Page 1

Senaattorioppilas Meaghan tuli Yhdysvalloista Jaana Kortelaisen perheeseen seitsemäksi kesäviikoksi. ”Meaghan oli melkein samanikäinen kuin minä ja kemiamme sopivat yhteen todella hyvin. Aika kului nopeasti, vaikka välillä toivoikin saavansa olla vain oman perheen kesken. Mutta sellaiset tunteet kuuluvat asiaan ja menevät ohi nopeasti. Lähtöpäivänä olo oli erittäin haikea ja kyyneleitä vuodatettiin puolin ja toisin”, Jaana kertoo. Tytöt kirjoittelivat sähköpostia parin viikon välein ja kesän jälkeen Jaana lähti Meaghanin luokse. ”En ikinä olisi voinut uskoa, että seitsemän viikon aikana voi ystävystyä niin hyvin. Ja YFU:han ehdotti juuri Meaghania meille. Kiitos siis YFU:lle !”

V A I H T O  O P P I L A I TA TULEE SUOMEEN MM. S E U R A AV I S TA M A I S TA : E U R O O P PA A l a n ko m a a t

las i p p o o t h i a v Ulkomainen

Belgia Bulgaria I t äv a l t a Latvia Liettua Moldova Puola Ranska Saksa Slovakia

Miksi YFU ? »

Y FU O N LU O T E T TAVA JA A R VO S T E T T U.

»

Y FU N O U DAT TA A K A N S A I N VÄ L I S TÄ L A AT U O H J E I S TOA .

»

K AT TAVA T U K I V E R KO S TO.

»

Y FU: L L A O N I S Ä N TÄ P E R H E VA L M E N N U S ,

»

Y FU: N VA PA A E H TO I S E T OVAT S I TO U T U N E I TA JA KO U LU T E T T UJA .

»

Y FU: N I S Ä N TÄ P E R H E TO I M I N N A N P E R I A AT T E E N A

»

H A K U P R O S E SS I O N K ÄY N N I SS Ä Y M PÄ R I V U O D E N .

Sv e i t s i Tšekki Tu r k k i Unkari

Kiinalaisia kokemuksia elämisestä Suomessa Pekingistä kotoisin oleva Yi Liu saapui Suomeen avaten osaltaan vaihto-ohjelman Suomen ja Kiinan välille. ”Kiitos äiti ja isä Suomessa ! Nyt minulla on täällä toinen koti, jonne olen aina tervetullut !” Yi Liu kertoo, että Kiinassa koulumatkoihin ja kotitehtävien tekemiseen menee niin paljon aikaa, ettei vapaa-aikaa ole käytännössä lainkaan. Suomessa onkin välillä ollut vaikea keksiä, mitä kaikella vapaa-ajalla voisi tehdä. Harrastuksia on kuitenkin löytynyt: uiminen, koulun konserteissa soittaminen ja luistelemaan oppiminen. Matematiikkapainotteisesta koulustaan Yi pitää erityisesti. Hänen mielestään suomalaiset luokkakaverit ovat hieman ujoja, mutta muutaman kanssa hän on ystävystynyt paremminkin. Yi opiskelee suomea Mäkelänrinteen aikuislukion kurssilla. ”Hassuin sattumus kävi pian sen jälkeen, kun olin tullut tänne. Halusin oppia kieltä ja ajattelin, että televisiota katselemalla sen oppii nopeasti. Pian isä tuli siihen ja kysyi, että miksi katson ruotsinkielistä ohjelmaa !” Pekingiläistyttö kotiutui nopeasti Pohjois-Helsinkiin, eikä koti-ikäväkään pahemmin vaivannut: ”Helsingin keskusta muistuttaa ehkä vähän Pekingiä, mutta Helsingissä rakennukset ovat tosi pieniä !”

Viro POHJOISAMERIKKA Kanada Yhdysvallat KESKI JA ETELÄAMERIKKA Argentiina Brasilia Chile Ecuador M e k s i ko Ve n e z u e l a K A U K O M A AT Au s t r a l i a Etelä-Afrikka

Suomen YFU on yli 50 -vuotisen toimintansa aikana vastaanottanut yli 4 000 vaihto-oppilasta ja lähettänyt eri puolille maailmaa yli 13 000 suomalaisnuorta. YFU toimii tällä hetkellä 50 maassa. Kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan laatuohjeistoa, Basic Standardeja. Ohjeisto sisältää mm. laatukriteerit oppilas- ja isäntäperhevalintaan, valmennuksiin ja tiedottamiseen. YFU ei jätä isäntäperhettä eikä vaihto-oppilasta yksin. Omat tukihenkilöt sekä YFU:n toimisto ammatti-ihmisineen ovat apuna aina tarvittaessa. Päivystys 24 h/vrk.

