Page 1

NEWSLETTER NOVEMBER 2014


Newsletter er medlemsblad for

Youth For Understanding Danmark

Indhold Leder Siden sidst: Delegeretmødet Siden sidst: Novemberkursus Årets Udvalg Årets Region Årets Frivillig Open Space Starten på slutningen af IT-kaosset? Billedgalleri YFU’ere ude i verden Nye artister i en velkendt manege YES: Familien bag scenen Yderst Finurlig Underholdning Billeder af BE, RL og NL

3 6 8 10 11 12 14 17 20 22 24 26 29 30

Redaktion Helena Gansted-Mortensen (Ansvarshavende redaktør) Julie Frost Dahl (Redaktør)

Kontakt: nl@yfu.dk Forsidefoto: Anders Haaber

2

Youth For Understanding

November 2014

ISSN 0906-8244 25. Årgang nr. 4 Tryk: LaserTryk.dk Oplag: 620 stk


Velkommen til de nye børn i klassen Af Helena Gansted-Mortensen & Julie Frost Dahl

Endnu en gang er der kommet nye børn i klassen kaldet Newsletter. De har gået på YFUskolen i nogle år og været med til forskellige fag og klubber, men hvad ønsker de at få ud af det nye klasseskifte?

Personlige relationer Sidst, men ikke mindst, skal Newsletter få alle medlemmer til at føle sig som en del af foreningen. Og hvilken bedre måde gøres dette på end ved at dele personlige historier og billeder?

Newsletter er medlemmernes blad, og det er præcis dette, vi vil fokusere på. Alle foreningens medlemmer har forskellige kompetencer og arbejdsområder, og for at vi kan fungere optimalt som forening og imødekomme YFUDanmarks formål, er det nødvendigt, at vi som medlemmer kender til hinandens arbejde. For hvad godt gør en ny hjemmside, hvis eksempelvis kommunikationsgruppen ikke kender til de forskellige udvalgs behov? Newsletter skal altså være et samlingssted, hvor vi alle kan dele de ting, vi går og laver i hverdagen.

Fast struktur Vi vil imødekomme, hvad vi ser som formålet med Newsletter ved at have en ensformet struktur i bladene, hvor ”Siden sidst” blandt andet indeholder opfølgende artikler på igangværende arbejde, mens ”Freestyle” giver plads til problemstillinger og debatter, der rører sig i øjeblikket og videre fortællers YFU’eres personlige historier sammen med eksempelvis ”YFU’ere ude i verden”.

Kritisk holdning Samtidig skal der også være mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved den måde tingene bliver gjort på og stille sig kritisk overfor måden, vi som forening håndterer forskellige situationer på, hvilket Newsletter som forum også skal give plads til.

Fysisk fremtræden De to tidligere redaktører, Svend og Jacob, har udført et imponerende stykke arbejde i forhold til Newsletters udseende og layout, hvilket giver os mulighed for at fokusere på selve indholdet – i overført betydning har Svend og Jacob sørget for solide sengeramme til køjerne i Huset, mens vi med nye og tykkere madrasser vil give sengene nyt indhold og liv. 3


Alder 21

Alder 19

Region ÅRH

Region NJY

Udveksling Michigan, USA 09/10

Udveksling Minnesota, USA 11/12

Yndlings Disney figur Mulan

Yndlings Disney figur Grisling

om Helena

om Julie

Dengang jeg var på mit Evalueringsseminar, blev jeg mødt af en ivrige frivillig i den region, jeg vendte hjem til, region Nordjylland. Helena var meget opsat på, at hendes nyhjemvendte skulle blive frivillige, men også at de vidste hvem, som bestemte. Hun bildte mig ihvertfald ind, at det var en tradition i Nordjylland, at de nyhjemvendte købte øl til de eksisterende medlemmer i regionen på ES, så det måtte jeg jo gøre.

Jeg mødte første gang Julie, da jeg var frivillig på hendes ES. Jeg blev kort tid efter regionsleder i NJY og holdte mig ikke tilbage, når hun skulle lokkes med til arrangementer. Heldigvis var hun klar på at blive en del af YFU-verden, og vi har lige siden haft oceaner af sjove stunder sammen både inden og uden for YFU – til tider er hun næsten en del af min familie, når både min mor, min bror og jeg hver især har samtaler i gang med hende!

Sådan begyndte en kommunikation, der udviklede sig til et godt samarbejde og et fantastisk venskab. Helena bruger en stor del af sin tid på YFU. Hun gjorde et fantastisk stykke arbejde i Nordjylland som regionsleder ved at genoplive regionen og endda vinde årets region 2013.

Julie er en utrolig sød, varm og ærlig pige, der altid ved, hvad der skal siges, når man har brug for en opmuntring. Derudover er hun utrolig arbejdsom og tager gerne ansvar på sig, hvilket jeg blandt andet selv i høj grad mærkede til, da vi i en kort periode dannede regionsledelse sammen. En arbejdsindstilling hun desuden har ført videre med den nye regionsledelse i regionen. Uden for YFU ses hendes ambitionsniveau både i de flotte resultater, hun hiver hjem i skolen og i det beundringsværdige træningsliv, hun fører.

Nu har hun desværre forladt mig her i Nordjylland og er draget til Aarhus, men YFU arbejdet har hun bestemt ikke lagt fra sig. Udover at opstarte jurastudiet, er hun også blevet ny regionsleder i Aarhus oven i denne nye redaktørpost, og jeg er sikker på, at dette ikke er det sidste vi hører fra Helena i YFU-sammenhæng 4

Youth For Understanding

November 2014

Jeg glæder mig til igen at arbejde sammen med Julie til helt ud på de sene nattetimer!


t.v: Julie, t.h: Helena

Dette nummer I dette nummer har vi valgt at fokusere på en opsamling af mange af de emner, der blev diskuteret på Delegeretmødet som blandt andet KP-intranettet, årets frivillig, region og udvalg. Deruover kan du også læse et interview med Signe, der i øjeblikke er med til at starte YFUSpanien op og Trent, der efter flere års pause har fundet vejen tilbage til livet som frivillig i YFU.

God læselyst.

5


Debatter, demokrati og dans på

Delegeretmødet 2014 Af Signe Schønning

Same procedure as last year? Same procedure as every year!

