Page 1

Wonderbaarlijk werk Zwolle, 16 september 2016

Geachte «Geslacht» «Tweede_voornaam» «Achternaam», Heeft het zin wat wij doen? Dit vraag ik mij geregeld af. Zolang en zoveel investeren in ogenschijnlijk onverschillige jongeren. Hoeveel verschil kunnen wij nu maken in die paar uur per week dat we jongeren soms zien in verhouding tot hoeveel ze thuis, op school of met vrienden zijn. Soms zie ik zo weinig. God, heeft het zin? Ik denk aan de wonderbaarlijke spijziging, waar Jezus de discipelen opdracht geeft dat zij de mensen maar eten moeten geven. Dan zie ik mezelf als discipel en reageer: “Heer, kunnen we de mensen niet beter wegsturen? Wat kunnen wij nu voor hen betekenen? Wat heeft het voor zin? We hebben slechts vijf broden en twee vissen”. Jezus zegt: “Breng ze mij”. Hij zegent het brood en dankt God ervoor en vanuit deze vijf broden en twee vissen wordt jong en oud verzadigd. Vanuit het weinige creëert Jezus veel, er is overvloed! Ja, laten we brengen ons weinig brood en weinige vissen. Onze korte tijd met jongeren, onze ‘kleine’ invloed op hun levens. God vermenigvuldigt. In overvloed. Wat een belofte. Ik zie al wat vermenigvuldiging. Ik hoor jongeren bidden, ik zie jongeren hun school halen, ik zie jongeren die zich inzetten voor vluchtelingen, ik zie vrijwilligers mooie keuzes maken. En ik droom van de komende overvloed. Ik droom van jongeren die een leven met Jezus gaat leiden en voorbeelden worden voor hun familie, voor hun vrienden, voor ons. Droomt, dankt en zegent u mee? In christus verbonden. Eisse Noordhof Teamleider Diezerpoort Youth for Christ Zwolle Postadres Bezoekadres Ronald Welmers Eisse Noordhof Postbus 1019 Ruusbroecstraat 205 ronald.welmers@yfc.nl eisse.noordhof@yfc.nl 8001 BA Zwolle 8022 EE Zwolle 06-21452435 06-33055963 www.yfczwolle.nl Giften: NL70 RABO 0170 7639 00 t.n.v. YfC Zwolle


NIEUWSBRIEF ZWOLLE - SEPTEMBER 2016

Dichterbij jongeren in Zwolle Zwolle

Sonrise 2016 Het is alweer bijna twee maand geleden; Sonrise in Dieze. Teamlid Nick doet verslag: Het is altijd de vraag hoe nu verder te gaan na een Sonrise week. Wanneer je anderhalve week lang met niets anders bezig bent dan de jongeren/kinderen in Dieze, God en het Sonrise team, is het ‘normale’ leven nogal een opgave. Zegen Wij hebben een hoop zegen mogen ervaren tijdens die anderhalve week. Van het simpele feit dat niemand iets gebroken heeft (heeft u dat zeil met zeep en water gezien?) tot het briljante weer wat we gekregen

hebben. De omstandigheden waren geweldig waardoor wij volop liefde, aandacht en Gods boodschap konden uitdelen.

Gebed Eén van de momenten die eruit springt is het moment waarop een jongere enorm last had van een knieblessure en het hier over had met een teamlid. Waarna de jongere het toestond om voor hem en zijn knie te laten bidden. Pijn weg. Dit zijn briljante dingetjes. Ora et labora Het blijft me verbazen dat het me blijft verbazen wat voor zegen er rust op het pure praktische bezig zijn in

Gods koninkrijk op deze aarde. Onophoudelijk biddend (want er werd wat afgebeden, niet alleen door ons maar er zijn hele teams aan het bidden geslagen). En nu… “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Mat. 6:33) blijkt meer waar te zijn dan we (ik in ieder geval) vaak durf te geloven, misschien is het ‘normale’ leven toch niet zo’n opgave als we het biddend en werkend in Zijn koninkrijk zullen doen, het hele jaar, niet slechts één week in de zomer.

Afsluitingsfeest

Afsluitingsfeest van Sonrise bij de huiskamer van YfC. Volleybal, basketbal, Panna, spelletjes, rap, zang en een hoop gezelligheid!

Dit jaar hebben we voor het eerst de Sonrise week afgesloten bij de huiskamer van YfC. Dit om de verbinding tussen Sonrise en YfC te benadrukken. Tijdens de vakantie kwam ik op kantoor en stonden er twee jongeren voor de deur. “Dit is toch van YfC? Kunnen we hier komen? “ De jongeren weten de huiskamer nu meer te vinden. We zien er naar uit dit jaar met deze jongeren op te trekken.


