Page 1

prednji.indd 1

2/4/12 5:44:07 AM


prednji.indd 2

2/4/12 5:44:20 AM


Osniva i izdava: Apple Media d.o.o., Knez Mihailova 7/4 Direktor, glavni i odgovorni urednik: Mina Krsmanovi Zamenik urednika: Boban Jevti Marketing: Nedeljka Maksimovi i Igor Pristav Grafiki producent: Marija Dondi Savkovi Sekretarica redakcije i finansijski referent: Danijela Velisavljevi Redakcija, website: Ivana irkovi Urednik web sitea: Pea Popovi Lektura: Ivana uri

Saradnici: Zoran Jankovi, Mia Kari, Miloť Cvetkovi, Nenad Bekvalac, Danko Stoji, Mia Vujii, ore Baji, Jovana Stoki, DJ Peppe, Slobodan Obradovi, Nada Mandi, Vladimir Vujinovi, Tatjana Bogdanov, Zorica Koji, Marko Artukovi, Ilija uki, Nemanja Kosti, Sonja Kovljani, Dragan Ambrozi, Ljubisav Pani, Biljana orevi, Darko Crnogorac, Miloť Maksimovi, Danijel Farkať, Slavica Peťi, Dejan Petkovi, Ana Bogdanovi Dizajn: Apple Media Adresa redakcije: Knez Mihailova 7/IV, Beograd Telefon redakcije i marketinga: (+381 11) 3288-327, 3288-328 i tel/fax: 3288-329 web: www.yc.rs e-mail: office@yellowcab.co.rs Godiťnja pretplata: 540,00 din. Tekui raun 160-312560-95 Naznaka: pretplata za asopis Yellow Cab Informacije o pretplati: +381 11 32 88 328, +381 11 32 88 327 ili piťite na e-mail: office@yellowcab.co.rs Štampa: Rotografika, Subotica Distribucija: Vaske de Gama d.o.o, 11000 Beograd, Srbija, Krivoťijska 15, Tel: +381 11 34 68 672 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 050.8 YELLOW Cab : vodi kroz Beograd / glavni i odgovorni urednik Mina Krsmanovi. - 2001, br. 1 (novembar)- . - Beograd (Knez Mihailova 7/4) : Apple Media, 2001- (Subotica : Rotografika). - 28 cm Meseno. ISSN 1451-4311 = Yellow Cab COBISS.SR-ID 184830727

Naslovna strana:

AD - Nikola Radoji /Braa Burazeri

prednji.indd 3

2/4/12 5:44:48 AM


4 | WWW.YC.RS | februar 2012.

prednji.indd 4

2/4/12 6:45:14 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 5

prednji.indd 5

2/4/12 5:47:22 AM


Piše: Peđa POPOVIĆ

6 | WWW.YC.RS | februar 2012.

prednji.indd 6

2/4/12 6:36:51 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 7

prednji.indd 7

2/4/12 5:50:20 AM


8 | www.yc.rs | februar 2012.

prednji.indd 8

2/4/12 5:54:02 AM


februar 2012. | www.yc.rs | 9

prednji.indd 9

2/4/12 5:54:16 AM


10 | www.yc.rs | februar 2012.

prednji.indd 10

2/4/12 5:56:03 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 11

prednji.indd 11

2/4/12 5:56:14 AM


prednji.indd 12

2/4/12 6:38:06 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 13

prednji.indd 13

2/4/12 6:03:42 AM


Piše: Miloš MAKSIMOVIĆ

14 | WWW.YC.RS | februar 2012.

prednji.indd 14

2/4/12 6:06:51 AM


prednji.indd 15

2/4/12 6:07:07 AM


Piše: Danijel FARKAŠ

16 | WWW.YC.RS | februar 2012.

prednji.indd 16

2/4/12 6:08:00 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 17

prednji.indd 17

2/4/12 6:09:28 AM


Piše: Sandra VUJASINOVIĆ

18 | WWW.YC.RS | februar 2012.