Første weekend i oktober stimlede folk fra nær og fjern, unge, i alder samt sjæl, valfartede som en pilgrimsfærd mod den eksotiske Dalum Landbrugsskole i eventyrenes by Odense. Efter en “sund” og “nærende” morgenmad, med rigeligt af tandsmør, bevægede foreningens uundværlige medlemmer sig ind i konferencehallen og begyndte ellers livligt at diskutere vores forenings fortid og fremtid. Opvarmning i Huset Er man blandt dem, som tror, at fredagen i huset blot skal overses og erstattes af en bytur med sine gamle gymnasievenner, så bør man læse ekstra opmærksomt med netop nu. For fredagen bød på intet mindre end bajere, berømtheder og blandede hits i baren. Det er én af fordelene ved den blandede medlemsskare, der hvert år møder op. På kryds og tværs af alder og erfaring blev nye bekendtskaber skabt i den trygge stemning, som er YFU-Danmarks styrke. Emil Minana imponerede med sin hjemmebryggede quiz, der både handlede om YFU-lande, Prins 6

Youth For Understanding

November 2014

Joachim og noget så jordnært som kartofler. Her fik de frivillige lov til at komme hinanden nær, i form af hold dannet på kryds og tværs. Den gode stemning blev bragt videre ned til baren, hvor folk på ny mødte hinanden i de uformelle og rare omgivelser. Debattens hede Lørdag morgen blev de mange veludhvilede og oplagte medlemmer transporteret til Dalum Landbrugsskole af Tommerup Turistfart, hvor foreningen stod stærkt repræsenteret og samlet.

På trods af de manglende vedtægtsændringsforslag stod diskussionslysten blandt medlemmerne ikke svækket. Af de mange emner, der blev bragt op til spørgsmål og debat gik især disse igen; IT og Medier, her blev der kritiseret for manglen på forandring samt YFUnets uappetitlighed. Huset i Tommerup, hvad der skal ske med dette, og hvorfor det ikke allerede er sket. Arbejdsstyrelsens rapport over vilkårene på sekretariatet, og hvordan den ikke er tilfredsstillende. Fremtidens regioner, herunder DUFs regler og


foreningens behov. vindere kåret. De velfortjente kåringer gik til Dette er selvfølgelig blot et resume af diskus- Region Super Syd, Jonna Frandsen og SAM sionerne. (Sydamerika-Mexico)-gruppen, der alle har gjort et uvurderligt arbejde for YFU-Danmark Dernæst kom afstemningen, som forløb i det forgangne foreningsår. Inden programmet uden de største hindringer. Det vakte dog en helt sluttede, kom et underholdende indslag, smule opmærksomhed, at der ikke var kan- hvor Henrik Christensen kom forbi og tryllede didaturer nok til Bestyrelsen, og der blev stil- for os alle, hvorefter der var fest på YFU-manér let spørgsmålstegn ved, hvorvidt opstilling på til langt ud på natten. selve mødet var muligt. Vi ses næste år til endnu et fantastisk Delegeret“På kryds og tværs af alder og er- møde den første weekend i Oktober.

faring blev nye bekendtskaber skabt i den trygge stemning, som er YFU-Danmarks styrke” Middag og fest Efter en lang dags diskussion og afstemninger nåede vi frem til aftenens højdepunkt, festmiddagen og efterfølgende fest. Efter en hyggelig middag, med et muntert indslag i form af en festsang, blev der stemt om årets region, udvalg og frivillig. Hernæst rykkede festen til baren, hvor der blev snakket om løst og fast, indtil spændingen blev forløst, og årets 7


Rigeligt med kulør på

Novemberkursus 2014 Af Isabella Maria Engberg

Når man blander et solidt fagligt program med fortryllende feststemning, får man den helt perfekte cocktail. Dette var netop, hvad der skete på Novemberkursus 2014.

Og det skete i de dage, at der udgik en invitation fra Uddannnelsesgruppen til Novemberkursus i YFU-Danmark. De mange frivillige drog afsted for at lade sig indskrive, hver til deres workshop. Også Signe drog hele vejen fra staden Hellerup i København til Fyn, til den salige by, som hedder Tommerup, fordi hun var af den berømte YFU-gejst, sammen med Isabella, hendes veninde, der skulle holde oplæg til kurset. Mens de var dér, kom tiden, da der skulle bondes med nyhjemvendte; og der blev set film, holdt diverse oplæg, spist fremragende mad og sovet tæt, for der var ikke meget plads til de mange deltagere i det magiske slot Huset. Det kunne selvfølgelig være den lette, og ikke mindst ganske salige måde at beskrive hændelsesforløbet for dette års novemberkursus på. Salighed erstattes nu med saglighed - eller i hvert fald det, der kommer tæt på. For tanken om salighed minder lidt for meget om farverne 8

Youth For Understanding

November 2014

sort og hvid; langt det modsatte af hvor meget kulør, der rent faktisk var på Novemberkurset i år. Fagligt program I god YFU-stil startede kurset fredag aften ud med icebreakers; denne gang var der tænkt nyt: Dyr skulle danne par ved hjælp af deres respektive dyrelyde. Selvom dette meget apropos kunne lyde som en hønsegård, gav det alligevel god bund for en hyggelig stemning under kurset. Der var mange nye ansigter, der selvfølgelig skulle hilses velkommen på den rette måde. Til netop de nyhjemvendte var der lørdag planlagt et modul, der introducerede nye frivillige til YFU og dets forskellige facetter. For de frivillige, der følte sig mere erfaringsramte, var der en bred vifte af muligheder i løbet af lørdagen: To heldagsmoduler, konflikthåndtering og coaching, samt halvdagsmoduler om artikelskrivning, præsentationsteknikker, et kulturweekendsmodul og et sprogtestmodul. Nogle af modulerne var rettet til mere praktiske YFU-aspekter, mens andre kunne ses som værende rettet til de frivilliges individuelle opkvalificering. Signe Schønning, YFU Køben-


Gruppebillede fra Novemberkursus Foto: M. L. Tulle Mouridsen

havn, var med på konflikthåndteringsmodulet og fortæller således om heldagsmodulet: ”På konflikthåndteringsmodulet blev konfliktbegrebet sat under lup. Der var fokus på at forstå en konflikt og elementerne i den, så man over tid vil kunne handle mere hensigtsmæssigt på en konflikt.” Signe uddyber, hvordan der specielt blev lagt vægt på tvetydigheden i en konflikt: “Konflikter er nemlig hverken ubetinget positive eller negative, potentialet i dem er essentielle for fornyelse og fremdrift.”

Farverig forsamling Aldrig har undertegnede set en så farverig forsamling til fest i Huset – om dette skyldtes YFUfrivilliges forkærlighed til Disney-musicals er ukendt, men det kan ikke benægtes. Feer, havfruer, rensdyr, krokodiller, prinsesser og drager: Fantasien fejlede intet hos Peter Pan, der var konfirmand i dagens anledning. Og på trods af pinlige og ikke mindst ganske lede taler til konfirmanden, som havde svoret, at han aldrig ville vokse op, formåede Husets rammer alligevel at skabe en god og festlig stemning, der Fællesmodul skulle vise sig at kunne få hevet Peter Pan sikLørdag eftermiddag samledes alle frivillige kert ind i de voksnes rækker – med eller uden til et fællesmodul: En diskussion om retfær- tryllestøv. dighed. Det foregik således, at man blev opdelt i grupper, hvorefter man lod en helt fri diskussion lade sig forme af de forskellige deltagere; diskussionen blev opsamlet på bånd af universitetsstuderende. Det var en ny type oplevelse til et Novemberkursus, som fik sat en masse snak og diskussion i gang inden kostumefesten, ’Peter Pans konfirmation,’ der ventede lige om hjørnet.

