Page 1

dichterbij jongeren in Zwolle


teamleider

ronald welmers “in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden, wel de regen en de kou. wat doe je dan? weggaan of blijven?” “Het team was overtuigd: ‘Dit is de plek die God ons heeft gegeven. Als wij nog geen tieners zien, dan kunnen wij in ieder geval voor hen bidden.’ Ik mocht optrekken met een team dat geloofde in iets dat ze nog niet zagen. We baden, voor de tieners, de wijk en elkaar. In de eerste maanden heb ik moeten leren om op m’n knieën te gaan.” trouw, geduld en relatie “De eerste jongen kwam aanlopen. De tweede. Hij nam weer vrienden mee. Die eerste maanden leerden wij wat trouw, geduld en relatie echt betekenen. Die tijd heeft ons gevormd en heeft gemaakt dat we nu een gemeenschap met elkaar zijn. We bemoedigen elkaar, benoemen wat we zien groeien: de jongens komen, er zijn meidenclubs en maatjeswerk.” toegewijd “We dagen elkaar uit om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik zie het terug aan vrijwilligers zoals Thomas, die jaarvrijwilligers en stagiaires coacht. Aan Rokus die fondsenwerving oppakt. Gerda die zich toewijdt aan het maatjeswerk en al die andere vrijwilligers.” geen andere oPtie “Het is een voorrecht om zo te mogen werken aan een gemeenschap in de wijk. Wij willen tieners het verhaal van Jezus vertellen. Dan is er geen andere optie dan dat wij dat verhaal proberen voor te leven. Dat we Jezus navolgen in hoe Hij met mensen omging, luisterde, tijd nam om met Zijn Vader te spreken, sprak en handelde.” niet wij en Zij “We hopen dat tieners niet alleen toeschouwer blijven, maar juist ook deelgenoot worden. Dan vallen termen weg als wij en zij, doelgroep en vrijwilligers, maar dan gaat het over wíj. De gemeenschap die groeit: het Koninkrijk van God in Zwolle.”

“wij willen tieners het verhaal van Jezus vertellen”


youth for christ Zwolle op straat

Youth for Christ

Zwolle

Missie Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ Zwolle jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. We geloven dat elke jongere in Zwolle de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen. Wij houden van jongeren en vinden hen waardevol. Ze hebben werkelijke betrokkenheid nodig en daarom willen wij in woord en daad Gods liefde met hen delen. Wij willen jongeren zien opbloeien en geloven dat Gods liefde jongeren positief verandert. Elke stap vooruit, op elk terrein van hun leven is daarbij belangrijk. Leven en geloven doe je niet alleen. Elke jongere heeft een inspirerende gemeenschap nodig om te groeien. Youth for Christ Zwolle wil vormgeven en bijdragen aan deze inspirerende gemeenschap en christenen toerusten voor missionair jongerenwerk. werkwijze Het werk van Youth for Christ Zwolle is relationeel en behoeftegericht. Dat doen we door ons hart te delen en relaties op te bouwen. Trouw en geduld zijn daarom belangrijk: wat we zeggen, doen we. Activiteiten helpen om jongeren te leren kennen, relaties op te bouwen en te verdiepen. We hebben zowel individueel jongerenwerk als groepsactiviteiten. Met vrijwilligers Youth for Christ Zwolle bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Wij geloven dat als we dichterbij jongeren willen komen, vrijwilligers dichterbij God en elkaar moeten komen. Daarom worden vrijwilligers intensief gecoacht om hen toe te rusten voor missionair jongerenwerk. Iedere vrijwilliger krijgt de mogelijkheid om zijn talent in te zetten voor jongeren; de een voetbalt, de ander schrijft nieuwsbrieven. Daarbij moedigen we hen aan om te investeren in hun relatie met God, in elkaar en in de jongeren. Wij streven ernaar een gemeenschap te zijn waar jongeren zich welkom voelen.

saMenwerking We vinden de verbinding met de kerk belangrijk omdat wij ons werk zien als onderdeel van kerk(en). We zoeken naar mogelijkheden om het jongerenwerk te verbinden en bruggen te bouwen naar kerken. Met een aantal kerken wordt intensief samengewerkt. Kerken bidden, bieden financiële support, stellen ruimtes beschikbaar en maken ons werk bekend onder christenen in Zwolle.

Wat We doen: • groepsactiviteiten zoals meidenwerk ‘GirlzOnly’ en inloop in het jeugdhonk • sportactiviteiten zoals panna-voetbal, volleybal en streetdance • individuele begeleidingstrajecten (maatjeswerk) met jongeren op het gebied van privé, werk en school • jaarlijks een tienerkamp en jongens- en meidenkampen • thema-activiteiten over onder andere sociale vaardigheden en grenzen stellen


