Page 1

2 0 13

vapaaehtoinen ON JÄRJESTÖNSÄ KÄYNTIKORTTI Teksti: Tarja Anttonen & Marja Vesala

Kuva: Piritta Seppälä

Viestintäkouluttaja, K I I N N O S T U JA K I I N N O S TA  K I R JA N kirjoittaja PI R I T TA S E PPÄ L Ä kannustaa vapaaehtoisia puhumaan edustamastaan järjestöstä ja menemään rohkeasti mukaan sosiaaliseen mediaan. Vapaaehtoiset järjestön viestijänä Piritta Seppälä muistuttaa, että vapaaehtoiset ovat järjestönsä käyntikortteja. – Vapaaehtoiset edustavat ja samalla markkinoivat järjestöä aina, kun puhuvat siitä. On tärkeää, että vapaaehtoiset kertovat järjestöstään tosiasioita, esimerkiksi miksi järjestö on olemassa ja mitä se tavoittelee toiminnallaan. Seppälä korostaa positiivisuutta. – Positiiviset asiat ja oman järjestön saavutukset ovat aina hyviä asioita jaettavaksi vaikkapa Facebookissa tai verkkokeskusteluissa. Mahdollisista epäkohdista taas olisi tärkeä viestiä sisäisesti ja pyrkiä ne näin ratkaisemaan. Rohkeasti sosiaaliseen mediaan Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia järjestöille. Piritta Seppälän mielestä järjestöjen kannattaisi rohkeasti avata niille silmänsä. Vapaaehtoiset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa puhumalla siellä omasta järjestöstään. – Järjestön asioista voi kertoa omissa profiileissaan, jakamalla järjestöä koskevia linkkejä ja osallistumalla järjestön asioita käsitteleviin keskusteluihin erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä, luettelee Piritta Seppälä. – Sosiaalinen media on keskustelua kiinnostavista asioista, osallistumista ja sitä kautta tekemistä. On hyvä muistaa, että sosiaalinen media on muutakin kuin Facebook, sanoo Seppälä. Sosiaaliseen mediaan luettavia palveluja ovat myös muun muassa mikroblogit kuten Twitter, blogisivustot, wikit, LinkedIn, YouTube, Flickr, Foursquare, Google, virtuaaliyhteisöt kuten Second Life sekä erilaiset keskustelupalstat. Pelisääntöjä tarvitaan – Vapaaehtoisten tulisi tietää, että sosiaalisen median etiketti ja verkon pelisäännöt ovat ykkösasia. Kaikki mitä verkkoon laittaa jää sinne, vaikka viesti myöhemmin poistettaisiin. Sosiaalinen media on miljoonien mahdollisuuksien paikka kun sitä käytetään oikein ja muistetaan hetken miettiä, mitä siellä julkaistaan, muistuttaa Seppälä. Piritta Seppälä on viestinnän ja sosiaalisen median kouluttaja ja luennoitsija. Yrityksensä Viestintä-Piritta kautta hän on vuodesta 2010 lähtien ohjannut järjestöjä käyttämään verkkoviestintää tehokkaasti toiminnassaan ja viestinnässään.

YFU JA SOS

IA ALINEN M

EDIA

:n on yk si YFU sa mediassa es itlis o al aa e si m so 13. Olem Läsnäolo a vuonna 20 st en ei d u o al u te V is a. painop bookiss itumalla Face issa taneet ak tivo n kanavat, jo ia ed aalisen m essa si lis so t aa u si u so m e tellään a toimimm ill jo t, intaa va aikana määri im ta to YFU:n lla läsnä sekä hittämässä ke a ttori n aa haluamme o ka in u rd m o ehtoisko aluatko olla aa p H va a. ä ss ti ia es ed m ita vi mediassa? La sosiaalisessa u.fi yf @ en n o antt Tarjalle: tarja.


Kuva: Anna Hu

uskonen

Mahdollisuuksien kansainvälinen maailma TULE MUK A AN YFU:N VAPA AEHTOISTOIMINTA AN ”Vapaaehtoisena on mahdollisuus viettää aikaa ja kehittää itseään ihmisten kanssa, joilla on yleensä samanlainen kiinnostus kansainvälisyyteen kuin minulla.” VILMA NISK ANEN,

vapaaehtoinen

”Kun joku kysyy, että mitä mä harrastan, niin mun ensimmäinen vastaus on aina, että mä oon YFU:lainen. Se on vähän niin kuin olisi partiolainen, mutta parempaa.” Anna Huuskonen, vapaaehtoinen ”YFU:n vapaaehtoisena toimiminen on loistava keino tavata mielenkiintoisia ihmisiä, tehdä innostavia asioita ja viettää aikaa energisessä ilmapiirissä. Se käy niin harrastuksesta kuin työstäkin!” Vilma Seikkula, vapaaehtoinen

