρος Γ’ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ KAI AΛΛA > Δικαίωμα Εγγραφής - Registration Fee > Πιστοποιητικό φοίτησης - Registration Certificate α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ελληνικά) - Transcript β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Αγγλικά) - Transcript > Πρωτότυπο Δίπλωμα (Ελληνικό ή Αγγλικό) > Μετάφραση Διπλώματος σε Ελληνικά ή Αγγλικά > Αντίγραφο Διπλώματος

€130.00 €17.00 €70.00 €70.00 €90.00 €75.00 €75.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1. Το ποσό των διδάκτρων καλύπτει εκτός από τα δίδακτρα και τα ακόλουθα: - Τα Καλλυντικά και άλλα υλικά για την πρακτική άσκηση των Αισθητικών που γίνεται στα Σαλόνια Αισθητικής του KES College υπό την επίβλεψη των Εκπαιδευτριών κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Αισθητικής. - Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση (εργαστήρια) στα Προγράμματα Σπουδών “Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”, “Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική”, “Food Preparation & Culinary Arts”, “Hotel Management”, και “Travel & Tourism Management”. - Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο εργαστήριο Χημείας / Φαρμακευτικής Τεχνολογίας των Προγραμμάτων Σπουδών “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”, “Ιατρικοί Επισκέπτες” και “Αισθητική”. 2. Τα δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα σπουδών του KES College πληρώνονται ως εξής: - Το καθορισμένο ποσό της προκαταβολής την ημέρα της εγγραφής. - Σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής καταβάλλεται το ποσό της προκαταβολής και ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ετήσιων διδάκτρων. - Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται σε 8 δόσεις, στις ακόλουθες ημερομηνίες: - 1η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Οκτωβρίου - 2η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Νοεμβρίου - 3η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Δεκεμβρίου - 4η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Ιανουαρίου - 5η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Φεβρουαρίου - 6η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου - 7η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Απριλίου - 8η δόση: το αργότερο μέχρι 1η Μαΐου Μη επιστροφή διδάκτρων Δίδακτρα που πληρώθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή για άλλο πρόγραμμα σε καμμιά περίπτωση. Τα καταβληθέντα δίδακτρα φοιτητή που αποσύρθηκε για οποιοδήποτε λόγο πιστώνονται στ’ όνομα του αποσυρθέντος φοιτητή, ο οποίος δικαιούται στο μέλλον να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα με συμψηφισμό των πιστωθέντων διδάκτρων. Η διάταξη αυτή γνωστοποιείται στο φοιτητή κατά την εγγραφή του.

183


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

3

Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

3

Αισθητική (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

3

Ιατρικοί Επισκέπτες (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

3

Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 έτη/120 ECTS, Δίπλωμα)

3

Business Studies (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

3

Travel & Tourism Management (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

3

Hotel Management (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

3

Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες (3 έτη/180 ECTS, Ανώτερο Δίπλωμα)

3

Τι καλύπτει κάθε υποτροφία > Κάθε υποτροφία καλύπτει όλο το ποσό ή μέρος των διδάκτρων του πρώτου έτους φοίτησης στο κύριο μέρος του προγράμματος (όχι τα δίδακτρα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος όπου υπάρχει). > Κάθε υποτροφία είναι δυνατό να παραχωρηθεί και τη δεύτερη ή και την τρίτη ακαδημαϊκή χρονιά στον ίδιο φοιτητή, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει τελική γενική βαθμολογία «άριστα» και θα επιδείξει κατά το πρώτο ή το δεύτερο έτος της φοίτησής του ανώτερο ήθος, πρωτοβουλία και προσήλωση στις σπουδές του. > Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τις στολές των εργαστηρίων, τα ατομικά εργαλεία για τα εργαστήρια και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων Βασικά κριτήρια για την επιλογή τών υποτρόφων στο KES College είναι τα ακόλουθα: > Ηλικία 17 μέχρι 22 χρόνων. > Γενικός βαθμός Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής 15/20 και άνω > Παιδί πολύτεκνης οικογένειας ή οποιασδήποτε οικογένειας που το συνολικό ετήσιο εισόδημά της δεν υπερβαίνει τα €17,000 (δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ).

