Page 1

Newsletter

December 2012

Jul i udlandet Interns Delegeretmøde 2012


Tak og God Jul! Af Emil Minana Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for valget til ansvarshavende redaktør. Noget af det første jeg gjorde, var sammen med redaktionen at afholde redaktionsmøde, og i den forbindelse fik vi kigget gamle udgaver af Newsletter igennem. Mange ting er sket med Newsletter igennem bladets levetid. Fra at være et medlemsblad, hvor alle medlemmer, store som små, debatterede, både de store ting, men også de mindre ting. Til i dag, hvor bladet er mere informativt, der er ingen vilde debatter, der er ikke den store ravage. Nogen af de ældre medlemmer vil måske kunne huske bladet fra den gang i 80’erne, hvor der netop blev debatteret. Nogen debatter kunne strække sig over mange numre af bladet, som dengang udkom 12 gange om året. I 90’erne gled debatten dog langsomt væk fra bladet og over på internettet. YFUnet kom til, og pludselig var Newsletter som et debatforum ikke længere aktuelt. Bladet udviklede sig til, hvad det er i dag, et blad med reportager fra arrangementer, billeder fra det seneste kursus eller den årlige artikel om Rebild-festen. Op igennem 00’erne kom der en ny udfordring for Newsletter, nemlig Web 2.0. Pludselig var Facebook, Twitter, Myspace og lignende fora noget som de fleste danskere havde en profil på. Informationsstrømmene går altså hurtigere nu, allerede imens, at et arrangement er i gang, kan vi se billeder af det på nettet, og inden Newsletter overhovedet rammer din postkasse, ved du næsten alt, hvad der er sket. Da jeg kom til på Newsletter for et år siden, startede mit forsøg med at ændre indholdet i bladet. Vinklerne skal have et twist, og historierne skal ikke længere være: ”Se her, vi har været på Rebild, ligesom vi var sidste år også.” Det er et stort arbejde, og vi er langt fra færdige. Vi skal stadig være medlemmernes blad, men vi skal have endnu flere medlemmer til rent faktisk at læse bladet. I processen er alle inputs velkomne og kan sendes til NL@YFU.DK, og indtil videre kan i læse det blad, som er årets sidste. Til sidst er der bare at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i det nye år!

Newsletter er medlemsblad for Youth For Understanding Danmark ISSN 0906-8244 23. årgang, nr. 4 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 600 stk.

2

Redaktion: Emil Minana (redaktør), Bjørn Ubbe Ebbesen, Isabella Engberg, Miriam Gradel og Christoffer Kjær. Kontakt: nl@yfu.dk Forsidefoto: Michael E. Sørensen

Youth For Understanding


Delegeretmøde 2012 Som nyhjemvendt kan delegeretmøde være en langtrukken affære, med diskussioner, regnskaber og gennemgang af året, der er gået. Her får du et resumé set igennem en nyhjemvendts øjne. Af Isabella Maria Engberg

helst af, hvad der sker under mødet. Det gav derfor sig selv at jeg valgte at tage til Huset i Tommerup fredag aften den 5. Oktober for at danse salsa og få en mindre introduktion om Delegeretmøde. Jeg havde ikke regnet med, at hele huset ville være fyldt, og jeg havde slet ikke regnet med at se så

Der var tid til skriblerier. (Foto: Isabella Engberg)

Endnu et år er gået i YFU. For mig betød det som sådan egentlig ikke meget, da jeg som nyhjemvendt frivillig sidste år ikke havde haft meget tid til YFU udover et evalueringsseminar og et par regionsmøder i den meget lille region Kronjylland. I august måned afholdte vi et obligatorisk regionsmøde, hvor jeg fandt ud af at der ville blive afholdt Delegeretmøde på Fyn i den første weekend i Oktober. Da Kronjylland, som sagt, er en meget lille region, var der ikke ligefrem rift om de delegerede stemmer. Faktisk var jeg den eneste, der havde mulighed for at deltage. Jeg besluttede mig for, at det måske var en god mulighed for at møde nye friske og glade YFU’ere, som måske ville stå i den samme situation som mig: Ikke at forstå noget som

mange, som havde lyst til at danse salsa. YFU overrasker altid positivt på den måde. Aftenen gik hurtigt, der kom mange informationer på én gang, og efter lidt hygge i Husets famøse bar, hvor jeg fik stiftet bekendtskab med helt nyhjemvendte studenter, var det på tide at gå i seng – der var en lang dag i vente.

for de kommende år var altså økonomien efter det manglende DUF-tilskud, rekruttering af nye værtsfamilier og rekruttering af ledere til udvalg og arrangementer. Han kommenterede også på, at der er blevet oplevet meget positiv feedback fra udgående studenter til årets kulturweekender. Vi skal blive ved med at gøre weekenden for de udgående studenter endnu bedre, og samtidig prøve at få infodagen til at virke ligeså god. Der blev slutteligt også fortalt om de to fokuslande, Chile og Tyskland. Jeg må indrømme, at der kom et tidspunkt, hvor jeg var ved at falde ned af stolen af træthed. Men så kom et lille afbræk i delegeretmøde, hvor vi skulle ud på nogle workshops og give forslag til, hvordan vi kunne forbedre vores organisation. Der kom endvidere et spændende oplæg om EEEYFU fra Peter Torp, EEE-YFU står for ”European Educational Exchanges” og er en platform hvor YFU-organisationerne i Europa står sammen om fælles mål. Her bliver der bl.a. diskuteret hvordan man kan få flere europæiske udvekslingsstudenter til at tage på ud-

Mødet starter Vi måtte stå tidligt op for, at alle Der bliver stemt. (Foto: Isabella Engberg.) kunne få et bad – morgenmaden måtte vente indtil vi kom til Dalum veksling indenfor Europa. Landbrugsskole med bus. Vi blev budt velkommen, og formand Kristian Ri- Vedtægtsændringer og bestyrelsen sager Larsen begyndte på bestyrelSlutteligt skulle vi stemme om de sens beretning. Hans problemer i fo- forskellige vedtægtsændringer. Der kus var økonomien og det alt for store var en del debat om specielt det sidantal ankomstfamilier. Udfordringer ste forslag: Om delegeretmøde skulle December 2012

