Page 1

EVALUATIEVERSLAG 2013

THEATER FESTIVAL BOULEVARD

’s-Hertogenbosch


EVALUATIEVERSLAG 2013

THEATER FESTIVAL BOULEVARD

’s-Hertogenbosch

1


FC Bergman/Toneelhuis - 300 EL X 50 EL X 30 EL - Theater a/d Parade

2

3


Les Commandos Percu - ON THE NIGHT SHIFT - De Pettelaarse Schans

4

5 5


Toneelgroep Oostpool - SPECTACULAIRE VOORSTELLING - Paleiskwartier

6

7


Studio Orka - DUIKVLUCHT - Geheime locatie

I

nhoudsopgave

11

1.

VOORWOORD GEERT OVERDAM

13

2.

MISSIE & AMBITIE THEATERFESTIVAL BOULEVARD

15

3.

ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN

19

4.

THEATERFESTIVAL BOULEVARD 2013 IN HET KORT 4.1 4.2 4.3 4.4

23

5.

PROGRAMMALIJN 1 | HOOFDPROGRAMMA 5.1

25

5.2

25

5.3

29

6.

41

7.

8.

54

55

57 59

9.

FESTIVALPLEIN / TENTJESTHEATER INTERNATIONAAL STRAATTHEATER KUNSTBENDE NOORD-BRABANT

VERDIEPING / EDUCATIE 8.1

53

TALENTONTWIKKELING BLVRD PITCH / BLVRD PITCH NIGHT SAMENWERKING MET DE OPLEIDINGEN DE HUISKAMER

PROGRAMMALIJN 3 | HET FESTIVALPLEIN 7.1 7.2 7.3

49

VLAAMSE PROGRAMMERING EN INTERNATIONALE ARTISTIEKE SAMENWERKING IN 2013 NEDERLANDSE PROGRAMMERING EN ARTISTIEKE SAMENWERKING 2013 BRABANTSE PROGRAMMERING EN ARTISTIEKE SAMENWERKING 2013

PROGRAMMALIJN 2 | BLVRD FABRIKAAT 6.1 6.2 6.3 6.4

31 32 33

HET PROGRAMMA IN CIJFERS PUBLIEKSBEREIK NIEUW ARTISTIEK WERK COPRODUCTIES

BOULEVARD THEATERROUTES

MARKETING / COMMUNICATIE 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

PROGRAMMABOEK LAST MINUTE TICKETSHOP BLVRD DIGITAAL COMPLEET CULTUREEL BLVRD FABRIKAAT

10. PERS & MEDIA 10.1 10.2 10.3 10.4

MEDIABEREIK AANDACHTVIA LANDELIJKE, REGIONALE EN LOKALE RTV CULTURELE WEBSITES ENKELE REACTIES UIT DE MEDIA

11. PRODUCTIE 11.1 BIJZONDERE LOCATIES 11.2 VRIJWILLIGERS

61

63 67

12. ONDERNEMERSCHAP 12.1 KOSTEN & BATEN 12.2 SPONSORING EN RELATIEMARKETING 12.3 HORECA

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4.

8

OVERZICHT GEZELSCHAPPEN 2009-2013 OVERZICHT MAKERS EN VOORSTELLINGEN 2013 OVERZICHT SUBSIDIテ起TEN / BEGUNSTIGERS, SPONSOREN EN PARTNERS 2013 ORGANISATIE 2013

Festivalplein

9


Schweigman& - BLAAS - Isabella Kazerne

1.

V

oorwoord

Eerlijk is eerlijk, de omstandigheden leken aanvankelijk in de voorbereiding van de 29e editie van Theaterfestival Boulevard niet mee te zitten: subsidiekortingen hakten een kwart uit onze begroting, we moesten rap en creatief alle zeilen bijzetten om het festival toch inhoudelijk en financieel rond te krijgen. Maar terugblikkend kunnen we gelukkig trots en tevreden concluderen dat het ons toch weer is gelukt: ook Theaterfestival Boulevard 2013 was een succes. Het komt ongetwijfeld doordat we de al eerder anticipeerden op meer cultureel ondernemerschap, terwijl het discours erover nog volop woedde. Met de in 2012 bedachte drie programmalijnen zorgden we voor een we nóg scherper profiel, werden onze artistieke uitgangspunten helderder om daaruit nóg gerichter te programmeren en te presenteren. Onze plannen voor een Brabants talentontwikkelingstraject waren al, samen met veel andere culturele instellingen, in Noord-Brabant gestart en kregen in 2013 met het omvangrijke FABRIKAAT-programma vastere vorm en concretere perspectieven. Kortom, we liepen voorop, waardoor we nu in korte tijd zonder al te veel problemen grote, belangrijke stappen voorwaarts konden zetten. Met die voorsprong en de betrokken inzet van alle medewerkers, gezelschappen, culturele instellingen, de vele andere partners en mede dankzij de steun van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, de particuliere fondsen, de sponsors en vrienden wisten we opnieuw een groot en breed publiek te trekken. Zeker 145.000 mensen bezochten net als in 2012 het festival. In totaal werden 59.864 kaarten verkocht en bezochten naar schatting 20.000 mensen de gratis optredens van bands en dj’s en het internationale straattheaterprogramma. Louter jubel dan over Theaterfestival Boulevard 2013? Nee, we moesten ook beslissingen nemen die we liever hadden vermeden. Een deel van de rekening kwam helaas bij de makers terecht: uitkoopsommen werden minder, ons gastheerschap werd iets minder royaal, we speelden minder op verrassende locaties. En ook de bezoeker ontkwam er niet aan: de kaartjes werden iets duurder. Gelukkig bleek ons publiek zo trouw en elastisch dat het zich niet liet weerhouden toch massaal naar de voorstellingen te komen. Die trouw en betrokkenheid, ontwikkelingen en successen maakten dat we met Theaterfestival Boulevard 2013 de contouren hebben geschetst voor een toekomst vol uitdagingen en mogelijkheden. De 29e editie geeft ons het vertrouwen dat we op de juiste weg zijn, met alle partijen die ons daarbij helpen. Op naar de 30e! Geert Overdam, festivaldirecteur

10

Schweigman& - BLAAS Isabella Kazerne

11


Compagnie KAiET! - HET LIED - Jeroen Boschtuin

M

2. ISSIE & AMBITIE THEATERFESTIVAL BOULEVARD MISSIE

Stichting Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch stelt zich ten doel op nationaal niveau bij te dragen aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Daarvoor organiseert het jaarlijks een (inter)nationaal podiumkunstenfestival van allure. De focus ligt op het presenteren van werk van makers en gezelschappen uit Zuid-Nederland, België en Zuid-Europa; de nadruk op het presenteren van podiumkunsten op locatie en op het verbinden van het zomertheatercircuit met dat van de podia. Het festival levert zo een waardevolle aanvulling op het bestaande programma-aanbod, zowel lokaal, provinciaal als nationaal. Theaterfestival Boulevard spreekt een groot en divers publiek aan.

AMBITIE

Theaterfestival Boulevard wil hét internationale stads- en zomertheaterfestival zijn van Zuid-Nederland. Waar publiek uit binnen- en buitenland komt voor een dwarsdoorsnede van belangrijke podiumkunst producties.

12

Festivalplein

13


FC Bergman/Toneelhuis - 300 EL X 50 EL X 30 EL - Theater a/d Parade

3.

A

RTISTIEKE UITGANGSPUNTEN

Theaterfestival Boulevard weet als geen ander festival toegankelijkheid te verbinden met experiment en vernieuwing. Het publiek is een interessante mix van doorgewinterde theaterkijkers, vakantiegangers, dagjesmensen en nieuwsgierigen die je in het theater en andere festivals doorgaans niet tegenkomt. Dit geeft de theatermaker de kans nieuw publiek aan te boren en theatervormen te toetsen op zowel toegankelijkheid als inhoudelijke diepgang. En het geeft het publiek de mogelijkheid kennis te maken met nieuwe theatervormen. De manier waarop het festival commercie combineert met kwaliteit, inhoud en vernieuwing, is een voorbeeld voor de richting waarin het theater zichzelf opnieuw zou kunnen gaan uitvinden. Bianca van der Schoot, Theatermaker bij Boogaerdt/VanderSchoot, per 2013 huismaker van Toneelgroep Oostpool

Theaterfestival Boulevard verbindt op een laagdrempelige manier hoogwaardige, eigentijdse podiumkunsten van gezelschappen en makers met bewezen kwaliteit aan werk van een nieuwe generatie theatermakers uit binnen- en buitenland. Dat doen we door vakmanschap en zeggingskracht als voornaamste criteria te gebruiken bij de selectie van makers, gezelschappen en hun producties. We hechten aan ontwikkeling en vernieuwing: we bieden ruimte aan onderzoek en aan een interdisciplinaire aanpak, waarbij kwaliteit, onderscheidingsvermogen, maatschappelijke betrokkenheid, uitdaging en toegankelijkheid voorop staan. Theaterfestival Boulevard werkt langs drie programmalijnen: 1. De eerste lijn (het hoofdprogramma) leidt naar het presenteren van grote en middelgrote, kwalitatief hoogstaande (nieuwe) voorstellingen en concerten van vooraanstaande makers uit binnen- en buitenland, bij voorkeur op locatie. 2. De tweede lijn, BLVRD FABRIKAAT, leidt naar de oorsprong en de noodzaak. Naar de kunsten van de toekomst door nieuwe makers van vandaag. BLVRD FABRIKAAT biedt nieuwe makers ondersteuning en de kans op een eerste ontmoeting met een groot en breed publiek, professionals en elkaar. 3. Op het festivalplein (de derde lijn) initieert en presenteert Theaterfestival Boulevard kleinere producties en internationaal straattheater, die bijdragen aan het veelzijdige en laagdrempelige karakter van het festival. Binnen de programmering ligt de nadruk op het spelen op steeds wisselende locaties in en rond ’s-Hertogenbosch. Speerpunt binnen het beleid is om zo veel mogelijk meerjarige samenwerkingen met (en ondersteuning van) zowel jonge als gerenommeerde theatermakers, choreografen, dansers, componisten en musici die hun toeschouwers letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Die beeldend werk maken met een grote visuele kwaliteit, die nieuwsgierig zijn naar andere kunstvormen en makers. Die reflecteren op ontwikkelingen in de samenleving, hun idealen koesteren en gepassioneerd werken aan een betere toekomst. En die bovendien passen bij het zuidelijke karakter: brutaal, gastvrij en Bourgondisch – met een kort lijntje tussen hoofd en hart. Zie bijlage 1 voor het overzicht van de gezelschappen en makers waarmee Theaterfestival Boulevard in de periode 2009 – 2013 heeft samengewerkt.

14

De bloem van de natie - DE BLOEM VAN DE NATIE BRENGT U IN VERVOERING 15 Isabella Kazerne


Theater Artemis - NEVER NEVER WONDER - Theater Artemis

16

17


Les Commandos Percu - ON THE NIGHT SHIFT - De Pettelaarse Schans

4. 4.1

T

HEATERFESTIVAL BOULEVARD 2013 IN HET KORT

HET PROGRAMMA IN CIJFERS

Het programma van Theaterfestival Boulevard 2013 bestond uit in totaal 80 producties met 405 speelmomenten in 11 dagen, gemaakt door 715 artiesten. 7 producties werden gespeeld op locatie (met in totaal 62 speelmomenten), 39 producties op de Bossche podia en andere festivallocaties in de stad (met in totaal 111 speelmomenten), 41 producties op het festivalplein (met in totaal 232 speelmomenten). We ontvingen 38 Brabantse, 22 nationale en 20 internationale gezelschappen/makers. Soort productie in 2013

Aantal

Theater

24

Dans

5

Vlaamse Coproducties

Muziektheater/Kleinkunst

6

Animatie/Tentjestheater

18

Laika – SUIKERSPIN (in coproductie met Theaterfestival Boulevard)

Muziek

13

Beeldende Kunst/Installatie

2

Fontys Entreeprijs + studenten in de etalage

6

Fontys Muziekprijs

4

Nederlandse Coproducties

Kunstbende

2

W&L (Wittenbols schrijft/Ligthert regisseert) – SCHIETTENT ROSA (in coproductie met Theaterfestival Boulevard, De Rotterdamse Schouwburg, Terschellings Oerol en Theater Walhalla)

Zie bijlage 2 voor het complete programma van 2013

4.2

PUBLIEKSBEREIK

Qua publieksbereik was Theaterfestival Boulevard 2013 opnieuw succesvol. Zeker 145.000 mensen (145.00 in 2012, 140.000 in 2011) bezochten het festival. In totaal werden 59.864 kaarten verkocht (58.507 in 2012, 50.565 in 2011). Daarnaast bezochten naar schatting 20.000 mensen de gratis optredens van bands en dj’s en het straattheater. In totaal waren er dus zo’n 78.000 bezoeken aan voorstellingen en concerten. De totale bezettingsgraad kwam hiermee op 90%.