“Als er iets is, helpen ze je” Catharina (15) leerde Youth for Christ kennen via de sonrise sportweek. sinds 2009 komt ze elke week naar het panna-voetbal in dieze. “Ik kom elke week naar panna-voetbal. Om te voetballen en voor de gezelligheid. Het is een superleuke groep mensen waar je ontzettend mee kunt lachen.” suPergeZellig “Ik ken de mensen hier van Youth for Christ al heel lang. Het mooiste wat ik meegemaakt heb, is het kamp. Alles wat we deden was leuk. Ze vermaken ons met voetballen en volleyballen. Als er wat is, kunnen ze helpen.” ik Praat er niet over “Ik heb niet echt iets met het geloof. Ik praat er ook niet over. Nou ja, ik heb ‘t er wel een keer over gehad, maar ik heb niet onthouden waar het over ging. Ik vind het ook wel prima.” stiCker “Ik zie aan de mensen van Youth for Christ wel dat ze geloven. Dat zie ik op de bus, door de Youth for Christ-sticker. En ze schelden niet. Wanneer wij schelden, zeggen ze daar iets van. Als er iets is, dan helpen ze. Dat doen andere mensen ook wel, maar hier betrekken ze God erbij. Dan zeggen ze ‘God helpt je, God is er voor je.’”


vrijwilliger godelieve:

“Youth for Christ voelt voor mij als familie” sinds een paar jaar kent godelieve (18) Jezus. Ze is zo enthousiast over Zijn liefde dat ze het graag wil uitdelen aan andere jonge meiden. daarom draait ze mee als vrijwilliger. “Op mijn twaalfde kwam ik door de sportweek in aanraking met het geloof en maakte ik de keuze voor Jezus. Dat was een geweldige ervaring, maar thuis vond ik het soms zwaar. Mijn familie is niet christelijk en daardoor heb je soms het gevoel dat je er alleen voor staat. Ik miste dat ik het geloof niet kon delen. Dat kon wel bij Youth for Christ. Mirte hielp mij het geloof te ontdekken.” Zoek het uit “In 2010 gaf ik mij op als medewerker van de sportweek. Na die zomer ben ik met een aantal meiden een meidenclub gestart. Immers, ik had zelf ervaren hoe belangrijk het is dat je niet losgelaten wordt na zo’n geweldige sportweek. Hoe kon ik het

maken om tegen de jongeren die ik ontmoet had te zeggen ‘zoek het nou maar weer zelf uit!’” thuiskoMen “Inmiddels draait de meidenclub vier jaar. Ik ben mee geweest met het startweekend van Youth for Christ. Dat voelde als een soort van thuiskomen in de christelijke wereld. Youth for Christ voelt als m’n familie. Iedereen doet zijn of haar dingen. Je zit niet op elkaars lip, maar ontmoet elkaar wel. Dat is ook wat er thuis gebeurt.” altijd wel ieMand “Daarnaast heb je de ruimte om jezelf te ontwikkelen en te leren kennen. Er is altijd iemand die je daarbij wil helpen. Het is fijn en goed om na te denken over de belangrijke dingen in het leven.”


Kom ook dichterbij kom ook dichterbij jongeren samen met Youth for Christ Zwolle. Bid Gebed is onmisbaar voor het werk dat we doen. We moedigen onze jongerenwerkers aan om samen te bidden voor de jongeren die ze ontmoeten, omdat we geloven dat God degene is die hun harten aanraakt. Bid mee voor de jongeren in onze stad en vraag de gebedspunten aan via ronald.welmers@yfc.nl. geef Het jongerenwerk van Youth for Christ Zwolle wordt voor een groot deel gefinancierd door de support van kerken en trouwe, betrokken donateurs. Investeer in jongeren en maak een gift over via de machtigingskaart of maak je bijdrage over naar rekeningnummer IBAN NL28 RABO 0111 4448 88 t.n.v. Zwolle. word vrijwilliger In Zwolle werkt een team van 35 vrijwilligers. Meidenwerkers, voetballers en organisatoren; ieder gebruikt zijn of haar talent om dichterbij jongeren te komen. De intensiviteit verschilt.

Jaarvrijwilligers

We zien ook dat christelijke jongeren graag intensief willen investeren in andere jongeren. Daarom hebben we een vrijwilligersjaar ontwikkeld, zodat een vrijwilliger een jaar lang fulltime zich kan inzetten voor jongeren in de stad en de plaatselijke kerk. Het is doen en ontdekken. Daarbij krijgen zij onderwijs, is er aandacht voor hun relatie met God en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. doe mee

Welk talent wil jij inzetten? Doe mee! Neem contact op met ronald.welmers@yfc.nl.

Youth for Christ nederland Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Youth for Christ komt jaarlijks in contact met 50.000 jongeren: op straat, in de kerk en op school. op straat: In tientallen plaatsen werken we met jongeren via ondermeer jongerencentra, straatvoetbal, individuele coaching, meidenclubs en missionaire projecten. in de kerk: Voor 600 kerken verzorgt Youth for Christ missionaire trainingen en programma’s. op school: We zijn actief op 160 scholen met educatief theater en aansluitende verwerkingslessen. Meer info: www.youthforchrist.nl

Youth for Christ Zwolle Ruusbroecstraat 205 8022 EE Zwolle www.yfczwolle.nl Ronald Welmers 06 214 524 35 ronald.welmers@yfc.nl Giften: Youth for Christ t.n.v. Zwolle IBAN NL28 RABO 0111 4448 88

Youth for Christ Zwolle Folder  

Het verhaal van Youth for Christ Zwolle verteld door de verhalen van jongeren, vrijwilligers en werkers. Wat doen wij, wie zijn wij, wat is...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you