Page 1

Newsletter November 2013

e jd e rb a le a n o ti a rn te in ’s U F Y Delegeretmøde En mexicaners oplevelser


De nye drenge i klassen ”Først skal vi forhøre os om hvorvidt der er nogen kandidater til redaktørposten at finde i lokalet?... Det er der!” Af Svend Ubbe Ebbesen Ja, det var der – også selvom jeg måske ikke var helt klar over det inden Delegeretmøde. Mit navn er Svend Ubbe Ebbesen, jeg er nyudnævnt redaktør for Newsletter og dette nummer af bladet er resultatet af mit første stykke arbejde i redaktionen. At være en del af Newsletter-redaktionen er helt nyt for mig, og denne tekst er som bekendt min første Leder, men hvad skal den så handle om? – mig selv!

foreningen på flere forskellige måder. Jeg startede stille og roligt ud med at arrangere et såkaldt ”Pizza-Bowlingarrangement” for region Sydfyn og Nordfyn, men derfra har det udviklet sig relativt hurtigt, taget min korte karriere som frivillig i betragtning.

Jeg har været at finde på Infodag, Kulturweekend, Evalueringsseminar, diverse regionsmøder etc. Jeg har også haft en kort karriere som Omøde-koordinator, men grundet min redaktørpost har jeg anmodet om at regionen finder en afløser. Pt. er jeg

Hvem er han? Jeg hedder som sagt Svend og er en frisk og fyrig ung mand på 18 år. I YFU-regi er jeg tilknyttet region Sydfyn og til daglig går jeg på Vestfyns Gymnasium i den samme by som jeg bor i, nemlig den velkendte stad Glamsbjerg. Jeg er den mindste ud af en søskendeflok på 4 hvoraf samtlige af mine ældre søskende har været på udveksling med YFU - to i Canada og en i New Zealand. Jeg selv kom hjem fra et vellykket udvekslingsophold i Chile i år 2012, altså for blot halvandet år siden! Lige siden jeg vendte hjem fra Chile har jeg med inspiration fra min bror Bjørn, deltaget i det frivillige arbejde i

Svend og Jacob til Delegeretmødets gallafest 2013. (Foto: Jacob Brandt)

Newsletter er medlemsblad for Youth For Understanding Danmark ISSN 0906-8244 24. årgang, nr. 4 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 600 stk.

2

Redaktion: Svend Ubbe Ebbesen(redaktør), Jacob Brandt Kontakt: nl@yfu.dk Forsidefoto: Marzena Gewanda

Youth For Understanding


juniorkontaktperson for en tysk pige og som bekendt, redaktør for Newsletter. Redaktionelt partnerskab Nu har jeg efterhånden nævnt mig selv som redaktør en del gange, men sandheden er at jeg ikke er alene mand på skansen. Da jeg rejste mig op på Delegeretmøde 2013 og præsenterede mig for forsamlingen, præsenterede jeg samtidig Jacob Brandt. Jacob og jeg er gamle barndomvenner og har i fællesskab, i løbet af de mange timer efter skole, vundet utallige slag i Jacobs computerspil ’Battlefield’. Jacob har lovet at være min trofaste partner i løbet af min periode som redaktør, så du er i virkeligheden vidne til et blad produceret af et redaktionelt partnerskab. Det er ikke uvant for os at arbejde sammen, det nye er blot at computerskærmenes krigshærgede scener er byttet ud med interessante artikler bl.a. omhandlende kulturforståelse – det må da siges at være noget af en udvikling!

tid (læs: minutter) til at overveje det, og vendte emnet med Jacob. Overordnet kan vores samtale kortes ned til følgende overvejelser: Vi syntes først at det var en stor post at tage på sine skuldre, men samtidig måtte vi jo også erkende at ’headhuntingen’ fra Emils side måtte betragtes som en cadeau og en tillid til at vi kunne løfte opgaven. Jeg er nu en gang af den mening at hvis man har evnerne og troen på sig selv, så bør man også yde og bidrage med det man kan. Vi endte altså med at give håndslag og resten af historien er jo velkendt. Hvad vil han? I min periode som redaktør er det mit ønske at kigge på bladet med et nytænkende, innovativt syn. Her tænker jeg specielt på at foretage en revurdering af den designmæssige del af bladet. Dette skal ikke ses som en kritik

af tidligere redaktørers arbejde, men blot som en, efter min mening, sund udvikling der sker på baggrund af nye overvejelser og tanker idet nye mennesker tager fat på opgaven. Ydermere ønsker jeg at gøre opmærksom på alle de mange forskellige arbejdsområder som man kan erhverve sig inden for YFU – regionalt, nationalt, men ikke mindst internationalt. Dette nummer af Newsletter indeholder således en del stof vedrørende EEE-YFU, en beretning fra det Internationale Sekretariat, men selvfølgelig også historier fra de seneste begivenheder og arrangementer afholdt af YFU-Danmark. Jeg håber at indholdet vil falde i din smag!

Da medlemmerne ankom til Delegeretmøde fandtes der ikke nogen afløser til Emil Minana som redaktør. Ikke desto mindre forløb det således, at Emil kontaktede mig 20 minutter før ’valg af ny redaktør for Newsletter’ stod som punkt på dagsordenen. Han introducerede mig kort for, hvilke opgaver posten indebærer og hvad der kræves af en redaktør. Det var de første fem minutter. Jeg bad om Emil, den forhenværende redaktør. (Foto: Emil Minana)

November 2013

3


Erfaringsvelsignelsen YFU-Danmark er en forening, der er god til rigtig mange ting, men ifølge Bjørn er der også områder, hvor vi kan blive meget bedre. For tænk hvis foreningens store styrke ikke bliver udnyttet godt nok? Og hvad ville der ske, hvis man tog imod de muligheder, som ”erfaringsvelsignelsen” tilvejebringer? Af Bjørn Ubbe Ebbesen Der er mange ting, som vi i YFU er rigtig gode til. Vi er gode til at skabe et godt fællesskab. Et fællesskab, der gør, at nogle efter mere end et årti stadig bidrager til at stramme den sociale knude, som holder os alle sammen. Vi er også gode til at mobilisere os når det virkelig gælder. Står der for eksempel en udvekslingsstudent, der mangler en værtsfamilie, så rækker vi ud i vores netværk og forsøger at hjælpe til. Faktisk blev der den 5. november lavet et opslag af denne type på YFU-Danmarks Facebook-side. Dette opslag blev delt 120 gange og ved fælles hjælp nåede budskabet ud til over 15.000 mennesker - det er næsten seks gange så mange som har ’liked’ YFUDanmarks side.

i foreningen i de sidste par år. Fokus har været på at hverve friske frivillige straks efter de er landet - et fokus jeg i høj grad støtter op om. Problemet er blot, at denne strategi er gennemført på bekostning af de frivillige, der gennem årevis af skønt engagement har opnået et gennemgribende kendskab til foreningen. Det er en fejl, for kernen i YFU-Danmark bygger netop på det sprudlende ungdommelige engagement og den rutinerede arbejdsomme gejst.

