Page 1

Nu begynder rejsen En minibus svæver ov er gulvet i en luftball on, der er så stor, at man kun kan se den nede rste del af den. Det er Yd erZonens luftskib. De r er oppakning på tag et; kufferter, surfboa rds, fiskestænger og grøn ne planter. Lygterne er tændte, og propellern e lavet af snurrende tennisketsjere sørger for fremdrift. Fra bussens dør falder en reb stige ud. Og ud af bussen kommer eksp editionslederen, som skal guide deltagern e rundt i YderZonen. Hun tager en gammel brun rejsekuffert ned fra bussens tag. I kufferte n gemmer sig en plan for ekspeditionen og de forskellige remed ier, deltagerne kan få br ug for undervejs. Nu kan dagens rejse i YderZon en begynde.


Etablering af et nyt formidlingscenter Deltagerne skal have både hands-on og minds-on, når de bliver udfordret på en ekspedition gennem formidlingscenteret YderZonen, som etableres i en nedlagt fabriksbygning på Ydernæs i Næstved. Og en del af ekspeditionen kommer til at foregå under verdens første glaskuppel bygget som en skiveskalkonstruktion uden et bærende skelet af metal. Affaldsselskabet AffaldPlus er initiativtager til etableringen af YderZonen. AffaldPlus blev dannet den 1. januar 2010 ved en fusion mellem affaldsselskaberne FASAN og KAVO. I begge selskaber blev der gjort meget ud af at formidle om affald og genbrug til områdets skolebørn. Der blev vist rundt på genbrugspladser, forbrændingsanlæg og miljøanlæg. Og der blev udarbejdet undervisningsmaterialer i eget regi og i samarbejdet om affald.dk. Etableringen af YderZonen skal ses som et ønske om yderligere at styrke disse aktiviteter. Vi vil skabe et kvalificeret alternativt bidrag til undervisningen på skolerne i vores 6 ejerkommuner. YderZonen skal være et vedkommende, udfordrende og handlingsorienteret undervisningstilbud, der stimulerer elevernes interesse for den naturfaglige verden og giver lærerne inspiration til at undervise med udgangspunkt i et alternativt undervisningsmiljø. I et større perspektiv er det vores vision, at dette projekt vil bidrage til, at morgendagens forbrugere får lyst til aktivt at passe på vores jord, og at vi kan åbne deres øjne for vigtigheden af, at vi omgås naturens ressourcer med respekt. Fordi vi hver især kan gøre en forskel. Fordi det er vigtigt, men også fordi det er både spændende og sjovt. Vi vil skabe et unikt formidlingscenter, som giver mulighed for at se, røre, føle og forstå, hvilken indflydelse vi som mennesker har på vores miljø og klima.

2

YderZonen er den usynlige ring, der udgør grænsen mellem vores forbrugssamfund og naturens ressourcer. Det er i YderZonen, at vores spildevand renses, inden det ledes ud i vandløbene. Det er her, vandet igen pumpes op af jordens reservoirer for at give os rent drikkevand. Det er her, vores affald bliver samlet, sorteret og genanvendt eller forbrændt og udnyttet til produktion af energi. Det er her, der udvindes energi fra vind og sol, og her samfundets forbrug af drivgasser og ukrudtsbekæmpelse gør sin indflydelse. Hvor fornuftigt vi forstår at bruge naturens ressourcer, og hvor lidt skade vi gør på miljøet og klimaet afhænger af, hvor grænserne sættes i YderZonen. Vi vil udvikle et center, som formidler og synliggør den spændende verden, der befinder sig i YderZonen. Samtidig vil vi med centret vise nye veje med fokus på menneskets intelligente udnyttelse af naturens ressourcer.


