Page 1

DiezeKerstMagazine OP DE KOFFIE Bij Bosshardt

Het kerstevangelie in vier talen

Zeven kerken in Dieze stellen zich voor Wijkagent Raymond van Wezel:

‘Dieze is zo divers; zo interessant’ 2013


Hopen en uitzien Het afgelopen jaar overspoelden de kranten ons met berichten over faillissementen, mensen die zijn ontslagen, toename van de jeugdwerkloosheid, versobering van voorzieningen en toeslagen, toename van armoede en executieverkopen van goederen en huizen. Wanneer je hiermee te maken krijgt is het bepaald niet gemakkelijk om positief te blijven: als je werkloos wordt, verlies je meer dan je baan. Doordat er fors minder financiële middelen zijn is het lang niet altijd mogelijk mee te doen met allerlei zaken die voor andere groepen in de samenleving wel mogelijk zijn. Armoede wordt meestal verborgen voor de buitenwereld, mensen willen en durven er vaak niet met anderen over te praten. Allerlei uitwegen worden gezocht om ergens niet aan mee te hoeven doen omdat het geld kost. Langzaam dreigt een sociaal isolement. Welke betekenis kan kerst dan nog voor jou hebben? Het maakt het sociale onderscheid in levensstijl eerder pijnlijker duidelijk, dan dat het een feest is. Kan Jezus Christus, die als Gods zoon naar de aarde is gekomen om vrede met God te brengen, iets betekenen voor jouw moeilijke situatie vandaag, hier en nu? Jezus was er niet alleen destijds, meer dan 2000 jaar geleden. Het is niet alleen een feest van vroeger, maar je kunt er ook nu naar uitzien, Hem te ontmoeten en te ervaren. Hij is er ook nu, en kan vandaag werkelijkheid worden in uw en jouw leven. Dan klinkt er in moeilijke situaties ook hoop. Jezus kan door geloof nieuwe betekenis geven in je leven. Dan wordt het zelfs midden in de zorg, spanning en ellende al weer een beetje licht. Omdat Jezus naar je omziet. Ondanks alles wil Hij er voor u, voor jou zijn. Licht brengen in jouw duisternis, waardoor je kunt uitzien naar een nieuw begin. Ds. Dick Hoekman

De kerken in Dieze wensen u gezegende kerstdagen COLOFON DiezeKerstMagazine is een uitgave van zeven kerken uit de Zwolse wijk Diezerpoort: Baptisten gemeente Zwolle; Christus Centraal Zwolle; Gereformeerde kerk Vrijgemaakt; Grote kerk gemeente; Leger des Heils; Vergadering van Gelovigen; Vrije Evangelische gemeente; alsmede Youth for Christ. DiezeKerstMagazine wordt huis-aan-huis verspreid in de wijk Diezerpoort (Dieze-oost, Dieze-west en Indische buurt). Voor algemene informatie: Truus Wever (truus.wever@home.nl). Redactie: Richard van Koot Rik Kooijker Hylke van der Zee (eindredactie) Vormgeving: Matt van Gelder de Neufville Fotografie: Hylke van der Zee Rik Kooijker Illustratie: Kyra Schuurman Druk: Drukwerkdeal

2 KERST in DIEZE 2013

INHOUD 3 4

We zingen het ’Stille Nacht’ dankzij een kapot kerkorgel Alles mag, niks moet… ‘Bij Bosshardt’ is iedereen welkom

6

Het kerstevangelie vier keer hetzelfde, maar toch heel anders

8

Naar de kerk, maar vooral sfeer en lekker eten Buurtbewoners over hun kerstbeleving

10

‘Dieze is zo divers; zo interessant’ Wijkagent Raymond van Wezel over ‘zijn’ wijk

12

Een kerststripverhaal met Zwols tintje

Geschreven vanwege een

kapot kerkorgel Het bijzondere verhaal achter ‘Stille Nacht’

Tekst: Hylke van der Zee

Geen kerstfeest zonder het Stille Nacht, zonder twijfel wereldwijd het meest gezongen kerstlied. De ontstaansgeschiedenis van dit lied, dat ieder jaar weer over de hele wereld mensen ontroert, is op z’n minst bijzonder te noemen.

H

et is 24 december 1818. Kapelaan Josef Mohr van de St. Nicolaasparochie in Oberndorf bij Salzburg (Oostenrijk) heeft samen met organist Franz Gruber een probleem. Het orgel in de kerk is kapot en kan dus niet gebruikt worden in de kerstviering, die over enkele uren moet beginnen. Om toch een feestelijke viering te kunnen hebben, stelt Josef Mohr aan zijn organist voor om dan maar een lied te maken. Hij gebruikt daarvoor een gedicht dat hij in 1816 geschreven heeft. Gruber leest het en schrijft ter plekke een melodie voor twee mannenstemmen, koor en gitaar. Diezelfde kerstnacht zingen Josef Mohr en Franz Gruber hun Stille Nacht, ondersteund door koor en gitaar.