Men… Der er også ting vi kan blive bedre til. Selvom der står stærke YFU’ere iblandt os, der stadig giver den gas i YFU til trods de var af sted før jeg blev Bjørn har mere end tre års erfaring i YFU. (Foto: Bjørn Ubbe Ebbesen) født, så er der en tendens til, at den sociale knude vi ellers er så gode til at stramme, går op for medlemmer, der Utallige muligheder nærmer sig midten af tyverne. Dette Jeg har allerede nævnt nogle af problem kræver kreativ nytænkning, YFU-Danmarks styrker, men den og det er vigtigt at vi får det løst, for største har jeg gemt til sidst. Det absodet er netop omkring dette tidspunkt, lut fedeste ved at være frivillig i YFUat den frivillige har opnået en mang- Danmark er, at du kan få lov til at befoldighed af kompetencer gennem skæftige dig med lige præcis det, som sit frivillige arbejde - den frivillige er du finder mest interessant. Faktisk er med andre ord blevet ”erfaringsramt”. denne styrke så omsiggribende, at de Og netop ordet ”erfaringsramt” er ud- fleste YFU’ere har oplevet at sige ja til tryk for en forfejlet diskurs vi har haft for meget. Da jeg kom hjem fra mit

4

Youth For Understanding

udvekslingsophold i det kolde Canada blev jeg hurtigt rodet ind i kommunikationsarbejdet. Her fik jeg lov at lege med det jeg syntes var interessant, og jeg fik endda lov at sparre med andre, der havde gode input at byde ind med. Tre år senere er jeg nu blevet en del af regionsledelsen i København. Her har jeg fået selskab af to af YFU’s erfaringsvelsignede frivillige. Begge besidder de erfaring fra tidligere regionsledelsesarbejde, og begge er de i stand til at overkomme den udfordring det er at holde mig i gang - det er noget af en bedrift. Nogle af de mest solide venskaber i YFU-regi har jeg fået med folk, som jeg har arbejdet sammen med i foreningen. Nuvel, mange kammerater er selvfølgelig også erhvervet i Baren i Huset - den sociale knude skal jo også vædes. Men når det kommer til det frivillige arbejde, der ikke indeholder humle og hornmusik, så har alle frivillige en ekstraordinær god mulighed for at erhverve kompetencer indenfor lige præcis det, som de synes er interessant. Denne styrke synes jeg vi skal fremhæve mere end vi gør i dag. Første møde med frivilligheden Mit første forsøg med frivilligheden i YFU var at tage på kulturweekend. Det syntes jeg var sjovt, men det var først da jeg kom i gang med kommunikationsarbejdet, at jeg begyndte at synes at det der frivillige arbejde faktisk kunne være ret fedt. Jeg var heldig, at jeg blev opmærksom på, at frivilligt arbejde i YFU-Danmark kunne være rigtig mange ting. For frivilligt arbejde i YFU-Danmark kan være meget mere end Kulturweekender og O-møder. Frivilligt arbejde kan også være Instagram, Barudvalg og interviewudvikling. Faktisk fandt jeg først i sommers ud af, at der sidder en gruppe politologiske YFU’nørder, der arbejder benhårdt på at fremme YFU’s interesser på Christiansborg. YFU-Danmark rummer urimeligt mange muligheder,


Her er både mere og mindre efarne frivllige samlet til Novemberkurus i 2012. (Foto: SImon Bøtker)

og jeg tror vi kunne fastholde rigtig mange frivillige, hvis vi blev bedre til at gøre opmærksom på, samt øge udbuddet af disse muligheder. Et ”håndfast” eksempel Den udgave af Newsletter, som du sidder med i hånden netop nu, er et lysende eksempel på, hvad der kan komme ud af at gøre opmærksom på YFU-Danmarks muligheder. Denne udgave af Newsletter er nemlig resultatet af anstrengelser fra to friske frivilliges ungdommelige engagement og en erfaringsvelsignet arbejdsom frivilligs sparring. Da Svend Ubbe Ebbesen

i år, til Delegeretmøde meldte sig til redaktørposten for Newsletter med Jacob Brandt som trofast partner, så skete det med forsikring om, at Newsletters tidligere redaktør, Emil Minana, ville bidrage med al sin erfaring. Den kobling mellem et friskt syn på sagen og et erfarent bud på hvad der skal gøres tror jeg er urimelig vigtig for både at undgå kompetencetab i foreningen, men også for at sikre en forening hvor erfaringsvelsignede og friske nyhjemvendte får noget ud af hinanden. Jeg tror det er erfaringsudveksling på tværs af organisationens segmenter, der kan bidrage med at fastholde fri-

November 2013

villige erfarne frivillige og stimulere unge som gamle til at beskæftige sig med det de måtte finde interessant i foreningen. Der er mange ting, som vi i YFU er rigtig gode til. Jeg håber vi bliver bedre til at benytte foreningens frie rammer, og jeg håber både nyhjemvendte og erfaringsvelsignede vil arbejde sammen for at benytte disse rammer. Tillykke til den nye redaktion - jeg er overbevist om, at I bliver drøngode for Newsletter!

5


Europæisk YFU: Hvad i alverden er det?