KOTINA

KO KAOILM A MA

JULKAISIJA: Suomen Youth For Understanding ry. Ruoholahdenkatu 8, 4. krs. 00180 Helsinki Puh. (09) 6226 130 yfu.finland@yfu.fi www.yfu.fi www.facebook.com/yfufinland VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Riikka Seppälä TÄMÄN NUMERON TEKIJÄT: Tarja Anttonen Linda Nissi Maria Ruuska Minna Valkeapää Marja Vesala (päätoimittaja) TAITTO: Katarina Linqvist/HWH

2

www.yfu.fi

P Ä Ä K I R J O I T U S : Maria Ruuska, YFU:n hallituksen jäsen

Tervetuloa kotiin! Ei ole päivää, jolloin en palaisi ajatuksissani, unissani ja puheissani Grove Avenuelle Leominsteriin Yhdysvaltoihin. Siihen uinuvaan massachusettesilaiseen pikkukaupunkiin, herra ja rouva M O O N E Y N ja heidän lastensa luokse. Reilut kymmenen kuukautta isossa ränsistyneessä omakotitalossa teki minusta minut. Huomasin, että pärjään, löydän ystäviä vieraalla kielellä ja pystyn solahtamaan osaksi toista perhettä. Tiedostan riskejä ja osaan tehdä itsenäisesti päätöksiä – ja ennen kaikkea pyytää apua tarvittaessa. Tervetuloa kotiin -kylteistä Helsinki-Vantaan lentokentällä on pian kymmenen vuotta. Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi heti kotiin palattuani. Olin tavannut Yhdysvalloissa mukavia YFU:laisia. Minuun teki suuren vaikutuksen aluevalvojani SA N D R A , jonka sivistynyttä maailmankuvaa ihailin. Mukava oli myös se YFU-perhe, jonka olohuoneessa Michiganissa koversin halloween-kurpitsaa eräänä lokakuisena viikonloppuna. He olivat vuosikausia isännöineet vaihto-oppilaita, jotka olivat matkustaneet bussilla Niagaran putouksia ihmettelemään. Aloitin vapaaehtoisurani kouluesittelyistä ja toimistolla avustamisesta. Toisena syksynäni perustin Brasiliassa vaihdossa olleen I LO N A N kanssa Suomikerhon ulkomaalaisille vaihtooppilaille. Heijastimme YFU:n toimiston seinään piirtoheittimellä slangisanoja ja veimme nuoria luistelemaan. Ikää karttui ja vapaaehtoistehtävät vaihtuivat. Laskin opiskeluaikana hernekeittopurkkien riittävyyttä puolivuotisvalmennusten vaihtooppilasmäärille, ja matkustin muun muassa Tanskaan tapaamaan paikallisia vapaaehtoisia. Sosiologian opintoni etenivät, ja työt valtasivat yhä enemmän aikaa kalenteristani. Huomasin, että näkökulmani vapaaehtoisuuteen muuttui. Ikäero vaihto-oppilaiden ja

minun välille revähti huomaamatta lähes kymmeneen vuoteen. Löysin itseni huolehtimasta tukihenkilönä sveitsiläisen DA N I E L I N vanhojentanssikenkien löytymisestä. Laukkuuni ja yöpöydälleni ilmestyi säännöllisin väliajoin myös YFU:n päivystyspuhelin. Huomasin keskustelevani enemmän vanhempien kuin heidän lastensa kanssa. Vuoden alusta aloitin YFU:n hallituksessa. Näkökulmani vaihtooppilastoimintaan on jotakin vaihto-oppilaan ja vanhemman välistä. Minussa on vielä ripaus nuorta, mutta ymmärrän työssäkäyvänä myös vanhempien ja toimiston näkökulmia. Olen sillanrakentaja. Pyrin edistämään ymmärrystä eri osapuolten välillä. Olen saanut YFU:lta enemmän kuin voin koskaan antaa takaisin. Onneksi järjestön ideologiaan ei kuulu ajatus tilien tasaamisesta. Sen lisäksi, että olen vapaaehtoisena oppinut käytännön taitojen ohella valtavasti elämästä, olen saanut elinikäisiä ystäviä ja kokenut olevani tarpeellinen. Viime kesänä satuin lentokentälle samaan aikaan, kun vaihto-oppilaita oli lähdössä maailmalle. Siloposket halailivat saattajiaan jännittyneinä pulleiden matkalaukkujen keskellä. Katselin tilannetta kaukaa. Silmiini kirposi liikutuksen kyyneleitä. Heillä on seikkailu edessä. Minulla taas kaikki ne muistot sydämessäni ja mahdollisuus tasoittaa heidän tietään YFU-maailmassa. Tule mukaan YFU:n vapaaehtoistoimintaan! Ota yhteyttä vapaaehtoiskoordinaattori Tarjaan: tarja.anttonen@yfu.fi tai puh. 044-7615 710.