9


Årets udvalg Af Thea Brammer Larsen

SAM-gruppen blev til Delegeretmøde 2014 udnævnt til Årets udvalg baceret på deres store arbejde med at fremme udveksling til syd og mellemamerikanse lande.

SAM-gruppen er et udvalg, som arbejder med at øge udvekslingen til Sydamerika og Mexico. Vi mødes 6 gange om året, hvoraf én af gangene er en weekend for alle de GABs, som skal til Sydamerika eller Mexico til sommer. Her forbereder vi dem mere specifikt på den sydamerikanske kultur, introducerer dem kort til spansk og portugisisk, ser film og hygger på den sydamerikanske måde. Fremtidige mål I SAM-gruppen arbejder vi ud fra de kvoter, vi har til Sydamerika og Mexico. Vores mål er i år at sende 25 studenter til SAM-lande, hvoraf 10 skal til Chile. Disse mål glæder vi os til at arbejde henimod, hvilket vi allerede gået i gang med. Det gør vi både ved at øge fokus på disse lande ved at lave promoveringsvideoer om landet. Videoen om Chile ligger allerede på youtube. Vi arbejder i mange retninger og er mange om det. Vi glæder os til at vise Jer, hvad 10

Youth For Understanding

November 2014

vi har lavet. Øget fokus Noget af det, vi har lavet, har været at øge fokusset på udveksling til SAM-lande i YFU. Det gjorde vi blandt andet ved fællesmodulet på sidste Novemberkursus, hvor Carlos Salas Lind fra Copenhagen Business School kom og fortalte om de kulturelle samlende tendenser i SAM-landene. Kontakt Hvis du sidder og tænker, at du har noget at bidrage med i SAM-gruppen, sidder med en god idé eller sidder i et udvalg, som kunne tænke sig at lave et samarbejde med SAMgruppen, så kontakt Thea Brammer Larsen eller Michael Elver, så snakker vi om det.


Årets region Af Signe Carlsen

Da en flok dedikerede frivillige i sommeren 2011 kom hjem fra udveksling, var region Sønderjylland ikke et sted, man kunne prale af, men de tog udfordringen op og har med blod, sved og tårer opbygget en region, vi nu har alverdens grunde til at være stolte af.

Navnet Super Syd blev genoplivet og repræsenterer dét, vi gerne vil i regionen. Vi vil gerne være en super region med aktiviteter for alle, ung som gammel, ny som erfaringsramt. Motivationen Det at ville YFU er den største motivationsfaktor i vores region. Nogle vil gerne give noget tilbage af det, de selv fik på deres udveksling, nogle vil gerne opleve andre kulturer i eget hjem, og andre brænder for at hjælpe udenlandske unge og lære dem vores landsdel at kende. Motivationen i Super Syd kommer også udefra. Det er så givende at mærke, at folk vil det og tropper op til arrangementerne med hjemmebagt kage og gode historier. Det forstærker den motivation, der i forvejen var der og giver blod på tanden til at holde flere arrangementer.

Tilhørsforhold Siden regionen fik nyt liv har vi fokuseret på at få skabt en relation til vores GABs allerede inden de tager på udveksling. På den måde bliver der skabt et tilhørsforhold allerede inden selve udvekslingsåret, hvilket bevirker, at flere bliver frivillige, når de kommer hjem. Samtidig har de de også en tryg base at gå til, mens de er på udveksling, de kan altid ringe hjem til deres region og snakke med nogen, der har været i samme situation.

Slutteligt vil jeg takke alle i Super Syd for at være med til at løfte vores region og inderligt håbe, at udviklingen vil fortsætte på den måde, så vi kan blive ved med at føle den stolthed, jeg føler lige nu.

11


Årets frivillig Af Jonna Frandsen

Jonna Frandsen har været frivillig i YFU-Danmark siden 1998 og har igennem årerne bidraget med meget til foreningen. På Delegeremødet 2014 blev Jonna udnævnt til årets frivillig.

Mit navn er Jonna Frandsen, og jeg har været frivillig siden, vi sendte vores datter Nanna af sted med YFU til Oklahoma, samt været værtsfamilie for Ainar fra Estland og senere sendt Lotte på udveksling til Ohio. I en årrække har jeg været Kontaktperson for de udenlandske studenter i region Midtvestjylland. Jeg har været interviewer og i en periode også regionsleder. I de sidste mange år har jeg været medlem af Udvalget for Kontaktpersoner, hvor jeg lige nu sidder som formand. Udvalget for Kontatkpersoner Jeg elsker kontakten med glade frivillige, og min rolle i Udvalget for Kontaktpersoner er at vejlede kontaktpersonerne i mit område og yde backup, hvis de har brug for det samt uddanne og finde nye kontaktpersoner. Når jeg har mulighed for det, deltager jeg på årets Intro-kursus for studenterne. Det er skønt at se de forventningsfulde unge mennesker og prøve at lære 12

Youth For Understanding

November 2014

dem lidt dansk og lidt om dansk kultur. Bliv værtsfamilie Ifølge den nye struktur på det indgående program skal vi have fundet en eller flere frivillige, som vil hjælpe med værtsfamiliehvervning, men indtil det er sket, har jeg stadig ansvar for at skaffe værtsfamilier, og det er en opgave, jeg håber, resten af foreningen er behjælpelige med. Hvis bare vi får et navn og telefonnummer på en interesseret familie, så skal vi nok klare resten. Vi har selv været værtsfamilie utallige gange. To gange for et helt år, men ofte for en kortere periode, hvor en student skulle flyttes eller i de sidste 3-5 måneder af deres ophold. Det er en fantastisk oplevelse, og hvis I ikke har prøvet at være værtsfamilie endnu, så prøv det. Jeg elsker det. Glad og stolt Jeg er stadig rørt over nomineringerne og de rosende ord. Jeg er overvældet over, hvor mange af jer, som stemte på mig og siger jer mange tak. I er nogle skønne mennesker, som jeg er glad for at kende, og jeg er stolt af at være YFU’er sammen med jer.


SAM-gruppen med forårets studenter. Foto: Thea Brammer

Region Super Syd til Delegeremødet. Foto: Jette Sørensen

Jonna Frandsen. Foto: Jonna Frandsen 13


Open Space

Fremtidens Hus Af Jens Bie Andersen

En kompleks diskussion kan ofte forsimples. Og diskussion om vores hus i Tommerup kan også nemt forsimples. Det kan forsimples til et spørgsmål om penge – har vi penge nok til at shine Huset op eller ej. Men det kan også forsimples til at være et spørgsmål om antal sengepladser. Eller det kan være et spørgsmål om fest eller arbejdsplads.