EEE-YFU, Europæisk Konference, European Trainers Network og Pool of Representatives er måske ord du har hørt før. Men hvad betyder de? Vi ved jo at YFU er mere end YFU-Danmark, men hvad er vi helt præcist en del af og hvad betyder det for danske frivillige og YFU-Danmark, at vi er en del af et europæisk netværk? Af Sara Brandt I denne artikel vil jeg fortælle om European Educational Exchanges Youth For Understanding (EEE-YFU); den europæiske paraplyorganisation som alle de 29 europæiske YFU-organisationer er med i. Det ekstremt lange navn lyder måske lidt kedeligt, men det er det absolut ikke. EEE-YFU er stedet hvor man kan møde andre frivillige fra Europæiske YFU-organisationer, udveksle erfaringer og blive enige om hvilke udfordringer vi kan løfte i fællesskab. I marts i år blev jeg valgt ind i EEE-YFU’s bestyrelse. Jeg stiftede for første gang bekendtskab med EEE-YFU i 2008 da jeg del-

6

tog i et seminar på sekretariatet i Bruxelles. Der mødte jeg YFU’ere fra bl.a. Tyrkiet og Tyskland, og fandt ud af, at vi havde en masse til fælles og sammen kunne gøre en forskel. På seminaret lærte vi om, hvordan den politik der bliver ført i bl.a. den Europæiske Union (EU) har ret meget indflydelse på YFU og at der er mange muligheder for, at vores programmer og hverdag kan forbedres hvis EU forbedrer nogle af deres politikker. Hvis man ønsker at have indflydelse på den politik der bliver ført i Europa kan man blive en del af Pool of Representatives. Mere end politik Men EEE-YFU laver mere end at gå i dialog med politikere for at forbedre forholdene for YFU. En anden vigtig opgave er at facilitere erfaringsudveksling mellem YFU-organisationerne og træne frivillige og ansatte i at forbedre de forskellige opgaver vi har til dagligt. Bl.a. bliver der i februar afholdt et kursus i Tyrkiet om, hvordan man kan udvikle frivilliges generelle kompetencer og i marts vil der i Ungarn blive afholdt en træning i hvordan man konkret bliver en bedre fa-

Youth For Understanding

cilitator. I European Trainers Network styrker frivillige i YFU fra hele Europa deres træner-kompetencer og samarbejder om at afholde gode kurser for at forbedre YFU-organisationerne i Europa. Den EEE-YFU aktivitet som flest kender til er nok Young Europeans’ Seminar (YES), som alle studenter der har været på udveksling i Europa tager på i en uge i slutningen af deres ophold. I år var temaet ‘crossing borders’ og her snakkede de flere hundrede deltagere om, hvordan det at have nedbrudt grænser på sit udvekslingsophold kan bruges positivt når man vender hjem. EEE-YFU’s bestyrelse og Europæisk Konference Da jeg blev valgt til EEE-YFU’s bestyrelse på Europæisk Konference i Rumænien i marts var det fordi jeg gerne ville være med til at forbedre det arbejde som EEE-YFU laver. Jeg tror på, at det er vigtigt at samarbejde på tværs af landegrænser og bruge vores kulturelle forskelligheder til at forbedre situationen for udveksling i Europa og lære af hinanden. Et mål medlems-


organisationerne i EEE-YFU er blevet enige om at samarbejde om, er at nå 1000 intra-europæiske udvekslinger i 2020. Den proces hedder “European Growth Initiative” og som det vigtigste redskab har man valgt at forbedre organisationernes marketing gennem en marketingsstrategi, som skal godkendes på Europæisk Konference. Næste år vil der blive afholdt Europæisk Konference i København i marts, hvilket svarer til vores Delegeretmøde. Her vil de fleste Europæiske YFU-organisationer deltage for at udveksle erfaringer og tage beslutninger om, hvordan EEE-YFU bør imødekomme nuværende og fremtidige udfordringer. EEE-YFU afholder konferencen i samarbejde med YFU-Danmark og derfor vil et team af danske frivillige i samarbejde med YFU-Danmarks bestyrelse og sekretariat stå for diverse forberedelser og opgaver under konferencen. Det er en unik mulighed for, at YFU-Danmark kan byde ind med hvad vi synes er vigtigt og give de andre organisationer et indblik i hvordan YFU-Danmark fungerer. Hvis du er interesse-

ret i at involvere dig kan du kontakte Søren Andersen, som er ansvarlig for Europæisk Konference i YFU-Danmark, på soren_andersen@yfu.com. Forhåbentligt har du med den her artikel fået et større indblik i hvad EEE-YFU laver. Vigtigst er nok at huske på, at YFU-Danmark er en del af et europæisk netværk som samarbejder om at forbedre YFU og at du, som andre danske frivillige, kan blive aktiv i Pool of Representatives, European

Trainers Network, YES m.m. Hvis du har lyst til at vide mere om EEE-YFU kan du kigge forbi www.eee-yfu.org og du er også altid velkommen til at skrive til mig på sara@eee-yfu.org eller snakke med Ronja Lundberg som er ansvarlig for det internationale arbejde i Bestyrelsen.

Billederne er fra II Europe-Arab Youth Leaders Meeting i Tunesien, som foregik i juli i år. (Foto: Daniele Esposito)

Sara er bestyrelsesmedlem i EEE-YFU, og har repræsenteret YFU til flere internatioale seminarer. (Foto: Sara Brandt)

November 2013

7


Delegeretmøde 2013 Delegeretmødet er en kendt begivenhed i vores forening, men hvordan opleves mødet af en førstegangsdeltager? Kan du huske, hvordan det var, første gang du deltog? Hvilke tanker og overvejelser gjorde du dig? Af Julie Frost Dahl Festlighederne startede allerede fredag aften, hvor frivillige var samlet i Huset, for at forberede sig på lørdagens møde. Bestyrelsen afholdte en middag for alle landets regionsledere, hvor der bestemt ikke var sparet på noget. Eftersom landets regioner i den seneste tid har afholdt obligatoriske regionsmøder, er mange nye regionsledere tiltrådt, og da jeg selv er nyudnævnt regionsleder var det rigtig rart at møde landets øvrige regionsledere. Mens regionsledere fyldte deres maver med lækker mad, nød resten af de frivillige godt af yoga undervisning, og følte sig derfor dejligt oplagte til lørdagens strabadser. Tidlig lørdag morgen kørte bussen fra Huset til Dalum Landbrugsskole, hvor mødet fandt sted. Ikke alle var ankommet til mødets start, men de resterende indfandt sig hen af formiddagen. Mine forventninger til Delegeretmødet som førstegangsdeltagende var at få et overblik over det forgangne år set fra foreningens perspektiv samt at opleve relevante emner for YFUs fremtidige foreningsår behandlet og debatteret. Det var herligt at se, hvor godt forberedt mange af de delegerede var, og opleve måden hvorpå de fremlagde foreningens problematikker for Bestyrelsen. Mødets formelle aspekt var meget interessant og det overraskede mig, hvor seriøs og gennemarbejdet hver enkelt del, af en forening som YFU, er. Bestyrelsen fik også på meget formel vis fremlagt det forgangne års forløb - hvilke mål der blev nået og hvilke mål der fortsat vil

