Page 1

k

t

ontaktvööndi skeem 1:2000 planeeritav ala asub maakri kvartalis, MIDA PIIRAVAD IDAST MAAKRI, PÕHJAST

N

2614

TUNTAKSE TALLINNAS ÜHTLASI KÕRGHOONESTUS-KVARTALINA. ESKIISPROJEKTIS

PAKUME

W

VÄLJA.

E

6.18

SISEJULGEOLEKU

MITMED TUNNUSTATUD VÄLISMAISED IT-FIRMAD.

kil l.

Kiv isill a tn

be t.

Pronk si tn

be t.

A

tn

5K E

25

6.69

6.65

9. 71

2KE

A

8.50

6.14

A

6.09

6.18 6.25 6.33

6.62

7.47 9 7.2

5.90

8.16

8.21

5.15

7.39

51 9.

9.06

uk.

8.32

95 7. 98 7.

A

5.85 5.90

ve nt nt . .

8.08

. uk

n..36 ir t 9 k 9.25 aa 9.57 M

5.89 5.98 7.12

6.00

23 9.

9.50 1 6 9.22 9. 9.68

A

8.84

8.98 9.02 8.89 8.90

23A

uk.

9.27 8.88 9.26 9.15 uk. 9.01 8.11 ve

71 8.

Lii va lai a

2KE 4.92

9.18

5.22

5.73

tn

uk. 4.78

4.65 4.61

5.11

9. 19

32 9.

1 4.6 kl. re

4.55

9.29 9.25

5.77 6.05

A

5.12

uk. 5.64

A

4.61

4.55

5.35

5.92

9. 40

23

uk.

4.44

4.96 5.18

5.10

9.41

3 9.0

To rn im äe

4KE 4.64

A 5.44

9.59

4.75

4.97 4.98

en t.

9 .0 10

VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU

5.29

9.38 9. 9.57 53 v

12 9.

PLANEERITA ALA PIIR

2KE

A

4.76

uk.

9.55

5.39

bet.

44 n. it kr a a M

NOOR PERSPEKTIIVNE PUU

4.95

9.57

9.61 9.64

9. 98

9.62

9.59

KK Nr .4 3 9.61 5 5

4.62

4.79 4.84

9.60

44

4.47

4.72 34

pin na s

4.90

4.98 4.81

A

9.73

9.72

maa-alune gar.

59 9.

n it kr a a M

9 4.3

32

36

6.89

86 9.

PERSPEKTIIVITU HINNALINE PUU

5 4.4

uk.

pin na s

4.77 4.94

nr.36

9. 49

ve nt .

61 9.

.4 2

4.75 5.00 9.87

5.48

A

bet.

9.86 9.86 9.85

9.78 6.77 10.06

51 9.

M aa kr i tn

7 4.4

9. 91

9. 49

42

9 4.3 2 uk. 4.3

9. 90

10 .0 2

9.94

6.16

71 9.

n it er ut La tn

9

76 9.

5K E

OLEMASOLEV HOONESTUS

ts An

HOONESTUS 8-12 KORRUST

la bo m a V

r.

A

HINNALINE PUU

HOONESTUS 12 JA ENAM KORRUST

9. 09 8. 76

10.04

5.35

5.59

K ga K

3062 23A

5.22

34a

5.35

5.33

9. 76

9. 51

4.94

24KE

i tn akr Ma

KRUNDIPIIRI ETTEPANEK EUROOPA KOOLI AED

ROHEALAD

KULTUURIMÄLESTIS

9. 10 99 .0 8 9. 10 95 .0 5

OLEMASOLEVAD KRUNDIPIIRID

Tar tu m nt

HOONESTUS 4-7 KORRUST

10 .3 7

9. 19

mk.

5.20

9. 74

PLANEERITAVA ALA PIIR tn imäe Torn

HOONESTUS 1-3 KORRUST

4

5.24

5.88 5.72

48 8.

el. aju tin Nr e tr .2 .-s 36 t

10 .1 2 .1

4.89

kill.

4.51 4.70

2E

5K E

tn ke Ku

10 9.97 .06

5 4.3

Le nn uk i tn

9.9.74 68

4.66

4.68

34

5.03

5.30

5.76 9. 70

T 4K

A 10 .6 7

4.60

4.68

5.42 5.22

k.

KK

9 4.4

10.18

4.64

4.95

5.35

8. 89

m

40a

4.99

30a/2

30a/1

9.84

A

6 4.5

5.26

30a/3

9. 93

kil l.

A

ga KK r.

5.25

30a/4

bet.

4.70

Pk.

5.97

6.80

7.53

9. 91

9 4.3

kil l.

2 4.4

40c

4.92

Pk.

et .

36c

9.66

uk.

10.19

9.99

9. b 64

7.50

2 4.2 0 4.2

m nt

9. 71 10 .6 6

5.35

7.44

r.

8 4.4

9. 91

5.30 5.43

K ga K

kill.

5.25

30c

7.27

A

5.35

4.94

2E

Rävala pst

4.99

A

l. kil

Ta rtu

5.12 5.19

7.88

4.47 4.33 4.26 4.30 4.38 4.34 4.45 4.38 4.35 4.48 4.31

2 4.8

kill. A

34

tn Ants Laikmaa

Kaubamaja tn

A

32a

5.38

4.54

5.15

. gar

r.

9. 23 9 9. .06 66

KK

5.41

K ga K

9. 82

8.88

A

2E

kil l.

10.15

10.15

5.39

4.37

4.67

4.82

5.42 5.75

5.33

2735 30a,5b

8.27 9.48

8. 85

6 4.3

K

ga K r.