Desværre, eller måske snarere heldigvis, er det ikke så nemt. For Huset er udover alle forsimplingerne også noget, der vækker følelserne i langt de fleste YFU’ere. Det er her, vi har været til de fede fester, det er her, vi møder de andre YFU’ere. Det er her, man som YFU’er mødes med dem fra de andre regioner. Og dette bar diskussionen på Delegeretmødet også præg af. Lige så snart vi rører ved emnet Huset, har vi alle sammen en mening og et ønske om at få et hus, der lige passer til de idèer, vi hver især har. Debatten bevægede sig derfor først rundt om alle de ting, vi hver især gerne vil have i Huset. Det var ikke så meget nyt, der kom frem her. Det drejede sig mere om at få understreget for os alle, at Huset er vigtigt. Det er et sted, der 14

Youth For Understanding

November 2014

skal løfte mange forskellige behov for os – hver især. Disse ønsker svarer i det store og hele stadig til den rapport, vi fik præsenteret ved sidste års Delegeretmøde. Ønskerne er meget mangfoldige og rækker fra bar, mange sovepladser og gode badeforhold til en velfungerende arbejdsplads for sekretariatet. Løsningen på alle de ønsker er ikke så nem at finde. Det fandt vi igen frem til i debatten. Dels fordi vi gerne vil mere, end Huset umiddelbart kan bære – i det mindste uden store udgifter. Dels fordi vi kan se, at det kræver en større arbejdsindsats, end man bare kan løse i en lille gruppe. Så målet med den sidste del af debatten gik på at finde ud af en proces for løsningen. Og undervejs meldte flere af de tilstedeværende sig til, at de gerne vil være med og tage udfordringen op. Lise Fuhrman, der senere på dagen blev valgt ind i Bestyrelsen, har som arkitekt udover mange andre ting også taget byggeproceserfaring med ind i arbejdet. Det lovede hun, at vores kommende hovedsæde nok skulle få gavn af.


Open Space

Fremtidens Regioner Af Helena Gansted-Mortensen

Der findes i YFU-Danmark 17 regioner fordelt på 4 zoner. Hvorvidt disse regioner er inddelt hensigtsmæssigt efter deres formål, blev diskuteret på Delegeretmødets anden Open Space gruppe.

Først skulle selve formålet med regionerne fastlægges. Her var der mange forskellige bud på, hvad vi som medlemmer bruger og gerne vil bruge regionerne til. Overordnet kan det siges, at en stor del af det daglige YFU-arbejde foregår i regionerne, om det er regionsmøder, GAB-arrangementer eller orienteringsmøder. Desuden er det i regionerne, de dybere sociale relationer, som for mange er essentielle i det at være en del af YFU, stiftes og plejes. Regionerne skal derfor understøtte det praktiske arbejde såvel som det sociale, der er nødvendigt for, at YFU som forening kan køre rundt.

samt opfyldelsen af regionernes formål blev herefter brainstormet. Idéerne og pointerne var mange, og der blev forslået både regioner opbygget omkring kraftcentre med udgangspunkt i de større byer og optegning af regionerne med udgangspunkt i muligheden for offentlig transport. Èn ting var de fleste dog enige i, og det var, at vi ikke skal lade os styre af DUF-tilskuddene. Vi skal udforme regionerne efter vores behov, og herefter tilpasse DUFs krav. Debatten og løsningerne er kun lige påbegyndt, og der er allerede nu mulighed for at deltage i den videre debat på YFUnet, og er du yderligere interesseret i udarbejdelsen af nye regioner, kan du kontakte Claes Lauritzen.

Problemet i dag er, at mange regioner ligger døde hen, blandt andet fordi regionsgrænserne er placeret uhensigtsmæssigt, således at medlemmer, der efter vedtægterne hører til én region, i praksis har kortere til arrangementer i én anden region. Løsningen på dette problem 15


Open Space

Formålsdebat Af Søren Andersen

YFUs formål har været et af de store spøgsmål i den seneste tid. Formålsdebatten blev taget op på sidste foreningsdag og nu igen på Delegeretmødet 2014. Læs her en kort opsumering af debatten.

dagligdagens udfordringer og diskutere, hvorfor vi nu engang gør, som vi gør. Denne proces kommer til at fortsætte i det kommende år, blandt andet på Foreningsdagen den 21.- 22. marts 2015. Er du interesseret i at være med til at facilitere formålsdebatten i stort eller småt, Debatten om YFU’s formål på dette års Del- lokalt eller nationalt eller i lige netop dit udegeretmøde tog udgangspunkt i en række for- valg, så kontakt Kristian Risager fra Betyrelsen skellige udsagn, som deltagerne skulle tage eller Søren Andersen. stilling til ud fra deres personlige syn på, hvordan YFU’s formål skal forstås. Det var både i forhold til mere grundliggende ting, om hvorvidt frivillighed som central idé er med til at hæve niveauet af udvekslingerne, forskelle på mellemfolkelig forståelse og interkulturel forståelse samt mere dagligdags aktiviteter, som for eksempel om Albatros’ rolle i forhold til sammenhængskraften blandt frivillige, og om man i visse situationer må betale/belønne værtsfamilier. Hensigten var både at kickstarte en bredere debat om vores formålsparagraf som opfølgning på forårets foreningsdag og igangsætte processen mod at få genformuleret vores formålsparagraf. Derudover er det vigtigt at indtænke formålet i 16

Youth For Understanding

November 2014


Starten på slutningen af IT-kaosset? Af Helena Gansted-Mortensen

Når en erfaren frivillig tager problematikker i egen hånd og skaber løsninger, opstår der nye platforme, vi alle kan få glæde af. Læs her om det nye kontaktperson-intranet. Manden bag Jan Georg Forsdahl er 52 år og Seniorkontaktperson på fjerde år - et arbejde han beskriver som rigtig dejligt. Privat bor Jan i Grejsdalen tæt ved Vejle med sin kone Annemette, der ligeledes er SKP, og sine to døtre Helene og Christine, hvoraf Christine har været på udveksling i USA. Til daglig arbejder Jan som selvstændig elektronik ingeniør, hvilket i forbindelse med arbejdet som SKP gav ham idéen og kompetencen til at oprette YFU-Danmarks nye KP-intranet. Problematikken før KP-intra I de første år som Kontaktperson fungerede placeringen af de mange studenter, der kommer til Danmark, ved, at sekretariatet hver fredag udsendte en studenterliste til samtlige kontaktpersoner per mail. Herefter skulle der sorteres i studenterne, således at de passede til den eventuelle værtsfamilie, hvorefter der