Teksti: Marja Vesala

Hallitus kannustaa mukaan toimintaan Janne Lindström, valtiot. yo, opiskelija MILLAISIA TERVEISIÄ HALUAISIT LÄHETTÄÄ AKTIIVISILLE VAPAAEHTOISILLE JA VAPAAEHTOISEKSI RYHTYMISTÄ HARKITSEVILLE YMPÄRI SUOMEN? Itse ryhdyin YFU:n vapaaehtoiseksi, koska järjestö tarjoaa mielenkiintoista tekemistä mielettömän hyvässä seurassa. Seurassa, jonka parissa on aina saanut elää uudestaan omaa vaihtarivuottaan ja samalla mahdollistaa hienoja kokemuksia muille nuorille. Toivottavasti nämä asiat motivoivat muitakin vapaaehtoisia, sillä me vapaaehtoiset olemme YFU:n sydän. Toiminta on meistä lähtevää. On hyvä muistaa, että aina voi sanoa ei, mutta mukaan lähteminen tarkoittaa sitoutumista ja samalla varmasti hauskoja ja hienoja kokemuksia. Jos näitä kokemuksia ei tulla tarjoamaan, muistakaa vaatia niitä! Jokaiselle löytyy tekemistä, pientä ja suurta, varsinkin jos niitä yhdessä ideoidaan ja toteutetaan. Jyrki Heinimo, johtaja MILLAISENA JÄRJESTÖNÄ NÄET YFU:N KYMMENEN VUODEN KULUTTUA? Vuonna 2023 Suomen YFU on entistä vahvemmin kansainvälistymisen edelläkävijä ja myös edelläkävijä YFU-maiden joukossa. Toimintamme on kasvanut ja vuosittain lähtevien sekä saapuvien nuorten määrä on yli 300. Suomen YFU on aktiivisesti mukana kansainvälistymiseen liittyvässä keskustelussa. Varainhankinnalla kartutetaan stipendirahastoa ja näin mahdollistetaan merkittävällä tavalla myös vähävaraisten nuorten lähteminen vaihto-oppilaaksi.

Takarivissä Jyrki Heinimo, Lauri Kärnä, Tapio Ikonen ja Klaus Kuhanen. Eturivissä Kaisa Kauhanen ja Pia Tanskanen.

Kaisa Kauhanen, TtM, vapaaehtoistyön koordinaattori MITKÄ OVAT HAUSKIMPIA YFUMUISTOJASI? Mieleenpainuvin ja eniten omaan elämääni vaikuttanut muisto on tietenkin kaiken alku eli vaihto-oppilasvuoteni Yhdysvalloissa. Se loi perustan vapaaehtoistoiminnalle järjestössä sekä nykyiseen ammattiini. YFU:ssa on tullut oltua mukana monessa, ja vaihtarivuoden jälkeisistä hetkistä merkittävimpiin muistoihin kuuluvat YES-seminaarin järjestelytoimikuntaan osallistuminen ja YFU:n 50-vuotisgaala Kalastajatorpalla. Uudet ystävät Suomessa ja maailmalla ovat olleet mukana näissä muistoissa. Ne ovat olleet korvaamattomia hetkiä! Lauri Kärnä, DI, Senior Advisor MISSÄ ASIOISSA YFU:N HALLITUS ON MIELESTÄSI ONNISTUNUT HYVIN VUOSIEN VARRELLA? Koen, että hallitus on pystynyt tukemaan toimiston työtä eräänlaisena takanojana, kun maailma ja sen myötä myös toimintamme on ollut reippaissa puhureissa. Itselleni on ollut erittäin antoisaa se henki, joka on vallinnut hallituksen kokouksissa. Ihmisten käyttäytyminen toisiaan kohtaan ja toisten kuunteleminen on ollut ensiarvoisen hienoa. Siitä on tullut voimakkaasti sellainen tunne, että YFU:n ajamat suvaitsevaisuuteen ja yhteistoimintaan liittyvät arvot on omaksuttu käytännön tasolla hallituksen toiminnassa. Katso lisää kysymyksiä ja vastauksia YFU:n nettisivuilta: www.yfu.fi/hallitus

YFU:n hallituksessa vuonna 2013 ovat mukana myös TA PI O I KO N E N , varatuomari, kehittämispäällikkö K L AUS K U H A N E N , toimitusjohtaja T I I N A PA N C Y, opiskelija M A R I A R U US K A , VTM, projektitutkija PI A TA N S K A N E N , OTK , varatuomari, vice president

LIITY YFU:N JÄSENEKSI Yhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan 55-vuotiaan järjestön toimintaan. Voit osallistua kevät- ja syyskokouksiin ja tulla mukaan toimintamme kehittämiseen. Jäsenenä saat kutsuja YFU:n tapahtumiin ja toiminnastamme kertovia julkaisuja. Vuoden 2013 jäsenmaksu on 20 € / vuosi, opiskelijat 10 € / vuosi. Jäsenmaksulla tuetaan YFU:n toimintaa. Halutessasi voit lisätä jäsenmaksuun vapaavalintaisen kannatussumman, jolla kartutetaan stipendirahastoa. Täytä jäsentietolomake nettisivuillamme www.yfu.fi/liity-jaseneksi, lähetä sähköpostia yfu.finland@yfu.fi tai soita, puh. (09) 6226 130. Tervetuloa mukaan!