K a i k k i o i k e u d e t m u u t o k s i i n p i d ä t e t ä ä n . 3 / 2 012 H W H

Isäntäperheenä toimiminen on elämys, joka säilyy mielissä vielä vuosien jälkeen

I S K E N E S Ä J N E E PE RH L

UKA SI • LUK O U V U K U

SÄ USI • KE

joka järjestetään ennen vaihtooppilaan saapumista perheeseen. Valmennuksesta vastaavat kasvatuksen ja opettamisen ammattilaiset yhdessä YFU:n kanssa. Vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä keskustelutilaisuuksia. He ovat pääsääntöisesti itsekin kokeneet vaihto-oppilasvuoden ja/tai olleet isäntäperheenä ulkomaiselle nuorelle. Vapaaehtoiset ovat osaltaan huolehtimassa siitä, että vaihto-oppilasaika onnistuu mahdollisimman hyvin.

on antaa nuorille mahdollisuus elää toisessa kulttuurissa ja kasvattaa siten heitä sekä isäntäperheitä ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Hyväksyminen edellyttää

osallistumista haastatteluun.

Ete l ä - Ko r e a Intia Japani Kiina Thaimaa U u s i -S e e l a n t i

S U O M E N YO U T H F O R U N D E R S TA N D I N G

R Y.

Suomen YFU on aktiivinen vapaaehtoisjärjestö, joka perustettiin vanhempien ja opettajien yhteistoiminnan tuloksena vuonna 1958. Järjestö on kansainvälinen, ei-kaupallinen sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Suomen YFU nauttii valtiovallan ja koulumaailman luottamusta. Se on tunnettu kansainvälisyyskasvatuksen edelläkävijä ja saa vuosittain tukea opetushallitukselta. Taustatukena on valtiovallan, yhteiskunnan eri tahojen ja talouselämän vaikuttajia, jotka mukanaolollaan haluavat viestittää kansainvälisyyskasvatuksen tärkeyttä.

”Aluksi sain hädin tuskin sanotuksi ’Guten Tag’. Mutta sitten se saksan kieli sai siivet. En osannut kuvitellakaan, kuinka kätevä kielikylpy Hansin asuminen perheessämme oli.”

S U O M E N YO U T H F O R U N D E R S TA N D I N G

R Y.

RUOHOLAHDENKATU 8, 00180 HELSINKI • PUH. 09 6226 130 • FAX 09 6226 1310 • yfu.finland@yfu.fi • www.yfu.fi • www.facebook.com/yfufinland

i f . u f y . w w w


Kutsu maailma kotiisi! Sopis ulkomainen Sopisiko vaihto-oppilas teille? vaih LLähde mukaan toteuttamaan ja rakentamaan ulkomaisille nuorille mahdollisuutta kasvaa kansainvälisyyteen ja tutustua uuteen kulttuuriin, kieleen ja elämäntapaan – suomalaisuuteen ! Samalla myös sinä löydät uusia asioita toisesta kulttuurista ja opit näkemään Suomen sekä suomalaisuuden uusin silmin.

Nuori tulee suomalaiseen kotiinsa perheenjäseneksi Isäntäperhetoiminta, YFU:n selkäranka, antaa vaihto-oppilaille tilaisuuden rakentaa siltoja kansojen välille, kartuttaa kielitaitoa ja luoda kansainvälistä ihmissuhdeverkostoa. Iältään 15 – 17-vuotias reipas nuori tulee Suomen-kotiinsa perheenjäseneksi elämään tavallista suomalaista arkea. Vieraan maan, kielen, kulttuurin, ympäristön ja elämäntavan keskellä hän kuitenkin tarvitsee turvaa ja perustaa, joihin tukeutua. Tämä tuki on vapaaehtoinen, luotettava isäntäperhe. YFU:n isäntäperheet ovat aidosti kiinnostuneita ulkomaisesta nuoresta. He ottavat vaihto-oppilaan