UIT-jaar "In het UIT-jaar stap je even uit je ‘normale’ dagelijkse leven. Uit de normale gang van zaken, uit het studentenleventje, uit je comfortzone. Ik begon het UIT-jaar met de vragen: wie ben ik en wat kan ik? Elke dinsdag hebben we uitgebreid les gekregen van coaches, mentors, dominees, vrijwilligers en social workers. Ik heb geleerd over wie ik ben, wie Jezus is, over leiderschap en discipelschap, contact maken en nog veel meer. Maar wat mij het meest heeft geholpen om een antwoord te vinden op mijn vragen, zijn de activiteiten. Vooral door de panna: daar heb ik leiding leren nemen door erin te oefenen. Ik heb ook veel over God geleerd. Ik heb nergens zoveel verschillende kerken bij elkaar zien komen, die met liefde een discussie aangaan en elkaar in hun waarde laten. Het UIT-jaar biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, God te leren kennen, te dienen in de wijk en in de kerk, en veel vriendschappen op te bouwen. Dus als je nog een keuze moet maken voor komend jaar, sluit UIT dan niet uit! đ&#x;˜‰" Dit schreef oud-student Jop over het UIT Vormingsjaar dat hij in 2015/2016 volgde met drie andere jongeren bij Youth for Christ Zwolle. Inmiddels zijn we weer met een nieuwe groep studenten van start gegaan! Drie meiden hebben ervoor gekozen om dit jaar erop UIT te gaan in Zwolle. Door trainingen, coachingsgesprekken en betekenisvolle activiteiten in de stad en de kerk zullen zij zichzelf en God beter leren kennen, ontdekken wat bij hen past qua studie & werk en groeien in discipelschap. We zijn enorm blij met deze nieuwe UITers en zien ernaar uit om dit jaar met hen op te lopen. Ook zijn we dankbaar voor de vele Zwolse vrijwilligers die zich willen inzetten voor het vormingsjaar. Bijzonder hoe christenen uit heel Zwolle jongeren willen helpen om te groeien! Bidt u mee voor een gezegend jaar, dat de studenten zich thuis zullen voelen en mogen groeien als geliefde dochters van God?

Spelletjesmiddag met vluchtelingenkids De meiden van girlz-only (meidenclub 13-) doen graag wat voor een ander. En dat bleek ook dit jaar weer. Dolenthousiast stonden ze te springen om de handen uit de mouwen te steken en hun liefde uit te delen voor een goed doel. Ze kwamen met het gave idee om een spelletjesmiddag te organiseren voor kinderen van vluchtelingen. Samen plezier maken, spelen en even ‘nergens’ aan denken. Er werden spelletjes uitgewerkt, en uiteraard werd er een Hollandse twist aan gegeven om zo ook nog wat bij te dragen aan de inburgering van deze kinderen. En, waar geholpen kon worden, deden de meiden dat met heel veel plezier. Het was een mooie middag van ontmoeting, lekker spelen en gek doen en natuurlijk veel lekkers eten, want dat zorgt altijd voor een heerlijke verbinding, uit welk land je ook komt‌.dit smaakt naar meer !

Meidenkamp Hattem Begin september zijn we met de meiden van girlz only 13- kamp geweest. Het thema van dit weekend en daarmee direct het hele jaar is : Jezelf leren kennen. Veel meiden gaan nu naar de middelbare school of zitten in groep 8 en komen dus in aanraking met veel nieuwe mensen. De mensen om je heen hebben een belangrijke invloed op wie je bent/wordt. Het weekend stond bol van de mooie activiteiten en ontmoetingen. Op zondag werden de meiden wakker gedrild door Marten en Nick. Deze ex-militairen hebben ze een bootcamp gegeven. Hierin moesten ze als team samenwerken en werden ze zich bewust van de invloed die ze hebben op de groep. Bijvoorbeeld; als er iemand door de leiding heen praatte moest de hele groep opdrukken. Dit hebben we mooi kunnen afsluiten met het ‘spiegel jezelf’-spel. Wij kijken als leiding uit naar het nieuwe jaar samen met de meiden!

Youth for Christ Zwolle nieuws september 2016  

Nieuwsbrief van Youth for Christ in Zwolle. Meidenkamp, UIT Jaar, Sonrise.

Youth for Christ Zwolle nieuws september 2016  

Nieuwsbrief van Youth for Christ in Zwolle. Meidenkamp, UIT Jaar, Sonrise.

Advertisement