Page 1

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Aday Şehirlerin Sosyal Medya Etkinliği Gökhan YÜCEL (@goyucel)

yenidiplomasi | http//:www.yenidiplomasi.com


Olimpiyat adaylığı: Dijital şehir diplomasisi 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nun aday şehirler İstanbul, Madrid ve Tokyo sosyal medyayı en etkili biçimde kullanmak için yarışa girdiler. Sözü geçen stratejilerin kararın oluşmasını sağlayan koşullara etkisini yadsımak güç olur. Bu sebepten, elinizdeki çalışmada dijital şehir diplomasi adını verdiğimiz kavramın ışığında, aday şehirlerin sosyal medya kullanım davranışlarının bir özetini sunmaya çalışacağız. Verilerin tümü kararın açıklanacağı 7 Eylül günü sabah 07.00 saatinde güncellenmiştir.

ray’ın resmi hesaplarıyla da angajmana geçilmiş olmasına rağmen yeterince sonuç elde edildiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle Ian Thorpe’un İstanbul’u ziyaretinde ortaya çıkan viral/dijital fırsatlar etkili kullanılamamıştır. #istanbul2020 diyezli etiketi 256, #istanbul etiketi ise 191 kez, #olympic etiketi de 60 kez resmi hesaptan takipçilerle paylaşılmış.

Yayınlanan mesajların günlere dağılımı oldukça dengeli gözükmekte. Pazartesi, Salı ve Cuma biraz daha aktif bir kullanıcı hareketinden söz edebiTemel olarak üç şehrin de Klout puanlarını viral ve dijital etkileşim ve anliriz. Saatler bazında ise gündüz 01.00-akşam 23.00 arasında mesaj yayıngajman stratejileri etkinliğinin ölçümlenmesini tespit için kullanacağız. lamada bir yığılma var. Gece 01.00 ’de azalan trafik öğlen 11.00’a kadar KLOUT (klout.com) sosyal medya etkinliğini 10 sosyal ağda yayınlanan, devam ediyor. Bu kullanıcı hareketi bürokratik aşırı kontrollü, mesai saatkullanıcı mesajlarının muhatap bulduğu cevap ve etkileşim sayesinde 1leriyle sınırlı , ve saat farkını gözetmeden anlık bir kullanımı izlenimi veri100 arasında bir endeks puanı haline dönüştürüyor. Kullanıcının takipçi yor. Yine mesajların yayınlandığı cihazlara bakıldığında, 1102 mesaj masaveya mesaj sayısından ziyade etkileşim yeteneğini önemseyen bir algoritüstü bilgisayarlarından gönderilmiş. 144 mesaj ise iPhone uygulamalarınmayla hesaplama yapıyor. dan. Böylelikle İstanbul’un adaylık resmi twitter kullanıcısının daha az mobil kaygılar taşıdığı sonucuna varmak mümkün. Bazı değişkenler ışığında İstanbul’un sosyal ağlardaki etk,nliğini 1-10 arasında şöyle notlandırabiliriz.

KLOUT

KÜRESEL STRATEJİ > 5 | ESNEKLİK > 4 | ETKİLEŞİM > 5 | VİRAL > 6 | MOBİL > 4 Aday üç kentin Klout puanlarına bakıldığında Madrid’in rakiplerine oranla sosyal ağlardaki etkileşim ölçeğinde bir adım önde olduğunu görmekteyiz. İspanya’nın futbolla ünlü başkentinin puanı 78. Tokyo’nun 66, İstanbul’un ise 63 puana sahip olduğu tüm ağlarda anlaşılıyor ki Madrid daha iyi viral angajman ve etkileşim sonuçları elde etmiş.