4.3

NIEUW ARTISTIEK WERK

’s-Hertogenbosch is tijdens Theaterfestival Boulevard een belangrijk podium voor nieuw artistiek werk. Theaterfestival Boulevard presenteert jaarlijks (nieuwe) voorstellingen van een groot aantal makers en gezelschappen, voor een aantal producties is het festival ook coproducent1. In 2013 bevatte het programma in totaal 34 Nederlandse- en wereldpremières. Bijna 60% van het totale programma.

4.4

COPRODUCTIES

Dankzij de financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, het VSBFonds, het SNS Reaal Fonds, bkkc en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we ons kunnen committeren aan twee Vlaamse, één nationale en zes Brabantse coproducties.

1

18

Zie bijlage 1 voor overzicht meerjarige samenwerking 2009-2013

Maaike Tubex – DU BIST ALLES (in coproductie met Theaterfestival Boulevard, Fabriek Fantastiek en het Entrepot)

Brabantse Coproducties Joost van Balkom/Bert Vogels – LA CLOCHE FELEE (in coproductie met Theaterfestival Boulevard) De Bloem van de Natie – IN VERVOERING (in coproductie met Theaterfestival Boulevard) Theatergroep Hertog Zout – HEJMEN (in coproductie met Theaterfestival Boulevard) Lisah maakt Roezemoes – WONEN (in coproductie met Theaterfestival Boulevard) Luna Ensemble – RUMOR AND REFLECTION (in coproductie met Theaterfestival Boulevard) Rowdy Pelgrim – RICHARD V. (in coproductie met Theaterfestival Boulevard)

Les Commandos Percu - ON THE NIGHT SHIFT De Pettelaarse Schans

19


Studio Orka - DUIKVLUCHT - Geheime locatie

20

21


Laika - SUIKERSPIN - Perron 3

5.

P

ROGRAMMALIJN 1

PRESENTEREN VAN (INTER)NATIONALE GROTE EN MIDDELGROTE, KWALITATIEF HOOGSTAANDE PRODUCTIES – BIJ VOORKEUR OP LOCATIE. Theaterfestival Boulevard is een gekend begrip in Nederland en België. Het staat voor: warm, kritisch, artistiek hoogstaand, toegankelijk, voor en met een groot publiek, bijzondere locaties, opvallend uniek in het theaterlandschap. De combinatie van die verschillende ingrediënten, maakt het voor ons artiesten tot een uitgelezen gelegenheid om buiten de zwarte doos van het theater te mogen vertoeven, te kunnen kleuren en schilderen. Ingebed in een speciale locatie, te midden van gebouwen, leegstaande stallen die ooit koeien en paarden behuisd hebben, hard labeur, de “tranche de vie”, verlaten unieke plekken die ooit geleefd werden in vervlogen tijden om die terug in te vullen met nieuwe verhalen, te laten ademen te midden van die zovele andere levens met al hun eerdere geschiedenissen. Marijke Pinoy – actrice en regisseur

5.1

SAMENWERKING 2013

Een belangrijk deel van de programmering binnen het hoofdprogramma van Theaterfestival Boulevard heeft een zuidelijk karakter; Vlaams aanbod vormt sinds jaren een belangrijke pijler. Na de ‘Vlaamse golf’ in de jaren ‘90 is het aantal speelplekken in Nederland voor het Vlaamse theateraanbod sterk gedaald. Theaterfestival Boulevard vult een deel van dat gat op door op meerjarige basis samen te werken met gezelschappen uit Vlaanderen zoals Studio ORKA, Laika, Compagnie KAiET!, NTGent, Toneelhuis en FC Bergman. Theaterfestival Boulevard werkt structureel samen met Theater aan Zee (Oostende), de veelbelovende theatermakers (Mor Shani en Hof van Eede) werden door Theater aan Zee voorgedragen voor BLVRD FABRIKAAT 2013. Nieuw dit jaar was de grote spektakelvoorstelling op de Pettelaarse Schans, het historische verdedigingsbolwerk van de stad: het Franse Les Commandos Percu presenteerde drie (letterlijk) knallende voorstellingen voor in totaal 7.500 bezoekers. Jheronimus Bosch 500 In aanloop naar de manifestatie tijdens het vijfhonderdste sterfjaar van Jheronimus Bosch in 2016, werkt Theaterfestival Boulevard samen met Stichting Jheronimus Bosch 500 (JB500). In 2013 werd samen gekozen voor 300 EL X 50 EL X 30 EL door de ‘lefgozers’ van het Vlaamse FC Bergman. Een spectaculaire voorstelling in theater en film, over een dorp in de ban van de angst, met tien gastacteurs en tachtig figuranten. 300 EL X 50 EL X 30 EL werd juichend ontvangen door publiek en pers, de twee opvoeringen in Theater aan de Parade waren in no time uitverkocht.

“Geweldig fascinerende voorstelling, die schuurt en gluurt achter de maskers van mensen in angst. Aangrijpend en meeslepend. Kortom: gaan zien!” … “Heerlijk theater. FC Bergman is één van de zeldzame gezelschappen die me kunnen fascineren van begin tot eind zonder tekst nodig te hebben. Niet gaan zien = een gemiste kans.” … “Wat was dat een prachtige, overdonderende en fascinerende voorstelling! Surrealistisch en confronterend. Ken ik nog meer superlatieven?” bezoekersreacties na 300 EL X 50 EL X 30 EL

22 Foto: Jean Philipse

Opening - Verkadefabriek

23


Oene van Geel/Wolfert Brederode/Oleg Fateev - VAN GEEL/BREDERODE/FATEEV - De Toonzaal

5.2

NATIONALE PROGRAMMERING EN ARTISTIEKE SAMENWERKING 2013

Theaterfestival Boulevard presenteert jaarlijks gezelschappen en makers die zich op nationaal niveau onderscheiden door hun kwaliteit en zeggingskracht, en die passen binnen het DNA van Theaterfestival Boulevard. Zij maken kleine en middelgrote locatievoorstellingen (100 – 400 bezoekers per voorstelling). Afgelopen jaar resulteerde dit in onder andere de indrukwekkende en alom bejubelde productie BLAAS van Schweigman&, de spraakmakende SPECTACULAIRE VOORSTELLING van Toneelgroep Oostpool, het ontroerende SCHIETTENT ROSA van W&L (Wittenbols schrijft/Ligthert regisseert) en de vakkundig gemaakte VIJF SECONDEN van Het Zuidelijk Toneel. Landelijk festivaloverleg Binnen de festivalselectie van de VSCD werkt Theaterfestival Boulevard samen met Terschellings Oerol Festival, Over het IJ Festival, Karavaan, Noorderzon, Zeeland Nazomerfestival, Festival, Spring, Tweetakt, Festival Reuring en Rotterdam Festivals. Tijdens driemaandelijks overleggen wordt kennis en informatie uitgewisseld en gewerkt aan de landelijke positionering van de festivals.

5.3

BRABANTSE PROGRAMMERING EN ARTISTIEKE SAMENWERKING 2013

De wortels van Theaterfestival Boulevard liggen diep in de warme Brabantse grond; we zijn een festival van stad en regio, met een sterke landelijke uitstraling. Door de meerjarige samenwerking met Brabantse makers en gezelschappen verstevigen we elk jaar het zuidelijke karakter van Theaterfestival Boulevard. De relatie met Het Zuidelijk Toneel, MATZER Theaterproducties, Theater Artemis, Nieuwe Helden/stadskunstenaar Lucas de Man, Studio Gebroed, Hertog Zout, De Bloem van de Natie en LisenImke is stevig en betrokken. Jaarlijks presenteren deze gezelschappen zich tijdens Theaterfestival Boulevard, ofwel met een locatievoorstelling ofwel met een zaalvoorstelling.

W&L (Wittenbols Schrijft, Ligthert Regisseert) - SCHIETTENT ROSA - Theater a/d Parade

Samenwerking November Music November Music, het festival voor eigentijdse muziek in Nederland, presenteert tijdens Theaterfestival Boulevard elk jaar twee producties. Vaak één van Brabantse origine, de andere meestal van internationaal opererende musici of ensembles. Voor November Music is Theaterfestival Boulevard hét platform waar eigentijdse muziek bij een groter publiek zichtbaar en hoorbaar wordt; voor Theaterfestival Boulevard is de samenwerking een bijzondere aanvulling op het programma. Tijdens Theaterfestival Boulevard 2013 presenteerde November Music twee producties: THE OBSCURE THOUGHTS OF ISABELLA GREEN door Dyane Donck/Ensemble Gending, en een gelegenheidsconcert speciaal voor Theaterfestival Boulevard door Oene van Geel, Wolfert Brederode en Oleg Fateev. Samenwerking met de culturele instellingen en podia in stad en provincie Theaterfestival Boulevard werkte in 2013 verder samen met Vrijetijdshuis Brabant, Kunstbende Noord-Brabant/Nederland, bkkc, Theater aan de Parade, Verkadefabriek, W2 Poppodium, De Regio VVV en het Bezoekersmanagement ‘s-Hertogenbosch. Het festival sprak deze instellingen regelmatig om elkaar inhoudelijk te versterken en om samen acties te ontwikkelen ten behoeve van de pr en marketing van het festivalprogramma. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van accommodaties van collegainstellingen als locatie voor Boulevardvoorstellingen en -concerten. Samenwerking met Brabantse festivals, gericht op innovatie Met steun van het Ministerie van Economische Zaken (en gecoördineerd door Vrijetijdshuis Brabant) werkt Theaterfestival Boulevard sinds 2011 samen met een aantal Brabantse festivals aan vier innovatieprojecten. November Music, Festival Mundial, Circo Circolo, Incubate, STRP Festival, International Gipsy Festival, Glow Licht Festival, Folkwoods, Slokdarm Festival en Theaterfestival Boulevard zetten gezamenlijk hun expertise en energie in voor productontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, nieuwe dienstverlening voor de zakelijke markt, nieuwe manieren van interactieve publiekswerving, educatie en communicatie en het ontwikkelen van modellen voor een gezamenlijke backoffice. Deze samenwerking zal ook na 2013 een vervolg krijgen.

24

Festivalplein

25


MATZER Theaterproducties - ROMEO&JULIET: HET CONCERT - W2 Poppodium

26

27


Arf Arf/Twan Mickers - ODDMANOUT - Reinier van Arkel

6.

