Issuu on Google+

Bizman Corporate Brochure

201 7


About Us Είµαστε ένας οργανισµός εκπαίδευσης και οργάνωσης δικτύων πώλησης. Ξεκινήσαµε το 201 3 σαν πηγή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις που ζητούσαν πληροφορίες για Management, Marketing και πωλήσεις. Βοηθάµε εταιρίες που θέλουν να επικοινωνήσουν τα προϊόντα τους στην Ελληνική αγορά µέσα από οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων. Φροντίζουµε να γίνει αυτή η επικοινωνία µέσα από το δικό µας δίκτυο, είτε να γίνει εκπαίδευση και καταρτισµός του δικτύου της επιχείρησης. ∆ιοργανώνουµε σεµινάρια πωλήσεων και παραγωγικότητας µε σκοπό πάντα την ανάπτυξη της επαγγελµατικής πώλησης στην Ελλάδα.


Εταιρική Υπόσχεση

Μετά από περισσότερα από 1 0 χρόνια εµπειρίας στον χώρο των πωλήσεων καταλάβαµε ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που υπάρχουν στον χώρο του επιχειρείν είναι αυτό του ανθρώπινου δυναµικού. Πολλές εταιρίες, νέες και παλαιότερες, δαπανούν πολλά χρήµατα, κόπο και προσπάθεια στην δηµιουργία εξαιρετικών προϊόντων και υπηρεσιών, µόνο για να δουν τις προσπάθειές τους να αποτυγχάνουν εξαιτίας αναποτελεσµατικότητας στον χώρο των πωλήσεων. Εκεί είναι που γίνεται η δική µας εκπαίδευση. Στον καταρτισµό επαγγελµατιών σε ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια µιας επιχείρησης. Αυτό των πωλήσεων. Οι άνθρωποι που συµµετέχουν στον οργανισµό µας είναι επαγγελµατίες πωλητές, άρτια καταρτισµένοι µε µια βασική υποχρέωση απέναντι στον οργανισµό µας, την συνεχή εκπαίδευση. Έτσι υποσχόµαστε σε εσάς ότι θα σας παρέχουµε την καλύτερη δυνατή συνεργασία στο κοµµάτι των πωλήσεων, για να συµπληρωθεί το παζλ της επένδυσής σας µε το σωστό αποτέλεσµα.


Υπηρεσίες Οργάνωση και εκπαίδευση ∆ίκτυου Πωλήσεων

∆ίκτυο Πωλήσεων Χρη σι µ οποι εί στε πωλη τών τη ν

κα ι

το

δι κό

ση µ εί ων

προώθη ση

του

µας

δί κτυο

εξυπη ρέτη ση ς προϊόντος

ή

γι α τη ς

υπη ρεσί α ς σα ς!

Ε κπα ι δεύστε σα ς

µε

το

σκοπό

επι τρέψ τε

µας

υπά ρχον τη ν να

βελτί ωσή

του

βοη θή σουµ ε

ή

στη ν

Π ως;

Ρ ωτή στε τον α ντι πρόσωπό µ α ς!

Ρ ωτή στε τον α ντι πρόσωπό µ α ς!

Business Development

Σεµινάρια Πωλήσεων και Παραγωγικότητας τη ν

σα ς

πωλη τών

δι α χεί ρι σή του! Π ως;

Αυξή στε

ά µ εση

δί κτυο

Π α ρα γωγι κότη τα

κα ι

Κά ντε µ α ζί µ α ς µ ι α Ανά λυση Ανα γκών τη ς τι ς

επι χεί ρη ση ς

κα ι

δεί τε

ποι α

Π ωλή σει ς σα ς µ έσα α πό ένα εξει δι κευµ ένο

συνεργα ζόµ ενες

σεµ ι νά ρι ο µ α ς!

να σα ς βοη θή σει περι σσότερο! Π ως;

Ρ ωτή στε τον α ντι πρόσωπό µ α ς!

επι χει ρή σει ς

Π ως; Ρ ωτή στε τον α ντι πρόσωπό µ α ς!