2 4.2 8 4.3

7.22

4.30

KK

5a

s na pin

A

6.02

8.75 8.69

5.32

5.18

30

4.39

.

5.18

4.53

mk

A

5.43

4.18 4.36

KK

5.42

7.40

kil l.

4.37

KK

7.33 7..33

4.51 4.37

4.64

5.03

4.95

6.40

A

4.93

5.66

5.37

7.40

KK

5.00

2E

6.43

8.68 8.78

E

30

4.95 4.97 5.17

6.91

KK28

4.89

4.72

KK

6.70

4.45 4.44

4.49

30b

6.79

4.25

b.

4.90

5.00

5.12

KK

19/21

4.48

n pin

4.85

A

5.53

5

A

7.46

A

28

9. 05

6.86

7.08

7.95

8.59 10.23

b.

8 5.1

A

6.85

8.59

10.15 10.09 10.19

. kill

8.77

9.44 9.21

5.14

m i as jaa ga tood ka

77 4.

7.06

.5

A

5.35

6.41

KK

7

8.73 9.16

4 4.6 6 4.4

7.56 8.08

A

8.94

A

7.86

3 8.4 9 8.4

A

4.52

8

i tn uk nn Le

OSALUS CA 250 MILJONIT KROONI, PEAKS VALMIMA AASTAKS 2012.

A

4.29

4.44

4.41

7 4.3

1 8.6

8.92

PLANEERINGUETTEPANKUGA PAKUB. AGENTUUR, MILLE RAJAMISEL ON EESTI RIIGI

uk.

5.31 5.29

E 3K

VÄÄRIKAT ASUPAIKA JA VORMI, MIDA MAAKRI KVARTAL ANTUD

9.49

2E

4.41

1 4.2

EESTILE USALDATUD EUROOPA LIIDU SISEJULGEOLEKU IT-AGENTUUR VAJAB

bet.

. uk

E 2K

6 7.5

8.55

uk.

5.32

4 4.4

4.56

LASTELE.

4.92

5.52

7.49 6 7.5

8.13

Parkimismaja

Nr.1518

5

4 7.1.23 7

28a 2E

3 5.1

KOMPLEKSI RAJAMIST. EESKÄTT PAKUB KOMPLEKS LASTEAIA- JA KOOLIRUUME

2 7.2

68920

6.53

2E

4.48

1 4.2 4 4.2 .38 4

NÄEME PLANEERINGUGA ETTE UUE EUROOPA KOOLI

6.75

A

4.78

4.83

5.24

6.54

4.50

4.39 4.43

kil l.

5.38

1 5.7

. bet se klas 7.23 r a P

6

6.91

5.15

2E

A . i tn akr Ma

30

KODUMAISTELE IT-ETTEVÕTETELE, SOOVIVAD OSALISELT EESTISSE KOLIDA

7.05

26

2 4.3 9 4.5

. bet

4 5.7

a 28

FIRMADELE. IDEE PERSPEKTIIVIKUST TÕESTAB TÕIK, ET LISAKS EDUKATELE

6.89

uk.

4.85

9 4.4 9 4.3 40 4.

Nr.1506

KESKUSE ÜMBER LUUA SOODSA KESKKONNA TEISTELE IT-ALAL TÖÖTAVATELE

150 VÄLISMAALASEST IT-AGENTUURI TÖÖTAJA JA SAATKONDADE TÖÖTAJATE

6.61 6.59 6.57

9 6.0

6.41

4. 84

T 3K

A

uk .

26

4.79

6.31

INFOTEHNOLOOGIA AGENTUURI. SAMUTI SOOVIME IT-AGENTUURI KUI KVARTALI

LISAKS ÄRIPINDADELE

E

A

PLANEERITAVA EUROOPA

9 5.2

MAAKRI

4.56 21 19/

ETTEPANEKUGA

4.71 4.75

76 4.

EESTISSE

OMA

4.91 4.98 4.88

8 4.4 4.39 4.44

4.61

4.64 4.65 4.64

8 40.5 .59 4.5 4.50 4

S

tnA . e k 6 5.1 Ku

A

4 4.6

TUUA

OTSUSTASIME

5 5.3.25 5 9 5.2

uk.

4.74 4.71

9 4.7

81 4.

KVARTALISSE

„NOKIA,”

4.86

5.18

2

ÄRIKESKKONDA. KUIVÕRD USUME, ET INFOTEHNOLOOGIAST ON KUJUNEMAS EESTI

LL " TE S HO n SA o s s i d E "Ra 5K

4.64

4.67

4.58

LAHENDUSE, MIS KUJUTAB MAAKRI KVARTALIT EESKÄTT KUI JÄTKUSUUTLIKKU OMAMOODI

2,3

4.58 8 4.3

96 4.

. uk

4.96

4.53

DETAILPLANEERINGU

/2010/2011

ugiplaan 1:500

KUKE NING LÄÄNEST LENNUKI TÄNAV. NIMETATUD ALA JA SELLE ÜMBRUST

KÄSITLETAVAS

/ juh. prof. Irina Raud

4.5 6

/

/ Eva Sule, Sten Link

4.68

ituatsiooniskeem 1:10 000

aakri kvartali detailplaneeringu eskiis

6.9 3 6.7 0

m

ontseptsioon

4.7 5

s

k

4. 79

etkeolukord,

KK

h

7.25

uk.

6.50

Maakri tn + Lennuki tn A A

7.32

7.33 7.73

7.72 7.72

Ground Floor

9 7.9

2 8.3

0.

7.47

A

1:500

TUGIPLAAN 2  
TUGIPLAAN 2