3


laves om til en almen generalforsamling. Mange fandt dette et mere demokratisk stormøde end delegeretmødet, andre var mere skeptiske omkring forslaget. Udfaldet blev, at generalforsamlingsforslaget blev nedstemt. Der blev desuden valgt nye medlemmer til bestyrelsen, og valget faldt på Allan Søgaard (som senere har trukket sig, og er blevet erstattet af Ronja Lundberg, -red.), Asger Sørensen, Cecilie Føns, Ditte Clément, Peter SøllingJørgensen og Pernille Christensen. Ronja Lundberg og Adam Butter blev suppleanter. Maria Juhl Andersen og Kristian Risager Larsen fortsatte i bestyrelsen. Galla Endelig, efter et langt møde og afstemninger kom den ventede gallamiddag. Damerne var dullet op, herrerne var i smoking. Vi fik god mad, endnu bedre rødvin og tildelt bordherre/borddame. Det foregik på usædvanlig vis: Herrerne fik tildelt et kort hvorpå der stod et navn på en person fra en kendt duo, det kunne f.eks. være Mickey Mouse. Pigerne fik så et kort hvorpå den feminine del af duoen stod, i dette tilfælde Minnie Mouse. Efter den dejlige mad var det så på tide at kåre årets frivillig, årets region og årets udvalg. Årets frivillige blev Mads Rønnedal, årets region blev region Midtjylland og årets udvalg blev Udvalget for Kontaktpersoner. Efter store applauser og skåle efter bedst YFU-hopla-manér, var det på tide at skifte lokale og føre festen videre i baren. Søndag morgen var der løbende afsked i takt med, at folk skulle hjem. Dalum Landbrugsskole bød endnu engang på god morgenmad i form af en buffet. Alt i alt var delegeretmøde 2012 en weekend fyldt med nye indtryk, nye mennesker og YFU’ere i feststemning. Stemningsbilleder fra Delegeretmøde. (Fotos: Isabella Engberg)

4

Youth For Understanding


Frivillige i chok Tommerup Kiosken lukket Den har været en del af bybilledet i over 17 år. Den har geografisk været fordelagtig for YFU’ere, der slap med at skulle begive sig ud på en 150 meters spadseretur i stedet for en 300 meters overlevelsestur, når de manglede dagens avis eller andre småting, men nu er det slut. Tommerup Kiosken er lukket, og med den forsvinder en kær del af oplevelsen ved et besøg i Tommerup. Af Bjørn Ubbe Ebbesen

sken, når han skulle erhverve billetter til togturen hjem fra Huset. Lukkelov skader små forretninger Lukkelovens ændrede vilkår, der kritiseres for at give forretninger som Tommerup Kiosken dårligere mulighed for konkurrence med de større butikskæder, repræsenterer ifølge Jacob Simonsen både fordele og ulemper: ”Mindre butikker kan i flere tilfælde miste markedsandele til større kæder, som har organisation og kapital til altid at holde åbent. Men som studerende er det nu dejligt, at man kan gå

Den 15. november lukkede et mere end 17 år gammelt kapitel i Tommerups historie. Kiosken, der i årevis har fungeret som YFU’eres foretrukne udbyder af småindkøb i alle størrelser, har måttet dreje nøglen om, grundet den nye lukkelov. Det siger medejer af kiosken, Anne Tolberg Andersen, til Fyens.dk. ”Vi har ellers klaret det rimeligt gennem krisen, men nu er der intet lys for enden af tunnelen længere.” Reaktionerne blandt de frivillige YFU’ere, der flittigt har benyttet kiosken ved besøg i Huset, er Mange YFU’ere kender kiosken. (Foto: Kristian Risager) stærkt følelsesladede. ”Jeg er selvfølgelig dybt rystet over den beslutning, som kioskens ejere i Netto en søndag eftermiddag, for at pleje har valgt at træffe. Det vil uden tvivl med- sine tømmermænd.” føre, at YFU’s gruppe af frivillige får længere til den gode service, som de blandt Fem år bag disken Ifølge et tidligere medlem af Kioskens andet har været vant til (at få fra kiosken personale står lukkeloven dog ikke som red.)” Således lyder det fra Jakob Simoneneste grund til lukningen. sen, der selv har nydt godt af kioskens servicering gennem tiderne. ”Lukkeloven og Fakta har presset den Netop den gode service er et tema der helt i knæ, men det har vidst ikke kørt går igen i reaktionerne på lukningen af så godt allerede inden den nye lukkelov kiosken. ”Jeg har det hårdt med det. Nu trådte i kraft. Og selvfølgelig kan kiosken skal jeg selv finde ud af at købe billetter på jo heller ikke leve uden king of the castle stationen - gerne i god tid, fordi der altid (konge af slottet red.), K. L. Jacobsen”, forer en kø af mennesker, som ikke er vant til tæller Kalle Ladekjær Jacobsen, der pasat købe billetter i en automat,” siger David sede kassen i Kiosken fra 2007 til 2012. Nielsen, der tidligere benyttede sig af kioDecember 2012

Han postulerer i samme udtalelse, at omsætningen angiveligt skulle være faldet med 20 % den dag, han forlod jobbet i Kiosken. Det har ikke været muligt for Newsletters redaktion at indhente en bekræftelse eller kommentar på denne udtalelse fra medejer Anne Tolberg Andersen. At Kalle Jacobsen har gjort indtryk på de YFU’ere, der har besøgt Huset og kiosken de seneste fem år, kan der dog ikke herske tvivl om. I Baren i Huset har nogen nedfældet Kalles navn, og en enkelt af de af undertegnede adspurgte YFU’ere, Joachim Grant Frederiksen, erklærer da også kort, at lukningen af kiosken ikke har den store betydning, fordi det er ikke så vigtigt, når Kalle ikke arbejder der mere. ”Minderne har vi dog lov at ha’” Hvad enten Kalle Jacobsens fratrædelse eller den nye lukkelov bærer ansvaret for lukningen af Tommerups Kiosk, skal ikke kunne afgøres af undertegnede, men et faktum er uomtvisteligt. Fra den 15. november er spillereglerne for YFU’ere der befinder sig i Tommerup kraftigt ændrede, og den service, der har været værdsat af de frivillige må fremover forsøges genfundet i Tommerups resterende dagligvareforretninger. En ting som hverken lukkelove eller lokale forandringer kan tage fra frivillige såvel som lokalbefolkningen i Tommerup, er minderne. Således er Kalle Jacobsens bedste minde fra sin tid i kiosken den dag, en person iført mellemøstlig udklædning entrerede kiosken og bad om et par cigarer. Påfaldende nok beskriver Joachim Grant Frederiksen uafhængigt fra Kalle Jacobsen sit bedste minde fra kiosken således: ”Mit bedste minde fra kiosken var da jeg købte en cigar iført udklædning som Jasmin fra Aladdin.”