8

være fokus på. Mødet var meget velorganiseret, og man kunne mærke, at de delegerede er engagerede og erfarne frivillige, som går op i YFUs fremtid samt værtsætter det samvær og samarbejde, der er at finde i YFU. For at kunne forstå og følge med i de debatterede emner, var det nødvendigt, at man kunne forklare og forsvare sine holdninger, ikke kun individuelt, men også på regionens vegne. Specielt da vi kom til de forskellige afstemninger, var det vigtigt, at man havde diskuteret emnerne på sin regions obligatoriske regionsmøde. Som delegeret følte jeg et stort ansvar ved at repræsentere min region og var derfor særligt opmærksom på de argumenter som blev fremlagt i diskussionerne op til de egentlige afstemninger. Det er klart at hele processen virker en smule overvældende på en førstegangsdeltagende og man skulle virkelig koncentrere sig, for at forstå de forskellige emner og de dertilhørende diskussioner. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om at jeg lærte meget nyt omkring YFU som organisation og deres måde at tackle problematikker på. Gallamiddagen Mødet blev afsluttet og de tunge problematikker og redegørelser blev lagt på hylden. Den festlige stemning fyldte lokalerne og folket gjorde sig klar til gallamiddag. De fine kjoler og slips kom på og Bestyrelsen skød middagen i gang med en tak for et veloverstået møde og en velkomstdrink. Bordherrer og damer blev parret sammen, maden var god og stemningen høj. Jeg synes det er super fedt, at vi som frivillige både kan arbejde så organiseret og seriøst sammen, hvorefter vi kan have det sjovt og nyde hinandens selvskab. Det er nok det bedste ved YFU, at fordi vi er en frivillig organisation, appellerer det både til personlige interesser og behov, men samtidig giver Youth For Understanding

foreningsarbejdet medlemmerne et samfundsmæssigt indblik. YFU som demokratisk forening At deltage på Delegeretmødet har været meget kompetencegivende både inden for kommunikation medlemmer, Bestyrelsen og regionerne imellem og udvikling af organiserings- og beslutningsevner. Jeg har fået et bedre indblik i YFU som en demokratisk forening og forståelse af, at udvikling af foreningens vedtægter og værdigrundlag er væsentlige dele af den demokratiske styring. Hvis vi alle skal have en ligeværdig stemme, tager beslutninger tid. Delegeretmødet har givet mig refleksionen over, hvad der driver de frivillige til handling, hvor drivkraften kommer fra og hvad de ønskede mål er. En motivation og en mere tydelig forståelse af hvilken retning YFU ønsker at udvikle sig i, er skabt. Jeg vil derfor opfordre medlemmer til at deltage på Delegeretmødet næste år, for at få en bedre indsigt i vores dejlige forening.


Årets sejeste kursus

Du tænker måske altid på november som en slatten, regnfuld måned, der bare skal overstås, så julen kan stå for døren? Det er nok sådan, de fleste mennesker har det – men ikke hvis man er så heldig at være YFU’er. Af Therese Bruhn Udby

Første weekend i november afholdes det såkaldte novemberkursus, hvilket er den perfekte cocktail af ægte YFU-hygge og chancen for at deltage i forskellige workshops, der klæder dig godt på til at være et aktivt medlem af YFU. Novemberkurset er en palet fuld af muligheder for dig, der har lyst til at lære mere om YFU og dets mål og forudsætninger, samt at knytte endnu tættere bånd til nye, såvel som gamle frivillige. Novemberkurset 2013 løb af stablen fredag d. 1. november hvor en masse engagerede mennesker var fremmødt til god mad, mavehygge og et par hyggelige stunder samt en lille svingom i baren, hvorefter det blev tid til at få sin skønhedssøvn, da en lang dag fyldt med diverse workshops ventede forude. Lørdag morgen ankom de resterende kursister, der ikke havde haft mulighed for at komme om fredagen. Efter en fælles vanvittig lækker morgenmad, var det endelig blevet tid til at deltage i de forskellige workshops, der bl.a. bestod af: -Et grundkursus, hovedsageligt for de nyhjemvendte og knapt så erfarne medlemmer -Et kulturweekendskursus -Et præsentationsteknisk kursus, hvori der blev arbejdet intensivt med forskellige retoriske redskaber. -Et Tysklands-kursus, der satte fokus på, at få skabt et ’idélandskab’, for at finde ud af hvordan YFU-Danmark bedst muligt promoverer Tyskland som et attraktivt land at tage til, da det er et af YFU-Danmarks to fokuslande -Et interviewkursus, hvor kursisterne

fik lært de grundlæggende teknikker, der ville forvandle dem til den nye Oprah

Hvad får medlemmerne ud af det? Som tidligere beskrevet var novemberkurset 2013 en palet fuld af muligheder – alle havde muligheden for at vælge to kurser, hvori det ene lå først på dagen, og det andet lidt senere på eftermiddagen. Disse kurser var intet mindre end fantastiske, hvilket tydeligt kommer til udtryk i følgende udtalelser fra novemberkursets motiverede deltagere: ”Min oplevelse af kurset var, at det var lærerigt, super hyggeligt, og at det var SÅ fedt at møde en masse aktive YFU’ere og få gjort dig nye bekendtskaber der. Jeg vil kun kunne anbefale at tage afsted!” – Cecilie Schultz ”Jeg var på faciliteringsmodulet, som Malou stod for. Her fik jeg nogle gode redskaber til at håndtere gruppediskussioner, hvilket jeg ser frem til at gøre brug af. Jeg var også på Tysklandsmodulet, hvor jeg fik nogle nye input om, hvordan man ’reklamerer’ for udveksling til Tyskland.” – Tanja Kartz Johansen Trods de mange lærerige stunder handlede novemberkurset 2013 ikke kun om nye kundskaber og redskaber til at gøre YFU endnu bedre – det handlede i høj grad også om fest, farver og kiksede dansemoves. Lørdag aften blev skudt i gang med vuggende hofter til lyden af klingende J-dags-øl, alt imens festens tema, ’Syd for Ækvator’, var overalt at se. Der var sågar huladansere (skønt Hawaii ikke er syd for Ækvator), zebraer, tigre, afrikanere, koralrev, junglepiger og selveste B1 og B2 fra ’Bananer i Pyjamas’, som stammer fra Australien. En hjertevarm tradition Novemberkurset er en hjertevarm tradition, der har en helt særlig plads i November 2013