Miksi is isäntäperheeksi ? ”Huomasin, että meille suomalaisille tuiki tavalliset asiat saattavat ulkomaiselle nuorelle olla upeaa eksotiikkaa. Saunominen, uiminen puhtaassa järvessä, soutelu hiljaisessa kesäillassa, sienestäminen, marjastaminen, neljä vuodenaikaa, luonnon läheisyys, lumi ja pakkanen, hiihtäminen, makkaran paisto nuotiolla… ”

Kodin tarjoaminen vaihto-oppilaalle on hyvä ja mielenkiintoinen tapa kansainvälistyä, oppia kieliä, tutustua toiseen kulttuuriin ja laajentaa omaa maailmankuvaa. Uusi perheenjäsen tuo arkielämään raikkaita tuulia ja aktiivista vipinää. Koko perhe saa tehokkaan kulttuurikylvyn. Sen sijaan, että matkustaisit itse ulkomaille, maailma tulee vaihto-oppilaan myötä kotiisi. Käytännön kielitaito ja uuden kulttuurin tuntemus karttuu arjen lomassa mukavasti ja helposti ja usein kielikylpy myös sytyttää kipinän kansainvälisyyteen. Vaihto-oppilaan tulo opettaa koko perheelle suvaitsevaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja kansojen sekä kulttuurien välisten erojen ymmärtämistä. Myös sukulaiset ja tuttavapiiri saavat uuden ystävän, jopa elinikäisen ihmissuhteen. Suomen ja suomalaisuuden oppii näkemään uusin silmin. Kesäperheeksi ryhtyminen on vaihtoehto nuorten kielimatkoille. Kun perheen nuori ei halua/voi lähteä ulkomaille, vaihto-oppilas tuo maailman kotiin. Jos joku perheen nuorista on aikeissa lähteä maailmalle, vaihtooppilaan ottaminen perheeseen on loistava tapa valmistautua kokemukseen jo etukäteen.

mukaan tavalliseen arkeensa saamatta korvausta. Perhe kustantaa nuorelle ruoan ja majoituksen. Omaa huonetta ei vaadita ; sänky sekä oma nurkkaus läksyjen tekemiseen ja rauhoittumiseen riittävät. Vaihto-oppilaat ovat itse vastuussa kuukausittaisista taskurahoistaan, koulukustannuksistaan (koulumatkat ja -kirjat) sekä henkilökohtaisista menoistaan, esimerkiksi harrastuksista ja vaatehankinnoista. Kaikilla Suomeen tulevilla YFU: n vaihto-oppilailla on kattava vakuutus sairaustapausten ja muiden mahdollisten vahinkojen varalle.

YFU on isäntäperheen ja vaihto-oppilaan tukena YFU jakaa perheen kanssa vastuun vaihto-oppilasajan onnistumisesta. YFU:n toimistossa on

koulutettu henkilö, joka opastaa ja on tukena koko vaihto-oppilasvuoden ajan. Ennen lähtöään vaihto-oppilas on saanut kotimaassaan lähtövalmennuksen ja Suomeen tultuaan hän osallistuu saapumisvalmennukseen. Vuoden mittaan nuoret osallistuvat myös puolivuosi- ja kotiinpaluuvalmennukseen. Perhe valmennetaan ennen oppilaan saapumista. Tällöin käsitellään yhdessä YFU: n asiantuntijoiden kanssa mm. uuden perheenjäsenen sopeutumisprosessia ja eteen tulevia haasteita esimerkiksi kulttuurishokin ja kielen oppimisen suhteen. Sekä perhe että vaihto-oppilas saavat oman, koulutetun tukihenkilön, jolla on kokemusta vaihto-oppilastoiminnasta.

Hyvä isäntäperhe on ihan tavallinen perhe Isäntäperheiksi sopivat hyvinkin erilaiset perheet: pienet, suuret, maalla tai kaupungissa, ympäri Suomen. Perheessä voi olla teini-ikäisiä tai alle kouluikäisiä lapsia, jo aikuisiksi ehtineitä – tai ei lapsia lainkaan. Varallisuus- ja kielitaitovaatimukset eivät ole suuria. Tärkeintä on vilpitön halu tutustua ulkomaiseen nuoreen, tarjota hänelle kodin lämpöä ja turvallisuutta. Oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin muillakin perheenjäsenillä. Isäntäperheen ei oleteta järjestävän matkoja tai erikoista vapaa-ajanohjelmaa, kokkaavan juhlaruokia tai tekevän remonttia vaihto-oppilaan kunniaksi. Nuori ei odota jatkuvaa juhlaa, vaan ihan tavallista arjen elämää ja puuhailua – pieniä ja joskus ehkä suurempiakin elämyksiä, jotka hän saa jakaa isäntäperheensä kanssa. Kielitaidon puute ei ole ongelma ja monet suomalaiset osaavat englantia tai saksaa paremmin kuin uskovatkaan. Kaikki Suomeen tulevat vaihto-oppilaat puhuvat ainakin auttavasti englantia. YFU:n maailmanlaajuisten laatuvaatimusten mukaisesti perheessä jonkun on kuitenkin osattava auttavasti englantia tai oppilaan äidinkieltä.