skulle ringes tilbage til sekretariatet eller den lokale UK-repræsentant (Udvalget for Kontaktpersoner) for at tjekke, at den pågældende student stadig var ledig. Lykkedes det at komme igennem disse trin, blev præsentationen af studenten til værtsfamilien efterfølgende sat samme med paint og andre klippe-klistre-programmer. “Der skulle hele tiden ledes i gamle mails og ringes fra Herodes til Pilatus for at være helt sikker på at have de sidste nye oplysninger,” siger Jan. Gennem sit praktiske arbejde som kontaktperson og med sit kendskab til IT, besluttede han, at der måtte kunne laves en smartere løsning. Starten på intranettet “Da jeg havde irriteret mig over det i tre år, bestemte jeg mig for at lave KP-intra,” fortæller Jan. Morten Stahl, der sidder på Sekretariatet med studenterlisterne, trak i forvejen oplysningerne ud af en database, så det krævede ikke alverdens for elektronik ingeniøren at give alle KP’ere mulighed for at se oplysninger på internettet direkte fra en database. Således har alle kontaktpersoner i dag adgang til en samlet oversigt over samtlige studenter med 17


tilhørende mulighed for, ved hjælp af filtre, at sortere i de mange profiler og lave en shortlist af ledige studenter. På denne måde kan der nemt findes en student, der passer til den enkelte værtsfamilie, hvorefter studenten kan ‘lånes’, hvilket fungerer ved, at studenten er sat i helle. Fordelene ved intranettet Intranettets klart største fordel er den store mængde tid både Morten, UK og kontaktpersonerne sparer ved ikke at skulle ringe og lede i diverse mails og dropboxes for at finde de nødvendige oplysninger i forbindelse med placeringen af en student.

“Allervigtigst er dog behovet for integration med resten af YFU.” Alle oplysninger er nu samlet på ét sted, og sorteringsværktøjet har resulteret i en kæmpe besparelse af kopipapir. Den online samling af oplysningerne giver kontaktpersonerne bedre mulighed for at arbejde effektivt, da de frivilliges arbejde oftest foregår uden for sekretariatets 18

Youth For Understanding

November 2014

kontortider, hvor det førhen var nødvendigt at planlægge opkald til Morten i forbindelse med placeringerne. Næste skridt Til trods for de store fremskridt, mener Jan, at der stadig er plads til rigtig mange forbedringer. Blandt andet nævner han en venteliste til KP’ere, der vil låne udlånte studenter, mulighed for at KP’ere selv kan rette sine oplysninger samt bedre sorteringsværktøjer. “Allervigtigst er dog behovet for integration med resten af YFU. For eksempel ville det være fedt med én stor fælles kalender med indbyggede filtreringsværktøjer, således at vi som kontaktpersoner i Zone 3, når vi skal planlægge et møde, kan finde en passende dato ved at vælge en kalender, der kun viser arrangementer for Zone 3, landsarrangementer samt UK-møder og herudfra finde et hul i kalderen, der passer os.”

Jan påpeger, at det ville kunne løse mange af problemerne i forbindelse med at finde frivillige til forskellige arrangementer på grund af, at for eksemple Midtvejs/ReEntry og Kultur-


weekender er placeret i samme weekend. YFU-Danmarks IT-politik Jan meldte sig på Delegeretmødet ind i ITgruppen, da han i forbindelse med KP-intranetprojektet blev opmærksom på to ting, der efter hans mening er helt galt i YFU-Danmarks ITpolitik. Den første ting er, at de mange muligheder internettet giver for at gøre livet lettere for alle i foreningen ikke bliver udnyttet. En meget stor del af foreningens arbejde laves af frivillige uden for Sekretariatets åbningstider, hvorfor en stor del af tiden bruges på at afvente svar. KP-intra er et eksempel på, at det problem kan løses.

Den anden ting er, at det ikke skal være medlemmerne, som er nødt til at lave alverdens IT-mæssige krumspring for at få en lettere hverdag - det skal være ledelsen, altså Bestyrelsen via IT-gruppen, der stiller de værktøjer til rådighed som de ansatte og medlemmerne har brug for. Herudover arbejdes der med personfølsomme oplysninger, hvilket ifølge persondataloven skal opbevares på langt sikrere måder end i tilfældigt oprettede Dropboxe.

Videre kan der risikeres at laves alvorlige fejl, hvis de mange oplysninger i forbindelse med rettelser ikke rettes i samtlige Dropboxe, facebookgrupper osv.

“KP-intra er et eksempel på, at problemer kan løses” Arbejdsmål i IT-gruppen Jans arbejdsmål i IT-gruppen er at være med til at få lavet en fornuftig IT-struktur til YFU-Danmark og udvikle nogle platforme og værktøjer, der gør livet lettere for de ansatte og medlemmerne. Får Jan sin vilje, skal vi i YFU-Danmark have én og kun én hjemmeside, hvor vi døgnet rundt og efter login kan finde de oplysninger og værktøjer, vi hver især har brug for. “Det bliver hårdt arbejde og kommer slet ikke til at ske fra den ene dag til den anden, så jeg regner med at skulle blive i IT-gruppen nogle år,” slutter Jan.

19


Novemberkursus. Arvid Muksgaard Foto: Anders Haaber

Novemberkursus. f.v: Tanja Kartz, Anja Blåbjerg, Julie Frost & Jette Sørensen. Foto: Julie Frost Dahl

T.h. Signe, sammen med sin værtsfamilie Foto: Signe Monrad 20

Youth For Understanding

November 2014


Festmiddagsansvarlige på Delegeretmødet: f.v: Signe Schønning, Amanda Drejer, Lea Krull. Foto: Signe Schønning

Novemberkursus. Anders Haaber & Lara Roessler Foto: Julie Frost Dahl

EEE-Kursus i Mollina Foto: Signe Monrad 21


YFU’ere ude i verden

Fødsel af YFUSpanien Interview af Helena Gansted-Mortensen & Julie Frost Dahl

Signe Monrad er 20 år og bruger i øjeblikket sit sabatår på at være med til opstarten af YFUSpanien. Flere regioner havde på årets Delegeretmøde nomineret Signe til årets frivillig, blandt andet på grund af hendes engagement og kunnen i Spanien.

22

det er vist i sig selv ret ambitiøst.

Hvordan blev du en del af projektet I Spanien? Jeg så før påske et opslag i EEE-YFU’s nyhedsbrev, hvor de søgte en intern i forbindelse med opstarten af en YFU-organisation her i Spanien. Det lød som et virkelig spændende projekt at få lov at være en del af. Samtidig ville jeg rigtig gerne lære spansk, så jeg var egentlig ikke i tvivl, da jeg i hujende hast satte mig til at formulere en ansøgning på mit relativt haltende gymnasiespansk. Jeg var utrolig heldig og fik internshippet.

Hvilke arrangementer prioriterer I for at opnå disse ambitiøse mål? Vi prioriterer på nuværende tidspunkt de arrangementer, der skal til for at støtte studenterne altså Pre-departure Orientation og Evalueringsseminar for de udgående studenter og On-arrivel-Orientation, Midtvejsseminar og Reentry- orientation for de indgående studenter. Dog har arrangementerne en noget anden karakter her end i Danmark, da vi kun har 2 indgående studenter og 3, snart 4, udgående studenter. Desuden vil vi i den kommende periode fokusere på skolebesøg, messer og lignende, hvor vi kan promovere YFU. Lige nu er det essentielt at præsentere flest muligt for idéen om udveksling.