Het lied bleef aanvankelijk alleen in Oberndorf bekend, totdat orgelbouwer Karl Mauracher in 1824 naar Oberndorf komt, het hoort en meeneemt naar Fügen in Tirol. Hier geeft hij het aan de familie Strasser, die regelmatig optreedt als familiekoor. De familie reist jaarmarkten en tentoonstellingen af. In 1832 geeft deze familie een concert in Leipzig, waar zij Stille Nacht zingt. Een ander familiekoor uit Tirol, de familie Rainer, zingt het lied in 1839 in New York voor de uitgebrande Trinity Church. Steeds meer koren nemen het lied op in hun repertoire en in de jaren daarna wordt het Stille Nacht ook gebruikt voor de samenzang. Het lied is inmiddels in meer dan veertig talen vertaald en

uitgevoerd door ruim driehonderd artiesten en is daarmee wereldwijd één van de meest populaire liederen aller tijden. En zo is Stille Nacht, Heilige Nacht, geschreven vanwege een kapot kerkorgel, over de wereld verspreid.

cht!

ige na l i e h , t h ac

Stille n

acht! eilige n h , , t h c a rwacht Stille n ang ve en zal, l , n o o Z ns zalig Davids al, enen ee ethlehems st jo l i m B Die n i n gebore eer, wordt selen H r. p e h c s r e Hee Hij, d epselen h c s r e Hij, d ind, eilig K h , d n i int, , os K daars m om ontzegd n Hulplo o z w d u jk o i r r t . U Dat zo gelegd ebt Ge oeken r mij h d o o n i v n k oo stro e Ge op arvoor. wordt ken da n a d U e arvoor. Leer m ken da n a d U e Leer m cht! ilige na racht e h , t h ac rdt geb d; Stille n heil wo loren in schul . n e ’ d r e v u Vree , rv ld wereld rlijk ve aan een fte wordt hee elo Gods b ij eer! Gode z , n e m A ij eer! Gode z Amen,

3


Petra Timmerman, coördinator buurtsteunpunt Bij Bosshardt:

‘Dit is mijn droom; hier doe ik het voor’

tv kijken; een spelletje doen… Het kan allemaal. Gastvrouw Giny Beukema heeft duidelijk plezier in haar werk. ‘Mevrouw Glimlach’, wordt ze nu al genoemd. ’’Ja, want die mevrouw lacht altijd’’, verklaart Henk van een paar straten verderop. Met een uitbundige glimlach schenkt Giny koffie in: ’’We gaan de mensen al kennen. Sommigen komen iedere dag; ’s morgens én ’s middags. Anderen af en toe. Sommigen gaan ook even naar onze kledingwinkel, of komen na het winkelen voor een kop koffie.’’ Gastheer Dick Steenbergen: ’’We hadden er geen rekening mee gehouden dat mensen tussen de middag ook zouden blijven. We dachten: ’s morgens koffie en ’s middags weer terug voor de thee. Nou, vergeet het maar. Ze blijven gewoon zitten…. Dus zijn we nu ook maar broodjes gaan smeren…’’

Kerstfeest voor de buurt Groot feest was het op 21 september. Op die zonnige zaterdag openden twee leiders van het Leger des Heils het buurtsteunpunt Bij Bosshardt. Zij deden dat door dwars door een papieren wand te stappen met daarop afgebeeld twee markante personen: majoor Aleida Bosshardt en de Zwolse rockster Herman Brood. Uit twee enorme koffiekoppen schonken ze koffie in een al even grote koffiekop. Symbolischer kan haast niet: de buurt is welkom Bij Bosshardt…

Nog even en het is kerstfeest. Uiteraard is Bij Bosshardt rond de kerstdagen ook open, maar heel speciaal op vrijdag 20 december, tijdens de normale openingstijden: van tien tot zes uur. Petra Timmerman: ’’Dan hebben we kerstfeest voor de buurt. We gaan hier alles feestelijk versieren en natuurlijk is er wat extra’s bij de koffie…’’ Het concept Bij Bosshardt is niet nieuw voor Petra. Ze was gedurende twee jaren nauw betrokken bij het Bij Bosshardt-project in Hengelo, waar ze ook coördinator was. Maar toen bekend werd dat het Leger des Heils ook een Bij Bosshardt zou starten in Zwolle, heeft ze zich direct gemeld. Petra: ”Juist dat nieuwe, dat ongewisse, die uitdaging… Dat spreekt me aan. Toen ik in Hengelo begon liep het project al. In Zwolle was sprake van pionieren. Dat vind ik een uitdaging.’’

De vrijblijvendheid is dé kracht

Door Hylke van der Zee

D

e geur van pinda’s, uien en kruiden vult de ruimte. In twee grote pannen staan mensen te roeren alsof hun leven er van afhangt. Anderen dekken de tafel: gerinkel van bestek, soepkommen en glazen. ’’Je hebt zeker honger, anders ben je nooit zo vroeg…’’, wordt er geschamperd als een gast de ruimte betreedt. De sfeer is ontspannen. Er wordt gelachen, de laatste sportnieuwtjes worden uitgewisseld. Donderdag is kookdag in het buurthuis. Buurvrouw Anita heeft vandaag het menu bepaald: pindasoep met brood. Samen met twee andere gasten heeft ze boodschappen gedaan. Nu laat ze zien wat ze waard is… De stalen karren met de soeppannen gaan langs, kommen worden vol geschept. Eén moment stilte… Lovende woorden alom: voortreffelijk! Anita glundert. Drie maanden na de opening dienen de eerste tekenen dat

4 KERST in DIEZE 2013

dit buurtsteunpunt in een behoefte voorziet, zich aan. ’’Er is dagelijks aanloop’’, vertelt coördinator van het steunpunt Petra Timmerman. ’’Mensen komen binnen, kijken verrast om zich heen, proeven een gezellige, ongedwongen sfeer en genieten van koffie of thee. Ze maken een praatje of lezen de krant. Ik moet zeggen: dit is echt boven verwachting. Het is de bedoeling dat diverse activiteiten worden opgestart, maar alleen als daar behoefte aan is. Toen buurvrouw Anita aanbood soep te gaan maken, was de intekenlijst binnen een paar dagen vol. We hebben ook al hutspot gemaakt. Het is echt geweldig. Dit is mijn droom. Hier doe ik het voor.’’ Petra doelt op het enthousiasme van de gasten. De vrijblijvendheid is dé kracht. Je mag overal aan meedoen, maar niets moet. Wil je met een boekje in een hoekje? Prima! Krant lezen;