Perhe saa oman ohjekirjan isäntäperheenä toimimisesta. Hätäpäivystys 24 h/vrk.

Miten isäntäperheeksi ?

YFU:n kokoontumisissa perhe voi tavata muita isäntäper-

heitä ja vaihto-oppilaita. YFU järjestää yhteistä tekemistä, ohjattuja tapaamisia ja

matkoja vaihto-oppilaille (mm. vuosikirjan tekeminen, Suomi-kerhon tapaamiset, matkat Lappiin ja Tallinnaan, aluetapaamiset ym.). Sekä vaihto-oppilas että isäntäperhe saavat neljä kertaa vuodessa oman tiedotuslehtisen, joka tukee vaihtooppilasvuoden kulkua.

Suomi kiinnostaa vaihtooppilasmaana yhä enemmän : meillä on hyvää koulutusta, huipputeknologiaa, maailmankuulua musiikkia, tasa-arvoa, puhdasta luontoa, neljä vuodenaikaa … Asioita, joihin monet maailman nuoret haluavat todella tutustua.

Meistäkö isäntäperhe ?

Jos arki ei sujukaan suunnitelmien mukaan tai esimerkiksi perheen vaihto tulee ajankohtaiseksi, YFU auttaa ongelmien ratkaisussa. YFU:n oppilaat ympäri maailman noudattavat järjestön sääntöjä, jotka

annetaan oppilaille ja isäntäperheille kirjallisina.

Kysy, me vastaamme !

YFU:n isäntäperheeksi on helppo hakea. Saatuaan hakemuksen YFU:n

edustaja ottaa perheeseen yhteyttä ja sopii haastat teluajan. Tarkoituksena ei ole tehdä tupatarkastusta, vaan tutustua kaikkiin perheenjäseniin ja keskustella asioista, joita tulevalta kokemukselta odotetaan molemmin puolin. Haastattelun jälkeen YFU sovittaa yhteen tietoja sekä perheen että vaihto-oppilaan elämäntavoista, harrastuksista, kiinnostuksen kohteista ja mieltymyksistä. Näin yhdessä toimien voidaan löytää nuorelle mahdollisimman sopiva perhe ja perheelle mahdollisimman sopiva nuori. Lopullisen päätöksen oppilaan ottamisesta tekee aina perhe itse. H A K U P R O S E SS I O N K ÄY N N I SS Ä Y M PÄ R I V U O D E N PA I N O T T U E N K U I T E N K I N K E VÄ Ä L L E .

Vuosi-, puolivuosi- tai kesäperheeksi Eniten tarvitaan perheitä lukuvuosioppilaille. Nuori tulee vuosiperheeseen elokuun alussa ja viipyy Suomessa n. 11 kuukautta. Lukukauden Suomessa opiskelevat nuoret tulevat elo- tai tammikuussa ja viipyvät n. 6 kuukautta. Kesäperheeseen vaihto-oppilas tulee keskikesällä ja on Suomessa 6 – 8 viikkoa.

yfu.finland@yfu.fi

”Kiitos, koko ihana perheeni ! Täällä Suomessa ollessani sydämeeni syntyi uusi, sinivalkoinen kotimaa. Tulen varmasti takaisin !”

www.yfu.fi www.facebook.com/yfufinland Puh. (09) 622 6130 Fax (09) 6226 1310

i tai p uh et: w w w.y fu.f ke ak m lo u ak H

. (09) 622 6130

”Poikamme sai uuden veljen Ranskasta. Nyt tehdään jo matkasuunnitelmaa vastavierailulle.”

”Koin tekeväni arvokasta työtä maamme tunnetuksi tekemisessä. Saksalainen lapsemme sai palasen aitoa Suomea vietäväksi kotimaahansa.”

Isäntäperhe-esite  
Isäntäperhe-esite  

Hae isäntäperheeksi!

Advertisement