utallige YFU’ers hjerte. Personligt var det mit første novemberkursus, da jeg er nyhjemvendt, men det bliver langt fra mit sidste. Jeg har fået appetit på at dykke dybere ned i YFU og på at formidle YFU’s værdier til så bredt et publikum som muligt. Jeg synes, det er en særdeles fornuftig stillingtagen Uddannelses Gruppen har taget i forbindelse med planlægningen af dette års novemberkursus. Jeg har en stor respekt for alle de timer og forberedelser, der er blevet lagt i at skabe så gode rammer for weekenden som overhovedet muligt, hvilket jeg er overbevist om, at jeg ikke er alene om at værdsætte. Et eventuelt alternativ til det skønne novemberkursus kunne være blandede ekskursioner, der kunne indebære besøg på andre udvekslingsorganisationer samt andre ”multi-kulturel-forståelses-fremmende” organisationer. På den måde ville vi som organisation kunne erhverve os et mere perspektiverende og bredt syn på forskellige midler og metoder, der kunne tages i brug og vække nye sider af YFU’s engagerede ånd. Jeg tror på, det er sundt at se traditioner og arbejdsmetoder i sømmene en gang imellem for at opretholde en optimal, og velfungerende gejst for alt det, YFU står for, herunder fremmelse af multikulturel forståelse verdens lande imellem, da organisationen som bekendt, næsten udelukkende, er drevet af frivillige og dermed er en nonprofit organisation. Jeg håber nu på at have overbevist dig om, hvor fedt og formidabelt det årlige novemberkursus er – for det er jo uden tvivl årets sejeste kursus, som du helt klart bør tilmelde dig næste år, når der atter bliver fyldt op med stemningsfulde mennesker i det gamle Hus på Stationsvej i Tommerup. Det ligger dér, glinsende i novembersolens svage skær. Akkurat som det altid har gjort, siden det første legendariske novemberkursus banede sig vej til hjemmet for den danske YFU-ånd.

9


Som Therese beskriver i artiklen var det et sÌrdeles vellykket Novemberkursus. Her bringes nogle stemningsbilleder. (Foto: Simon Bøtker)

10

Youth For Understanding


November 2013

11


Husker du...?

YFU-Danmark er en organisation med mere end 50 år på bagen. Det er derfor super spændende at kigge tilbage i historien for at undersøge hvilke tanker og forestillinger, tidligere tiders medlemmer af foreningen har haft om, hvordan YFU-Danmarks profil skulle se ud. Nedenstående er en artikel fra 1985, trykt i forbindelse med YFU-Danmarks 25 års jubilæum og forfattet af den tids landsformand, Olav Classen. Newsletter-redaktionen takker Sys Svendlund for at have tilvejebragt artiklen.

12

Youth For Understanding


I international tjeneste

I april 2013 forlod Kristian Risager Danmark og posten som bestyrelsesformand for YFU-Danmark til fordel for en plads på det Internationale Sekretariat i Washington D.C. YFU rummer utallige muligheder internationalt, hvilket denne artikel er et glimrende eksempel på. Af Kristian Risager (interview: Jacob Brandt)

Hvem er du?

Jeg var på udveksling i Californien i 2002-2003. På mit første YFU-møde efter hjemkomsten fik Lea Bohn lokket mig til at engagere mig som frivillig, og det har jeg været indtil jeg stoppede som formand for YFU-Danmark i marts 2013. Samme måned blev jeg gift med Lene Hertel, og i april flyttede vi til Washington D.C., for at jeg kunne starte i mit job på YFUs Internationale Sekretariat (IS). Hvad er YFUs Internationale Sekretariat? Vi er et lille sekretariat med 7 ansatte og et par praktikanter, der har til huse i Georgetown i Washington D.C. Sekretariatet har en bestyrelse, International Advisory Council (IAC), som også er en slags bestyrelse for YFU på internationalt plan. En af udfordringerne er, at hverken IS eller IAC formelt kan bestemme

noget, fordi alle YFU-organisationer er uafhængige. Det betyder, at organisationen er meget lang tid om at omstille sig. De overordnede mål bliver fastlagt på International Konference, og præciseret af IAC – det er parallelt til den struktur, vi har i Danmark, med Delegeretmødet og Bestyrelsen. Vi er i høj grad et ’back-office’ – det nærmeste, jeg er kommet udvekslingsstudenter i løbet af min tid på sekretariatet, er nogle, der ringede forkert nummer, fordi de skulle snakke med YFU USA. Vi har de nationale YFU-organisationer i fokus, og derfor har jeg hver uge Skypemøder med YFU’ere i hele verden. Hvad er din rolle på YFUs Internationale Sekretariat? Min titel er International Programs Specialist. Jeg arbejder med 117 forskellige ting i løbet af en uge. Jeg arbejder mest med IT, organisationsudvikling, dataindsamling og -analyse, men jeg har også været primus motor i arbejdet med at etablere internationaNovember 2013

le scholarships til mindrebemidlede. Ydermere står jeg for forsikring af en masse studenter og er også administrator for ICDF (International Contingency and Development Fund), som er den internationale YFU-fond, der gav en kassekredit til YFU-Danmark i 2011. Hvordan har du oplevet skiftet fra Danmark til USA, og hvordan har dit udvekslingsophold hjulpet dig? Først og fremmest har det været en fordel at tale flydende engelsk fra starten af. Vores generalsekretær, Doug Soffer, har prioriteret at ansætte YFU’ere fra hele verden, og har i et årti kun ansat én indfødt amerikaner. Det betyder, at vi er en meget multikulturel gruppe. Jeg synes samtidig, at det er meget anderledes at arbejde på fuld tid i forhold til at gå på high school, fordi det langt fra går lige så hurtigt med at få venner herovre. Efter et halvt år i USA har vi (Lene og jeg, red.) fået nogle fine venner, men det gik væsentligt hurtigere på vores udvekslingsophold,

13


fordi vi dagligt mødte flere hundrede amerikanere i vores respektive fag. Det er en stor fordel, at vi har kendskab til den amerikanske kultur, fordi vi derfor har haft nemt ved at gebærde os i dagligdagen. Der er også nogle ting, vi aldrig nåede at spekulere over, da vi var på udveksling. Fx var vi nødt til at få vores værtsfamilier til at stille økonomisk garanti, før vi kunne overtage vores lejlighed. Og så er det dyrt at leve sundt i USA: To røde peberfrugter koster $5 – det er det samme som næsten tre liter flødeis.