prednji.indd 18

2/4/12 6:12:43 AM


prednji.indd 19

2/4/12 6:10:17 AM


20 | WWW.YC.RS | februar 2012.

prednji.indd 20

2/4/12 6:16:59 AM


prednji.indd 21

2/4/12 6:17:32 AM


22 | WWW.YC.RS | februar 2012.

film.indd 22

2/4/12 5:25:33 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 23

film.indd 23

2/4/12 5:26:27 AM


F

24 | WWW.YC.RS | februar 2012.

film.indd 24

2/4/12 5:27:19 AM


ere j i m Pre

F

februar 2012. | WWW.YC.RS | 25

film.indd 25

2/4/12 5:30:42 AM


26 | WWW.YC.RS | februar 2012.

film.indd 26

2/4/12 5:29:41 AM


Zoran Jankovi;

ore Baji;

Miloš Cvetkovi;

Nenad Bekvalac

Ljubisav Pani

februar 2012. | WWW.YC.RS | 27

film.indd 27

2/4/12 6:42:35 AM


Priredila: Ivana ĆIRKOVIĆ

28 | WWW.YC.RS | februar 2012.

film.indd 28

2/4/12 5:41:36 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 29

pozoriste.indd 29

2/4/12 5:08:20 AM


30 | WWW.YC.RS | februar 2012.

pozoriste.indd 30

2/4/12 5:02:22 AM


OCENE YC KRITIÄŒARA

Boban Jevti;

Slobodan Obradovi

februar 2012. | WWW.YC.RS | 31

pozoriste.indd 31

2/4/12 6:26:10 AM


muzika.indd 32

2/4/12 4:47:11 AM


Piše: Nemanja KOSTIĆ

M

februar 2012. | WWW.YC.RS | 33

muzika.indd 33

2/4/12 4:47:35 AM


Piše: Dragan AMBROZIĆ

34 | WWW.YC.RS | februar 2012.

muzika.indd 34

2/4/12 6:40:12 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 35

muzika.indd 35

2/4/12 4:48:39 AM


M

36 | WWW.YC.RS | februar 2012.

muzika.indd 36

2/4/12 6:33:08 AM


Piše: NEMANJA KOSTIĆ

M

februar 2012. | WWW.YC.RS | 37

muzika.indd 37

2/4/12 4:56:59 AM


Piše: DJ PEPPE

M

38 | WWW.YC.RS | februar 2012.

muzika.indd 38

2/4/12 4:58:37 AM


M

februar 2012. | WWW.YC.RS | 39

muzika.indd 39

2/4/12 4:59:35 AM


Piše: Zoran JANKOVIĆ

40 | WWW.YC.RS | februar 2012.

knjige.indd 40

2/4/12 4:27:08 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 41

knjige.indd 41

2/4/12 4:27:26 AM


42 | WWW.YC.RS | februar 2012.

knjige.indd 42

2/4/12 4:28:02 AM


I

g

lo d e r p

februar 2012. | WWW.YC.RS | 43

izlozbe.indd 43

2/4/12 4:24:29 AM


44 | WWW.YC.RS | februar 2012.

hrana_i_pice.indd 44

2/4/12 4:10:56 AM


Piše: Dejan PETKOVIĆ

februar 2012. | WWW.YC.RS | 45

hrana_i_pice.indd 45

2/4/12 4:21:55 AM


46 | WWW.YC.RS | februar 2012.

hrana_i_pice.indd 46

2/4/12 4:15:54 AM


februar 2012. | WWW.YC.RS | 47

hrana_i_pice.indd 47

2/4/12 4:18:25 AM


48 | WWW.YC.RS | februar 2012.

hrana_i_pice.indd 48

2/4/12 4:18:59 AM


Ivana ĆIRKOVIĆ

B

For a detailed programs, log on to www.yc.rs. februar 2012. | WWW.YC.RS | 49

bb.indd 49

2/4/12 3:56:30 AM


SITO

E Š TO E R I BUDVA NA PJENU OD MORA

Sezona TV užasa se nastavlja: braa Karadži porodila su novo edo — seriju Budva na pjenu od mora. Neke stvari, meutim, ostaju iste: Mima Karadži i dalje je merna jedinica mužjako-gorštakog seksepila, a neke od njemu potinjenih ak ga oslovljavaju sa „meedu moj“!

