Page 1

Vooruit blikken

Komend jaar staat er een aantal nieuwe dingen op het programma. Zo starten we in september met een tweede meidenclub. De ene woensdag zal dit een avond zijn zoals die er nu uit ziet, en op de andere woensdag zal dit een Girlz Only+-avond zijn. Dit is een avond met veel meer diepgang en is in een besloten groep. Vanuit de Sonriseweek is er al een aantal meiden die hier aan mee doen. Zo gaan we samen op zoek naar wie God is en wat er allemaal in de Bijbel staat. Verder gaan we aan de slag met een jaarlijn. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. We willen het hele jaar in grote lijnen één onderwerp aanhouden, en daar over nadenken met het team. In het vrijwilligersweekend, wat in oktober voor de tweede keer georganiseerd wordt, zal de start zijn. Verderop in het jaar hebben we eens in de twee maanden een toerustings- en trainingsavond voor de stagiaires, vrijwilligers en andere betrokkenen. Het doel hiervan is het creëren van toewijding. Maar ook het aspect van samen optrekken, het vormen van een gemeenschap, is een belangrijk onderdeel. Een deel van het team heeft het afgelopen jaar meegedaan met een traject van Nederland Zoekt, om te onderzoeken hoe we ‘gemeenschap’ een grotere rol kunnen geven binnen Youth for Christ. Het vrijwilligersweekend en de jaarlijn zijn de eerste concrete stappen die we zetten.

‘WE STAAN OP EEN KRUISPUNT’ Dat zijn de woorden waarmee dit proces begon. De afgelopen vier jaar heeft Youth for Christ Zwolle een mooie weg afgelegd; God heeft het werk gezegend. Er zijn ondertussen diverse activiteiten voor jongeren en er is een heel mooi team van medewerkers en vrijwilligers opgebouwd. Met de jongeren uit Dieze zijn veel relaties opgebouwd en Youth for Christ Zwolle is bekend in Dieze en Zwolle. De laatste paar maanden is er hard gewerkt aan een meerjarenplan voor Youth for Christ Zwolle. Er zijn veel dromen en verlangens, en er is geprobeerd die dromen nu concreet te maken. Drie pijlers die daarbij leidend zijn: een vaste veilige plek, gemeenschap en toerusting. Binnenkort krijg je een extra nieuwsbrief, specifiek over het meerjarenplan.

Youth for Christ Zwolle Ruusbroecstraat 205 8022 EE Zwolle www.yfczwolle.nl Ronald Welmers 06 41 15 29 37 ronald.welmers@yfc.nl Giften 1707.63.900 t.n.v. Youth for Christ Zwolle

Met 10 jongeren

op kamp

We zijn met tien jongeren uit de wijk op kamp geweest. We zaten in het scoutinggebouw van Kon Tiki in Putten. Een korte terugblik. Vrijwilliger Marten vertelt: “De eerste avond zijn we begonnen met een kennismakingsspel. De volgende dag stond weer bol van activiteiten waaronder zwemmen en een ruilspel. De jongeren kregen een pen, waarna ze moesten proberen om deze te ruilen voor een groter voorwerp bij voorbijgangers of winkels in het centrum van Putten. Uiteindelijk kwamen de jongeren terug met fietsen, gordijnen, spiegels, nep-mobieltjes en sieraden.” Ook de jongens- en meidenavond die ’s avonds werd georganiseerd was goed. Waar de jongens vooral fysiek werden uitgedaagd met touwtrekken, boomstamwerpen en het duwen van de bus, lag bij de meiden het accent op het praten. De boodschap van de avond was dat we allemaal mooi zijn. En dat was voor sommigen de eerste keer dat ze dat hoorden. Volgens jongerenwerker Eisse was het een succes: “We mogen terugkijken op een supergaaf kamp met de jongeren waar we ze echt hebben mogen zien opbloeien en groeien en waar de relaties versterkt zijn.” Dat bleek ook toen vrijwilliger Gerda een paar weken later het veld kwam oplopen. Een van de meiden rende naar haar toe om haar een knuffel te geven: “Dat deed ze anders nooit! Ze is na het kamp een stuk positiever geworden!”

Bedankt! Om ons werk te kunnen doen zijn we afhankelijk van donateurs en giften. Dit jaar hebben we, naast donateursgelden en giften, uit verschillende hoeken dingen mogen ontvangen. Zo hebben we van Univé nieuwe bureaus, bureaustoelen en kasten gekregen en van het Hervormd Weeshuis nieuwe computers en laptops. De toner voor de printer krijgen we altijd gesponsord door printerabc.nl. We zijn hier erg dankbaar voor en daarom willen we deze ruimte ook gebruiken om al deze bedrijven en mensen te bedanken. En bovenal dank aan alle donateurs! Zonder jou kunnen we het werk niet doen. Bedankt!


NIEUWSBRIEF ZWOLLE. NUMMER 2, SEPTEMBER 2013

dichterbij jongeren in Zwolle

Sonrise in Dieze In de eerste week van de schoolvakantie is er weer fanatiek gesport met de kinderen en jongeren uit Dieze. Het team bestond dit jaar uit dertien sporters. Naast het voetballen, volleyballen en dansen was er nu ook de mogelijkheid tot acrogym. Dit was bij zowel de kinderen, jongeren als het sportteam zelf een groot succes. De sfeer op het veld was heel positief en rustig, wat erg mooi was om te zien. De complimentjes vlogen je om de oren! Tijdens een getuigenis vertelde een van de sporters dat ze niet alleen in het park zijn omdat ze de jongeren tof vinden, maar ook omdat ze Jezus tof vinden. Vanuit het publiek riep een jongen: “Wij komen hier omdat we júllie tof vinden!”

God heeft grote dingen gedaan. Harten zijn aangeraakt door Zijn liefde. We hebben veel met de jongeren mogen bidden en konden getuigen over Jezus. Een aantal jongeren heeft bewust de keus gemaakt om een kind van God te willen zijn! Een lach, een knuffel, een schouderklopje, een knipoog, allemaal kleine gebaren die veel betekenden. Maarten,

een van de jongeren die later in de week vaak langskwam vertelde: “Al was deze ervaring vrij kort voor mij, het voelde alsof ik woensdag gehoord ben en mede dankzij jullie team is Jezus naar mij toegekomen dit weekend. Ik wou dat ik er maandag al bij was.” We kijken terug op een bijzonder mooie week. Maar we mogen ook vooruit kijken naar de dingen die nog komen. Jezus is deze week naar ons toegekomen en blijft aan het werk in de harten van de jongeren. Want wij vertrouwen erop dat Hij Die in hen een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus (Fil 1:6).

Sonrise is een sport en evangelisatieproject en wordt in Dieze door twee kerken ondersteun: De Vrije Evangelische Gemeente en de Grote Kerk gemeente. Vanuit de laatste gemeente zaten dit jaar ook drie sporters in het team. Het kerkteam is onmisbaar tijdens Sonrise. Naast de vele voorbereidingen die ze treffen, zijn ze gedurende de week een enorme hulp voor het sportteam.

Nieuwsbrief Youth for Christ Zwolle september 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you