Processen Arbejdet med at udvikle formidlingscenteret blev skudt i gang på et seminar i efteråret 2008, hvor deltagere fra folkeskoler, gymnasier, handelsskoler og seminarer diskuterede og udviklede ideer sammen med kommunernes Agenda 21 folk og medarbejdere fra AffaldPlus og forsyningsselskaberne. Vi har siden arbejdet videre med ideerne fra seminaret; har prøvet nogle af dem af i forbindelse med rundvisninger hos AffaldPlus og har sammenfattet et formidlingskoncept for YderZonen, som er beskrevet på de næste sider i denne folder. En god sag og vigtige budskaber er dog ikke i sig selv garanti for succes. De fysiske rammer i formidlingscentret skal også understøtte budskaberne. Derfor har vi i samarbejde med kunstnerne Jakob Bue, Christian Elovara Dinesen og Morten Leck Plesner fået designet centrets fysiske rammer, så YderZonen får sin helt egen æstetik, som med udstrakt brug af genbrugsmaterialer bygger

ovenpå det rå industrielle udtryk i den gamle fabriksbygning på Elektrovej. Som en vigtig del af de fysiske rammer vil der på YderZonens tag blive bygget verdens første glaskuppel konstrueret som en skiveskal uden brug af et bærende metalskelet. Konstruktionen er beskrevet af Anne Bagger i en ph.d.-afhandling fra 2010. En del af finansieringen til etablering og drift af YderZonen er allerede på plads gennem bidrag fra AffaldPlus og NK Forsyning i Næstved. Vi håber også at kunne inddrage de øvrige forsyningsvirksomheder i AffaldPlus’ ejer-kommuner i centrets drift. Og vi vil få brug for bidrag til etableringen af centret fra fonde og virksomheder. Læs mere om YderZonen og følg med i processen frem mod åbningen af centret i 2012 på yderzonen.dk. Ydernæs, februar 2011

3


Formidlingskonceptet Man kommer ikke til YderZonen som gæst eller besøgende, men som en opdagelsesrejsende, der skal på en ekspedition og udforske mødet mellem natur og civilisation. En ekspedition er en fastlagt vej gennem en af YderZonens verdener. Det kan fx være affaldets, energiens eller vandets verden, hvor ekspeditionsdeltagerne gør stop ved forskellige stationer undervejs for at udforske og finde svar. Ved stationerne er der eksperimenter, som skal gennemføres og opgaver, som skal løses. En ekspedition i YderZonen omfatter også altid et besøg på en genbrugsplads, et forbrændingsanlæg eller et andet forsyningsanlæg i en af AffaldPlus’ ejer-kommuner. Et vigtigt omdrejningspunkt i YderZonens undervisningstilbud er selve mødet med den autenticitet og viden, der findes på forsyningsanlæggene.

4

De forskellige ekspeditioner krydser hinanden, men er aldrig ens. Det gør konceptet dynamisk og giver mulighed for flere ekspeditioner på forskellige niveauer og med forskelligt indhold. Desuden giver det mulighed for hele tiden at udvikle nye ekspeditioner.


En ekspedition skal forberedes og efterbehandles Hver enkelt ekspedition bindes sammen af en Ekspeditionslog, som deltagerne har adgang til før og efter ekspeditionen via yderzonen. dk og via touch screens under selve ekspeditionen i formidlingscenteret.

Hands-on og minds-on Fælles for mange formidlingscentre er, at de præsenterer naturvidenskabelige fænomener gennem hands-on opstillinger, der indgår i en udstilling med forskellige grader af guidning for den besøgende. I YderZonen vil vi ikke bare have hands-on, men også minds-on; et besøg i YderZonen skal ikke kun være befordrende for aktivitet, men også for refleksion, hvor deltagerne opbygger deres egen forståelse af verden gennem kommunikation med hinanden og med ekspeditionens guide. Ved at være tvunget til at formulere, argumentere, forklare og diskutere får deltagerne et indblik i og et ejerskab til den ny viden, som de ikke opnår på samme måde ved udelukkende at lytte og se. Det handler altså ikke blot om at formidle fakta, men i lige så høj grad om at skabe rammerne for forståelse, indsigt og diskussion. Vejen er aktiv læring, der kan engagere og involvere deltagerne.

Når deltagerne arbejder i YderZonens formidlingscenter, vil deres resultater og andre input fra de forskellige stationer blive gemt i loggen, så de kan arbejde videre med dem hjemme i klasseværelset.

Ekspeditionen som fortælling Med ekspeditionerne vil vi i YderZonen anvende fortællingen som en åbning ind i den naturvidenskabelige verden, der ellers ofte er karakteriseret ved at have en positivistisk og objektiv tilgang til læring. I Ekspeditionerne bliver eleverne selv aktører i fortællingen, og bliver undervejs præsenteret for forskellige dilemmaer og problemer, som gennem deres valg får indflydelse på ekspeditionen.