P

ROGRAMMALIJN 2 | BLVRD FABRIKAAT

DE TWEEDE PROGRAMMALIJN LEIDT NAAR DE OORSPRONG EN DE NOODZAAK. NAAR DE KUNSTEN VAN DE TOEKOMST EN HET ENGAGEMENT VAN NIEUWE MAKERS VAN VANDAAG. DE TWEEDE LIJN IS DIE VAN BLVRD FABRIKAAT, DE VRUCHTBARE KWEEKBAK, DE PROEFTUIN VOOR TALENT EN NIEUWE INITIATIEVEN. Theaterfestival Boulevard is voor nieuwe makers een onmisbaar podium. Mijn eerste locatie voorstelling na mijn afstuderen vond plaats tijdens Theaterfestival Boulevard in het oude Kruithuis en sindsdien is het festival een extreem trouwe partner die mij uitdaagt tot avontuur en risico’s durft te nemen. Spelen binnen Theaterfestival Boulevard is een warm bad; het festival is supergoed georganiseerd en het publiek is veelzijdig en avontuurlijk. Dit geeft makers een artistieke vrijheid gecombineerd met een zakelijk en organisatorisch vertrouwen. Door de samenwerking met het festival is er continuïteit en ontwikkeling mogelijk binnen het theater van jonge makers en wordt het mogelijk om in ’s-Hertogenbosch een vast publiek op te bouwen. Boukje Schweigman – artistiek leider Schweigman&

6.1

TALENTONTWIKKELING

Sinds jaar en dag biedt Theaterfestival Boulevard getalenteerde regisseurs en choreografen, acteurs en dansers, componisten en muzikanten een podium, alsook begeleiding op weg naar publiek, pers en professionals en ondersteunen we ze bij hun cultureel ondernemerschap. Door het huidige financiële en politieke klimaat staat de artistieke ontwikkeling van een nieuwe generatie kunstenaars behoorlijk onder druk. Omdat we blijven geloven in de kracht en noodzaak van talentontwikkeling, bedachten we een nieuwe plek én aanpak binnen het festival: BLVRD Fabrikaat, een avontuurlijke vrijplaats voor vernieuwing en verdieping. Naast initiatieven van nieuwelingen, waaronder de drie winnaars van de BLVRD Pitch, (Hertog Zout, Lisah maakt Roezemoes en het Luna Ensemble) presenteerden we in BLVRD FABRIKAAT makers als De Bloem van de Natie, Studio Gebroed, Rowdy Pelgrim, Maaike Tubex en Stichting Nieuwe Helden. We toonden recent artistiek werk en zorgden voor ontmoetingen tussen jonge en meer ervaren makers. We gaven er de ruimte aan studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, die zich voorstelden met de ENTREEPRIJS, de MUZIEKPRIJS en STUDENTEN IN DE ETALAGE. BLVRD FABRIKAAT toonde ook voorstellingen die ontstonden uit een samenwerking met Festival Cement, Gloednieuw en Theater aan Zee (Oostende). En onze ‘Brabantse buren’ (Theater Artemis, het Zuidelijk Toneel, MATZER Theaterproducties en Dans Brabant) toonden de achtergronden van productie en presentatie in DE HUISKAMER; een dagelijks verdiepend programma waarin we op zoek gaan naar de drijfveren van makers en spelers. De tweede programmalijn van Theaterfestival Boulevard is er één van het samenspel tussen de Verkadefabriek, Het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis, MATZER Theaterproducties, Festival CEMENT, Gloednieuw, Dans Brabant, Stichting Nieuwe Helden, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en Theater aan Zee (Oostende). BLVRD FABRIKAAT wordt ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Provincie NoordBrabant en het bkkc. Samen zorgen we dat er met BLVRD FABRIKAAT ruimte blijft voor (de noodzaak en kracht van) talentontwikkeling. Ten behoeve van het BLVRD FABRIKAAT-programma van 2013 werkten wij samen met de volgende getalenteerde theatermakers en gezelschappen: Lucas De Man, De Bloem van de Natie, Twan Mickers , T.R.A.S.H., United-C, Arno Schuitemaker, Emke Idema, Hof van Eede, Mor Shani, de winnaars van de BLVRD PITCH, studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten én deelnemers van Kunstbende Noord-Brabant.

28

Arf Arf/Twan Mickers - ODDMANOUT Reinier van Arkel

29


BLVRD PITCH night - Verkadefabriek/Grote zaal

6.2

BLVRD PITCH / BLVRD PITCH NIGHT

Met BLVRD PITCH wilde Theaterfestival Boulevard er voor zorgen dat talent zich ook via andere wegen aan kan dienen. Met BLVRD PITCH onderzocht het festival nieuwe manieren van programmeren en financieren, waarbij het publiek een belangrijke rol speelt. De BLVRD PITCH verliep in zes etappes. 1. Theaterfestival Boulevard verstuurde een ‘open-call’ waarmee we nieuwe makers vroegen om hun artistieke plannen bij ons in te dienen. 2. Een commissie selecteerde uit alle inzendingen tien plannen voor de BLVRD Pitch. 3. Deze tien plannen werden door de makers zo origineel mogelijk gepresenteerd op een speciale Pitch-website en tijdens de sfeervolle BLVRD PITCH NIGHT in de Verkadefabriek. 4. Tijdens de BLVRD PITCH-NIGHT koos het publiek drie producties die verder werden ontwikkeld en opgenomen in de programmering van Theaterfestival Boulevard 2013. Alle inkomsten van de BLVRD PITCH NIGHT kwamen ten goede aan de drie winnende makers. 5. Theaterfestival Boulevard zorgde bovendien voor een startbedrag en startte (in samenwerking met bkkc) een crowdfundingstraject voor de verschillende trajecten. Met die crowdfunding verwierven de drie projecten zelf aanvullende financiële bijdragen bij publiek, bekenden en bedrijven. 6. Alle drie makers haalden hun financiële doelstellingen en presenteerden hun voorstellingen in de BLVRD FABRIKAAT-programmering van Theaterfestival Boulevard 2013. BLVRD PITCH biedt nieuwe makers een kans om via een nieuwe aanpak hun voorstelling te maken en te presenteren tijdens Theaterfestival Boulevard. BLVRD PITCH stimuleert cultureel ondernemerschap; de makers worden zelf verantwoordelijk voor (een deel van) hun inkomsten, pr en techniek. Bovendien creëert BLVRD PITCH een nieuwe vroegtijdige betrokkenheid van publiek en bedrijfsleven. Zij worden coproducent; tot op zekere hoogte zelfs programmeur van het festival.

De bloem van de natie - DE BLOEM VAN DE NATIE BRENGT U IN VERVOERING - Isabella Kazerne

Op 24 april vond de feestelijke BLVRD PITCH NIGHT plaats in de Verkadefabriek, gepresenteerd door stadskunstenaar/theatermaker Lucas de Man. Negen makers presenteerden hun plannen en tijdens de BLVRD PITCH NIGHT werden speciale voorwerpen en diensten geveild; de opbrengsten kwamen (naast de opbrengsten uit de kaartverkoop van de avond) direct ten goede aan de winnende makers. De winnaars van de BLVRD PITCH NIGHT waren: Theatergroep Hertog Zout – HEJMEN Een muzikale en poëtische theatervoorstelling over de zoektocht naar een thuis, gebaseerd op gesprekken met mensen die, om wat voor reden dan ook, hun thuisland hebben achtergelaten en nu in Nederland wonen. Laura de Vos & Margriet Kim Nguyen – HET ANALYTISCHE LICHAAM EN HET OBSESSIEVE BREIN Avontuurlijke multidisciplinaire ontdekkingsreis in dans(theater) en film langs het onderbewuste - waar repressies en angsten uiteindelijk bevrijd worden in een extase. Lisah Maakt Roezemoes – WONEN In deze fantasievolle, beeldende en multidisciplinaire performance onderzocht Lisah Baert – op zoek naar rust en een plek om te blijven wonen – de verhalen en herinneringen bij de zeventien huizen waar ze ooit woonde. De drie ontvingen ieder een cheque ter waarde van € 2.716 en hun voorstelling werd geprogrammeerd in BLVRD FABRIKAAT. Daarnaast gingen zij ieder een crowdfundingstraject in (i.s.m. bkkc) om het laatste deel van hun begroting te kunnen dekken. Bij alle drie projecten is dit gelukt.

30

Prijsuitreiking BLVRD PITCH night Verkadefabriek/ Grote zaal

31


6.3

SAMENWERKING MET DE OPLEIDINGEN

Theaterfestival Boulevard verbindt zich graag aan de talenten van de toekomst. Daarom werken we intensief samen met opleidingen en verbinden we theorie aan praktijk door studenten een podium te bieden. Fontys Hogeschool voor de Kunsten Theaterfestival Boulevard en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) werken al jaren samen in het project de Entreeprijs, met steun van Stichting Steunfonds Fontys. Deze samenwerking biedt studenten een kans om zich te voor te stellen aan een breed publiek en slaat voor hen een brug tussen het werkveld. Het is een springplank naar de beroepspraktijk. Een commissie selecteert afstudeerplannen, bespreekt en bekijkt op meerdere momenten de voortgang en ontwikkeling van de voorstellingen en besluit daarna welke vijf geschikt zijn om op het festival te spelen. De selectie is in 2013 samengesteld door Annemarie Pijnappel (FHK), Jur van der Lecq (Theaterfestival Boulevard) en Tessa Smeulers (Theaterfestival Boulevard). De genomineerde Entreeprijs afstudeervoorstellingen en -presentaties van FHK-studenten in 2013: Jessi L’Herminez – ELLIS Katja Grässli – SEELENWALD Lauri Brons – IK ZING ZO LENIG IN DE WARTE Nina Jilesen – KIND VAN DE GROND Peggy Lebens – RUIS Naast de Entreeprijs werd in 2013 voor het eerst de Muziekprijs geïntroduceerd. Studenten van de Rockacademie en het Conservatorium konden zich aanmelden om mee te dingen naar deze prijs. De genomineerde MUZIEKPRIJS afstudeerprojecten van FHK-studenten in 2013: Tom Nieuwenhuijse – UNITY IN SEPERATION Kat Ya – MUSIC BOX Chelsea Foreman – SCHROMELIJK TROUW AAN MEZELF (geannuleerd) Hanneke Gudden/ Ava Silver – THE STRONGER ONE Isabelle Amé – THE FESTIVAL

Avans Hogeschool Theaterfestival Boulevard werkte dit jaar voor de tweede keer samen met de opleiding CMD (Communication & MultiMedia Design) van Avans Hogeschool. In opdracht van – en in samenwerking met – het festival zijn tweedejaars studenten aan de slag gegaan met interactieve installaties, waarin techniek werd ingezet om statiegeld glazen te verzamelen ten behoeve van de jonge kunstenaars van BLVRD FABRIKAAT. Het festival zorgde voor de productionele begeleiding. In totaal werden in de eerste fase tien installaties ontwikkeld door de studenten tot een ‘proof-of-concept’ fase. Eén installatie werd vervolgens gekozen en verder uitgewerkt: de ‘Jellyfish’, een interactief lichtkunstwerk midden op het festivalplein, waar de bezoekers hun lege bekers in konden ophangen. De bekers lichtten vervolgens op en als de installatie vol hing volgde een lichtshow. In totaal werd met deze installatie ruim € 1.500 opgehaald ten behoeve van de talentvolle kunstenaars in BLVRD FABRIKAAT. Koning Willem I College Theaterstudenten van de Academie Media, Art & Performance van het Koning Willem I College maakten voor het festivalplein de theaterperformance DE LOSSE LAARZEN. Stage Jaarlijks stelt het festival een aantal meewerk- en afstudeerstageplekken beschikbaar aan studenten van verschillende hogescholen en universiteiten. In 2013 werd de afdeling marketing en communicatie ondersteund door studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement NHTV in Breda en Fontys Hogeschool Communicatie in Tilburg.