α πό

µας

τι ς

µ πορεί


Υπηρεσίες Bizman Στις επόµενες σελίδες γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που µπορεί κάποιος να απολαύσει από το Bizman.gr ∆είτε ποια είναι αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο και ο αντιπρόσωπός µας θα σας λύσει όλες τις απορίες για αυτήν!


Συνέντευξη

Ξέρετε πλέον πολύ καλά τι θα πει διαφήμιση. Δέχεστε επιθέσεις από αυτήν από κάθε μεριά. Σε ποια από αυτές τις προσπάθειες όμως λέτε την πραγματική ιστορία της επιχείρησής σας; Εμείς έχουμε τον τρόπο να το κάνετε αυτό. Αυτός είναι μια συνέντευξη του ίδιου του ανθρώπου που θέλει να προωθήσει την επιχείρησή του. Καμία διαφήμιση 300*1 00 δεν μπορεί να επικοινωνήσει πιο ολοκληρωμένα την εικόνα, την φιλοσοφία και τα επιχειρήματα μιας εταιρίας από τον άνθρωπο που την εκπροσωπεί. Δείτε λοιπόν τα ωφέλη μιας συνέντευξης στο Bizman.gr

- Απόλυτα επαγγελματικό στήσιμο και παρουσίαση της συνέντευξης σε συνεργασία με τον επιχειρηματία με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. - Μόνιμη προβολή της για πάντα στην ενότητα συνεντεύξεις της σελίδας μας με συχνές προωθήσεις μέσα από τα social media μας. - Αποστολή της συνέντευξης σε όλα τα μέλη της σελίδας μας μέσω Newsletter. - Τοποθέτηση στο e-book το οποίο δημιουργούμε κάθε εξάμηνο με τις συνεντεύξεις και τα καλύτερα άρθρα μας και το οποίο στέλνουμε δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές της σελίδας μας. Επίσης το e-book είναι διαθέσιμο για download από όλους για πάντα. - Τοποθέτηση διαφήμισης 300*200 στο Blog του www.Bizman.gr στον μήνα στον οποίο θα δημοσιευθεί η συνέντευξη. - Μπορούμε να προσθέσουμε (embed) οποιοδήποτε βίντεο στην συνέντευξη - Συνεχιζόμενη υποστήριξη της επιχείρησης με ανάρτηση όλων των Δελτίων Τύπου της. - Δυνατότητα οποιασδήποτε ετεροχρονισμένης αλλαγής χρειαστεί άμεσα. ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΕΔΩ


Συνέντευξη Premium

Ο καλύτερος τρόπος για αυτούς που θέλουν το κάτι παραπάνω για να προωθήσουν την επιχείρησή τους είναι ο συνδιασμός της συνέντευξής τους με το περιοδικό μας! Το περιοδικό Productive Habits από το Bizman.gr έχει χιλιάδες μηνιαίες προβολές και αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για νέες ιδέες και πράγματα. Ζητήστε στατιστικά μας στοιχεία και θα είμαστε χαρούμενοι να σας τα παρέχουμε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ λοιπόν από όλα όσα προσφέρει η απλή μας συνέντευξη, ο συνδυασμός με παρουσία στο περιοδικό σας προσφέρει. - Την συνέντευξη σας στο περιοδικό μας και προώθησή της από τα social media. - Μόνιμη προβολή της για πάντα στο τεύχος μας το οποίο θα υπάρχει στο ιστορικό τευχών. - Ξεχωριστή προώθηση της συνέντευξης και ολόκληρου του

τεύχους μέσα από την πλατφόρμα του Issuu.


∆ιαφηµιστικός Χώρος

Για αυτούς που προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο προβολής μιας επιχείρησης υπάρχει η δυνατότητα προβολή στους χιλιάδες μηνιαίους επισκέπτες της σελίδας μας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές! Η ιστοσελίδα μας είναι σε λειτουργεία από το 201 3 και κάθε χρόνο έχει ανοδική πορεία στις καταχωρήσεις της Google. Είναι σταθερά στις πρώτες 1 000 σελίδες της Ελλάδας με περισσότερες από 1 0.000 μηνιαίες επισκέψεις. Ρωτήστε μας για τα τελευταία στατιστικά και τον τιμοκατάλογο για την προβολή στο Bizman.gr