184


Μέρος Γ’ - Δίδακτρα, Υποτροφίες και Εσωτερικός Κανονισμός

Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ KES College (Διατηρείται η αρίθμηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του KES College που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την 1-1199 με στοιχεία Υ.Π.Π.ΙΣΤΕ27/10). 2.1 ΕΓΓPAΦH (α) Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών: i. Στο Κολλέγιο γίνονται δεκτά πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο δημόσιο ή ιδιωτικό μέσης εκπαίδευσης εξαετούς φοίτησης της Κύπρου εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Εξωτερικού ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν. • Αν ο υποψήφιος φοιτητής προέρχεται από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αγγλικού τύπου, για εγγραφή απαιτούνται τουλάχιστο πέντε (5) GCE “O” Level. ii. Στον κλάδο “Food Preparation & Culinary Arts” εισδοχή στο B’ έτος (που απολήγει στον ενδιάμεσο τίτλο Diploma) είναι: • Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής εγγεγραμμένης στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας στην ειδικότητα της Μαγειρικής ή της Τραπεζοκομίας ή • Απολυτήριο εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, αν ο υποψήφιος προέρχεται από oποιαδήποτε άλλη Kρατική ή Ιδιωτική Σχολή εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, όπου αποδεδειγμένα έχει καλύψει ύλη αντίστοιχη προς το πρόγραμμα του Α’ έτους (Certificate) του κλάδου. iii. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, που φοίτησαν σε κλάδο που περιλαμβάνει συναφή μαθήματα προς εκείνα του προγράμματος σπουδών στο οποίο εγγράφονται, απαλλάσσονται από τα μαθήματα αυτά (παρακολούθηση και εξετάσεις), αφού καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών και η αναλυτική κατάσταση ακαδημαϊκής επίδοσης (transcript) όπου φαίνεται η επίδοσή τους στα μαθήματα αυτά. (β) Οι διαδικασίες εγγραφής: i. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν στο Α’ έτος σπουδών σε οποιοδήποτε προσφερόμενο κλάδο, μπορούν να προεγγράφονται τους μήνες Μάρτιο-Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με το δικαίωμα της εγγραφής και την προεγγραφή ο φοιτητής καταβάλλει την προκαταβολή των διδάκτρων και εξασφαλίζει θέση. ii. Για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών απαιτείται η παρουσίαση στη Γραμματεία του Κολλεγίου: • Του πρωτότυπου απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου σχολείου όπως αναφέρεται στο 2.1 πιο πάνω. - Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πέντε θεμάτων GCE “O” Level αν οι υποψήφιοι προέρχονται από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης αγγλικού τύπου. • Ισοδύναμος τίτλος σπουδών με αυτόν του απολυτηρίου Λυκείου, αν πρόκειται για αλλοδαπό φοιτητή. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά σπουδών (απολυτήριο ή GCE) φωτοτυπούνται και επιστρέφονται στον υποψήφιο την ώρα της εγγραφής. 2.3.1. ΦOITHΣH 1.5. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους καθώς επίσης και η συμμετοχή στις γραπτές και προφορικές ή άλλου είδους δοκιμασίες που εφαρμόζει η Σχολή. 1.6. Ο όρος φοίτηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση των διαλέξεων και παραδόσεων, τη συμμετοχή στην πρακτική εργασία που γίνεται στα εργαστήρια του κάθε κλάδου, στα σεμινάρια, στις εκθέσεις, στις επιδείξεις, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την παρουσία στους τόπους εργασίας τις καθιερωμένες βδομάδες πρακτικής κατάρτισης στη βιομηχανία κάθε ακαδημαϊκή χρονιά και τη συμμετοχή σ’ όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται από το πρόγραμμα του κάθε κλάδου ή τον Καθηγητικό Σύλλογο περιλαμβανομένων των εορταστικών εκδηλώσεων και των επισήμων παρελάσεων. 2.3.3. ΗΘΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 3.1 Ο φοιτητής οφείλει να επιδεικνύει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Κολλέγιο ανώτερο ήθος και άμεμπτη συμπεριφορά στις σχέσεις του προς τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση, το Διδακτικό, Γραμματειακό και Βοηθητικό Προσωπικό του Κολλεγίου, καθώς και στις σχέσεις του με τους άλλους φοιτητές. 2.3.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 5.1. Κάθε φοιτητής του Κολλεγίου έχει το δικαίωμα στη μάθηση στον Κλάδο στον οποίο έγινε αποδεκτός, και το Κολλέγιο έχει την υποχρέωση να του παράσχει αυτή τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαθέτοντας προσοντούχο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εργαστήρια κατάλληλα εξοπλισμένα, βιβλιοθήκες και γενικά άλλα μέσα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη μόρφωση και την κατάρτισή του. 5.2. Κάθε φοιτητής του Κολλεγίου έχει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που συνδέονται άμεσα με τη φοιτητική του ιδιότητα και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να σκέπτεται, να δρα και να εκφράζεται ελεύθερα μέσα στο