6.4

DE HUISKAMER

Tijdens Theaterfestival Boulevard 2013 sloegen Productiehuis Brabant, Theater Artemis, Het Zuidelijk Toneel en (dit jaar voor het eerst) MATZER Theaterproducties de handen ineen voor een sfeervol en artistiek samenwerkingsverband: DE HUISKAMER. DE HUISKAMER was de dagelijkse salon van BLVRD FABRIKAAT. De plek waar nieuwe en meer ervaren makers samenkwamen. Het festival vroeg talentvolle nieuwe makers naar hun meesters. Wie inspireert ze in het maken van theater? Wat ontlenen ze aan elkaar? Waarom? En wat zegt dit over het theater van vandaag?

Een jury, met professionals uit de culturele- en muzieksector, bekroonde de beste producties met de Entreeprijs (een werkbudget van € 10.000) en de Muziekprijs (een werkbudget van € 5.000). Beide winnaars mogen, met het werkbudget en artistieke en productionele begeleiding, een productie maken voor Theaterfestival Boulevard 2014.

Theatergoeroes en meesterschrijvers van binnen en buiten het festival (Wim Opbrouck, Yolande Bertsch, Judith Herzberg e.a.) namen plaats op de Huiskamerstoel om ervaringen en verhalen uit te wisselen met de nieuwe generatie makers. Elke dag onderhoudende gesprekken tussen pupil en patroon onder leiding van presentatrice Andrea van Pol (o.m. bekend van AVRO’s Kunstuur en VPRO’s De Slag om Nederland).

Winnaars Op zondag 11 augustus ging de ENTREEPRIJS naar Jessi L’Herminez voor haar voorstelling ELLIS. De MUZIEKPRIJS ging naar KAT YA voor haar muziekvoorstelling MUSIC BOX.

In iedere Huiskamer editie kon er worden geluisterd naar een aanstormend muziektalent. Van Stevie Nicks tot Stevie Ann: elke dag werd een liedje gecoverd van een muzikale meester.

De Jury van de Entreeprijs 2013 bestond uit: Jur van der Lecq (sectorleider Theater Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Jolie Vreeburg (programmeur Theater Kikker Utrecht), Jetse Batelaan (artistiek leider Theater Artemis ’s-Hertogenbosch), Rob van Steen (directeur Theaters Tilburg). De jury over Jessi L’Herminez: “Jessie hanteert bewust een open dramaturgie, durft risico’s te nemen en laat zien dat zij als regisseur goed in staat is om keuzes te maken en met lef inhoud om kan zetten in vorm, zoals in de ‘huilscène’, door zakken vol knuffels over het podium uit te strooien en door het gebruik van digitale beelden. Ook wordt met datzelfde lef het thema incest uitgediept, zonder dat het een therapeutische indruk wekt.” De Jury van de Muziekprijs 2013 bestond uit: Raf de Keninck (sectorleider Muziek Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Ivo Cooymans (programmeur Poppodium W2), Dirk Verhoeven (redacteur KindaMuziek!), Ruud van Eeten (directeur De Toonzaal ’s-Hertogenbosch). De jury over Kat Ya: “Het publiek kreeg een mooi geheel voorgeschoteld waarbij geen enkel nummer voorspelbaar was. (…) Tijdens de bespreking kwamen zinsflarden voorbij zoals ‘uniek in zijn setting’, ‘fantastische pianiste’, ‘geloofwaardig en bewonderenswaardig naïef’.”

32

Uitreiking Entreeprijs en Muziekprijs Verkadefabriek/ClubV

De huiskamer Verkadefabriek/ Filmzaal 4

33


34 Foto: Jean Philipse

Uitreiking Entreeprijs en Muziekprijs 2013 - Verkadefabriek/ClubV

Uitreiking Entreeprijs 2013 - Verkadefabriek/ClubV

Uitreiking Muziekprijs 2013 - Verkadefabriek/ClubV

Uitreiking Entreeprijs en Muziekprijs 2013 - Verkadefabriek/ClubV

Foto: Jean Philipse

35


Avans Hogeschool/CMD - INTERACTIEVE INSTALLATIE - Festivalplein

36

37


Het Zuidelijk Toneel/Lucas de Man - THERE’S A ME IN MEETING - Verkadefabriek/Grote zaal

38

39


Jeroen Matzer Kant- -Kracht DE LAFAARD - Boerderij KAPITEIN Henriettewaard - Festivalplein

7.

P

ROGRAMMALIJN 3 | HET FESTIVALPLEIN

KLEINERE PRODUCTIES OP HET FESTIVALPLEIN MET KWALITEIT, DIE BIJDRAGEN AAN HET LAAGDREMPELIGE KARAKTER VAN HET FESTIVAL. Een open plek in het bos onder de bomen en onder de volle maan. Spelers en drinkers, zangers, dansers en potsenmakers verzamelen zich op de pleinen en in de parken. Zij vertellen verhalen en voltrekken eeuwenoude rituelen. Zij dansen voor ons de ziel uit hun lijf en verzachten onze zeden. Ik hou hartstochtelijk veel van dit festival en zijn organisatie omdat het de essentie is van wat toneel moet zijn. Kunstenaars en een fijn publiek delen dezelfde passie voor de schoonheid van woorden, beelden, beweging, sprookjes, taart en limonade. Boulevard is een feest van de verbeelding. Midden in de zomer, daar op dat magische plein onder de bomen, onder de volle maan, in ’s-Hertogenbosch. Wim Opbrouck, acteur en artistiek leider van NTGent

7.1

FESTIVALPLEIN/TENTJESTHEATER

In de derde programmalijn presenteert Theaterfestival Boulevard grote en kleine producties, internationaal straattheater en muziek op het feestelijke en dynamische festivalplein. De voorstellingen variëren in genre van ontroerend en humoristisch theater, muzikale kleinkunst, gekscherende animatie tot explosief muziektheater. De balans tussen deze genres zorgt voor een grote toegankelijkheid voor jong en oud en weet ieder jaar een groot publiek te verleiden.

Martha!tentatief - LOT - Festivalplein

Ook in programmalijn 3 werken wij meerjarig samen met gezelschappen. Zo werken we al jaren samen met Jeroen Kant, En Consorten, Anna van der Kruis, Eva’s Appel, Vincent de Rooij, Kuijpers & Werkema, Pieternel Osinga en Tjerry Snel. Dit jaar waren MartHa!tentatief, Kiki Jaski & Jan Groenteman, Zware Laarzen Producties, Theater Rast, Katja Heitmann en Lilian Hak nieuw op het festivalplein, ook in de toekomst zullen zij terug te zien zijn in de programmering.

I

7.2 NTERNATIONAAL STRAATTHEATER In 2013 zorgde HH producties opnieuw voor de programmering van het straattheater. De programmering van HH Producties bevatte een interessante selectie met het beste van het Europese straattheater en zorgde voor nieuwe artistieke contacten waarop we in de toekomst voort kunnen bouwen. Om meerdere redenen is deze programmering belangrijk voor het festival. Het (opnieuw) en dan substantieel opnemen van internationaal straattheater in de programmering is een lang gekoesterde wens van ons publiek. Door het straattheater een duidelijk podium te geven wordt het onderscheidende profiel van het festival versterkt.

7.3

KUNSTBENDE NOORD-BRABANT

Kunstbende is de moestuin van kunstenaars tussen 13 en 19 jaar. Het voedt de talenten en organiseert ieder jaar een landelijke wedstrijd voor verse creatieve geniën. Kunstbende Noord-Brabant was ook in 2013 prominent aanwezig op Theaterfestival Boulevard. Tijdens THE BEST OF KUNSTBENDE kon het publiek kennis maken met de talenten van de toekomst. Brabants meest talentvolle jonge muzikanten, acteurs, regisseurs, dansers en schrijvers presenteerden er hun winnende Kunstbende act in een boordevol programma.

40

Koning Willem I College - DE LOSSE LAARZEN Festivalplein

41


Festivalplein

42

43


Internationaal Straattheater - Tango Sumo - EXPÉDITION PADDOCK - Festivalplein

44

45


46 Foto: Jean Philipse

Internationaal Straattheater - Leandre - NO SE - Festivalplein

Internationaal Straattheater - Motionhouse - UNDERGROUND - Festivalplein

Internationaal Straattheater - Les Traine-Savates - LES TRAINE-SAVATES - Festivalplein

Internationaal Straattheater - Woest - NETNIETNIETS - Festivalplein

Foto: Jean Philipse

47


Toneelgroep Oostpool - SPECTACULAIRE VOORSTELLING - Paleiskwartier (onderdeel Theaterroute)

8.

V

ERDIEPING / EDUCATIE

THEATERFESTIVAL BOULEVARD ONTWIKKELT GRAAG NIEUWE, CREATIEVE MANIEREN OM DE BEZOEKERS MEE TE VOEREN NAAR DE OORSPRONG EN ACHTERGRONDEN VAN VOORSTELLINGEN EN CONCERTEN. 8.1

BOULEVARD THEATERROUTES

Met steun van het VSBFonds presenteerde het festival in 2013 voor de vierde maal de Boulevard Theaterroutes: compleet verzorgde middagen en avonden met twee geselecteerde voorstellingen, bijzondere ontmoetingen met makers en lekker eten. Voor een zeer aantrekkelijke prijs (€ 47) kreeg men inhoud en exclusiviteit. De bezoekers van de Boulevard Theaterroutes werden door een Theaterroutegids ontvangen die hen als gastheer of -vrouw gedurende de gehele middag of avond begeleidde langs de verschillende programmaonderdelen. Het publiek kon kiezen uit 21 verschillende routes, spannende combinaties van kleine voorstelling, jong talent, muziek, theater en grotere voorstelling van (inter)nationaal gerenommeerde gezelschappen op bijzondere locaties. De Theaterroutes gaf het publiek een uniek kijkje in de keuken van de maker(s) en de illustere theaterwetten en technische zinsbegoocheling. Makers namen het publiek mee naar het ontstaan van hun voorstelling. Met welke vraag begon het ooit? Wat kwam er kijken bij de totstandkoming van de voorstelling? Welke keuzes werden gemaakt en waarom? Zo vertelde Erik Vlamincks hoe hij tot zijn boek Suikerspin kwam en vertelde de dramaturge en regisseur van Laika hoe men dit bewerkte tot een voorstelling. Ook dit jaar bleken de Theaterroutes een uitstekend middel om de missie en visie van Theaterfestival Boulevard uit te dragen. Op deze manier werd de drempel lager voor het publiek om in aanraking te komen met kwalitatieve producties van bekende en minder bekende makers. Bij de selectie van de gezelschappen en producties voor de Theaterroutes werd overwegend gekozen voor producties die een bijdrage leveren aan sociaal-maatschappelijke discussies. Hiermee gaf het festival invulling aan zijn maatschappelijke betrokkenheid. Ook talentontwikkeling kwam aan bod binnen de Theaterroutes; zo creëerden we een nieuw publiek voor jonge makers. Door met hen in gesprek te gaan leerden deze makers van de directe reacties van dit publiek. Voor de 21 verschillende Theaterroutes werden 400 kaarten verkocht – een stijging van 10% ten opzichte van 2012. Wat daarnaast opvalt is dat er maar liefst 8 routes zijn uitverkocht.

