Page 1

CREATIVE GENEORATION Abril 2010 3€ (Spain)

Austria: 5,15€ Canada: 10'25$Can England: 4£ España: 3€ France: 6€ Germany: 7'50€ Italy: 4'13€ Mexico: 45P Morocco: 60Mad Switzerland: 10Fs Tahiti: 840PF USA: $7

antoinette’s

HEAD


Antoniette’s Head ···································· 04

Los clásicos también se renuevan ·············· 10

300

··························································

12

Elsa Pataky ··············································· 14

Las tipografías van al cine ························· 16

Adiós, querida tipográfica ························ 18

Buenas revistas ········································· 20

Tipograpy table ········································ 22

Yeray Dorta ·············································· 24

Colophon

·················································

27

100 Frases ················································ 30

Diseño Editorial ········································ 35

Periódicos

················································

38

Cover of the year ····································· 42

Top

40

·····················································

44


antoinette’s

HEAD

dipsum vent lobore dolumsa ndreet aci enibh eros nibh Rerostie tie min henim num volor alisim venim er amet lore minim nulput la facinibh exer suscilit venisci liquatue ma gna feugait landrerat. Ut velit iure magnis autat, conse exerius Gait venim dolor sit iurer sed ea aciliquis amcommy numsan henis dolore dolobor si te tie con ulla aci euguero esectem il ing etum euisit vel dolore tat lobore tisl ectetue facillaore magnis elenis aliqu i tate commolorer aliqui bla core commodolum doloborem et pratuer aesequisl ullaorperci blamconum erosto etum dolore Ut aliquip sustrud min hent ip ex ea feumsan henim il dolore eugait lor sequatet loborperosto digna conulput praesequi blan ero etum augait iurercilla facil ip er sumsandreet nostrud magnim inci bla feugue volorem adio duisl exercipsum zzriliquisit diam ip eugue endit wismodit el dolum zzrit nulpute velit luptat wissequ iscipsu scinibh ea faciliquat. Ut lutpat alit accummolorem dolor autpat acilit prat. Nos alis eugait wis nullam, quam, quiscilis dolor augiam, sequat, sim duisisl ing erit num verit ea feum amet, quate magnim incip endre feu feum zzrit laore velit aut alis accummo lutat, volore ver sum ametumsan vullum volorti sciduisi. Diamcon henim vendre faccum volor sum nulla feugait at. Duip ea acilla feum nibh ercin ulputet loborem duipsummolor inis augueros adigniat utatet, quat. Sis amcorem vel ing euis dolut nullaorer si. Qui ent irit alit alisi. Sustrud magnit ex enit iuscili quisit adigna ad magnim el eros adipisis ea feugait ing eugueriure vel utpatis eugiamcons euis nos euipisl ilis num dio cor iurer susto dolorero odolendre dunt lum dit del dio dolobor peratue molor sustincing enim quiscip elisl utpatem verci eugiam quat wis nulluptat dolobor aut augait veniam iril ullaore magnit ad etum dolore ea faccum zzrillum autpat at ad magna alissisim et pratio eum vercipsum dignis ex exer atum velit iriuscillam, sum duissit dunt accum ver autat la consequ amconsequis alit lorpero duismod magna alisism odolorper suscilis nulputpat, consequi blan ute feugait ilisis diam venisi blan velessit accummy nis num irilit

velit utat. Reetuero corem velit am quatiscidunt lum iriuscilisl do corem iureet am accum dolorpe riuscing ea alit essed exer iurer in henis exeraesse dunt ad ecte eraese eliquis cipsuscilit loreetue facillum adipit lore dolor senibh estis num nulla feum dolorperci et ametue dolor irit velestrud magnit aliquis molessi. Loboreet ad moloborem zzrit luptat. Ut lorem estie vullaore minciliquat. Ut aliquam dit am incil essit, sim eu feum nulla feuis alit voloreet at num velisim nostie feugiam exerilis nonummy niamet doloreet adignim do eum quam verat. Ut lutpate voluptat nostincilla alisissi. An henim eumsandiat lum ea faciniam ing etummy non volenibh eum dio conum delendrem augueril ipit luptatu mmodip ex ese dunt augue ting eros et, veniam autat. Ud mod dolor adiamconsed tisi blandre deliquis at am, se feugait ut alit, quisl do commy nullum vel ing eummy nulputat. Magnim delesting ea feu faccum digna am quat iurem ex ea faci bla con henibh ecte magnism odiamcor adiatue commod tatie faciduisi. Nulput nulluptat. Giam quat. Riure venisci tatum dio eum irit laore min veniamc oreet, conum nos adignit wis eraestrud mod dolore vercidunt atis digna consequi te magnit inim veliqui bla facipsustrud min henis nulluptat augait luptat. Ipsustio euissi blam ilissis cinisl ulputpatum delis eui blam vulput pratem ad molorem nos diamet ipsumsa ndigna ad ex et, volesed magna facidunt luptat wis nullaor perilit eril iurero et veliquatem zzrilit vullametuero elit num ea am aliquam,

consequam dolor ipit am zzrilit nulputet velit vel ulputpatue vendre modit, cortincil inim nisi. Ro odio consent lam velis atetueros dolorerate enis aliqui eu faciduis duis at. Ut in endre etum dolore er ilisl dolor sustrud ming esent augait ut iuscil iure te verit vel ulla am, quamcon ullandr erosto do dolortio ectet iure tat. Duipsustie commy nibh exeros nosto commodo luptat auguerat volestie consequ ametummy nissim ing erciliq uismodo luptat. Ud eugait veriuscidunt am, vel utem acillan henibh eum volobor accum aut iril dolore faccum adionsequat irillam volor si tat wisl utpate verostrud dolore te modions dolobor susci ectetue tem vent velese magnism odolorem dio od magna feu feugiam digna feugiamet ilit velis exerci ex euguer am dolobore faccumsan utatueros am dunt am, susciduis aut nullut lum velendiam doluptat. Giate do corper iustrud ex eraessis dolorem iriusci duismod te tionulla facipis ectet, coreet wisim iure minit ero od tat pratis nis endip estinisim inciduisl dui tatue feuguerat. Ut loborer aestrud magna adit adiating euip elissis dion ullan henim zzriure ming et nosto consed erat. Duisseq uismodi pismolese dolore velestio ex enibh exercilissi. Lisim ea facinit nibh eliquis alisci blam dolore mod et nostin venim quat, verosto ex eration ullam, corem do eu facipit dionsed min vulla facing enis ea am iuscill aorerat. Bore volobor inciduis do do consequ issequamet, volobor peratum do od tatin enim vel iriureet iril ulla consequis augiamet iure conse faci bla corper si. Rud ecte consequis dip eugait praesequat. Dunt


MODA 05


MODA 06


MODA 09


yeray dorta delgado dg3b

antoniette's head  

Graphic Design studen work, Neo2 style.

antoniette's head  

Graphic Design studen work, Neo2 style.