185


χώρο του Κολλεγίου, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβαίνει τους σχετικούς κανονισμούς και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων του Κολλεγίου. Οι φοιτητές δεν πρέπει να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Κολλεγίου, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις που είναι δυνατό να βλάψουν περιουσιακά στοιχεία του Κολλεγίου ή να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ατόμων που βρίσκονται στο χώρο του Κολλεγίου. Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Κολλεγίου. 5.3. Τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στα αρχεία του Κολλεγίου και αφορούν το πρόσωπο του φοιτητή θεωρούνται απόρρητα και δεν δημοσιοποιούνται παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή του. Το Κολλέγιο μπορεί να παρέχει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες πληροφορίες γενικής φύσεως που αφορούν τους φοιτητές οι οποίες δυνατόν να του ζητηθούν. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητά από το Κολλέγιο έγγραφη πιστοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων, που σχετίζονται με τη φοιτητική του ιδιότητα, όπως αναλυτική βαθμολογία μμαθημάτων, πιστοποιητικό φοίτησης κάθε έτους σπουδών. 5.4 Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίδακτρα, τέλη και δικαιώματα μέσα στις προθεσμίες που θέτει το Κολλέγιο. 5.5 Δίδακτρα που πληρώθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο ή για άλλο πρόγραμμα σε καμμιά περίπτωση. Τα καταβληθέντα δίδακτρα φοιτητή που αποσύρθηκε για οποιοδήποτε λόγο πιστώνονται στ’ όνομα του αποσυρθέντος φοιτητή, ο οποίος δικαιούται στο μέλλον να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα με συμψηφισμό των πιστωθέντων διδάκτρων. Η διάταξη αυτή γνωστοποιείται στο φοιτητή κατά την εγγραφή του. 6.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Το KES College στην προσπάθειά του να ενισχύσει οικονομικά φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές του, προσφέρει μείωση διδάκτρων στις ακόλουθες περιπτώσεις φοιτητών που φαίνονται πιο κάτω: 1. Σε φοιτητές παιδιά πολυτέκνων οικογενειών (3 παιδιά και άνω) • Έκπτωση 10% για όλα τα χρόνια των σπουδών τους, νοουμένου ότι είναι συνεπείς φοιτητές στις υποχρεώσεις τους (εμπρόθεσμη πληρωμή διδάκτρων, τακτική φοίτηση και καλή βαθμολογία) με την προσκόμιση της ταυτότητας των πολυτέκνων. • Πολύτεκνη οικογένεια με 2 παιδιά στο KES College: Παραχωρείται έκπτωση 10% στο πρώτο παιδί και έκπτωση 15% στο δεύτερο με τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 2. Αδέρφια: Όταν φοιτούν δύο ή περισσότερα αδέρφια σε κλάδους του Κολλεγίου γίνεται έκπτωση μέχρι 5% στα δίδακτρα για κάθε φοιτητή. 3. Υφιστάμενοι φοιτητές: Το KES College στην επιθυμία του να ενισχύσει φοιτητές (στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος) που διακρίνονται τόσο στο ήθος όσο και στην επίδοσή τους (γενική βαθμολογία 90/100 και άνω) παραχωρεί υποτροφία ή μερική υποτροφία σε αριθμό φοιτητών με τα αναφερόμενα εδώ χαρακτηριστικά. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας που χορηγείται συμψηφίζεται έναντι των διδάκτρων του επόμενου έτους. 7Α.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές που φοιτούν στο KES College είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλεια έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος που είναι δυνατό να τους συμβεί κατά τη διάρκεια της προσέλευσής τους, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κολλέγιο και κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από το Κολλέγιο στο σπίτι τους. Η ασφάλιση όλων των φοιτητών, διευθετείται από το Κολλέγιο, κατόπιν συβάσεως που καλύπτει όλους τους φοιτητές με μια Ασφαλιστική Εταιρεία και το ποσό των ασφαλίστρων επιβαρύνει αναλογικά τον κάθε φοιτητή, επιπρόσθετα προς τα δίδακτρα. Αν η ασφάλιση έγινε από τον ίδιο το φοιτητή, αυτός οφείλει να παραδώσει στο Κολλέγιο αντίγραφο του εγγράφου της ασφάλισής του κατά τη στιγμή της εγγραφής του. 2. Τα δικαιώματα για την ασφάλιση αυτή καταβάλλονται από κάθε φοιτητή τη στιγμή της εγγραφής του στο Κολλέγιο και οπωσδήποτε πριν αρχίσουν τα μαθήματα. 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (α) ...Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό από 10 -100 ανά μία μονάδα. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 60. 12.1. Ο βαθμός εξαμήνου για κάθε μάθημα προέρχεται από το άθροισμα της προφορικής βαθμολογίας και της βαθμολογίας των επίσημων γραπτών εξετάσεων εξαμήνου διαιρούμενο δια δύο (2). 12.4. O φοιτητής προάγεται ή κρίνεται άξιος να τύχει του ενδιάμεσου ή του καταληκτικού τίτλου σπουδών, αν σε κάθε μάθημα έχει εξασφαλίσει τελικό βαθμό έτους τουλάχιστο 60.