48

Theaterroutes

49


Theater Artemis - NEVER NEVER WONDER - Theater Artemis

Enkele reacties van de makers “Zeer graag gedaan, en ook wat ons betreft tot een volgende keer! Ook voor ons geeft dit een meerwaarde, het contact met het publiek. Dus leuk en dank voor de goede organisatie hiervan.” Madeleine Matzer, artistiek leider MATZER theaterproducties “… Het was fantastisch boeiend en leuk om te doen. Wat een enthousiast en geïnteresseerd publiek. Zo zelfs dat ik op beide avonden ook naderhand nog lang met de groepen heb verder gepraat. De gesprekken overstegen verre het niveau van persoonlijke meningen en smaakvoorkeuren. Er werd echt de diepte in gegaan en gesproken over de keuzes van de choreografen en wat die voor effect hadden op het werk, esthetiek en zeggingskracht.” Heleen Volman, artistiek coördinator DansBrabant

Enkele reacties van de Theaterroutebezoekers: Bij de route met Bloem van de Natie: “Voorgesprek was een verrassing, net zoals de hele avond en sfeer top” “Leuk voorgesprek, nieuwsgierig gemaakt” Bij de route van Wittenbols schrijft & Lighthert regisseert: ”Het was een hele leuke ontmoeting met de regisseur” Bij de route van NT Gent: “Top!”… “Indrukwekkende voorstelling en door voorgesprek nog pakkender” Bij de route van HZT: “Ontroerend, meeslepend, ik ging helemaal op in het spel.” “Voorbeschouwing zeer waardevol” Bij de route van theater Artemis: “Erg warme ontvangst door Artemis, leuke en interessante toelichting gekregen door de dramaturg + artistiek leider = echt een meerwaarde” “Je krijgt een betere achtergrond van het stuk, waardoor je het beter en leuker gaat vinden”

50

De bloem van de natie - DE BLOEM VAN DE NATIE BRENGT U IN VERVOERING 51 Isabella Kazerne


Stadsbeeld

9.

M

ARKETING / COMMUNICATIE

Uit het laatste publieksonderzoek kwam naar voren dat inmiddels ruim 60% van de bezoekers van Theaterfestival Boulevard een zogenaamde ‘superpromotor’ is: een vaste bezoeker die het festival actief promoot binnen z’n directe omgeving. En trouw publiek neemt ook nieuw publiek mee; in 2012 bijvoorbeeld was dit maar liefst 10% van het totale aantal bezoekers. Daarnaast geeft 98% van ons publiek aan het festival het volgende jaar wederom te zullen bezoeken. Het festival is ieder jaar op zoek naar meer maatwerk, verdieping en innovatie binnen de marketing om deze nauwe verbinding met het bestaande festivalpubliek te verstevigen, en verder uit te breiden. Marketing activiteiten die zorgen voor meer beleving en dialoog naast de meer traditionele middelen zoals het programmaboek, de affiches en de website. Zo kan het publiek sinds 2010 online een persoonlijk advies aanvragen. Niet automatisch gegenereerd maar samengesteld door directeur/programmeur Geert Overdam, programmeur Tessa Smeulers of een andere festivalmedewerker. Dit zorgt voor verdieping, een directe band met het publiek, één-op-één kaartverkoop én veel positieve feedback via mail en social media. Tijdens het festival krijgen bezoekers van voorstellingen achteraf een ‘fijn-dat-u-er-wasmail’ om hen te bedanken voor hun bezoek. In deze mail zit bovendien een extraatje: een bedankje van de artiest, een kijkje achter de schermen of dat ene mooie liedje uit de voorstelling. De bezoekers wordt ook (actief) gevraagd een reactie achter te laten op de website, en nieuwe bezoekers kunnen zich daardoor laten inspireren. Tijdens Theaterfestival Boulevard 2013 voorzagen speciale informatieteams in drie informatiekiosken (strategisch verspreid over het festivalplein) het publiek van informatie. De informatiemedewerkers waren vooraf gebrieft over de voorstellingen, achtergronden en bijzonderheden en hadden (waar mogelijk) de voorstellingen al gezien.

9.1

PROGRAMMABOEK

Voor de marketing werkt Theaterfestival Boulevard graag samen met verschillende partners, zoals mediapartner Brabants Dagblad. In 2013 wijzigde die samenwerking echter iets: Theaterfestival Boulevard maakte voor het eerst een eigen programma-uitgave (oplage 35.000). Deze werd geheel kostenneutraal gemaakt en met een speciale vroegboek-actie, verstuurd naar ongeveer 20.000 bezoekers. Brabants Dagblad maakte twee weken voor het festival een eigen journalistieke bijlage (oplage 140.000), gericht op incidentele bezoekers en inzoomend op de verwachte hoogtepunten.

9.2

LAST MINUTE TICKETSHOP

Bezoekers konden afgelopen jaar voor het eerst terecht bij de Last Minute Ticketshop; iedere dag werden hier vanaf 16.00 uur een beperkt aantal kaartjes-met-voordeel verkocht voor een beperkt aantal voorstellingen op dezelfde dag – óók voor voorstellingen die eerder al uitverkocht waren. Door de Last Minute Ticketshop werd het voor iedere portemonnee mogelijk om de voorstellingen te bezoeken én had publiek alsnog kans om die ene bijzondere voorstelling te bezoeken.

9.3

BLVRD DIGITAAL

Digitale media lenen zich bij uitstek voor het aangaan van een meer dynamische verbinding met het publiek. Theaterfestival Boulevard heeft daarin flink geïnvesteerd het afgelopen jaar. De informatiebehoefte van ons publiek verandert ten opzichte van de tijd tot het festival. Heavy users die op zoek zijn naar meer uitdagend aanbod zijn direct bij de start van de kaartverkoop actief op zoek naar kaarten. De light-users – meer op zoek naar ‘vermaak’ en ‘verrassing’ – stromen rond twee weken voorafgaande aan het festival in. Tijdens het festival gaat het publiek vooral af op ervaringen van andere bezoekers. De homepage van het festival (meer dan 453.000 pageviews en 72.700 unieke bezoekers per jaar) is nu zo ingericht dat de content meebeweegt met de informatiebehoefte van deze verschillende doelgroepen. Zo voorkomen we ‘keuze-stress’ en zien we een positief effect op de kaartverkoop.

52

Festivalplein

53


Omdat het belangrijk is publiek ook ‘real-time’ op de hoogte te houden van het programma en eventuele wijzigingen, ontwikkelden we in 2011 een mobiele applicatie in samenwerking met Twoppy.com; deze werd ook in 2013 succesvol ingezet. Met de applicatie kon publiek overzichtelijk zien wat er tijdens het festival gebeurde, kon men zelf een programma samenstellen, een bericht ontvangen als een voorstelling bijna begon en favorieten delen met vrienden. De social media zijn voor Theaterfestival Boulevard een uitgelezen middel om met publiek ervaringen te delen, de dialoog aan te gaan en een hechte band op te bouwen. Het festival gaf z’n bezoekers via Facebook en Twitter inzicht in de programmering en vroeg naar hun mening. Het aantal volgers van de Boulevard Facebook-pagina steeg van 3.161 naar 4.209, dat van Twitter van 2.279 naar 3.333. Op het hoogtepunt bereikte het festival alleen al via Facebook meer dan 50.000 mensen per week.

9.4

COMPLEET CULTUREEL

Theaterfestival Boulevard was partner in de landelijke citymarketing campagne Compleet Cultureel van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze campagne wilde de culturele veelzijdigheid van de stad laten zien. Het festival werd in de campagne getoond als één van de jaarlijkse hoogtepunten met landelijke uitstraling. Voor de campagne werden abri’s en affiches op zo’n 40 NS stations en in de stad gebruikt, en verscheen een bijlage in NRC Handelsblad volledig gewijd aan Theaterfestival Boulevard (oplage: 344.644).

9.5

BLVRD-FABRIKAAT

Voor het nieuwe podium binnen Boulevard – BLVRD FABRIKAAT – werd een nieuwe look-and-feel gecreëerd die uiting geeft aan de rebelse en jeugdige energie die uitgaat van deze tweede programmalijn. Er werd onder andere een aparte website gelanceerd, een speciale PITCH-avond georganiseerd, en een aparte sectie binnen het programmaboek gewijd aan dit nieuwe initiatief. Stadskunstenaar Lucas de Man werd ingezet als gastheer van BLVRD FABRIKAAT waardoor het een gezicht kreeg. Hij heette het publiek persoonlijk welkom en deed gedurende de elf dagen van het festival onderzoek onder de makers en het publiek naar de kansen en bedreigingen voor nieuwe theatermakers (zie bijlage). Een en ander werd samen met vrijwilligers, schrijvers, foto-grafen en de aanwezige makers vertaald naar verhalen, recensies, achtergronden en beschouwingen in een aparte bijlage in de Boulevard Dagkrant.

10.

P

ERS EN MEDIA

THEATERFESTIVAL BOULEVARD KON IN 2013 WEDEROM REKENEN OP VEEL AANDACHT VAN DE MEDIA. IN TOTAAL WERD ER ALLEEN AL VIA DE VERSCHILLENDE DAG-, WEEK- EN MAANDBLADEN EEN MEDIAWAARDE GEGENEREERD VAN 1,9 MILJOEN EURO. Theaterfestival Boulevard is voor de landelijke media/NOS interessant omdat het het grootste theaterfestival in het zuiden van het land is dat vooral aandacht besteed aan wat er in het zuiden van ons land en in Vlaanderen gemaakt wordt. Het festival straalt een dynamiek uit die voor radio en TV mooi geluid en beelden oplevert. Dat is dankbaar te gebruiken voor items op radio en televisie. De periode augustus is voor de media een goede maand om eens uitgebreid aandacht aan kunst en cultuur! Theo Verbruggen, journalist redactie NOS Zuid

10.1

MEDIABEREIK

In samenwerking met de gezelschappen werd een strategie uitgezet voor gezamenlijk benadering van pers en media. Daarbij werd gebruik gemaakt van speciale inhoudelijke invalshoeken rond de voorstellingen. De aanpak leidde ertoe dat alle landelijke dagbladen, voorafgaand aan het festival, aandacht besteedden aan het programma en het festival in uitgebreide, paginagrote artikelen en reportages. Tijdens Theaterfestival Boulevard zijn nagenoeg alle premières gerecenseerd en was er in landelijke en regionale media ruim aandacht voor het festival en de programmering. Zo konden we rekenen op veel redactionele aandacht in alle edities van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN De Stem en via de doorplaatsingen naar de andere regionale media. In de aanloop naar het festival werd veel geschreven over de inhoudelijke bijzonderheden rond het programma en de unieke speellocaties, in NRC Handelsblad, Volkskrant, Elsevier, Vrij Nederland, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad (met doorplaatsingen naar alle AD-edities). Maar ook in veel landelijke lifestyle week- en maandbladen en op de digitale kanalen van landelijke en regionale media. De Volkskrant was op de BLVRD PITCH-avond aanwezig en schreef erover in een uitgebreid artikel, met foto.

10.2

AANDACHT VIA LANDELIJKE, REGIONALE EN LOKALE RTV

Op zowel landelijke, regionale als lokale radio en televisie was volop aandacht voor Theaterfestival Boulevard. Zo was er een uitgebreid interview met Wim Opbrouck bij AVRO Opium en wijdde Omroep Brabant diverse televisie- en radio uitzendingen aan Theaterfestival Boulevard, met o.a. een verslag over BLVRD PITCH, interviews met de festivaldirecteur en items over de premières van Theater Artemis, MATZER Theaterproducties en over de opening en sluiting van het festival. Bovendien waren er speciale Boulevardpagina’s op de website van Omroep Brabant. Vrijwel dagelijks waren er interviews en programma-items over en van Theaterfestival Boulevard te zien en te horen op de lokale RTV.

10.3

CULTURELE WEBSITES

In achtergrondverhalen, vooruitblikken, recensies, interviews en blogs werd op de Nederlandse en Vlaamse culturele websites (waaronder Theaterkrant, Theaterjournaal, De Buren en Scenes.Nu) volop aandacht besteed aan Theaterfestival Boulevard.