Petra Timmerman is 46 jaar geleden geboren in Tubbergen, verhuisde als kind naar Geesteren en vervolgens naar Almelo. Petra trouwde en kreeg twee kinderen: Stefan (12) en Vera (16). Het gezin verhuisde naar Gelderland en Petra kreeg een baan als beleidsambtenaar Ruimtelijke Ordening van de gemeente Buren (Betuwe) en ging wonen in Ochten, aan de Waal. Toen in 2007 hun huwelijk werd beëindigd besloten Petra en de kinderen terug te keren naar Twente. Ze kwam terecht in Oldenzaal en woont nu een paar huizen van haar broer. Ook verdere familie woont ‘in de buurt’. En toen viel haar oog op een vacature bij het Leger des Heils. Petra: ’’Die baan – coördinator Bij Bosshardt Hengelo – was precies wat ik wilde. Ik had lang genoeg achter een bureau gezeten; ambtelijke stukken geschreven; overleggen gevoerd met ambtenaren, bestuurders en ontwikkelaars. Ik wilde met ménsen werken; met gewone mensen. Dit was een uitgelezen kans’’. Petra is er heilig van overtuigd dat het project ook in Zwolle zal aanslaan. ’’Het werkt. De formule is ijzersterk. Dat is elders gebleken. Dus dat gaat hier ook echt helemaal lukken. Misschien duurt het even. Maar het komt; dat zul je zien’’.

kerken in dieze Kerkgenootschap Het Leger des Heils Het Leger des Heils is naast een sociaalmaatschappelijke organisatie ook een kerkgenootschap en kent kerkelijke gemeenten die korpsen worden genoemd. Korps Zwolle is dus de kerkelijke gemeente van het Leger des Heils in Zwolle en wil een midden in de samenleving staande kerkelijke gemeente zijn…. Het woord ‘korps’ is afgeleid van het Latijnse woord corpus, wat ‘lichaam’ betekent. In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met het lichaam van Christus. Het woord korps, gemeente, verwijst dus naar het lichaam van Christus. Dat is dan ook wat het Leger des Heils wil: Jezus vertegenwoordigen in Zwolle, door een open gemeenschap te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Korps Zwolle is sinds 1984 gevestigd aan de Geert Grootestraat in Zwolle, in de voormalige Andreaskerk. De naam is gebleven: Andreascentrum. De kerkelijke gemeente houdt iedere zondagmorgen om 10 uur een dienst (samenkomst) voor jong en oud, met de mogelijkheid van een kindernevendienst en kinderoppas. Daarnaast zijn er meerdere activiteiten op de overige dagen van de week.

Kerstactiviteiten:

10 december: kerstviering 55+Club. Aanvang 14.00 uur; vrij toegankelijk. 20 december: Van 10.00 tot plm. 18.00 uur: Kerstfeest voor iedereen in ‘Bij Bosshardt’. 21 december: De scouts van Renatum 57 brengen het vredeslicht rond in de wijk door middel van een Lichtjestocht waaraan alle Dieze-kerken deelnemen. 24 december: Kerstnachtdienst, geleid door Hylke en Irma van der Zee, met medewerking van de zanggroep SOS en het brass-ensemble. Aanvang 22.30 uur; voorzang vanaf 10.00 uur. 25 december: 10.30 uur kerst-bijeenkomst, met aansluitend een kerstbrunch. Kerkgebouw: Andreascentrum, Geert Grootestraat 9-11 Diensten iedere zondag om 10.00 uur Voor meer informatie: www.korpszwolle.legerdesheils.nl

5


1-20 : kerken 2 as c u L s n e g l in dieze Het kerstevangelie vo in het Zwols dialect

Kerstmaaltijd 55+ Op donderdag 19 december vanaf 16.00 uur een gratis kerstmaaltijd voor 55 plussers. Opgeven tot uiterlijk 15 december bij Jan de Vries 038-4529469 of Henk Bulten 038-4202580. Gezinskerstfeest Op dinsdag 24 december is er een gezinskerstfeest met een programma toegankelijk voor kinderen én ouderen. Naast het zingen van kerstliederen is er een christelijke kinderkerstvoorstelling, verzorgd door Mariët van Putten van Schatgraven uit Kampen. Het kerstprogramma is van 18.30 tot 19.30 uur. Kerstdienst met gelegenheidskoor Op Eerste Kerstdag, 25 december, is om 10.00 uur de jaarlijkse kerstdienst; met medewerking van een gelegenheidskoor. Kerkgebouw: De Samenhof Burgemeester Drijbersingel 15 Diensten: elke zondag om 10.00 uur Voor meer informatie: secretaris@baptistenzwolle.nl www.baptistenzwolle.nl

6 KERST in DIEZE 2013

De torrie van de geboor

I

Isa’mn Dogumu 1-7

2

(Matta 1:18-25)