3


ilta e u l a a i s i m kuulu Kokkaaminen yhdistää YFU on talven aikana hyödyntänyt Marttojen

osaamista suomalaisesta ruokakulttuurista. Turun alueella ulkomaiset vaihto-oppilaat ja vapaaehtoiset saivat opastusta maukkaiden karjalanpiirakoiden tekemiseen. Helsingissä Uudenmaan Martat loihtivat yhdessä pääkaupunkiseudun ulkomaisten vaihto-oppilaiden ja tukihenkilöiden kanssa suomalaisen menun: lohikeittoa, lihapullia ja mustikkakukkoa. Oulun ja Rovaniemen alueen vaihtooppilaat puolestaan leipoivat herkullisia laskiaispullia isäntäperhetreffeillä. Ruoanlaitto yhdessä todettiin hauskaksi tavaksi tutustua uusiin ihmisiin ja edistää kulttuurien välistä ymmärrystä.

Ryppyjä otsalle ja piirakkaan Turun YFU yhdisti voimansa VarsinaisSuomen Marttojen kanssa leivonnan merkeissä. A L I N A Moldovasta, C A R LO S Meksikosta sekä G E R O ja R O B I N Saksasta pääsivät harjoittelemaan karjalanpiirakoiden tekemistä omin

kätösin. Ajatus itsetehdyistä karjalanpiirakoista herätti myös suurta ihastusta paikallisissa vapaaehtoisissa. Suomalaisia olikin paikalla kaksi kertaa enemmän kuin vaihtareita. Karjalanpiirakoiden ja Marttojen maailmaan meidät johdatti kärsivällisin ja hyväntuulisin ottein R I I N A L A AT U . Aluksi saimme hyvän perehdytyksen karjalanpiirakoiden tarinaan. Riina kertoi meille myös, keitä Martat ovat ja mitä he tekevät. Näin opimme niin vaihtareille kuin myös joillekin suomalaisille mystisiksi jääneiden Marttojen toiminnasta ja aatteista. Jutustelun jälkeen näimme kattavan mallisuorituksen karjalanpiirakan leipomisesta alusta loppuun. Tämän jälkeen jokainen pääsi upottamaan omat sormensa jauhoihin. Kun taikina oli ohjeiden mukaan kaulittu niin ohueksi, että päivä paistaa läpi ja riisipuuro lisätty, päästiin kuuluisaan rypytysvaiheeseen. Tämä ryppyjä aluksi lähinnä otsalle tuottanut toimenpidekin saatiin lopulta onnistumaan Riinan ammattitaitoisessa opissa. Uunista tuli ulos mitä monimuotoisimpia luomuksia. Jotkut piirakoista

olivat kuin suoraan tehtaalta kun taas toisissa näkyi käsityön villi leima. Yhtä kaikki, maku oli kaikissa mahtava ja piirakoita päästiin nautiskelemaan perinteisesti munavoin kera. Teksti: Linda Nissi, Turun aluejohtaja

Jääkiekkoa, jääkiekkoa Saapumisvalmennuksessa keräsimme ulkomaisilta oppilailtamme toiveita, mitä he haluaisivat vuoden aikana kokea YFU:n kanssa. Moni toivoi pääsevänsä katsomaan jääkiekkopeliä. Niinpä YFU järjesti syksyllä jännittäviä hetkiä jääkiekkomatsien merkeissä. Pääkaupunkiseudulla suuntasimme Bluesin matsiin. Osa ulkomaisista vaihto-oppilaistamme oli valmiiksi vannoutuneita Blues-faneja, ja he perehdyttivät muita jääkiekon sääntöihin. Oulussa seurasimme Kärppien matsia. Tampereella kannustimme Tapparaa ja Turussa TPS:ää. Isäntäperheet, muut vapaaehtoiset, sekä ulkomaalaiset oppilaamme nauttivat peleistä yhdessä.

Valitse CWT Kaleva Travel Online ja löydät edullisimman matkan miljoonista vaihtoehdoista! Lennot, hotellit ja matkapaketit lähelle ja kauas! Ps. Tilaa uutiskirjeemme, saat parhaat matkatarjoukset sähköpostiisi!