54

Dagkrant Festivalplein

Stadsbeeld

55


Laika - SUIKERSPIN - Perron 3

10.4

ENKELE REACTIES UIT DE MEDIA

FC Bergman/toneelhuis – 300 EL X 50 EL X 30 EL – Volkskrant, 5 aug ‘De filmische voorstelling 300 EL X 50 EL X 30 EL is een verpletterende reeks van woordeloze beelden die samenpakken tot een onheilspellende voorstelling over een gemeenschap in de greep van een geheimzinnige angst.’ Schweigman& – BLAAS – Trouw, 3 aug ‘ Schweigmans voorstellingen zijn technisch inventief en spectaculair en weten op op een bijzonder poëtische en ontroerend manier leven in te blazen in levenloze objecten als hoeken en wieken, daarbij geholpen door de eigen fantasie van de toeschouwer. In ‘Blaas’ slaagt Schweigman daar wederom fenomenaal in.’ NTGent – ROOD – Brabants Dagblad, 7 aug ‘Een weergaloze twee uur worsteling met ijdelheid, scheppingsdrift, kleur, angst, dood en woede’ Theater Artemis – NEVER NEVER WONDER – Telegraaf, 9 aug ‘Het lukt Jansen om de gelaagde tekst van Jeroen van den Berg in het betoverende toneelbeeld van Maze de Boer alle recht te doen en hij wordt geholpen door drie getalenteerde kindacteurs die boven zichzelf uitstijgen. Deze ontroerende voorstelling was iedere zweetdruppel waard.’ De Bloem van de Natie – DE BLOEM VAN DE NATIE BRENGT U IN VERVOERING – NRC Handelsblad, 6 aug ‘Met intelligente teksten en aanstekelijk spel illustreren de vijf dat zelfs iets heel banaals betekenis krijgt als je het in een kader plaatst.’ Laika – SUIKERSPIN – Brabants Dagblad, 6 aug ‘Kermis, hectiek, freaks, het is Laika op het lijf geschreven. Smaak, geur, muziek het gezelschap weet er raad mee’ Toneelgroep Oostpool – SPECTACULAIRE VOORSTELLING – NRC Handelsblad, 6 aug ‘Oostpool nodigt ons, spektakelverslaafden uit ons weer te verwonderen over het kleine en alledaagse.’ Bert Vogels/Joost van Balkom – LA CLOCHE FELEE – Brabants Dagblad, 7 aug ‘Dit ontwapenende, maffe klankenkabinet hoort helemaal thuis op de Boulevard.’ Stichting nieuwe helden – WIJ, VARKENLAND – Volkskrant, 8 aug ‘De man is een geboren verteller, hij lardeert luchtige grapjes met bittere ernst en koppelt jeugdige bravoure aan maatschappelijke relevante inhoud.’ Maaike Tubex – DU BIST ALLES – Brabants Dagblad, 7 aug ‘In het begin is het stuk te mager, maar gaandeweg pakken de meiden je in. En het décor met het witte paard, dat is goed bedacht.’ Les Commandos Percu – ON THE NIGHT SHIFT – Brabants Dagblad, 7 aug ‘On the night shift is bijna een uur pittig en indringend slagwerk, springende en dansende artiesten en natuurlijk een stortvloed aan siervuurwerk & fluitende pijlen.’ Het Zuidelijk toneel -VIJF SEC…- Theaterkrant, 9 aug ‘De licht geëxalteerde speelstijl draagt bij aan de heftigheid van de setting: in één uur moet de liefde worden bestendigd. En dat wij precies een uur lang getuige zijn van deze amoureuze exercitie is een vondst die niet alleen slim is, maar ook dramatisch waardevol. Toneel en werkelijkheid vallen samen.’

56

Toneelgroep Oostpool - SPECTACULAIRE VOORSTELLING Paleiskwartier

57


Festivalplein

11.

P

RODUCTIE

HET PRODUCTIETEAM BEWEES IN 2013 OPNIEUW UITERMATE PROFESSIONEEL EN BETROUWBAAR TE ZIJN. GEDURENDE HET JAAR WERDEN EEN AANTAL FREELANCE PRODUCENTEN NAUW BETROKKEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN DE PRODUCTIONELE KANT VAN DE PROGRAMMERING. DIE SAMENWERKING VERLIEP GOED, DE COMMUNICATIE TUSSEN DE FESTIVALPRODUCENTEN EN DE GEZELSCHAPPEN WERD ALS BIJZONDER PRETTIG EN PROFESSIONEEL ERVAREN. OOK DE BEGELEIDING EN OPVANG VAN DE GEZELSCHAPPEN EN ARTIESTEN WERD POSITIEF BEOORDEELD. 11.1

BIJZONDERE LOCATIES

Theater op locatie is een handelsmerk van Theaterfestival Boulevard. Net als afgelopen jaren konden we ook in 2013 de stad als podium voor ons programma gebruiken, al was dit in mindere mate dan voorheen als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen. In 2013 waren we onder andere te zien in en om de Isabella Kazerne in Vught, in de kapel van Reinier van Arkel op het GZG terrein en op een spannend braakliggend stuk grond op het voormalige Heineken-terrein. Het festival maakte ook gebruikt van een aantal vertrouwde locaties. Zo hebben we inmiddels een jarenlange samenwerking met Paleiskwartier BV, Pand 18, Perron 3, De Muzerije en de Verkadefabriek. En met Theater aan de Parade, dat als ‘huis’ van het festival functioneert. Het Boulevardpubliek wordt al meer dan vijftien jaar door Arriva met pendelbussen naar de verschillende locaties vervoerd. Zo pendelden tijdens de elf dagen zo’n 15.000 mensen met de Boulevardbussen door de stad.

11.2

VRIJWILLIGERS

Theaterfestival Boulevard werkt al jaren samen met een groot aantal trouwe, enthousiaste en vooral betrokken vrijwilligers. Ieder jaar melden zich er zo’n 200 aan. De vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor verschillende werkzaamheden tijdens het festival. Als publieksbegeleider bijvoorbeeld, met als belangrijkste taak het ontvangst en de begeleiding van publiek op de verschillende locaties én het controleren van de entreebewijzen. Daarnaast werkt het festival met een bouwploeg die gezelschappen ondersteunt bij het opbouwen en afbreken van voorstellingen (decor, tribunes, in- en uitladen). Er werden ook circa twintig info-vrijwilligers geselecteerd, die publiek van juiste informatie over o.a. voorstellingen, routes en voorzagen. Zij voerden bovendien de publieksonderzoeken uit en wierven vrienden voor het festival.

58

Festivalplein

59


Festivalplein

12.

O

NDERNEMERSCHAP

12.1

KOSTEN EN BATEN

12.2

SPONSORING, VRIENDEN EN RELATIEMARKETING

Theaterfestival Boulevard werkte in 2013 met een totaalbegroting van € 2,2 miljoen. Een kleine 27% van de omzet ontving Theaterfestival Boulevard uit structurele overheidssubsidies. De overige 73% kwam uit publieksinkomsten (recettes en horecainkomsten), bijdragen van particuliere fondsen, projectsubsidies en uit sponsoring.

Theaterfestival Boulevard mag zich al jaren verheugen op de steun van sponsoren, particuliere fondsen, projectsubsidies en vrienden. De komende jaren zal hun steun nog harder nodig zijn; het festival zet daarom meer in op het versterken van de huidige relaties. In 2012 startten we met een nieuwe sponsor- en vriendenwervingsstrategie, opgesteld in samenwerking met deskundige vrienden uit het bedrijfsleven. Samen met hen ontwikkelde het festival activiteiten die bedrijven verleiden met speciale maatwerkarrangementen, programmasponsoring en relatiemarketing. Theaterfestival Boulevard werkt samen met bedrijven die het festival financieel ondersteunen, door producten en diensten in natura of met korting te geven (facilitaire sponsoring) en door concrete geldbedragen (financiële sponsoring). Samen met de verschillende partners is gekeken welke specifieke projecten passen of te integreren zijn in de eigen marketing- en communicatiestrategie van sponsoren. Enkele voorbeelden zijn: het adopteren van programmaonderdelen, een mediapartnerschap, het beschikbaar stellen van een locatie, aanwezigheid van de instelling op het festivalplein, het uitwisselen van expertise en het leveren van goederen en diensten. De nieuwe en extra sponsoracties hebben succes opgeleverd: er zijn ook dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet, gekoppeld aan een financiële bijdrage. Daarnaast werd het festival ook facilitair ondersteund door het bedrijfsleven o.a. door het leveren van betaalautomaten, drukwerk, posters en flyers om niet. Tenslotte ontvingen we bijdragen door substantiële kortingen bij leveranciers en bedrijven en werden we gesponsord bij het realiseren van locatievoorstellingen door het kosteloos ter beschikking stellen van deze locaties. Relatiemarketing Voor de relatie-ontvangsten werd ook dit jaar een hospitality-pakket samengesteld ten behoeve van het bevorderen van de contacten met de bestaande relaties. Het had tevens als doel via arrangementen, nieuwe sponsorrelaties te realiseren. De hospitality werd georganiseerd door een professioneel team; ook bestuur en directie waren vaak gastheer bij de ontvangst van de gasten en relaties/prominenten. De hospitality voor sponsoren en relaties is succesvol en naar volle tevredenheid verlopen en wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Vrienden Theaterfestival Boulevard Het concept en de campagne van het Vriendenpakket uit 2012 zijn in 2013 aangehouden Er is actief geworven via de communicatiemiddelen van het festival (nieuwsbrieven, mailingen, advertenties en flyers). Mede dankzij deze inspanningen is er een bescheiden toename in het aantal Vrienden.

60

Bij Jeroen Festivalplein

61


Eetcafé De Morgen - Festivalplein

12.3

HORECA

De horeca kreeg in 2013 een nieuwe invulling, waarbij meer onderdelen in eigen hand werden genomen om de inkomsten te optimaliseren. De Fanfare, de Wijnbar, de Pleinbar en de Jupiler Bar werden door het festival zelf geëxploiteerd. Mede door het uitstekende festivalweer bleek het een schot in de roos. De doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. De Wijnbar werd groter opgezet en was vaak de start- of ontmoetingsplaats voor relatieafspraken en –arrangementen. Hiernaast bleef de Wijnbar bij het publiek erg in trek voor een goed glas wijn. Naast deze nieuwe eigen initiatieven werd de samenwerking met Hutten Catering als horeca-exploitant voortgezet. Hutten was verantwoordelijk voor eetcafé De Morgen, á la carte restaurant Bij Jeroen, een frietwagen, foodcourt en Tapas. Net als in voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van hardplastic glazen waarvoor € 1 statiegeld betaald moest worden. Op deze manier levert het festival een bijdrage aan vermindering van de afvalberg en bespaart het schoonmaakkosten. Verspreid over het festivalplein werden opnieuw speciale afvalpunten geplaatst waar publiek afval gescheiden weg kan gooien.

Bij Jeroen - Festivalplein

62

Bij Jeroen Festivalplein

63


Festivalplein

64 Foto: Jean Philipse

65


Tjerry Snel - VERHIT - Festivalplein

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4.