0 giinlerde Kayser Avgustus’tan, tfim dnyanin sayimini amnlayan yazili bir buyruk çikti. 2 Bu fik sayim Kiri-nius’un Suriye valiligi deineminde oluyordu. Herkes sayima katilmaya gitti; her biri kendi kentine. 4 Yusuf da Galile’nin Nasira kentinden Yahudiye’de Davut’un kentine, Beytlehem diye bilinen yere gitti. Çünkü Davut’un soyundan ve aile ku§agindandi. Amaci 93cuk bekleyen ni§anlisi Meryem’le birlikte sayima katilmakti. 6 Onlar oradayken Meryem’in dogurma vakti geldi. 711k oglunu dnyaya getirdi. O’nu kundaga sarip hayvan yemligine yatirdi. Çünkü handa kendilerine yer bulamami§lardi. Meleklerle Çobanlar 8-20 Bu bfflgede gece kirda ne•betle§erek sfirfilerini geizleyen 9abanlar vardi. 9 Rabbin melegi onlara georfindil ve Rabbin geirkemi çevreierinde paria& Sarsici korkuyla doldular. 10 Melek onlara, “Korkmaym” dedi, “i§te size tm insanligi ilgilendiren çok sevindirici Haber’i mfijdeliyorum. 11 Qinkil bugfin size Davut’un kentinde bir kurtarict dogdu. Rab olan Mesih’tir 0. 12 ige size belirtisi: Hayvan yemliginde yatan, kundaga sarth bir bebek bulacaksiniz.” “ 0 anda, Tann’yi öven Oksel bir topluluk, melegin yaninda belirip §eiyle dedi: 14 “En yficelerdeki Tann’ya yficelik, Yeryfiznde O’nu ho§nut eden insanlara esenlik olsun!” IS Melekler yanlarindan ayrilip gge çekilince, 9Dbanlar birbirlerine, “Haydi gelin” dediler, “Beytlehem’e varahm, Rabbin bize agikladigi bu olayi gfirelim.” 16 Ko§arak geldiler. Meryem’i, Yusufu ve yemlikte yatan bebegi buldular. “ Olayi gfirfince gocuga ili§kin kendilerine agiklanan haberi yaydilar. “ Tfim duyanlar gobanlann anlattiklanna §a§ip kaldilar. 19 Cote yandan Meryem bfitfin bunlan yfireginde sakliyor, derin derin clii§finfiyordu.. 20 Çobanlar kendilerine agiklandigi gibi duyduklan, gfirdfikleri her §ey igin Tann’yi yficelterek ve fiverek gen i dfindiller. 3

te van Jezus Christus gi

ng zo:

In die tijd, in het Midden -Oosten, werden meisjes standaard uitgehuwelijkt aan mannen. Ma ria, een meisje van missc hien veertien jaar oud, was uitgehuwelijkt aa n een kill die Jozef ‘Jowie’ Davids heette. Ze waren verloofd, zeg maar. De gewoonte was toen om geen seks voor het huwelijk te hebben. Ma ar ze bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam erachter en hij wa s omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had. Hij kon het in ieder geval nie t geweest zijn! Een grote schande. Maar Jowie was een rustig e boy en hij wilde geen bu zz en redu en haters praatjes over Maria en hij dacht erover om hu n relatie in stilte te verbreken, je weet toc h. Gewoon net doen of hij van nix wist en het uitmaken. Hij werd mo e van al die hoofdpijn en ging dagga. Toen kreeg hij een droom. In zij n droom verscheen een en gel van God. De engel zei: ‘Trankil, Joz ef Davids! Wees niet bang om Maria als je vrouw te nemen. Je sma is niet vreemdgegaan, wa nt het kind dat ze draagt is gemaakt door de heilige Geest. Ze zal een baby boy krijgen. Geef Hem de naam Jezus , dat betekent “God redt”. Wa arom je Hem die naam moet geven? Hij zal zijn volk bevrijden va n al hun fouten en alle shit waar ze in zitten .’ Zo is er toch maar mooi gebeurd wat de profeet Jesaja een paar ho nderd jaar eerder gezegd had. Jesaja had vo orspeld: ‘De maagd zal pregno zijn en bevalle n van een baby boy, en de peeps zullen hem als straatnaam Immanuel geven.’ Jowie werd wakker en de ed wat de engel van God hem gezegd had: hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar tot de bevalling hadden ze geen seks. Toen hun zo ontje werd geboren was Maria nog steeds ma agd. En Jowie gaf Hem de naam Jezus.

© 2011 Ark Media

Kerstproject jonge kinderen Vanaf 1 december (1e advent) is er elke zondag tijdens de kerkdiensten voor jonge kinderen, het kerstproject met als thema ‘God geeft een nieuwe Koning’.

ge is in de stad l wörren: vandae za n va er geboren. Keizer Augustus ur jullie een redd ve en ig id av nd D ku n d va tie n die oners , de Ere. g of dät alle inw IJ is de Messias jullie een verördenin rieven. sk in en ot e ’t teken wèèn: la lli n ju se ur os ve m l za ch zi it D en dät in van ’t riek von plaas tieeboren kind vinn g sg lin pa el n st ee lk n vo lle te zu k ligt.’ Disse eers in een voederba s aover Syrië. iu ld ke rin ik ui Q ew n ek va d do een dens ’t bewin ch bi’j de ch te seling voegen zi op weg umme zi öt ng pl go prees En ne rie de Ie s leger dat God de plase el or em na t r oo de gr ie n n, ee l laoten inskrieve van de enge amp. Jozef gonk woorden: kw de an et nd m va ij r el en vrede op wöö dea, naor Ju or na a in de eugste em ile od al G G in an et re ar ‘E az stad N ij lief-ef.’ umdät e Betle-em iet, alle mensen die di ur id ve av e D rd n ae va or de emel de stad , umme zich te n weerumme na le en ge m en am st de of en id To e van Dav aria, zien n de ärders n samen met M ren egaon, zeie ae w Betleg laoten inskrieve in verwacht ‘Laoten wi’j naor : in e re di ae e, ek w m ou n vr ge en tè anstaonde eigen ogen te zi gaon umme met m he s on e n Er va was. dag is en wat de waeren, brak de wat ter gebeurd e Terwiel ze döör nn zö n ee h kt.’ , en zi’j brac bekend ef emaa n le aer bevalling an , en tröffen ke ik w ’j Zi metiene op weg te kind. rs en ee ng r go ae ’j d, Zi el er ter w edernd dät in de lei em in een vo en Jozef en ’t ki en an ek ia ar do M n ee em in as nd zagen, en gien plase w lei. Toen ze ’t ki k ur ba ve r er te ed t vo dä nd bak, um un aover dät ki n de stad. vertellen ze wat n ston re in de ärbärg va eu ’t n die vandan brache ezegd. Iederiene as w gen en tè de n rs Niet värre döör le de zi’j ie wat de är deur in ’t veld, verbaasd aover sse di al ärders de nach n waere dde. maer Maria be ku n, ie un ze ’j bi over ht ra ’j ac de w Ere bi bleef een engel van de en in aer ärte en r rd de oo w on st ee es w en pi O ngen ’t straol n. De ärders go ke umgèven deur en ze n od re en na ie ez w pr en en einig ven en zodät ze niet w rwiel ze God lo e, te Er e, m de m n n, ru va de ht ad de lic èès ezien zei tègen en: ‘W as ze e-eurd en l w ge s le en al e D . um en skrukk e goed as ezegd. t ik komme julli sies zoas ’t un w pe niet bange, wan i’j öör ’t ele volk bl ni’js brengen, w