Varaa aika rokotukseen. Helppo tapa pitää huolta koko perheestä. Nyt on hyvä aika tarkistaa rokotussuoja ajan tasalle lähimmällä Diacor lääkäriasemalla. Rokotus hoituu nopeasti ja helposti ilman reseptiä. Rokotteita ovat mm. jäykkäkouristus-, kurkkumätä-, tuhkarokko-, sikotauti-, vihurirokko-, influenssa- sekä puutiaisaivokuumerokote. Lue lisää osoitteesta www.diacor.fi VARAA AIKA DIACOR.FI TAI SOITA 09 775 0800 Rokottaminen Diacorissa perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ohjeisiin.

Diacorin omistaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

4

www.yfu.fi


KUULUMISIA

A L U E I LTA

MAALISKUU 2. 3.

Aasia-kotiaiset, YFU:n toimisto, Helsinki 5. 3. Vaihtarituntikoulutus, YFU:n toimisto, Helsinki 9. – 10. 3. Midari (Mid Year -valmennus) ulkomaalaiset oppilaat, Kiponniemi, Jyväskylä 11. – 16. 3. Ulkomaisten vaihtareiden Lapin matka 21. 3. Studio-yleisöksi YLE:n Kerran Viikossa -sarjaan, Pasila 22. – 24. 3. Valmennustiimin koulutusviikonloppu, YFU:n toimisto, Helsinki

HUHTIKUU 25. 4.

YFU:n valontuojat YFU kiitti vapaaehtoisiaan kuluneesta vuo-

Tarvitaan tarinoita ja kuvia vaihto-oppilasvuodesta

desta jouluglögien merkeissä Lucian päivänä. Aloitimme perinteen vuosittaisen valontuojan nimeämiseksi. Valontuoja on YFU:n vapaehtoinen, joka omalla toiminnallaan tuo erityistä valoa järjestön toimintaan. Jokainen vapaaehtoinen olisi palkinnon ansainnut – niin paljon olette tehneet työtä järjestön eteen. Vuonna 2012 palkitsimme kaksi YFU:n valontuojaa: U L L A H O N K A S E N ja E E T U L A PPA L A I S E N . Eetu on ansiokkaasti hoitanut lentokenttävastaavan työtä ja auttanut maailmalle lähteviä vaihto-oppilaitamme. Ulla taas on toiminut vuosien ajan erinomaisena tukihenkilönä ja ollut aina valmiina auttamaan. Lämpimät onnittelut Ullalle ja Eetulle!

Voisitko sinä auttaa meitä kirjoittamalla lyhyen tarinan vaihto-oppilasvuodestasi? Ei haittaa, vaikka siitä olisi kulunut jo useampi vuosi. Voit kertoa esimerkiksi kohdemaastasi (perhe-elämä, koulu, tavat), elämästä vaihtooppilaana, miten vaihto-oppilasvuosi on vaikuttanut elämääsi tai miksi juuri sinun kohdemaassasi kannattaisi viettää vaihtovuosi. Otamme mielellämme vastaan myös kuvia sähköisessä muodossa. Käytämme juttuja ja kuvia YFU:n markkinointiviestinnässä, esim. nettisivuilla. Lähetä kirjoituksesi 8. 3. mennessä Marjalle: marja.vesala@yfu.fi. Kaikkien kirjoittajien kesken arvotaan Madventuresin Mad Manners – Seikkailijan Etiketti -kirja.

Facebook Oletko jo YFU:n tykkääjä Facebookissa? Jos et, niin surffaa nopeasti osoitteeseen www.facebook.com/yfufinland. Saat ajankohtaista tietoa tapahtumistamme, voit keskustella sekä kommentoida ja tiedät, missä mennään.

Alueen toiminta on usein sitä vilkkaampaa, mitä enemmän ulkomaisia vaihto-oppilaita siellä on. Sinä voit vaikuttaa siihen, kuinka monta ulkomaista vaihto-oppilasta omalle alueellesi tulee elokuussa. Lue sivulta 7 kaikenikäisille sopivia, helppoja tapoja osallistua isäntäperheiden etsimiseen.

Varaa jo kalenteristasi tilaa Syyspäiville 5. – 6. 10. 2013. Syyspäivät järjestetään näillä näkymin Turun seudulla, ja luvassa on myös hauskaa YFU:n 55-vuotisjuhlintaa. Kuva: Anna Huuskonen

Ulkomaiset vaihtarit tuovat vipinää alueille

Haluamme sinut Syyspäiville!

YFU:n kevätkokous

TOUKOKUU 4. – 5. 5. 4. 5. 17. 5. 29. 5.

Lähtövalmennus, Virrat Vanhempien valmennus, Tampere Ulkomaalaisten oppilaiden eduskuntavierailu, Helsinki Toukofest-messut, Jyväskylä

KESÄKUU 8. 6. Amerikan Päivät, Helsinki Superpesiksen pesäpallo-otteluita alueillamme YFU:n kiitosmatka vapaaehtoisille YFU:n metsäretki

ELOKUU Ulkomaalaisten oppilaiden saapumisvalmennus YFU-piknikit

SYYSKUU Kotiaiset

LOKAKUU 4. – 6. 10. 5. – 6. 10.