Hvad er Jeres mål i forbindelse med opstarten af YFU-Spanien? Vores mål er at opbygge en fungerende YFUorganisation, der kan modtage udvekslingsstudenter og støtte dem, imens de er her, samt at give et bredt udsnit af den spanske ungdom muligheden for at komme på udveksling - og

Hvordan tager spanierne imod YFU? Generelt er udveksling i øjeblikket meget populært i Spanien for såvel yngre børn som universitetsstuderende, hvorfor der også umiddelbart bliver taget godt imod YFU. Dog er økonomien i Spanien stadig meget presset, og der er et stort problem med arbejdsløshed,

Youth For Understanding

November 2014


Sightseeing i Málaga med studenterne Foto: Signe Monrad

hvilket gør, at det er en udfordring for os, hvis vi ønsker at brede muligheden for udveksling ud til hele befolkningen. Hvad vil man som dansk udvekslingsstudent opleve i Spanien? Man vil som dansk udvekslingsstudent i Spanien opleve en meget anderledes kultur, hvor der blandt andet er mere fokus på familien, og hvor folk generelt er meget imødekommende, ligefremme og udadvendte. Kulturen er på mange måder mere traditionel og konservativ end den danske, men der er også områder, hvor spanierne er mere liberale, end vi er i Danmark. Hvad man vil opleve er nok individuelt, da Spanien er et land med store regionale forskelle både klimamæssigt, politisk og kulturelt. Generelt vil man dog opleve et smukt land, der på mange måder er i rivende udvikling. Hvilke andre aktiviteter/oplevelser har du haft i det spanske? Det har været vigtigt for mig at fylde min fritid med forskellige aktiviteter, hvorigennem jeg kan møde andre unge. Derfor går jeg til

dans, kor og er med i et politisk ungdomsparti hernede. I sidste weekend var jeg i Portugal med mit kor for at synge nogle koncerter, hvilket var en virkelig fed oplevelse. Man kommer til at lære hinanden at kende på en helt anden måde, når man rejser sammen. Det er også vildt spændende at være med i et ungdomsparti hernede, fordi Spanien er et land, hvor der i øjeblikket sker rigtig meget politisk set. Desuden er samfundet og de politiske problemer meget anderledes end i Danmark.

“Et smukt land, der på mange måder er i rivende udvikling.” På oplevelsesfronten var jeg så heldig at få lov at være med til et EEE-kursus i Mollina, Sydspanien i slutningen af september. Kurset varede en uge og temaet var kreativ formidling. Vi arbejdede med at formidle et budskab igennem blandt andetforumteater, story-telling, movie-making og grafisk-facilitering. Kurset var en del af University on Youth and Development, og vi var ialt 300 kursusdeltagere fra 70 forskellige nationer. 23


Nye artister i velkendt manege

Af Trent Christopher Coelli

At være tilbage i YFU er ligesom at vende hjem igen – hjem til det samme hus med samme mor, men som er blevet overtaget af en flok møgunger med en lyst til kage, fest og (heldigvis) forståelse. Det lyder lidt kynisk, men jeg mener det kun med et glimt i øjet og en beundring over, at der er så mange dygtige og engagerede frivillige, der bliver ved med at holde YFU-Danmark kørende.

Efter en lang pause fra det frivillige liv kan jeg konstatere, at det er lidt af en udfordring at starte op igen. Jeg havde en ide om, at jeg skulle være lige så aktiv, som jeg var dengang for 5-10 år siden. Jeg meldte mig derfor til Evalueringsseminaret, hvor gennemsnitsalderen på mine medfrivillige var omkring 20. Som en næsten 30-årig mand, var det som at være en kugle til en firkantsfest. Der er ikke noget galt i dette som sådan, det kom bare som et chok. Som den sociale sommerfugle jeg er, er det sjældent et problem for mig at falde til blandt en flok mennesker, selv når de er en del yngre end mig selv. Det var en fornøjelse at opleve, at alder som sådan heller ikke betyder noget 24

Youth For Understanding

November 2014

hos de andre frivillige. I det hele taget var der en opgave, der skulle løses, og som regel blev den opgave løst i fællesskab. Interessen for YFU Mange af mine nye bekendtskaber i foreningen spurgte, hvorfor jeg i grunden var kommet tilbage til YFU. For mig var det enkelt; jeg har en faglig interesse og en faglig viden, som jeg ønsker at bidrage med i YFU. Denne interesse havde jeg ikke da jeg tidligere var frivillig i YFU. Grunden til, at jeg dengang var aktiv, var noget i retningen af, at det var del af en naturlig progression fra at være udvekslingsstudent til at være YFU’s intern til videre at være almen frivillig. Jeg må erkende, at det også var en måde at lære folk at kende på, at være en del af et fælleskab og et sted, hvor jeg havde en stemme. Fester var også en af grundene til, at jeg syntes, det var fedt at være frivillig. Men tiderne ændrer sig, og fest, dog altid hyggeligt, interesserer mig ikke i så høj grad mere. Jeg kan dog mærke, at den del stadig har sin tiltrækning i foreningen.


Forståelse af foreningen Jeg vil gerne være med til at snakke, om det vi laver i YFU, om hvordan vi fremfører forståelse, og om vi gør det på en fagligt forsvarlig måde. Det kan dog være svært at forstå YFU’s beslutningsprocedure – altså hvor i foreningen, der arbejdes med det ene, og hvor der arbejdes med det andet, samt hvor faglige diskussioner finder sted. Det kan ligeledes være forvirrende at prøve at forstå foreningens struktur. Foreningen er bygget op som en slags politisk organisation, både i form af diskussionsmåder og i strukturen, og det kan, i denne humanists øjne, både gavne og hindre en nyttig progression.

“Spørgsmålet er, i hvor høj grad det er en kultur, der inkluderer og er selvreflekterende og som arbejder for kulturforståelse indadtil såvel som udadtil.” Men dette, lader jeg mig forstå, er et populært emne blandt mange i foreningen og tages jævnligt op, hvorfor jeg lader mere erfarne mennesker udtale sig herom. Jeg vil blot sige, at vi skal huske strukturens kompleksitet og arbejde for, at nye medlemmer som mig kan få en rigtig forståelse for, hvordan foreningen er bygget op, og hvor de skal gå hen, hvis de vil engagere sig i foreningens aktiviteter. Forståelse Der er en del ting, man lægger mærke til, når man vender tilbage efter et stykke tid in absentia. Noget godt, og noget ikke så godt. Man kan for eksempel mærke, at der rent faktisk ikke