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ BANNER


∆ιαφήµιση στο Productive Habits Με την κυκλοφορία του 1 ου περιοδικού στην Ελλάδα για την προσωπική ανάπτυξη, την επιτυχία και τις παραγωγικές συνήθειες η σελίδα μας απευθύνεται πλέον μηνιαία σε ακόμα αρκέτες χιλιάδες αναγνωστών που τους ενδιαφέρουν τα παραπάνω θέματα. Εκεί είναι ο ιδανικός προορισμός για μια επιχείρηση να δείξει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Με το περιοδικό να διανέμεται δωρεάν ηλεκτρονικά και τις αναγνώσεις να είναι κάθε μήνα και περισσότερες μπορείτε να προσεγγίζετε κάθε μήνα πελάτες για την επιχείρησή σας.

Ενδεικτικά ωφέλη. -Δυνατότητα ενεργών Link στις δικές σας σελίδες. -Διατήρηση της διαφήμισης για πάντα με το ιστορικό τευχών -Διανομή του τεύχους ηλεκτρονικά σε χιλιάδες αναγνώστες. -Επαναπροβολή παλαιότερων τευχών και άρθρων διαρκώς από τα social Media μας.

Κάντε τώρα το βήμα και επικοινωνήστε μαζί μας!


Σεµινάρια Ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει σεμινάρια πωλήσεων, παραγωγικότητας και προσωπικής ανάπτυξης. Αυτά είναι ιδανικά για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Γίνονται στο χώρο μας ή στον δικό σας με πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι η παρακάτω:

- Πωλήσεις από τα Χαρακώματα.

Ένα σεμινάριο πωλήσεων για τον αρχάριο και επαγγελματία πωλητή με έμφαση στην Ελληνική πραγματικότητα και τις τεχνικές που δουλεύουν σε αυτή.

- Διαχείριση Θέλησης -Αξιοποίηση Χρόνου.

Ένα workshop για όλους όσους νοιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που θέλουν μέσα στην μέρα και χρειάζονται οργάνωση. Διαδραστικό και με έμφαση στο αποτέλεσμα.

- Φύγε από το 95%

Οδηγίες για να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας μέσα από την δημιουργία παραγωγικών συνηθειών!

- Η Πώληση στο Κατάστημα.

Ένα εξιδεικευμένο σεμινάριο λιανικής πώλησης για την αύξηση πωλήσεων στο κατάστημά μας!


NewsLetter

Κάθε επιχείριση πρέπει να επικοινωνεί τακτικά με τους πελάτες της. Πολλές επιχειρήσεις μαζεύουν τα email των πελατών μόνο για αποθήκευση. Μέσα από ένα προσεγμένο Newletter όμως μπορείς να ενημερώσεις, να εξυπηρετήσεις και να αυξήσεις φυσικά τις πωλήσεις σου. Το Bizman.gr μπορεί να αναλάβει την δημιουργία και αποστολή των μυνημάτων αυτών που θα βοηθήσουν την επιχείριση να πετύχει τους στόχους της. - Απόλυτα επαγγελματικό στήσιμο και παρουσίαση του template σε συνεργασία με τον επιχειρηματία με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. - Αποστολή 1 3 NewsLetter τον χρόνο σε 2000 επαφές της επιχείρησης και αυτόματη ανάρτηση στα social media της επιχείρησης. - Αναλυτικά δεδομένα για την επιχείρηση και την επιτυχία του Newsletter. - Στοχευμένη προώθηση σε πολλαπλές λίστες. - Πολύ εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση.

- Ασυναγώνιστο κόστος.


Επίλογος Είναι πολύ σηµαντικό για

µια επιχείρηση να δουλεύει καλά το τµήµα που φέρνει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα έτσι δεν είναι; Η απώλεια εσόδων από όχι αρκετές πωλήσεις προκαλεί και όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα που ταλανίζουν το επιχειρείν. Μια επαγγελµατική προσέγγιση σε προώθηση, πώληση και εξυπηρέτηση είναι µα καλή λύση; Αν συµφωνείτε µπορούµε να µιλήσουµε!Bizman2017