Page 1

PredveÄ? Predve Ä?er in dan odprtja stolpa, 9. in 10. m aj 2008

1


Z željo, da bi nam ostala v več ve čnem spom inu slavnostno odprtje razglednega stolpa na Planini sem se odloč odlo čil, da vam slikovno predstavim , kako je potekala slavnostna akadem ija Obč Ob čine V rhnika 9. m aja 2008, 2008 , kjer je bila podeljena srebrna plaketo Ivana Cankarja: M ilanu Jerm anu za enkraten dosežek trajnejšega pom ena – za izgradnjo stolpa na Planini. A kadem iji je sledil velič veli časten ognjem et s sam ega razglednega stolpa, stolpa , k i se ga ne bi sram ovala nobena prestolnica prestolnic a in naslednji dan, dan , 10. m aja 2008 se je n a P l a n i n i govorilo, govorilo , veselilo, zabavalo in plesalo, a naj o tem spregovorijo kar fotografije sam e. H v a la v s e m , k i s t e z a n a š s t o lp p r is p e v a li, d o n ir a li, s p o n z o r ir a li, h v a la v s e m iz v a ja lc e m , članom gradbenega odbora in še posebej članom naših družin, ki so nas kar nekaj časa pogrešale, in vsem obljubljam o, da naslednjih 50 let ne bom o gradili stolpa. Podlaga za zbirko fotografij je foto galerija spletne strani w w w .pd.pd - vrhnika.si vrhnik a.si (Z gradim o novi stolp). Seveda vsega tega ne bi bilo ob pridnem beleženju dogodkov s fotoaparatom , kjer so mi pom agali:

Polona V erbič erbi č, M arjan Cerar in A ndrej Stržinar. Stržinar . Tekst uredil in tole zapisal: M ilan Jerm an N a V rhniki, septem ber 2008 2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49

Odprtje stolpa 10. maj 2008  

Odprtje stolpa na Planini nad Vrhniko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you