kun er tale om et fælleskab, men et kulturelt fælleskab, hvor visse måder at gøre tingene på er mere accepterede end andre. Hvor visse former for opførsel er mere accepterede end andre, og hvor visse ’practices’ er valgt frem for andre. Dette vil altid være tilfældet i en kultur – spørgsmålet er, i hvor høj grad det er en kultur, der inkluderer og er selvreflekterende og som arbejder for kulturforståelse indadtil såvel som udadtil. For eksempel, som kan læses i denne artikel, har jeg valgt at sætte lidt fokus på ’alder’. For nogle kan dette fokus godt virke lidt mærkeligt, men jeg synes, det er opsigtsvækkende, at så mange frivillige med lidt flere år på deres sygesikringskort føler sig en smule ’fremmede’ til events, fester og lignende. Det er ofte sagt, at foreningen er en ungdomsforening, og det har de ret i. Vi arbejder med unge, der gerne vil ud i verden og lære om andre gøremåder. Men selve foreningen er drevet af folk fra 16 til 61 og ældre. Alder er her kun et eksempel. Men overordnet håber jeg, at min pointe er klar. YFU-Danmark bør være en forening, der er inkluderende og selvreflekterende, og som arbejder for det, vores navn handler om; (kultur)forståelse. Jeg glæder mig til fortsat at arbejde sammen med jer, uanset om I er 16 eller 61, ateist eller troende, straight eller LBGT, rock-head eller pop-elsker. Jeg er blevet medlem for at snakke om indholdet af forståelse. Jeg er kommet for at gå i dialog om forståelse, og for at gøre mit for at foreningen er selvreflekterende omkring sin egen kultur. Jeg er kommet for at møde mennesker, der også vil disse ting. Så lad os snakke sammen. 25


Young Europeans’ Seminar:

Famillien bag scenen Af M. L. Tulle Mouridsen

”Because I wanted to cross the magic line” – Janina Biermann, YFU-Tyskland, da hun blev spurgt af YES!Mag magasinet, hvorfor hun var YFU-frivillig på YES. Det eventyr vi kalder YES YES er en unik årlig event for europæiske udvekslingsstudenter, der er taget på udveksling i et andet europæisk land. Omkring 500 studenter deltager på dette fantastiske 5-dages seminar med workshops, oplæg, diskussioner, fritidsaktiviteter, evalueringer, simulationer og venskaber, der afholdes i Berlin i juni hvert år.

Men det er jo ikke bare et seminar. Det er den sløjfe, der binder et udvekslingsår sammen; det er en rejse, hvor vi sammen finder ud af, hvordan vi lærer af vores oplevelser, forstår de kulturmøder vi har gjort os, hvordan det har ændret os som personer, og hvordan vores verdenshorisont nu strækker sig længere end nogensinde før i en evigt forandrende verden. Efter et udvekslingsår kan verden se helt anderledes ud, men selvom verden hele tiden er i udvikling, er det måske også fordi øjnene, der ser, for første gang ser klart. 26

Youth For Understanding

November 2014

Men udover de vidunderlige studenter og udvekslingsoplevelser, så gemmer YES på noget endnu større, endnu vildere, endnu mere fantastisk! Kom med bag scenetæppet, og jeg skal fortælle dig om det enorme apparat af frivillige, der planlægger og gør YES til en realitet år for år. Dem der laver alle workshops – fra idé til faktiske kurser, skriver drejebogen til det store sceneshow, koordinerer alle studenter og frivilliges rejseplaner. De er det urværk, der får hele seminaret til at eksistere, og selvom du ikke bemærker det, så fungerer de frivillige i perfekt koordination med hinanden, for når du skal få alting ud af ingenting, så kræver det, at du som frivillig danser i takt med de andre frivillige. Du bliver en del af en international familie. Det er en følelse og en oplevelse, der gør udveksling til så meget mere end et år i dit liv. Du er en del af noget større, og du er med til at gøre en forskel for dig selv og for andre. I 2014 deltog over 120 frivillige på YES og bidrog til en helt uforglemmelig oplevelse. ”Hvornår var du på udveksling?” Det er da vist en klassiker i YFU. Jeg er blevet stillet dette spørgsmål lige så mange gange,


Foto fra YES 2014

som nogen har spurgt om mit navn. Normalvis svarer jeg: ”USA, 2010/11”, men det passer faktisk ikke. Min slovakiske veninde Veronika, der netop har vundet den internationale YFU award, var gæstetaler på YES i år og sagde: “Exchanging is for life, and we keep exchanging. That is why we all chose to be here.” Og hun har ret. Jeg blev frivillig, fordi jeg ville sørge for, at ingen skulle mangle den støtte, som jeg selv manglede. Derfor blev jeg juniorkontaktperson, men det er ikke grunden til, at jeg fortsatte med at være frivillig.

“Jeg er en del af et team, der går efter mottoet ´Work hard, play hard´” I dag er jeg frivillig, fordi jeg gør en forskel, fordi jeg har fundet en familie, der gør mig til et bedre menneske og får mere ud af mig, end jeg kunne alene, og mest af alt, fordi min udvikling og udveksling er blevet til en evig rejse. YES er det magiske øjeblik, hvor hver eneste students oplevelser bringer nyt liv til mine egne. Jeg genopdager mig selv hvert eneste gang.

Jeg har været på YES et par gange, hvor jeg er Freestyler. Jeg er en del af et team, der går efter mottoet ”Work hard, play hard” – for det gør vi. Vi arbejder 20 timer i døgnet, og vi sætter fut under studenter og frivillige ved at være den jokerstab, der maler med ekstrakulørte farver. På mit første YES kendte jeg færre end en håndfuld af de frivillige. I dag kender jeg næsten dem alle og rejser rundt i Europa for at besøge de vidunderlige venner, som jeg har fået. Ændring af spillereglerne YES er altså en afgørende del af mit liv lige så vel som for de studenter, der deltager på seminaret. Hidtil har denne event været en fast del af YFU’s danske programpris, men nu er der sket en ændring i reglerne. Man forudsiger et stærkt faldende antal deltagere, og jeg frygter det, for i sidste ende er YES essentielt, ikke mindst for studenterne. Uden deltagere, intet YES – hverken for studenter eller frivillige.

Viktor Raldin, nyhjemvendt fra Tyskland i sommers og en af de skønne danskere jeg hev med hjem til Danmark fra YES 2014, fortæller, at 27


den lille pause mellem værtsfamilie og ens ’rigtige’ familie var afgørende: ”Det ville have været hårdere, at man pludselig gik fra “et liv” og så til et andet uden at have den her 5 dages pause imellem, hvor man kunne snakke om alle de oplevelser, som man har haft i løbet af året, med andre udvekslingsstudenter. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at tage hjem, da jeg var på vej til YES, men jeg følte mig mere klar, da YES var slut”.