demie)

Kerstactiviteiten:

an Jezus De geboorte v

ca Kraijer – (IJssela

De Baptisten gemeente Zwolle maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Belangstellenden zijn van harte welkom. De Baptisten kennen een gemeenschappelijk fundament, namelijk Jezus Christus. Baptisten, hun naam zegt het al, geven gestalte aan hun geloof door doop en belijdenis. Dopen gebeurt door onderdompeling. Maandelijks wordt het avondmaal gevierd en staat open voor ieder die gelooft. De gemeente in Zwolle heeft een vaste voorganger, daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. De gemeente is autonoom en kan dus een eigen beleid voeren. Naast de kerkenraad (bestuur) is er een pastoraal team. Hoogste orgaan van de gemeente is de gemeentevergadering.

De torrie van Mattie

Vertaling: Minke

De Baptisten Unie

kerken in dieze

M at t i e 1 : 1 8 - 2 5

De Vrije Evangelische Gemeente De Vrije Evangelische  Gemeente (VEG) is een  kleine  geloofsgemeenschap waar gastvrijheid, kleinschaligheid  en  openheid belangrijke kernwoorden zijn. De gemeente heef acht jaar geleden een nieuwe start gemaakt en is naar buiten gericht. De VEG  wil mensen helpen om  hun geloof in Jezus  Christus  op een eigentijdse en blijmoedige manier te beleven. Mensen die de VEG bezoeken typeren de geloofsgemeenschap als vrolijk orthodox. In het begin van de 19e eeuw maakten sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk vanwege de dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode. In 1881 vormden een aantal van deze ‘vrije evangelische gemeenten’ een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding, etc. De VEG Zwolle is ontstaan in 1943 door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-evangelischen en dankzij tentcampagnes in Zwolle. De gemeente is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten (www.bondveg.nl).

Kerstactiviteiten:

21 december, 10.00 tot 15.00 uur: uitdeelactie in het winkelcentrum Hogenkampsweg. Om 17.00 uur: kerstviering in de kapel met kerstliederen,  de geboorte van Jezus  in  beeld, een kerstverhaal, samen eten, ontmoeting  met wijkbewoners.  Dinsdag 24 december: vanaf 21.00 uur kerstinloop. Ontmoetingen  in informele (kerst)sfeer. Kerstnachtdienst om 22.30 uur op het grasveldje bij de dierenweide naast de kapel.  In een (kerst) sfeer van  lichtjes,  fakkels en vuurkorven zingen van kerstliederen en luisteren  naar de kerstboodschap. Bij slecht weer in de kapel. Aansluitend aan de kerstnachtdienst  warme chocolademelk en glühwein. 25 december: feestelijke kerstdienst in de kapel, aanvang 10.00 uur.   Kerkgebouw: De kapel Hogenkampsweg 25 Diensten iedere zondag om 10.00 uur www.vegzwolle.nl info@vegzwolle.nl

7


kerken in dieze

kerken in dieze

Vergadering van gelovigen

‘Wij van Brink 13’; de Vergadering van gelovigen, vormen een christelijke gemeente (kerk), een klein stukje van Gods wereldwijde Gemeente. De gemeente bestaat momenteel uit ongeveer zestig personen. Bezoekers van de Vergadering komen behalve uit Zwolle ook uit andere plaatsen in de regio. De beste kennismaking is een bezoek aan de dienst op zondag. Over het ontstaan van deze geloofsgemeenschap in Zwolle is niet zoveel bekend. Rond 1880 wordt er melding van gemaakt in een adresboek. In de jaren 1914/1915 wordt aan Brink 13 een ‘kosterwoning met lokaal’ gebouwd. In dit lokaal worden nog steeds de diensten van de Vergadering gehouden. De Vergaderingen van gelovigen in Nederland vormen een gemeenschap van christenen zonder vaste voorganger of predikant. Iedere zondag is er een eredienst met avondmaalsviering. Het is zowel voor mannen (broeders) als voor vrouwen (zusters) mogelijk een gebed uit te spreken, een lied op te geven of een gedeelte voor te lezen uit de Bijbel. Na de koffiepauze begint een tweede dienst met het zingen met en voor de kinderen. Daarna is er een preek verzorgd door één of meerdere broeders. De gemeenschap is gewoon te dopen op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. Deelnemen aan het avondmaal is mogelijk voor iedereen die zich een kind van God weet. De Vergadering van gelovigen beperkt zich in regelgeving en organisatie. Er is geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Ook is er geen vaste liturgie voor het verloop van de gemeentelijke diensten. Kerkgebouw: Lokaal, Brink 13 Aanvang eredienst 09.30 uur (Tijdens de kerstdagen zijn er geen speciale kerstdiensten) Voor meer informatie: zwolle@vergadering.nu www.vergadering.nu/zwolle

8 KERST in DIEZE 2013

‘Kerk, sfeer en traditie’ Buurtbewoners Dieze over Kerst Kerst roept bij mensen heel uiteenlopende ervaringen en gedachten op. Redacteur Rik Kooijker ging de wijk in en sprak met enkele wijkbewoners. Meneer de Vries (81 jaar), Jeffrey (34 jaar), Anita (29 jaar) en Esther (51 jaar) delen hun verhaal.

