Page 33

33

• CULTUUR

40-jarige Toanielferiening Fordivedaesje

speelt openluchtspel met Reuzen en draken in TopenTwel

Vrijwel geluidloos varen tien pramen door de smalle vaarten in en rond de tweelingdorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Het overhangende riet, vanwege het avonduur al bedekt met kleine druppeltjes avonddauw, ‘aait’ de kleding van de inzittenden. In de verte doemt in de mist een tafereel op, beschenen door een schraal maantje, waarin een kleine jongen, Lytse Piter, het opneemt tegen reuzen en draken. Dat is ongeveer de sfeer die de bezoekers kunnen verwachten van het Openluchtspel ‘De Striid’, dat van 18 tot en met 25 september wordt opgevoerd door de leden van de toneelvereniging Fordivedaesje in TopenTwel ter gelegenheid van hun veertigjarige jubileum.

van Oppenhuizen en hadden een kwaadaardig karakter. Op een goede dag verveelden ze zich en besloten ze dat elk voor zich een vaart moest graven. Ze namen een paar pramen en zaagden die op de helft door, om te gebruiken als schop voor het graafwerk.

“We liepen al enkele jaren rond met het idee om in ons jubileumjaar uit te pakken” verricht penningmeester Jacoba Visser de aftrap van het gesprek. “Vorig jaar heeft het aanvankelijk nog vage idee om de saga van de Reuzen van TopenTwel als thema te gebruiken, handen en voeten gekregen toen we kinderboekenschrijver Paul van Dijk en Jurjen Faber bereid hebben gevonden om dat gegeven via een fantasieverhaal om te bouwen naar een script voor een toneelstuk.”

Broer begon op de Noardein te graven in de richting van de Brekken. Toen na de laatste schep grond het water de vaart in stroomde zag Broer zijn werk met voldoening en riep trots ‘Deze vaart zal vanaf nu Broeresleat heten’. Douwe begon iets zuidelijker te graven. Er ontstond een behoorlijke brede vaart met een haakse bocht. Toen hij uitkwam bij de Modderige Geeuw gooide hij zijn schop aan de kant en schreeuwde luidkeels over de velden ‘De Douwesleat is klaar’. Jarich tenslotte begon aan zijn werk op de grens van Oppenhuizen-Uitwellingerga ook in de richting van de Modderige Geeuw. Het lukte hem wel, maar de vaart zat vol kronkels en was erg ondiep. Toch geloofde hij in zijn werk en bulderde met het geluid van een storm ‘Deze vaart heet voortaan de Jarichsleat’.

DE REUZEN VAN TOP EN TWEL Tot 1866 waren de inwoners van de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga afhankelijk van het vervoer over water, want tot dat jaar was er geen weg die de tweelingdorpen verbond met de bewoonde wereld. In augustus van dat jaar werd de eerste verharde weg door de dorpen geopend. De talrijke vaarten echter bleven bestaan, met namen die herinneren aan de legende over de drie reuzen, die hier ooit gewoond moeten hebben. De reuzen Broer, Douwe en Jarich waren zo groot als de kerktoren

OPENLUCHTSPEL “Dat zijn natuurlijk prachtige elementen voor een toneelstuk,” vervolgt interim-voorzitter Anne Visser. “Vooral als je het ter plaatse kunt opvoeren, een openluchtspel dus. Reuzen, pramen, het water, dat altijd een belangrijke rol in het leven van de inwoners van TopenTwel

heeft gespeeld. Niet alleen als verbindingsweg maar ook omdat het een constante bedreiging vormde. Zoals in februari 1825, toen door een zware storm de zeedijken doorbraken en het zoute water binnen drie uur de dorpen bereikte. Het water kwam zo hoog dat de koeien moesten worden verzameld in beide hoger gelegen kerken. Het verhaal wil dat er in april van datzelfde jaar in Oppenhuizen nog een aantal haringen werd gevangen.”

FORDIVEDAESJE De bestuursleden van de toneelvereniging hebben een forse taak op hun schouders genomen en beseften terdege dat ze een periode van ‘alle hens aan dek’ tegemoet gingen. Er werden door Anne Visser (interim-voorzitter), Jacoba Visser (penningmeester), Mirjam van der Meer (secretariaat), Hedwig Hijlkema (algemeen lid) en Marije OverwijkPander (algemeen lid) werkgroepen geformeerd voor decor, geluid en licht, subsidies en vergunningen, grime en kapsels, kleding, gastvrouwen, horeca, Pers en PR, sub-regisseurs voor de afzonderlijke scenes. In totaal een forse groep vrijwilligers van circa 75 personen. We praten over een totaalbegroting van 40.000 euro. Secretaris en ‘opperhoofd’ van de sub-regisseurs Mirjam van der Meer: “Fordivedaesje heeft op papier 40 spelers, maar tijdens de toneelstukken, die tweemaal per jaar in ‘Dorpshuis It Harspit’ worden opgevoerd, bestaat er een vaste kern van onge-

veer 20 spelers. Duidelijk FORDIVEDAESJE dat er voor dit openPRESINTEARRET luchtspel een ‘vers blik’ iepenloftspul spelers moest worden opengetrokken. Zo zijn er ook basisschoolkinderen en inwoners van de tweelingdorpen, die nog nooit toneel hebben gespeeld, de skiednis fan toppenhuzen en twellegea ‘gemobiliseerd’. Dat grote aantal toneelspe18-23 SEPTIMBER 2017 YN TOPPENHUZEN/TWELLEGEA lers heeft alles te maken MEER YNFORMAASJE EN KAARTFERKEAP OP met de opzet van het destriid.frl openluchtspel, waarbij er op acht verschillende plaatsen een scene wordt opgevoerd. In scene 1 komt bijvoorbeeld een reus voor en in scene 4 dezelfde reus. Er zijn dus voor sommige karakters, teller die de scenes aan elkaar praat die meerdere keren in verschillende en kunnen dertig toeschouwers scenes spelen, ook verschillende plaats nemen. De pramen vertrekspelers nodig. En daarnaast ook figuken in sets van twee langs de scenes, ranten, want een menigte van drie liggen vervolgens een minuut of vijf is geen menigte. Per scene wordt er stil bij een scene en begeven zich door de sub-regisseur met de betrefvervolgens naar de volgende scene. fende groep bij een van de mensen Aan het einde van het openluchtspel thuis een scene ingestudeerd en op is er nog een ‘prettig samenzijn’, 19 juli vond de eerste volledige omwaar de toeschouwers met de spelers loop plaats in It Harspit, waarbij alle scenes integraal achter elkaar werden kunnen praten en… Neen, we kunnen niet alles uit de doeken doen, want gespeeld. Daarna zullen er nog vele dan gooien we het verrassingseffect volgen en uiteindelijk een aantal repetities op locatie, voordat we op 18 overboord. Gedetailleerde info over september de première hebben.” de data, tijden etc. is te vinden op de website en Facebookpagina van ‘De ORGANISATIE Striid’. “In totaal hebben we voor de uitvoeringen van 18 tot en met 25 sepEn of Lytse Pieter ‘De Striid’ tegen tember langs de acht verschillende de reuzen, de draken en het water locaties, tien pramen tot onze beuiteindelijk zal winnen, moet u ter schikking. In elke praam zit een verplaatse maar gaan bekijken. TOANIELFERIENING

De Striid A3 poster.indd 1

06-07-17 15:50

Profile for Ying Media

Grootsneek 7 2017  

Grootsneek 7 2017  

Profile for yingmedia
Advertisement