Turun kirjamessut, Turku Syyspäivät, Turku

5


T E K S T I : Marja Vesala

K U V A T : Pertti Sivunen

VAIHTO  OPPIL ASVUODESTA

50 VUOTTA PE R T T I S I V US E L L A on tänä vuonna aihetta juhlaan. Vaihto-oppilaaksi lähdöstä tulee syksyllä kuluneeksi 50 vuotta.

Lännenelokuvien maahan Vuonna 1963 ulkomaanmatkat olivat vielä harvinaisia. Pertti Sivusen ajatus valtameren taakse lähtemisestä syttyi, kun omalle luokalle Ressun lukioon tuli Michiganissa vaihtooppilaana ollut poika. – Luokkakaveri esitteli vuosikirjansa ja näytti valokuvia. Oma kuva Yhdysvalloista perustui siihen, mitä olin lukenut tai lännenelokuvista nähnyt, sanoo Sivunen. – Oli jännittävää päästä lähtemään toiselle puolelle maapalloa. Harjoittelin etukäteen englantia parin amerikkalaisen Fullbrightstipendiaatin kanssa. Laitoin vain rohkeasti sanoja peräkkäin, vaikka meidät oli koulussa englannin tunneilla peloteltu melkein puhumattomiksi, jatkaa Sivunen. Amerikkalaista arkea Indianassa Amerikan-koti löytyi Pertti Sivuselle noin 5 000 asukkaan North Manchesterista Indianan osavaltiosta. – Olin jo ehtinyt opiskella kaiken mahdollisen Michiganista. Indianasta tiesin vain Indianapoliksen ajot ja mahdollisuuden nähdä tornadoja, twistereitä. Perhe halusi nimenomaan suomalaisen vaihto-oppilaan, koska Suomi oli ainoa maa, joka oli maksanut velkansa Yhdysvalloille, muistelee Sivunen.

6

www.yfu.fi

Homecoming-

juhla.

Pertti Sivusen amerikkalainen isäntäperhe. Suomalaispojan päätä särki ensimmäiset kaksi kuukautta, kun piti pärjätä vieraalla kielellä ja kaikki oli uutta. Tuntui oudolta, kun matkojen pituus ilmoitettiin aina ajomatkan kestona mailien sijaan. – Perheen kanssa käytiin kirkossa sunnuntaisin. Erityisen hyvä muisto on jäänyt illallisesta, joka syötiin yhdessä aina viideltä. Se oli rauhallinen tapahtuma. Asioista ei tentattu, vaan juteltiin leppoisasti. Koripalloa ja koulunkäyntiä Pertti Sivuselle oli suuri muutos siirtyä suomalaisesta valtion poikakoulusta yhteiskouluun. Amerikan-koulussa sai ruokaakin. Koripallohuuma oli Indianassa aivan ainutlaatuista, eikä Sivunen unohda koskaan pelejä 3 000 katsojan high school-kotihallissa. – Koulunkäynti tuntui helpolta. Pääsin oikein loistamaan reaaliaineissa siellä. Ainoa vahinko oli advanced math, josta en ymmärtänyt yhtään mitään. Niihin juttuihin pieni taskusanakirjani ei oikein riittänyt, myhäilee Sivunen. Suhtautuminen suomalaiseen oli kohteliaan uteliasta. Kaikki tiesivät, kuka suomalainen vaihto-oppilas oli. – Aivan vuoden alussa tyttödelegaatio kysyi ruokatunnilla jotain, mitä en oikein ymmärtänyt. Lopulta selvisi, että olin lupautunut Homecoming-kisaan tuntemattoman tytön saattajaksi. Tyttö voitti ja kruunajaiset olivat jalkapallokentällä. Kaikki kuulemma nauroivat, kun jauhoin purkkaa, muistelee Sivunen.

Hilpeyttä aiheutti myös se, kun Pertti Sivunen ennen koulun alkamista luuli cheerleadereiden hameita koulu-univormuiksi. Suomalaispoika ihmetteli kuinka lyhyissä hameissa koulua käydäänkään. Elämän paras investointi Amerikkalaisperheen kanssa yhteydenpito on jatkunut tiiviinä vuosikymmenten ajan. Isäntäperheen isä joskus naurahtikin, että hän luuli vaihto-oppilaan olevan vain yhden vuoden juttu. Vaihto-oppilaaksi lähteville Pertti Sivunen muistuttaa, että elämä perustuu rutiineihin. – Aina ei voi olla jännittävää ja kivaa. Arki on arkea myös toisella puolella maailmaa ja kaupassa täytyy käydä. Pitkälle pääsee jo sillä, että omaksuu sanat ’please’ ja ’thank you’. Vaihto-oppilasvuoden jälkeen maailma oli auki Sivuselle. – Vaihto-oppilasvuosi on ollut paras investointi, joka minun osaltani on koskaan tehty. Sain sujuvan englannin kielen taidon. Se helpotti huomattavasti opiskeluja ja vaikutti ratkaisevasti siihen, että tein koko työurani kansainvälisissä tehtävissä. Vuonna 1964 paluumatka Yhdysvalloista Suomeen tehtiin laivalla. Viikon kestävän matkan aikana nuoret lähettivät pullopostia. Toistaiseksi kukaan ei ole vielä ottanut yhteyttä, mutta kuka tietää, jos vaikka 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi postiluukusta kolahtaa kirje toiselta puolelta maapalloa. Indianan high schoolista kutsu kevään 2014 juhliin tuli jo vuosi sitten.