5


Antonia skal være intern i Danmark Den 14. december ankom en ny intern til YFU Danmark. Hun hedder Antonia, kommer fra Chile, og glæder sig til at opleve landet. Af Emil Minana

Det er efterhånden et stykke tid siden, at vi i Danmark sidst havde en intern på sekretariatet, men i midten af december kom Antonia fra Chile. Det er planen, at Antonia skal være i Danmark i tre måneder, hvor hun skal på skolebesøg, med til arrangementer og rundt i landet. Ser frem til at være intern Selvom Antonia kommer fra Chile, så har hun et godt kendskab til et andet YFU-land. Antonia var nemlig på udveksling i Tyskland i skoleåret 09/10, og hun er ikke uerfaren med YFU arbejdet. ”Jeg har været frivillig lige siden, jeg kom hjem fra udveksling i Tyskland. Udvekslingsopholdet slutter nemlig ikke, bare fordi man kommer hjem.” Glæder sig til at se Danmark Antonia ser frem mod at skulle være intern i Danmark, og indtil videre har hun kun hørt gode ting om vores land. ”Jeg har kun hørt gode ting om jeres land, og jeg har tidligere mødt nogen rigtigt søde danskere.” Derudover, glæder hun sig til at opleve, hvad Danmark kan tilbyde. ”Jeg glæder mig til at lære YFU Danmark at kende, det danske sprog, men mest af alt menneskene.”

Antonia skal være intern i Danmark. (Foto: Antonia Poblete)

Har dig og din region lyst til at høre Antonia fortælle om Chile, så book et møde med hende på yfu@yfu.dk. Eller hvad med at hun fortalte på din skole? Har I lyst til at være værtsfamilie for hende i løbet af ugen (fra søndag/mandag til fredag) så giv endelig besked, så hun kan få fornøjelsen af møde en familie i din region:)

6

Youth For Understanding


Paula skal være intern i Sydafrika

Paula May fra region STØ skal seks måneder til Sydafrika, hvor hun skal være intern. Af Emil Minana

Da Paula May fra region STØ i sommer blev student fra Zealand Business College i Næstved, vidste hun, at hun skulle have et sabbatår. Drømmen var enten at komme ud at rejse eller finde et arbejde, nu får hun så begge dele opfyldt. Den 2. januar rejser Paula nemlig til Sydafrika, hvor hun skal være intern i seks måneder. Under Paulas ophold skal hun bo i Port Elizabeth, som er en af Sydafrikas største byer. Ideen om et internship Paula fik øjnene op for muligheden for et internship på årets Augustkursus, hvor der var et modul om internationale muligheder i YFU. Internships i Finland, Serbien og Tyrkiet blev slået op, men Paula havde lyst til at komme længere væk, så da muligheden for at komme til Sydafrika var der, slog Paula til. Det Paula glæder sig allermest til, er at opleve kulturen i et andet land, men hun glæder sig også til arbejdet, for som hun siger: Paula May skal være intern i Sydafrika. (Foto: Paula ”Det er fedt at være frivilligt i Danmark, men endnu federe at være frivillig i May) et andet land.”

Michael skal til Schweiz som intern Et internship i Schweiz skal give både socialt og fagligt udbytte for Michael. Af Emil Minana

Michael Thysen fra region Nordfyn skal til Schweiz, hvor han skal være intern hos YFU Schweiz. ”Jeg valgte først og fremmest at søge praktik pladsen i Schweiz, da det passer godt ind i mit studie forløb og da det ville gavne mit tysk,” fortæller han. Samtidig lægger han dog vægt på, at valget af land var underordnet, da det var selve oplevelsen han gerne ville prøve. Og så glæder han sig utroligt meget til at møde sin nye værtsfamilie. Det er også fagligt Men selvom Michael tror, at oplevelsen nok skal blive sjov, regner han også med at få noget fagligt ud af det. ”Det skader ikke cv’et, at man har tilegnet sig lidt job erfaring og arbejde i udlandet tæller godt.” En anden ting som Michael håber at få med tilbage til Danmark, er anderledes måder at tænke på i forbindelse med YFU arbejdet, samt et større samarbejde de to YFU-lande imellem. December 2012

Michael Thysen skal være intern i Schweiz. (Foto: Michael Thysen)

7


Sydafrika er sagen! Alle taler om det. YFU gør noget ved det. Vi skal have flere ansøgere til ALU lande – NU. Det faktum lagde grundstenen for en gennemført hyggelig dag blandt sydafrikanere. De danske af slagsen vel at mærke. Der skal nemlig skabes en god stemning blandt os ALU’er, for på den måde at kunne vise andre samme vej. Af Krestine Grønkjær

get store forskel på rig og fattig, der er gennemgående for hele landet, er der nogle udfordringer ved at vælge Sydafrika som udvekslingsland. Disse udfordringer skal vi som udvekslingsorganisation sikre, at den kommende udvekslingsstudent er bekendt med og i stand til at håndtere. I den forbindelse har frivillige i YFU-Danmark udarbejdet en ny godkendelses-procedure, som indebærer et obligatorisk husbesøg af to frivillige, der tidligere har været på udveksling i Sydafrika. Hensigten med det obligatoriske husbesøg er fra YFU’s side at vurdere om ansøgeren er egnet til at komme på udveksling i Sydafrika.