Wat is uw religieuze achtergrond?

De Vries: Die heb ik niet. Ach ja, iedereen gelooft wel iets. Jeffrey: Ik ben protestants opgevoed. Anita: Ik heb een christelijke opvoeding gehad, maar ga eigenlijk niet zoveel meer naar de kerk. Zelfs niet met Kerst. Esther: Omdat mijn moeder Joods is, ben ik dat ook. Hoewel ik niet naar de synagoge ga, ben ik wel wachtend op de Messias! Maar ik geloof vooral dat God in de mensen zelf zit. Het gaat erom dat je zelf goed bent en het goede doet. Kerken zijn er vooral opgericht om samen te kunnen zijn. Veel mensen gaan naar de kerk voor anderen.

Kerst gaat over Jezus, wat zegt dat u?

Waar denkt u aan bij Kerst?

De Vries: Aan sfeer, gezelligheid en het samenzijn. Jeffrey: In de eerste plaats aan de geboorte van Christus. Maar familie is ook belangrijk. Anita: Aan de geboorte van Jezus. Esther: Aan versierde winkels en het feest van de christenen.

Wat spreekt u daar wel of niet in aan?

De Vries: Ik kan niet direct iets bedenken wat mij niet in kerst aanspreekt. Wat mij wel aanspreekt is vooral de gezellige sfeer. Jeffrey: Wat mij in ieder geval niet aanspreekt zijn de commerciële dingen, zoals de kerstman. Er wordt zoveel gehyped tegenwoordig. Verplichte familiebezoekjes staan mij ook tegen. Dat hoor je buiten de kersttijd ook gewoon te doen. Wat mij wel aanspreekt zijn onder andere de lichtjes, de gezelligheid en het samenzijn. Anita: Wat mij aanspreekt is dat het Kerstfeest een vrolijk christelijk feest is! Goede Vrijdag en Pasen zijn zo deprimerend, omdat die met dood te maken hebben. Hoewel de opstanding natuurlijk wel positief is. De verplichte familiedingen spreken mij minder aan. Bijvoorbeeld samen uit eten gaan. Er ligt dan vaak een druk op zo’n moment. Esther: Waar ik vroeger woonde daar zong het Leger des Heils midden in de nacht kerstliederen, dat sprak mij erg aan. Wat mij niet aanspreekt is dat er zoveel over eten wordt gesproken. Als je dan toch zo christelijk bent, waarom doe je dan tijdens Kerst niet juist iets goed met je geld?

De Vries: Niets. In ieder geval niet in geloofssfeer. Jeffrey: Dat gaat vooral over geloof, hoop en liefde. Anita: Jezus is het Licht van de wereld. Ik denk niet dat Jezus ooit heeft bedoeld dat wij Zijn verjaardag zouden vieren zoals wij dat nu doen. Hoewel Hij dat vast niet erg zou vinden, is dat niet het doel van Zijn komst geweest. Esther: Ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan, maar dat zegt mij verder niets.

Hoe beleefde u kerst als kind?

De Vries: Thuis werd de boel altijd gezellig gemaakt. Daar hoorden kaarsen bij en een kerstmaaltijd. Hoewel er weinig bijzonders op tafel gezet kon worden, omdat het oorlog was. Maar ondanks dat er weinig te eten was gingen de tradities en gewoontes gewoon door. Dat zie je nu weer gebeuren, ondanks de crisis. Jeffrey: Als kind bracht ik tijdens de kerstdagen veel tijd door in de kerk. Ik maakte deel uit van een hechte gemeenschap die veel gezamenlijk deed. Toch zag ik altijd op tegen het Kerstfeest. Ik heb trauma’s overgehouden aan de toneelstukjes waar ik tijdens een viering aan mee moest doen. Ik zag daar van te voren al tegen op en was bang dat ik mijn tekst zou vergeten. Anita: Meestal gingen we naar de kerk. En gezellig gourmetten bij de kerstboom die wij thuis hadden staan. Esther: Mijn vriendjes deden altijd aan Kerst en ik niet. Ik zag ze altijd twee keer naar de kerk gaan en wilde ook wel een keer mee naar de kerstnachtdienst. Toch was ik niet jaloers, want wij vierden Chanoeka, het ‘feest van de lichtjes’. Mijn moeder verzon tijdens de kerstdagen altijd iets leuks voor ons. We gingen dan vaak samen spelletjes doen, het was tenslotte ook vakantie.