T E K S T I : Minna Valkeapää & Marja Vesala

Isäntäperheitä tarvitaan  NÄIN SINÄ VOIT AUTTAA!

VIE ISÄNTÄPERHEJULISTE ILMOITUSTAULULLE

Suomi on suosittu maa. Tänäkin syksynä tänne saapuu YFU:n kautta noin 70 ulkomaista vaihto-oppilasta. Isäntäperheiden löytäminen näin monelle nuorelle on suuri ja jännittävä haaste, jossa tarvitsemme sinun apuasi. Et ehkä itse voi ryhtyä isäntäperheeksi, mutta kaksi asiaa on varmaa: jokainen voi tehdä jotain ja jokaista tarvitaan!

Monista työpaikoista, kirjastoista, kirkoista, ruokakaupoista ja harrastuspaikoista löytyy ilmoitustauluja, joihin saa laittaa yleishyödyllisen järjestön ilmoituksen. Mihin sinä voisit viedä isäntäperhejulisteen? Lähetämme sinulle mielellämme muutaman kappaleen. Ota heti yhteyttä Minnaan, minna.valkeapaa@yfu.fi tai gsm 044 3223 480, niin saadaan näkyvyyttä tärkeälle asialle.

Listasimme konkreettisia asioita, joista voit valita itsellesi sopivan tavan auttaa isäntäperheiden löytämisessä. Juuri sinun sähköpostisi, Facebook-viestisi tai harrastuspaikan seinälle viemäsi juliste saattaa olla ratkaiseva siinä, että ulkomainen vaihto-oppilas saa itselleen suomalaisen kodin!

N ÄY T E TÄ Ä N Y H D E S S Ä M A A I L M A L L E , että Suomi on muille kulttuureille avoin maa! Ryhdy isäntäperheeksi vaihto-oppilaalle: www.yfu.fi/isantaperheeksi

ulkomaisten vaihto-oppilaiden keskuudessa. Jos sinulla on avara sydän ja halua ottaa kansainvälinen nuori mukaan arkeesi, ilmoittaudu isäntäperheeksi! Lue lisää: www.yfu.fi/isantaperheeksi SUOMI ON TODELLA SUOSIT TU MAA

S A K S A , T H A I M A A , M E K S I KO, JA PA N I…

Monilla meistä on laajat ystävä- ja tuttavaverkostot. Sähköpostin lähettäminen vie vain hetken, mutta voi poikia monta kiinnostunutta yhteydenottoa YFU:lle. Tässä valmis idea viestiin.

Järjestätkö Tupperware-, vaate- tai kynttiläkutsuja? Oletko mukana lukupiirissä, äijäjoogassa tai naisverkostossa? Saat varmasti käyttää kaksi minuuttia siihen, että kerrot tarpeesta löytää isäntäperheitä vaihto-oppilasnuorille. Kehota kiinnostuneita käymään YFU:n nettisivuilla. Lähetämme mielellämme sinulle muutaman esitteen ja julisteen viestiäsi tehostamaan. Ota yhteyttä Minnaan, minna.valkeapaa@yfu.fi tai gsm 044 3223 480,

Hyvät ystävät ja tuttavat, Kuten ehkä tiedätte, olen ollut vaihto-oppilaana Saksassa. Vuosi oli hieno kokemus, jota en koskaan unohda. Kävin koulua ja asuin vuoden ajan paikallisessa isäntäperheessä. Olen kiitollinen perheelle siitä, että he avasivat minulle kotinsa oven ja ottivat minut mukaan perheen arkeen sekä juhlaan. Vaihto-oppilasjärjestö Suomen Youth For Understanding ry. (YFU) etsii parhaillaan isäntäperheitä noin 70:lle elokuussa Suomeen vuodeksi tulevalle ulkomaiselle nuorelle. Voin suositella isäntäperheeksi ryhtymistä erittäin lämpimästi. Nuoret tulevat elämään suomalaista arkea, joten mitään hienoja erityisjärjestelyitä ei tarvita. Tutustu isäntäperhetoimintaan osoitteessa: www.yfu.fi/isantaperheeksi tai soita YFU:n toimistoon, puh. (09) 6226 130. Välitäthän tätä viestiä eteenpäin omalle verkostollesi. Vaikka sinulla itselläsi ei olisi mahdollisuutta ryhtyä isäntäperheeksi, tuttavapiirissäsi saattaa olla juuri sopivia perheitä.

