Page 1

Beilen Stedenbouwkundige onderbouwing “Nagtegael 3b�

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen


Inleiding Deze onderbouwing is gemaakt in opdracht van Ter Stege Bouw uit Hoogeveen, en behoort bij verkavelingvoorstel nummer 232080-VK-1-01 d.d. 28-06-2010 Rev. C0 van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud. Stephensonstraat 3, 7903 AS Hoogeveen Postbus 170, 7900 AD Hoogeveen

Ter Stege Bouw is mede grondeigenaar van een perceel grond in het Bestemmingsplan ‘Nagtegael’ te Beilen.

Met deze onderbouwing wil Ter Stege Bouw een bijdrage leveren aan de gezamenlijke realisatie van een goede afronding van het plangebied Nagtegael.

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

2

25 juni 2010


Stedenbouwkundige onderbouwing

Het te ontwikkelen gebied ligt in de zuidhoek van het bestemmingsplan Nagtegael, fase 3 te Beilen Het gebied sluit aan op de ontwikkelde woningen van Roosdom Tijhuis, en het is dan ook vanzelfsprekend dat er zowel in stedenbouwkundige als in architectonische zin hierop aangesloten wordt. Aan de zuidkant sluit het gebied aan op het Linthorst Homankanaal en aan de westkant op de spoorlijn Hoogeveen-Assen. Om het gebied goed te kunnen ontsluiten zal er van oost naar west een ontsluitingsweg aangelegd worden. Deze ontsluitingsweg komt tussen twee bestaande wegen en sluit aan op de bestaande infrastructuur. Met de aanleg van deze weg ontstaat er een goede verkeertechnische afronding van fase 3. De weg is in het bestemmingsplan opgenomen en is genoemd Kaardebol. De Kaardebol verdeeld het gebied in twee stroken, een noordelijk gelegen ‘Binnenrand’ en een zuidelijk gelegen ‘Buitenrand’. De stroken kunnen elk afzonderlijk verkaveld en bebouwd kunnen worden.

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

3

25 juni 2010


Fasekaart plan Nagtegael Beilen

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

4

25 juni 2010


De Binnenrand De Binnenrand sluit direct aan tegen de kavels en woningen van het woningbouwproject van Roosdom Tijhuis. Deze ’30-er jaren ’ woningen met een robuuste uitstraling zijn voorzien van een hoge gootlijn en hebben verschillende kap vormen.

Referentiewoning Roosdom Tijhuis

In het verkavelingvoorstel zijn 12 halfvrijstaande woningen en 2 vrijstaande woningen geprojecteerd. De 2 vrijstaande woningen staan op de koppen van de straat. De halfvrijstaande woningen volgen de rooilijn van de Kaardebol’ zodat een licht naar buiten gebogen gevelwand ontstaat. De afstand tussen de voorgevel en de perceelgrens bedraagt ca 5 meter. De woningen zijn voorzien van een hoge gootlijn en sluiten aan op de architectuur van de jaren 30. De halfvrijstaande woningen zullen projectmatig worden ontwikkeld en de vrijstaande woningen zullen worden uitgegeven als vrije kavels.

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

5

25 juni 2010


De Buitenrand De Buitenrand grenst aan het Linthorst Homan kanaal en vormt de overgang van de bebouwing naar het natuurlandschap. In het verkavelingvoorstel zijn 14 vrijstaande woningen geprojecteerd. De woningen volgen de rooilijn van de Kaardebol zodat een licht naar binnen gebogen gevelwand ontstaat. De afstand tussen de voorgevel en de perceelgrens bedraagt ca 3 meter, waarmee een achtertuin van voldoende grootte en met veel privacy ontstaat. Referentiebeelden

De woningen zijn voorzien van een lage gootlijn met een steile kap. In de kapvorm kan naar keuze van de toekomstige bewoners gevarieerd worden. Door de lage gootlijn is er in stedenbouwkundig opzicht een zachte overgang van de bebouwing naar het natuurlandschap. De helft van de woningen zal projectmatig worden ontwikkeld en gerealiseerd en de andere helft zal worden uitgegeven als vrije kavels.

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

6

25 juni 2010


Duurzaam bouwen Ter Stege Bouw zet zich in voor duurzame woningen en ziet het als een uitdaging om woningen met een EPC < 0,55 te realiseren. Zo streeft zij voor het plan Nagtegael naar de toepassing van o.a. -

zonneboilers en zonnecellen

-

drievoudig glas

-

hoge isolatiewaarden van de buitenschil

-

opvang van regenwater

Tijdens de planontwikkeling zal duidelijk worden welke maatregelen er daadwerkelijk genomen worden.

Woonwensen Ter Stege Bouw is zich bewust van de wens van de huidige woonconsument om een nieuwe woning naar eigen smaak te kunnen vormgeven en inrichten. Bij de ontwikkeling van de projectmatig te realiseren woningen zal hier veel aandacht aan besteed worden.

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

7

25 juni 2010


Contactpersoon Dhr. Yde Huizinga Telefoon 06-22943166 Postbus 3 7979 AA Havelte

Dolmen Vastgoed Buro voor vastgoedontwikkeling en advies

Realisatie: Ter Stege Bouw Hoogeveen-Beilen

8

25 juni 2010

Nagtegael Zuidrand in ontwikkeling  

Stedenbouwkundige onderbouwing van de ontwikkeling van de Zuidrand in fase 3, plan Nagtegael te Beilen,Drenthe, Nederland by Dolmen Vastgoed

Nagtegael Zuidrand in ontwikkeling  

Stedenbouwkundige onderbouwing van de ontwikkeling van de Zuidrand in fase 3, plan Nagtegael te Beilen,Drenthe, Nederland by Dolmen Vastgoed

Advertisement