Lørdag den 13. oktober 2012 var der inviteret til den helt store Sydafrika-dag hos Dorthe Bjerregaard i Odense. Dagen havde til formål at samle de danske studenter, der har været på udveksling i Sydafrika siden udvekslingen mellem Danmark og Sydafrika startede for cirka 10 år siden. Vi mødtes om formiddagen og straks faldt snakken på sydafrikanske anekdoter og fortællinger fra regnbuenationen, som Sydafrika kaldes i folkemunde. Snart var det tid til at sætte tænderne i en lækker frokostbuffet, der repræsenterede alt det Gamle Sydafrika studenter til reunion (Foto: Dorthe Bjerregaard) bedste fra Nelson Mandelas hjemland – maden Sydafrika informationsfolder var nøje tilberedt af ivrige frivillige, der De frivillige medbringer en informatihavde brugt timevis i køkkenet på at tilbe- onsfolder, som er udarbejdet af tidligere rede den helt unikke sydafrikanske mad. Sydafrika-studenter, med det formål at Maden skabte stor glæde for både øjne og give ansøgeren og dennes forældre et bilsmagsløg, og mindede os alle sammen om lede af, hvad det vil sige at tage til Sydde mange kulinariske oplevelser, vi havde afrika på udveksling. Folderen skal udhaft på sydafrikansk grund. Foruden ma- gøre et supplement til husbesøget, således den blev der set sydafrikanske film og hørt at studenten har noget konkret materiale afrikansk musik, så minderne væltede ind ved hånden efter husbesøget. Samtidig er over én. folderen ment som en tanke- og forestillings-igangsætter, således at ansøgere får Ny procedure for Sydafrika-ansøgere gjort sig nogle overvejelser og forholder Vi brugte dagen til at fortælle historier sig til nogle helt konkrete spørgsmål, som fra vores udvekslingsophold og udveksle vil blive fuldt op til det efterfølgende inerfaringer samtidig med at den nye proce- terview. dure for ansøgere til Sydafrika blev fremEfter husbesøget indkaldes ansøgeren til lagt og diskuteret. Sydafrika er et tredje interview, hvis det vurderes at ansøgeren verdens land og kombineret med den me-

8

Youth For Understanding

er egnet til at komme til Sydafrika. I det tilfælde hvor det efter husbesøget vurderes at ansøgeren ikke er egnet til at komme på udveksling i Sydafrika, vil ansøgeren blive gjort bekendt med muligheden for at søge om andet værtsland. Under interviewet vil den ene af de to frivillige fra husbesøget udgøre den ene af interviewerne, for at skabe en rød tråd mellem husbesøg og interview. Dette skal sikre, at nogle af de problematikker som ansøgeren blev bekendtgjort med under husbesøget kan blive behandlet under interviewet, eftersom det forventes at ansøgeren har gjort sig yderligere tanker i mellemtiden. Den interviewer, som ikke deltog i husbesøget, har den samme funktion som under et hvilket som helst interview og skal sikre, at ansøgeren er egnet til at komme på udveksling uden forbehold for, at ansøgeren har valgt netop Sydafrika. Efter interviewet er proceduren den samme som for alle andre ansøgere. Flere arrangementer for Sydafrika-studenter Meningen er, at kommende Sydafrika-studenter skal have mulighed for at mødes med de tidligere Sydafrikastudenter til arrangementer lignende det netop afholdte i Odense. Dette skal ske i månederne op til deres afrejse i håb om at skabe et godt fællesskab blandt de danske studenter, der står over for deres livs oplevelse i Sydafrika. Det skal være fedt og meningsfyldt at være Sydafrika-returnee, og arrangementet i Odense bekræftede, at der er opbakning til mange flere lignende arrangementer – vi glæder os allerede til at gentage succesen.


Julekort er en hyggelig tradition Næsten alle regioner, der har studenter afsted på udveksling, samles hver år omkring jul og skriver julekort. Af Emil Minana

At være afsted på udveksling, kan for mange udvekslingsstudenter være hårdt lige omkring jul. Det er en tid, hvor savnet efter Danmark og de danske juletraditioner kan være stort, og mange udvekslingsstudenter oplever hjemve omkring juledagene. For at ønske studenterne en god jul, sender mange regioner derfor julekort til deres studenter i udlandet. Louise Madsen fra region Aarhus husker godt, da hun modtog sit julekort fra hendes region. ”Det var rigtigt hyggeligt at modtage et julekort fra YFU. Det var en dejlig lille tanke at få, og så var der også noget, jeg kunne vise til mine værtsforældre.” Et samlingspunkt i regionen Skrivningen af julekort, er dog ikke kun tiltænkt de studerende i udlandet, det er også et samlingspunkt ude i regionerne. ”Vi kan mærke, at det er noget som medlemmerne rigtigt gerne vil være med til, så det er selvfølgelig en tilbagevendende tradition,” siger Louise Madsen og fortsætter ”De siger det er rigtigt hyggeligt.” I region Nordsjælland gør de også rigtigt meget ud af julekortskrivningen. Her hygger de med æbleskiver, gløgg og en masse juleklip. De har dog en bagtanke bag afsendelsen af julekort. ”Det er klart at brevskrivningen er med til at promovere regionen. Vi vil jo rigtigt gerne have, at de vælger at blive frivillige når de kommer hjem,” siger Jakob Simonsen, som er regionsleder i region Nordsjælland sammen med Camilla Hestbæk. ”Og så fortæller studenterne, når de kommer hjem, at de var rigtigt glade for at modtage kortene,” afslutter han.

Dette er julekortet som region Nordsjælland sendte i år. (Foto: Marie Hartvig)

Camilla og Mie fra Nordsjælland julehygger. (Foto: Jakob Simonsen)

December 2012

9


Novemberkursus! Den første weeekend i november blev der igen afholdt kursus i Huset. Der var kursus i interview og konfliktløsning. Grundkursus 1 og oplæg om Chile og det amerikanske valg. Derudover var der et filmmodul, som lavede små film om YFU. Dagen blev afrundet med udklædningsfest med temaet Oscar-fest. Billeder af Simon Bøtker

10

Youth For Understanding


December 2012

11


Er det bare en bar? Det oplagte svar på denne skeptiske overskrift må fra undertegnedes dybt subjektive habitus være et rungende: nej! Derfor har Newsletter bidt mærke i en banebrydende forandring, der har sneget sig under radaren hos de fleste YFU’ere. Hold på hat og briller: Husets mytiske bar, der befinder sig omkring halvanden meter under jordens overflade, har fået nye øl på køl!