186


Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Μέρος Δ’ - Διδακτικό Προσωπικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Στυλιανού Θεόδωρος

• Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών • Διετής Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης - Ανώτερα Παιδαγωγικά Παιδαγωγικό Δίπλωμα • School Administration - American Univ.of Beirut.

• Γενικός Διευθυντής KES College

2

Αγγελίδης Παντελής

• MSc in Quality and Environmental Management, University of Glamorgan, UK, 1998 • Beng in Electronic & Communication Engineering, University of Glamorgan, UK, 1997

• Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

3

Αδάμου Κούλλα

• Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Αρχές Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009

• Αισθητική

4

Αναστασίου Γεωργία

• BSc in Communications, 2006 • Diploma in Public Relations, CIPR, 2010

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

5

Αντωνίου Ευφροσύνη

• Master in Urban Environmental Management, Wageningen University, Netherlands, Holland, 2013 • Πτυχίο Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006

• Κηποτεχνία

6

Αργυρίδης Αντρέας

• BA (Hons) in Music, University of Salford, 2010 • MA in Compositional Studies, University of Salford, 2011

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

7

Αρότη Έλενα

• LLB, University of Bristol, 2004 • Barrister at Law, Grace Inn, 2005

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

8

Αυξέντης Κωνσταντίνος

• Higher Diploma, Food Preparation & Culinary Arts, KES College, Cyprus, 2014 • Δίπλωμα Μαγειρικής, Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, Λευκωσία, 1992 • Πείρα στη βιομηχανία από το 1992

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

9

Βασιλειάδου Ερασμία

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • Higher Diploma in Beauty Therapy - Applied Science, KES College, Nicosia, 2007 • Diploma in Beauty Therapy, KES College, Nicosia, 2006 • Diploma International, CIDESCO, 2006 • Diploma in Body Treatments, ITEC, 2006 • Diploma in Head Massage ITEC, 2006 • Diploma in Beauty Specialists  ITEC, 2006 • Diploma in Facial Electrical Treatments • Diploma in Aromatherapy ITEC, 2007 • Diploma in Fashion, Theatre and Media Make up ITEC, 2007 • Diploma in Reflexology ITEC, 2007 • International Certificate in Training Skills, City & Guilds, 2007