Hvad har du ellers lavet i YFU, og hvordan er dette anderledes? Når jeg ser tilbage, så er de vigtigste to opgaver at være formand for YFUDanmark, og at være hovedansvarlig for YES, Young Europeans’ Seminar, med 450 udvekslingsstudenter i Berlin. Jeg kan tydeligt mærke, at lederegenskaberne, jeg har tilegnet mig i YFU, er kommet mig til gode. De hjælper mig meget til at strukturere arbejdet og gennemskue nogle af de kringlede beslutningsprocesser i YFU. Prøv at tænke på, hvor meget diskussion det indebærer at ændre i YFUDanmarks vedtægter, og husk så på, at vi alle dybest set kommer fra samme kultur. I det internationale YFU er der tilsvarende et arbejde i gang omkring

at modernisere vedtægterne, men det har taget mange år, og har lange udsigter. Tingene går enormt langsomt på internationalt plan, fordi alle skal kunne følge med. Uden at det skal lyde negativt, så er en af forskellene fra at være frivillig, at man som ansat er nødt til at løse kedelige opgaver. Hvor lang tid regner din kone og dig med at blive i USA? Min kontrakt løber frem til oktober 2014, og kulminerer med YFU’s Internationale Konference i Belgien. Derefter rejser Lene og jeg hjem til Danmark. Lene har fået orlov fra sit job som sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, og derfor flytter vi stensikkert hjem til Aarhus.

Danmark/Mexico Mexicaneren Luis Carlos gennemlever i løbet af dette år sin udvekslingsoplevelse sammen med en dansk familie i Ringe. Redaktionen blev opmærksomme på Luis da han uploadede en video om hans oplevelser med danskere på YouTube. Han forklarer her om forskellene mellem Danmark og Mexico. Af Luis Carlos Garza (interview: Jacob Brandt) Why did you decide to become an exchange student? And why Denmark? Because being an exchange student is awesome! And besides that, having the chance to travel around the world and have the opportunity of spending one year of your life in a different country trying to be part of it is a one in a million kind of chance and it’s really special but it’s also a challenge where you learn how to deal with the cultural shock, the people and most importantly: yourself, because you are the main character of this “movie”. You are the one making decisions, you are the one who chooses which path is

14

the best one for you to follow and of course you are going to make mistakes and fall, but it’s your responsibility to get up and make the best of it. It is your time to shine, and at the end of the day that’s what the exchange experience is all about. Learning, learning and more learning, and even though I may not have been ready for it, I decided to take a chance and live it. I have to say that choosing which country I wanted to go to wasn’t easy at all. You have to take many aspects into account and when I say many, I really do mean it! It’s like when you choose who you want to marry, or what you want to study in college. I had to search for information for about 11 different countries, but at the end the culture, the food, and the traditions of Denmark were the things that caught my eye. After I finished reading all the info about the countries, I clearly knew without a doubt, that Denmark was the right country for me. What made you record the video? Well, I was watching one of my favorite YouTubers and after one of her motivation videos, I thought to myYouth For Understanding

self, “Why shouldn’t I do the same and share some of my experiences here in Denmark? Maybe there are more people out there living through the same kind of stuff as me!” and suddenly I found myself recording the video. I didn’t think about it too long. I had never done it before, and the first time was really weird. Firstly because I’m not used to hearing my voice playing over and over and over again on the computer and also most of the time when I was recording it, I needed to say the same line like four or five times because I messed everything up. If I was adding the music and the effects and I missed one part I had to do it all over again, but although is a “hard job” for me, I personally think that it’s really interesting and funny to see the final product. Are you going to keep making videos? Sure I will, because I have learned some things that make my cultural understanding increase and in that way I’m feeling inspired. My inspiration is connected to a desire to inspire more people from the things I see and


(Foto: Luis Carlos Garza)

do every day, and in that way I can help other people that are going to be exchange students. Maybe I can contribute to get rid of the fears and insecurities that other students like me have or will have because of the whole exchange experience. I have actually posted more videos on my YouTube channel that shows my experience in this beautiful country. That’s the reason why my first video is entitled: ’My impressions of Denmark’. What have people told you after you published it? People have been really nice to me. They have been supportive, and most importantly they tell me that they can actually relate to it and for me that’s one of the main goals with making these videos. I want them to know that they aren’t alone in this experience that it will change their lives in one way or another. I also want them to have a good time and laugh because that’s where the motivation to do something comes from and that’s important because the experience that they are living is never going to happen again. Due to their comments,

reactions and likes on the videos I feel like I’m doing a good job and making a difference. What is your favorite thing about Denmark and its people? You can be sure that the weather is not my favorite thing at all, but besides that it’s really hard only to choose one favorite thing, because Denmark is a country that’s full of interesting history, beautiful places, green open areas, really nice people. They also love to bike and their way of life is really relaxed. It’s a peaceful and safe place where you can do almost anything you want and you will have a good time for sure. Talking about the people: at the beginning, they can be kind of cold or not all that “welcoming”. After you get to know them however, you can be sure that you have a friend for the rest of your life. And also don’t forget the parties! So if I had to say what my favorite thing about Denmark is, I would say that the fact that Denmark is the way it is, is my favorite part!

November 2013

What has proved the hardest part of adapting to Danish life? There are two things that have been the hardest things to adapt to: the lifestyle and the language. Every country seems like a totally different world. The things that are normal in one country can be forbidden totally in another. Even the ways the simplest things work are totally different, so flying across the ocean and arriving to a place where you don’t know half of it, is hard. Even if you try to read and learn everything about it before you go on exchange, it is impossible to know what you are going to face. It’s like when you see an iceberg, you can see the top of it, but the real deal is at the bottom, hidden from the surface. I have to admit that it is really scary, but at the end it will all be worth it. You learn a lot about the country, the people, and how to deal with different issues on your own. How is your Danish host family different from your Mexican family? Well this is a really delicate subject because you aren’t talking just about a culture; you are talking about a family.

15


Both my families, here in Denmark and in Mexico, are really nice and they do take care of me but because of the culture, the way they show the love or any other feeling is very different, but at the end they all want the best for me. You can say that my life here is kind of twisted. In Mexico I’m the big brother, but here in Denmark I got the chance to experience the feeling of being the little brother. Back in Mexico I live in a really big city sharing the space with 2 million people and here there are only 5 thousand people and not only that. I also changed from living in a normal size house into living on a huge farm, although they say that it’s not that big. We can say that my realities in Denmark and in Mexico are really different. Also I have to adapt to the way they do things here because I’m the guest here and I’m not longer play-

ing by my rules, I’m playing by theirs, so the only thing left to do here is to get the best of it. But even though I’m playing by their rules, part of being an exchange student is to bring a little piece of ones own culture so the learning works both ways. In conclusion, my family and my life here and there are way apart from each other, both of them have their bad and good moments, because life itself is a rollercoaster, but ultimately that’s the way things are, but the way I see it, you can either run from it or learn from it. In what ways do you think your exchange year will have an effect on you and your future life? I think that the question should be: “In what ways do you think your exchange year WON’T have an effect on you and your future life?” because

it will change it in all possible ways for good and for bad. As humans we are practically the same generally speaking, but when it comes to the specific facts about us, that’s when the real diversity appears. Diversity like the different cultures and traditions between countries, or even the differences between the states or places within a single country. It has helped me to open my mind and as a good friend of mine said “Don’t just see one single tree, but see the whole forest”, this means that your vision and your knowledge has improved and you are no longer stuck with one thing. This changes the way you see things because you are no longer watching or doing things from just one point of view. The exchange experience is one of the best things that has ever happen to me, it’s so amazing that I don’t want it to end.

