Page 1

EAKATE festivali erileht

Väljaandja Ühinenud Ajalehed AS

Konkursi „Aastad täis sära ja väärikust” 2015 nominendid Kategooria: elutöö/kultuurikandja MTÜ MURTUD RUKKILILLE ÜHING / ENNO UIBO Kuusalu vallast alguse saanud Murtud Rukkilille Ühing on 12 aastat tegelenud represseeritute elukvaliteedi parandamisega. LAINE UIBO liidab Võrumaa Antsla inimesed kogukondadeks nii ajas kui ka ruumis, on Antsla valla üks ere vaimse kultuuripärandi kandja.

Kategooria: Eesti elu peegeldaja ETV. Aastal 2015 tähistab Eesti Televisioon väärikat sünnipäeva: 60 aastat. Rahvusringhääling on rahvast harinud, informeerinud, ühendanud, pakkunud emotsioone ja meelelahutust, olnud kõikide oluliste suursündmuste kajastaja.

Kategooria: põlvkondadevaheline side/teadmised LILIAN TAMBEK kui pensionil õpetaja rajas koos noorema kolleegiga Viljandisse Taibukate teaduskooli, mis alustas planeeritud 50 õpilase asemel üle saja teadusjanulise lapsega. LEA SAAREMÄE töötab Räpina vallas asuva Võõpsu Raamatukogu juhatajana 55 aastat, korraldab raamatukogus üritusi nii noortele kui vanematele.

Kategooria: tegu eakale ANU JONUKS on Tapa valla sädeinimene, juhib MTÜ Seenior tööd alates 2006, mälutreeninguid alates 2004, seeniortantsu ja kepikõndi alates 2006, veab omastehoolduse tugirühma, vahendab asendushooldajaid, juhendab eakate võimlemisrühma. MTÜ LOOJA koondab aktiivseid eakaid (ka noori), kes koguvad ja säilitavad eakate mälestusi. Selts osaleb Euroopa eakate mälestustöö projektis „Mälestused elustuvad”. VABATAHTLIK SIIM ROHTLA päästis kahel järjestikusel ööl kahe eaka järvalase elu. Siim on operatiivse otsingugrupi Harjumaa koordinaator. VÕRU LINNA EAKATE LOODUSPÄEV Võru Pensionäride Päevakeskus on korraldanud eakatele suviti looduspäeva Võrumaa erinevates looduskaunites paikades, kus osalejaid pea 150. LÄÄNE-VIRUMAA KESKRAAMATUKOGU KODUTEENINDUS on mõeldud eelkõige eakamatele lugejatele, aga ka teistele, kel raama-

tukokku pääsemine raske. Et eakate käimine on raske, on koduteenindus tänuväärne asi. VILJANDI PENSIONÄRIDE TASUTA BUSSISÕIT Mullu 1. juulist saavad Viljandis umbes 4500 pensionäri linnaliinibussides tasuta sõita. Esimese poole aastaga kulus tasuta sõidu võimaldamiseks üle 105 000 euro.

Kategooria: sportlik eakas ANU TUVIK (72) viib äsja pensionile jäänuna kaks korda nädalas läbi õpetajate võimlemist, juhendab Räpina naiste võimlemisrühma. URVE BERGMANN on Viljandi suusatreener, kelle käe all on koolitust saanud Algo Kärp, Meelis Aasmäe ja paljud teised tuntud sportlased. Aastatele vaatamata treenib ta praegugi noori suusatajaid.