KLIP

Još se nisu stišali aplauzi za Tilvu Roš, a ve imamo novu filmsku priu o srpskoj Like i iPhone generaciji. Kako smo na talasu raznih proroanstava, sigurni smo da e debitantsko ostvarenje Maje Miloš biti film godine, tj. smak za sve ostale!

NEĆEMO O POLITICI

E, baš hoemo, zapravo, moramo — jer najbolji srpski roman objavljen u minuloj godini stiže u vidu reizdanja zaturenog klasika iz pretpotopske 1985 — izvanredni Neemo o politici Branka Dimitrijevia.

VOJNA AKADEMIJA

Neko se (za potrebe RTS-a) sa etvrt veka zakašnjenja u odnosu na inspiraciju zvanu Top Gun dosetio spoja militaristike propagande i filmskog/TV izraza. Nevolja je u tome što ova naša TV Vojna akademija za pitomce preferira tronute i zapušteno-nesnaene tridesetogodišnjake.

MODELS 2012 — MILLIONAIRE

Pred nama je 3021. postava prestižne devojake pop skupine Models. Ovog puta na red je došlo (ionako nahovano) mjaukanje uz obradu rock klasika Suzie Q, a ima i satire i autoreferenci poput kontragramatikih stihova: „Ja ne škola, ja briga nemam, ja se udam za milionera, ako umro, ja ne kukam, ja se udam za drugoga“.

LJUBIČASTA TELAD

I dok se jedni mršte i sumnjaju u istinitost boje, a drugi u ljubianstvenom sjaju vide predznake da emo biti ko Švajcarska, mi fenomen purpurnih telia vidimo kao sjajnu priliku za X Files epizodu Selo gori, a baba se ešlja. Radašine, eve teme, pa na pos’o!

„DARLING SAVETA Isidora Bjelica i Duška Jovani veruju u protestantski koncept novog i novog pokušaja — osmislile su novi, savetodavni magazini za žene nazvan Darling Saveta. Žene su (i ovde) doživljene kao mašine za nerezonsku kupovinu, a ima tu i rodne osvešenosti poput tekstia izvesne Biserke Perovske „Njeno velianstvo trendi vagina“.

MISTER BEAN PROMOVISAO SRBIJU NA SAJMU TURIZMA U MADRIDU

Ne bismo da komentarišemo ovu vest, ve bismo samo da dodamo da se drugima dopalo i: *Snovienja indijanskih vraeva za 2012. godinu *Žena iz Miigena hranila Jetija pitom od borovnice *Aktivistkinja iz Amerike udala se za zgradu *NLO iznad Paneva *Mina Kosti videla Kylie Minogue

MARIJA KARAN I SLIČNI JOJ

Marija Karan je, po svoj prilici, osvojila kotu na kojoj stvarnost susree san. Otud i prednjai u izmaštavanju samo njoj vidljive holivudske karijere, a otud i biserne izjave poput skorašnje: „Ja sam ispunjena svojim životom“!

ESTRADNE POJAVE: ČEK VAN, ČEK TU...

Posle ’proždrnjujueg’ raspevavanja na francuskom, srpsku estradnu scenu potresa i gratis pojanje estradnih diva na engleskom: posle JK i Bekvaleve, slušanje pesama Adele i Rihanne nikad više nee biti isto. Idemooo, vibrirajue, saaamvaaan lajk juuuuu!

50 | WWW.YC.RS | februar 2012.

bb.indd 50

2/4/12 3:56:00 AM


bb.indd 51

2/4/12 3:50:59 AM


bb.indd 52

2/4/12 3:50:14 AM

Yellow Cab 125  

Yellow Cab 125, februar 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you