Du kan se Luis’ video ”My impression of Denmark” på YouTube.com. Ellers kan du scanne QR-koden med din smartphone, hvilket vil føre dig direkte til videoen!

Welcome to Brussels Airport Det er søndag og jeg er lige landet i Bruxelles efter en uge fyldt med spændende oplevelser, mange nye internationale venner og erfaringer sammen med EEE-YFU. Af Claes Lauritzen & Adam Butter Hvem er jeg og hvad fa#@*n er EEEYFU? For alle jer der ikke kender mig, vil jeg kort præsentere mig selv: Mit navn er Henrietta, jeg er tre år gammel, er en lyserød gris og bor til daglig på Avenue du Suffrage Universel 49, Brussels, på EEE-YFUs kontor i Bruxelles.

16

Hvis jeg ikke sidder på kontoret, rejser jeg Europa rundt og deltager sammen med min mor Marzena på diverse seminarer for YFU-frivillige og ansatte fra hele Europa, og nu er jeg lige kommet hjem fra et super spændende seminar i Tallinn (Estland).

’F!RST!’. Seminaret fandt sted i Tallinn i oktober i år og havde leder- og projektmanagement som tema. Deltagerne lærte meget om at blive projekt leder eller leder af en gruppe af frivillige, men selvfølgelig også om hvordan man leder en workshop.

REDAKTIONEL PUBLIC SERVICE: EEE-YFU’s maskot er en lyserød gris ved navn Henrietta. Mor Marzena har efternavnet Gewanda og titlen Educational and Membership Services Coordinator for EEE-YFU.

Hvad kan jeg lære på sådan et seminar? Det ser måske meget logisk ud, hvad man lærer på sådan et seminar. Emnet er mere eller mindre klarlagt, og i løbet af den første aften bliver man introduceret til programmet. Meeeen, at være på et EEE-YFU træningsseminar er så meget mere end bare selve

Men lad os komme tilbage til et helt reelt EEE-YFU seminar - seminaret Youth For Understanding


programmet. Det hele starter allerede derhjemme når du pakker tasken og gør dig klar til seminaret. De fleste seminarer varer en uge, men der findes også nogle som er kortere. Når kufferten er pakket, skal du ikke blot have styr på underbukser og tandbørste, men typisk også på en specialitet, fra det land som du kommer fra, som du tager med til de andre deltagere på selve træningsseminaret. Jeg har tidligere oplevet at danskere har medbragt rugbrød og leverpostej hvilket var et stort hit, men lakrids, flødeboller, flæskesvær eller Anthon Berg er også en god mulighed, og nogle nyder også noget så forfærdeligt som en gammel dansk! Ofte flyver du dertil, da det foregår i en tilfældig by i et af de 29 medlemslande EEE-YFU har. Seminaret finder typisk sted på et lille hotel med konferencelokaler, eller et sted der tilnærmelsesvis ligner Huset, med sove-, spise- og træningsfaciliteter. Værtslandet prøver at finde et sted som man nemt kan komme til med offentlige transportmidler og ofte har du som deltager selv ansvaret for at finde hele vejen frem til stedet. Seminaret starter med en introduktion til programmet, emnet, navnelege og teambuilding. Typisk arbejder man i starten også med forventninger, diskussionsregler og fokusområder. Mange EEE-YFU seminarer er meget interaktive og prøver at kombinere mange forskellige metoder og teorier

for at få det bedste ud af de forskellige underemner der er på seminaret. På den måde har man mange muligheder for at lære de andre i gruppen og deres organisationer meget bedre at kende. Selvom det faglige indhold på seminarerne er super spændende, synes jeg også at pauserne er meget konstruktive i den forstand at folk finder sammen i små grupper og snakker om deres erfaringer som hhv. udvekslingsstudent og frivillig i YFU, om deres organisation og hvad de forskellige organisationer egentlig laver. Resultatet af denne udveksling af erfaringer er ofte at deltagerne finder på nye idéer eller muligheder for at gøre netop deres egen nationale YFU-organisation endnu bedre. Nogle gange opstår der også projekter på tværs af landegrænser. Dette skete også på ’F!RST’ seminaret, hvor der blev lagt i ovnen til nye spændende projekter. Hvorfor skal jeg deltage på sådan et seminar? Som sagt er et EEE-YFU seminar meget mere end blot det fastlagte, faglige program. Et EEE-YFU seminar er for dig der vil lære flere frivillige fra andre organisationer at kende, eller som vil lære mere om EEE-YFU og se hvordan det fungerer. Udover at blive undervist i det givne seminars emne lærer du altså også rigtig meget om andre YFU organisationer, og deres måde at gøre

tingene på. Et EEE-YFU seminar giver dig nye indspark både på det faglige og personlige plan. Sidst men ikke mindst udvides dit netværk i form af omgang med YFU-frivillige fra resten af verden. Hvordan tilmelder jeg mig et EEESeminar? Det er sådan set super nemt. Der findes en ansøgningsformular til ethvert EEE-YFU seminar som man skal udfylde (på engelsk). Denne ansøgning sendes så til YFU-Danmarks forretningsudvalg (fu@yfu.dk). Forretningsudvalget vil herefter formidle ansøgningen videre til EEE-YFU. Deadline for ansøgningen fremgår altid af formularen. Hvor kan jeg læse mere om EEEYFU og deres seminarer? Du kan finde mere info om EEE-YFU på www.eee-yfu.org. Her kan du også tilmelde dig EEE-YFU’s Newsletter hvor du regelmæssigt vil blive opdateret om kommende seminarer og andre spændende tilbud i foreningen og hvem ved, måske lærer jeg dig snart at kende på det næste EEE-YFU seminar! De kærligste OINK, Henrietta.

Billeder fra Training Course ”F!RST” (Foto: Marzena Gewanda)

November 2013

17


Kom med  til  Rebild  2014

                                     Gider  du  heller  ikke  bruge  en  uge  i  telt,  mudder,  snavs  og  uden  bad?           Så  s  can   QR-­‐koden   her:      

-­‐ eller  gå  ind  på  rebildfest.dk    og  meld  dig  til  Rebild  2014.     Vi  ved  endnu  ikke  hvad  Rebildfesten  kommer  til  at  koste,  så  tilmelding  er  ikke  bindende.    