TWITONOMY

MADRİD Belki de 3 aday arasında otoriteler tarafından en şanssız gösterilen Madrid’in en etkili sosyal medya stratejisini ve etkileşimini gerçekleştirdiğini söylemek yanlış olmaz. Öyle ki Klout puanı 78. Twitter’ın 475.133.449’uncu hesabı olarak 26 Ocak 2012’de açıldı. Ancak Twitter’da yayınlanan tüm mesajlar 20 Mart 2013’ten bu yana takipçilerle paylaşıldı. Günde 18.71 mesaj yayınlandı. 1.841 diğer hesaptan söz edildi ve 1978 link paylaşıldı. Yayınlanan tüm mesajların %94.15’i olan 3.012 mesajı toplamda 46.210 kez RT edildi . 2.048 mesajı toplamda 7.715 kez favorilere eklendi. Mesaj trafiğinde en yoğun dönem ise Nisan ve Ağustos-Eylül 2013 dönemleri. İstanbul’daki kaygıların benzerlerine burada da değinebiliriz. Aday şehirler için en kritik dönem IOC heyetinin inceleme ve raporlama dönemidir. Madrid’in viral etkileşimi esnek bir yapıda ve çok fazla resmi hesapla angaje olmamak üzerine kuruludur. Ünlü basketbolcu Pau Gasol’un resmi hesabından 35 kez söz edilerek 2 milyon 200 bini aşan takipçisinden viral anlamda faydalanmak istenmiştir. Gün ve saat dağılımı Madrid’te çok daha dengelidir. Özellikle günün hemen hemen her saatinde ‘online’ bir etkileşimde bulunulmuştur. İstanbul’da 11 saate çıkan ‘offline’ karakter, Madrid’te 5-6 saate düşmektedir. Madrid yine hesabın yönetimi konusunda Hootsuite’e çok fazla başvurarak mobil ve etkileşim odaklı bir strateji izlediği izlenimi vermektedir.

Sosyal ağlardaki kullanıcı ve diyezli etiketleri analiz için ücretli veya ücretsiz onlarca araçtan faydalanmak mümkün. Biz ihtiyaç duyduğumuz değişkenleri ve kullanıcı davranışını daha anlaşılır kaydetmesi ve görselleştirmesi bakımından Twitter’la sınırlı kaldık, analiz ve görselleştirme esnasında açık bir yazılım olan Twitonomy’ye başvurduk. Her üç resmi hesabın Twitter tarafından onayladığını ve üçüne de onaylı hesap işareti verildiğini hatırlatmakta fayda var. Aday kentlerin profil bilgilerinden başlamak gerekirse, her üçü de Twitter tarafından Madrid’in Klout puanında ortaya çıkan daha agresif angajman ve etkileşim isteği, profil göstergeleriyle de örtüşüyor. Madrid, 55.829 takipçiye ulaşabilmiş. Bunu yaparken 5.384 kullanıcıyı takip etmiş ve, 6.004 mesaj yayınlamış. Aday şehir, kullanıcılar tarafından 369 kez farklı listelere dahil edilmiş. İstanbul’un sosyal medya etkinliğinde bir Madrid’İn gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 19.147 takipçiye ulaşırken, 1.315 mesaj yayınlanmış ve 134 kullanıcı takip edilmiş. Takip stratejisinde seçicilik veya cimrilikle açıklayabileceğimiz resmiyetle ilişkilendirilebilecek bir durum ortada. Madrid’in 5 bini aşan takip ettiği hesap olduğunu unutmayalım. İstanbul ‘un resmi adaylık hesabı 67 kez çeşitli listelere eklenmiş. KÜRESEL STRATEJİ > 6 | ESNEKLİK > 8 | Tokyo ise Madrid ile İstanbul’un tam ortasında bir kullanıcı profiline sahip. 22.000 takipçiye ulaşırken 4.892 mesaj yayınlanmış ve üç aday şehir ETKİLEŞİM > 7 | VİRAL > 8 | MOBİL > 7 arasında rekor olan 9.846 kullanıcı hesabı takip edilmiş. Bu da Tokyo’nun TOKYO etkileşime ve karşılıklı ’takipleşelim’ mantığını benimsediğini, resmiyet kaygısından uzak hesap yöneticisinin doğrudan inisiyatifiyle anlık karara- İstanbul’la beraber en şanslı aday şehir olarak gösteriliyor. Sosyal medya lar vererek kullanıcı davranışının oluşturulduğunu anlatıyor. kullanıcı davranışı İstanbul’la benzerlikle göstermesine karşın bir nebze daha stratejik bir elin varlığı kesin. Hesap 8 Haziran 2011’den bu yana açık. İSTANBUL Ancak 4 Ağustos 2012’ye kadar çevrimdışı kalmış. Günde 7.3 mesaj yayınŞehir, 2020 Olimpiyat Oyunları’na adaylığını 7 Temmuz 2011 tarihinde lanmış, 1.422 hesaptan bahsedilmiş, 768 link paylaşılmış, 1.557 mesaj topaçıklamıştır. 15 Şubat 2012’de aktif hale getirilen Twitter hesabı, 7 Eylül lamda 29.989 kez RT edilmiş. Ekim 2012’den bugüne kadar hemen hemen 2013 günü saat 07.00’a kadar 1.314 mesaj yayınlamıştır. Gün başına ortalaher günkü trafik dengeli şekilde dağılmış. 29 kez cevaplandırılmış ve 50 ma 2.13 mesaj yayınlayan adaylık resmi hesabında 113 diğer kullanıcının kez mesajlarda bahsedilmiş Youtube hesabıyla fazlaca angaje olmasından hesaplarından söz edilmiştir. 531 link paylaşılmış ve mesajların % viral videolara önem verdiğini çıkarabiliriz. Esnek bir etkileşim taktiği iz90.64’üne tekabül eden 1.191 mesaj 17.292 kez RT edilmiştir. 1.216 kez lenmiş. #innovation (inovasyon) etiketinin çok kez paylaşılması viral mardiyezli etiket (#) kullanılmıştır. Detaylı analizde sadece 39 cevaba rastlankalama ve algı yönetimi strateji hakkında ipuçları sergilemektedir. Tokyo, ması İstanbul’un adaylık resmi Twitter hesabının esnek bir etkileşim stragün ve saat dağılımı en etkili aday kent kullanıcı hesabına sahiptir. Çevtejisinden ziyade, seçici ve bürokratik bakışla yönetildiğini söylemektedir. rimdışı süre yok denecek kadar azdır. Elimizdeki veriler, masaüstü ve moTrafik frekansına bakıldığında ise en yoğun dönemin Ocak-Haziran 2013 bil cihazların neredeyse eşit şekilde kullanıldığını göstermektedir. olduğu açıktır. Hem karara yaklaşılması hem de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi’nden gelen gözlemcilerin konaklaması esnasında daha çok ‘yayın’ amaçlı bir kullanım a rastlandığı tespiti yapılabilir. Aynı tablo cevap verilen ve RT etkileşimine girilen hesaplarda da ortada. En fazla Gençlik ve KÜRESEL STRATEJİ > 6 | ESNEKLİK > 6 | Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’ın hesabıyla etkileşime girildiği, bunun da ETKİLEŞİM > 6 | VİRAL > 6 | MOBİL > 6 ‘angajmandan’ ziyade tipik geleneksel bir ‘yayın’ stratejisine benzediği tartışılabilir. Ancak bunun yanında Ian Thorpe, Fenerbahçe ve Galatasa-

