Page 1

1


ТовасаАлексиси ХайденХайд . ененова кукланоитя , същое толквакрасиваи нежназатовасевписва вLI V.Алексис майсе разхождавМОЛа.


А СофиДание , лаиКейтисав чуднастойкаКе . йтиепред училищеДание , лав сладкарницааСо , фивМОЛа.


• Някойпапарацисауспели давлязат вдоманам. Кристийнисанаправили тазиснимкакъдетотойе заедносЛ. МелуйНеви . показвамевсичкоз , ащото Неередно… МОЖЕТЕ ЛИ ДА СИ ПРЕДСТАВИТЕ САМО…ЛейдиМелуйи мистърКристийн!!!!!


• Товасанакои лейдитаГо . тиниса нали?


1.Участва ли 2.Къде рабо стев : тите? а).реклама а).ходя накурс б).филм б).________ в).ивдвете в).ходя наУчилище г).никое г).неработя 6.Какъв е гардеробът ви (дрехи )? а).добре б).супер в).горед - олу г).грозен

7.Колко хора випознават ? а).средно б).много в).малко г).почти николко

3.Каква винаги сте Искалидабъдете? а).принцеса б).известен актиор в).ТИТАНбургас г).данеработя 8.Желаете лида Бъдетеизвестен/ а? а).немного б).да в).незнам г).не


Наймно - гоотгА . : Виестенаполовинаизвестни. Отг. випоказват ,чеизкатедасте известнинонед , остатъчно. Наймного отгБ . : Виестеизвестни .Ототгви . разбираме ,чеможете дастеизвестни . Наймно - гоотгВ . : Съвсемамасъвсеммалко стеизвестниОтг . . виказват , честес1 нещоизвестни. Наймно - гоотгГ . : Несте и никога нямадабъдете известни .Отгвиказват . : -Нестеизвестни .


Можетелидапознаетекойена корицата?НеСе ! гавиеще изберете. А).ЛейдиОпашатка Б).Женатакоятонамавкус В).ЛейдиНикакваси Г).Шакира Нетя нееникоя от тези 4 наименования. КазвасеЛейдиМими. ПростоМимиТо . ваетя.


Нашият репортерГенка Шикероващеразпита Asli Enver. Генка:-Много голяма къщаВаш ! алие? Asli:-НеНабаща ! мие. Генка:-Разкажете ниповечезасебеси! Asli:-Азсъмтурска актриса и на9г. съм пялавоперавРумъния. Генка:-Много хубаво !


Asli:-сега съмна20г. иживея смъжа миAlli Enver ведна къщадобосвора. Генка:-Щастливи ли сте?Разбирателисе? Asli:-Много щаст ливиисеразбираме идеално. Генка:-Благодаря за отделенотовреме Asli. Asli:-Занищо инаменмибеше приятнодаси побъбрим . <<<~>>>… …?!... …<~>ЧАО<~>


Двамамъжесиговорят : Дваконя сиговорят .Единият казва: -Имамцветен телевизор -Хайде дасепреместим надругата койтоечернобял - . поляна. -Тогава неецветен . А другият отговаря : -Тищекажеш .Цветен е. -Шштконете неговорят ! Тогаваминалединчовек игопитали: -Черното цвятлие? Двемравки сесрещат иедната пита : -Да. -Каква етазимравка нагърбъти ? -Бялотоцвятлие? -Микосмодиск , ! -Да. -Е кажинаприятеля Старец хванал златна рибка и тя муказала : мичеимам цветен -Сприпиенетодядос , притазиракия. телевизор. Вечеисрибитесипочналдаговориш!


В следващия брой интервюсDeniz Cakir(Ферхунде отЛистопад ) или програмаиг , риз , абавления,познайкойенакорицатаиоще самовсписаниеИЗВЕСТНИ

looutyuytuytuytu  

uytuytuytf56f54fg 45rt 45y4rstysrl;ysh e e reg u utreth e4u te4tu5ituie tit h tiuh uiryhijr hgj njkr ngrgh UOIIO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you