• Αισθητική

10

Βώλος Χρίστος

• Mprof in Business Administration, Middlesex University, UK, 2006 • BA in Hospitality Management, University of Bournemouth, UK, 1996

• Hotel Management • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Κηποτεχνία

11

Γεροκώστα Κώστας

• ΜΒΑ International Marketing, Florida Metropolitan University, 2000 • BSc Marketing, Florida Metropolitan University, 1999 • Diploma Hotel Management, 1992

• Business Studies • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Hotel Management • Αισθητική

187


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

12

Γεωργιάδης Μιχάλης

• MSc Information Science, City University, London, 2003 • BA International Business & Marketing, University of North London, 2002

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Γραμματειακές Σπουδές • Hotel Management

13

Γεωργίου Βάσος

• Certificate in Managing Personnel & Employee Relations, Grandfield School of Management, 1998 • Diploma in Principles of Modern Management, College of Professional Management, 1997 • Diploma in Personnel Management and Industrial Relations, College of Professional Management, 1997 • Diploma in Office Management Administration, College of Professional Management, 1997 • Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989 • Certificate in Vocational Training, Council of Europe, 1972

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

14

Γεωργίου Νίκος

• Διδακτορικό στη Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015 • Μεταπτυχιακό στη Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011 • BSc in Psychology, 2009 • Δίπλωμα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτική Σχολή Υπουργείου Υγείας, 2004

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Σύμβουλος περιβαλλοντικής Διαχείρισης • Αισθητική

15

Δημητρίου Δημήτρης

• Master in Education, Open University of Cyprus, 2013 • BSc in Accounting, University of North Texas, 1988

• Γραμματειακές Σπουδές • Σύμβουλος περιβαλλοντικής Διαχείρισης • Business Studies • Hotel Management • Logistics

16

Θεοδοσίου Γιώργος

• MA in International Hospitality Management, University of Derby, 2011 • BA in Culinary Arts and Events Management, University of Derby, 2010 • Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2007

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

17

Θεοχάρους Σπύρος

• Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Hγεσία στην Εκπαίδευση, 2015 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας, 2013 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση, Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, 2006 • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005

• Αισθητική • Ιατρικοί Επισκέπτες • Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου • Σύμβουλος περιβαλλοντικής Διαχείρισης

18

Ιακωβίδης Σάββας

• Master in International Relations, 2009 • Diplome Superieur De Journalisme Ecole Superieure De Journalisme De Lille, 1972 • Μακρά και υπεύθυνη πείρα στη Δημοσιογραφία

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

19

Ισσέγιεκ Αρτούρος

• Πτυχίο Φαρμακευτικής (Dottore is Farmacia) Κρατικό Πανεπιστήμιο, Μιλάνο, 1984 • MBA/MPSM (Public Sector Management), CIIM, Cyprus, 1997 • Πιστοποιητικό στη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, Royal Free Hospital, UK, 1989 • Πείρα Ιατρικoύ Επισκέπτη, (1984-1986) • Υπηρεσία σε θέσεις Φαρμακοποιού, Πρώτου Φαρμακοποιού και Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Δημόσια Υπηρεσία (1986-2014)

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου

20

Ιωάννου Νατάσα

• MA in Environment, Politics and Globalization, King’s College, UK, 2011 • MSc in Marine Environmental Management, University of York, 2009 • BSc in Biology, University of York, 2007

• Σύμβουλος περιβαλλοντικής Διαχείρισης

21

Καραγιάννης Αχιλλέας

• PhD in Management, University of Essex, 2009 • MA in Organisation Studies, Warwick University, 2005 • BSc in Business Administration & Management with Psychology, Oxford Brookes University, 2004

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Business Studies • Ιατρικοί Επισκέπτες

22

Κορδάτος Χαράλαμπος

• PhD in Rural Development, Middlesex University, London, 2011 • MSc in Soil Science, Aristotle University of Thessaloniki, 1973 • BSc in Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 1973 • Chartered Horticulturist, Chartered Institute of Horticulture, UK, 2015