2


3


@istanbul2020TR

Tweet tarihçesi

En çok RT edilen

En fazla cevap verilen

En fazla bahsedilen

En fazla kullanılan diyezli etiket

4


@istanbul2020TR En fazla RT edilen mesajlar

Haftanın günlerine göre trafik

En fazla favorilere eklenen mesajlar

Günün saatlerine göre trafik

En fazla gönderim yapılan platform

5


6


@Madrid2020ES

Tweet tarih癟esi

En 癟ok RT edilen kullan覺c覺

En fazla cevap verilen

En fazla bahsedilen

7


@Madrid2020ES En fazla kullanılan diyezli etiket

En fazla RT edilen

En fazla favroilere eklenen

Haftanın günlerine göre

Günün saatlerine göre

En fazla gönderim yapılan platform

8


9


@Tokyo2020jp

Tweet tarih癟esi

En 癟ok RT edilen kullan覺c覺

En fazla cevap verilen

En fazla bahsedilen

10


@Tokyo2020jp En fazla kullanılan diyezli etiket

En fazla RT edilen mesajlar

Haftanın günlerine göre

Günün saatlerine göre

En fazla gönderim yapılan platform

11

Olimpiyat  
Olimpiyat  

Dijital diplomasi ve yer markalama uzmanı Gökhan Yücel, 2020 Olimpiyat Oyunları'na aday 3 şehrin sosyal medya etkinliğini masaya yatırıyor.

Advertisement