ens. Via købsaftalen, er det blevet muligt for baren at kunne løbe rundt. Godt nok er kvaliteten på øllene faldet lidt, og vi sikrer ikke at baren fremover genererer et

Huset ligger i udkantsdanmark. Er du ikke bange for, at vi med valget af Vestfyen-øl er på vej til at grave os så meget ned i lokalmiljøet, at det sker på bekostning af det nationale samarbejde? Til spørgsmålet om hvorvidt dette nye samarbejde sker på bekostning af det nationale samarbejde, kan jeg kun svare: NEJ. Det nye samarbejde med Vestfyens skulle kun gøre det mere interessant for københavnerne, såvel som nordjyderne, at komme et smut til Fyn. Ved at komme til Tommerup, vil de få mulighed for at opleve, hvad det vil sige at være fynsk, og kunne smage på den fynske humle. Det er sjældent det er muligt at finde en kold Vestfyens i Københavnstrup, så ved, at Vestfyens-øl nu er tilgængelige i Baren, kan man måske tiltrække flere til de fynske alper.

Af Bjørn Ubbe Ebbesen

De fleste YFU’ere, der har besøgt kælderen i Huset i Tommerup, kender følelsen. Den salige lyd der frembringes, når kapslen bliver fjernet fra den flaskegrønne, ja, flaske, og den beroligende duft, der på lydløse kattepoter bevæger sig mod næseborene, inden den erobrer sanserne og frembringer en euforiserende følelse af velvære i nucleus accumbens - hjernens lykkecenter. I årevis har Albani stået for denne fuldendelse af en god YFU dag i godt selskab, med flasketappede hyggekatalysatorer, herunder det underfundige og elskede tvillingepar, bestående af læskende Odense Pilsner og maltrige Odense Classic. Men nu må mastodonten Albani se sig slået i kampen om YFUs gunst. Albanis overmand er lokalmiljøets foretrukne leverandør af humleholdig selvmedicinering, Bryggeriet Vestfyen. Newsletter stillede formanden for YFUs nystiftede Barudvalg, Mads Rønnedal, nogle stærkt kritiske spørgsmål til det omfattende paradigmeskifte. Baren har skiftet fra Albani til Vestfyen. Hvorfor? Skiftet fra Albani til Vestfyens er kommet af flere årsager. Vi ville fra Barudvalgets side gerne kunne danne et overblik over, hvor meget der bliver købt ind kontra, hvor meget der bliver solgt. Ved at lave en aftale med Vestfyens kan vi sikre os, at der ikke bliver købt øl, ud over dem vi bestiller og får leveret fra Vestfy-

12

overskud, men det er et skridt i den rigtige retning. Grunden til dette er, at vi nu tjener tre gange så meget pr. øl, hvor vi, da det var Albani tjente omkring 0,5 kroner afhængigt af indkøbsprisen, tjener vi nu ca. 1,5 kroner.

Hvordan er din egen smagsmæssige vurdering af de nye øl? Nu er det jo ikke kun to øl vi fremover får leveret fra Vestfyens, men mere om det senere. Som en fynbo, der er stolt af sin hjemegn, kan jeg kun være tilfreds med de nye øl (Vestfyen Classic og Vestfyen Pilsner). De har en rigtig god smag og giver en lyst til mere. Personligt foretrækker jeg en Classic og det har jeg alle dage gjort. Dette skyldes, at de er lidt mørkere og mere fyldige i smagen, så hvis det er en øl, der skal nydes til maden vil jeg foreslå en Vestfyens Classic. Er det derimod begyndt at blive senere på natten, og ligger de mange Classic efterhånden tungt i maven, så går jeg glædeligt over til Pilsner, da de er lettere. En Vestfyen Pilsner. (Foto: Bryggerierne Vestfyen) Youth For Understanding


Hvad kommer du til at savne mest ved Albani? Det helt store tab ved skiftet af leverandør er helt sikkert, at der fremover ikke vil være 1859 (en fornem mørkere klassiker fra Albani red.) på køl i den hyggelige kælder. Tabet af denne fyldige, søde og fyntastiske øl kan aldrig erstattes 100 %, men det er ikke muligt at vinde hver gang. Hvad skal en god øl kunne i YFU-sammenhæng? En god øl skal kunne nydes både til mad, i godt selskab eller til at berolige nerverne inden aftenens obligatoriske Ugly Bugly. Men en sådan øl findes ikke, og det er derfor, at vi med den nye aftale har sikret et sortiment af forskellige øl til enhver lejlighed.

Der forlyder rygter om, at Vestfyens anerkendte Ale nr 16, der brygges i Refsvindinge også er på vej til at snige sig ind i baren - kan dette be- eller afkræftes? Rygterne taler for en gangs skyld sandt. Foruden Vestfyen Classic og Vestfyen Pilsner har der sneget sig yderligere to øl ind i køleskabenes gemmer. Via aftalen med Bryggeriet Vestfyens er der sikret en diversitet, så der nu både er øl for de unge og gamle. De to øl jeg taler om er, som rygtet rigtigt nok siger, Ale nr. 16, og derudover endnu en Vestfyens special bryg - Mors Stout. Ale nr. 16 startede som en juleøl, men hurtigt blev den så populær, at efterspørgslen strakte sig ud over julens kalenderrammer. Dette medførte, at Vestfyens begyndte at brygge den året rundt. Populariteten fortsatte dog med at stige, og til sidst kunne Bryggeriet Vestfyens ikke længere selv kapere at brygge øllen. En aftale blev lavet med Refsvindinge Bryggeri, der nu brygger

Ale nr. 16 under opsyn fra Vestfyens, så den samme høje kvalitet sikres. Første gang jeg stiftede bekendtskab med Mors Stout, var tilbage i februar 2012, da jeg sad på Arne B (et værtshus red.) i Svendborg sammen med Michael Thysen. Han mente vi skulle prøve en mørk øl. Han havde heller ikke kendt til denne Stout før, men sagde til bartenderen, at det skulle være noget mørkt. Vi blev introduceret til Mors Stout og siden da har øl ikke været det samme. Denne Stout har en smag man enten hader eller elsker, men giv den en chance og nyd den gerne i godt selskab. Således beriget på en fagmands ekspertise, er der blot tilbage at krydse fingre for, at medlemmerne deler Mads Rønnedals lyse syn på pilsehyggen i Husets kasematter.