• Κηποτεχνία

188


Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

23

Κοτζαμάνη Έλλη

• Δίπλωμα Δημοσιογραφίας & Δημοσίων Σχέσεων, KES College, 1988 • Μακρά πείρα σε υπεύθυνες θέσεις στη Δημοσιογραφία • Διευθύντρια Ειδήσεων Τηλεοπτικού Σταθμού

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

24

Κουμής Μιχάλης

• MA in Public Relations, Sheffield Hallam University, 2012 • BA in Journalism, 2010

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Γραμματειακές Σπουδές • Ιατρικοί Επισκέπτες

25

Κυπριανού Βασίλης

• Πτυχίο στη Κτηνοτροφία, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2002 • Πρακτική Εργασία στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (2002-2013)

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

26

Κωνσταντίνου Άντρη

• MSc in Neuroscience, University College of London, 2013 • Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου

27

Κωνσταντίνου Χρίστος

• MBA in London Metropolitan University, 2003 • BA in Business Administration, University of London, 2002 • Associate Degree in Business, 2000

• Business Studies

28

Λάμπρου Χριστιάνα

• MSc in Clinical Linguistics, Potsdam University, Germany, 2015 • MA in English Language and Linguistics, University of Essex, UK, 2011 • BA in English - Greek Language and Literature, National and Kapodistrian, 2009

• Hotel Management • Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προιόντων

29

Λοής Κωνσταντίνος

• MSc in International Rural Development, Royal Agricultural College, UK, 2009 • Πτυχίο Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

30

Λοϊζου Μαρκέλλα

• MA in Landscape Architecture, University of Greenwich, 2013 • PG. Certificate in Landscape Design, University of Greenwich, 2012 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικού Τοπίου, ΤΕΙ Καβάλας, 2010

• Κηποτεχνία

31

Λουκαΐδης Γιώργος

• B.Sc. in Nutrition and Dietetics of Robert Gordon’s Institute of Technology, 1988 • Κλινικός Διαιτολόγος, 1989

• Αισθητική • Ιατρικοί Επισκέτπες

32

Λυρίτσας Λουκιανός

• MA in Cultural Studies, University of London (Goldsmiths College), 2008 • Πτυχίο στην Επικοινωνία Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2007 • Πείρα στη Δημοσιογραφία

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

33

Μανώλη Αντριανή

• MA in Tourism & Social Anthropology, University of Brighton, 2012 • BA in International Hospitality Management, University of Brighton, 2010 • Higher Diploma in Hotel and Catering Management, Higher Hotel Institute of Cyprus, 2009

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

34

Μαρκιτανή Κωνσταντίνα (Δρ.)

• Πτυχίο Γενικής Ιατρικής, Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Κριμαίας, 2008 • Πρακτική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 2009-2010

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου • Αισθητική

35

Μάρκου Παναγιώτα

• MSc in Molecular Biology, University of Cyprus, 2013 • BSc in Crop Science and Technology, Cyprus University of Technology, 2011

• Κηποτεχνία

36

Ματσεντίδης Μιχάλης

• Πτυχίο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ειδικότητα Καλαθόσφαιρα), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 2006

• Αισθητική

37

Μίου Άγγελος

• Master of Pharmacy, University of Central Lancashire, 2012

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου

38

Μιχαήλ Δήμητρα

• Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές, KES College, 2014 • Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Ελληνική Δακτυλογραφία (Ανώτερο Επίπεδο- Υ.Π.Π. -2013) • LCCI Level 3 in Text Production -2013 • ECDL - 2012

• Γραμματειακές Σπουδές

39

Μουτάφη Ελεάνα

• Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008

• Διέυθυνση Επισιτιστικών Τεχνών

189


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

40

Μπόλλα Ανδρονίκη

• PhD στη Γεωπονική, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, 2009 • MSc in Horticultural Science and Technology, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, 2002 • Πτυχίο Γεωπονικής με κατεύθυνση Φυτική Παραγωγή , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997

• Κηποτεχνία

41

Νικολάου Άριστος

• BA Culinary Arts and Hospitality Management, University of Derby, 2010 • Higher Diploma in Culinary Arts, Cyprus Higher Hotel Institute, 2009