Christus Centraal Zwolle Christus Centraal Zwolle is een kleine, maar hechte geloofsgemeenschap die op zondag bij elkaar komt in het gebouw van muziekvereniging de Bazuin, op de hoek van de Jupiterstraat en de Mombaertstraat. Zoals de naam van de gemeente al aangeeft willen de gemeenteleden Jezus Christus centraal stellen in hun leven, en dus ook in hun bijeenkomsten. ‘’We houden van aanbidding en willen Zijn woord, de Bijbel, serieus nemen en in ons leven laten spreken. Regelmatig eten we samen na de dienst om zo elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen’’, staat te lezen op de website. Een viering kent de volgende elementen: lofprijzing en aanbidding, getuigenissen, woordverkondiging, gebeden. Voor kinderen is er een speciale kinderviering. CCZ is verbonden aan het landelijk netwerk van Friends for Ministries in Fellowship (FMF), een kring van leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie. Op woensdagavond is er bij een van de leden thuis een bijbelstudie of gebedsavond. Christus Centraal Zwolle heeft zijn wortels in de Evangelische- en Pinksterbeweging. De gemeente heeft twee voorgangers en daarnaast zijn regelmatig gastsprekers te beluisteren. Kerstvieringen: Op woensdag 25 december, 1e Kerstdag, om 11.00 uur, met aansluitend een buffet met hapjes. Het thema is: ‘Christus is geboren!’. De toegang is vrij en iedereen is welkom.

Kerkgebouw: De Bazuin, Jupiterstraat 8a. Diensten iedere zondag om 10.30 uur Iedere woensdagavond bijbelstudie/ gebedsavond. Voor meer informatie: www.cczwolle.nl. Secretariaat: Zeebies 31 8043 LM, Zwolle.

9

9


kerken in dieze De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Zwolle-noord De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Zwolle-Noord is geen losstaande kerkelijke gemeenschap. Samen met zo’n 270 gemeentes, gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, maakt deze gemeenschap deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) in Nederland. De gemeente in Zwolle-Noord bestaat uit ongeveer 1200 leden van alle leeftijden. Zij ontmoeten elkaar onder meer in de kerk op zondagen en feestdagen. Binnen de gemeente worden allerlei activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten hebben te maken met het geloof en de versterking van de onderlinge band. Daarnaast worden er ook verscheidene activiteiten voor ontspanning en gezelligheid georganiseerd. De GKV vormt een bonte gemeenschap van jong tot oud: allemaal geraakt door de boodschap van de bijbel. Daarop is het geloof van al deze mensen gebaseerd. En op die basis willen zij zich blijven vernieuwen en ontwikkelen in verbondenheid met de gereformeerde belijdenis, met alle generaties en met stadgenoten in de wijken waar de kerk actief is (Aa-landen, Diezerpoort en Holtenbroek). ‘’Het is ons verlangen om dagelijks te leven met God en met elkaar. Aangevuurd door de Heilige Geest maken we tijd om met hart, hoofd en handen ons geloof te vieren en met liefde elkaar en anderen te dienen. Zo willen we voor iedereen een herkenbare en open stadskerk zijn’’, zo staat te lezen op de website van de GKV. In 2013 heeft de kerk een grondige renovatie/verbouw ondergaan. Die is nu in de afrondingsfase. Kerkgebouw: Opstandingskerk, Esdoornstraat 25 Diensten iedere zondag om 10.00 en 16.50 uur (Tijdens de kerstdagen zijn er geen speciale kerstactiviteiten) Voor meer informatie: www.gkvzwollenoord.nl secretariaat_br@gkvzwollenoord.nl

Wijkagent Raymond van Wezel:

Grote Kerk-gemeente

‘Dieze is zo div ers;

De Grote Kerk-gemeente is een protestantse gemeente op Hervormd-Gereformeerde grondslag. Ook wel Gereformeerde Bond genoemd. De gemeente maakt deel uit van Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Als wijkgemeente van de PGZ heeft ze zorg voor de binnenstad en enkele daaraan grenzende stadswijken, waaronder Dieze. De kerkdiensten worden ’s morgens gehouden in de kerk in het hart van Zwolle: de Grote- of Sint Michaëlskerk en beginnen om 10.00 uur. De avonddiensten worden in een andere kerk gehouden: de Jeruzalemkerk. Deze kerk staat aan de Windesheimstraat in de Zwolse wijk Assendorp. De diensten daar beginnen om 19.00 uur. Alle doordeweekse activiteiten worden ook in de Jeruzalemkerk gehouden. De diensten in beide kerken staan open voor alle belangstellenden.

zo interessant’ De wijkagent is de verbinding tussen de wijkbewoners en het grote politieapparaat. ‘Je beste vriend’, zo wil de slogan ons doen geloven. De redactie ging op onderzoek uit en bevroeg de wijkagent van Dieze, Raymond van Wezel.

Door Richard van Koot

W

il je je voorstellen en vertellen waar je vandaag komt? Ik ben Raymond van Wezel. Ik ben in Amsterdam geboren, heb daar ook mijn opleiding gedaan. In 2002 ben ik overgestapt naar de politie Zwolle en gaan werken in de wijk Dieze. Dit is team oost. Een heel verschil met Amsterdam, want de wijk waar ik daar werkte is net zo groot als heel Zwolle. Waarom ben je wijkagent geworden en waarom in deze wijk? Dat was toeval. Toen ik in Zwolle kwam ben ik jeugd- wijkagent gaan doen. De wijkagent van Dieze kreeg een andere taak. Ik ben toen gevraagd of ik wat voor deze functie voelde. Sinds 2004 ben ik wijkagent in Dieze. Wat maakt het voor jou belangrijk om als wijkagent in deze wijk te werken? Dieze heeft heel een lange geschiedenis. Ook is de diversiteit van de wijk belangrijk. Er is hoog- en laagbouw, maar ook de