Er du trods barformandens forsikringer stadig i tvivl om humlehyggens fremtid i Huset After Dark, så kan Barudvalget kontaktes på: bar@yfu.dk.

Stribe af Boje&Kjaer December 2012

13


Interview i nye klæder YFU-Danmarks interviewprocedure er ikke blevet ændret i snart 15 år. En gruppe frivillige er dog ved at ændre på dette. Af Mads Rønnedal

YFU-Danmarks interview procedure er efterhånden af en ældre dato. Vi har ikke siden 1996, hvor vi overgik fra ’ansøgerweekend’ til ’uddannelsesweekend’, ændret på denne. Ændringen i 1996 bevirkede, at det vi i dag kender som ’kulturweekend’ blev adskilt fra interview delen. YFU-Danmark har i et stykke tid, gået med tankerne om at videreudvikle vores interviewprocedure, og derfor er vi en lille gruppe fynske frivillige, som har taget imod udfordringen. Hvem er i gruppen? Gruppen består af Marianne Kjær Rasmussen (Sekretariatet), Anders ”Kiwi” Hansen, Karin Trolle, Hanne Andersen og Mads Rønnedal. Men hvem er vi? Marianne er outbound coordinator i YFU-Danmark og har siden 1989 arbejdet på Sekretariatet i Tommerup. Marianne har gennem sin stilling set de forskellige metoder, som har været brugt igennem årene og sidder med i gruppen, da hun som koordinator gerne vil vide, hvilke procedurer det er hun skal arbejde ud fra, når hun modtager de aspirerende studenters ansøgninger. Anders er gruppens næstyngste medlem, og kommende kandidat i biologi fra Syddansk Universitet. Anders har tidligere arbejdet på sekretariatet. Det var gennem dette arbejde han fik et indgående indblik i YFU-Danmarks interviewprocedure, og der, han bestemte sig for at der skulle arbejdes med denne. Hanne har prøvet lidt af hvert i YFU regi, hun har været på udveksling, haft studenter boende, haft tre børn afsted og været frivillig igennem mange år. Hanne

14

Gruppeaktiviteter vil blive en ny del af interviewproceduren. (Foto: YFU Finland)

har en bred erfaring fra hendes frivillig arbejde og er pt. Interview koordinator i Zone 3. Hanne er med i gruppen, da hun er af den holdning, at der skal være en koordinator repræsentant, som kender til det daglige arbejde med interviewproceduren. Derudover kan hun med sin brede viden være en god sparringspartner for resten af gruppen. 25 16 Karin Trolle er med en kandidat i pædagogik er et vigtigt supplement til gruppen, hun har en stor viden inden for børn og

unge, og er derfor en vigtig del af gruppen, og for vores forståelse af unge. Karin er i øjeblikket på barselsorlov fra gruppen, da hun er højgravid. Mads Rønnedal, som gruppens yngste medlem, er med som ”nyuddannet” interviewer, men med en del erfaring. Jeg kom med i gruppen, da de søgte nogle der havde deres interview i nogenlunde frisk hukommelse.

Sådan her vil et interview se ud med gruppeinterview. Youth For Understanding


Hvad laver vi så? Vi arbejder i øjeblikket med to modeller, der vil ændre den nuværende procedure, så det er muligt at danne et mere nuanceret billede af ansøgerne. Vi mener i gruppen ikke, at vi med vores nuværende procedure kan vurdere, hvordan ansøgerne fungerer i uvante sociale relationer. Vi har derfor valgt at udvikle nogle modeller, hvor der indgår gruppeaktiviteter. Disse gruppeaktiviteter skal give

har vi opstillet to modeller, præsenteret i tabelform. Den eneste væsentlige forskel på de to, er om der anvendes individuelle eller gruppe-interviews. De to modeller I model 1 med gruppeinterview vil der sidde 2-3 frivillige om 4 studenter til en samtale af ca. 1½-2 timers varighed, derefter indkaldes alle ansøgere til en individuel samtale på ca. 10 minutter. Disse individuelle samtaler er til for at inter-

diskussioner, synes vi nu at være så langt, at det er os muligt at igangsætte et pilotprojekt, hvor de modeller vi er kommet frem til, skal testes. Vi håber da på, at teori også stemmer overens med praksis.

Sådan her vil interview se ud med individuelle interviews.

interviewerne et overblik over, hvordan studenterne klarer sig, hvis de bliver sat i en gruppe mennesker, de ikke kender og skal løse nogle opgaver sammen. Disse gruppeaktiviteter kommer til at fokusere på forskellige kompetencer, vi i gruppen mener er essentielle. Fleksibilitet, kommunikationsevner, samarbejdsevner og engagement er blandt de kompetencer, vi ønsker at fokusere gruppeaktiviteterne på. Dernæst overvejer vi, at introducere gruppeinterview som erstatning for de forhenværende, individuelle interviews. Dette sker for at effektivisere processen samtidig med at vi, under kombination af gruppeaktiviteter og gruppeinterviews, opnår det nuancerede billede af ansøgeren, der er hovedformålet. For at undersøge muligheden for at udvælge på baggrund af hhv. gruppeaktiviteter og interviews

viewerne har mulighed for at hive fat i nogle ting, de måske har fornemmet under gruppeinterviewet, men ikke mente skulle op i et forum med de andre ansøgere. Er der ikke noget interviewerne har bidt mærke i, bruges disse 10 minutter på at forklare hvordan det videre forløb er, såfremt at ansøgeren bliver godkendt. I model 2, hvor vi bibeholder de individuelle interviews, er disse fastlagt til at vare maksimalt 45 minutter. Processen har været spændende Det har været en meget spændende proces, hvor diskussionerne til tider har været højspændte og enighed ikke har været inden for miles omkreds. På trods af at vi i gruppen sidder folk fra 5 forskellige årtier, har alle haft mulighed for at sige noget, og alles meninger er blevet hørt. Gennem vores mange møder og December 2012

Har du nogle idéer til gruppeaktiviteter spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at skrive en mail til. Mads Rønnedal på Roennedal@hotmail. com eller Anders ”Kiwi” Hansen på andershansen@ yfu.dk