5


De fysiske rammer YderZonen bliver indrettet i en fabrikshal på Ydernæs i Næstved, som indtil for nylig har huset et trykkeri. Det er en vigtig del af Yderzonens projekt at ombygge fabrikshallen, så den bliver en funktionel og praktisk ramme om Yderzonen og samtidig illustrerer centrets hovedbudskaber om genbrug, klima og menneskets intelligente udnyttelse af naturens ressourcer. Det er vores mål, at rammerne om YderZonen understreger og forstærker vores budskaber og samtidig gør en ekspedition i YderZonen til en kulturel oplevelse. Allerede inden de besøgende er trådt indenfor i YderZonen, skal deres interesse, nysgerrighed og engagement vækkes. De besøgende skal transformeres fra gæster til aktive ekspeditionsdeltagere.

6

Når deltagerne ankommer til Yderzonen, vil de blive budt velkommen af en facade, der på en gang er iøjnefaldende og harmonerer med sine omgivelser. Facademaleriet er den første appetitvækker, som fanger deltagernes interesse og giver et bud på, hvad de kan forvente sig af oplevelser i Yderzonen. På bygningens tag vil navnet Yderzonen stå bøjet – ikke i neon - men i forskellige genbrugsmaterialer: gamle cykler, genbrugstræ, mekanik, pileflet og andre naturmaterialer, tandhjul fra gamle maskiner og meget andet. Inde i den 1000 m2 store fabrikshal finder man de stationer, som deltagerne skal arbejde i under ekspeditionen: Tidslabyrinten, Ekspeditionsfartøjet, Amfiteatret bygget af affald, byen som deltagerne skal gøre fossilfri, Vandstationen, Jordstationen, Værkstedet og Temahjørnet, hvor der er plads til at vise forskellige bud på, hvordan vores samspil med naturen vil se ud i fremtiden.


Glaskuplen På YderZonens tag skal der bygges en kuppel i glas. Kuplen skal både fungere som centrets kendetegn og som et rum, hvorfra ekspeditionsdeltagerne kan styre vindmøller og solceller. Konstruktionen er en såkaldt skiveskal, der består af plane glaselementer sat sammen langs deres kanter, så de i fællesskab former en kuppel. Geometrien er tilpasset, så det er glaspladerne selv – og ikke et gitterværk af metal – som bærer kuplen.

Konceptet bag skiveskaller er nyt i menneskeskabte konstruktioner, men ses mange steder i naturen fx i skildpaddens skjold. En skiveskal har et meget lavt materialeforbrug i forhold til konstruktionens styrke og stivhed på grund af konstruktionens optimale form. Skiveskal-konstruktionen på YderZonens tag bliver den første af sin art i verden.

7


Holdet bag YderZonen AffaldPlus Nils Olsen, Projektansvarlig – nol@affaldplus.dk Niels Damgaard, Projektleder – nid@affaldplus.dk Alis Graversen, Formidling – agr@affaldplus.dk

Ombygning Anne Bagger, Anne Bagger Aps – glass@annebagger.dk Flemming Bæk, Rambøll – flb@ramboll.dk

Design og æstetik Christian Elovara Dinesen – christian@yderzonen.dk Jakob Bue Johnsen – jakob@yderzonen.dk Morten Leck Plesner – morten@yderzonen.dk I løbet af foråret 2011 vil flere blive inddraget omkring design og projektering af YderZonens stationer. Følg med i processen på

www.yderzonen.dk

, AffaldPlus ejes af Faxe, Næstved, Ringsted og er mun Kom Slagelse, Sorø og Vordingborg 000 300. men betjener kommunernes tilsam en borgere og 30.000 virksomheder. Vi sikrer g terin hånd effektiv og miljømæssig korrekt og tage mod af affaldet på genbrugspladser, at behandlingsanlæg. Vores opgave er også eder omh virks kommunikere med borgere og adfor derigennem at præge holdninger og sikre at til med færd i en retning, som kan være mere Se and. et godt miljø på Syd- og Vestsjæll på affaldplus.dk.

AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved Tlf: 5575 0800

Præsentationsfolder  

Præsentation af YderZonen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you