Rebildfest.dk er  vores  nye  rebildside,  og  her  vil  der  løbende  komme  nyheder,  konkurrencer,     opdateringer  og  rebild-­‐relaterede  gimmicks.   Det  flotte  arrangørteam  er  allerede  i  fuld  gang  med  at  lave  det  fedeste  rebild  i  1000  år  -­‐  og     vi  glæder  os  utrolig  meget  til  at  feste  med  jer  allesammen.  Indtil  videre  vil  vi  fordrive  vente-­‐   tiden  med  en  lille  konkurrence:    

Kan     du  gætte  hvad  næste  års  rebild-­‐tema  er?   Reglerne:  

1 .  Du  har  kun  ét  gæt   2  .  Vi  lægger  løbende  hints  ud  på  rebildfest.dk   3  .  Skriv  dit  svar  til  mr_m0e@hotmail.com   Hvad  kan  man  vinde?:   -­‐    Den  første  der  gætter  temaet  vinder  et  barkort  til  Rebild  2014     Temaet  bliver  offentliggjort  d.  15/01/14  

18

Youth For Understanding


Årets... ...Frivillig Christian Vasile Hvordan begyndte dit arbejde i YFU? Jeg begyndte mit arbejde i YFU tilbage i 2009 som frivillig for YFU Rumænien, og så startede jeg i YFU Danmark, da jeg flyttede til Aalborg i 2010. Hvilken del af det frivillige arbejde får dig til at udføre det? Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg brænder for det indgående program. Det giver også mening, når jeg selv har været på udveksling i Danmark. Det er meget svært for mig at sætte ord på, hvorfor jeg er frivillig, det kommer bare indefra. Hver eneste gang et arrangement nærmer sig, så er jeg helt op at køre.

...Region Nordjylland Hvad driver Region Nordjyllands frivillige? Vi har alle sammen forskellige grunde til at deltage i regionsarbejdet. Nogen kommer for at give en smule tilbage for alt det, de selv har fået på deres udveksling. Nogen lægger vægt på kompetenceudvikling, mens det sociale er topprioritet for andre. Som gruppe matcher vi hinanden ret godt og får dækket alle de roller, der er behov for, for at kunne betegne sig selv som et ”dream team”.

...Udvalg Udvalget for Kontaktpersoner Hvilken del af det frivillige arbejde får dig til at udføre det? Det er kontakten med alle de dejlige

Jeg føler måske, at jeg på en eller anden måde har en chance for at give noget af det tilbage, som jeg har fået fra andre frivillige, da jeg selv var på udveksling. Jeg ved, at jeg har et stort ansvar overfor de studenter, som vælger at tage på udveksling i Danmark, derfor prøver jeg at gøre det så godt som muligt på det indgående program. Og oveni, så er frivilligt arbejde min måde at gøre verden til et bedre sted at være. Nogen vælger at donere penge, andre underviser i Afrika eller Asien… jeg gør det igennem YFU. Hvorfor tror du, at du er blevet kåret til Årets Frivillig? Jeg tror, det blev mig i år, fordi jeg lægger mit hjerte i YFU, og de andre frivillige kan mærke det. Jeg er med til regionsarbejde, nationalt arbejde, fester, indgående, udgående, interviews og listen slutter ikke her.

Jeg har dog sagt det før, og det vil jeg altid sige, at grunden til, at jeg er blevet årets frivillig, er fordi, at der på de arrangementer, jeg står for, er en masse dygtige frivillige, som altid er der, når man har brug for dem. De har gjort det godt, og de fortjener lige så meget ros, som jeg gør, hvis ikke mere. Det er en kæmpe ære at blive kåret som årets frivillig… men uden hver eneste af mine frivillige havde det aldrig været min væg, diplomet blev hængt op på i år.

Hvorfor tror du, at region Nordjylland er blevet kåret til Årets Region? Vi har i Nordjylland formået at genfinde gamle frivillige og samtidig fastholde de nyhjemvendte, hvilket har resulteret i stort fremmøde ved stort set alle vores arrangementer.

Kontinuiteten af arrangementer har styrket det sociale sammenhold i regionen og givet os venskaber, der rækker længere end blot et par timers O-møde eller husbesøg. Vi har i Nordjylland også lagt stor vægt på, at alle skal inddrages i arbejdet i regionen, hvilket har ført til en del idéer og tanker uden for boksen – og vi er vilde med det! Én ting er helt sikkert; vi har alle løftet regionen sammen, og vi håber, at det kun vil fortsætte, for vi er stolte af det! Af Helena GanstedMortensen på vegne af Region Nordjylland

studenter, og ikke mindst samarbejdet med alle frivillige YFU’ere. Hvorfor tror du, at Udvalget for Kontaktpersoner er blevet kåret til Årets Udvalg? Jeg tror at de der har stemt på os har opdaget hvor stort et arbejde der

bliver lagt i at skaffe værtsfamilier og få studenterne placeret. Det er vi rigtig glade for, og vi håber at ALLE vil hjælpe med at skaffe værtsfamilier fremover. Af Sys Svendlund på vegne af Udvalget for Kontaktpersoner

November 2013

19


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

Skal du rejse? Få rabat gennem YFU!

Når du køber din rejse gennem Jysk Rejsebureau får du 6 % rabat fordi du er medlem af YFU. For at gøre brug af rabatten skal du medbringe dette Newsletter, så Jysk Rejsebureau kan se dit navn øverst på siden. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk ved henvendelse.

Som YFU-medlem får du 20 % rabat på rejseforsikringer hos Gouda Rejseforsikring. Du skal finde ud af præcis hvilken rejseforsikring du skal bruge. Derefter kontakter du YFU-Danmarks sekretariat, som står for selve bestillingen. Du får et girokort med posten, som skal betales, før forsikringen dækker.

Som medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring. Skal du vaccineres før din rejse, kan du i kraft af dit YFU-medlemskab få rabat hos Danske Lægers Vaccinations Service, som har klinikker over hele Danmark. Rabatten er på 15 % på selve vaccinationen. Konsultationsgebyret er 50 kr. Du skal rekvirere en rabatblanket fra Sekretariatet. Derefter kan du bestille tid på dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du skal vaccineres.

YFU-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. Interesserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem .

Denne blanket er gældende til og med september 2013. Alle betalende medlemmer får herefter tilsendt en ny.

Newsletter 2013-4  
Newsletter 2013-4  
Advertisement