15


Jul i et andet land

I anledning af julen har vi på Newsletter talt med forskellige YFU’ere, som hver især har forskellige minder fra da de var på udveksling. Af Isabella Engberg

“Man fejrer julen med fokus på sammenhold, med familie såvel som venner. Nogle rejser sig op og holder taler om livets velsignelse, og om hvordan man skal huske at værdsætte det man har. Gaver har en birolle. Alle køber kun én gave. Man har i forvejen trukket et navn fra en hat, og købt denne person en gave, og til juleaften fortælles historier om personen indtil vedkommende gætter sig selv, og derved har gjort sig fortjent til gaven. Til børnene købes der af forældrene nogle få sjove ”fjolle gaver”, som børnene henter en efter en. Under hele aftenen spises der traditionelle brasilianske retter, som arroz doce, en slags risengrød, frisk frugt, kød og lignende.” - Michael E. Sørensen, Brasilien 08-09

Jul i Brasilien. (Foto: Michael Elver)

Kristines værtsfamilie laver hallacas. (Foto: Kristine Schleiss-Andreassen)

”I starten af december lavede min værtsfamilie og jeg noget, som hedder ’hallacas,’ som er typisk julemad i Venezuela. Det bestod af forskelligt slags kød og nogle andre ingredienser med en dej udenom, pakket ind i bananblade. Vi lavede nok lidt over 50, men nogle familier laver flere hundrede, for så kan man spise det hele december og januar, hvilket blev lidt trættende i længden.. Juleaften bliver holdt den 24., og dér kom hele familien på besøg. Julemaden var en form for skinkesteg, forskellige salater og ”pan de jamón” (skinkebrød), og efter middagen udvekslede man gaver. Omkring midnat tog de unge til fest, hvilket undrede mig lidt. Det var lidt som om nytår og jul var byttet om på det punkt, for til nytår var man sammen med sin familie. Venezuelanerne gør meget ud af deres juleudsmykning, især i storcentrene. Der kunne man finde hele miniaturelandsbyer, som skulle forestille Jerusalem, og altid en masse lyskæder formet som figurer, så selvom det var varmt, og der ingen sne var, kom man alligevel lidt i julestemning.” - Kristine Schleiss-Andreassen, Venezuela 08-09

16

“Altså min jul var meget stille og rolig. Juleaften tog vi til min værtsfars søster, hvor vi spiste julemiddag - der var skinke, fyldt kål og nogle underlige pastastykker med kartoffelmos indeni. Det er åbenbart en polsk specialitet. Om aftenen så vi en film, og gik så ellers i seng. D. 25. december åbnede vi gaver om morgenen. Der var ingen sang eller dansen omkring juletræet, som for øvrigt var af rødt plastik med en plastiksøjle som stamme, der var fyldt med vand med lys i. I løbet af dagen lavede vi faktisk ikke særlig meget - så lidt film, slappede af. Det var okay, men jeg savnede min familie i Danmark og alle de traditioner, som vi har - og et rigtigt juletræ! At holde jul i et andet land gør, at jeg holder meget mere af alle vores juletraditioner.” - Maja Thoustrup Legardt Johansen, USA 10-11

Youth For Understanding


Miriam med veninder i Japan. (Foto: Miriam Gradel)

Den 24. december 2010 var et hav af følelser for mig. Ja, det var juleaften, men jeg følte mig ikke trist fordi jeg ikke var hjemme i Danmark. Jeg følte mig trist, fordi det var min sidste skoledag, inden jeg skulle med flyet tilbage til Danmark. Det er sådan, at det japanske skoleår varer fra marts til januar, så juleaften var hen imod slutningen af mit ophold. To uger forinden var det gået op for mig hvor lidt tid der var tilbage, og jeg led af den grund under stort væskemangel – med andre ord, jeg havde grædt meget. Den 24. var heller ikke nogen undtagelse, og jeg kæmpede for at holde tårerne tilbage, da jeg foran hele skolen skulle takke for det fantastiske år jeg havde haft der. Det lykkedes mig også at sige noget forkert, så alle, midt i alvoren, brød ud i kæmpe latteranfald. Det hjalp mig til at slappe lidt mere af. Efter at have sagt farvel til mine venner, og lavet et dusin aftaler om at mødes i de kommende uger inden jeg skulle til Tokyo og hjem (hvilket var d. 8.januar), tog jeg med blodskudte øjne og hænderne fulde af afskedsgaver, sammen med min bedste veninde ud for at spise sushi. Jeg havde hele året engageret mig i skolens tennisklub, og det var første gang vi havde været sammen ude at spise efter skole. Bagefter tog vi hjem til mig, for at forberede os på den Julefest jeg havde planlagt at holde om aftenen. I Japan er det en tradition at spise ”Christmas Cake”, købt i den nærtliggende bager. Men der pyntes ikke op ligesom i Danmark, hvert hjem har ikke noget juletræ, og der er ikke små kravlenisser over det hele. Men mirakuløst nok havde min værtsforældre en gammel jule-CD liggende, og på ingen tid lød tonerne af ”Last Christmas” ud i hele huset. Selv billedet af George Michael i stramme jeans og med bundesliga frisure, var nok til at få mig julestemning, og da mine venner kom på besøg, inklusiv to andre udvekslingsstudenter fra AFS, lykkedes det at få bragt ”hyggen” til Japan. Det gik op for mig, hvor tæt jeg var blevet med mine venner i Japan, og at de venskaber nok skulle bestå – hvilket fjernede sorgen ved dagens tidligere afskedsritualer. Min jul i Japan var uden hjemve, og når det kom til stykket, var det kun Disney Juleshow jeg egentlig savnede. -Miriam Gradel, Japan 09-10

Foto: Maja Thoustrup December 2012

17


Mød en YFU’er: Ester Gill I Newsletters tilbagevendende serie der var for at lave frivilligt møder vi denne gang Ester Gill. arbejde i YFU, lød rigtigt Af Christoffer Kjær