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

42

Παναγιώτου Ελένη

• Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική τοπίου, University Degli studi di Finerze, Italia, 2009 • Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2005

• Κηποτεχνία

43

Παντελή Μαρία

• ΜΑ in Contemporary English Language and Linguistics, University of Reading, 2002 • BA in English Literature, American College of Greece, 2001

• Γραμματειακές Σπουδές • Ιατρικοί Επισκέπτες • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Κηποτεχνία • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

44

Παπαγιάννη Λένια

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση με ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση, Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (MIM), 2004 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1979

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Τεχνικοί (Βοηθοί) Φαρμακείου

45

Παπαδόπουλος Ηλίας (Δρ.)

• Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Παιδοχειρουργικής, Υπουργείου Υγείας Κύπρου, 2002 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργού Παίδων, Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης, 2002 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής, 1997 • Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994

• Αισθητική

46

Παυλίδης Δημήτρης

• Master in Business Administration, 2012 • Bachelor in International Hospitality Management, Bournemouth University, UK, 2006

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

47

Πενηνταέξ Κυριάκος

• MA International Journalism Broadcast Pathway, City University, London, 2010 • BA in Journalism and Communication Studies, Middlesex University, 2009

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

48

Πίγγουρας Μάριος

• Master in Business Administration, London South Bank University, 2014 • Πτυχίο Βιολογικής Γεωργίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 2010 • Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Μικροβιολογίας Τροφίμων, Πολλαπλής Συμμόρφωσης, Στελέχωση Επιχειρήσεων

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

49

Πίγγουρας Χριστόδουλος

• Master in Business Administration, 2010 • Master in Management, Mediterranean Institute of Management, Cyprus, 1978 • Πτυχίο Οικονομικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1975

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων

50

Πιερίδου Γαλάτεια

• PhD. Chemistry, University of Cyprus, 2011 • BSc Chemistry, University of Cyprus, 2005

• Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων • Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

51

Πισιήλης Γιώργος

• MA in Marketing, London Metropolitan University, 2012 • ΒΑ in Professional Culinary Arts, University of Derby, 2011 • Diploma in Culinary Arts, Cyprus Higher Hotel Institute, 2010

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

52

Πολυδώρου Δώρος (Δρ.)

• MB. Ch.B Medical, Manchester University, 2001 • BSc in Neuroscience, Manchester University, 1998

• Αισθητική

53

Ποταμίτης Πάρης

• Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014 • Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1986 • Σπουδές στην Δημοσιογραφία, Κέντρο Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων, Παρίσι, 1987

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

54

Ροδίτης Χριστόφορος

• Δίπλωμα Σκηνοθεσίας, Ιδιωτική Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, Αθήνα, 1994 • Πείρα στην τηλεοπτική παραγωγή

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

190


Οδηγός Σπουδών 2016 - 2017

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

55

Σιαρλή Μαρκέλλα

•Πτυχίο Αισθητικής, ΤΕΙ Αθηνών, 2002 •Πείρα στη θέση υπεύθυνης κλάδου σπουδών στην Αισθητική

• Αισθητική

56

Σιδέρη Άντρη

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • Diploma in Beauty Therapy, KES College • ITEC Aestheticienne Diploma • ITEC Physiatrics Diploma • ITEC Aromatherapy Diploma • ITEC Electrology Diploma • ITEC Certificate in Manicure • ITEC Advanced Beauty Therapy Diploma • ITEC Certificate in Waxing • ITEC Certificate in Make-up • ITEC Diploma in Indian Head Massage • ITEC Diploma in Reflexology • Diploma International CIDESCO • Certificate of Attendance of the City & Guilds • International Teaching and Training Skills 1104 Course - 120 hrs, 2004 • Πείρα στη θέση υπεύθυνης Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής

• Αισθητική

57

Σολωμού Λούκας

• Πτυχίο Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995 • Πιστοποιητικά Εγγραφής Γεωπόνων, 1998 • Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιολογικής Γεωργίας

• Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

58

Σουππουρή Ειρήνη

• Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία τών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 • Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστική/Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Business Studies