Minkä näistä sinä ehtisit tehdä jo tänään? Kukaan ei yksin voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain. Lämmin kiitos avustasi!

man kotiisi iltä saat maail Me seneksi Ota vaihto-oppilas perheenjä LUKUVUODEK SI

I • LUKUK AUDEK S

• KESÄKSI

as -oppil vaihto ainen m o lk U

N JÄ S E PE R H E E LUK

WH . 1/ 2011 H

O L I N VA I H T O - O P P I L A A N A USA:ssa vuonna 1991 – 92. Minulla oli mahtava isäntäperhe, joka osaltaan teki vuodestani ikimuistoisen. Toivon, että suomalaiset perheet mahdollistaisivat yhtä hienon kokemuksen elokuussa maahamme saapuville ulkomaisille nuorille ryhtymällä isäntäperheiksi. Jos tunnet perheen jota asia saattaisi kiinnostaa, jaa tätä viestiä eteenpäin. Lisätietoja: www.yfu.fi/isantaperheeksi

HYÖDYNNÄ TAPAHTUMIA JA HARRASTUKSIA

UVU

OSI

K • LU

UKA

USI

NEK SI

SÄ • KE

än n p i d ä te t ä

Todella helppo ja nopea tapa auttaa isäntäperheiden löytämisessä on oman Facebookstatuksen päivitys. Voit myös pyytää Facebook-kavereitasi jakamaan viestiä eteenpäin. Käytä valmista mallia tai keksi omasi:

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIVIESTI VERKOSTOILLESI

to k s i i udet muu Kaikki oike

KIRJOITA FACEBOOK-PÄIVITYS

Rohkeita nuoria maailman eri kolkista saapuu Suomeen vaihto-oppilaaksi elokuussa. Löytyisikö sinulta rohkeutta ryhtyä isäntäperheeksi? Lue lisää: www.yfu.fi/isantaperheeksi

ja täytä hakemus Hakuaika käynnissä. Lue lisää

ww w.y fu. fi

KOTINA

KOKO AILMA MA

K A N S A I N VÄ L I S TÄ

fu.f . f i • w w w.y

i

N U O R I S OVAI H TOA

www

.y f u .f

i

7


Kuva: Anna Huuskonen

Sinustako vaihtaritunnin pitäjä? Vaihtaritunnit ovat YFU:n kansainvälisyyskasvatusta parhaimmillaan. Suuri joukko opettajia ja oppilaita ympäri Suomen on kehunut vapaaehtoistemme ja EVS-harjoittelijamme vetämiä tunteja. Vaihtaritunneilta moni nuori on myös saanut kipinän vaihto-oppilaaksi lähtemiseen. Olisiko sinulla mahdollisuutta toimia omalla alueellasi vaihtaritunnin pitäjänä? Erittäin monet koulut eri puolilla Suomea ovat jo kysyneet vaihtaritunteja, joten nyt tarvitaan teitä tekijöitä. Ota haaste vastaan ja käy pitämässä vaihtaritunti omassa koulussasi tai muussa koulussa paikkakunnallasi. Jo yhden vaihtaritunnin pitäminen auttaa meitä viemään kansainvälisyyskasvatusta eteenpäin. Järjestämme myös toukokuussa isomman vaihtarituntikiertueen. Kiinnostaisiko sinua olla mukana YFU:n hauskalla roadtripilla? YFU:lla on valmiit ohjeet vaihtaritunnin pitämiseen. Järjestämme myös koulutuksen 5. 3. klo 18 – 20 YFU:n toimistolla Helsingissä. Voit osallistua koulutukseen myös skypen välityksellä. Muistathan, että vaihtarituntien pitäminen kartuttaa pistetiliä kevään 2013 YFU-matkaa varten ja yhdestä vaihtaritunnista saat leffalipun. Ilmoittaudu Tarjalle vaihtaritunnin pitäjäksi. Koulutukseen ilmoittautuminen 27. 2. 2013 mennessä: tarja.anttonen@yfu.fi

www.eurooppalainen.fi

Vakuuta vaihto-oppilasvuotesi Eurooppalaisessa. Eurooppalaisen matkavakuutus on voimassa matkoilla kaikkialla maailmassa. Ulkomailla on käytössäsi Eurooppalaisen laaja Euro-Center -verkosto, joka maksaa korvauksia jo paikan päällä. Euro-Centereissä Sinua palvellaan myös suomen kielellä. Tällaista palvelua ei muilla matkavakuuttajilla ole.

Elä unelmaasi. Me turvaamme.

Area News 2013  

Area News on YFU:n vapaaehtoisille suunnattu lehti, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista, ajankohtaisista uutisista, aluetoiminnasta ja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you