Kategooria: persoon/seltsielu ELMA TIKKER on Haabersti Sotsiaalkeskuse õmblusringi juhendaja, legendaarse klubi „Raudrohi” liige. LEILI MÄEOTS juhib juba mitmendat koosseisu Järvamaa Väätsa eakate klubi „Ristikhein”, juhendab käsitööringi, võttis üle tantsuringi, korraldab vanuritele ekskursioone. MERIKE KIISEL on Harjumaa Nissi valla pensionäride aktiivne eestvedaja olnud 20 aastat, viib eakad kord kuus Haapsalu veekeskusesse, korraldab taidlusringe ja jõululõunaid, igal aastal ekskursioone. VAIKE VIILEBERG (85) on alates 2009. aastast Tori sotsiaalmaja vabatahtlik, juhendab juba 10 aastat psüühiliste erivajadustega inimeste kunstiringi. MAIRE NARITS juhendab Pärnumaal Tootsi vallas eakate seltsingut „Kanarbik”, mis tänavu tähistas oma 10. tegevusaastat, aastaid juhendab ta Tori ja Sindi eakate rahvatantsurühma. PÄRNU OSAVUS- JA LAUAMÄNGUDE KLUBI on uus suhtlusvorm ning rahvaspordi propageerimine, mis aktiveerib eakate elu. Mõte midagi uut teha tekkis eelmisel kevadel, üritus on saanud väga populaarseks. HELGI PUNG on Valgamaa Puka valla kultuurielu vedanud veerand sajandit, kelle eestvõttel on ellu kutsutud Puka öölaulupidu. LÕBUSAD LESED käivad koos juba 18. hooaega. Ansamblil on 10 liiget, keskmine vanus 73,6 aastat. ANU NAELA juhendataval Räpina memmede

tantsurühmal „Pihlamarjad” täitus 15 aasta ning aasta algul tähistas naisrühm „Räpina Nooruslikud Naised” oma viiendat tegevusaastat.Sel suvel käis naisrühm Rootsis Europeade’il.

Kategooria: kultuurikandja HELGI ROOTS (80)– Audru muuseumi looja ja juhataja on vallapäevadel vanatehnika näituse peaorganisaator, on juhendanud mitmeid rahvatantsurühmi, juhendab Audru kultuurikeskuses eakate võimlemisringi. HELLE KARJA vedada on Lüllemäe eakate naisansambel, millest saab üheksa aastat. Aastal 2014 tunnistati eakate naisansambel Valgamaa parimaks ja aastal 2015 parimaks nii Valgamaal kui ka Kagu-Eestis. MARGUS MÕISAVALD on Viljandimaa Karksi valla Kitzbegi Sõprade Seltsi aktiivne liige. On olnud osaleja Karksi Haridusseltsi loomisel, samuti aktiivne tegevliige. SIRJE OSIPOV õpetab Pärnu „Räämakatele” igal nädalal vanu seltskonnatantse, on seadnud kokku mitmekesiseid kavasid, lavastanud memme-taadi peo.

Kategooria: eakad ja keskkond LIA ROSENBERG tõi Hiiumaale esimesed šoti mägiveised, pani aluse saare käsitööseltsile, andis eakatele võimaluse käsitööga pensionilisa teenida, ta on aeroobikatreener, kes annab tunde nii eakatele kui noorematele.

Kategooria: eakalt kogukonnale RAAMAT Harjumaa Loo seenioride klubi liikmed said valmis eluloolise mälestustevihiku „Loo inimeste lood”. Väärikas kingitus kogukonnale, pisike jälg Jõelähtme valla kultuurilukku. HILJA KAIO (80) on Pirita eakate kodust väljakutsuja. Tema südameasi on kõikvõimalike ürituste korraldamine – tantsuõhtud, ühised teatrikülastused, reisid eakatele.

Kategooria: omastehooldus SANGASTE PANSIONAAT / RUTH MUTTIK Pidime eaka ema ootamatult hooldekodusse paigutama. See on emotsionaalselt raske. Sangaste Pansionaadis olid kohad täis, kuid juhataja Ruth Muttik võttis ema ajutiselt oma hoole alla. Sangaste Pansionaat koos tema juhi ja töötajatega on tunnustust väärt. SIRJE TANN töötab Valgamaal Karula vallas hooldemaja juhatajana alates 1996. aastast, viib haigeid Tartusse kiiritusravile ja silmaoperatsioonidele, vajadusel ka Võrru, Otepääle või Valka taastusravile või konsultatsioonile. VÄÄTSA VALLAVALITSUS rajas nüüdisaegse ja energiasäästliku eakatekodu. Juunis avatud hoolekandeasutus tähendab, et 38 eakat saavad jääda kodukohta ega pea kolima hooldekodusse, mis asub kodunt kümnete kilomeetrite kaugusel.

Tantsivad Paikuse Memmed

Korraldajad

FOTO: URMAS LUIK / PÄRNU POSTIMEES

Piletisponsor

Suurtoetajad

Eakate festivali erileht 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you