10 KERST in DIEZE 2013

kerken in dieze

bewoners zijn verschillend. Soms zelfs per buurt. Dat maakt het werk interessant. Hoe is jouw samenwerking met de diverse wijkorganisaties? Die is heel goed. Met enkele organisaties werk ik veel samen. Dat zijn bijvoorbeeld de gemeente, de woningbouwvereniging, jongerenwerk, maatschappelijk werk, Dimence. Met deze organisaties heb ik het meest van doen, maar natuurlijk werk ik ook met nog meer organisaties samen. Waaruit bestaan zoal je werkzaamheden in de wijk? Die zijn heel divers. In deze wijk wonen zo’n tienduizend mensen en daar ben ik de wijkagent van. Er is veel overleg, ook met bewoners. Ik ben als wijkagent betrokken bij problemen als huurachterstand, verslavingsproblematiek en overlast. Daarnaast ben ik ook voetbal-begeleider bij PEC Zwolle. Bij problemen in de wijk zien mensen de politie vaak als dé oplossing, maar dat zijn wij

niet. Wij proberen wel een oplossing te vinden. Mensen denken ook dat wij heel veel mogen. Maar dat is niet zo. Wij hebben ook onze regels. Ben je veel op straat te vinden of werk je vooral op kantoor? Dat is heel lastig. Mensen zien mij niet zo heel veel, omdat de wijk best wel groot is. Ik krijg daar ook wel eens vragen over. Maar als ik elk uur een politieauto door de wijk stuur, vinden de mensen dat ook weer te veel. Ik probeer zoveel mogelijk op straat te zijn. Maar door de veelheid aan administratie ontkom ik er niet aan om ook op kantoor te werken. Ervaren de mensen in de wijk het als een hoge drempel om contact met jou te zoeken? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Er is een gevoelsmatige drempel en een praktische drempel. Met gevoelsmatig bedoel ik dat mensen te lang wachten met bijvoorbeeld een klacht als de buren te veel herrie maken. Ze wachten

heel lang, maar verwachten wel dat ik direct met een oplossing kom. Helaas werkt dat niet zo. De praktische drempel is, dat ons wijkkantoor niet altijd geopend is. Het hoofdkantoor is wel altijd open. Ook ben ik telefonisch of via internet te bereiken. Dus ook die drempel hoeft niet hoog te zijn. Wat maakt het werk in Dieze zo bijzonder? Het werk is divers. De wijk is in beweging. Er worden nieuwe woningen gebouwd. Er komen nieuwe mensen. Ik zie de buurt echt veranderen.

Kerstactiviteiten: Woensdag 25 december, 1e kerstdag, 10.00 uur, kerstdienst in de Grote Kerk onder leiding van ds. Mulderij. De avonddienst op 1e kerstdag is om 19.00 uur in de Jerusalemkerk, onder leiding van ds. Herwig uit Nunspeet. 2e kerstdag, 10.00 uur kinder-kerstmusical in de Jerusalemkerk, uitgevoerd door jong en oud.

Kerkgebouwen: Grote- of Sint Michaelskerk, Grote kerkplein Zwolle. Diensten: iedere zondag om 9.30 uur (zomertijd) of 10.00 uur (wintertijd). Jeruzalemkerk, Windesheimstraat Zwolle. Diensten: ’s avonds om 19.00 uur. Voor meer informatie: www.kerkinzwolle.nl www.pknzwolle.nl Contact: Kerkelijk bureau: 038 - 421 75 96

Wil je nog iets kwijt? Dit komt in een kerstmagazine toch? Dan wens ik iedereen een hele fijne kerst en een goed 2014. En als je een vraag hebt, schroom dan niet om hem te stellen; aan de wijkagent en anders aan de politie in het algemeen. Wacht niet te lang als er problemen zijn. Samen proberen we een oplossing te vinden.

11


Youth for Christ Zwolle Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ Zwolle jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Wij geloven dat elke jongere in Zwolle de kans verdient om Jezus te leren kennen. Wij houden van jongeren, vinden hen waardevol en willen jongeren zien opbloeien. We geloven dat God jongeren positief verandert. Leven en geloven doe je niet alleen. Elke jongere heeft een inspirerende gemeenschap nodig om te groeien. Youth for Christ Zwolle wil vormgeven en bijdragen aan deze inspirerende gemeenschap en christenen toerusten voor missionair jongerenwerk. Het werk van Youth for Christ Zwolle is relationeel en behoeftegericht. Dat doen we door ons hart te delen en relaties op te bouwen. Trouw en geduld zijn belangrijk: wat we zeggen, doen we. Activiteiten helpen om jongeren te leren kennen, relaties op te bouwen en te verdiepen. We hebben zowel individueel jongerenwerk als groepsactiviteiten. De verbinding met de kerk is belangrijk omdat wij ons werk zien als onderdeel van de kerk. We zoeken naar mogelijkheden om het jongerenwerk te verbinden en bruggen te bouwen naar kerken. Met een aantal kerken wordt intensief samengewerkt. Kerken bidden, bieden financiële support, stellen ruimtes beschikbaar en maken ons werk bekend onder christenen in Zwolle.

Wat doet YfC:

• Groepsactiviteiten zoals meidenwerk ‘GirlzOnly’ en inloop in het jeugdhonk • Sportactiviteiten zoals pannavoetbal, volleybal en streetdance • Individuele begeleidingstrajecten (maatjeswerk) met jongeren op het gebied van privé, werk en school • Jaarlijks een tienerkamp en jongens- en meidenkampen • Thema-activiteiten over onder andere sociale vaardigheden en grenzen stellen

12 KERST in DIEZE 2013

rmatie: Voor meer info t 205, Zwolle Ruusbroecstraa .nl www.yfczwolle nl c. zwolle@yf 45 2435 Telefoon: 06 21

Dieze Kerst Magazine  

Dieze Kerst Magazine is een uitgave van zeven kerken uit de Zwolse wijk Diezerpoort: Baptisten gemeente Zwolle; Christus Centraal Zwolle; Ge...