66

Overzicht gezelschappen 2009-2013 Overzicht makers en voorstellingen 2013 Overzicht SubsidiĂŤnten/ Begunstigers, Sponsoren en Partners 2013 Organisatie 2013

Hanneke Kuijpers - BARCODE Festivalplein

67


Kinderboulevard - Festivalplein

B

IJLAGE 1

OVERZICHT GEZELSCHAPPEN 2009-2013 VLAAMS

2013 2012

2011

Laika

x

x

NT Gent

x

Studio Orka

x

Cie Kaiet

x

FC Bergman

x

De Dolfijntjes

x

Les Commandos Percu

x

Maaike Tubex

x

Eastman

x

x x

x

x

Cie Cecilia

2010

x x

x

x

x

x

x

x x

Circo Ripopolo

x

Leen Braspenning

x x

TAZ:Hof van Eede

x

Arnaud Deflem

x

Bad van Marie

x

Cie Olivier Dubois

x

Leen Verheijen

x

Les ballets C de la B/Koen Augustijnen

x

Marijke Pinoy

x

Peeping Tom

x

Productiehuis Brabant/Sarah Ringoet

x

Theater Tol

x

Toneelhuis/Wayn Traub

x

Tuning People/Jef van Gestel

x

Walpurgis/Union Suspecte/'t Arsenaal

x

NEDERLANDS

2013 2012

Schweigman&

x

Boogaerdt/VanderSchoot & Toneelgroep Oostpool

x

W&L (Wittenbols Schrijft/Ligthert Regisseert)

x

Hanneke Kuijpers

x

Emke Idema

x

Toneelgroep Oostpool

x

x

2011

2010

2009

x

x

x

x

x x

x

x

x

Wunderbaum

x

Dries Verhoeven

x

OMSK/Lotte van den Berg

x x x

x

x x

Bente Hamel

68

x x

TAZ: Mor Shani

x

Erik Vaarzon Morel

x

Hanneke de Jong

x

Het Filiaal

x x

Compagnie de Paso

TG Ilay

2009

x Leandre - NO SE Festivalplein

69


OVERZICHT MEERJARIGE SAMENWERKINGEN 2009-2013 NEDERLANDS (VERVOLG)

2013 2012

Het NUT

2011

2010

x

Het Syndicaat

x

Roos van Geffen

x

Sanne Zweije

x x

Tuig

x

x x x x x

Productiehuis Brabant/Sandra Lange

x

Productiehuis Brabant/Twan van Bragt

x x

BRABANTS

2013 2012

2011

2010

2009

Renske vd Broek

Theater Artemis

x

x

x

x

x

Vivianne van den Boom

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

x

x

x

x

x

FESTIVALPLEIN

2013 2012

November Music

x

x

x

x

x

Katja Heitmann

x

Het Zuidelijk Toneel

x

x

x

x

Martha!Tentatief

x

Matzer Theaterproducties

x

x

x

x

Theater Rast

X

De Bloem van de Natie

x

x

Jelle Amersfoort

x

Stichting Nieuwe Helden/Lucas de Man

x

x

KW 1 College

x

United-C

x

Rob en Emiel

x

T.R.A.S.H.

X

Tristan Kruithof

x

Arno Schuitemaker

x

Vincent de Rooij

x

x

Letizia Rompelberg/Hertog Zout

x

x

Coupe Compresse

x

x

x

LisenImke

x

x

En Consorten

x

x

x

De Zon schijnt niet in uw TV

x

Eva's Appel

x

x

x

Lisah Baert

x

Kiki Jaski en Jan Groenteman

x

Luna Ensemble

x

Pieternel Osinga

x

Die Verdammte Spielerei

x

DJ's (divers)

x

x

Jeroen Kant & De Ratten in de schuur

x

x

x

x x

x x

x

Rowdy Pelgrim

x

Dans!Code

x

x

Studio Gebroed/Jeroen Konings

x

Drieons

x

Hotel Witlox

x

Koningstheaterakademie Natasja D' Armagnac

x

Vonck en Vlam Avans Hogeschool

x x

x

x

x

Lilian Hak

x

x

x

x

Tjerry Snel

x

x

x

x

Twan Mickers/ArfArf

x

Typisch Den Bosch

x

x x

Joost van Balkom Judka Theatermakers Lenneke Maas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kunstbende

x

x

x

x

Miss Molly & Me

x

x

x

x

x

x

x

Avans/Communication & Multimedia

x

De Stijle, Want

x

Emmelie Zipson

x

Iksperiment

x

x

x x x

x

x

Mama Roux

x

x

x

Niels Duffhues

x

x

Sascha Goossens/Zoet Vormgeving

x

x

Solotwo

x

x

x x

x

x

x

x x

x

Zware Laarzen Produkties

x

JacobTV

2009

x

Piepschuim

Bernadette Notten

2010

x

Kuijpers & Werkema

x

2011

x

x

Bart van Dongen

Jelena Kostic

x

x

x

Galerie Husstege (expositie)

x

x

x

B-Art

x

x

x

Barbara vd Eerenbeemt/Lars Brouwer

x x

x

Afslag Eindhoven

Festivalplein

Peter Paul Kleijwegt

Ralph Posset

x

2009 x

x

Productiehuis Brabant/Rachel Zweije

x

Theater Instituut Nederland tentoonstelling

2010

Michelle van Daalhoff

Productiehuis Brabant/Karin Netten

TG Max

2011

Productiehuis Brabant/Het Zuidelijk Toneel

x

The Stolz Quartet

2013 2012

Polymorf & ZZZ x

Sluysmans/VanWarmerdam

BRABANTS (VERVOLG) Marlijn Bouman

x

Nina de la Croix

70

2009

Dyane Donck/ Ensemble Gending - THE OBSCURE THOUGHTS OF ISABELLA GREEN 71 De Toonzaal


OVERZICHT MEERJARIGE SAMENWERKINGEN 2009-2013 FESTIVALPLEIN (VERVOLG)

2013 2012

2011

Theatergroep WAK Vonck en Vlam

x

2010

2009

x

x

x

1 WATT

x

x

Lotte van Dijck/Ellen Kromhout

x

Lucky Fonz

x

Maaike Martens

x

Mambocito Mio

x x

Anneke van Giersbergen

x

Mario Queen of The Circus

Avonduren

x

Matthias Quadekker

Avonduren van Morg

x

Meezing Opera

Black Blanc Beur

x

Naked people being dressed

Café con Leche

x

Negritos

Caro Emerald

x

Nyacha

Celso y Frana

x x

Michael Helmerhorst

x

x

Chiwoniso

x

x x x

Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch

x

Plankton Hotel

x

Cie. 'd Outre rue

x

Pluk je geluk

Cie. L'Elephant vert

x

Poppejater

Compagnie Machtiern

x

Propera

x

Rachel Zweije/Marianne van Heeswijk/ Imke van Dillen/Kees van den Boogaart (De Kathedralenbouwers)

x

Danshuis Station Zuid

x

David Moreno David Mulder

x x

De Ding De Koppersnellers

x x

Deborah de Groot Delinus

x

Delinus

x

Fadunito

x

Georg Traber

x

x

Ghani Minne Gregor Wollny

x x

Hanggai Het Momentenburo

x x x

Iñaki Mata

x x

Jan Douwe Kroeske/2 meter sessies

x

Sascha Muller

x x

Stephen Bain

x

STRAF

x

Swoolish

x

Taartrovers/Hotmamahot TAMTAM objektentheater

x

Theater Froe Froe

x

Theatergroep Haaibye

x

Theatergroep Vliegensvlug

x

Ulik et le Snob

x

x x x

Va Fan Fahre

x x

x

Vet Kindercabaret

Kathinka Polderman/Roos Reebergen

x

Kim Zeben

x

Zulu 9.30

x x x

x

La Guardia Flamenca Laura Jansen

x x

The Kik

Yvon van den Akker/Tigresa Lopez-Garcia

Larkin' About

x

Toneelgroep Dapper

x

Kamchàtka

La Chaise a Porteurs

x

SMOKE FM

Tim Knol

Jasper Erkens Joris Erwich

x

TG Sonja

Hotel INTRO IN SITU/ Cultura Nova: De Fanfare en alles wat verandert

x

Samba Salad Servaes Nelissen

x

2009 x

x

x

2010

Les Goulus

x x

2011

L'Excuse

Amariszi

Babok

Coupe du Compress Festivalplein

2013 2012

Afro Groove Andrew Elliot

72

FESTIVALPLEIN (VERVOLG)

x x x

73


Tjerry Snel - VERHIT - Festivalplein

B

IJLAGE 2

OVERZICHT MAKERS EN VOORSTELLINGEN 2013 PROGRAMMALIJN 1; HOOFDPROGRAMMA TITEL

74

NTGent

ROOD

De Dolfijntjes

TOURNEE JUBILEE

Laika

SUIKERSPIN

FC Bergman/Toneelhuis

300 EL x 50 EL x 30 EL

Studio ORKA

DUIKVLUCHT 8 +

Cie. KAiET!/ Andre Manuel

HET LIED/ Opus 1 in G groot voor Opel Kadett en twee zangers

W&L (Wittenbols Schrijft/Ligthert Regisseert)

SCHIETTENT ROSA

Schweigman&

BLAAS

Theater Artemis

NEVER NEVER WONDER

Toneelgroep Oostpool

SPECTACULAIRE VOORSTELLING

November Music: Dyane Donck/Ensemble Gending

THE OBSCURE THOUGHTS OF ISABELLA GREEN

November Music: Oene van Geel/ Wolfert Brederode/ Oleg Fateev

VAN GEEL/BREDERODE/FATEEV

Les Commandos Percu

ON THE NIGHT SHIFT

MATZER Theaterproducties

ROMEO&JULIET: HET CONCERT

Joost van Balkom/Bert Vogels

LA CLOCHE FÊLÉE

Het Zuidelijk Toneel

VIJF SECONDEN…

PROGRAMMALIJN 2: BLVRD FABRIKAAT

TITEL

De Bloem van de Natie

DE BLOEM VAN DE NATIE BRENGT U IN VERVOERING

Maaike Tubex

DU BIST ALLES

Rowdy Pelgrim

RICHARD V.

Arf Arf/ Twan Mickers

ODDMANOUT

Mor Shani

GRAVITY AND GRACE

Hof van Eede

WAAR HET MET DE WERELD NAARTOE GAAT, DAAR GAAN WIJ NAARTOE

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

STUDENTEN IN DE ETALAGE

Jessi L'Herminez

ELLIS/ nominatie Entreeprijs 2013

Katja Grässli

SEELENWALD/ nominatie Entreeprijs 2013

Lauri Brons

IK ZING ZO LENIG IN DE WARTE/ nominatie Entreeprijs 2013

Nina Jilesen

KIND VAN DE GROND 8+/ nominatie Entreeprijs 2013

Peggy Lebens

RUIS/ nominatie Entreeprijs 2013

Tom Nieuwenhuijse

UNITY IN SEPERATION/ nominatie Muziekprijs 2013

KAT YA

MUSIC BOX/ nominatie Muziekprijs 2013

Chelsea Foreman/ GEANNULEERD

SCHROMELIJK TROUW AAN MEZELF (werktitel)/ nominatie Muziekprijs 2013

Hanneke Gudden/ Ava Silver

THE STRONGER ONE/ nominatie Muziekprijs 2013

THEATERGROEP HERTOG ZOUT - HEIJMEN Verkadefabriek/ Ruimte MATZER 75 Theaterproducties


76

FABRIKAAT

PROGRAMMALIJN 2: BLVRD FABRIKAAT (VERVOLG)

TITEL

FESTIVALPLEIN STRAATTHEATER- EN MUZIEKPODIUM (VERVOLG)

TITEL

Isabelle Amé

THE FESTIVAL/ nominatie Muziekprijs 2013

Die Verdammte Spielerei

Luna Ensemble

RUMOUR AND REFLECTION

Motionhouse

UNDERGROUND

Lisah maakt Roezemoes

WONEN

Danssalon & Kinderdanssalon

Theatergroep Hertog Zout

HEJMEN

BRABANTS DAGBLAD DANSSALON & KINDERDANSSALON

T.r.a.s.h./Arno Schuitemaker/United-C

WE MUST BE WILLING TO LET GO/ THE FIFTEEN PROJECT DUET/ A PROPOS

Jelle Amersfoort

KINDERPOPCONCERT!

