Page 1


Priruènik za studente:

Kako postati sexy

na tržištu rada?

1


Izaberi posao u kojem uživaš i neæeš morati raditi ni jedan dan u svom životu!

Stara kineska izreka

Predgovor U ovoj zemlji 30.000 ljudi drži u ruci diplomu i njome maše, ali malo ko to vidi. Oni su prikovani za biro za nezaposlene. I njihov broj se stalno poveæava. U ovom trenutku dok jedan od prosjeènih studenata ispija svoju treæu uobièajenu dnevnu kafu na bh. univerzitetima studira 120.000 studenata. Mnogi od njih su sutrašnji mahaèi diplomom na birou. Surova sudbina ili ne, danas diploma više ne jamèi i posao. Ona je ulazna karta za bolju poziciju na tržištu rada, ali... Ali, poslodavci žele i nešto drugo vidjeti. Cijeli niz vještina i kompetencija koje nisu nužno dokazive tom famoznom diplomom. Status, titula, neka BA, MA, MR slova, nisu više stopostotni epiteti sexy osobe na tržištu. Biti atraktivan znaèi puno više. Poželjan/na za zapošljavanje je ustvari ona osoba koja zna šta hoæe, koja ulaže u sebe, koja za vrijeme studija traga za novim znanjima i praktiènim iskustvima kroz studentske i druge organizacije, koja zna jezike, rad na kompjuteru, koja ima odliène vještine prezentiranja, komuniciranja i koja posjeduje analitièke sposobnosti... ne da analizira koliko je kafa ko popio i s kim ko hoda, veæ koja može prepoznati svoju poziciju u društvu i biti dovoljno hrabra, smiona i proaktivna da je poboljša. Radi sebe, svojih živaca, da bude sexy na tržištu rada, da naðe posao od kojeg može živjeti i u kojem može uživati. Diploma je samo papir. Kojim 30.000 ljudi bez posla maše. Ovaj priruènik, prvi takve vrste u BiH, nudi vam isprobane i realne opcije, naèine i korisne informacije koje tokom studiranja možete iskoristiti za 3


Priruènik za studente: Kako postati sexy na tržištu rada?

razvoj svoje karijere, odnosno da biste se nakon studija bolje pozicionirali na tržištu rada. Priruènik se sastoji iz èetiri poglavlja. Uvodni dio defnira tržište rada u BiH, predstavlja trenutne statistike i izazove. Posebno istièe glavne trendove u zapošljavanju, kao i vrijednosti koje su mamac kod poslodavaca, ono što oni smatraju najvažnijim karakteristikama poželjnog radnika. Na kraju postavlja se pitanje da li i u kojoj mjeri visoko obrazovanje i univerziteti odgovaraju na te potrebe tržišta rada. Naredna tri poglavlja su zapravo tri kljuène opcije koje bi svaki student iole ambiciozan, koji dovoljno voli sebe, ima neki životni cilj i zaista želi sve uèiniti da uspije u životu, trebao u praksi isprobati, bilo da je rijeè o naèinima da se utièe na sam sistem obrazovanja (I), unaprijede vlastite vještine (II) ili pak dio obrazovanja nastavi van zemlje (III). Sve tri opcije su moguæe, postoje za svakoga, i èekaju da ih neko iskoristi i u praksi upotrijebi. Za sve opcije navedeno je preko 170 primjera, konkretnih naèina, kao i korisnih linkova i adresa gdje ih možete naæi. Ovaj priruènik OIA-e nastao je na bazi niza projekata kroz posljednjih desetak godina i kontakata sa hiljadama studenata iz èitave zemlje. Njegova funkcija je da vas isprovocira, motivira, inspirira i podrži kako da budete što više a(tra)ktivni, tj. kako da što lakše doðete do posla. Iskoristite ga. Zbog sebe. Zbog svojih snova i ciljeva. Sretno!

4


Gdje mogu nabaviti primjerak priruènika?

6


Tim i partneri Urednik: Jan Zlatan Kulenoviæ, MA Saradnici na projektima koji su pomogli pripremu priruènika: Diana Džaka, Majda Baliæ, Samir Mahmiæ, Elma Ismailoviæ, Mirnes Bešiæ, Anja Šolak, Samir Haliloviæ, Majda Mujanoviæ, Aldin Neziriæ, Selma Krnjiæ, Alisa Mulaliæ, Ermin Numiæ, Munja tim i dr. Partneri: Studentski klub MUNJA (Balkan Trust for Democracy), Putujemo u Evropu (Robert Bosch Fondacija i BTD), YERP Program Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH (MDGF), Projekt zapošljavanja mladih YEP (GOPA/SDC), Federalni zavod za zapošljavanje, London School of Commerce, hajmo.ba. Grafèki dizajn: Goran Lizdek

www.oiabih.info www.mladi.info

103


Priručnik za studente  

Priručnik za studente: Kako postati sexy na tržištu rada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you