“Du får dit livs oplevelse og tonsvis af nye venskaber.” YES er ES på speed, med fem dages evaluering, læring, debat og social udfoldelse, og noget af det, der gør seminaret så effektivt er, at det foregår sammen med nogle af de venner studenterne allerede har mødt i løbet af deres udvekslingsår. Derfor ønsker jeg af jer, at I opfodrer alle til at deltage! Tag med på mit flyvende tæppe MEN. Det er jo ikke kun studenterne, der skal afsted på YES. Du skal da med? 28

Youth For Understanding

November 2014

Er du vild med YFU? Ja. Elsker du at begå dig socialt med andre YFU’ere? Ja. Er du eventyrog rejselysten? Ja. Så er det afgjort. YFU dækker alle udgifterne, og til gengæld får du dit livs oplevelse og tonsvis af nye venskaber. Som frivillig er du med til at bygge fundamentet for, at andre kan få den mest fantastiske afslutning på deres udvekslingsår. Frivillige leder, faciliterer, servicerer, inspirerer, mingler, lytter, underviser, danser, lærer, forstår, udfordrer og underholder. Og vi favner alle. Hvad er din rolle til YES, spørger du? De frivilliges roller Freestyler: den kække, ekstremt udadvendte og hårdtarbejdende – den, der arbejder hårdest i løbet af YES med tonsvis af nattevagter, barvagter, nøglevagter og ad hoc-opgaver. International Group Leader: den ansvarlige og inkluderende – den, der har ansvaret for studenter til og fra Danmark, og får den bedste mulighed for virkelig at komme tæt på en masse fantastiske nyhjemvendte. Workshop Leader: den kreative og af og til util-


Foto fra YES 2014

regnelige – den, der forud for seminaret får en fantastisk idé til en workshop, som man kan undervise studenterne i på selve seminaret. Derudover er dette rollen for den, der gerne vil have rigelig med tid til at mingle i løbet af seminaret. Content team (arrangørerne) er noget man skal inviteres til – og derfor skal du jo afsted og gøre dig bemærket i en af de ovenstående roller, ikke? Danmark som arrangør FORDI endnu vigtigere: 2015 er året, hvor du skal afsted for at prøve kræfter med YES, og hvordan det hele fungerer, da DANMARK (og Schweiz) i 2016 er værter for seminaret, og hvis du skal have æren af at være med til at planlægge og udføre YES 2016, så skynd dig at tage af sted på denne eventyrlige rejse næste sommer!

29


Yderst Finurlig Underholdning Så var der blondinen, der skulle en tur til Tommerup. Så hun ringede til DSB oplysningen. - Hvor lang tid tager det at køre fra Roskilde til Tommerup, spurgte hun. - Et øjeblik, svarede telefondamen. - Tak, sagde blondinen og lagde røret på!

hjem e d a l g g o ene t Alle børn s. fra kursu Karen, n e g a t d Un aren b i t m e l g Hun blev

Vidste du... ... at Region Nord jy

llands maskot er kæle grisen Dronning Lund ?

Tegning: Signe Schønning 30

Youth For Understanding

November 2014


Bestyrelsen

Formand Ditte Clément MJY

Næstformand Jan Faldborg MSJ

be@yfu.dk

Næstformand Morten Reimann NFY

Jens Bie Andersen NSJ

Emil Minana KBH

Lise Fuhrmann KBH

Maria Juhl Andersen SJY

Kristian Risager ÅRH

Regionsledere re@yfu.dk

Signe Schønning KBH kbh@yfu.dk

Alexander Rauff KJY kjy@yfu.dk

Frederikke Simonsen, MJY mjy@yfu.dk

Phillip Søgaard MSJ msj@yfu.dk

Philip Hust MVJ mvj@yfu.dk

Amanda Nyrup NFY nfy@yfu.dk

Julie Frost Dahl NJY njy@yfu.dk

Freja Maas NSJ nsj@yfu.dk

Lea Bohn SFY sfy@yfu.dk

Signe Carlsen SJY sjy@yfu.dk

Julie Stensballe STØ sto@yfu.dk

Lea Pape THY thy@yfu.dk

Maria Simonsen VJY vjy@yfu.dk

Helena Gansted-Mortensen ÅRH arh@yfu.dk

Newsletter nl@yfu.dk Ansvarshavende redaktør Helena GanstedMortensen ÅRH

Redaktør Julie Frost Dahl NJY

31


Afsender: Youth for Understanding Danmark Stationsvej 4 5690 Tommerup st. Danmark

SkalSkal du rejse? Få rabat gennem YFU!YFU! du rejse? Få rabat gennem

m medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring. Som medlem har du mulighed for at få rabat, når du skal ud i verden. Det gælder både vaccinationer, rejser og rejseforsikring.

l du vaccineres før din rejse, kan du i Når du køber din rejse gennem Jysk Som YFU-medlem får du 20 % rabat på Når din rejse Som YFU-medlem Skal du vaccineres dinhos rejse, kan du i ft af dit YFU-medlemskab få før rabat Rejsebureau får du du køber 6 % rabat fordigennem du er Jysk rejseforsikringer hos Gouda får du 20 % rabat på Rejsebureau får du 6 % rabat fordi du er rejseforsikringer hos Gouda kraftVaccinations af dit YFU-medlemskab hos af YFU. nske Lægers Service, somfå rabat medlem Rejseforsikring. medlem af YFU. skal du Rejseforsikring. Lægers Vaccinations Service, som klinikkerDanske over hele Danmark. Du skal finde ud af præcis hvilken For at gøre brug af rabatten Du skal finde ud af Derefter præcis hvilken har klinikker over hele Danmark. rejseforsikring du skal bruge. For at gøre brug af skal du batten er på 15 % på selve medbringe dette Newsletter, sårabatten Jysk rejseforsikring du sekretariat, skal bruge. Derefter kontakter du YFU-Danmarks Rabatten er på 15 % på selve cinationen. Konsultationsgebyret er 50 Rejsebureaumedbringe kan se dit dette navn Newsletter, øverst på så Jysk du YFU-Danmarks sekretariat, som selve bestillingen. Rejsebureau kan se dit navn øverst på står forkontakter vaccinationen. Konsultationsgebyret er 50 siden. som står forposten, selve bestillingen. Du får et girokort med som skal siden. kr. skal rekvirere en rabatblanket fra Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk Du får et girokort med posten, som skal betales, før forsikringen dækker. Kontakt Grupperejser på grupper@jr.dk DuDerefter skal rekvirere rabatblanket fra henvendelse. retariatet. kan duen bestille tid ved betales, før forsikringen dækker. ved henvendelse. Sekretariatet. Derefter kan dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du du bestille tid på dlvs.dk, og fremvise blanketten, når du l vaccineres. skal vaccineres.

U-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. YFU-Danmarks sekretariat kan kontaktes på e-mail yfu@yfu.dk og telefon 64 76 30 06. eresserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem . Interesserede kan blive medlem af YFU på yfu.dk/blivmedlem .

ne blanket er gældende til og med september 2013. Alle betalende medlemmer får herefter tilsendt en ny. Denne blanket Alle betalende medlemmer fårfår herefter tilsendt en ny. Denne blanket er er gældende gældendetil tilog ogmed medseptember september2013. 2015. Alle betalende medlemmer herefter tilsendt en ny.

Newsletter November 2014  

YFU-Danmarks medlemsblad

Newsletter November 2014  

YFU-Danmarks medlemsblad

Advertisement