Tim Arisu (DJ)

DJ

St. Paul (DJ)

DJ

Ben Penn (DJ)

DJ

Studenten in de Etalage

CONCERTEN

Les Traines Savates

Emke Idema

STRANGER

Theater Artemis, Dansbrabant, Het Zuidelijk Toneel en MATZER Theaterproducties

DE HUISKAMER

Het Zuidelijk Toneel/ Lucas de Man

THERE IS A ME IN MEETING

Tristan Kruithof

SCUBABIANCHI

Stichting Nieuwe Helden i.s.m. De Werf & De Verkadefabriek

WIJ, VARKENLAND

Tristan Kruithof

KALIPOFOON

Club V

BOULEVARD AFTERPARTY

PROGRAMMALIJN 3: FESTIVALPLEIN

TITEL

Hanneke Kuijpers

BARCODE

De Zon schijnt niet in uw TV

BLUES IN BOXES II

Jeroen Kant

DE LAFAARD KAPITEIN

Katja Heitmann

KRAUD FUN DING

Pieternel Osinga

ME AND MY GUITAR

Lilian Hak

LUST GUNS & DUST

MartHa!tentatief

LOT

Theater Rast

GEORGE EN ERAN LOSSEN WERELDVREDE OP

Zware Laarzen Produkties

ALLEMAAL WINNAARS

Eva's Appel

MANWIJVEN

LISenIMKE

THUIS BEST (3+)

En Consorten

WHOOOHOOO!

Kiki Jaski/Jan Groenteman

ALS JE MIJ MAAR NOOIT VERGEET

Tjerry Snel

VERHIT

Kuijpers/Werkema

ONGEPAST DRAMA

Vincent de Rooij & Csilla Lakatos

VIOOLLUSIE

Coupe du Compress

COUPE DU COMPRESS

Koning Willem I College

DE LOSSE LAARZEN

Rob en Emiel

ROB EN EMIEL

The Cube Man

THE CUBE MAN

2018Eindhoven

ONTMOET2018

Typisch Den Bosch

KINDERFILMFESTIVAL

FESTIVALPLEIN STRAATTHEATER- EN MUZIEKPODIUM

TITEL

Dado

MON-ONCLE LE BOSSU

Leandre

NO SE

Tango Sumo

EXPEDITION PADDOCK

Veronica Gonzales

GONE WITH THE FEET

Woest

NETNIETNIETS

Adrian Schvarstein

DANSE

Fanfare AOC

DU PLOMB DANS L'AILE Studio Orka - DUIKVLUCHT Geheime locatie

77


B

IJLAGE 3

OVERZICHT SUBSIDIËNTEN/ BEGUNSTIGERS, SPONSOREN EN PARTNERS 2013 SUBSIDIENTEN / BEGUNSTIGERS

SUPPORTERS Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant • Frans Miggelbrink • Hartje Den Bosch • De Markies Nijmegen • Gigant Stagebuilders • Tentenverhuur De Opera • Brandweer Brabant Noord • Politie Brabant-Noord • Stadstoezicht Gemeente ’s-Hertogenbosch • Struik Projects • Afvalstoffendienst • Algonkin • Antonis Verhuur vof • Eekels Verhuur •Events Etc. • Het Arendje • Het Nederlandse Rode Kruis • Hoevenaars Digital Printing • Klerkx Verhuur • Olijslagers Tentenverhuur • Tentworx • Van Overbeek • TWT Tijdelijke Water Techniek • Splinter Projects • Van Stokkum Tribunes en Rent • Marc van Doornewaard Tekst & Uitleg • Gezamenlijke horecabedrijven Parade (PEP) • Mama Mia Producties • Yell & Yonkers

PARTNER FESTIVALS

SPONSOREN

Circo Circolo • Dutch Design Week • Festival Cement • Festival Mundial • Folkwoods • Interational Gipsy Festival • Incubate, Tilburg • Glow Festival • Graphic Design Festival • Noorderzon Performing Arts Festival Groningen • November Music • Oerol • Over ’t IJ Festival • Festival Karavaan • Kunsten op Straat • Reuring • Rotterdam Festivals • SPRING Performing Arts Festival • Storm/Tweetakt • STRP Festival • Zeeland Nazomerfestival

GEZELSCHAPPEN/MAKERS

PARTNERS

Adrian Schvarzstein • Arf Arf/Twan Mickers • Avans Hogeschool CMD • Benn Penn (DJ) • Bert Vogels/Joost van Balkom • Collectief AOC • Compagnie KAiET!/Andre Manuel • Coupe du Compresse • Dado • Dansbrabant • Danssalon & Kinderdanssalon • De Bloem van de Natie • De Dolfijntjes • De Drie Mannen • De zon schijnt niet in uw TV • En Consorten • Ensemble Gending • Jessie L’Herminez • Katja Grässli • Lauri Brons • Nina Jilesen • Peggy Lebens • Eva’s Appels • Laura de Vos & Margriet Kim Nguyen/Luna Ensemble • Lisah maakt roezemoes • Theatergroep Hertog Zout • FC Bergman/Toneelhuis • Gloednieuw/Emke Idema • Hanneke Kuijpers • Het Zuidelijk Toneel • Hof van Eede • Jelle Amersfoort • Jeroen Kant • Katja Heitmann • Kiki Jaski en Jan Groenteman • Kuijpers & Werkema • Kunstbende Noord-Brabant • KW1 college • Laika • Leandre • Les Commandos Percu • Les Traines Savates • Lilian Hak • LisenImke • Luciën T.M. Teurlings • Maaike Tubex • Nina Jilesen • Martha!tentatief • MATZER Theaterproducties • Mor Shani • Motion House • Chelsea Foreman • Hanneke Gudden/Ava Silver • Isabelle Amé • Katja Remmerswaal • Tom Nieuwenhuijse • NTGent • Pieternel Osinga • Rob en Emiel • Rowdy Pelgrim • Schweigman& • St. Paul (DJ) • Stichting Nieuwe Helden/Lucas de Man i.s.m. De Werf & De Verkadefabriek • Studenten in de Etalage • Studio ORKA • Tango Sumo • Theater Artemis • Theater Rast • Tim Arisu (DJ) • Toneelgroep Oostpool • Tristan Kruithof • Van Geel/Brederode/Fateev • Verdammte Spielerei • Verónica Gonzalez • Vincent de Rooij • W&L • Woest • Zware Laarzen

Stichting Promotie Evenementen Parade

78

Festivalplein

Festivalplein

79


Les Traine-Savates - Festivalplein

B

IJLAGE 4

ORGANISATIE 2013 Bestuur | Jaco Reijrink voorzitter, Ap de Vries penningmeester Theo Verbruggen, Ans Buys, Viktorien van Hulst bestuursleden Geert Overdam Artistiek en zakelijk directeur Olaf Redering Controller en relatiebeheer subsidiënten, sponsoren en bedrijven Marianne Becks Financiële administratie, secretariaat en coördinatie kaartverkoop Jan Mol, Hendrik Kadmaerubun Festivaladministratie Tessa Smeulers Coördinatie festivalprogramma locaties en podia Florien Boonman Productie- en programma ondersteuning en projectleiding Kunstbende Noord-Brabant Lucas de Man Gastheer BLVRD FABRIKAAT Huub Heye, Tanja Ruiter Programmering straattheater en straatfanfares Kim van der Weerden Programmaproductie festivalplein Femke Klein Productie Boulevard Theaterroutes, hospitality relaties Stephan Grilis Overall festivalproductie Willem de Leeuw Productie locaties en podia Jet van Leeuwen Productie Entreeprijs, Muziekprijs en Studenten in de Etalage Esther van Rooijen, Matthijs van Leeuwen Locatiemanagement Stijn van Kessel Vormgeving en ontwerp festivalplein, begeleiding Avans studenten Pepijn Muller, Jacques van Geffen Horeca coördinatie Hutten Exclusieve Catering, Camp Catering, Inbev Eten en drinken Joep Grooteman Hoofd marketing en communicatie, eindredactie Boulevard programmaboek Lies Frankhuyzen Pers-, mediacontacten en communicatie Karin Jonkers Grafische vormgeving, fotografie en affichebeeld Jean Philipse Fotografie Marc van Doornewaard Teksten en redactie Boulevard programmaboek, website, nieuwsbrieven Ronella Moser Beheer websitecontent en social media Mariëlle van der Wardt Technische ondersteuning online media Ilse van Kessel Coördinatie Boulevard informatiekiosken Dimphy de Windt Advertentieacquisitie programmaboek Esther Nabuurs, Deborah Pinas Vrijwilligers coördinatie Fleur Bardoul Coördinatie artiestenbalie Lysanne van Esch, Diede Teunissen Stagiaires Onze vrijwilligers | Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch kan niet bestaan zonder de tomeloze inzet van honderden vrijwilligers die ieder jaar vele uren werk in ons mooie festival stoppen. Wij danken hen voor al het harde werk en inzet!

De foto’s in deze uitgave zijn van: Karin Jonkers, behalve pagina 6, 12, 26, 41, 44, 48, 57, 62 boven, 71, 82: Jean Philipse, pagina 16, 50: Dayna Casey, pagina 33: Monique van de Wijdeven, pagina 24: onbekend

80

Festivalplein

81


Luna Ensemble - RUMOUR AND REFLECTION - Verkadefabriek/Ruimte MATZER Theaterproducties

82

83


Festivalplein

84

85


De Pettelaarse Schans

86

87


88


Theaterfestival Boulevard gelooft. In verwondering en verdieping, in kleuren en kansen, in bezieling en betrokkenheid. Onze leidraad is frisse nieuwsgierigheid, gezonde twijfel en positieve wilskracht, onze motivatie laat zich niet bezoedelen door een haperende aarde, morrende massa of geïmplodeerde economie. Juist nu willen we blijven inspireren en verrassen, willen we laten zien dat het anders kan en moet. Met de autonome, constructieve kracht van de kunsten en de warme verleiding van pure verhalen. Met optimisme, idealen en doorzettingsvermogen. Met elkaar. Noem ons hemelbestormers. En je hebt gelijk. Wij heffen liever een halfvol dan een halfleeg glas. En vinden ons gras eigenlijk net zo groen als dat van de buren. Theaterfestival Boulevard zoekt. Naar meningen die er toe doen. Naar engagement en talent. Van kunstenaars, van gezelschappen, van ons publiek. En dat mag best tegendraads zijn, een dwarse werkelijkheid laat zich immers niet kenteren door jaknikkerij vinden wij, maar is evenmin gebaat bij obstinaat geblaat. Daarom kiest Theaterfestival Boulevard voor bezielde trendsetters en culturele pioniers die becommentariëren. Hemelbestormers als wij, die ons een spiegel voorhouden en ons aansporen, motiveren, aan het denken zetten, uitdagen. Die op avontuurlijke manieren buiten de lijntjes kleuren. Theaterfestival Boulevard presenteert. Anderhalve week bontgekleurde diepgang en zomers vermaak. We kweken het avontuur en voeden het verlangen naar

betekenisvolle belevenissen, bij een groot en divers publiek van heinde en verre. Carpe diem! Wij plukken samen de dagen, elf achter elkaar. Op onalledaagse locaties in en om de stad en op het bruisende festivalplein aan de voet van de St. Jan. Gevarieerd en gastvrij, uitdagend en ontwapenend serveert Theaterfestival Boulevard een bont palet met voorstellingen, workshops, installaties, concerten en kinderactiviteiten. Die stuk voor stuk bewijzen dat de verbeelding geen grenzen kent – als je er maar voor openstaat. Theaterfestival Boulevard verbindt. Kunstenaars, gezelschappen, bezoekers, bedrijven, subsidiënten, sponsoren, overheden. We arrangeren vruchtbare kruisbestuivingen, faciliteren kleurrijke samenwerkingsverbanden. Met onze voeten diep in de warme Brabantse aarde zijn we partners van culturele initiatieven dwars door Europa. Maar we verknopen ons evengoed aan de artistieke ontwikkeling van jonge en gerenommeerde podiumkunstenaars uit onze directe nabijheid. Door ze uit te dagen. Door ze te ondersteunen. Door ze te volgen. Op een pad dat hun, ons en het publiek naar nieuwe, wonderlijke inzichten leidt. Naar mooie momenten. Februari 2014, bestuur, directie en medewerkers van Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch

DE FOLLOWER - Festivalplein

Evaluatieverslag 2013 lowres3  
Evaluatieverslag 2013 lowres3  

Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch

Advertisement