59

Σπύρου Ευρούλλα

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • KES College Higher Diploma in Beauty Therapy • KES College Diploma in Beauty Therapy • KES College Diploma in Physiatrics • Diploma International, CIDESCO • ITEC Diploma in Anatomy - Physiology and Body Massage • ITEC Diploma in Electrology, Physiatrics and Advanced Beauty Therapy • ITEC Certificate in Facial Make-up • ITEC Certificate in Manicure • ITEC Certificate in Beauty Specialist • ITEC Aestheticienne Diploma • Βεβαίωση Σπουδών Μακιγιάζ (10.10.94 - 10.6.95) Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ • Certificate of Attendance of the City & Guilds International Teaching and Training Skills 1104 Course - 120 hrs, 2004

• Αισθητική

60

Σταύρου Σταύρος

• MBA in Logistics, University of Derby, 2006 • BA in Business Management with Marketing, University of Derby, 2005

• Logistics

61

Στεφάνου Αντρέας

• MSc in International Banking and Finance, University of Salford, UK, 2012 • BSc in Mathematics, University of Patra, 2010

• Logistics • Τεχνικός Βιολογικών Προϊόντων • Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

62

Τούμπας Γιάννης

• BA in Home Economics, (Food Design & Technology), Liverpool John Moores University, 2012 • Diploma in Culinary Arts, Cyprus Higher Hotel Institute, 2007

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

63

Τρακοσιής Χριστόδουλος

• MSc in Management Consultancy, Liverpool John Moores University, UK, 2011 • BA in Marketing Management, Manchester Metropolitan University, UK, 2009

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

191


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

64

Φιλιππίδου Αντωνία

• Πτυχίο Αισθητικής και Διαχείρισης Μονάδων Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2015 • Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής, KES College, Cyprus, 2014 • Higher Diploma in Beauty Therapy, KES College, 1994 • Diploma International, CIDESCO • ITEC Advanced Beauty Therapy Diploma • ITEC Beauty Specialist • ITEC Manicure Diploma • ITEC Facial Make-up Diploma • ITEC Diploma in Electrology • ITEC Aestheticienne, Diploma • ITEC Course in Beauty Specialist • Certificate of Attendance City & Guilds International Teaching and Training Skills - 120 hrs, 2004

• Αισθητική

65

Χατζηαντώνης Ιωσήφ

• MA in Culinary Arts, Middlesex University London, UK, 2013 • BA in Culinary Arts & Event Management, University of Derby UK, 2007 • Diploma in Culinary Arts, Higher Hotel Institute, Cyprus, 2006

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

66

Χατζηκυριάκος Χρίστος

• PG. Diploma in Computing and Science, Glasgow University, Scotland, 1990 • BSc Computer Science, Nicosia, 1988 • Μακρά πείρα στη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με τους Η/Υ.

• Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης • Τεχνικός Βιολογικών Προϊόντων • Ιατρικοί Επισκέπτες • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Business Studies • Logistics • Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών • Κηποτεχνία

67

Χατζησυμεού Παναγιώτης

• MA in Hospitality & Culinary Arts Management, Middlesex University, 2009 • Diploma in Food Hygiene Management, The Royal Society of the promotion of Health, 2002 • BA in Hospitality Management, Middlesex University, 2001 • Certificate in Cookery, Hotel and Catering Institute, Cyprus, 1973 • Certificate in Cookery, Cyprus Hotel Training School, 1972

• Προγράμματα Σπουδών Επισιτιστικών Τεχνών

68

Χριστοδούλου Άντρη

• Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επικοινωνία, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015

• Ιατρικοί Επισκέπτες • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις • Γραμματεικές Σπουδές

69

Χριστοφορίδου Ξένια

• Πτυχίο Ιατρικού Επισκέπτη, KES College,2010 • Ανώτερο Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη, KES College, 2007 • Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη, KES College, 2005

• Ιατρικοί Επισκέπτες

70

Χρυσοστόμου Μαρίνα

• Πτυχίο Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009

• Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

192


Appios Com Communications

www.kescollege.ac.cy

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία - Κύπρος. Tηλ.: + 357 22875737. Φαξ: + 357 22756562 E-mail: info@kes.ac.cy

Kes prospectus 2016 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you