Jeg har personligt altid betragtet YFU som en levende organisme - en organisme, som består af små celler, som udgør hele denne levende, bevægende mekanisme. Vi, YFU´ere, er de celler, som udgør denne bæredygtighed for organisationes overlevelelse. Vi er livsvigtige! YFU eksisterer ikke uden den kæmpemæssige indsats, som de frivillige, sekretariatet og alle, som er involveret i YFU lægger i organisationen. Derfor er det også vigtigt engang i mellem at stoppe op og kigge rundt. Kigge rundt på de mennesker, som udgør denne organisation. Selvom, at vi har mavehygge og andre kontaktskabende aktiviteter, så lad os tage et ordentlig kig på en YFU´er. I denne artikel møder vi Ester Maria Gill, som er 18 år, og i gang med sit 2. år på Mulernes Legatskole i Odense, hvor hun studerer på den biokemiske linje. Hun er med i regionsledelsen for region Nordfyn, og er desuden også med i Uddannelses Gruppen. Ja, ja, det er jo alt det formelle. Men hvem er Ester egentlig, og hvordan får hun YFU-livet til at hænge sammen med gymnasielivet? Hvorfor YFU? Jeg fik en snak med hende omkring det, at være YFU´er, og hvad YFU som organisation bidrager med til andre unge og hende selv. Ester har været aktiv i YFU lige siden hun kom hjem, hvilket er omkring halvandet år. Allerede inden Ester tog på udveksling, havde hun en idé om, at hun skulle være frivillig, når hun kom hjem. ”Fordi jeg som Gonna-Be oplevede hvor fedt de frivillige havde det sammen, og allerede der syntes jeg, at de muligheder

18

spændende”. Jeg husker personligt, da jeg stod sammen med Ester til et Zoologiskhave arrangement i forbindelse med YFU kort før at vi skulle rejse ud, hvor YFU havde forvekslet hende med en udvekslingsstudent. Meget pudsig historie, som resulterede i, at Ester var nødt til at forklare, at hun altså ikke var udvekslingsstudent fra et andet land. Hun fik ellers tilbudt et gratis tur i Zoo. Gymnasieliv Vs. YFU Jeg spurgte hende også, hvordan man får gymnasielivet til at hænge sammen med YFU-livet. Et dilemma som jeg tror, at størstedelen af alle YFU´ere har stået i. Man vil jo ikke nedprioritere nogle af tingene, og med de mange ”ædruelige” arrangementer lørdag aften nede i baren, så gør det jo valget endnu sværere! Men hvordan er det, at Ester formår at være både gymnasieelev på 2, år, samtidig med, at hun er med i regionsledelse for Nordfyn? ”Til tider kan det jo godt være lidt presset, men det handler om at organiserer det. De grupper og udvalg jeg er med i er også rigtig gode til at arbejde sammen, så ingen har en kæmpe byrde.” Det bedste ved YFU? ”Det bedst ved YFU er det fællesskab der er i foreningen, den måde at man bliver velkommen ind i foreningen, ligegyldigt hvem man er. Det er rart sted at være, der nogle gode mennesker omkring en, som er med til at finde det bedste frem i alle situationer.” I mine ører lyder det som en rigtig overskududvekslingsstudent! Men hun har fat Youth For Understanding

i noget. Vi alle har vores grunde til, at vi er frivillige i YFU, om det er for den billige øl i baren eller maden til potluck - eller måske begge dele! Så er én ting i hvert fald stensikkert, at fællesskabet danner rammerne for hyggen, tolerance og åbenheden. Ja, Det lyder alle sammen som kendte karaktertræk for udvekslingsstudenter. Det er også det, som Ester nævner, da jeg ret planlagt nærmere mig det klassiske spørgsmål: ”Hvad har dit udvekslingsår gjort ved dig som menneske?” ”Jeg tror umiddelbart, at mit udvekslingsår har gjort, at jeg er mere åben over for nye mennesker. Desuden tror jeg, at det har givet mig en anden form for tolerance.” Hun mener dog også, at det fornemmeste formål for YFU er, at nedbryde fordomme mellem kulturer, og skabe en mere åben og tolererant tilgang til hinanden. Det er vel en ret fantastisk og sigende måde, at slutte dette møde med Ester på. Jeg gav hende en sidste chance for, at sige noget, som hun synes alle YFU´erne i Danmark skulle vide. Her er det, i en ægte nymoderne Descarste stil! ”Det man tænker, bliver man.”


Lav YFU-julehjerter! Nu kan du lave dine helt egne YFU-julehjerter. Af Emil Minana

Gerth Brodal, som er lektor på Aarhus Universitet har lavet en julehjertegenerator. Ved hjælp af julehjertegeneratoren kan du lave julehjerter med bogstaver og tal flettet ind i hjertet. Du kan finde generatoren på Gerths hjemmeside, som er: www.cs.au.dk/~gerth/julehjerter Hvis du ikke orker at gå på nettet, så har Newsletter snydt lidt, og vi giver dig her skabelonen til et YFU-julehjerte. God fornøjelse med klipningen!

Sådan her kommer dine julehjerter til at se ud.

Du skal bruge skabelonen til begge dele af julehjertet. Der vil stå YFU på begge sider.

December 2012

19


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

Skal du rejse? Få rabat gennem YFU!

Når du køber din rejse gennem Jysk Rejsebureau får du 6 % rabat fordi du er medlem af YFU. For at gøre brug af rabatten skal du medbringe dette Newsletter, så Jysk Rejsebureau kan se dit navn øverst på siden. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk ved henvendelse.

Som YFU-medlem får du 20 % rabat på rejseforsikringer hos Gouda Rejseforsikring. Du skal finde ud af præcis hvilken rejseforsikring du skal bruge. Derefter kontakter du YFU-Danmarks sekretariat, som står for selve bestillingen. Du får et girokort med posten, som skal betales, før forsikringen dækker.

Som medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring. Skal du vaccineres før din rejse, kan du i kraft af dit YFU-medlemskab få rabat hos Danske Lægers Vaccinations Service, som har klinikker over hele Danmark. Rabatten er på 15 % på selve vaccinationen. Konsultationsgebyret er 50 kr. Du skal rekvirere en rabatblanket fra Sekretariatet. Derefter kan du bestille tid på dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du skal vaccineres.

YFU-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. Interesserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem .

Denne blanket er gældende til og med september 2013. Alle betalende medlemmer får herefter tilsendt en ny.

Newsletter Nr. 4 2012  
Newsletter Nr. 4 2012  

YFU Danmarks medlemsblad Newsletter udkommer 4 gange om året. Dette er nummer 4 i 2012.

Advertisement